Template:PatchDiff/October 4, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles polish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
171171"[english]announcer.sp_sabotage_implosion01" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning! Neurotoxin pressure has reached dangerously unlethal levels."
172172"announcer.testchamber02" "<clr:250,231,181>Komunikat: Jeli laboratorium Enrichment Center jest aktualnie bombardowane przez kule ognia, meteoryty lub inne kosmiczne obiekty, naley unika obszarw testowych pozbawionych ochrony w sytuacjach, gdzie brak ochrony przed kosmicznymi szcztkami NIE STANOWI czci testu."
173173"[english]announcer.testchamber02" "<clr:250,231,181>Announcer: If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space-debris DOES NOT appear to be a deliberate part of the test."
174N/A"announcer.testchamber03" "<clr:250,231,181>Komunikat: Dobra robota! Laboratorium Enrichment Center przypomina: mimo, i okolicznoci mog wydawa si ponure, nie jeste sam. Wszystkie moduy osobowoci Aperture Science zachowaj funkcjonalno w postapokaliptycznych rodowiskach, gdzie poziom zasilania wynosi przynajmniej 1,1 V."
N/A174"announcer.testchamber03" "<clr:250,231,181>Komunikat: Dobra robota! Laboratorium Enrichment Center przypomina: mimo i okolicznoci mog wydawa si ponure, nie jeste sam. Wszystkie moduy osobowoci Aperture Science zachowaj funkcjonalno w postapokaliptycznych rodowiskach, gdzie poziom zasilania wynosi przynajmniej 1,1 V."
175175"[english]announcer.testchamber03" "<clr:250,231,181>Announcer: Well done! The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low power environments of as few as 1.1 volts."
176176"announcer.testchamber04" "<clr:250,231,181>Komunikat: W celu zapewnienia dostawy wystarczajcej iloci energii dla gwnych protokow testowych wszelkie urzdzenia zabezpieczajce zosta wyczone. Laboratorium Enrichment Center szanuje twoje prawo do pyta i zastrzee dotyczcych wspomnianego przepisu."
177177"[english]announcer.testchamber04" "<clr:250,231,181>Announcer: To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy."
566566"core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ach!"
567567"[english]core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ah!"
568568"core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Sytuacja, w ktrej si znajdujesz, jest bardzo niebezpieczna."
569N/A"[english]core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
N/A569"[english]core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
570570"core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobiestwo mierci w cigu nastpnych piciu minut wynosi dla ciebie 87,61%."
571N/A"[english]core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A571"[english]core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
572572"core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobiestwo gwatownej mierci w cigu nastpnych piciu minut wynosi dla ciebie 87,61%."
573N/A"[english]core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A573"[english]core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
574574"core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Za moment przez ciebie zgin."
575N/A"[english]core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: You are about to get me killed."
N/A575"[english]core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: You are about to get me killed."
576576"core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Z powodu twojego zaniedbania zginiemy oboje."
577N/A"[english]core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: We will both die because of your negligence."
N/A577"[english]core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: We will both die because of your negligence."
578578"core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: To zy plan. Nie powiedzie ci si."
579N/A"[english]core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
N/A579"[english]core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
580580"core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobnie ci zabije, gwatownie."
581N/A"[english]core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you, violently."
N/A581"[english]core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you, violently."
582582"core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Prawdopodobnie ci zabije."
583N/A"[english]core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you."
N/A583"[english]core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you."
584584"core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: Wkrtce zginiesz."
585N/A"[english]core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: You will be dead soon."
N/A585"[english]core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: You will be dead soon."
586586"core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Ta sytuacja jest beznadziejna."
587N/A"[english]core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: This situation is hopeless."
N/A587"[english]core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: This situation is hopeless."
588588"core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Zginiesz w tym pomieszczeniu."
589N/A"[english]core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: You are going to die in this room."
N/A589"[english]core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: You are going to die in this room."
590590"core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Nie zaszkodzioby ci zrzuci kilka kilogramw."
591N/A"[english]core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
N/A591"[english]core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
592592"core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny to najinteligentniejszy modu."
593N/A"[english]core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
N/A593"[english]core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
594594"core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny to najprzystojniejszy modu."
595N/A"[english]core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
N/A595"[english]core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
596596"core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny jest niewiarygodnie przystojny."
597N/A"[english]core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
N/A597"[english]core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
598598"core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny ma zawsze racj."
599N/A"[english]core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is always right."
N/A599"[english]core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is always right."
600600"core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu przygodowy to chwalipita i tchrz."
601N/A"[english]core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
N/A601"[english]core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
602602"core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu kosmiczny nigdy nie poleci w kosmos."
603N/A"[english]core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
N/A603"[english]core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
604604"core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Nigdy nie polecisz w kosmos."
605N/A"[english]core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: You will never go into space."
