Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/portal2 polish.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
3535"[english]X_STRINGID_PLATFORM_LOCK" "Platform Lock"
3636"X_STRINGID_GAMETYPE" "Typ gry"
3737"[english]X_STRINGID_GAMETYPE" "Game Type"
38N/A"X_STRINGID_RANKED" "Rozgrywka Ranked Match"
N/A38"X_STRINGID_RANKED" "Rozgrywka rankingowa"
3939"[english]X_STRINGID_RANKED" "Ranked Match"
40N/A"X_STRINGID_STANDARD" "Rozgrywka Player Match"
N/A40"X_STRINGID_STANDARD" "Rozgrywka graczy"
4141"[english]X_STRINGID_STANDARD" "Player Match"
4242"X_STRINGID_RANKCOL" "Ranking"
4343"[english]X_STRINGID_RANKCOL" "Rank"
4444"X_STRINGID_GAMERNAMECOL" "Nazwa gracza"
4545"[english]X_STRINGID_GAMERNAMECOL" "Gamer Name"
46N/A"PS3_PLATINUM_TROPHY_T" "Portal 2 — Platynowe trofeum"
N/A46"PS3_PLATINUM_TROPHY_T" "Portal 2 - Platynowe trofeum"
4747"[english]PS3_PLATINUM_TROPHY_T" "Portal 2 Platinum Trophy"
4848"PS3_PLATINUM_TROPHY_D" "Zebrano wszystkie pozostałe trofea Portal 2"
4949"[english]PS3_PLATINUM_TROPHY_D" "Collected all other Portal 2 trophies"
5555"[english]RICHPRESENCE_MAINMENU" "Main Menu"
5656"RICHPRESENCE_SP" "{c0}"
5757"[english]RICHPRESENCE_SP" "{c0}"
58N/A"RICHPRESENCE_COOPMENU" "Menu gry wspólnej\n{c1}"
N/A58"RICHPRESENCE_COOPMENU" "Menu gry w trybie kooperacji\n{c1}"
5959"[english]RICHPRESENCE_COOPMENU" "Coop Menu\n{c1}"
6060"RICHPRESENCE_COOPGAME" "{c2}\n{c3}"
6161"[english]RICHPRESENCE_COOPGAME" "{c2}\n{c3}"
9393"[english]COOP_PRESENCE_WAITING_FRIEND" "Waiting for Partner"
9494"COOP_PRESENCE_WAITING_QUICKMATCH" "Czekanie na gracza"
9595"[english]COOP_PRESENCE_WAITING_QUICKMATCH" "Waiting for Stranger"
96N/A"COOP_PRESENCE_TAGLINE_DEFAULT" "Gra wspólna"
N/A96"COOP_PRESENCE_TAGLINE_DEFAULT" "Kooperacja"
9797"[english]COOP_PRESENCE_TAGLINE_DEFAULT" "Playing Co-op"
98N/A"COOP_PRESENCE_TAGLINE_SPLITSCREEN" "Współpraca z podziałem"
N/A98"COOP_PRESENCE_TAGLINE_SPLITSCREEN" "Kooperacja w trybie podzielonego ekranu"
9999"[english]COOP_PRESENCE_TAGLINE_SPLITSCREEN" "Co-op Splitscreen"
100N/A"COOP_PRESENCE_TAGLINE_SYSTEMLINK" "Co-op System Link"
N/A100"COOP_PRESENCE_TAGLINE_SYSTEMLINK" "Kooperacja przez System Link"
101101"[english]COOP_PRESENCE_TAGLINE_SYSTEMLINK" "Co-op System Link"
102N/A"COOP_PRESENCE_TAGLINE_FRIEND" "Współpraca ze znajomym"
N/A102"COOP_PRESENCE_TAGLINE_FRIEND" "Kooperacja ze znajomym"
103103"[english]COOP_PRESENCE_TAGLINE_FRIEND" "Co-op with Friend"
104N/A"COOP_PRESENCE_TAGLINE_QUICKMATCH" "Współpraca z graczem"
N/A104"COOP_PRESENCE_TAGLINE_QUICKMATCH" "Kooperacja z dowolnym graczem"
105105"[english]COOP_PRESENCE_TAGLINE_QUICKMATCH" "Co-op with Stranger"
106106"COOP_PRESENCE_TRACK_DEFAULT" "Tryb kooperacji"
107107"[english]COOP_PRESENCE_TRACK_DEFAULT" "Co-op Track"
123123"[english]COOP_PRESENCE_TRACK_CREDITS" "Credits"
