Template:PatchDiff/May 12, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles czech.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
2323"[english]announcer.bb_reactor02" "<clr:250,231,181>Announcer: Reactor explosion in four minutes."
2424"announcer.bb_reactor06" "<clr:250,231,181>Announcer: Časovač výbuchu reaktoru byl zničen."
2525"[english]announcer.bb_reactor06" "<clr:250,231,181>Announcer: Reactor Explosion Timer destroyed."
26N/A"announcer.bb_reactor07" "<clr:250,231,181>Announcer: Byl spuštěn pohotovostní preventivní protokol pro případ výbuchu reaktoru: Tento komplex se zničí do čtyř minut."
N/A26"announcer.bb_reactor07" "<clr:250,231,181>Announcer: Byl spuštěn pohotovostní preventivní protokol pro případ výbuchu reaktoru: Tento komplex se zničí do dvou minut."
2727"[english]announcer.bb_reactor07" "<clr:250,231,181>Announcer: Reactor Explosion Uncertainty Emergency Preemption Protocol initiated: This facility will self destruct in two minutes."
2828"announcer.bb_stalemate01" "<clr:250,231,181>Announcer: Nutná ruční výměna jádra."
2929"[english]announcer.bb_stalemate01" "<clr:250,231,181>Announcer: Manual core replacement required."
30N/A"announcer.bb_stalemate02" "<clr:250,231,181>Announcer: Náhradní jádro: Jste připraven začít?"
N/A30"announcer.bb_stalemate02" "<clr:250,231,181>Announcer: Náhradní jádro: Jste připraveno začít?"
3131"[english]announcer.bb_stalemate02" "<clr:250,231,181>Announcer: Substitute Core: Are you ready to start?"
3232"announcer.bb_stalemate03" "<clr:250,231,181>Announcer: Poškozené jádro: Jste připraven začít?"
3333"[english]announcer.bb_stalemate03" "<clr:250,231,181>Announcer: Corrupted Core: are you ready to start?"
9999"[english]announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Announcer: This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. [BUZZER]"
100100"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Announcer: Nyní byste se měli cítit duševně osvěženi. Máte-li podezření, že sledování umění vám neposkytlo požadovanou intelektuální vzpruhu, krátce přemítejte u vážné hudby."
101101"[english]announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Announcer: You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. [MUSIC INTERRUPTED BY BUZZER]"
102N/A"announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Dobře. Nyní s vraťte do postele."
N/A102"announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Dobře. Nyní se vraťte do postele."
103103"[english]announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. Now please return to your bed."
104104"announcer.openingsafeguards01" "<clr:250,231,181>Announcer: Všechna zabezpečení jádra reaktoru jsou nyní nefunkční. Připravte se na roztavení jádra reaktoru."
105105"[english]announcer.openingsafeguards01" "<clr:250,231,181>Announcer: All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown."
113113"[english]announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Announcer: The portal will open and emergency testing will begin in three. Two. One."
114114"announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Announcer: Testování s kostkami a tlačítky zůstává důležitým nástrojem vědy i v katastrofální situaci."
115115"[english]announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Announcer: Cube- and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency."
116N/A"announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Announcer: Pokud tuto nouzovou situaci způsobilo testování s kostkami a tlačítky, nemějte obavy. Je málo pravděpodobné, že se to stane dvakrát."
N/A116"announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Announcer: Pokud tuto nouzovou situaci způsobilo testování s kostkami a tlačítky, nemějte obavy. Šance, že se to stane podruhé je velmi malá."
117117"[english]announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Announcer: If cube- and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim."
118118"announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Announcer: Nejste-li zaměstnanec a tento komplex jste objevil mezi troskami civilizace, nezapomeňte: Testování je budoucnost a budoucnost začíná vámi."
119119"[english]announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Announcer: If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome! And remember: Testing is the future, and the future starts with you."
123123"[english]announcer.prehub19" "<clr:250,231,181>Announcer: Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised."
124124"announcer.prehub20" "<clr:250,231,181>Announcer: Než se po skončení testů vrátíte do relaxační místnosti, zapište prosím výsledky svého testu. Pracovník pro reintegraci společnosti Aperture Science vás znovu oživí kvůli pohovoru, jakmile bude společnost znovu obnovena."
125125"[english]announcer.prehub20" "<clr:250,231,181>Announcer: Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt."
126N/A"announcer.prehub27" "<clr:250,231,181>Announcer: Stéká-li vám po krku kapalina, lehněte si na záda a ihned si stiskněte spánky."