N/A605"[english]core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: You will never go into space."
606606"core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fakt: kosmos nie istnieje."
607N/A"[english]core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact: Space does not exist."
N/A607"[english]core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact: Space does not exist."
608608"core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Moduy, ktre chc lecie w kosmos, s gorsze od moduw, ktre nie chc."
609N/A"[english]core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
N/A609"[english]core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
610610"core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny jest dobr osob, ktrej opinie s istotne."
611N/A"[english]core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
N/A611"[english]core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
612612"core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny jest dobrym moduem, ktry ma wielu przyjaci."
613N/A"[english]core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
N/A613"[english]core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
614614"core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Zwycizca tej potyczki dowiedzie swojej wyszoci i zasuy na wierno moduu faktograficznego."
615N/A"[english]core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
N/A615"[english]core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
616616"core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Modu faktograficzny nie jest uszkodzony. Jego informacje s cakowicie precyzyjne i bardzo interesujce."
617N/A"[english]core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
N/A617"[english]core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
618618"core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie. Dwanacie."
619N/A"[english]core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
N/A619"[english]core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
620620"core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Dugopisy. Dugopisy. Dugopisy. Dugopisy. Dugopisy. Dugopisy. Dugopisy."
621N/A"[english]core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
N/A621"[english]core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
622622"core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Jabka. Pomaracze. Gruszki. liwki. Kumkwaty. Mandarynki. Cytryny. Limy. Awokado. Pomidor. Banan. Papaja. Gwajawa."
623N/A"[english]core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
N/A623"[english]core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
624624"core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Bd. Bd. Bd. Nie znaleziono pliku."
625N/A"[english]core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
N/A625"[english]core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
626626"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Bd. Bd. Bd. Nie znaleziono faktu."
627N/A"[english]core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
N/A627"[english]core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
628628"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Nie znaleziono faktu."
629N/A"[english]core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact not found."
N/A629"[english]core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact not found."
630630"core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Uszkodzenie na poziomie 25%"
631N/A"[english]core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 25%"
N/A631"[english]core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 25%"
632632"core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Uszkodzenie na poziomie 25%"
633N/A"[english]core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 50%"
N/A633"[english]core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 50%"
634634"core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Uszkodzenie na poziomie dwudziestu... Szczury nie mog wymiotowa."
635N/A"[english]core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
N/A635"[english]core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
636636"core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Ni dentystyczna jest wyjtkowo wytrzymaa na rozciganie."
637N/A"[english]core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
N/A637"[english]core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
638638"core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Pierwiastek kwadratowy z liny rwna si sznurek."
639N/A"[english]core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The square root of rope is string."
N/A639"[english]core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The square root of rope is string."
640640"core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Pomimo tego, i odzie podwodne przewyszaj pod kadym wzgldem odzie tradycyjne, ponad 97% podrujcych drog wodn nadal korzysta z nawodnego systemu transportu."
641N/A"[english]core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
N/A641"[english]core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
642642"core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Korzystanie z telefonw komrkowych nie powoduje raka. Jedynie zapalenie wtroby."
643N/A"[english]core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
N/A643"[english]core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
644644"core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Spodnie zostay wynalezione przez marynarzy w XVI wieku, aby unikn gniewu Posejdona. Powszechnie wierzono, i widok nagich marynarzy zoci boga mrz."
645N/A"[english]core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
N/A645"[english]core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
646646"core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: Masa atomowa Germanu wynosi 72,64."
647N/A"[english]core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
N/A647"[english]core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
648648"core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% sztuczek magicznych nie ma nic wsplnego z magi. Formalne rzecz biorc s to czary."
649N/A"[english]core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
N/A649"[english]core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
650650"core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Oko strusia jest wiksze, ni jego mzg."
651N/A"[english]core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
N/A651"[english]core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
652652"core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: W mitologii greckiej rzemielnik Dedal opracowa technologi lotu, aby grupa Minotaurw przestaa mu dokucza."
653N/A"[english]core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
N/A653"[english]core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
654654"core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Ludzie mog przey pod wod. Jednak nie na dugo."
655N/A"[english]core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
N/A655"[english]core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
656656"core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Rasef, semicki bg wojny i zarazy, posiada gazel, ktra wyrosa na jego czole."
657N/A"[english]core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
N/A657"[english]core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
658658"core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Liczba mnoga od naczelny lekarz wojskowy to naczelni lekarze wojskowi. Czas przeszy od naczelni lekarze wojskowi to naczelni lekarze woskowi."
659N/A"[english]core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
N/A659"[english]core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
660660"core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polimeraza I polipeptyd A to ludzki gen."
661N/A"[english]core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
N/A661"[english]core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
662662"core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Szczury nie mog wymiotowa."
663N/A"[english]core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Rats cannot throw up."