124124"GAME_MODE_SP" "Tryb jednoosobowy"
125125"[english]GAME_MODE_SP" "Single Player"
126N/A"GAME_MODE_COOP" "Gra wspólna"
N/A126"GAME_MODE_COOP" "Kooperacja"
127127"[english]GAME_MODE_COOP" "Cooperative"
128128"ACH_SURVIVE_CONTAINER_RIDE_T" "Pobudka"
129129"[english]ACH_SURVIVE_CONTAINER_RIDE_T" "Wake Up Call"
173173"[english]ACH_TRIVIAL_TEST_T" "Dual Pit Experiment"
174174"ACH_TRIVIAL_TEST_D" "Wykonaj dwukrotnie ten sam test"
175175"[english]ACH_TRIVIAL_TEST_D" "Do the same test twice"
176N/A"ACH_WHEATLEY_TRIES_TO_T" "Teraz musi cię zabić"
N/A176"ACH_WHEATLEY_TRIES_TO_T" "Moment, gdy on was zabija"
177177"[english]ACH_WHEATLEY_TRIES_TO_T" "The Part Where He Kills You"
178178"ACH_WHEATLEY_TRIES_TO_D" "Właśnie to zrobił"
179179"[english]ACH_WHEATLEY_TRIES_TO_D" "This is that part"
217217"[english]ACH_SAVE_REDEMPTION_TURRET_T" "No Hard Feelings"
218218"ACH_SAVE_REDEMPTION_TURRET_D" "Ocal wieżyczkę od odkupienia"
219219"[english]ACH_SAVE_REDEMPTION_TURRET_D" "Save a turret from redemption"
220N/A"ACH_CATCH_CRAZY_BOX_T" "Chwyt Schrodingera"
N/A220"ACH_CATCH_CRAZY_BOX_T" "Chwyt Schrödingera"
221221"[english]ACH_CATCH_CRAZY_BOX_T" "Schrodinger's Catch"
222222"ACH_CATCH_CRAZY_BOX_D" "Złap pomalowane na niebiesko pudełko zanim dotknie podłoża"
223223"[english]ACH_CATCH_CRAZY_BOX_D" "Catch a blue-painted box before it touches the ground"
243243"[english]ACH_BREAK_MONITORS_D" "Break 11 test chamber monitors"
244244"ACH_HI_FIVE_YOUR_PARTNER_T" "Piąteczka!"
245245"[english]ACH_HI_FIVE_YOUR_PARTNER_T" "High Five"
246N/A"ACH_HI_FIVE_YOUR_PARTNER_D" "Uczcij udaną wspólną kalibrację"
N/A246"ACH_HI_FIVE_YOUR_PARTNER_D" "Uczcij udaną kalibrację kooperacyjną"
247247"[english]ACH_HI_FIVE_YOUR_PARTNER_D" "Celebrate your cooperative calibration success"
248248"ACH_TEAM_BUILDING_T" "Budowanie zespołu"
249249"[english]ACH_TEAM_BUILDING_T" "Team Building"
250N/A"ACH_TEAM_BUILDING_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w grze wspólnej z serii Budowanie zespołu"
N/A250"ACH_TEAM_BUILDING_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w trybie kooperacji z serii Budowanie zespołu"
251251"[english]ACH_TEAM_BUILDING_D" "Complete all test chambers in the Team Building co-op course"
252252"ACH_MASS_AND_VELOCITY_T" "Budowanie pewności"
253253"[english]ACH_MASS_AND_VELOCITY_T" "Confidence Building"
254N/A"ACH_MASS_AND_VELOCITY_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w grze wspólnej z serii Masa i prędkość"
N/A254"ACH_MASS_AND_VELOCITY_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w trybie kooperacji z serii Masa i prędkość"
255255"[english]ACH_MASS_AND_VELOCITY_D" "Complete all test chambers in the Mass and Velocity co-op course"
256256"ACH_HUG_NAME_T" "Budowanie mostów"
257257"[english]ACH_HUG_NAME_T" "Bridge Building"
