Aktualizacja z 12 września 2011

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Źródło: Portal 2 Update Released (Angielski)

Lista zmian

Portal 2
  • Naprawiono pokazywanie się kupionych przedmiotów jako nie do wymienienia po minięciu okresu niewymienialności.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwoma rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: portal2/bin/client.dll
Modified: portal2/bin/server.dll