Vital Apparatus Vent/pl

From the Portal Wiki
< Vital Apparatus Vent
Revision as of 12:52, 26 December 2022 by Marcelos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Podajnik Aparatury Podstawowej

Opis

Podajnik Aparatury Podstawowej to jeden z najczęściej występujących elementów komór testowych.

Podajnik Aparatury Podstawowej w Portal 2

Służy on do podawania Aparatury Podstawowej Aperture Science transportowanej systemem rur takiej jak:

Podajnik jest aktywowany po wejściu do komory lub najczęściej przez Przycisk. Gdy Aparatura potrzebna do rozwiązania testu została zniszczona (przez zdematerializowanie, wrzucenie do mazi, spalenie itp.) zostanie dostarczony zamiennik poprzedniej aparatury.

Galeria