258N/A"ACH_HUG_NAME_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w grze wspólnej z barierami świetlnymi"
N/A258"ACH_HUG_NAME_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w trybie kooperacji z barierami świetlnymi"
259259"[english]ACH_HUG_NAME_D" "Complete all test chambers in the Hard-Light Surfaces co-op course"
260260"ACH_EXCURSION_FUNNELS_T" "Budowanie przeszkód"
261261"[english]ACH_EXCURSION_FUNNELS_T" "Obstacle Building"
262N/A"ACH_EXCURSION_FUNNELS_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w grze wspólnej z tubami transportowymi"
N/A262"ACH_EXCURSION_FUNNELS_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe w trybie kooperacji z tubami transportowymi"
263263"[english]ACH_EXCURSION_FUNNELS_D" "Complete all test chambers in the Excursion Funnels co-op course"
264264"ACH_NEW_BLOOD_T" "Ocaliłeś naukę"
265265"[english]ACH_NEW_BLOOD_T" "You Saved Science"
266N/A"ACH_NEW_BLOOD_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe we wszystkich seriach w trybie współpracy"
N/A266"ACH_NEW_BLOOD_D" "Ukończ wszystkie pomieszczenia testowe we wszystkich seriach w trybie kooperacji"
267267"[english]ACH_NEW_BLOOD_D" "Complete all test chambers in all courses of co-op"
268268"ACH_NICE_CATCH_T" "Żelazny uchwyt"
269269"[english]ACH_NICE_CATCH_T" "Iron Grip"
270N/A"ACH_NICE_CATCH_D" "Nie utrać ani jednej kostki w pomieszczeniu 6 w serii testów Masa i prędkość w grze wspólnej"
N/A270"ACH_NICE_CATCH_D" "Nie utrać ani jednej kostki w pomieszczeniu 6 w serii testów Masa i prędkość w trybie kooperacji"
271271"[english]ACH_NICE_CATCH_D" "Never lose a cube in Chamber 6 of the Mass and Velocity co-op course"
272N/A"ACH_TAUNTS_T" "Gestykuluj"
N/A272"ACH_TAUNTS_T" "Gestykulus VIII"
273273"[english]ACH_TAUNTS_T" "Gesticul-8"
274N/A"ACH_TAUNTS_D" "Wykonaj z własnej woli wszystkie 8 gestów w grze wspólnej"
N/A274"ACH_TAUNTS_D" "Wykonaj z własnej woli wszystkie 8 gestów w trybie kooperacji"
275275"[english]ACH_TAUNTS_D" "Perform all 8 gestures of your own volition in co-op"
276276"ACH_YOU_MONSTER_T" "Tańcz głupia, tańcz"
277277"[english]ACH_YOU_MONSTER_T" "Can't Touch This"
278N/A"ACH_YOU_MONSTER_D" "Zatańcz przed wieżyczką blokowaną przez barierę świetlną w grze wspólnej"
N/A278"ACH_YOU_MONSTER_D" "Zatańcz przed wieżyczką blokowaną przez barierę świetlną w trybie kooperacji"
279279"[english]ACH_YOU_MONSTER_D" "Dance in front of a turret blocked by a hard light bridge in co-op"
280280"ACH_PARTNER_DROP_T" "Pusty gest"
281281"[english]ACH_PARTNER_DROP_T" "Empty Gesture"
282N/A"ACH_PARTNER_DROP_D" "Wrzuć partnera do cieczy w grze wspólnej, gdy wykonuje on gest, usuwając spod niego most"
N/A282"ACH_PARTNER_DROP_D" "Wrzuć partnera do cieczy w trybie kooperacji, gdy wykonuje on gest, usuwając spod niego most"
283283"[english]ACH_PARTNER_DROP_D" "Drop your co-op partner in goo while they are gesturing by removing the bridge under them"