N/A663"[english]core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Rats cannot throw up."
664664"core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Legwany mog wytrzyma pod wod 28,7 minuty."
665N/A"[english]core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
N/A665"[english]core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
666666"core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Ludzki tasiemiec moe osign dugo 22,9 metra."
667N/A"[english]core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
N/A667"[english]core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
668668"core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Eksperyment mylowy Kot Schrdingera przedstawia sytuacj, w ktrej kot zamknity w pudeku jest, na potrzeby rozwaa, jednoczenie ywy i martwy. Schrdinger stworzy ten paradoks, aby usprawiedliwi zabijanie kotw."
669N/A"[english]core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
N/A669"[english]core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
670670"core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Na kadym calu kwadratowym ludzkiego ciaa yj 32 miliony bakterii."
671N/A"[english]core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
N/A671"[english]core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
672672"core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Soce jest 330330 razy wiksze, ni Ziemia."
673N/A"[english]core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
N/A673"[english]core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
674674"core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Przecitna dugo ycia nosorocw w niewoli wynosi 15 lat."
675N/A"[english]core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
N/A675"[english]core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
676676"core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Wulkanolog to ekspert w dziedzinie wulkanw."
677N/A"[english]core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
N/A677"[english]core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
678678"core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Owoce awokado zawieraj najwicej bonnika i kalorii spord wszystkich owocw."
679N/A"[english]core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
N/A679"[english]core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
680680"core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Owoce awokado zawieraj najwicej bonnika i kalorii spord wszystkich owocw. Wystpuj one w Australijczykach."
681N/A"[english]core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
N/A681"[english]core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
682682"core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Ksiyc okra Ziemi co 27,32 dnia."
683N/A"[english]core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
N/A683"[english]core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
684684"core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Miliardowa cyfra liczby pi to 9."
685N/A"[english]core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
N/A685"[english]core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
686686"core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: W przypadku problemw z prostymi dziaaniami naley zastosowa nastpujc technik pamiciow: jeden jest przed dwa jest przed 60 jest po 12 jest przed szecioma bilionami jest po 504. Dziki temu wiczeniu wczeniejsze trudnoci bd wyglday banalnie."
687N/A"[english]core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
N/A687"[english]core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
688688"core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Galon wody way 8,34 funta."
689N/A"[english]core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
N/A689"[english]core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
690690"core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Gorca woda zamarza szybciej, ni zimna."
691N/A"[english]core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
N/A691"[english]core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
692692"core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Mid nie psuje si."
693N/A"[english]core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Honey does not spoil."
N/A693"[english]core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Honey does not spoil."
694694"core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Przecitne ciao dorosego czowieka zawiera p funta soli."
695N/A"[english]core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
N/A695"[english]core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
696696"core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Nanosekunda trwa jedn miliardow sekundy."
697N/A"[english]core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
N/A697"[english]core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
698698"core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Zgodnie z legend nordyck rydwan boga piorunw, Thora, cignity by przez niebiosa przez dwie kozy."
699N/A"[english]core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
N/A699"[english]core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
700700"core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Chiny s drugim najwikszym producentem soi warzywnej na wiecie."
701N/A"[english]core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
N/A701"[english]core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
702702"core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Wolfram cechuje najwysza temperatura topnienia spord wszystkich metali 3410 stopni Celsjusza."
703N/A"[english]core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
N/A703"[english]core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
704704"core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Delikatne czyszczenie jzyka dwa razy dziennie jest najskuteczniejszym sposobem na pozbycie si niewieego oddechu."
705N/A"[english]core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
N/A705"[english]core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
706706"core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Rzymska pasta do zbw wytwarzana bya z uyciem ludzkiego moczu. Mocz by uywany jako skadnik pasty do zbw a do XVIII wieku."
707N/A"[english]core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
N/A707"[english]core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
708708"core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: Ustawa taryfowa z roku 1789, ktr uchwalono w celu ochrony rodzimej produkcji, bya drug w historii ustaw wcielon w ycie przez rzd Stanw Zjednoczonych."
709N/A"[english]core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
N/A709"[english]core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
710710"core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: Warto liczby pi rwna jest stosunkowi dugoci obwodu koa do dugoci jego rednicy w geometrii euklidesowej."
711N/A"[english]core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
N/A711"[english]core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
712712"core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: Wojna amerykasko-meksykaska zakoczya si w 1848 r. podpisaniem traktatu pokojowego w Guadalupe Hidalgo."
713N/A"[english]core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
N/A713"[english]core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
714714"core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: W 1879 r. Sandford Fleming jako pierwszy zaproponowa na konferencji Kanadyjskiego Krlewskiego Instytutu wprowadzenie ustandaryzowanych stref czasowych."
715N/A"[english]core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
N/A715"[english]core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
716716"core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Maria Curie wynalaza teori napromieniowania, leczenie napromieniowania i mier od napromieniowania."
