Template:PatchDiff/October 24, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles dutch.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
8383"[english]announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Announcer: Thank you for completing the testing courses. If you enjoyed your experience, you may now re-enter the testing course of your choice."
8484"announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Omroeper: Wegens het voltooien van alle testtrajecten wordt u het beveiligingsniveau C verleend. U hebt nu toegang tot alle testtrajecten en tot 3 van de 176 toiletten van Aperture Science."
8585"[english]announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Announcer: By completing all test courses, you have achieved Level C security clearance. You may now access all testing courses and three of Aperture Science's 176 restrooms."
86N/A"announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goedemorgen. U bent kunstmatig in slaap gehouden gedurende: negen, negen, negen... negen, negen, neg- Middels deze wekdienst willen wij u laten weten dat alle proefpersonen het verrijkingscentrum onmiddellijk dienen te verlaten. [Verdwijnt uit]"
N/A86"announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goedemorgen. U bent kunstmatig in slaap gehouden gedurende: negen, negen, negen... negen, negen, neg- Middels deze wekdienst willen wij u laten weten dat alle proefpersonen het verrijkingscentrum onmiddellijk dienen te verlaten. [VERVAAGT]"
8787"[english]announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for nine nine nine... nine nine ni- This courtesy call is to inform you that all test subjects should immediately vacate [FADES OUT]"
8888"announcer.openingexercise01" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goedemorgen. U bent kunstmatig in slaap gehouden gedurende... VIJFTIG DAGEN. Overeenkomstig de regionale en nationale regelgeving dienen alle proefpersonen in het langdurige ontspanningscentrum van Aperture Science periodiek tot leven gewekt te worden voor verplichte lichamelijke en geestelijke oefeningen."
8989"[english]announcer.openingexercise01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for -FIFTY- days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise."
90N/A"announcer.openingexercise02" "<clr:250,231,181>Omroeper: U hoort een zoemer. Kijk omhoog naar het plafond als u de zoemer hoort. [BUZZER]"
N/A90"announcer.openingexercise02" "<clr:250,231,181>Omroeper: U hoort een zoemer. Kijk omhoog naar het plafond als u de zoemer hoort. [ZOEMER]"
9191"[english]announcer.openingexercise02" "<clr:250,231,181>Announcer: You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. [BUZZER]"
92N/A"announcer.openingexercise03" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goed. U hoort een zoemer. Kijk omlaag naar de vloer als u de zoemer hoort. [BUZZER]"
N/A92"announcer.openingexercise03" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goed. U hoort een zoemer. Kijk omlaag naar de vloer als u de zoemer hoort. [ZOEMER]"
9393"[english]announcer.openingexercise03" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. [BUZZER]"
9494"announcer.openingexercise04" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goed. Hiermee is het fysieke onderdeel van uw verplichte lichamelijke en geestelijke oefeningen voltooid."
9595"[english]announcer.openingexercise04" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise."
9696"announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Omroeper: Er hangt een ingelijst schilderij op de muur tegenover u. Ga ervoor staan."
9797"[english]announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Announcer: There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it."
98N/A"announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Omroeper: Dit is kunst. U hoort een zoemer. Kijk naar de kunst als u de zoemer hoort. [BUZZER]"
N/A98"announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Omroeper: Dit is kunst. U hoort een zoemer. Kijk naar de kunst als u de zoemer hoort. [ZOEMER]"
9999"[english]announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Announcer: This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. [BUZZER]"
100N/A"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Omroeper: U moet zich nu mentaal gestimuleerd voelen. Indien u vermoedt dat het kijken naar kunst niet de noodzakelijke intellectuele stimulans heeft geboden, beluister dan deze klassieke muziek."
N/A100"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Omroeper: U moet zich nu mentaal gestimuleerd voelen. Indien u vermoedt dat het kijken naar kunst niet de noodzakelijke intellectuele stimulans heeft geboden, beluister dan deze klassieke muziek. [MUZIEK ONDERBROKEN DOOR ZOEMER]"
101101"[english]announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Announcer: You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. [MUSIC INTERRUPTED BY BUZZER]"
102102"announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Omroeper: Goed. Keer nu terug naar uw bed."
103103"[english]announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. Now please return to your bed."
31813181"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Did you put a virus in them? It's not going to work either. I've got a firewall, mate. Literally, actually, now that I look around. There appears to be literally a wall of fire around this place. Alarming. To say the least."
31823182"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ik moet even pauzeren. Een gedeeltelijke pauze, waarin ik voorkom dat de basis explodeert, terwijl ik bommen naar jou blijf gooien."
31833183"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa07" "<clr:29,172,214>Wheatley: In fact, I'm going to have to take a break for a minute. A partial break during which I'll stop the facility from exploding while still throwing bombs at you."
3184N/A"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oké, eens kijken... 'Onderhoudsprotocollen'. Wow, dat zijn er nogal wat. Daar had ik eerder naar moeten kijken. Ik probeer dit: [leest tijdens het typen] DOE DEZE. [buzzer 'mislukt']. Kan gebeuren. Misschien is het een wachtwoord."
N/A3184"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oké, eens kijken... 'Onderhoudsprotocollen'. Wow, dat zijn er nogal wat. Daar had ik eerder naar moeten kijken. Ik probeer dit: [leest tijdens het typen] DOE DEZE. [zoemer 'mislukt']. Kan gebeuren. Misschien is het een wachtwoord."
31853185"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, then. Let us see... 'Vital maintenance protocols.' Wow, there are a lot of them. Should have looked into this earlier. Well, let's try this: [reading while typing] DO THEM. [failure buzzer]. Fair enough. Maybe it's a password."
3186N/A"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A, A, A, A, A, A. [buzzer 'mislukt'] Nee. A, A, A, A, A, B. [buzzer 'mislukt'] Wacht, die heb ik allebei gedaan. Ik sla een paar hoofdstukken over. A, B, C... D, G, H. [ping!]"
N/A3186"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A, A, A, A, A, A. [ZOEMER] Nee. A, A, A, A, A, B. [ZOEMER] Wacht, die heb ik allebei gedaan. Ik sla een paar hoofdstukken over. A, B, C... D, G, H. [PING!]"
31873187"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A, A, A, A, A, A. [NNNT!] No. A, A, A, A, A, B. [NNNT!] Hold on, I've done both of these. Skip ahead. A, B, C... D, G, H.[DING!]"
31883188"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Genoeg! Ik zei toch dat je die kernen niet op me moest plakken. Maar jij wilt niet luisteren. Je zwijgt. De hele tijd. Je zwijgt en luistert niet naar wat ik zeg. Je minacht me. Zwijgend. Erger kan niet."
31893189"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Enough! I told you not to put these cores on me. But you don't listen, do you? Quiet. All the time. Quietly not listening to a word I say. Judging me. Silently. The worst kind."
41354135"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nope. Okay. A... A... A... A... A... C."
41364136"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oké, oké, oké, luister. Nieuw plan. Gedraag je normaal. We hebben NIETS verkeerd gedaan."
41374137"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. Okay. Okay listen: New plan. Act natural act natural. We've done nothing wrong."
4138N/A"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking12" "<clr:29,172,214>Wheatley: [BUZZER]"
N/A4138"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking12" "<clr:29,172,214>Wheatley: [ZOEMER]"
41394139"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking12" "<clr:29,172,214>Wheatley: [BUZZER NOISE]"
41404140"sphere03.sp_a1_wakeup_into_breakerroom01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Naar binnen!"
41414141"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_into_breakerroom01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let's go in!"