Aktualizacja z 27 maja 2010 (Portal)

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search

Lista zmian

Silnik

  • Naprawiono nie wyświetlanie się czcionki podczas załadowania gry (Mac)
  • Naprawiono crasha podczas uruchamiania za pomocą renderowania pod systemowego (Mac)
  • Naprawiono crasha podczas załadowania gry (Mac)
  • Naprawiono nierenderujące się menu główne na wersji Maca 10.5.8, kiedy antyaliasing jest włączony (Mac)

Portal

  • Zoptymalizowano renderowanie cząsteczek na słabszych GPU, dzięki czemu dno mazi zostało poprawnione (Mac)