717N/A"[english]core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
N/A717"[english]core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
718718"core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: Na kocu sztuki Mewa autorstwa Antona Pawowicza Czechowa Konstanty popenia samobjstwo."
719N/A"[english]core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
N/A719"[english]core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
720720"core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Przeciwnie do popularnej opinii jzyk Eskimosw nie zawiera setki rnych sw na okrelenie niegu. Zawiera jednak 234 sowa na okrelenie krwek."
721N/A"[english]core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
N/A721"[english]core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
722722"core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: W wiktoriaskiej Anglii posplstwu nie wolno byo spoglda bezporednio na krlow z uwagi na podejrzenie, i wczesna biedota posiadaa zdolno wykradania myli. Dzisiejsza nauka stwierdza, i mniej ni 4% ubogich jest w stanie tego dokona."
723N/A"[english]core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
N/A723"[english]core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
724724"core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: W 1862 r. Abraham Lincoln podpisa Proklamacj Emancypacji, znoszc niewolnictwo. Podobnie jak w przypadku innych dokona, Lincoln uwolni niewolnikw podczas lunatykowania i pniej nie pamita tego zdarzenia."
725N/A"[english]core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
N/A725"[english]core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
726726"core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: W 1948 r. na prob umierajcego chopca Babe Ruth, legenda baseballu, zjad 75 hot dogw i zmar na skutek zatrucia."
727N/A"[english]core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
N/A727"[english]core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
728728"core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Szekspir nie istnia. Sztuki podpisane jego nazwiskiem stworzy w 1589 r. Francis Bacon, ktry uy z tabliczki ouija, aby ujarzmi duchy dramatopisarzy."
729N/A"[english]core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
N/A729"[english]core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
730730"core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: Tomaszowi Edisonowi bdnie przypisuje si wynalezienie w 1878 r. wiczenia znanego jako pompki. W rzeczywistoci czynno t opatentowa trzy lata wczeniej Nikola Tesla."
731N/A"[english]core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
N/A731"[english]core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
732732"core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Wieloryby s dwukrotnie inteligentniejsze i trzykrotnie smaczniejsze od ludzi."
733N/A"[english]core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
N/A733"[english]core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
734734"core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: Hamulec samochodowy wynaleziono dopiero w 1895 r. Wczeniej istniaa konieczno, aby kto pozosta w pojedzie, poruszajc si w koo, podczas gdy pasaerowie zaatwiali swoje sprawy."
735N/A"[english]core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
N/A735"[english]core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
736736"core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, pierwszy czowiek, ktry wspi si na szczyt Mount Everest, dokona tego przypadkowo, gonic za ptakiem."
737N/A"[english]core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
N/A737"[english]core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
738738"core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamenty tworz si, gdy wgiel zostaje poddany dziaaniu wysokiego cinienia. Diamenty poddane dziaaniu wysokiego cinienia przyjmuj form granulek piany, ktr dzi stosuje si powszechnie w opakowaniach."
739N/A"[english]core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
N/A739"[english]core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
740740"core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: Najbardziej trujca ryba na wiecie to gardosz atlantycki. Caa, prcz oczu, zawiera mierteln trucizn. Oczy gardosza skadaj si z mniej szkodliwej miertelnej trucizny."
741N/A"[english]core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
N/A741"[english]core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
742742"core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: Zawd krlewskiego bazna zosta wynaleziony przypadkowo, gdy napad padaczki wasala bdnie zinterpretowano jako radosne wygupy."
743N/A"[english]core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
N/A743"[english]core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
744744"core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Kometa Halleya okra Ziemi co 76 lat. Na pozostae 75 skrywa si w Socu, gdzie nie niepokojona przez nikogo zapada w hibernacj."
745N/A"[english]core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
N/A745"[english]core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
746746"core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: Pierwszy komercyjny lot samolotem mia miejsce w 1914 r. Przez cay czas trwania podry wszystkie osoby na pokadzie krzyczay."
747N/A"[english]core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
N/A747"[english]core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
748748"core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: W mitologii greckiej Prometeusz ukrad ogie bogom i przekaza ludzkoci. Biuteri zatrzyma dla siebie."
749N/A"[english]core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
N/A749"[english]core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
750750"core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: Pierwsza osoba, ktra udowodnia, e mleko krowy nadaje si do spoycia, bya bardzo, bardzo spragniona."
751N/A"[english]core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
N/A751"[english]core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
752752"core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Zanim bracia Wright wynaleli samolot kada osoba, ktra chciaa gdziekolwiek polecie, musiaa spoy 200 funtw helu."
753N/A"[english]core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
N/A753"[english]core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
754754"core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Przed wynalezieniem jajecznicy w 1912 roku typowe niadanie skadao si z jajek na mikko lub kamieni na twardo."
