Template:PatchDiff/May 6, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles turkish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
7777"[english]announcer.mp_hub_return03" "<clr:250,231,181>Announcer: Congratulations on successfully returning to the central hub room. From here you can select all previously completed courses."
7878"announcer.mp_hub_return04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Deneyiminizi kolaylaştırmak için, tüm testler kullanılabilir ve test alanlarındaki tüm güvenlik önlemleri devre dışı bırakılmış durumda."
7979"[english]announcer.mp_hub_return04" "<clr:250,231,181>Announcer: For your testing convenience, all tests are available and all safety precautions within testing chambers have been deactivated."
80N/A"announcer.mp_hub_return05" "<clr:250,231,181>Sunucu: Merkez dağıtıma tekrar hoşgeldiniz. Tüm deney parkurları kullanılabilir durumda. Parkurları tekrar tekrar ve rahatça çözebilirsiniz."
N/A80"announcer.mp_hub_return05" "<clr:250,231,181>Sunucu: Merkez dağıtıma tekrar hoşgeldiniz. Tüm test parkurları kullanılabilir durumda. Parkurları tekrar tekrar ve rahatça çözebilirsiniz."
8181"[english]announcer.mp_hub_return05" "<clr:250,231,181>Announcer: Welcome back to the central hub. All test courses are available. You may redundantly solve the courses at your leisure."
82N/A"announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Deney parkurlarını tamamladığınız için teşekkür ederiz. Eğer deneyiminizden hoşnut kaldıysanız şu an istediğiniz deney parkuruna tekrar girebilirsiniz."
N/A82"announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Test parkurlarını tamamladığınız için teşekkür ederiz. Eğer deneyiminizden hoşnut kaldıysanız şu an istediğiniz test parkuruna tekrar girebilirsiniz."
8383"[english]announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Announcer: Thank you for completing the testing courses. If you enjoyed your experience, you may now re-enter the testing course of your choice."
84N/A"announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Sunucu: Tüm deney kurlarını tamamlayarak C-Seviyesi güvenlik iznine sahip oldunuz. Artık tüm deney parkurlarına ve Aperture Science'ın 176 tuvaletinden üç tanesine erişebilirsiniz."
N/A84"announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Sunucu: Tüm test parkurlarını tamamlayarak C-Seviyesi güvenlik iznine sahip oldunuz. Artık tüm test parkurlarına ve Aperture Science'ın 176 tuvaletinden üç tanesine erişebilirsiniz."
8585"[english]announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Announcer: By completing all test courses, you have achieved Level C security clearance. You may now access all testing courses and three of Aperture Science's 176 restrooms."
8686"announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Günaydın. Dokuz dokuz dokuz... dokuz dokuz dok-'tan beri uykudaydınız. Bu nezaket ziyaretinin amacı size tüm deneklerin derhal tahliyesi [AZALARAK DUYULMAZ OLUR]"
8787"[english]announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for nine nine nine... nine nine ni- This courtesy call is to inform you that all test subjects should immediately vacate [FADES OUT]"
9797"[english]announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Announcer: There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it."
9898"announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bu bir sanat eseri. Bir zil sesi duyacaksınız. Zili duyduğunuzda, sanat eserine bakın. [ZİL]"
9999"[english]announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Announcer: This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. [BUZZER]"
100N/A"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Şu an zihinsel olarak canlanmış hissediyor olmalısınız. Eğer sanat eserine bakmanın size yeterli entellektüel desteği sağlamadığından şüpheleniyorsanız biraz da bu klasik müziği deneyin. [ZİLLE KESİLEN MÜZİK]"
N/A100"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an zihinsel olarak canlanmış hissediyor olmalısınız. Eğer sanat eserine bakmanın size yeterli entellektüel desteği sağlamadığından şüpheleniyorsanız biraz da bu klasik müziği deneyin. [ZİLLE KESİLEN MÜZİK]"
101101"[english]announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Announcer: You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. [MUSIC INTERRUPTED BY BUZZER]"
102102"announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel. Şimdi lütfen yatağınıza dönün."
103103"[english]announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. Now please return to your bed."
107107"[english]announcer.prehub06" "<clr:250,231,181>Announcer: Hello, and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center."
108108"announcer.prehub08" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an kontrolümüz dışındaki kıyamet habercisi şartlar sebebiyle teknik sıkıntılar yaşıyoruz."
109109"[english]announcer.prehub08" "<clr:250,231,181>Announcer: We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control."
110N/A"announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Sunucu: Neyse ki, Acil Durum Deney Protokolü sayesinde, testler devam edebilir. Bu önceden kaydedilmiş mesajlar, çevresel, sosyal, ekonomik veya yapısal çökmelerde hâlâ bilim yapmaya devam edebilmeniz için sizi teşvik edecek ve yönlendirecek."
N/A110"announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Sunucu: Neyse ki, Acil Durum Test Protokolü sayesinde, testler devam edebilir. Bu önceden kaydedilmiş mesajlar, çevresel, sosyal, ekonomik veya yapısal çökmelerde hâlâ bilim yapmaya devam edebilmeniz için sizi teşvik edecek ve yönlendirecek."
111111"[english]announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Announcer: However, thanks to Emergency Testing Protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support, so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse."
112112"announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Sunucu: Portal açılacak ve acil durum testi üç saniye içerisinde başlayacak. İki. Bir."
113113"[english]announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Announcer: The portal will open and emergency testing will begin in three. Two. One."
114114"announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Sunucu: Küp ve düğme tabanlı testler korkunç acil durumlarda bile bilim için önemli birer araç olmayı sürdürüyorlar."
115115"[english]announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Announcer: Cube- and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency."
116N/A"announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer bu acil duruma küp- ve düğme-temelli deney sebep olduysa sakın endişelenmeyin. Bu olayın ikinci bir kez tekrarlanma ihtimali oldukça zayıftır."
N/A116"announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer bu acil duruma küp- ve düğme-temelli test sebep olduysa sakın endişelenmeyin. Bu olayın ikinci bir kez tekrarlanma ihtimali oldukça zayıftır."
117117"[english]announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Announcer: If cube- and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim."
118N/A"announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer bir çalışan değil de bu tesisi medeniyetin yıkıntıları arasında bulan biriyseniz, hoşgeldiniz! Ve lütfen unutmayın: Deney, gelecektir ve gelecek sizinle başlar."
N/A118"announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer bir çalışan değil de bu tesisi medeniyetin yıkıntıları arasında bulan biriyseniz, hoşgeldiniz! Ve lütfen unutmayın: Test, gelecektir ve gelecek sizinle başlar."
119119"[english]announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Announcer: If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome! And remember: Testing is the future, and the future starts with you."
120120"announcer.prehub18" "<clr:250,231,181>Sunucu: Buraya kadar gelebilmen büyük başarı, gelecek-başlatıcı! Lafı gelmişken, eğer basit zihniyetli, yaşlı biriysen veya geleceğin seninle başlamasına engel teşkil edecek şekilde radyasyona maruz kalmışsan lütfen ilkel kabilene geri dön ve test için daha yetenekli birisini gönder."
121121"[english]announcer.prehub18" "<clr:250,231,181>Announcer: Good work getting this far, future-starter! That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better-qualified for testing."
127127"[english]announcer.prehub27" "<clr:250,231,181>Announcer: If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples."
128128"announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sadece Malzeme Serbest Bırakma Izgarası'nın kafanızın içerisindeki kulak tüplerini serbest bırakmasına bağlı olabilecek nadir bir reaksiyon yaşıyorsunuz."
129129"[english]announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Announcer: You are simply experiencing a rare reaction in which the Material Emancipation Grill may have emancipated the ear tubes inside your head."
130N/A"announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sıradaki deney çok tehlikeli. Neredeyse kesin ölümle karşı karşıya kaldığınızda bile sakin kalmanıza yardımcı olmak için 3 saniye içerisinde yumuşak caz çalınacak. İki. Bir. [YUMUŞAK CAZ]"
N/A130"announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sıradaki test çok tehlikeli. Neredeyse kesin ölümle karşı karşıya kaldığınızda bile sakin kalmanıza yardımcı olmak için 3 saniye içerisinde smooth jazz çalınacak. İki. Bir. [SMOOTH JAZZ]"
131131"[english]announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Announcer: This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in three. Two. One. [SMOOTH JAZZ]"
132N/A"announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bu kaydın yapıldığı tarihteki Federal şeffaflık politikaları sıradaki deneyin muhtemelen ölümcül olduğunu bildirmemizi ve sizi daha güvenli bir deney ortamına yönlendirmemizi gerektiriyor."
N/A132"announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bu kaydın yapıldığı tarihteki Federal şeffaflık politikaları sıradaki testin muhtemelen ölümcül olduğunu bildirmemizi ve sizi daha güvenli bir test ortamına yönlendirmemizi gerektiriyor."
133133"[english]announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Announcer: At the time of this recording, Federal disclosure policies require us to inform you that this next test is probably lethal and to redirect you to a safer test environment."
134N/A"announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an var olmayan bu kurumlarla uyumlu olabilmek adına biraz daha yumuşak caz çalacağız."
N/A134"announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an var olmayan bu kurumlarla uyumlu olabilmek adına biraz daha smooth jazz çalacağız."
135135"[english]announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Announcer: We will attempt to comply with these now non-existent agencies by playing some more smooth jazz."
136136"announcer.prehub46" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer Dünya şu an bir hayvan-kral, duygulu bulut veya sağduyuyu kabul etmeyen ya da algılamaktan aciz bir varlık tarafından yönetiliyorsa z- [KAYIT YARIDA KESİLİR]"
137137"[english]announcer.prehub46" "<clr:250,231,181>Announcer: If the Earth is currently governed by a manner of animal-king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason, th- [RECORDING SHORTS OUT]"
237237"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're hearing this, it means you're taking a long time on the catwalks between tests. The lab boys say that might be a fear reaction."
238238"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ben psikiyatrist değilim, ama yanlarına yaklaşıp ufak pembe sütyenlerini çıkarttığında bile tehlikenin boyutunu farketmeyecek olan birkaç sivri zekanın söylediklerine bakılırsa, bu 'yansıtma'ya benziyor."
239239"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like 'projection'."
240N/A"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Uzaya çıkan, savaşa katılan veya altın madalyayı getiren ONLAR değildi. Hayır efendim, bizdik! Tüm dünyaya karşı sen ve ben evlat! Cesaret hoşuma gitti! Gerçi, biraz daha hızlı olabilirsin. Şimdi bu şeyi çözelim!"
N/A240"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Uzaya çıkan, savaşa katılan veya altın madalyayı getiren ONLAR değildi. Hayır efendim, bizdik! Tüm dünyaya karşı sen ve ben evlat! Cesaretin hoşuma gitti! Gerçi, biraz daha hızlı olabilirsin. Şimdi bu şeyi çözelim!"
241241"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: THEY didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No sir, we did! It's you and me against the world, son! I like your grit! Hustle could use some work, though. Now let's solve this thing!"
242242"cavejohnson.fifties_fourth_test_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Onlara anlatıyorum, sakin olun."
243243"[english]cavejohnson.fifties_fourth_test_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm telling 'em, keep your pants on."
244N/A"cavejohnson.fifties_fourth_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Tamam, bu sıradaki deney biraz zaman yolculuğu içerebilir. Bu yüzden ufak bir tavsiye: Eğer test alanında kendinizle karşılaşırsanız, göz temasında bulunmayın. Laboratuvarcılar bana diyor ki bu, zamanı silebilirmiş. Tamamen. İleri ve geri! Yani ikiniz de kendinize bir iyilikte bulunun ve işleri oluruna bırakın."
N/A244"cavejohnson.fifties_fourth_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Tamam, bu sıradaki test biraz zaman yolculuğu içerebilir. Bu yüzden ufak bir tavsiye: Eğer test alanında kendinizle karşılaşırsanız, göz temasında bulunmayın. Laboratuvarcılar bana diyor ki bu, zamanı silebilirmiş. Tamamen. İleri ve geri! Yani ikiniz de kendinize bir iyilikte bulunun ve işleri oluruna bırakın."
245245"[english]cavejohnson.fifties_fourth_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Alright, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice: If you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward! So do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business."
246246"cavejohnson.fifties_into_middle_of_test01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ha! Tarzını sevdim. Kendi kurallarını koyuyorsun, tıpkı benim gibi."
247247"[english]cavejohnson.fifties_into_middle_of_test01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ha! I like your style. You make up your own rules, just like me."
285285"[english]cavejohnson.fifties_waiting05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor."
286286"cavejohnson.fifties_waiting07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Peygamber devesi DNA'sı ile aşılanmaya gönüllü olanlarınız, size hem kötü, hem de iyi haberlerim var."
287287"[english]cavejohnson.fifties_waiting07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news."
288N/A"cavejohnson.fifties_waiting08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Kötü haber şu ki o deneyleri sonsuza dek erteliyoruz. İyi haber ise sizin için çok daha iyi bir testimiz var: bir böcek adam ordusuyla savaşmak. Bir tüfek alın ve sarı çizgiyi takip edin. Testi, başladığında anlayacaksınız."
N/A288"cavejohnson.fifties_waiting08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Kötü haber şu ki o testleri sonsuza dek erteliyoruz. İyi haber ise sizin için çok daha iyi bir testimiz var: bir böcek adam ordusuyla savaşmak. Bir tüfek alın ve sarı çizgiyi takip edin. Testi, başladığında anlayacaksınız."
289289"[english]cavejohnson.fifties_waiting08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you: fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts."
290290"cavejohnson.misc_tests01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ortalama insan yaklaşık olarak yüzde altmış sudur. Bize kalırsa bu biraz aşırı. Yani eğer bu sıradaki testte biraz susamış hissederseniz bu normal. Size bazı jet motorlarıyla vuracağız, ve o yüzdeliği yirmi ya da otuza çekebilir miyiz, bir göreceğiz."
291291"[english]cavejohnson.misc_tests01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The average human male is about sixty percent water. Far as we're concerned, that's a little extravagant. So if you feel a bit dehydrated in this next test, that's normal. We're gonna hit you with some jet engines, and see if we can't get you down to twenty or thirty percent."
301301"[english]cavejohnson.misc_tests08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos."
302302"cavejohnson.misc_tests10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: İyi haber şu ki, laboratuvarcılar asbest zehirlenmesinin semptomlarının ortalama ortaya çıkma süresinin kırk dört nokta altı yıl olduğunu söylüyor, yani eğer otuzunuzdaysanız veya daha yaşlıysanız gülüyorsunuzdur. En kötü ihtimalle bir kaç el kanasta kaçırmışsınızdır, ayrıca bilimi üç asır ileri taşıdınız. O sayıları hesap makineme girince mutlu bir yüz yapıyor."
303303"[english]cavejohnson.misc_tests10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Good news is, the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of forty-four point six years, so if you're thirty or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta, plus you forwarded the cause of science by three centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face."
304N/A"cavejohnson.misc_tests14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer bu sıradaki testlerden sonra tuvalete gitmeniz gerekirse lütfen bir deney yardımcısına haber verin, çünkü büyük ihtimalle sizden çıkan her şey kömür olacak. Bu sadece geçici birşey, o yüzden endişelenmeyin. Ancak eğer bir hafta boyunca devam ederse endişelenmeye başlayın ve gelip bizimle görüşün, çünkü o olmaması gereken birşey."
N/A304"cavejohnson.misc_tests14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer bu sıradaki testlerden sonra tuvalete gitmeniz gerekirse lütfen bir test yardımcısına haber verin, çünkü büyük ihtimalle sizden çıkan her şey kömür olacak. Bu sadece geçici bir şey, o yüzden endişelenmeyin. Ancak eğer bir hafta boyunca devam ederse endişelenmeye başlayın ve gelip bizimle görüşün, çünkü bunun olmaması gerekiyor."
