Aktualizacja z 30 listopada 2012 (Portal)

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two and Portal Updates Released (Angielski)

Lista zmian

Wsparcie dla Big Picture

  • Dodano menu nawigacji Kontrolera
  • Kontrolery z dwoma grzybkami są teraz domyślnym ustawieniem kontrolerów
  • Naprawiono wyłączanie się kursora przez kontroler
  • Naprawiono nie możność wybrania broni przez graczy z kontrolerem
  • Naprawiono ładowanie pliku crasha spowodowanego przez niektórych graczy