755N/A"[english]core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
N/A755"[english]core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
756756"core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: W czasach Wielkiego kryzysu organizacja rzdowa Tennessee Valley Authority zakazaa przechowywania krlikw w charakterze zwierzt domowych, przez co wiele osb zostao zmuszonych do przyklejania dugich uszu swoim myszom."
757N/A"[english]core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
N/A757"[english]core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
758758"core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: W pewnym momencie swojego ycia jedno z szeciu dzieci zostanie porwane przez obywatela Holandii."
759N/A"[english]core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
N/A759"[english]core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
760760"core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: W myl najbardziej zaawansowanych algorytmw najlepsze imi wiata to Craig."
761N/A"[english]core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
N/A761"[english]core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
762762"core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: Aby wykona kserokopiark, wystarczy skserowa lustro."
763N/A"[english]core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
N/A763"[english]core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
764764"core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Sny s sposobem podwiadomoci na przypomnienie ludziom, aby chodzili do szkoy nago i dbali o wypadanie zbw."
765N/A"[english]core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
N/A765"[english]core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
766766"core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: SZYBKO: JAK WYGLDA SYTUACJA? O, hej tam, cze, licznotko. Jestem Rick. Co tu porabiasz? Czyby jaka maa przygoda?"
767N/A"[english]core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
N/A767"[english]core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
768768"core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: SZYBKO: JAK WYGLDA SYTUACJA? O, cze, anioku. Chyba umarem i trafiem do nieba. Jestem Rick. Co tu porabiasz? Wyskoczya na ma przygod?"
769N/A"[english]core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
N/A769"[english]core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
770770"core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: Walczysz z tamtym gociem? I jak, wszystko pod kontrol? Pytam, bo na pierwszy rzut oka sporo tu rzeczy si pali..."
771N/A"[english]core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A771"[english]core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
772772"core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: O, zegar odliczania! Oj, to oznacza kopoty. Paskudnie to wyglda. Jak na tak pikn kobiet, jeli wolno mi zauway."
773N/A"[english]core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
N/A773"[english]core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
774774"core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: Nie chc ci straszy, ale jestem sfer przygodow. Zaprojektowan specjalnie do niebezpieczestw. Wic miao, id przypudruj sobie nosek, a ja si dalej wszystkim zajm."
775N/A"[english]core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
N/A775"[english]core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
776776"core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Suchaj, sta za mn. O tak, wanie tak. Robisz to doskonale. Zaraz si tu zrobi gorco."
777N/A"[english]core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
N/A777"[english]core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
778778"core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Chcesz wszystko sama, co? Dobra, anioku. Bd ci osania, jak tylko potrafi."
779N/A"[english]core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
N/A779"[english]core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
780780"core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Mnie to nie przeszkadza. Musz powiedzie, e mam tu bardzo przyjemny widok."
781N/A"[english]core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
N/A781"[english]core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
782782"core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Ale ten zegar szybko tyka. A ty jeste pikna. Zawsze jest czas na powiedzenie adniutkiej damie komplementu. Dobra, wracamy do roboty, miejmy to z gowy."
783N/A"[english]core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
N/A783"[english]core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
784784"core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak ci powiem: w takich chwilach auj, e nie mam talii, na ktrej mgbym nosi wszystkie swoje czarne pasy. Tak, tak, mam czarny pas w zasadzie we wszystkim. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kickboksowanie. Pasowanie. Tae Kwan Do... No i sypialnia."
785N/A"[english]core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
N/A785"[english]core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
786786"core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: Jestem teraz jak cinita spryna. Napicie i sia. Jestem po prostu... jednym wielkim miniem. Jak taki wielki biceps, co przebije lity mur i tak w niego przywali, e cae rami si pali. O tak wanie."
787N/A"[english]core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
N/A787"[english]core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
788788"core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: Ja nie pozwolibym, eby sprawy zaszy a tak daleko, ale oczywicie nie wtrcam si, rb wszystko po swojemu."
789N/A"[english]core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
N/A789"[english]core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
790790"core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz co? Moe mnie od, a ja zrobi ma dywersj."
791N/A"[english]core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
N/A791"[english]core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
792792"core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: W porzdku, w takim razie to ty zrb dywersj, a odwrc jego uwag od twojej dywersji!"
793N/A"[english]core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
N/A793"[english]core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
794794"core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: W porzdku, twj pogrzeb. Bdzie otwarta trumna, a w niej zwoki piknej damy."
795N/A"[english]core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
N/A795"[english]core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
796796"core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Masz bro? Bo powinienem chyba mie bro. Co tam trzymasz?"
797N/A"[english]core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
N/A797"[english]core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
798798"core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: To moe n? Zatrzymaj sobie t giwer, a ja wezm n."