284284"ACH_PARTY_OF_THREE_T" "Zabawa na trzech"
285285"[english]ACH_PARTY_OF_THREE_T" "Party of Three"
286N/A"ACH_PARTY_OF_THREE_D" "Znajdź ukrytą kostkę towarzyszącą w pomieszczeniu testowym w grze wspólnej"
N/A286"ACH_PARTY_OF_THREE_D" "Znajdź ukrytą kostkę towarzyszącą w pomieszczeniu testowym w trybie kooperacji"
287287"[english]ACH_PARTY_OF_THREE_D" "Find the hidden companion cube in co-op test chamber"
288288"ACH_PORTAL_TAUNT_T" "Narbacular Drop"
289289"[english]ACH_PORTAL_TAUNT_T" "Narbacular Drop"
290N/A"ACH_PORTAL_TAUNT_D" "Umieść portal pod partnerem w grze wspólnej, gdy wykonuje on gest"
N/A290"ACH_PORTAL_TAUNT_D" "Umieść portal pod partnerem w trybie kooperacji, gdy wykonuje on gest"
291291"[english]ACH_PORTAL_TAUNT_D" "Place a portal under your co-op partner while they are gesturing"
292N/A"ACH_TEACHER_T" "Profesor Portal"
N/A292"ACH_TEACHER_T" "Doktor rehabilitowany Portal"
293293"[english]ACH_TEACHER_T" "Professor Portal"
294N/A"ACH_TEACHER_D" "Po ukończeniu trybu gry wspólnej wykonaj test kalibracyjny online ze znajomym który jeszcze nie grał"
N/A294"ACH_TEACHER_D" "Po ukończeniu trybu kooperacji wykonaj test kalibracyjny online ze znajomym, który jeszcze nie grał"
295295"[english]ACH_TEACHER_D" "After completing co-op, complete Calibration Course online with a friend who hasn’t played before"
296296"ACH_WITH_STYLE_T" "Powietrzna pokazówka"
297297"[english]ACH_WITH_STYLE_T" "Air Show"
298N/A"ACH_WITH_STYLE_D" "W grze wspólnej wykonaj 2 gesty w powietrzu zanim wylądujesz"
N/A298"ACH_WITH_STYLE_D" "W trybie kooperacji wykonaj 2 gesty w powietrzu, zanim wylądujesz"
299299"[english]ACH_WITH_STYLE_D" "Perform 2 aerial gestures before touching the ground in co-op"
300300"ACH_LIMITED_PORTALS_T" "Towarzystwo ochrony portali"
301301"[english]ACH_LIMITED_PORTALS_T" "Portal Conservation Society"
302N/A"ACH_LIMITED_PORTALS_D" "Ukończ pomieszczenie 3 w serii Budowanie mostów w grze wspólnej, ustawiając tylko 5 portali"
N/A302"ACH_LIMITED_PORTALS_D" "Ukończ pomieszczenie 3 w teście Budowanie mostów w trybie kooperacji, ustawiając tylko 5 portali"
303303"[english]ACH_LIMITED_PORTALS_D" "Complete Chamber 3 in the Hard-Light Surfaces co-op course using only 5 total portal placements"
304304"ACH_FOUR_PORTALS_T" "Heca na 4 portale"
305305"[english]ACH_FOUR_PORTALS_T" "Four Ring Circus"
306N/A"ACH_FOUR_PORTALS_D" "W grze wspólnej przejdź przez 4 różne portale, nie dotykając podłoża"
N/A306"ACH_FOUR_PORTALS_D" "W trybie kooperacji przejdź przez 4 różne portale, nie dotykając podłoża"
307307"[english]ACH_FOUR_PORTALS_D" "Enter 4 different portals without touching the ground in co-op"
308308"ACH_SPEED_RUN_COOP_T" "Potrójna korona"
309309"[english]ACH_SPEED_RUN_COOP_T" "Triple Crown"
310N/A"ACH_SPEED_RUN_COOP_D" "Ukończ 3 pomieszczenia z serii Masa i prędkość w grze wspólnej, w czasie poniżej 60 sekund"