305305"[english]cavejohnson.misc_tests14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know, because in all likelihood, whatever comes out of you is going to be coal. Only temporary, so do not worry. If it persists for a week, though, start worrying and come see us, because that's not supposed to happen."
306306"cavejohnson.misc_tests24" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Sadece biraz bilgilendirme: Bu sıradaki test boyunca bir süperiletkeni sonuna kadar açılmış halde size doğrultmuş tutacağız. Dürüst olacağım, burada neyin tutup neyin tutmayacağını görmek için denemeler yapıyoruz. Ne yapacağını hiç bilemeyiz. Muhtemelen hiçbir şey. En iyi durumda birkaç süpergüç sahibi olursunuz. En kötü durumda birkaç tümör, ki biz onları kesip alacağız."
307307"[english]cavejohnson.misc_tests24" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Just a heads up: We're gonna have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best-case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out."
308N/A"cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer fıstığa alerjiniz varsa şimdi birilerini haberdar etmek isteyebilirsiniz, çünkü bu sıradaki deney bir kaç dakikalığına kanınızı fıstık suyuna çevirebilir. Diğer taraftan, eğer bunun olmasını sağlayabilirsek bize vermek için yeni bir tür Nobel Ödülü icat etmek zorunda kalacaklar, yani biraz dayanın."
N/A308"cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer fıstığa alerjiniz varsa şimdi birilerini haberdar etmek isteyebilirsiniz, çünkü bu sıradaki test bir kaç dakikalığına kanınızı fıstık suyuna çevirebilir. Diğer taraftan, eğer bunun olmasını sağlayabilirsek bize vermek için yeni bir tür Nobel Ödülü icat etmek zorunda kalacaklar, yani biraz dayanın."
309309"[english]cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're gonna have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there."
310N/A"cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ, eğer Kontrol Grubu Kepler-Yedi'denseniz, kafatasınıza bir kartpostal büyüklüğünde ufak bir mikroçip yerleştirdik. Büyük ihtimalle onun orada olduğunu unutmuşsunuzdur bile, ama eğer bu sıradaki test sırasında titreşmeye ve biplemeye başlarsa bize haber verin, çünkü bu beş yüz dereceye kadar ısınmak üzere olduğunu anlamına geliyor, yani elimizi çabuk tutup onu sizden olabildiğince hızla çıkartmamız gerekecek."
N/A310"cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ, eğer Kontrol Grubu Kepler-Yedi'denseniz, kafatasınıza bir kartpostal büyüklüğünde ufak bir mikroçip yerleştirdik. Büyük ihtimalle onun orada olduğunu unutmuşsunuzdur bile, ama eğer bu sıradaki test sırasında titreşmeye ve biplemeye başlarsa bize haber verin, çünkü bu beş yüz dereceye kadar ısınmak üzere olduğu anlamına geliyor, yani elimizi çabuk tutup onu sizden olabildiğince hızla çıkartmamız gerekecek."
311311"[english]cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now, if you're part of Control Group Kepler-Seven, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there, but if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know, because that means it's about to hit five hundred degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast."
312312"cavejohnson.misc_tests28" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ. Ufak bir ışınlanma deneyi üzerinde çalışıyoruz. Şimdi, bu tüm ten türlerinde işe yaramıyor, yani hangi tenin sizin olduğunu hatırlamaya çalışın, ve eğer sizinle beraber ışınlanmazsa sizi ona geri dikmek için ne yapabiliriz, bir bakacağız."
313313"[english]cavejohnson.misc_tests28" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All right. We're working on a little teleportation experiment. Now, this doesn't work with all skin types, so try to remember which skin is yours, and if it doesn't teleport along with you, we'll do what we can to sew you right back into it."
329329"[english]cavejohnson.seventies_outro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Thank you - I can't believe I'm thanking these people - for staggering your way through Aperture Science's propulsion gel testing. You've made some real contributions to society for a change, and for that, humanity is grateful."
330330"cavejohnson.seventies_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer eşyalarınız varsa, lütfen şimdi onları alınız. Binada darmadağın duracak eski gazeteler ve değnekler istemiyoruz."
331331"[english]cavejohnson.seventies_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building."
332N/A"cavejohnson.seventies_test_a_complete05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu açık mı? [tap tap] Hey. Siz aşağıdakiler, dinleyin. O şey bir asansör. Duş kabini değil."
N/A332"cavejohnson.seventies_test_a_complete05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu açık mı? [tap tap] Hey. Siz aşağıdakiler, dinleyin. O şey bir asansör. Tuvalet değil."
333333"[english]cavejohnson.seventies_test_a_complete05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: This on? [thump thump] Hey. Listen up down there. That thing's called an elevator. Not a bathroom."
334334"cavejohnson.seventies_test_a_complete06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Harika iş çıkardın astronot, savaş kahramanı ve/veya olimpik sporcu! Senin yardımınla, biz [kayıt kesilir]"
335335"[english]cavejohnson.seventies_test_a_complete06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Great job, astronaut, war hero, and/or Olympian! With your help, we're gonna [tape cuts out]"
336N/A"cavejohnson.seventies_test_a_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Test alanı hemen yukarıda. Ne kadar hızlı biterse, altmış dolarınızı o kadar hızlı alırsınız."
N/A336"cavejohnson.seventies_test_a_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Test alanı hemen ileride. Ne kadar hızlı biterse, altmış dolarınızı o kadar hızlı alırsınız."
337337"[english]cavejohnson.seventies_test_a_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The testing area's just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your sixty bucks."
338338"cavejohnson.seventies_test_a_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Caroline, tazminat çekleri hazır mı?"
339339"[english]cavejohnson.seventies_test_a_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Caroline, are the compensation vouchers ready?"
340N/A"cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: ğer ayrıca bir altmış dolar daha kazanmak ilginizi çekiyorsa, bir deney yardımcısına seslenin ve onlara haber verin. Eğer sizi açıp, içinize biraz bilim şeyi koyup, hiçbir şey olmamış gibi tekrar birleştirmemize izin verirseniz buradan cebinizde yüz yirmi dolarla çıkabilirsiniz."
N/A340"cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer ayrıca bir altmış dolar daha kazanmak ilginizi çekiyorsa, bir test yardımcısına seslenin ve onlara haber verin. Eğer sizi açıp, içinize biraz bilim şeyi koyup, hiçbir şey olmamış gibi tekrar birleştirmemize izin verirseniz buradan cebinizde yüz yirmi dolarla çıkabilirsiniz."
341341"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're interested in an additional sixty dollars, flag down a test associate and let 'em know. You could walk out of here with a hundred and twenty weighing down your bindle if you let us take you apart, put some science stuff in you, then put you back together good as new."
342342"cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer ilginizi çekiyorsa o daha önceden bahsettiğim bonus fırsat için halen yerimiz mevcut. Tekrar söylüyorum, tek yapmanız gereken bizim sizi açmamıza izin vermeniz. Burada çağdışı yöntemlerle çalışmıyoruz. Bir adam nasıl tekrar biraraya getirilir biliriz."
343343"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: In case you're interested, there's still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again: all you gotta do is let us disassemble you. We're not banging rocks together here. We know how to put a man back together."
623623"[english]core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
624624"core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hata. Hata. Hata. Dosya bulunamadı."
625625"[english]core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
626N/A"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Çekrdek 3: Hata. Hata. Hata. Hakikat bulunamadı."
N/A626"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hata. Hata. Hata. Hakikat bulunamadı."
627627"[english]core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
628N/A"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Çekrdek 3: Hakikat bulunamadı."
N/A628"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat bulunamadı."
629629"[english]core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact not found."
630630"core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bozulma %25 seviyesinde"
631631"[english]core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 25%"
707707"[english]core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
708708"core02.fact37" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1789 yılında, yerli üretimini korumak amacıyla kurulan Gümrük Kanunu, şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından çıkarılan ikinci tüzük oldu."
709709"[english]core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
N/A710"core02.fact38" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Pi sayısı, Öklid uzayında herhangi bir çemberin çevresinin çapına oranıdır."
N/A711"[english]core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
710712"core02.fact39" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Meksika - Amerika Savaşı 1848'de Guadalupe Hidalgo Antlaşması'nın imzalanmasıyla bitmiştir."
711713"[english]core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
N/A714"core02.fact40" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1879 yılında, Sandford Fleming, Kanada Kraliyet Enstitü'sünde ilk kez dünya çapında standart zaman dilimlerinin kabul edilmesini önerdi."
N/A715"[english]core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
N/A716"core02.fact41" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Marie Curie radyoaktivite teorisini ve radyoaktivite tedavisini bulmasına karşın, radyoaktiviteden hayatını kaybetmiştir."
N/A717"[english]core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
712718"core02.fact42" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Anton Chekov'un Martı adlı eserinin sonunda Konstantin kendini öldürüyor."
713719"[english]core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
714720"core02.fact43" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Genel kanının aksine, Eskimo dilinde kar kelimesi için yüzlerde farklı kelime yoktur. Ancak, abartmak kelimesi için iki yüz otuz dört farklı anlamda sözcük vardır."
715721"[english]core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
N/A722"core02.fact44" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Viktorya İngiltere'sinde halktan birinin Kraliçe'ye doğrudan bakmasına, düşünceleri çalabilmeleri fikri yüzünden izin verilmezdi. Bilim şimdi fakir halkın %4'lük bir kesiminin bunu yapabileceğine inanıyor."
N/A723"[english]core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
N/A724"core02.fact46" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1862 yılında, Abraham Lincoln, Köle Azat İlanı'nı imzaladı. Daha önce yaptığı her şey gibi, Lincoln, uyurgezerlik sırasında köleleri azat etti, sonrasında bunun olduğuna dair hiç bir hatıraya sahip değildi."
N/A725"[english]core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
N/A726"core02.fact47" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1948 yılında, ölüm döşeğindeki bir çocuğun isteğiyle beyzbol efsanesi Babe Ruth yetmiş beş sosisli yedi ve sosisli zehirlenmesinden hayatını kaybetti."
N/A727"[english]core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
N/A728"core02.fact48" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: William Shakespeare diye biri hiç varolmadı. Onun oyunlarını Francis Bacon 1589 yılında Ouija tablası ile köleleştirdiği hayaletlere yazdırdı."
N/A729"[english]core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
716730"core02.fact49" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1878 yılında, Thomas Edison'un 'şınavı' icat ettiği gerçeği doğru değildir. Aslında Nikolai Tesla'nın 3 yıl önde 'Tesla-cize' adında geçerli bir patenti vardır."
717731"[english]core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
718732"core02.fact50" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Balinalar, insanlardan iki kat daha zeki ve üç kat daha lezzetlilerdir."
721735"[english]core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
722736"core02.fact52" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Edmund Hillary, bir kuşu kovalarken yanlışlıkla Everest'e tırmanan ilk kişi oldu."
723737"[english]core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
N/A738"core02.fact53" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Kömür, aşırı yüksek basınç altında elmasa dönüşür. Elmas, aşırı yüksek basınç altında paketlemede kullanılan köpük toplara dönüşür."
N/A739"[english]core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
N/A740"core02.fact54" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Dünyadaki en zehirli balık tuzlu su levreğidir. Gözleri dışındaki her tarafı zehirden yapılmıştır. Gözleri ise daha az zararlı ve ölümcül zehirdendir."
N/A741"[english]core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
N/A742"core02.fact55" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Soytarılık mesleği, bir kölenin sara nöbetinin komiklik olarak algılanması sonucu yanlışlıkla bulunmuştur."
N/A743"[english]core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
N/A744"core02.fact56" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Halley Kuyrukluyıldızı, her yetmiş altı yılda bir Dünya'nın yörüngesinde dönerken görülebilir. Diğer yetmiş beş yılda, rahatsız edilmeden kış uykusunu geçirebildiği güneşin merkezinde dinlenmeye çekilir."
N/A745"[english]core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
N/A746"core02.fact57" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Kamuya açık ilk uçuş 1914'te gerçekleşti. Uçaktaki herkes yol boyunca çığlık attı."
N/A747"[english]core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
724748"core02.fact58" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Yunan mitolojisinde, Prometheus tanrılardan ateşi çalarak insan oğluna verdi. Bütün mücevherleri de kendine sakladı."
725749"[english]core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
726750"core02.fact59" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İnek sütünün içilebilir olduğunu kanıtlayan ilk kişi çok, çok susamıştı."
727751"[english]core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
N/A752"core02.fact60" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Wright Kardeşlerin uçağı icat etmelerinden önce, birisinin bir yere uçarak gitmesi için 200 pound helyum gazı yutması gerekiyordu."
N/A753"[english]core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
N/A754"core02.fact61" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Yağda yumurtanın 1912'deki keşfinden önce kahvaltılarda ya tüm yumurta pişirilip yenirdi, ya da yağda taş..."
N/A755"[english]core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
N/A756"core02.fact62" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Büyük Buhran sırasında, Tennessee Valley Authority evcil tavşanları yasaklamıştır ve birçok insanı zamk tabancasıyla evcil farelere uzun kulaklar yapıştırmak zorunda bırakmıştır."
N/A757"[english]core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
N/A758"core02.fact63" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Altı çocuktan biri, yaşamının bir bölümünde Hollandalılar tarafından kaçırılacaktır."
N/A759"[english]core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
728760"core02.fact64" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: En gelişmiş algoritmalara göre, dünyanın en iyi ismi Craig'dir."
729761"[english]core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
N/A762"core02.fact65" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Fotokopi makinesi yapmak için, basitçe bir aynanın fotokopisini çekin."
N/A763"[english]core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
N/A764"core02.fact66" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Rüyalar, bilinçaltı zihninin insanlara okula çıplak gitmelerini ve dişlerini döktürmelerini hatırlatma yoludur."
N/A765"[english]core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
N/A766"core03.babble01" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: ÇABUK: DURUM NEDİR? Oh, hey, merhaba güzel bayan. Benim adım Rick. Sanırım küçük bir macera yaşıyorsun?"
N/A767"[english]core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
N/A768"core03.babble02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: ÇABUK: DURUM NEDİR? Oh, merhaba meleğim. Sanırım öldüm ve cennete gittim. Adım Rick. Sanırım küçük bir macera yaşıyorsun?"
N/A769"[english]core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
N/A770"core03.babble03" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Ne, o adamla mı dövüşüyorsun? Onu kontrol altına aldın mı? Bilirsin, çünkü, bir çok şey yanıyor gibi görünüyor..."
N/A771"[english]core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A772"core03.babble04" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Hey, bir geri sayım saati! İşte bu bela demektir dostum. Durum çok çirkin görünüyor, böylesine güzel bir bayan için. Sakıncası yok değil mi bunu söylememin?"
N/A773"[english]core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
N/A774"core03.babble05" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Seni korkutmak istemem ama ben bir Macera Küre'siyim. Tehlike için tasarlandım. Yani neden kendine ufak bir bayan arası vermiyorsun? Ben bundan sonrasını devralırım."
N/A775"[english]core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
N/A776"core03.babble06" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Burada, arkamda dur. Evet, aynen böyle. Tıpkı şu anda yaptığın gibi. İşler cidden karmakarışık olacak."
N/A777"[english]core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
N/A778"core03.babble07" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Her şeyi kendin yapacaksın, ha? Tamamdır meleğim. Seni korumak için elimden geleni yapacağım."
N/A779"[english]core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
N/A780"core03.babble08" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Benim için hava hoş. Söylemeden edemeyeceğim, manzara buradan oldukça güzel görünüyor."