N/A126"announcer.prehub27" "<clr:250,231,181>Announcer: Pokud máte pocit, že vám stéká po krku kapalina, uklidněte se, lehněte si na záda a aplikujte tlak na spánky."
127127"[english]announcer.prehub27" "<clr:250,231,181>Announcer: If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples."
128128"announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Announcer: Prožíváte vzácnou reakci, při které mohl materiálně osvobozovací rošt uvolnit ušní trubice ve vaší hlavě."
129129"[english]announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Announcer: You are simply experiencing a rare reaction in which the Material Emancipation Grill may have emancipated the ear tubes inside your head."
131131"[english]announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Announcer: This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in three. Two. One. [SMOOTH JAZZ]"
132132"announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Announcer: V době tohoto záznamu po nás Federální zásady o informování vyžadují, abychom vás informovali, že další test je pravděpodobně smrtelně nebezpečný, a abychom vás přesměrovali do bezpečnějšího prostředí."
133133"[english]announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Announcer: At the time of this recording, Federal disclosure policies require us to inform you that this next test is probably lethal and to redirect you to a safer test environment."
134N/A"announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Announcer: Pokusíme se neexistujícím orgánům vyhovět a přehrajeme vám opět nějaký smooth jazz. <SMOOTH JAZZ>"
N/A134"announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Announcer: Pokusíme se těmto nyní neexistujícím orgánům vyhovět a přehrajeme vám opět nějaký smooth jazz. <SMOOTH JAZZ>"
135135"[english]announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Announcer: We will attempt to comply with these now non-existent agencies by playing some more smooth jazz."
136136"announcer.prehub46" "<clr:250,231,181>Announcer: Pokud Zemi v současné době vládne nějaký král zvířat, vnímavý oblak nebo jiná vládnoucí bytost, která odmítá nebo není schopna naslouchat argumentům, BZZZT!"
137137"[english]announcer.prehub46" "<clr:250,231,181>Announcer: If the Earth is currently governed by a manner of animal-king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason, th- [RECORDING SHORTS OUT]"
138N/A"announcer.sarcasmcore01" "<clr:250,231,181>Announcer: Automatický test sarkasmu byl dokončen."
N/A138"announcer.sarcasmcore01" "<clr:250,231,181>Announcer:[píp] Automatický test sarkasmu byl dokončen. [píp]"
139139"[english]announcer.sarcasmcore01" "<clr:250,231,181>Announcer: [beep] Sarcasm Self Test complete. [beep]"
140140"announcer.sp_sabotage_factory13" "<clr:250,231,181>Announcer: Opravné linky střílen jsou aktivní."
141141"[english]announcer.sp_sabotage_factory13" "<clr:250,231,181>Announcer: Turret redemption lines active."
167167"[english]announcer.sp_sabotage_factory_line04" "<clr:250,231,181>Announcer: New template accepted."
168168"announcer.sp_sabotage_factory_line05" "<clr:250,231,181>Announcer: Chybí šablona. Pokračuji na základě paměti."
169169"[english]announcer.sp_sabotage_factory_line05" "<clr:250,231,181>Announcer: Template missing. Continuing from memory."
170N/A"announcer.sp_sabotage_implosion01" "<clr:250,231,181>Announcer: Varování! Tlak neurotoxinu dosáhl nebezpečně nesmrtelných úrovní."
N/A170"announcer.sp_sabotage_implosion01" "<clr:250,231,181>Announcer: Varování! Tlak neurotoxinu dosáhl nebezpečně neškodné úrovně."
171171"[english]announcer.sp_sabotage_implosion01" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning! Neurotoxin pressure has reached dangerously unlethal levels."
172172"announcer.testchamber02" "<clr:250,231,181>Announcer: Je-li Zušlechťovací centrum v současnosti bombardováno ohnivými koulemi, meteority nebo jinými objekty z vesmíru; vyhýbejte se nekrytým testovacím oblastem, pokud chybějící úkryt před troskami vesmíru NENÍ záměrnou součástí testu."
173173"[english]announcer.testchamber02" "<clr:250,231,181>Announcer: If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space-debris DOES NOT appear to be a deliberate part of the test."
185185"[english]announcer.testchamber08" "<clr:250,231,181>Announcer: Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it."
186186"announcer.testchamber09" "<clr:250,231,181>Announcer: Skvělá práce! Tato zpráva je předem nahrána, proto jsou všechna pozorování související s vaším výkonem z naší strany jen spekulace. Nezaslouženým pochvalám prosím nevěnujte pozornost."
187187"[english]announcer.testchamber09" "<clr:250,231,181>Announcer: Great work! Because this message is prerecorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments."