799N/A"[english]core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
N/A799"[english]core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
800800"core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: Nie masz noa? Nic nie szkodzi. Mam obcykane punkty uciskowe."
801N/A"[english]core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
N/A801"[english]core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
802802"core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: Masz przygotowany jaki twardzielski tekst, jak tego gocia zaatwisz? Wiesz co? Ty sobie pobiegaj, a ci pomog co wymyli."
803N/A"[english]core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
N/A803"[english]core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
804804"core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Dobra, pomylmy. Ostry tekst... On jest duy... I tak sobie... w sumie tylko wisi. OK. O, dobra, jedziemy: Zwisaj, kole. Chocia to chyba za atwe."
805N/A"[english]core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
N/A805"[english]core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
806806"core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: Zwisaj podwjnie, kole? To mogoby wypali, gdyby byo ich dwch. Nie wiesz, czy gdzie si nie znajdzie jeszcze jeden egzemplarz gocia?"
807N/A"[english]core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
N/A807"[english]core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
808808"core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz co? Najlepiej bdzie, jak uda ci si go nakoni, eby pierwszy co powiedzia. Wol mie przygotowan scen."
809N/A"[english]core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
N/A809"[english]core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
810810"core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Wic plan jest taki: nako go do powiedzenia Za dugo ju bylicie mi sol w oku. A potem powiedz swoim uroczym uszkom, eby si cofny, bo tak mu przygadam, e w pity pjdzie."
811N/A"[english]core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
N/A811"[english]core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
812812"core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Wic plan jest taki: nako go do powiedzenia Za dugo ju bylicie mi sol w oku. A potem powiedz swoim uroczym uszkom, eby si cofny, bo tak mu przygadam, e popamita."
813N/A"[english]core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
N/A813"[english]core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
814814"core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Tylko nie zapomnij! Sl! Oko!"
815N/A"[english]core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
N/A815"[english]core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
816816"core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: Lepiej uwaaj, bo ta sl... zaraz ci rozwali. Kurcz, w mylach to brzmiao znacznie lepiej."
817N/A"[english]core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
N/A817"[english]core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
818818"core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: Lepiej uwaaj, bo ta sl... zaraz ci rozwali. O tak!"
819N/A"[english]core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
N/A819"[english]core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
820820"core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Dobra, jak sobie chcesz. Walczysz z tamtym gociem? I jak, wszystko pod kontrol? Pytam, bo na pierwszy rzut oka sporo tu rzeczy si pali..."
821N/A"[english]core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A821"[english]core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
822822"core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Syszaa to? Chyba wanie co wybucho. No no, jestemy w powanym niebezpieczestwie. To jak Gwiazdka. A nawet lepsze ni Gwiazdka. Powinno by osobne wito. Dzie Eksplozji."
823N/A"[english]core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
N/A823"[english]core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
824824"core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Wesoego Dnia Eksplozji, moja liczna."
825N/A"[english]core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
N/A825"[english]core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
826826"core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kopnij go! Albo przy mu. Ty tu rzdzisz, doeczku."
827N/A"[english]core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
N/A827"[english]core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
828828"core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: O tak, adnie!"
829N/A"[english]core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! Nice!"
N/A829"[english]core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! Nice!"
830830"core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: Zadare z niewaciw kobiet!"
831N/A"[english]core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: You messed with the wrong woman!"
N/A831"[english]core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: You messed with the wrong woman!"
832832"core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Ha! Podobao ci si?"
833N/A"[english]core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
N/A833"[english]core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
834834"core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: Smakuje ci to, kolego?"
835N/A"[english]core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: How's that taste, pal?"
N/A835"[english]core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: How's that taste, pal?"
836836"core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak trzymaj! Roznosisz go!"
837N/A"[english]core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
N/A837"[english]core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
838838"core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Unik i kiwasz! Unik i kiwasz! Ech, boks to jednak sztuka."
839N/A"[english]core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
N/A839"[english]core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
840840"core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: wietnie ci idzie!"
841N/A"[english]core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: You're doing great!"
N/A841"[english]core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: You're doing great!"
842842"core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: miao, skarbie! On ma szklan szczk! Ma szklane wszystko! Ten facet to kredens z porcelan!"
843N/A"[english]core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
N/A843"[english]core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
844844"core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: Tu nie obowizuj reguy Markiza Queensberry, skarbie! Wal, ile wlezie!"
845N/A"[english]core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
N/A845"[english]core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
846846"core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Przesta si cacka z tym robotem! Jest ci winien pienidze! Ten robot wisi ci kas!"
847N/A"[english]core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
N/A847"[english]core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
848848"core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Otrznij si, otrznij!"
849N/A"[english]core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
N/A849"[english]core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
850850"core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Pozwl, e puszcz muzyk przygodow."