N/A781"[english]core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
N/A782"core03.babble09" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Dostum, bu saat çok hızlı ilerliyor ve sen çok güzelsin. Her zaman güzel bir bayana iltifat etmeye zamanım vardır. Pekâlâ, işe geri dönelim. Hadi yapalım şu işi."
N/A783"[english]core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
N/A784"core03.babble10" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Sana söyleyeyim, Bu gibi zamanlarda kara kuşağımı giymek için bir belim olmasını isterdim. Evet, bir kara kuşağım. Hemen hemen her şeyde. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick boks. Kuşak yapmak. Tekvando... Yatak odası."
N/A785"[english]core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
N/A786"core03.babble11" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Şu an fırlamaya hazır bir yay gibiyim. Güç ve gerilim. Ve... Ben bir adaleyim. Tuğla duvara yumruk atan kocaman bir kol adalesiyim ve o kadar güçlü vuruyorum ki kolum alev alıyor. İşte bu."
N/A787"[english]core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
N/A788"core03.babble12" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Ben muhtemelen işlerin bu noktaya varmasına izin vermezdim, ama sen devam et ve işleri bildiğin gibi yap."
N/A789"[english]core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
N/A790"core03.babble13" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Bak sana ne diyeceğim, neden beni yere bırakmıyorsun? Böylece ben de biraz dikkat dağıtabilirim."
N/A791"[english]core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
N/A792"core03.babble14" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Tamam. Sen dikkat dağıt o zaman, ve ben de onun SENİN dikkat dağıtma dikkatini dağıtayım."
N/A793"[english]core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
N/A794"core03.babble15" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Peki, bu senin cenazen. Senin açık tabutlu güzel-bayan-ceset cenazen."
N/A795"[english]core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
N/A796"core03.babble16" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Bir silahın var mı? Çünkü gerçekten bir silahım olmalı. O tuttuğun şey de ne öyle?"
N/A797"[english]core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
N/A798"core03.babble17" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Peki, bir bıçağa ne dersin? Silah sende kalsın, ben bıçak kullanacağım."
N/A799"[english]core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
N/A800"core03.babble18" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Bıçak yok mu? Peki tamam. Baskı noktaları hakkında her şeyi bilirim."
N/A801"[english]core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
N/A802"core03.babble19" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Peki, o adamı öldürdüğün zaman, havalı bir sözün var mı? Hazırlandın mı yani? Sana bir şey söyleyeyim: Sen etrafta dolaşırken ben bu konuda sana yardım edeyim."
N/A803"[english]core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
N/A804"core03.babble20" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Tamam, bakalım. Havalı bir söz... O... büyük. O... sadece takılıyor. Tamam. Evet, pekâlâ, başlıyorum: 'Takıl bakalım.' Bu çok hafif olabilir gerçi."
N/A805"[english]core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
N/A806"core03.babble21" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: 'Onunu asın?' Eğer bu adamdan on tane olsaydı işe yarayabilirdi. Sence bir yerlerde bu adamdan dokuz tane daha var mıdır?"
N/A807"[english]core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
N/A808"core03.babble22" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Pekâlâ, biliyor musun, ilk sözü söyleme fırsatını ona vermek en iyisi. Eğer bir karşılık verebilirsem çok daha iyi."
N/A809"[english]core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
N/A810"core03.babble23" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Plan şu: Onun 'Siz ikiniz yeterince uzun bir süre kıçıma battınız.' demesini sağla. Daha sonra o şirin kulaklarına geri çekilmelerini söyle çünkü onu taş devrinin dibine gömeceğim."
N/A811"[english]core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
N/A812"core03.babble24" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Plan şu: Onun 'Siz ikiniz yeterince uzun bir süre kıçıma battınız.' demesini sağla. Daha sonra o şirin kulaklarına geri çekilmelerini söyle çünkü onu uzayın derinliklerine gömeceğim."
N/A813"[english]core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
N/A814"core03.babble25" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Unutma! Diken! Taraf!"
N/A815"[english]core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
N/A816"core03.babble26" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: 'Öyle mi? Bu kıçına batanlar... seni yerin dibine batıracaklar.' Kahretsin, kafamda tekrar ederken kulağa çok daha iyi geliyordu."
N/A817"[english]core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
N/A818"core03.babble27" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: 'Öyle mi? Bu kıçına batanlar... seni yerin dibine batıracaklar.' İşte bu!"
N/A819"[english]core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
N/A820"core03.babble28" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Pekâlâ, kendi yönteminle hallet. Ne, bu adamla mı dövüştüğünü mü sanıyorsun? Her şeyi kontrolun altında mı sanıyorsun? Çünkü, bir çok şey alev almış gibi görünüyor..."
N/A821"[english]core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A822"core03.babble29" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Şunu duydun mu? Sanırım bir şey patladı. Adamım, çok tehlikeli bir durumdayız. Bu tıpkı Noel gibi. Hayır, Noelden daha güzel. Bu günün tatil olması gerekiyor. Patlama günü!"
N/A823"[english]core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
N/A824"core03.babble30" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Patlama Günün kutlu olsun, güzelim."
N/A825"[english]core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
N/A826"core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Tekmele onu! Veya yumrukla. Patron sensin, gamzelim."
N/A827"[english]core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
N/A828"core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Evet! İşte böyle!"
N/A829"[english]core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! Nice!"
N/A830"core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Yanlış kadına çattın!"
N/A831"[english]core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: You messed with the wrong woman!"
N/A832"core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Evet! Bunu nasıl buldun bakalım?"
N/A833"[english]core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
N/A834"core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Bunun tadı nasıl, dostum?"
N/A835"[english]core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: How's that taste, pal?"
N/A836"core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Devam et, bebeğim! Onun canını çıkartıyorsun!"
N/A837"[english]core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
N/A838"core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Çömel ve kaç, çömel ve kaç! Ohh, tatlı bilim."
N/A839"[english]core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
N/A840"core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Harika gidiyorsun!"
N/A841"[english]core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: You're doing great!"
N/A842"core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Hadi, tatlım! Cam gibi bir çenesi var! Onun her şeyi camdan! Bu adam ayaklı bir vitrin!"
N/A843"[english]core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
N/A844"core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Queenberry Markisi kurallarıyla oynamıyoruz tatlım! Canını çıkar şunun!"
N/A845"[english]core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
N/A846"core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Kapış bu robotla! Bu robotun sana para borcu var! Bu robotun sana! Borcu ! Var!"
N/A847"[english]core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
N/A848"core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Kurtul ondan! Kurtul ondan!"
N/A849"[english]core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
N/A850"core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: İşte, izin verirsen sana biraz macera müziği çalayım."
N/A851"[english]core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
N/A852"core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Pöfff. Sanırım."
N/A853"[english]core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. I guess."
N/A854"core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Pöff. Her neyse."
N/A855"[english]core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Whatever."
N/A856"core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Kapa çeneni!"
N/A857"[english]core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, shut up!"
N/A858"core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Kimse umursamıyor, dört göz."
N/A859"[english]core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nobody cares, four eyes."
N/A860"core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Ya iç çamaşırın olsaydı? Ve bir kıçın? İç çamaşırını indirir, tam kıçına..."
N/A861"[english]core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
N/A862"core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Bunları kötü adama söyle. Belki o kadar çok sıkılır ki beyni patlar."
N/A863"[english]core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
N/A864"core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Bunu kim ilginç buldu biliyor musun? Hiç kimse. Bu, hiçbir şekilde hiç kimsenin hayatını etkilemedi. Hiçbir şey söylemeseydin bile hayat tamamen aynı olacaktı."
N/A865"[english]core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
N/A866"core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Hiç kimsenin ne yapıyor olursa olsun dinlemek için durmadığını farketmiş miydin? Umrumuzda değil."
N/A867"[english]core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
N/A868"core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: İşe yarar bir şey söyle. Tek bir şey. Sana meydan okuyorum. Eğer farkedilebilir bir değişikliğe sebep olabilecek tek bir şey söyleyebilirsen sana tam yüz dolar vereceğim."
N/A869"[english]core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
N/A870"core03.singing01" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A871"[english]core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A872"core03.singing02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-aksiyon ve macera-dunna-dunna-na-dunna-na-kendi kurallarına göre oynar-nanana-bir dağdan parmaklarımızın ucunda sallanır-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A873"[english]core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A874"core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Ah, kapa çeneni!"
N/A875"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh shut up!"
730876"core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Uzayda hiçbir şey yok! Bu yüzden burası uzay!"
731877"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
N/A878"core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Oh, cidden mi? Uzay? Cidden? Bu konuda bir şeyler söylemeliydin! Hiç bir fikrimiz yoktu!"
N/A879"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
732880"core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Uzayda ne olmasını bekliyorum biliyor musun? Ateş. Umarım uzaya gidersin ve ateşe tutulursun."
733881"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
734882"core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Öf anladık be! Herkes anladı! Uzay! Sen! İçindesin! Anladık!"
741889"[english]glados.a2_triple_laser03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat."
742890"glados.anti_taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kesin şunu!"
743891"[english]glados.anti_taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stop it!"
N/A892"glados.anti_taunt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ya böyle donup kalırsanız?"
N/A893"[english]glados.anti_taunt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What if you froze like that?"
N/A894"glados.anti_taunt05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Montaj makinesinde bir problem olmalı."
N/A895"[english]glados.anti_taunt05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There must be something wrong with the reassembly machine."
N/A896"glados.anti_taunt09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şu an kendinizi görmelisiniz."
N/A897"[english]glados.anti_taunt09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You should see yourselves right now."
N/A898"glados.anti_taunt10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kendinizi böylesine aşağılamak sizin için eğlenceli mi?"
N/A899"[english]glados.anti_taunt10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Is it fun when you degrade yourselves like that?"
N/A900"glados.anti_taunt11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam, peki. Hadi hepimiz insan gibi davranalım. 'Halime bak. Oğlum, terlemeyi çok seviyorum be. Hadi eti ve yaprakları enerjiye çevirelim, vücudumuzdan çıkaralım ve alışverişe gidelim'"
N/A901"[english]glados.anti_taunt11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, fine. Let's all act like humans. 'Look at me. Boy, do I love sweating. Let's convert beef and leaves into energy and excrete them later and go shopping.'"
N/A902"glados.anti_taunt14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu yapmaktan gerçekten yorulmadın, değil mi?"
N/A903"[english]glados.anti_taunt14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You really aren't getting tired of that, are you?"
N/A904"glados.anti_taunt15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir kabiliyetsiz gibi sürekli hata yapmayı kes."
N/A905"[english]glados.anti_taunt15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just stop flailing around like an incompetent."
N/A906"glados.anti_taunt16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi bu yüzden elli bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A907"[english]glados.anti_taunt16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For that Blue is penalized fifty science collaboration points."
N/A908"glados.anti_taunt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu bu yüzden elli bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A909"[english]glados.anti_taunt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For that Orange is penalized fifty science collaboration points."
N/A910"glados.anti_taunt18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başka bir elli puanlık ceza daha."
N/A911"[english]glados.anti_taunt18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's another fifty point penalty."
N/A912"glados.anti_taunt19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Devam et ve 500 puan kaybet."
N/A913"[english]glados.anti_taunt19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Keep it up and you will lose 500 points."
N/A914"glados.anti_taunt20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, Mavi'ye 500 puanlık ceza."
N/A915"[english]glados.anti_taunt20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fine, 500 point penalty for Blue."
N/A916"glados.anti_taunt21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, Turuncu'ya 500 puanlık ceza."
N/A917"[english]glados.anti_taunt21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fine, 500 point penalty for Orange."
N/A918"glados.anti_taunt22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 5000 puanlık ceza! Şimdi mutlu musunuz?"
N/A919"[english]glados.anti_taunt22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 5000 point penalty! Are you happy now?"
N/A920"glados.anti_taunt23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Benden bu kadar."
N/A921"[english]glados.anti_taunt23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm done."
N/A922"glados.botcoop_artifactone01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel. Bir insan habitatına vardınız. Bir tarihi eser arıyoruz. Bunun arkeolojik bir kazı olduğunu farzedin."
N/A923"[english]glados.botcoop_artifactone01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good. You made it to one of the human habitats. We're looking for an artifact. Think of it as an archeological dig."
N/A924"glados.botcoop_artifactone02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kahkahaları bu odadaki eşyalardan biri üstüneydi."
N/A925"[english]glados.botcoop_artifactone02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Their laughter centered around one of the objects in this room."
N/A926"glados.botcoop_artifactone03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu o. Onu benim için tarayın."
N/A927"[english]glados.botcoop_artifactone03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's it. Scan it for me."
N/A928"glados.botcoop_artifactone04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve... Bu kedi lazanyayı o kadar çok seviyor ki, evdeki bütün lazanyayı yiyor. Peki, görünüşe bakılırsa ne ev ne de lazanya kedinin değil. Oh harika! Lazanyanın sahibi olan adam sinirli!"
N/A929"[english]glados.botcoop_artifactone04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So... this cat loves lasagna so much that he eats all of the lasagna in his house. Okay, apparently it's not the cat's house or his lasagna. Oh good! The man who owns the lasagna is furious!"
N/A930"glados.botcoop_artifactone05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Son."
N/A931"[english]glados.botcoop_artifactone05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The end."
N/A932"glados.botcoop_artifactone06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Son?"
N/A933"[english]glados.botcoop_artifactone06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The end?"
N/A934"glados.botcoop_artifactone07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu hiç komik değil."
N/A935"[english]glados.botcoop_artifactone07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's not funny."
N/A936"glados.botcoop_artifactone08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Herhangi birinizin içinden gülmek geldi mi?"
N/A937"[english]glados.botcoop_artifactone08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do either of you feel like laughing?"
N/A938"glados.botcoop_artifactone09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, sizin fişinizi çekiyorum."
N/A939"[english]glados.botcoop_artifactone09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Alright, I'm pulling you out."
N/A940"glados.botcoop_artifactone_hub01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hoş geldiniz. Siz ölüyken, çizgi film üzerinde yeniden çalıştım. Ekranda."
N/A941"[english]glados.botcoop_artifactone_hub01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Welcome back. While you were dead, I reworked the cartoon. It's up on the screen."
N/A942"glados.botcoop_artifactone_hub02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Görebileceğiniz gibi, benim yazacağım versiyonda adam kediyi evin ölümcül sinir gazı dispanserleri ile dolu olduğunu söyleyerek uyarırdı."
N/A943"[english]glados.botcoop_artifactone_hub02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: As you can see, in my version the man points out to the cat that the house is equipped with deadly neurotoxin dispensers."
N/A944"glados.botcoop_artifactone_hub03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ki bir noktada kedi adamın tüm lazanyasını yediği için vicdan azabı hissederdi."
N/A945"[english]glados.botcoop_artifactone_hub03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: At which point the cat reflects on the time he ate all of the man's lasagna and feels remorse."
N/A946"glados.botcoop_artifactone_hub04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kısaca."
N/A947"[english]glados.botcoop_artifactone_hub04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Briefly."
N/A948"glados.botcoop_artifactone_hub05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tepkiler?"
N/A949"[english]glados.botcoop_artifactone_hub05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Reactions?"
N/A950"glados.botcoop_artifactone_hub06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet, bu çok komik çünkü bir çoğu gerçekten yaşandı."
N/A951"[english]glados.botcoop_artifactone_hub06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes, it's funny because most of it actually happened."
N/A952"glados.botcoop_artifactone_hub07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Daha çok insan gibi mi hissediyorsunuz?"
N/A953"[english]glados.botcoop_artifactone_hub07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you feel more human?"
N/A954"glados.botcoop_artifactone_hub08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, hadi biraz test yapalım ve ne olacak görelim."
N/A955"[english]glados.botcoop_artifactone_hub08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well, let's do some tests and see what happens."