N/A310"ACH_SPEED_RUN_COOP_D" "Ukończ 3 pomieszczenia w teście Masa i prędkość w trybie kooperacji w czasie poniżej 60 sekund"
311311"[english]ACH_SPEED_RUN_COOP_D" "Solve 3 co-op chambers in the Mass and Velocity course in under 60 seconds each"
312312"ACH_STAYING_ALIVE_T" "Wciąż żyję"
313313"[english]ACH_STAYING_ALIVE_T" "Still Alive"
314N/A"ACH_STAYING_ALIVE_D" "Ukończ serię 4 testów w grze wspólnej, nie tracąc wraz z partnerem życia"
N/A314"ACH_STAYING_ALIVE_D" "Ukończ serię testów nr 4 w trybie kooperacji, nie tracąc wraz z partnerem życia"
315315"[english]ACH_STAYING_ALIVE_D" "Complete Course 4 with neither you nor your co-op partner dying"
316316"ACH_TAUNT_CAMERA_T" "Szukając guza"
317317"[english]ACH_TAUNT_CAMERA_T" "Asking for Trouble"
319319"[english]ACH_TAUNT_CAMERA_D" "Taunt GLaDOS in front of a camera in each of the five co-op courses"
320320"ACH_ROCK_CRUSHES_ROBOT_T" "Portal, kamień, nożyce"
321321"[english]ACH_ROCK_CRUSHES_ROBOT_T" "Rock Portal Scissors"
322N/A"ACH_ROCK_CRUSHES_ROBOT_D" "Wygraj pod rząd 3 gry w kamień-papier-nożyce we wspólnej grze"
N/A322"ACH_ROCK_CRUSHES_ROBOT_D" "Wygraj pod rząd 3 gry w kamień-papier-nożyce w trybie kooperacji"
323323"[english]ACH_ROCK_CRUSHES_ROBOT_D" "Win 3 co-op games of rock-paper-scissors in a row"
324N/A"ACH_SPREAD_THE_LOVE_T" "Znajomi na wagę złota"
N/A324"ACH_SPREAD_THE_LOVE_T" "Wyciskanie znajomych"
325325"[english]ACH_SPREAD_THE_LOVE_T" "Friends List With Benefits"
326N/A"ACH_SPREAD_THE_LOVE_D" "Uściskaj 3 różne osoby ze swojej listy znajomych w grze wspólnej"
N/A326"ACH_SPREAD_THE_LOVE_D" "Uściskaj 3 różne osoby ze swojej listy znajomych w trybie kooperacji"
327327"[english]ACH_SPREAD_THE_LOVE_D" "While playing co-op, hug 3 different people on your friends list"
328328"ASSET_SHIRT1_T1" "Koszulka Portal 2 (damska)"
329329"[english]ASSET_SHIRT1_T1" "Portal 2 Shirt (Female)"
330330"ASSET_SHIRT1_T2" "Koszulka Portal 2 (męska)"
331331"[english]ASSET_SHIRT1_T2" "Portal 2 Shirt (Male)"
332N/A"ASSET_SHIRT1_D" "Koszulka Portal 2 zdobyta za ukończenie gry wspólnej Portal 2"
N/A332"ASSET_SHIRT1_D" "Koszulka Portal 2 zdobyta za ukończenie trybu kooperacji Portal 2"
333333"[english]ASSET_SHIRT1_D" "Portal 2 Shirt earned for completing Portal 2 Coop"
334334"ASSET_SHIRT1_H" "Odblokuj koszulkę Portal 2, przechodząc tryb kooperacji Portal 2"
335335"[english]ASSET_SHIRT1_H" "Unlock Portal 2 Shirt by completing Portal 2 Coop"
431431"[english]HL2_RPG" "RPG\n(ROCKET PROPELLED GRENADE)"
432432"HL2_Shotgun" "STRZELBA"
433433"[english]HL2_Shotgun" "SHOTGUN"
434N/A"HL2_SMG1" "LKM\n(PISTOLET MASZYNOWY)"
N/A434"HL2_SMG1" "PM\n(PISTOLET MASZYNOWY)"
435435"[english]HL2_SMG1" "SMG\n(SUBMACHINE GUN)"
436436"HL2_SAVING" "Zapisywanie..."
437437"[english]HL2_SAVING" "Saving..."
