Aktualizacja z 22 kwietnia 2011

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search


Źródło: Portal 2 Update Released (Angielski)

Lista zmian

Portal 2

  • Poprawiony i dodany kod obsługi błędów w rendererze

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwoma rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: bin/materialsystem.dll