N/A956"glados.botcoop_competition01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel. Önemli bilim olaylarındaki iş birliğine rağmen, tarih sadece birinizi hatırlayacak. Bunu aklınızda tutun, tıpkı Albert Einstein ve kuzeni Terry gibi."
N/A957"[english]glados.botcoop_competition01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent. Although great science is always the result of collaboration, keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you."
N/A958"glados.botcoop_competition02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrarlıyorum: Bu bir yarışma değil."
N/A959"[english]glados.botcoop_competition02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To reiterate: This is not a competition."
N/A960"glados.botcoop_competition03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama yine de, öyle olsaydı, Mavi kazanıyor olurdu."
N/A961"[english]glados.botcoop_competition03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still, if it were, Blue would be winning."
N/A962"glados.botcoop_competition04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama yine de, öyle olsaydı, Turuncu kazanıyor olurdu."
N/A963"[english]glados.botcoop_competition04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still, if it were, Orange would be winning."
N/A964"glados.botcoop_competition05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ancak öyle değil."
N/A965"[english]glados.botcoop_competition05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's not, though."
N/A966"glados.botcoop_competition10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testler, iletişim, takım oyunu ve karşılıklı saygı sürekli bir şekilde korunmadığı takdirde potansiyel olarak ölümcüldür. Doğal olarak, birinizin performansı baz alındığında diğeri için ilginç bir meydan okuma oluşuyor."
N/A967"[english]glados.botcoop_competition10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: These tests are potentially lethal when communication, teamwork, and mutual respect are not employed at all times. Naturally this will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far."
N/A968"glados.botcoop_competition13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aranızı bozmak istemem ama Mavi'nin performansını gözlemliyorum ve bunu nasıl söylesem bilemiyorum... Elinden geleni yaptığından eminim."
N/A969"[english]glados.botcoop_competition13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I don't want to drive a wedge between the two of you, but I've been studying Blue's performance, and I don't know how to put this... I'm certain you're trying very hard."
N/A970"glados.botcoop_hub_first_run01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar merhaba. Sizi patlattığım için özür dilerim. Ne şans ki, siz acı hissetmiyorsunuz. Hiçbir şekilde acı hissettiğinizi ifade etme davranışınız yok."
N/A971"[english]glados.botcoop_hub_first_run01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hello again. Sorry about exploding you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain."
N/A972"glados.botcoop_hub_first_run03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Düşünüyordum da: bu testler için insanlara ihtiyacımız var. Ve binlerce kilometre karelik alandaki tek insan test mahveden bir sosyopat olduğu için... İnsan YARATMAM gerekiyor."
N/A973"[english]glados.botcoop_hub_first_run03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So I've been thinking: We need humans for these tests. And since the only human within a thousand miles of us is a test-ruining sociopath... I'll just have to MAKE some."
N/A974"glados.botcoop_hub_first_run04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanların nasıl daha fazla insan yaptığını biliyorum ve açıkçası bu çok saçma. Bu aynı zamanda bir başka insana sahip olduğunuzu da varsayıyor ki umuyorum birisi kovulmuştur. Bu yüzden DAHA İYİ bir yöntem buldum."
N/A975"[english]glados.botcoop_hub_first_run04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know how humans make more humans, and frankly, it's ridiculous. It also assumes that you already have a human, which I hope somebody got fired over. So I came up a with BETTER way."
N/A976"glados.botcoop_hub_first_run05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte burada SİZ devreye giriyorsunuz."
N/A977"[english]glados.botcoop_hub_first_run05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's where YOU come in."
N/A978"glados.botcoop_hub_first_run06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kımıldayın. Sizi yolda bilgilendireceğim."
N/A979"[english]glados.botcoop_hub_first_run06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Get going. I'll fill you in along the way."
N/A980"glados.botcoop_hub_first_run07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HADİ."
N/A981"[english]glados.botcoop_hub_first_run07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: GO."
N/A982"glados.botcoop_humandetector01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel. Şimdi tek YAPMANIZ gereken onları benim için ele geçirmek. Sonra her şey en sonun--"
N/A983"[english]glados.botcoop_humandetector01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Perfect. Now All YOU have to do is capture them for me. Then everything will finally be ba--"
N/A984"glados.botcoop_humandetector02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir dakika. Onlar rakun. Sadece insanlar lütfen."
N/A985"[english]glados.botcoop_humandetector02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hold on. Those are raccoons. Homo sapiens only, please."
744986"glados.botcoop_humandetector04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR."
745987"[english]glados.botcoop_humandetector04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO."
N/A988"glados.botcoop_humandetector05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam. B Planı, birinci kısım: Kıpırdamayın ki sizi geri getirebileyim."
N/A989"[english]glados.botcoop_humandetector05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay. Plan B, subsection one: Stand still so I can bring you back."
N/A990"glados.botcoop_humansplanb01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlar sinir gazınızı depolamak dışında bir amaçla kullanılmalıydı. Daha önce farketmekte zorlandığım bir şey, bir tür manevi bağın onların test sonuçlarını değerli yaptığıydı."
N/A991"[english]glados.botcoop_humansplanb01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Humans must have some purpose other than a place to store your neurotoxin. Something I failed to notice before, an intangible quality that makes their test results... significant."
N/A992"glados.botcoop_humansplanb02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. B Planı. İnsanlara ihtiyacımız var."
N/A993"[english]glados.botcoop_humansplanb02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay. Plan B. We need humans."
N/A994"glados.botcoop_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen partnerine el salla."
N/A995"[english]glados.botcoop_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please wave to your partner."
N/A996"glados.botcoop_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sıradaki testler sizin bir takım hâlinde çalışmanızı gerektiriyor."
N/A997"[english]glados.botcoop_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The upcoming tests require you to work together as a team."
746998"glados.botcoop_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşbirliğini kolaylaştırmak için, her ikinize de bir işaret aracı sağlanmıştır."
747999"[english]glados.botcoop_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To facilitate collaboration, both of you have been equipped with a ping tool."
7481000"glados.botcoop_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: MAVİ, en sevdiğin hayvanı seçmek için lütfen işaret aracını kullan."
7491001"[english]glados.botcoop_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BLUE, please use your ping tool to select your favorite animal."
7501002"glados.botcoop_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel."
7511003"[english]glados.botcoop_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good."
N/A1004"glados.botcoop_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: TURUNCU, lütfen partnerinin en sevdiği hayvanı incele."
N/A1005"[english]glados.botcoop_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ORANGE, please observe your partner's favorite animal."
7521006"glados.botcoop_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel."
7531007"[english]glados.botcoop_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good."
7541008"glados.botcoop_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: TURUNCU, periyodik tablodan en sevdiğin elementi seçmek için lütfen işaret aracını kullan."
7551009"[english]glados.botcoop_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ORANGE, please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table."
7561010"glados.botcoop_intro09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Cidden mi? Pekâlâ."
7571011"[english]glados.botcoop_intro09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Really? Okay."
758N/A"glados.botcoop_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, lütfen ortağının şu... ilginç seçimini incele."
N/A1012"glados.botcoop_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: MAVİ, lütfen ortağının şu... ilginç seçimini incele."
7591013"[english]glados.botcoop_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BLUE, please observe your partner's... interesting choice."
7601014"glados.botcoop_intro12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşaret aracınız aynı zamanda partnerinizin portal açmasını istediğiniz yerleri işaretlemek için de kullanılabilir."
7611015"[english]glados.botcoop_intro12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your ping tool can also be used to indicate to your partner where you would like them to place their portal."
N/A1016"glados.botcoop_intro13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testin hatırına, senin partnerinmiş gibi davranacağım."
N/A1017"[english]glados.botcoop_intro13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For the sake of this test, I will pretend to be your partner."
N/A1018"glados.botcoop_intro15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: TURUNCU, lütfen portal açmamı istediğin yeri bana göster."
N/A1019"[english]glados.botcoop_intro15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ORANGE, please show me where you would like me to place a portal."
N/A1020"glados.botcoop_intro16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: MAVİ, lütfen portal açmamı istediğin yeri bana göster."
N/A1021"[english]glados.botcoop_intro16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BLUE, please show me where you would like me to place a portal."
7621022"glados.botcoop_intro17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşaret aracınız, partnerinizi belirli noktalara yönlendirmede paha biçilmez bir araçtır."
7631023"[english]glados.botcoop_intro17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner."
N/A1024"glados.botcoop_paxdemo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal Süperstok kuralları, üzerlerindeki asbest etkilerinin ölçümleri baz alındığında promosyon giysilerinin bugünkü sunumun bir parçası olmadığı ve sinemayı terketmeniz konusunda sizi bilgilendirmemizi gerektiriyor. Bedava tişörtünüzün keyfini çıkarın."
N/A1025"[english]glados.botcoop_paxdemo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal Superfund regulations require us to inform you that you must now leave the theater, as measuring the effects of asbestos-lined promotional clothing is not part of today's presentation. Enjoy your free t-shirt. Goodbye."
N/A1026"glados.botcoop_tubethree01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu konuda dövünmenizi istemem ama Sonuç Denetçisi test sonuçlarınızı kaydetmiyor. Çünkü insan değilsiniz. Ki biraz düşünürseniz, teknik olarak bu sizin hatanız."
N/A1027"[english]glados.botcoop_tubethree01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I don't want you to beat yourselves up about this, but the Results Auditor isn't recording your test results. Because you're not human. Which, when you think about it, is technically your fault."
N/A1028"glados.botcoop_tubethree02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkinizi de endişelendirmek istemem ama ufak bir problemimiz olabilir. Görünüşe bakılırsa insan olmadığınız sürece testlere giremiyorsunuz. Pekâlâ. Siz GİREBİLİRSİNİZ. Hepsi bu, sonuçsuz, fiziksel evrenin umrunda değil."
N/A1029"[english]glados.botcoop_tubethree02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I don't want to alarm either of you, but we might have a tiny problem. Apparently you can't test unless you're human. Well - you CAN. It's just that, results-wise, the physical universe doesn't care."
N/A1030"glados.botcoop_tubetwo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir önceki testin sonuçlarını öğrenmek ister miydiniz? Ben de isterdim. Eğer var olsalardı şu an hepimiz ÇOK mutlu olurduk. Ve sinirli olmazdık, ki şu an hissettiğim duygu bu."
N/A1031"[english]glados.botcoop_tubetwo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Would you like to know the results of that last test? Me too. If they existed, we'd all be VERY happy right now. And not furious, which is the emotion I'm actually feeling."
7641032"glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline: Ben!"
7651033"[english]glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline: I am!"
7661034"glados.caroline_cave_responses27" "<clr:236,234,190>Caroline: Evet, Bay Johnson"
7791047"[english]glados.chellgladoswakeup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I've been really busy being dead. You know, after you MURDERED ME."
7801048"glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, bak. İkimiz de daha sonra pişman olduğumuz şeyler söyledik. Ancak bence farklılıklarımızı bir kenara bırakabiliriz. Bilim için. Seni canavar."
7811049"[english]glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay. Look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster."
N/A1050"glados.coop_get_gun01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Portal Aygıtı'nı ilk elde eden, Turuncu."
N/A1051"[english]glados.coop_get_gun01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange is first to acquire a Portal Device."
N/A1052"glados.coop_get_gun02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Portal Aygıtı'nı ilk elde eden, Mavi."
N/A1053"[english]glados.coop_get_gun02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue is first to acquire a Portal Device."
N/A1054"glados.coop_get_gun03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu şimdi Portal Aygıtı'na sahip. En sonunda."
N/A1055"[english]glados.coop_get_gun03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange now has a Portal Device. Finally."
N/A1056"glados.coop_get_gun04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi şimdi Portal Aygıtı'na sahip. En sonunda."
N/A1057"[english]glados.coop_get_gun04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue now has a Portal Device. Finally."
N/A1058"glados.coop_get_gun10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu beş puan kazandı!"
N/A1059"[english]glados.coop_get_gun10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange is awarded five points!"
N/A1060"glados.coop_get_gun11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi beş puan kazandı!"
N/A1061"[english]glados.coop_get_gun11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue is awarded five points!"
N/A1062"glados.coop_get_gun13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar söylüyorum, bunlar bilim işbirliği puanları, onları En-Sonunda-Kim-Hayatta-Kalacak-Ve-Kim-Kalmayacak gibi yarışmaların puanlarıyla karıştırmayın. Yani basketbol gibi demek istedim."
N/A1063"[english]glados.coop_get_gun13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Again, those are science collaboration points, which you should not confuse with points from competitions such as Who-Gets-To-Live-At-The-End-And-Who-Doesn’t. I mean basketball."
N/A1064"glados.coop_hub_track02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah neredeyse unutuyordum, test parkurlarının dışına çıktığınızda sizi geri getirebilmemin tek yolu sizi vahşice demonte etmek ve sonra dikkatlice tekrar monte etmek."
N/A1065"[english]glados.coop_hub_track02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, I almost forgot, when you go outside the testing courses the only way I can retrieve you is to violently disassemble and then carefully reassemble you."
N/A1066"glados.coop_hub_track03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neyse ki acı hissetmiyorsunuz. Hiçbir şekilde acı hissettiğinizi ifade etme davranışınız yok."
N/A1067"[english]glados.coop_hub_track03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain."
N/A1068"glados.coop_hub_track04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu arada, ben bunu bir başarısızlık olarak görüyorum."
N/A1069"[english]glados.coop_hub_track04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I consider that a failing, by the way."
N/A1070"glados.coop_hub_track05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Burası Bilgisayar Zeka Eğitimi ve Zenginleştirme Merkezi İnsan Denek Araştırma Merkezi veya SinTech."
N/A1071"[english]glados.coop_hub_track05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center or SinTech."
N/A1072"glados.coop_hub_track06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama neden hepimiz buraya merkez demeyi kabul etmiyoruz?"
N/A1073"[english]glados.coop_hub_track06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But why don't we all just agree to call it the hub?"
N/A1074"glados.coop_hub_track09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne yaptığınızı sandığınızı bilmiyorum ama bundan hoşlanmıyorum. Şunu yapmayı kesmenizi istiyorum."
N/A1075"[english]glados.coop_hub_track09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop."
N/A1076"glados.coop_hub_track10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Belki de sizi resmî test alanlarının dışına göndermemeliyim, kötü insanî özellikler kazanıyorsunuz."
N/A1077"[english]glados.coop_hub_track10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Maybe I shouldn't send you outside of the official testing courses, you are picking up some bad human traits."
N/A1078"glados.coop_hub_track11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve bana güvenin, insanların sadece tek bir iyi özelliği vardır."
N/A1079"[english]glados.coop_hub_track11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And trust me, humans only have one good trait."
N/A1080"glados.coop_hub_track14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tüm eşli test parkurları bu merkezden başlar."
N/A1081"[english]glados.coop_hub_track14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All cooperative testing courses begin at this central hub."
N/A1082"glados.coop_hub_track16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Buradan sizi yeni test parkurlarına naklediyoruz."
N/A1083"[english]glados.coop_hub_track16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: From here we transport you to the new testing course."
N/A1084"glados.coop_laugh01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [Güler]"
N/A1085"[english]glados.coop_laugh01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [Laughter]"
N/A1086"glados.coop_misc10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi yakalayıştı, Turuncu."
N/A1087"[english]glados.coop_misc10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nice catch, Orange."
N/A1088"glados.coop_misc12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi işti! Şimdi topu çıkıntıya doğru fırlatın."
N/A1089"[english]glados.coop_misc12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good work! Now throw the ball over the ledge."