477477"[english]portal2_Chapter8_Subtitle" "THE ITCH"
478478"portal2_Chapter9_Title" "ROZDZIAŁ 9"
479479"[english]portal2_Chapter9_Title" "CHAPTER 9"
480N/A"portal2_Chapter9_Subtitle" "TERAZ MUSI CIĘ ZABIĆ"
N/A480"portal2_Chapter9_Subtitle" "MOMENT, GDY ON WAS ZABIJA"
481481"[english]portal2_Chapter9_Subtitle" "THE PART WHERE HE KILLS YOU"
482482"portal2_Chapter10_Title" "ROZDZIAŁ 10"
483483"[english]portal2_Chapter10_Title" "CHAPTER 10"
484484"portal2_Chapter10_Subtitle" "NAPISY"
485485"[english]portal2_Chapter10_Subtitle" "THE CREDITS"
486N/A"PORTAL2_CoopCommentary_Title1" "Współpraca\nBudowanie pewności"
N/A486"PORTAL2_CoopCommentary_Title1" "Kooperacja\nBudowanie pewności"
487487"[english]PORTAL2_CoopCommentary_Title1" "Co-op\nConfidence Building"
488N/A"PORTAL2_CoopCommentary_Title2" "Współpraca\nCentrala"
N/A488"PORTAL2_CoopCommentary_Title2" "Kooperacja\nCentrala"
489489"[english]PORTAL2_CoopCommentary_Title2" "Co-op\nThe Hub"
490N/A"PORTAL2_CoopCommentary_Title3" "Współpraca\nPomieszczenie och…"
N/A490"PORTAL2_CoopCommentary_Title3" "Kooperacja\nOchrona"
491491"[english]PORTAL2_CoopCommentary_Title3" "Co-op\nSecurity Room"
492492"P2_Actions_Title" "CZYNNOŚCI"
493493"[english]P2_Actions_Title" "ACTIONS"
494N/A"P2_Coop_Title" "WSPÓŁPRACA"
N/A494"P2_Coop_Title" "KOOPERACJA"
495495"[english]P2_Coop_Title" "CO-OP"
496496"P2_Primary_Attack" "Wystrzel niebieski portal"
497497"[english]P2_Primary_Attack" "Fire Blue Portal"
615615"[english]Paint_Instructor_teach_bounce_suppression" "Hold to prevent bouncing"
616616"P2COOP_Invite_Title" "Zaproszenie do Portal 2"
617617"[english]P2COOP_Invite_Title" "Portal 2 Invite"
618N/A"P2COOP_Invite_Body" "Otrzymano zaproszenie do rozgrywki w trybie współpracy w Portal 2"
N/A618"P2COOP_Invite_Body" "Otrzymano zaproszenie do rozgrywki w trybie kooperacji w Portal 2"
619619"[english]P2COOP_Invite_Body" "You have been invited to play a Portal 2 cooperative game!"
620620"P2COOP_TrackName_1" "BUDOWANIE ZESPOŁU"
621621"[english]P2COOP_TrackName_1" "TEAM BUILDING"
701701"[english]cheaptitles_sphere03.openingnavigate16" "Wheatley: Aggh, see, now I hit that one, I hit that one..."
702702"cheaptitles_sphere03.openingnavigate17" "Wheatley: Jak tam na dole? Trzymasz się?"
703703"[english]cheaptitles_sphere03.openingnavigate17" "Wheatley: How you doing down there? You still holding on?"
704N/A"cheaptitles_sphere03.openingstorystraight02" "Wheatley: Słuchaj, musimy uzgodnić zeznania, dobra? Gdyby ktoś pytał — choć oczywiście nikt nie będzie pytał, bez obaw — ale gdyby ktoś pytał, to mów, że jak ostatnio sprawdzałaś, to o ile ci wiadomo wszyscy wyglądali na całkiem żywych. Jasne? Żywych, nie martwych."
N/A704"cheaptitles_sphere03.openingstorystraight02" "Wheatley: Słuchaj, musimy uzgodnić zeznania, dobra? Gdyby ktoś pytał - choć oczywiście nikt nie będzie pytał, bez obaw - ale gdyby ktoś pytał, to mów, że jak ostatnio sprawdzałaś, to o ile ci wiadomo wszyscy wyglądali na całkiem żywych. Jasne? Żywych, nie martwych."
705705"[english]cheaptitles_sphere03.openingstorystraight02" "Wheatley: Okay, listen, we should get our stories straight, alright? If anyone asks -- and no one's gonna ask, don't worry -- but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead."
706706"cheaptitles_sphere03.openingwall01" "Wheatley: OK, już prawie jesteśmy. Po drugiej stronie ściany jest jeden ze starych torów testowych. Jest tam jedno takie urządzenie, które będzie nam potrzebne, jeśli się mamy stąd wydostać. To chyba stacja dokowania. Przygotuj się..."
707707"[english]cheaptitles_sphere03.openingwall01" "Wheatley: Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready..."
749749"[english]cheaptitles_core01.babbleb18" "Core 1: So much space. Need to see it all."
750750"cheaptitles_core01.babbleb24" "Core 1: (podekscytowany wzdech)"
751751"[english]cheaptitles_core01.babbleb24" "Core 1: (excited gasps)"
752N/A"cheaptitles_sphere03.outro_apology01" "Wheatley: Chciałabym to wszystko cofnąc. Naprawdę. Naprawdę chciałabym to wszystko cofnąc. I nie tylko dlatego, że jestem zawieszona w przestrzeni."