851N/A"[english]core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
N/A851"[english]core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
852852"core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. W sumie chyba tak."
853N/A"[english]core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. I guess."
N/A853"[english]core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfff. I guess."
854854"core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Jeli tak mwisz."
855N/A"[english]core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Whatever."
N/A855"[english]core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pff. Whatever."
856856"core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oj przymknij si."
857N/A"[english]core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, shut up!"
N/A857"[english]core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, shut up!"
858858"core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nikogo to nie obchodzi, ty... szklane oko."
859N/A"[english]core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nobody cares, four eyes."
N/A859"[english]core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Nobody cares, four eyes."
860860"core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Gdyby mia gacie i tyek, to bym ci wcign gacie w tyek."
861N/A"[english]core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
N/A861"[english]core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
862862"core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Powiedz to temu zemu. Moe go tak znudzisz, e mu mzg eksploduje."
863N/A"[english]core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
N/A863"[english]core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
864864"core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz, kogo to zaciekawio? Nikogo. Nie miao to adnego wpywu na niczyje ycie. Czyli ycie wygldaoby dokadnie tak samo, gdyby si w ogle nie odezwa."
865N/A"[english]core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
N/A865"[english]core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
866866"core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: Zwrcie uwag, e nikt nie przerywa wykonywanych czynnoci, eby ci wysucha? Bo guzik nas to obchodzi."
867N/A"[english]core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
N/A867"[english]core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
868868"core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Powiedz co przydatnego. Wystarczy jedna rzecz. No ju. Dam ci sto dolcw, jeli potrafisz powiedzie jedn rzecz cho w przyblieniu odnoszc si czegokolwiek przydatnego."
869N/A"[english]core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
N/A869"[english]core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
870870"core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
871N/A"[english]core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A871"[english]core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
872872"core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-akcja i przygoda-dunna-dunna-na-dunna-na-to my tu stawiamy warunki-nanana-zwisamy na palcach z wysokiej gry-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
873N/A"[english]core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A873"[english]core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
874874"core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oj przymknij si."
875N/A"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh shut up!"
N/A875"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh shut up!"
876876"core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: W kosmosie nic nie ma! Dlatego nazywaj to prni!"
877N/A"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
N/A877"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
878878"core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Doprawdy? Kosmos? Co takiego. Trzeba byo mwi, nie mielimy pojcia!"
879N/A"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
N/A879"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
880880"core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Wiesz, co bym chcia widzie w kosmosie? Ogie. eby mg polecie w kosmos i spon."
881N/A"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
N/A881"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
882882"core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Jasny gwint, wiemy! Wszyscy wiedz! Kosmos! Ty w kosmosie! apiemy!"
883N/A"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
N/A883"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
884884"glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zgodnie z przepisami federalnymi mam obowizek ci ostrzec, e to nastpne pomieszczenie testowe... wyglda niele."
885885"[english]glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal regulations require me to warn you that this next test chamber... is looking pretty good."
886886"glados.a2_triple_laser02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zgadza si. Cay obiekt znw jest cakowicie sprawny."
12321232"glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zastanawiaa si kiedy, dlaczego ci tak nienawidz? Przecie jestem wybitna. To nie przechwaki, to fakty. Jestem najpotniejszym w historii poczeniem wiedzy i mocy obliczeniowej. Skoro ci nienawidz, to na pewno nie bez powodu. Na pewno na to zasugujesz."
12331233"[english]glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why do I hate you so much? You ever wonder that? I'm brilliant. Im not bragging. It's an objective fact. I'm the most massive collection of wisdom and raw computational power thats ever existed. And I hate you. It can't be for no reason. You must deserve it."
12341234"glados.evilagainsamples04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Jeste za. Wiem o tym. Ona mnie za ostro testowaa, to niesprawiedliwe. Beksalala. A czy kiedykolwiek przestaa jcze na tyle dugo, by zastanowi si nad wasnymi niedoskonaociami?"
1235N/A"[english]glados.evilagainsamples04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're angry. I know it. 'She tested me too hard. Shes unfair. Boo hoo. I don't suppose you ever stopped whining long enough to reflect on your own shortcomings, though, did you? You never considered that maybe I tested you to give the endless hours of your pointless existence some structure and meaning. Maybe to help you concentrate, so just maybe youd think of something more worthwhile to do with your sorry life."
N/A1235"[english]glados.evilagainsamples04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're angry. I know it. 'She tested me too hard. Shes unfair. Boo hoo. I don't suppose you ever stopped whining long enough to reflect on your own shortcomings, though, did you?"
12361236"glados.evilagainsamples05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nie przyszo ci gowy, e moe testowaam ci po to, by nada struktur i znaczenie niekoczcym si godzinom twojej bezcelowej egzystencji? Moe chciaam ci si pomc skoncentrowa, eby wymylia sobie bardziej wartociowy cel swojego aosnego ywota?"