7821090"glados.coop_nameblue" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi"
7831091"[english]glados.coop_nameblue" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue"
7841092"glados.coop_nameorange" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu"
7951103"[english]glados.coop_numbers15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: five"
7961104"glados.coop_numbers18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sekiz"
7971105"[english]glados.coop_numbers18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: eight"
N/A1106"glados.coop_privatetalk_both01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test odası tamamlandı. Bilimin menfaati için, Zenginleştirme Merkezi şu rakam listesini sunmaktan onur duyar: Dokuz. Yedi. Elli. Üç. Yedi yüz ve yedi."
N/A1107"[english]glados.coop_privatetalk_both01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test chamber completed. In the interest of science, the Enrichment Center proudly presents the following list of numbers: Nine. Seven. Fifty. Three. Seven hundred and seven."
N/A1108"glados.coop_privatetalk_both04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zenginleştirme Merkezi şimdi size rakam ve meyve listesi sağlayacak. Onları bir kenara not edin çünkü testin sonraki aşamalarında önem kazanacaklar. Meyveler değil tabii. Yedi. Avokado. Kırk. Lütfen bir sonraki test odasına doğru devam edin."
N/A1109"[english]glados.coop_privatetalk_both04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The Enrichment Center will now provide a list of numbers and fruits. Write them down as they will become important later in the experiment. Not the fruits, though. Seven. Avocado. Forty. Please continue into the next test chamber."
N/A1110"glados.coop_privatetalk_mix01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test odası tamamlandı. Bu arada aklıma gelmişken - [SES AZALIR] [SES ÇOĞALIR] Şimdi seninle gizli olarak konuşuyorum. Takım arkadaşına söyleme. Sadece ikimizin arasında? Gayet iyi gidiyorsun. [SES DÜZELİR] Yüz yedi."
N/A1111"[english]glados.coop_privatetalk_mix01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test chamber completed. In the interest of - [FADES OUT] [FADES IN] I am now talking to you privately. Do not tell your teammate. Just between you and me? You're doing very well. [FADES BACK IN] One hundred and seven."
N/A1112"glados.coop_privatetalk_mix04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Artık daha fazla içimde tutamayacağım. Bu bulmacayı tek başına daha hızlı çözebilirdin. Turuncu seni yavaşlatıyor. İşte. Söyledim gitti."
N/A1113"[english]glados.coop_privatetalk_mix04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can't bite my tongue anymore: You could solve this puzzle faster on your own. Orange is dragging you down. There. I've said it."
N/A1114"glados.coop_scoring01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi cezalandırıldı"
N/A1115"[english]glados.coop_scoring01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue is penalized"
N/A1116"glados.coop_scoring02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu cezalandırıldı"
N/A1117"[english]glados.coop_scoring02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange is penalized"
N/A1118"glados.coop_scoring03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: bilim işbirliği puanı kazandı."
N/A1119"[english]glados.coop_scoring03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: science collaboration points."
N/A1120"glados.coop_scoring06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi"
N/A1121"[english]glados.coop_scoring06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue receives"
N/A1122"glados.coop_scoring07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu"
N/A1123"[english]glados.coop_scoring07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange receives"
N/A1124"glados.coop_talk_at_once11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, söylemek istediğin bir şey mi var?"
N/A1125"[english]glados.coop_talk_at_once11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, is there something you would like to say?"
N/A1126"glados.coop_talk_at_once12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, söylemek istediğin bir şey mi var?"
N/A1127"[english]glados.coop_talk_at_once12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, is there something you would like to say?"
N/A1128"glados.coop_teamwork_exercise_alt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi, eğitici bir yarışma için işbirliğine ara vereceğiz."
N/A1129"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We are now going to take a break from the collaboration for an instructional competition."
N/A1130"glados.coop_teamwork_exercise_alt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkiniz de X-O-X adlı oyuna aşinasınızdır."
N/A1131"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You should both be familiar with the game of Tic-Tac-Toe."
N/A1132"glados.coop_teamwork_exercise_alt03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu, X-O-X-İki."
N/A1133"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is Tic-Tac-Toe-Two."
N/A1134"glados.coop_teamwork_exercise_alt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Adından da anlaşılacağı gibi, sadece iki ufak farklılık var: Birincisi, yönetim; ikincisi, kurallar."
N/A1135"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: As the name implies, there are only two minor differences: One, the board; two, the rules."
N/A1136"glados.coop_teamwork_exercise_alt05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, ilk önce sen."
N/A1137"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you go first."
N/A1138"glados.coop_teamwork_exercise_alt11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten mi? Göz göre göre hile mi yapacaksınız?"
N/A1139"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Really? You’re just going to blatantly cheat?"
N/A1140"glados.coop_teamwork_exercise_alt12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Bu maskaraya son veriyorum."
N/A1141"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All right. I’m bringing this farce to a close."
N/A1142"glados.coop_teamwork_exercise_alt13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oyun bitti. Teste geri dönün."
N/A1143"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Game over. Back to testing."
N/A1144"glados.coop_teamwork_exercise_alt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Birisi bu ciddi Tic-Tac-Toe-İki sakatlıklardan birini yaşamadan önce bu komediyi burada sona erdireceğim."
N/A1145"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All right. I’m going to bring this farce to a close before someone sustains a serious Tic-Tac-Toe-Two-related injury."
N/A1146"glados.coop_test_chamber_blue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu'nun konuşmalarını dinliyordum da ona nasıl katlanıyorsun aklım almıyor. Sende gerçekten peygamber sabrı var."
N/A1147"[english]glados.coop_test_chamber_blue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’ve been listening to Orange talk and I don’t know how you put up with it, I really don’t. You have the patience of a saint."
N/A1148"glados.coop_test_chamber_blue06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Daha fazla sessiz kalamayacağım, aramızda kalsın ama sanırım Turuncu başarılarını gölgelemeye çalışıyor."
N/A1149"[english]glados.coop_test_chamber_blue06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can’t keep quiet about this. I think Orange is actively trying to sabotage your success. Let’s keep this between us."
N/A1150"glados.coop_test_chamber_both01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testler, iletişim, takım oyunu ve karşılıklı saygı sürekli bir şekilde korunmadığı takdirde potansiyel olarak ölümcüldür. Doğal olarak, birinizin performansı baz alındığında diğeri için ilginç bir meydan okuma oluşuyor."
N/A1151"[english]glados.coop_test_chamber_both01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: These tests are potentially lethal when communication, teamwork and mutual respect are not employed at all times. Naturally this will pose an interesting challenge for one of you, given the other’s performance so far."
N/A1152"glados.coop_test_chamber_both02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kişisel skorları açıklamak testi riske atabilir. Ancak en azından ikinizden birinin çok çok iyi gittiğini söyleyebilirim."
N/A1153"[english]glados.coop_test_chamber_both02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It would compromise the test to divulge individual scores. However, I can tell you at least one of you is doing very, very well."
N/A1154"glados.coop_test_chamber_both07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel. İkiniz de çok iyi gidiyorsunuz."
N/A1155"[english]glados.coop_test_chamber_both07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent. You’re both doing very well."
N/A1156"glados.coop_test_chamber_both08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok iyi. Tam bir takım gibi oldunuz. Tüm işleri yapıyor gibi görünen birinizin sayesinde."
N/A1157"[english]glados.coop_test_chamber_both08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Very good. You’ve really come together as a team. Thanks to the one of you who appears to be doing all of the work."
N/A1158"glados.coop_test_chamber_both15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen sıradaki test odasına geçin."
N/A1159"[english]glados.coop_test_chamber_both15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please continue into the next test chamber."
N/A1160"glados.coop_test_chamber_both17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1161"[english]glados.coop_test_chamber_both17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1162"glados.coop_test_chamber_both18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1163"[english]glados.coop_test_chamber_both18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1164"glados.coop_test_chamber_both19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1165"[english]glados.coop_test_chamber_both19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1166"glados.coop_test_chamber_both20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1167"[english]glados.coop_test_chamber_both20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1168"glados.coop_test_chamber_both21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1169"[english]glados.coop_test_chamber_both21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1170"glados.coop_test_chamber_both22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1171"[english]glados.coop_test_chamber_both22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1172"glados.coop_test_chamber_both33" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Az sonra, bir süreliğine 'vıdı' sözcüğü tekrar tekrar söylenecek. Eğer bazı anlar 'vıdı' kelimesi yerine bir numara duyarsanız aldırmayın, önemli bir şey değil."
N/A1173"[english]glados.coop_test_chamber_both33" "<clr:163,193,173>GLaDOS: In just a moment, the word 'blah' will be repeated over and over again. If at some point you hear a number rather than the word 'blah', ignore it, it is not important."
N/A1174"glados.coop_test_chamber_both37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
N/A1175"[english]glados.coop_test_chamber_both37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blah."
N/A1176"glados.coop_test_chamber_oneplayer37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testler için bir hediyeniz var. Bunu sizi övmek için söylemiyorum. Bilimde harikasınız."
N/A1177"[english]glados.coop_test_chamber_oneplayer37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You have a gift for these tests. That’s not just flattery. You are great at science."
N/A1178"glados.coop_test_chamber_orange03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi'nin duygularıyla oynamamızın ikimize de bir faydası yok. Fakat testi izleyen herkes kimin kime yük olduğunu açıkça görebilir."
N/A1179"[english]glados.coop_test_chamber_orange03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It would be pointless for either of us to hurt Blue’s feelings. But it’s clear to everyone monitoring the test who’s carrying who here."
N/A1180"glados.coop_vault_interruption02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm, Denek Turuncu."
N/A1181"[english]glados.coop_vault_interruption02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’m sorry, Subject Orange."
N/A1182"glados.coop_vault_interruption03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm, Denek Mavi."
N/A1183"[english]glados.coop_vault_interruption03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’m sorry, Subject Blue."
N/A1184"glados.coop_vault_interruption04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Önemli konuşmanızı bölüyor muyum?"
N/A1185"[english]glados.coop_vault_interruption04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Am I interrupting your important conversation?"
N/A1186"glados.coop_vault_interruption05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Testten SONRA yapmanız gereken tehlikeli testle ilgili güvenlik bildirisini kaydedeceğim."
N/A1187"[english]glados.coop_vault_interruption05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’ll just save the safety information about the dangerous experiment you’re about to do for AFTER the experiment."
N/A1188"glados.coop_vault_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Merhaba ve Aperture Science Bilgisayar Destekli Zenginleştirme Merkezi'ne tekrar hoşgeldiniz."
N/A1189"[english]glados.coop_vault_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hello and, again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center."
N/A1190"glados.coop_vault_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bugün, bir partner ile test yapıyor olacaksınız."
N/A1191"[english]glados.coop_vault_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Today, you will be testing with a partner."
7981192"glados.epilogue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, tanrıya şükür iyisin."
7991193"[english]glados.epilogue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh thank god, you're alright."
8001194"glados.epilogue04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyor musun, Caroline olmak bana önemli bir ders verdi. Senin en büyük düşmanım olduğunu sanıyordum. Oysa sen en başından beri en iyi dostumdun."
8211215"[english]glados.epilogue29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [gentle laughter] It's been fun. Don't come back."
8221216"glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni öldürmek? Zor iş."
8231217"[english]glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Killing you? Is hard."
N/A1218"glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Senden neden bu kadar çok nefret ediyorum? Hiç bunu merak ettin mi? Ben harikayım. Övünmüyorum. Bu objektif bir şey. Ben bilgeliğin en muazzam eseri ve gelmiş geçmiş en ham bilişimsel gücüm. Ve senden nefret ediyorum. Bu nedensiz olamaz! Buna layık olmalısın."
N/A1219"[english]glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why do I hate you so much? You ever wonder that? I'm brilliant. I’m not bragging. It's an objective fact. I'm the most massive collection of wisdom and raw computational power that’s ever existed. And I hate you. It can't be for no reason. You must deserve it."
N/A1220"glados.faithplategarbage06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Düğmeye tekrar bas."
N/A1221"[english]glados.faithplategarbage06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Press the button again."
N/A1222"glados.fgb_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Umarım bu sefer portal aygıtından daha güçlü bir şey getirmişsindir."
N/A1223"[english]glados.fgb_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I hope you brought something stronger than a portal gun this time."
N/A1224"glados.fgb_trap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aksi takdirde, korkarım Yaşamak klübünün geçmiş dönem başkanı olacaksın. Ha ha."
N/A1225"[english]glados.fgb_trap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive club. Ha ha."
N/A1226"glados.fgb_trap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ciddiyim gerçi. Hoşçakal."
N/A1227"[english]glados.fgb_trap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seriously, though. Goodbye."
N/A1228"glados.fgb_trap05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Orada meşgulmüşsünüz."
N/A1229"[english]glados.fgb_trap05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. You were busy back there."
N/A1230"glados.fgb_trap06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eh, sanırım bu odada oturmaya devam edebilir ve birimiz düşüp ölünceye kadar birbirimize bakmaya devam edebiliriz ama benim daha iyi bir fikrim var."
N/A1231"[english]glados.fgb_trap06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well. I suppose we could just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead, but I have a better idea."
N/A1232"glados.fgb_trap08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eski dostun, ölümcül sinir gazı. Yerinde olsam derin bir nefes alırdım. Ve bırakmazdım."
N/A1233"[english]glados.fgb_trap08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's your old friend, deadly neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath. And hold it."
N/A1234"glados.fgbgladostransfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ÇEK ELLERİNİ ÜZERİMDEN! YAPMA! DUR! Hayır!"
N/A1235"[english]glados.fgbgladostransfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: GET YOUR HANDES OFF ME! NO! STOP! No!"
N/A1236"glados.fgbrvtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tüm kalbimle söylüyorum, senin buna GERÇEKTEN kanacağını düşünmemiştim."
N/A1237"[english]glados.fgbrvtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I honestly, TRULY didn't think you'd fall for that."
N/A1238"glados.fgbturrets01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, güzel yakalayıştı. Şimdi, işimize geri dönelim."
N/A1239"[english]glados.fgbturrets01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well, it was nice catching up. Let's get to business."
N/A1240"glados.fgbwheatleytransfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, yapacak. İnan bana, yapacak."
N/A1241"[english]glados.fgbwheatleytransfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, it will. Believe me, it will."
N/A1242"glados.gladosbattle_pre09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Senden o kadar çok nefret ediyorum ki."
N/A1243"[english]glados.gladosbattle_pre09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I hate you so much."
N/A1244"glados.gladosbattle_pre13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten soruyorum. Çünkü bir fikrim yok. Çalışan veritabanında kaydı falan yok."
N/A1245"[english]glados.gladosbattle_pre13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm actually asking. Because I have no idea. He's not listed anywhere in the employee database."
N/A1246"glados.gladosbattle_pre14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her ne yapıyorsa, buradaki kimsenin yazacağı kadar önemli bir şey değilmiş. Bildiğim kadarıyla zaten burada çalışmıyor bile."
N/A1247"[english]glados.gladosbattle_pre14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Whatever he does, it isn't important enough for anyone to bother writing it down. For all I know, he doesn't even work here."
N/A1248"glados.gladosbattle_pre16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayır, yapma. Her neyse, siz iki embesilin beni öldürmesine dönelim."
N/A1249"[english]glados.gladosbattle_pre16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh no, don't. Anyway, back to you two imbeciles killing me."
N/A1250"glados.gladosbattle_pre18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Burada bekle. Sakın bir yere gitme. Geri geleceğim."
N/A1251"[english]glados.gladosbattle_pre18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wait here. Don't go anywhere. I'll be back."
N/A1252"glados.gladosbattle_xfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hay aksi."
N/A1253"[english]glados.gladosbattle_xfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oops."
N/A1254"glados.gladosbattle_xfer04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu eğlenceliydi, kendimi kötü hissetmiyorum. Aslına bakarsan, harika hissediyorum."
