Aktualizacja z 10 maja 2011

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Źródło: Portal 2 Update Released (Angielski)

Lista zmian

Portal 2

  • Udoskonalono wydajność renderowania MSAA dla Mac OSX

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwoma rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/filesystem_stdio.dll
Modified: portal2/bin/client.dll
Modified: portal2/bin/server.dll