Aktualizacja z 19 kwietnia 2011

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
Uwaga: nie istnieje źródłowy link do aktualizacji.

Lista zmian

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwoma rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: portal2/demoheader.tmp
Modified: portal2/modelsounds.cache
Added: portal2/pak01_dir.vpk/sound/player/eggbot/taunts/eggbottractorbeam_09.wav