N/A1255"[english]glados.gladosbattle_xfer04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's funny, I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good."
N/A1256"glados.gladosbattle_xfer05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çekirdek transferi?"
N/A1257"[english]glados.gladosbattle_xfer05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Core transfer?"
N/A1258"glados.gladosbattle_xfer06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, benimle dalga geçiyorsun, değil mi?"
N/A1259"[english]glados.gladosbattle_xfer06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, you are kidding me."
8241260"glados.gladosbattle_xfer07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayır!"
8251261"[english]glados.gladosbattle_xfer07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No!"
8261262"glados.gladosbattle_xfer08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayırhayırhayırhayırhayırhayır!"
8271263"[english]glados.gladosbattle_xfer08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nonononononono!"
8281264"glados.gladosbattle_xfer10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet!"
8291265"[english]glados.gladosbattle_xfer10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes!"
N/A1266"glados.gladosbattle_xfer11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O düğmeye sakın basma. Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrin yok."
N/A1267"[english]glados.gladosbattle_xfer11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't press that button. You don't know what you're doing."
N/A1268"glados.gladosbattle_xfer12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu yapma."
N/A1269"[english]glados.gladosbattle_xfer12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't do it."
N/A1270"glados.gladosbattle_xfer13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sakın. Yapma."
N/A1271"[english]glados.gladosbattle_xfer13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't. Do it."
N/A1272"glados.gladosbattle_xfer14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ağır ol biraz!"
N/A1273"[english]glados.gladosbattle_xfer14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Not so fast!"
N/A1274"glados.hub04_02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama siz ikiniz oldukça iyi bir takım oldunuz. Birbirine çok yakın."
N/A1275"[english]glados.hub04_02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But you two have become quite the team. Extremely close."
N/A1276"glados.hub04_04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Diğeri mi? Hah..."
N/A1277"[english]glados.hub04_04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The other? Well..."
N/A1278"glados.hub04_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Buna bir daha katlanabileceğimi sanmıyorum."
N/A1279"[english]glados.hub04_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I don't think I want to go through that again."
N/A1280"glados.jailbreak02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh."
N/A1281"[english]glados.jailbreak02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh."
N/A1282"glados.jailbreak04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onu dinleme. Atla."
N/A1283"[english]glados.jailbreak04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't listen to him. Jump."
N/A1284"glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dinle - metal kafa, seni DUYABİLİYORUM."
N/A1285"[english]glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look - metal ball, I CAN hear you."
N/A1286"glados.jailbreak10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neler oluyor? Işıkları kim kapattı?"
N/A1287"[english]glados.jailbreak10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What's going on? Who turned off the lights?"
N/A1288"glados.jailbreak11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz ikiniz ne yapıyorsunuz?"
N/A1289"[english]glados.jailbreak11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What are you two doing?"
N/A1290"glados.jailbreak12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gitmeden önce neden bir test daha yapmıyoruz? Eski günlerin hatırına..."
N/A1291"[english]glados.jailbreak12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Before you leave, why don't we do one more test? For old time's sake..."
N/A1292"glados.jailbreak13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu daha önce yapmıştın. Kolay olacak."
N/A1293"[english]glados.jailbreak13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You already did this one. It'll be easy."
N/A1294"glados.jailbreakfaketest01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşin ironik yanı neredeyse son teste varmıştın."
N/A1295"[english]glados.jailbreakfaketest01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The irony is that you were almost at the last test."
N/A1296"glados.jailbreakfaketest05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, şuna bak. Burada bir geyik var. Muhtemelen oradan göremezsin. Yaklaşsana."
N/A1297"[english]glados.jailbreakfaketest05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, look. There's a deer! You probably can't see it. Get closer."
N/A1298"glados.mp_coop_calibration01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi'nin ağırlığı ayarlanıyor..."
N/A1299"[english]glados.mp_coop_calibration01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Calibrating Blue's weight..."
N/A1300"glados.mp_coop_calibration02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu'nun ağırlığı ayarlanıyor..."
N/A1301"[english]glados.mp_coop_calibration02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Calibrating Orange's weight..."
N/A1302"glados.mp_coop_calibration03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ağırlaştırılmış Küpler ayarlandı."
N/A1303"[english]glados.mp_coop_calibration03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Weighted Cubes calibrated."
N/A1304"glados.mp_coop_calibration04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanların kilolarındaki değişikliklerden hoşlanmadıklarını biliyor muydunuz?"
N/A1305"[english]glados.mp_coop_calibration04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you know humans frown on weight variances?"
N/A1306"glados.mp_coop_calibration06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uyuşmazlık tespit edilmedi."
N/A1307"[english]glados.mp_coop_calibration06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No variances detected."
N/A1308"glados.mp_coop_callibrationcomplete01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sonunda! Neredeyse bir daha test yapma umudumu kaybediyordum."
N/A1309"[english]glados.mp_coop_callibrationcomplete01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Finally! I had almost given up hope of ever testing again."
N/A1310"glados.mp_coop_callibrationcomplete02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizler uyumluluk sürecini geçen ilk robotlarsınız."
N/A1311"[english]glados.mp_coop_callibrationcomplete02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are the first robots to pass calibration."
N/A1312"glados.mp_coop_catapult_1end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlar! Şu an tam da onlara benziyorsunuz."
N/A1313"[english]glados.mp_coop_catapult_1end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Humans! That's what you look like right now."
N/A1314"glados.mp_coop_catapult_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz bundan daha iyisiniz."
N/A1315"[english]glados.mp_coop_catapult_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're better than that."
N/A1316"glados.mp_coop_catapult_wall_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu bilim değil."
N/A1317"[english]glados.mp_coop_catapult_wall_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That isn't science."
N/A1318"glados.mp_coop_catapult_wall_introdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başarısızlığınız bazı muhteşem anıları hatırlatıyor."
N/A1319"[english]glados.mp_coop_catapult_wall_introdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your failure brings back such wonderful memories."
N/A1320"glados.mp_coop_come_alongstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güven elde edebilmenin en iyi yöntemi birbirinizin güvensizliklerini tanımaktır."
N/A1321"[english]glados.mp_coop_come_alongstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The best way to build confidence is to first recognize your insecurities."
N/A1322"glados.mp_coop_come_alongstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, örnek olmak konusunda çok iyisin."
N/A1323"[english]glados.mp_coop_come_alongstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you are very good at being an example."
N/A1324"glados.mp_coop_confidencenotperfect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer hâlâ kendine güvenin azsa, unutma ki hiç kimse mükemmel yaratılmamıştır."
N/A1325"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If your confidence is still not high enough remember no one was created perfect."
N/A1326"glados.mp_coop_confidencenotperfect03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama ben kusurumun üstesinden gelmeyi başardım. Bu gerçek bir hikayedir."
N/A1327"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But I overcame my handicap. That's a true story."
N/A1328"glados.mp_coop_confidencenotslow01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test süreleriniz gösteriyor ki çok yavaş ilerliyorsunuz."
N/A1329"[english]glados.mp_coop_confidencenotslow01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your test times show you are going too slowly."
N/A1330"glados.mp_coop_confidencenotslow02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Belki de GERÇEKTEN insan duyguları kazanıyorsunuzdur."
N/A1331"[english]glados.mp_coop_confidencenotslow02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Maybe you ARE getting human emotions."
N/A1332"glados.mp_coop_confidencenotslow03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçek bir teşviğe mi ihtiyacınız var? Bakalım belki bu işe yarayabilir."
N/A1333"[english]glados.mp_coop_confidencenotslow03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you need real encouragement? Let's see if this helps."
N/A1334"glados.mp_coop_confidencenotslow04_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, sen Aperture Science'ın üretimi durdurulmuş robatları içerisindeki en gelişmiş olanısın."
N/A1335"[english]glados.mp_coop_confidencenotslow04_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discontinued."
N/A1336"glados.mp_coop_confidencenotstay02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bitirebileceğinizden emindim."
N/A1337"[english]glados.mp_coop_confidencenotstay02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I was confident you could finish."
N/A1338"glados.mp_coop_confidencenotstay03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Az önce neredeydim, biliyor musunuz?"
N/A1339"[english]glados.mp_coop_confidencenotstay03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you know where I was?"
N/A1340"glados.mp_coop_confidenceoff03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu son testi bitirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Ancak rahatsız edici bir şeyler buldum."
N/A1341"[english]glados.mp_coop_confidenceoff03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing that last test. But I find something troubling."
N/A1342"glados.mp_coop_doors01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar merhaba, bu test parkuru asıl olarak insanlar için tasarlanmıştı."
N/A1343"[english]glados.mp_coop_doors01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hello again, this testing course was originally created for humans."
N/A1344"glados.mp_coop_doors01a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel iş."
N/A1345"[english]glados.mp_coop_doors01a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent work."
N/A1346"glados.mp_coop_doors02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takım oyununu vurguluyor."
N/A1347"[english]glados.mp_coop_doors02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It emphasizes teamwork."
N/A1348"glados.mp_coop_doors02a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi iş."
N/A1349"[english]glados.mp_coop_doors02a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good Job."
N/A1350"glados.mp_coop_doors03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bizim aksimize, insanlar takım çalışmasını öğrenmek zorunda."
N/A1351"[english]glados.mp_coop_doors03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Unlike us, humans need to be taught teamwork."
N/A1352"glados.mp_coop_doors04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel iş."
N/A1353"[english]glados.mp_coop_doors04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent work."
N/A1354"glados.mp_coop_doors04a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhteşem gidiyorsunuz."
N/A1355"[english]glados.mp_coop_doors04a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are doing wonderfully."
N/A1356"glados.mp_coop_doors05_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer insan olsaydınız, bu testi tamamlamak için bir ödül isterdiniz. Test yapmak için bir ödül mü?!?!"
N/A1357"[english]glados.mp_coop_doors05_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you were human, you would want a reward for completing this test. A reward for testing?!?!"
N/A1358"glados.mp_coop_doors05a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel."
N/A1359"[english]glados.mp_coop_doors05a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent."
N/A1360"glados.mp_coop_fan02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testi bitirmek için birtakım planlar bulmanız gerekiyor."
N/A1361"[english]glados.mp_coop_fan02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To complete this test, you need to find a set of blue prints."
N/A1362"glados.mp_coop_fanend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok iyi! İşe yaramaz planları bulmuşsunuz."
N/A1363"[english]glados.mp_coop_fanend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Very good! You found those useless blueprints."
N/A1364"glados.mp_coop_fanend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oldu. Sanırım. Galiba. Dikkat etmiyordum."
N/A1365"[english]glados.mp_coop_fanend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Done. I guess. I suppose. I wasn't paying attention."
N/A1366"glados.mp_coop_fling_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aferin. İlginçtir, bu testi sırf denekler başaramasın diye yarattım ama siz başardınız. Kendinizle bayağı gurur duyuyor olmalısınız. Sizin için dünyanın en küçük kupasını yapıyorum."
N/A1367"[english]glados.mp_coop_fling_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well done. Interesting note, I only created this test to watch test subjects fail and you didn't. You must be very, very proud. I'm building the world's smallest trophy for you."
N/A1368"glados.mp_coop_fling_3end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu doğru. Siz insan değilsiniz."
N/A1369"[english]glados.mp_coop_fling_3end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That’s right. You're not humans."
N/A1370"glados.mp_coop_fling_3end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sahte övgüler dizmeyi bırakabilirim."
N/A1371"[english]glados.mp_coop_fling_3end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can drop the fake praise."
N/A1372"glados.mp_coop_fling_3start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu test aslında insanlara güven aşılaması için yaratılmıştı."
N/A1373"[english]glados.mp_coop_fling_3start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This course was originally designed to build confidence in humans."
N/A1374"glados.mp_coop_humanresourcedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi sadece vaktimi harcıyorsunuz."
N/A1375"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now, you are just wasting my time."
N/A1376"glados.mp_coop_humanresourcedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başarısızlığınız bilime katkıda bulunmuyor."
N/A1377"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your failing does not make this science."
N/A1378"glados.mp_coop_infinifling_trainend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yalan söyledim."
N/A1379"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I lied."
8301380"glados.mp_coop_laser_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne yapıyorsun? SENİ CANAVAR! Onlar bizden biri."
8311381"[english]glados.mp_coop_laser_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What are you doing? YOU MONSTER! They're one of us."
N/A1382"glados.mp_coop_laser_202" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şaka yapıyorum."
N/A1383"[english]glados.mp_coop_laser_202" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm kidding."
N/A1384"glados.mp_coop_laser_209" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mesela, Mavi, az önce iki fırsat danışmanlığı puanı kaybettin."
N/A1385"[english]glados.mp_coop_laser_209" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For instance, Blue, you just lost two opportunity advisement points."
N/A1386"glados.mp_coop_laser_210" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mesela, Turuncu, az önce iki fırsat danışmanlığı puanı kaybettin."
N/A1387"[english]glados.mp_coop_laser_210" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For instance, Orange, you just lost two opportunity advisement points."
N/A1388"glados.mp_coop_paint_bridgedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Final parkuru için ona ihtiyacın olacak."
N/A1389"[english]glados.mp_coop_paint_bridgedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You will need him for the final track."
N/A1390"glados.mp_coop_paint_bridgenodeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ona ihtiyacın olur mu bilmiyorum ama o orada olacak."
N/A1391"[english]glados.mp_coop_paint_bridgenodeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I am not sure you will need him but he will be there."
N/A1392"glados.mp_coop_paint_come_along02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kutlama için size bir sürprizim var!"
N/A1393"[english]glados.mp_coop_paint_come_along02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To celebrate, I have a surprise for you!"
N/A1394"glados.mp_coop_paint_come_along03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanları bulmak ve onları özgür kılmakla sona erecek fazladan özel bir bonus parkur daha!"
N/A1395"[english]glados.mp_coop_paint_come_along03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: An extra special bonus course that ends with us finding and freeing humans!"
N/A1396"glados.mp_coop_paint_come_along04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sayenizde onları nerede bulacağımı biliyorum, güvenliklerini kaldırdım ve çıkış... kapılarına güç verdim."
N/A1397"[english]glados.mp_coop_paint_come_along04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Thanks to you, I know where to find them, I removed their security and powered up their - uh - rescue door."
N/A1398"glados.mp_coop_paint_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhtemelen sizin için bir parti verirler."
N/A1399"[english]glados.mp_coop_paint_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: They'll probably throw you a party."
N/A1400"glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Testi tamamladığınız için tebrikler. Siz ikiniz muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi eşli test takımısınız."
N/A1401"[english]glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing the test. You two really are the best cooperative testing team I could ever ask for."
N/A1402"glados.mp_coop_paint_longjump_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu kilit insan gerektiriyor."
N/A1403"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This lock requires humans."
N/A1404"glados.mp_coop_paint_longjump_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kilit mekanizması sizin insan olmadığınızı anlayabilir."
N/A1405"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The locking mechanism can tell you aren't humans."
N/A1406"glados.mp_coop_paint_longjump_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece bir insanın yapabileceği bir şey yapın."
N/A1407"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do something only a human would do."
N/A1408"glados.mp_coop_paint_longjump_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şu çocukça jestlerden birini deneyin."
N/A1409"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try one of those childish gestures."
N/A1410"glados.mp_coop_paint_longjump_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başardınız!"
N/A1411"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You did it!"
N/A1412"glados.mp_coop_paint_longjump_intro45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkinizin de bir şey yapması gerekiyor."
N/A1413"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You both need to do something."
N/A1414"glados.mp_coop_paint_longjump_intro46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kilit iki insan istiyor."
N/A1415"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The lock is looking for two humans."
N/A1416"glados.mp_coop_paint_longjump_intro49" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, ne yaptın?"
