Template:FeaturedArticle/pl

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search

Aktualny polecany artykuł

Odśwież cache strony, aby ją zaktualizować.

Text

The Puzzle Creator (also known as Puzzle Maker or Editor) is a part of the Perpetual Testing Initiative in Portal 2, a DLC released on May 8th, 2012 allowing the creation of both single-player and co-op test chambers within a simple in-game editor.

Image
Puzzle Creator

Przed zmienianiem czegokolwiek w tym szablonie dodaj najpierw nominację polecanego artykułu.

Poprzednie polecane artykuły

Cave Johnson/pl

Cave Johnson jest założycielem Aperture Science, które zostało zbudowane z Innowacji Aperture Science. Wspomniano o nim w Portalu, lecz dopiero w Portalu 2 możemy się o nim dowiedzieć nieco więcej, przesłuchując nagrania, które po sobie zostawił. Jego obecny status i miejsce pobytu jest nieznane, uznaje się go za zmarłego.

Cave Johnson