Repliikit

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Nämä ovat repliikit Portalissa ja Portal 2-pelissä.

Kuuluttaja

Pääartikkeli: Kuuluttajan repliikit

Kuuluttajan, joka esiintyy Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Joe Michaels.

Caroline

Pääartikkeli: Carolinen repliikit

Caroline, joka esiintyy Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Ellen McLain.

Cave Johnson

Pääartikkeli: Cave Johnsonin repliikit

Cave Johnsonin, joka esiintyy Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii J. K. Simmons.

Ytimet

Pääartikkeli: Ydinten repliikit

The Faktaytimen, Seikkailuytimen ja Avaruusytimen, jotka esiintyvät kaikki Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Nolan North.

Viallinen tykki

Pääartikkeli: Viallisten tykkien repliikit

Viallisten tykkien, jotka esiintyvät Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Nolan North.

GLaDOS

Pääartikkeli: GLaDOSin repliikit

GLaDOSin, joka esiintyy Portal ja Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Ellen McLain.

Tykit

Pääartikkeli: Tykkien repliikit

Tykkien, joka esiintyy Portal ja Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Ellen McLain.

Wheatley

Pääartikkeli: Wheatleyn repliikit

Wheatleyn, joka esiintyy Portal 2-pelissä, ääninäyttelijänä toimii Stephen Merchant.

Katso myös