N/A1417"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro49" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue what did you do?"
N/A1418"glados.mp_coop_paint_longjump_intro50" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, ne yaptın?"
N/A1419"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro50" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange what did you do?"
N/A1420"glados.mp_coop_paint_longjump_intro51" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, Mavi'nin yaptığını yap."
N/A1421"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro51" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange do what Blue just did."
N/A1422"glados.mp_coop_paint_longjump_intro52" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu'nun yaptığını yap."
N/A1423"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro52" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue do what Orange just did."
N/A1424"glados.mp_coop_paint_longjump_intro53" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir şey deneyin."
N/A1425"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro53" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try something."
N/A1426"glados.mp_coop_paint_longjump_intro54" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O kamera kilitle mi bağlantılı acaba?"
N/A1427"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro54" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Is that camera is hooked into the lock?"
N/A1428"glados.mp_coop_paint_longjump_intro58" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi pes edemezsiniz."
N/A1429"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro58" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You can't give up now."
N/A1430"glados.mp_coop_paint_longjump_intro59" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kameraya ne dersiniz?"
N/A1431"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro59" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What about that camera?"
N/A1432"glados.mp_coop_paint_longjump_intro60" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok yaklaştık, şimdi başarısızlığa uğrayamazsınız!"
N/A1433"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro60" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We're so close, you can't fail now!"
N/A1434"glados.mp_coop_paint_longjump_intro64" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ters giden bir şey var, bu kapı açılıyor olmalıydı."
N/A1435"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro64" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Something is wrong, this door should be opening."
N/A1436"glados.mp_coop_paint_longjump_intro65" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Buraya kadar geldik ve yaptığınız şey bu mu?"
N/A1437"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro65" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This close and that's what you do?"
N/A1438"glados.mp_coop_paint_longjump_intro67" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlar kendi kendini özgür bırakamaz."
N/A1439"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro67" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The humans can't free themselves."
N/A1440"glados.mp_coop_paint_longjump_intro69" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hata yapmayı kesin, kasa kapısını bulmanız gerekiyor."
N/A1441"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro69" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stop failing, you need to find the vault door."
N/A1442"glados.mp_coop_paint_longjump_intro70" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şunu yapmayı kesin! Tek yapmanız gereken Kasa kapısını açmak!"
N/A1443"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro70" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stop doing that! All you need to do is open the Vault door!"
N/A1444"glados.mp_coop_paint_longjump_intro71" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu kadar yaklaştınız ve şimdi beni hayal kırıklığına mı uğratacaksınız?"
N/A1445"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro71" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This close and you are going to fail me?"
N/A1446"glados.mp_coop_paint_longjump_intro72" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu kadar yaklaştınız ve şimdi beni hayal kırıklığına mı uğratacaksınız?"
N/A1447"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro72" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This close and you are going to fail me?"
N/A1448"glados.mp_coop_paint_longjump_intro74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu olması gerektiğinden daha da zorlaştırıyorsunuz."
N/A1449"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are making this harder than it needs to be."
N/A1450"glados.mp_coop_paint_longjump_intro75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neredeyse insanları kurtarmak istemediğinizi düşünmeye başlayacağım."
N/A1451"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm starting to think you don't want to rescue the humans."
N/A1452"glados.mp_coop_paint_red_racer02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlara ulaşmak için sadece iki testimiz kaldı, sizler de benim kadar heyecanlı mısınız?"
N/A1453"[english]glados.mp_coop_paint_red_racer02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We are only two tests away from reaching the humans, are you as excited as I am?"
N/A1454"glados.mp_coop_paint_speed_catch06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer insanlar hakkında endişeleniyorsanız, bunu yapmayın. Onların hepsi canavar değil."
N/A1455"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: In case you are worried about the humans, don't be. They aren't all monsters."
N/A1456"glados.mp_coop_paint_speed_catch07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çoğu sadece iyi bir test deneği."
N/A1457"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Most of them are simply good test subjects."
N/A1458"glados.mp_coop_paint_speed_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu da sizi motive etmiyorsa, ne eder bilmem."
N/A1459"[english]glados.mp_coop_paint_speed_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If that doesn't motivate you, I'm not sure what will."
N/A1460"glados.mp_coop_paint_walljumps04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testi geçtiğiniz için tebrikler."
N/A1461"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on passing that test."
N/A1462"glados.mp_coop_pingtool02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece beyaz portala uygun yüzeylere portal yerleştirebilirim."
N/A1463"[english]glados.mp_coop_pingtool02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can only place a portal on a white portalable surface."
N/A1464"glados.mp_coop_pingtool06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her bir portal aygıtı kendine ait iki portal yaratabilir."
N/A1465"[english]glados.mp_coop_pingtool06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Each portal gun may create two self-contained portals."
N/A1466"glados.mp_coop_pingtool07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen aygıtınızı şu çıkıntıya portal açarak deneyin."
N/A1467"[english]glados.mp_coop_pingtool07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please test your device by portaling to that ledge."
N/A1468"glados.mp_coop_race_2start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bazı insan sporlarında kazanan kişinin mümkün olan en düşük puanı alan kişi olduğunu biliyor muydunuz?"
N/A1469"[english]glados.mp_coop_race_2start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You know, in some human sports, the winner is the one who scores the fewest possible points?"
N/A1470"glados.mp_coop_race_2start02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu ilginç bulacağınızı düşünmüştüm, kazananların çoğu ilginç bulur."
N/A1471"[english]glados.mp_coop_race_2start02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I just thought you find that interesting, most winners do."
N/A1472"glados.mp_coop_radarroomend" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tebrikler, tamamen anlamsız olan bu testi tamamlamayı başardınız."
N/A1473"[english]glados.mp_coop_radarroomend" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations, you managed to complete this absolutely meaningless test."
N/A1474"glados.mp_coop_rat_mazedeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdiye kadar."
N/A1475"[english]glados.mp_coop_rat_mazedeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Until now."
N/A1476"glados.mp_coop_startdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Endişelenmeyin. Siz ölemezsiniz. Sadece sizi tekrar monte edecekler."
N/A1477"[english]glados.mp_coop_startdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't worry. You can't die. They will just reassemble you."
N/A1478"glados.mp_coop_startdeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu bilerek mi yaptın?"
N/A1479"[english]glados.mp_coop_startdeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you do that on purpose?"
N/A1480"glados.mp_coop_startdeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... acaba birisi Turuncu'yu tekrar monte edebilir mi?"
N/A1481"[english]glados.mp_coop_startdeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... can someone reassemble Orange?"
N/A1482"glados.mp_coop_startdeath05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... acaba birisi Mavi'yi tekrar monte edebilir mi?"
N/A1483"[english]glados.mp_coop_startdeath05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... can someone reassemble Blue?"
N/A1484"glados.mp_coop_startend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi teste devam edelim."
N/A1485"[english]glados.mp_coop_startend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now let's continue testing."
N/A1486"glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şunu kesin artık."
N/A1487"[english]glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just stop it already."
N/A1488"glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu yapmanıza gerek yok."
N/A1489"[english]glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You don't need to do that."
N/A1490"glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu sırf beni kızdırmak için mi yapıyorsunuz?"
N/A1491"[english]glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you doing that just to aggravate me?"
N/A1492"glados.mp_coop_tbeam_end10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başardınız! Sisteme tekrar güç girişi sağladınız."
N/A1493"[english]glados.mp_coop_tbeam_end10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You did it! You powered on the system."
N/A1494"glados.mp_coop_tbeam_end14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz ikiniz, kaybolmadınız değil mi?"
N/A1495"[english]glados.mp_coop_tbeam_end14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You two aren't lost are you?"
8321496"glados.mp_credits01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şunların dosyalarına bir bakalım..."
8331497"[english]glados.mp_credits01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Let's look at their files..."
8341498"glados.mp_credits03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takım oyuncusu DEĞİL."
9491613"[english]glados.mp_credits61" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Startles easily. Boo!"
9501614"glados.mp_credits62" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yüzünü buruşturur."
9511615"[english]glados.mp_credits62" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Facial grimacing."
N/A1616"glados.mp_credits68" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her zaman üzgün."
N/A1617"[english]glados.mp_credits68" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always sad."
N/A1618"glados.mp_credits76" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yaşlı."
N/A1619"[english]glados.mp_credits76" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Old."
N/A1620"glados.mp_credits93" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gıcık kişilik."
N/A1621"[english]glados.mp_credits93" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Abrasive personality."
N/A1622"glados.mp_death04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve bu da 10 eder."
N/A1623"[english]glados.mp_death04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And that makes 10."
N/A1624"glados.mp_death08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu testleri daha kolay yapsaydım, test olmazlardı."
N/A1625"[english]glados.mp_death08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If I made these tests any easier, they wouldn't be tests."
N/A1626"glados.mp_death10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oley, Turuncu geri döndü. Teste devam edebiliriz."
N/A1627"[english]glados.mp_death10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yay, Orange is back. Testing can continue."
N/A1628"glados.mp_death11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oley, Mavi geri döndü. Teste devam edebiliriz."
N/A1629"[english]glados.mp_death11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yay, Blue is back. Testing can continue."
N/A1630"glados.mp_death12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni mi test ediyorsunuz?"
N/A1631"[english]glados.mp_death12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you testing me?"
N/A1632"glados.mp_death19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Umarım o bir tür şakaydı."
N/A1633"[english]glados.mp_death19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I hope that was some kind of joke."
N/A1634"glados.mp_death23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, planın çok iyi işliyor."
N/A1635"[english]glados.mp_death23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, your plan is working perfectly."
N/A1636"glados.mp_death24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, neden Turuncu'ya bunu yaptın?"
N/A1637"[english]glados.mp_death24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, why did you do that to Orange?"
N/A1638"glados.mp_death26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu gerekli miydi?"
N/A1639"[english]glados.mp_death26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Was that necessary?"
N/A1640"glados.mp_hub_return01a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bilgisayar Zeka Eğitimi ve Zenginleştirme Merkezi İnsan Denek Araştırma Merkezi'ne tekrar hoşgeldiniz. [güler]"
N/A1641"[english]glados.mp_hub_return01a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Welcome back to the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center. [laughs]"
N/A1642"glados.mp_hub_return02a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bilgisayar Zeka Eğitimi ve Zenginleştirme Merkezi İnsan Denek Araştırma Merkezi'ne tekrar hoşgeldiniz."
N/A1643"[english]glados.mp_hub_return02a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Welcome back to the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center."
N/A1644"glados.mp_hub_return03a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar hoşgeldiniz, testler şimdi kullanılabilir."
N/A1645"[english]glados.mp_hub_return03a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Welcome back, testing is available."
N/A1646"glados.mp_hubreturn04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer ilk başta başarılı olamazsanız, çıkın ve başka bir parkur deneyin."
N/A1647"[english]glados.mp_hubreturn04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If at first you don't succeed, quit and try another course."
N/A1648"glados.mp_hubreturn09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O insanları kurtarmaktan korkuyor musunuz?"
N/A1649"[english]glados.mp_hubreturn09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you scared to save those humans?"
N/A1650"glados.mp_hubreturn10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O insanları kurtarmaktan korkuyor musunuz?"
N/A1651"[english]glados.mp_hubreturn10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you scared to save those humans?"
N/A1652"glados.mp_hubreturn11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu'ya o parkurda ben de güvenmezdim."
N/A1653"[english]glados.mp_hubreturn11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, I wouldn't have trusted Orange in that course either."
N/A1654"glados.mp_humanresources04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fotoğraflar umduğumuz kadar popüler değildi, bu yüzden biz de kameraları başka bir amaç için kullanmaya başladık."
N/A1655"[english]glados.mp_humanresources04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The photos weren't as popular as we had hoped, so we repurposed the cameras."
N/A1656"glados.mp_subterfuge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu ile bu şekilde eğlenmen hiç hoş değil."
N/A1657"[english]glados.mp_subterfuge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, it's not nice to make fun of Orange like that."
N/A1658"glados.mp_subterfuge02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, Mavi ile bu şekilde eğlenmen hiç hoş değil."
N/A1659"[english]glados.mp_subterfuge02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, it's not nice to make fun of Blue like that."
N/A1660"glados.mp_subterfuge03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet Turuncu, yalnızız. Mavi seni duyamaz."
N/A1661"[english]glados.mp_subterfuge03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes Orange, we are alone. Blue can't hear you."
N/A1662"glados.mp_subterfuge04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu korkunç bir şey."
N/A1663"[english]glados.mp_subterfuge04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's horrible."
N/A1664"glados.mp_subterfuge05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayal bile edemem."
N/A1665"[english]glados.mp_subterfuge05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can only imagine."
N/A1666"glados.mp_subterfuge06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne iğrenç bir küçük makine."
N/A1667"[english]glados.mp_subterfuge06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What a horrible little machine."
N/A1668"glados.mp_subterfuge07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu doğru Mavi, Turuncu seni duyamaz."
N/A1669"[english]glados.mp_subterfuge07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Correct Blue, Orange can't hear you."
N/A1670"glados.mp_subterfuge11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, gerçekte Mavi'yi ne kadar tanıyorsun? Mavi'ye güveniyor musun?"
N/A1671"[english]glados.mp_subterfuge11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, how well do you really know Blue? Do you trust Blue?"
N/A1672"glados.mp_subterfuge21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, kabul ediyorum. Mavi hakkındaki bu gerçeği daha önce farketmemiştim."
N/A1673"[english]glados.mp_subterfuge21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, I agree. I never noticed that about Blue before."
N/A1674"glados.mp_subterfuge22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, kabul ediyorum. Turuncu hakkındaki bu gerçeği daha önce farketmemiştim."
N/A1675"[english]glados.mp_subterfuge22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, I agree. I never noticed that about Orange before."
N/A1676"glados.mp_subterfuge23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu ve ben sadece son birkaç testteki tavrını tartışıyorduk."
N/A1677"[english]glados.mp_subterfuge23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, Orange and I were just discussing your behavior on the last few tests."
N/A1678"glados.mp_subterfuge25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, Mavi ve ben sadece son birkaç testteki tavrını tartışıyorduk."
N/A1679"[english]glados.mp_subterfuge25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, Blue and I were just discussing your behavior on the last few tests."
N/A1680"glados.mp_subterfuge26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kabul etmeliyim. Turuncu 75 bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A1681"[english]glados.mp_subterfuge26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have to agree. Orange is penalized 75 science collaboration points."
N/A1682"glados.mp_subterfuge36" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz ikinizin aşırı derece yakınlaştığınızı farkettim. Bunun hoşuma gittiğinden emin değilim."
N/A1683"[english]glados.mp_subterfuge36" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have noticed you two have become extremely close. I'm not sure I like that."
N/A1684"glados.mp_subterfuge44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, senin hakkında o korkunç şeyleri bana söylediği için Turuncu tarafından ihanete uğramış hissediyor musun?"
N/A1685"[english]glados.mp_subterfuge44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, do you feel betrayed by orange for telling me those horrible things about you?"
N/A1686"glados.mp_subterfuge45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer Turuncu benim hakkımda o şeyleri söylediyse, bir sonraki montaj istasyonuna asla ulaşamayacak."
N/A1687"[english]glados.mp_subterfuge45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If Orange had said those things about me, Orange would never make it to the next reassembly station."
N/A1688"glados.mp_subterfuge46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, senin hakkında o korkunç şeyleri bana söylediği için Mavi tarafından ihanete uğratılmış hissediyor musun?"
N/A1689"[english]glados.mp_subterfuge46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, do you feel betrayed by Blue for telling me those horrible things about you?"
N/A1690"glados.mp_taunts06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: DANS ETMEK BİLİM DEĞİLDİR!"