188N/A"announcer.testchamber10" "<clr:250,231,181>Announcer: Další test využívá principy setrvačnosti pro pohyb skrze portály. Pokud již v budoucnosti neplatí fyzikální zákony, pomoz vám Bůh."
N/A188"announcer.testchamber10" "<clr:250,231,181>Announcer: Další test využívá principy setrvačnosti pro pohyb skrze portály. Pokud již v budoucnosti neplatí fyzikální zákony, Bůh vám pomáhej."
189189"[english]announcer.testchamber10" "<clr:250,231,181>Announcer: This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you."
190190"announcer.testchamber11" "<clr:250,231,181>Announcer: Blahopřejeme. Uvízl jste v pasti. Probíhá otvírání dveří."
191191"[english]announcer.testchamber11" "<clr:250,231,181>Announcer: You have trapped yourself. Congratulations. The exit door is now open."
227227"[english]cavejohnson.eighties_outro11" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Demand to see life's manager! Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons! Do you know who I am? I'm the man who's going to burn your house down! With the lemons! I'm going to get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down!"
228228"cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Říká se, že velká věda vzniká na ramenou velikánů. Tady ne. Ve společnosti Aperture začínáme od nuly. Žádné vodění za ručičku."
229229"[english]cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture, we do all our science from scratch. No hand holding."
230N/A"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ne, testovací subjekte, vedeš si dobře."
N/A230"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ne ty, testovací subjekte, ty si vedeš dobře."
231231"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Not you, test subject, you're doing fine."
232232"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ano, ty. Krabice. Tvoje věci. Vyjdi předními dveřmi. Parkoviště. Auto. Sbohem."
233233"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Yes, you. Box. Your stuff. Out the front door. Parking lot. Car. Goodbye."
255255"[english]cavejohnson.fifties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm Cave Johnson. I own the place."
256256"cavejohnson.fifties_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ten dychtivý hlas, který jste slyšeli, patří milé Caroline, mé asistentce. Buďte ujištěni, že vaše honoráře převedla na vámi zvolenou charitativní organizaci. Že, Caroline?"
257257"[english]cavejohnson.fifties_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: That eager voice you heard is the lovely Caroline, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Caroline?"
258N/A"cavejohnson.fifties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Je páteří tohoto komplexu. A pěkná jako obrázek. Bohužel, pánové, je zadaná. Oddaná vědě."
N/A258"cavejohnson.fifties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Je páteří tohoto komplexu. A pěkná jako obrázek. Promiňte pánové, je vdaná. Za vědu."
259259"[english]cavejohnson.fifties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To science."
260260"cavejohnson.fifties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Blahopřeji! Už to, že mě posloucháte, znamená, že jste velkolepě přispěli k rozvoji vědy."
261261"[english]cavejohnson.fifties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Congratulations! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science."
269269"[english]cavejohnson.fifties_outro09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: She is a gem."
270270"cavejohnson.fifties_repulsion_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pusťme se do toho. Tento první test zahrnuje něco, čemu hoši z laboratoře říkají „odpuzovací gel“."
271271"[english]cavejohnson.fifties_repulsion_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Alright, let's get started. This first test involves something the lab boys call 'repulsion gel.'"
272N/A"cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mimochodem, nepatříte ke kontrolní skupině. Dostanete gel. Poslední ubožák dostal modrou barvu. Ha, ha, ha. Žerty stranou - nakonec si zlomil všechny kosti v nohou. Tragédie. Ale poučná. Aspoň mi to říkali."
N/A272"cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Mimochodem, nepatříte ke kontrolní skupině. Dostanete gel. Poslední ubožák dostal modrou barvu. Ha, ha, ha. Žerty stranou, to se stalo - zlomil si všechny kosti v nohou. Tragédie. Ale poučná. Aspoň mi to říkali."
273273"[english]cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. Hahaha. All joking aside, that did happen - broke every bone in his legs. Tragic. But informative. Or so I'm told."
274274"cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ještě jsme úplně nepřišli na to, o jaký prvek jde, ale řeknu vám jedno: je živý a NELÍBÍ se mu lidská kostra."
275275"[english]cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this: it's a lively one, and it does NOT like the human skeleton."
276276"cavejohnson.fifties_second_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ó! Pokud jste se potřeli odpuzovacím gelem, hoši z laboratoře mi dali jednu radu: odpuzovacím gelem se nepotírejte."
277277"[english]cavejohnson.fifties_second_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me: DO NOT get covered in the repulsion gel."