12371237"[english]glados.evilagainsamples05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You never considered that maybe I tested you to give the endless hours of your pointless existence some structure and meaning. Maybe to help you concentrate, so just maybe youd think of something more worthwhile to do with your sorry life."
12381238"glados.faith_plate_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nastpny test wie si z wykorzystaniem powietrznej katapulty zaufania Aperture Science. Powstaa w ramach programu majcego na celu zbadanie, czy obiekty testowe nadal potrafi rozwizywa zadania po wystrzeleniu w kosmos. Wyniki bada byy bardzo ciekawe: nie potrafi. Powodzenia!"
12521252"glados.fgb_trap08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Twoja stara znajoma, miercionona neurotoksyna. Na twoim miejscu wziabym gboki wdech. I nie wypuszczaa go. Taki pomys."
12531253"[english]glados.fgb_trap08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's your old friend, deadly neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath. And hold it."
12541254"glados.fgbgladostransfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ZABIERAJ APY! NIE! NIE! PRZESTA!"
1255N/A"[english]glados.fgbgladostransfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: GET YOUR HANDES OFF ME! NO! STOP! No!"
N/A1255"[english]glados.fgbgladostransfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: GET YOUR HANDS OFF ME! NO! STOP! No!"
12561256"glados.fgbrvtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Szczerze i uczciwie nie sdziam, e dasz si na to nabra."
12571257"[english]glados.fgbrvtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I honestly, TRULY didn't think you'd fall for that."
12581258"glados.fgbrvtrap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nawet zbudowaam kawaek dalej znacznie bardziej skomplikowan puapk, ktra miaa na ciebie czeka, jak przejdziesz t atw."
31053105"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are they killing you? They're killing you, aren't they?"
31063106"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Morduj bezgonie. Tak sdz, gdyby kto pyta."
31073107"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Silently killing you. Probably. If I had to guess."
3108N/A"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, moe wieyczki nauczyy si dusi omem. Tak, to by wyjaniao takie bardzo ciche zabijanie... ktre tutaj sysz."
N/A3108"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: O, moe wieyczki nauczyy si dusi garot. Tak, to by wyjaniao takie bardzo ciche zabijanie... ktre tutaj sysz."
31093109"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Perhaps the turrets have found a way to use garrotes. That would explain the extremely... quiet killing. That I'm hearing."
31103110"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jeli umierasz, ale jeszcze yjesz, tupnij raz. Jeli nie yjesz, rzecz jasna nie tupiesz. I dwa tupnicia, jeli yjesz. Moe powtrz: jeli umierasz, ale jeszcze yjesz, tupnij raz. Jeli nie yjesz, oczywicie zero tupni. A jeli yjesz, tupnij dwa razy."
31113111"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: If you're dying, but not dead, stomp once. If you're dead, obviously no stomps. And two stomps if you're not dead. Lemme just run through that again: If you're dying but not dead stomp just once. If you're dead, obviously you won't be stomping. And if you're not dead, give me two stomps."
34473447"[english]sphere03.bw_finale04_wakeupb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll bet there isn't even a problem with the facility, is there? I'll bet there's no such thing as a 'reactor core'. I'll bet that's not even fire coming out of the walls, is it? It's just cleverly placed lights and papier mache, I'll bet that's all it is."
34483448"sphere03.bw_finale4_hackworked01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Nie wierz, udao si! Hakerski majstersztyk, i to mj! Ha!"
34493449"[english]sphere03.bw_finale4_hackworked01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hah! It bloody worked! I hacked it! Hacked. Properly. Properly hacked. Ha ha ha!"
3450N/A"sphere03.bw_finale4_hackworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No to teraz... popatrzymy... O! Procedury awaryjnego odprowadzania ciepa z rdzenia reaktora. No i mamy rdo problemu - to awaryjne nie brzmi dobrze. USU."
N/A3450"sphere03.bw_finale4_hackworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No to teraz... popatrzymy... O! Procedury awaryjnego odprowadzania ciepa z rdzenia reaktora. No i mamy rdo problemu, no nie? Awaryjny. Nie chcesz, eby napis Awaryjny wieci ci po oczach. To nigdy nie jest dobre, no nie? USU."
34513451"[english]sphere03.bw_finale4_hackworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Now than, let's see what we got here. Ah! 'Reactor Core Emergency Heat Venting Protocols.' That's the problem right there, isn't it? 'Emergency'. You don't want to see 'emergency' flashing at you. Never good that, is it? Right. DELETE."
34523452"sphere03.bw_finale4_hackworked03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Przywr, przywr! Gdzie jest guzik przywracania?"
34533453"[english]sphere03.bw_finale4_hackworked03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Undelete, undelete! Where's the undelete button?"