Materiální osvobozovací rošt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Materiální osvobozovací rošt v Portal 2.
Tento Aperture Science Materiální osvobozovací rošt vypaří jakékoliv neautorizované zařízení, které jím projde - například Aperture Science Zváženou Skladnou Kostku.
GLaDOS

Aperture Science Materiální Osvobozovací Rošt (také znám jako Osvobozovací rošt nebo vypařovač) jsou mihotající částečně průhledné pole částic objevující se v testovacích místnostech Aperture Science. Osvobozovací rošty rozloží jakýkoli objekt nebo věc, která jím projde, zatímco hráče a příruční portálové zařízení nechá projít bez úrazu.

Funkce

Hlavní funkcí Osvobozovacích roštů je rozložit jakýkoli objekt nebo věc která jím projde, zatímco hráče a příruční portálové zařízení nechat projít bez úrazu. Když je něco rozloženo, zčerná, poletuje ve vzduchu, mizí a emituje malé plamínky a jiskry. V Portalu 2 je tento proces doprovázen hlasitým zvukem když objekt přijde do kontaktu s Roštem. V Portalu 2 Osvobozovací Rošty mírně záři když se k nim přiblíží objekt, který Rošt umí zničit, aby hráče upozornil, že při kontaktu se objekt vypaří. Portály nemůžou proletět osvobozovacím roštem.

Osvobozovací Rošty také zatřesou s Příručním Portálovým Zařízením na znamení že se "restartovalo", a všechny dosud položené portály jsou vymazané. Díky této funkci začíná hráč "s čistým štítem" když začne další Testovací místnost. Také zabraňuje hráči se rychle pohybovat po Aperture Science pomocí portálů.

Vedlejším účinkem osvobozovacích roštů je vypaření zubů, zubní skloviny, plomb, výplní a ušních kanálků.

Objevení

Portal

Zhlédněte také: Portal

V Portalu se osvobozovací rošty objevují jako zářící pole částic v mnoha lokacích.

Portal: Still Alive

Zhlédněte také: Portal: Still Alive

Portal 2

Zhlédněte také: Portal 2

V Portalu 2 vypadají rošty "pevněji" než v Portalu. Jsou světle modré a mají vzhled vody. V komentáři vývojářů, bylo poznamenáno že nové rošty vypadají pro hráče "bezpečněji" a přitom je u nich znatelná funkce "bariéry" neanimovaných objektů.

Galerie

Video

Zhlédněte také: Videa

Materiální osvobozovací rošt v informačním videu v Zámku místnosti.

Související achievementy

Portal: Still Alive

Cítít Se Jako Plovoucí
Cítít Se Jako Plovoucí
Rozpusťte střílnu.

Portal 2

Zachování hmotnosti
Zachování hmotnosti
Porušte pravidla v testovací místnosti č. 07

Zajímavosti