278N/A"cavejohnson.fifties_second_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Hoši z laboratoře mě informovali, že bych neměl mluvit o kontrolní skupině. Prý bych měl přestat nahrávat tyhle zprávy. Proto jsem dostal nápad: budu nahrávat víc zpráv. Účty platím já, a o kontrolní skupině můžu mluvit třeba celý den."
N/A278"cavejohnson.fifties_second_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Hoši z laboratoře mě informovali, že bych neměl mluvit o kontrolní skupině. Prý bych měl přestat nahrávat tyhle zprávy. Proto jsem dostal nápad: budu nahrávat víc zpráv. Já tady platím účty, můžu mluvit o kontrolní skupině klidně celý den."
279279"[english]cavejohnson.fifties_second_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I oughtta stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea: make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day."
280280"cavejohnson.fifties_waiting01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: V našich zušlechťovacích koulích se každý den provádí tisíce testů. Osobně na všechny nedohlížím, proto se tyto nahrané zprávy budou týkat všech vašich případných otázek a možných incidentů, ke kterým při vašem vědeckém dobrodružství může dojít."
281281"[english]cavejohnson.fifties_waiting01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages'll cover any questions you might have, and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure."
339339"[english]cavejohnson.seventies_test_a_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Caroline, are the compensation vouchers ready?"
340340"cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Jestli chcete dalších 60 dolarů, mávněte na testovacího pomocníka a dejte mu vědět. Můžete si odtud ve svém ranci odnést 120 babek, když nám dovolíte, abychom vás rozebrali, nastrkali do vás vědecké přístroje a pak vás zase dali dohromady, že budete jako noví."
341341"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're interested in an additional sixty dollars, flag down a test associate and let 'em know. You could walk out of here with a hundred and twenty weighing down your bindle if you let us take you apart, put some science stuff in you, then put you back together good as new."
342N/A"cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pokud máte zájem, pro tuto zmíněnou prémiovou příležitost máme ještě několik míst. Opakuji: stačí, když se necháte rozebrat. Nedáváme dohromady jen kamení. Umíme dát znovu do kupy i člověka."
N/A342"cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pokud máte zájem, pro tuto zmíněnou prémiovou příležitost máme ještě několik míst. Opakuji: stačí, když se necháte rozebrat. My tady nestloukáme kameny. Víme jak složit člověka dohromady."
343343"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: In case you're interested, there's still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again: all you gotta do is let us disassemble you. We're not banging rocks together here. We know how to put a man back together."
344344"cavejohnson.seventies_test_b_complete04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Je to úplná opakovaná montáž. Nové životně důležité orgány. Jako ze škatulky, přidané k těm starým. Navíc vám vydlábneme nádory. Upřímně řečeno, vy byste měli platit nám."
345345"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: So that's a complete reassembly. New vitals. Spit-shine on the old ones. Plus we're scooping out tumors. Frankly, you oughtta be paying us."
346N/A"core01.babble05" "<clr:255,201,4>Core 1: Co máte na vesmíru nejraději? Já vesmír."
N/A346"core01.babble05" "<clr:255,201,4>Jádro 1: Co máte na vesmíru nejraději? Já vesmír."
347347"[english]core01.babble05" "<clr:255,201,4>Core 1: What's your favorite thing about space? Mine is space."
348348"core01.babble100" "<clr:255,201,4>Core 1: Vesmír."
349349"[english]core01.babble100" "<clr:255,201,4>Core 1: Space."
10411041"[english]glados.caroline_cave_responses43" "<clr:236,234,190>Caroline: Yes sir, Mister Johnson."
10421042"glados.chellgladoswakeup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ó... to jste vy."
10431043"[english]glados.chellgladoswakeup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... It's you."
1044N/A"glados.chellgladoswakeup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dlouho jsme se neviděly. Jak jste se měla?"
N/A1044"glados.chellgladoswakeup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dlouho jsme se neviděly. Jak ses měla?"
10451045"[english]glados.chellgladoswakeup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's been a long time. How have you been?"
1046N/A"glados.chellgladoswakeup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Byla jsem velmi zaneprázdněná vlastní smrtí. Víte, potom, co jste MĚ ZAVRAŽDILA."
N/A1046"glados.chellgladoswakeup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Já jsem byla velmi zaneprázdněná svojí smrtí. Však víš, potom co jsi MĚ ZAVRAŽDILA."
10471047"[english]glados.chellgladoswakeup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I've been really busy being dead. You know, after you MURDERED ME."
1048N/A"glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dobře. Podívejte. Obě jsme řekly spoustu věcí, kterých budete litovat. Ale myslím, že se přes naše rozdíly můžeme přenést. Kvůli vědě. Vy zrůdo."
