Dialoger

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search

Det finns dialoger i Portal och Portal 2.

Announcer

Huvudartikel: Announcer voice lines

Announcer, förekommer i Portal 2. Joe Michaels gör rösten.

Caroline

Huvudartikel: Caroline voice lines

Caroline, förekommer i Portal 2.Ellen McLain gör rösten.

Cave Johnson

Huvudartikel: Cave Johnson voice lines

Cave Johnson, förekommer i Portal 2.J. K. Simmons gör rösten.

Cores

Huvudartikel: Core voice lines

Fact Core, Adventure core och Space core förekommer alla i Portal 2.Nolan North gör rösten.

Defective Turret

Huvudartikel: Defective Turret voice lines

Defective Turrets, förekommer i Portal 2.Nolan North gör rösten.

GLaDOS

Huvudartikel: GLaDOS voice lines

GLaDOS, förekommer i Portal och Portal 2.Ellen McLain gör rösten.

Turrets

Huvudartikel: Turret voice lines

Turrets, förekommer i Portal och Portal 2.Ellen McLain gör rösten.

Wheatley

Huvudartikel: Wheatley voice lines

Wheatley, förekommer i Portal 2.Stephen Merchant gör rösten.

Se också