N/A752"cheaptitles_sphere03.outro_apology01" "Wheatley: Chciałbym to wszystko cofnąć. Naprawdę. Naprawdę chciałbym to wszystko cofnąć. I nie tylko dlatego, że jestem zawieszony w przestrzeni."
753753"[english]cheaptitles_sphere03.outro_apology01" "Wheatley: I wish I could take it all back. I honestly do. I honestly do wish I could take it all back. And not just because I'm stranded in space."
754754"cheaptitles_core01.space04" "Core 1: Jestem w przestrzeni."
755755"[english]cheaptitles_core01.space04" "Core 1: I'm in space."
901901"[english]LoadoutSlot_Misc" "MISC"
902902"LoadoutSlot_Gesture" "Gest"
903903"[english]LoadoutSlot_Gesture" "GESTURE"
904N/A"LoadoutSlot_Skin" "SKÓRKA"
N/A904"LoadoutSlot_Skin" "Skórka"
905905"[english]LoadoutSlot_Skin" "SKIN"
906906"P2_WearableType_Hat" "Czapka"
907907"[english]P2_WearableType_Hat" "Hat"
923923"[english]P2_Wearable_TopHat" "AUTOMATON'S TOPHAT"
924924"P2_Wearable_WCCHat" "Biotycza Czapka"
925925"[english]P2_Wearable_WCCHat" "BIONIC BEANIE"
926N/A"P2_Wearable_Moustache" "Metalowe"
N/A926"P2_Wearable_Moustache" "Metalowe Wąsy"
927927"[english]P2_Wearable_Moustache" "MOUSTACHIO"
928928"P2_Wearable_Moustache2" "Metalowe Wąsy"
929929"[english]P2_Wearable_Moustache2" "METALLIC MOUSTACHE"
971971"[english]P2_Gesture_Ballbot_Basketball1" "ATLAS DRIBBLE"
972972"P2_Gesture_Ballbot_Basketball2" "Atlas: Toczenie"
973973"[english]P2_Gesture_Ballbot_Basketball2" "ATLAS ROLL"
974N/A"P2_Wearable_FlagWCC" "FLAGA Z KOSTKA"
N/A974"P2_Wearable_FlagWCC" "FLAGA Z KOSTKĄ"
975975"[english]P2_Wearable_FlagWCC" "WCC FLAG"
976976"P2_Wearable_FlagBlack" "FLAGA CUBE N SKULL"
977977"[english]P2_Wearable_FlagBlack" "CUBE N SKULL FLAGS"
10231023"[english]Store_Zoom" "Zoom"
10241024"Store_StartShopping" "ZACZNIJ ZAKUPY"
10251025"[english]Store_StartShopping" "START SHOPPING"
1026N/A"Store_FilterLabel" "Filtry"
N/A1026"Store_FilterLabel" "FILTRUJ"
10271027"[english]Store_FilterLabel" "SHOW:"
10281028"Store_DuplicateItemInCart" "W koszyku znajduję się już przedmiot tego typu."
10291029"[english]Store_DuplicateItemInCart" "There is already an item of that type in your shopping cart."
10431043"[english]Store_Crossplay_Warning_Skins" "Note: Skins will not be visible while playing co-op with a PS3 partner."
10441044"Store_Crossplay_Warning_Gestures" "Uwaga: Gesty nie będą widoczne podczas gry z partnerem grającym na PS3"
10451045"[english]Store_Crossplay_Warning_Gestures" "Note: Gestures will not be visible while playing co-op with a PS3 partner."
1046N/A"Store_Home" "Strona Główna"
N/A1046"Store_Home" "STRONA GŁÓWNA"
10471047"[english]Store_Home" "HOME"
10481048"Store_Headgear" "CZAPKI"
10491049"[english]Store_Headgear" "HEADWEAR"
10551055"[english]Store_Skins" "SKINS"
10561056"Store_Bundles" "PAKIETY"
10571057"[english]Store_Bundles" "BUNDLES"
1058N/A"Store_Gestures" "Gesty"
N/A1058"Store_Gestures" "GESTY"
10591059"[english]Store_Gestures" "GESTURES"
10601060"P2_ForeignItem_TF2" "Dzielone z Team Fortress 2!"
10611061"[english]P2_ForeignItem_TF2" "Shared from Team Fortress 2!"