N/A1048"glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dobře. Podívej. Obě jsme řekly spoustu věcí, kterých budete litovat. Ale myslím, že se přes naše rozdíly můžeme přenést. Kvůli vědě. Ty zrůdo."
10491049"[english]glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay. Look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster."
10501050"glados.coop_get_gun01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oranžový jako první získává portálové zařízení."
10511051"[english]glados.coop_get_gun01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange is first to acquire a Portal Device."
10831083"[english]glados.coop_hub_track16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: From here we transport you to the new testing course."
10841084"glados.coop_laugh01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: <Smích>"
10851085"[english]glados.coop_laugh01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [Laughter]"
1086N/A"glados.coop_misc10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dobrý postřeh, Oranžový. (sarkasticky)"
N/A1086"glados.coop_misc10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dobrý postřeh, Oranžový."
10871087"[english]glados.coop_misc10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nice catch, Orange."
10881088"glados.coop_misc12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dobrá práce! Teď hoďte balón přes římsu."
10891089"[english]glados.coop_misc12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good work! Now throw the ball over the ledge."
35583558"sphere03.bw_sp_a4_laser_catapult_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Víš co? Než tohle vyřešíš, zamávej mi, jo? Nechci si pokazit konec, až se na to budu potom dívat."
35593559"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_catapult_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Anyway, just give me a wave before you solve this one, alright? Don't want to spoil the ending for when I watch it later."
35603560"sphere03.bw_sp_a4_laser_catapult_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ty už jsi to vyřešila, že? Já... říkal jsem ti, abys mi dala vědět předem. VRRR! Proč mi to tak KOMPLIKUJEŠ?"
3561N/A"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_catapult_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: You just solved it, didn't you? I-told you to tell me before you... NNNNGH! Why are making this so HARD for me?"
N/A3561"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_catapult_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: You just solved it, didn't you? I-told you to tell me before you... NNNNGH! Why are you making this so HARD for me?"
35623562"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Omlouvám se za ten výtah. Je trochu... mimo provoz. Roztavil se."
35633563"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry about the lift. It's, uh... out of service. Because it melted."
35643564"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: To bylo. Samodestrukce. Bylo. Spravil jsem to."
52835283"[english]Commentary_Title_ACCENTS" "HORRIBLE ACCENTS"
52845284"#commentary\com-accents.wav" "[Erik Robson] Úniková sekvence byla původně mnohem delší a zahrnovala Wheatleyho mluvícího příšerným americkým přízvukem, protože předpokládá, že ho GLaDOS neslyší. Zároveň jsme nechali GLaDOS komentovat celou směšnou výměnu, protože ho samozřejmě slyšela. Když jsme koncept otestovali, všichni hráči tento úvod přeskakovali. Mohli jsme tak buď dialog vyhodit, nebo vymyslet důvod, proč má hráč stát pět minut na místě, když by mohl kdykoli utéct. Vyhodili jsme dialog."
52855285"[english]#commentary\com-accents.wav" "[Erik Robson] The breakout sequence here was originally a lot longer, involving Wheatley talking to you in a horrible American accent, assuming GLaDOS can't hear him. Simultaneously, we'd have GLaDOS commenting on the entire ridiculous exchange, because of course she can hear him. When we playtested the concept, every player made a beeline for the opening. So we either had to ditch all the dialogue or figure out a reason for the player to stand around for five minutes even though they could escape at any time. We ditched the dialogue."
5286N/A"Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLIN"
N/A5286"Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
52875287"[english]Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
52885288"#commentary\com-carolyn.wav" "[Dario Casali] S postavou „Carolin“ jsme přišli, protože jsme chtěli někoho dalšího pro Cavea. Ačkoli jsme si původně představovali zařazení jakéhosi vědce Grega, bylo by zbytečné najímat herce kvůli jedné nebo dvěma větám Místo toho jsme přišli na úsporný nápad, že využijeme Ellen McLainovou, která mluví GLaDOS. Z ničeho nic jsme tak najednou měli příležitost pro originální příběh o GLaDOS."
52895289"[english]#commentary\com-carolyn.wav" "[Dario Casali] The character of 'Caroline' came about because we wanted somebody for Cave to play off of. Though we had originally envisioned a put-upon Scientist character called Greg, it would have been wasteful to hire an actor for just one or two lines. Instead, we hit upon the idea of economizing by using GLaDOS-actor Ellen McLain. Out of nowhere, we suddenly had an opportunity for a GLaDOS origin story."