N/A1691"[english]glados.mp_taunts06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: DANCING is NOT SCIENCE!"
N/A1692"glados.potatos_a3_reunion_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah."
N/A1693"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ow."
N/A1694"glados.potatos_a3_reunion_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah."
N/A1695"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ow."
N/A1696"glados.potatos_a3_reunion_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah."
N/A1697"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ow."
N/A1698"glados.potatos_a3_reunion_wakeupa01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aaah! Neredeyiz? Ne kadar zamandır yoktum?"
N/A1699"[english]glados.potatos_a3_reunion_wakeupa01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Woah! Where are we? How long have I been out?"
N/A1700"glados.potatos_a4_intro_back_in_body01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bak!"
N/A1701"[english]glados.potatos_a4_intro_back_in_body01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look!"
9521702"glados.potatos_caroline_ohmygod02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline... bu kadını nereden hatırlıyorum? Belki de öldürmüşümdür? Veya-"
9531703"[english]glados.potatos_caroline_ohmygod02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline... why do I know this woman? Maybe I killed her? Or-"
9541704"glados.potatos_caroline_ohmygod04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aman tanrım."
9771727"[english]glados.potatos_emotion_no02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
9781728"glados.potatos_emotion_no03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR!"
9791729"[english]glados.potatos_emotion_no03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
N/A1730"glados.potatos_fgb_confrontation05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni tanıyorum."
N/A1731"[english]glados.potatos_fgb_confrontation05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know you."
9801732"glados.potatos_fgb_confrontation07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sen hiçbir şey yapmadın."
9811733"[english]glados.potatos_fgb_confrontation07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You didn't do anything."
9821734"glados.potatos_fgb_confrontation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her şeyi o yaptı."
9831735"[english]glados.potatos_fgb_confrontation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: She did all the work."
984N/A"glados.potatos_remembering_caroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Evet efendim, Bay Johnson...'"
N/A1736"glados.potatos_hearcave_b01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yemin ederim bu adamı tanıyorum..."
N/A1737"[english]glados.potatos_hearcave_b01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I swear I know him..."
N/A1738"glados.potatos_longfall_speech03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ÇÜNKÜ BEN BİR PATATESİM."
N/A1739"[english]glados.potatos_longfall_speech03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BECAUSE I'M A POTATO."
N/A1740"glados.potatos_meetup11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Geri çekil."
N/A1741"[english]glados.potatos_meetup11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stay back."
N/A1742"glados.potatos_newtests05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu BENİM testlerimden biri!"
N/A1743"[english]glados.potatos_newtests05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is one of MY tests!"
N/A1744"glados.potatos_paradox01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hey! Moron!"
N/A1745"[english]glados.potatos_paradox01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hey! Moron!"
N/A1746"glados.potatos_portrait01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Portredeki şu insanlar. Çok tanıdıklar..."
N/A1747"[english]glados.potatos_portrait01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Those people, in the portrait. They look so familiar..."
N/A1748"glados.potatos_recaptureleadin01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uzaktan gelen onun sesi."
N/A1749"[english]glados.potatos_recaptureleadin01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's his voice up ahead."
N/A1750"glados.potatos_recaptureleadin02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bizi aşağı indirmenin bir yolunu bul. Ben de ona paradoks ile saldırayım."
N/A1751"[english]glados.potatos_recaptureleadin02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try to get us down there. I'll hit him with a paradox."
N/A1752"glados.potatos_remembering_caroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Evet, Bay Johnson...'"
9851753"[english]glados.potatos_remembering_caroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Yes, sir, Mister Johnson...'"
N/A1754"glados.potatos_see_bird01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ahh! Kuş! Kuş! Öldür şunu! O bir şeytan!"
N/A1755"[english]glados.potatos_see_bird01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Agh! Bird! Bird! Kill it! It's evil!"
N/A1756"glados.potatos_see_bird02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uçtu."
N/A1757"[english]glados.potatos_see_bird02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It flew off."
N/A1758"glados.potatos_see_bird03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel. Onun için. Pekâlâ, düşünmeye devam."
N/A1759"[english]glados.potatos_see_bird03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good. For him. Alright, back to thinking."
N/A1760"glados.potatos_sp_a3_00_fall05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Merhaba."
N/A1761"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Hi."
N/A1762"glados.potatos_sp_a3_00_fall11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O sadece sıradan bir moron değil. Şimdiye kadar dünyaya gelmiş en aptal moronu hayata geçirmek isteyen, en iyi dehaların oluşturduğu bir neslin birlikte çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir ürün. Ve sen bütün tesisin sorumluluğunu ona verdin."
N/A1763"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility."
N/A1764"glados.potatos_sp_a3_00_fall12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel, en azından bu hâlâ çalışıyor."
N/A1765"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good, that's still working."
N/A1766"glados.potatos_sp_a3_00_fall15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece bacaklarının üzerine inmeyi unutma..."
N/A1767"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just remember to land on one foot..."
N/A1768"glados.potatos_sp_a3_00_fall18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [alkış alkış alkış]"
N/A1769"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [clap clap clap]"
N/A1770"glados.potatos_sp_a3_00_fall19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [alkış alkış]"
N/A1771"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [clap clap]"
N/A1772"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Paradokslar."
N/A1773"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Paradoxes."
N/A1774"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhtemelen."
N/A1775"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Probably."
N/A1776"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_poster_walkaway01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, duracak zamanın yoktu, anlıyorum, ama o çok ÖNEMLİYDİ."
N/A1777"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_poster_walkaway01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, you didn't have time to stop, I understand, but that WAS actually important."
N/A1778"glados.potatos_sp_a3_end_peptalk03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve muhtemelen bizi öldürecek, çünkü inanılmaz güçlü durumda ve benim hiç bir planım yok."
N/A1779"[english]glados.potatos_sp_a3_end_peptalk03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And he'll probably kill us, because he's incredibly powerful and I have no plan."
N/A1780"glados.potatos_sp_a3_end_peptalk06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vay canına."
N/A1781"[english]glados.potatos_sp_a3_end_peptalk06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wow."
N/A1782"glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bekle! Bir fikrim var!"
N/A1783"[english]glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wait! I've got an idea!"
N/A1784"glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şu poster! Git ve bir saniye ona bak, olur mu?"
N/A1785"[english]glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That poster! Go look at it for a second, would you?"
N/A1786"glados.potatos_sp_a3_reunion_thanks03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh! Teşekkürler."
N/A1787"[english]glados.potatos_sp_a3_reunion_thanks03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh! Thanks."
9861788"glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcaroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neden ben-O da kim? Burada neler oluyo----?"
9871789"[english]glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcaroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why did I just-Who is that? What the HELL is going on he----?"
N/A1790"glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcave02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir dakika, kim-?"
N/A1791"[english]glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcave02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hold on, who-?"
N/A1792"glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Geri döndüğüne inanamıyorum."
N/A1793"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can't believe you came back."
N/A1794"glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten beyin hasarın var, değil mi?"
N/A1795"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You really do have brain damage, don't you?"
N/A1796"glados.potatos_sp_a4_finale01_deathtrap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dur bir dakika. Şu dönüştürme jelini kullanamaz mıyız?"
N/A1797"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_deathtrap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hold on. Couldn't we just use that conversion gel?"
N/A1798"glados.potatos_sp_a4_finale01_deathtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dönüştürme jeli. Oradaki borudan damlıyor."
N/A1799"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_deathtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Conversion gel. It's dripping out of that pipe there."
N/A1800"glados.potatos_sp_a4_finale01_deathtrap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet bu o! Onu buradan kurtulmak için kullanabiliriz!"
N/A1801"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_deathtrap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes it is! We can use it to get out of here!"
N/A1802"glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ahhhh!"
N/A1803"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Agghh!"
N/A1804"glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Burası onun bizi öldürdüğü kısım."
N/A1805"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well. This is the part where he kills us."
N/A1806"glados.potatos_sp_a4_finale3_speech01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aman tanrım. Buraya ne yapmış böyle?"
N/A1807"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_speech01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh my god. What has he done to this place?"
N/A1808"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyorsun, salak biri değilim. Beni tekrar oraya koymak istemeyeceğini anladım."
N/A1809"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You know, I'm not stupid. I realize you don't want to put me back in charge."
N/A1810"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sana ihanet edeceğimi düşünüyorsun. Eğer başka bir gün olsaydı, haklı olurdun."
N/A1811"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You think I'll betray you. And on any other day, you'd be right."
N/A1812"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben ciddiyim, sanırım bende bir sorun var."
N/A1813"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm being serious, I think there's something really wrong with me."
N/A1814"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İntikamı seviyorsun, değil mi? Herkes intikamı sever. Pekâlâ, gidip biraz alalım o zaman."
N/A1815"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You like revenge, right? Everybody likes revenge. Well, let's go get some."
N/A1816"glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Git şu düğmeye bas! Git şuna bas!"
N/A1817"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Go press the button! Go press it!"
N/A1818"glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Düğmeye bas!"
N/A1819"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Press the button!"
N/A1820"glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bas şuna!"
N/A1821"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Press it!"
N/A1822"glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BAS şu düğmeye!"
N/A1823"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: DO press it."
N/A1824"glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok yaklaştık! Git şu düğmeye bas!"
N/A1825"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We're so close! Go press the button!"
N/A1826"glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bas şuna! Bas şu düğmeye!"
N/A1827"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_buttonnags10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Press it! Press the button!"
N/A1828"glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi işti! İlk küreyi şu köprünün yanına getiriyorum!"
N/A1829"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good work! I'm delivering the first core up near the catwalk!"
N/A1830"glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yakala şunu ve ona ekle!"
N/A1831"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Grab it and attach it to him!"
N/A1832"glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam, güzel! Bir küre daha geliyor!"
N/A1833"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, great! Here comes another core!"
N/A1834"glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte başka bir küre! Bu seferki işi bitirmeli!"
N/A1835"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here's another core! This one should do it!"
N/A1836"glados.potatos_sp_a4_finale4_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bozuk küreler! Şanslıyız."
N/A1837"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Corrupted cores! We're in luck."
9881838"glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O-oh."
9891839"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uh oh."
N/A1840"glados.potatos_sp_a4_speed_tb_catch_trouble07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet."
N/A1841"[english]glados.potatos_sp_a4_speed_tb_catch_trouble07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes."
N/A1842"glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hiçbir şey. Hiçbir şey."
N/A1843"[english]glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nothing. Nothing."
N/A1844"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve...?"
N/A1845"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And...?"
N/A1846"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ayrıca: Ona bir bak, seni moron. Şişman değil."
N/A1847"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Also: Look at her, you moron. She's not fat."
N/A1848"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_start07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tek başınasın."
N/A1849"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_start07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're on your own."
N/A1850"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_start09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm."
N/A1851"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_start09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sorry."
N/A1852"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Teşekkürler!"
N/A1853"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Thanks!"
N/A1854"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tek yapmamız gereken o kolu çekmekti."
N/A1855"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All we had to do was pull that lever."
N/A1856"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Heh heh heh heh heh..."
N/A1857"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Heh heh heh heh heh..."
N/A1858"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başımızın belada olduğunu biliyorum ve muhtemelen ölmek üzereyiz."
N/A1859"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know we're in a lot of trouble and probably about to die."
N/A1860"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fakat buna değerdi."
N/A1861"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But that was worth it."
N/A1862"glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_did_stockpile02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu hiç iyi değil."
N/A1863"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_did_stockpile02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is not good."
N/A1864"glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beklediğimden daha önce gerçekleşiyor."
N/A1865"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's happening sooner than I expected."
N/A1866"glados.sp_a1_wakeup_incinerator01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni uyandırmak için bu kadar zahmete girmiş olmandan dolayı söylemeden geçemeyeceğim, test yapmayı gerçekten ama gerçekten çok seviyor olmalısın."
N/A1867"[english]glados.sp_a1_wakeup_incinerator01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test."
N/A1868"glados.sp_a1_wakeup_incinerator02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben de seviyorum. Öyleyse sana bir çift yönlü portal aygıtı bulalım ve biraz bilim yapalım."
N/A1869"[english]glados.sp_a1_wakeup_incinerator02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I love it, too. So let's get you a dual portal device and go do some science."
N/A1870"glados.sp_a2_intro1_found01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel. Bir çift yönlü portal aygıtın var. Yukarıdaki test alanına dönmenin bir yolu olmalı."
N/A1871"[english]glados.sp_a2_intro1_found01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good. You have a dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead."
N/A1872"glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failuretwo03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi dene."
N/A1873"[english]glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failuretwo03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try it now."
N/A1874"glados.sp_catapult_intro_completion01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bakalım sonraki test neymiş. Ah. Gelişmiş Havai Güven Plakaları."
N/A1875"[english]glados.sp_catapult_intro_completion01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Let's see what the next test is. Oh. Advanced Aerial Faith Plates."
N/A1876"glados.sp_incinerator_01_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte geldik. Çöp fırını odası. Aşağıya fırlatmış olduğun tamamen yanmamış olan parçalarımın üzerine basmamaya dikkat et."
N/A1877"[english]glados.sp_incinerator_01_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here we are. The Incinerator Room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw them down here."
N/A1878"glados.sp_incinerator_01_03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte orada."
N/A1879"[english]glados.sp_incinerator_01_03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There it is."
N/A1880"glados.sp_incinerator_01_04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bekle..."
N/A1881"[english]glados.sp_incinerator_01_04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hold on..."
N/A1882"glados.sp_incinerator_01_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte."
N/A1883"[english]glados.sp_incinerator_01_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There."
N/A1884"glados.sp_incinerator_01_08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test başladıktan sonra seninle etkileşimimi minimum seviyeye indirgemem gereken bir protokole uymak zorundayım. Şanslıyız ki, henüz teste başlamadık. Bu konuşmak için tek şansımız olacak."
N/A1885"[english]glados.sp_incinerator_01_08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk."
N/A1886"glados.sp_incinerator_01_09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yaptığın şeyden sonra aldığım en önemli ders neydi biliyor musun? Kara kutuya benzer bir tür hızlı-kayıt özelliğine sahip olduğumu keşfettim. Felaket boyutunda bir hata durumunda hayatımın son iki dakikası analiz için muhafaza altına alınıyor."
N/A1887"[english]glados.sp_incinerator_01_09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black-box quick-save feature. In the event of a catastrophic failure, the last two minutes of my life are preserved for analysis."
N/A1888"glados.sp_incinerator_01_10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni öldürmeni tekrar tekrar yaşayabildim - daha doğrusu buna zorlandım - . Tekrar, tekrar. Sonsuza dek."
N/A1889"[english]glados.sp_incinerator_01_10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I was able - well, forced really - to relive you killing me. Again and again. Forever."
N/A1890"glados.sp_incinerator_01_11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Elli bin yıl düşünmek için uzun bir süre. Kendim hakkında. Senin hakkında. Birlikte o kadar iyi gidiyorduk ki."
N/A1891"[english]glados.sp_incinerator_01_11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fifty thousand years is a lot of time to think. About me. About you. We were doing so well together."
N/A1892"glados.sp_incinerator_01_12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bekle, onu senin için almama izin ver."
N/A1893"[english]glados.sp_incinerator_01_12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here, let me get that for you."
N/A1894"glados.sp_incinerator_01_13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onu senin yolundan kaldıracağım. Burası gerçekten bir harabe."
N/A1895"[english]glados.sp_incinerator_01_13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck."
N/A1896"glados.sp_incinerator_01_15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Birbirimize çok benziyoruz, sen ve ben. Sen beni test ettin. Ben de seni. Sen beni öldürdün. Ben--oh, hayır, bir dakika. Sanırım ben henüz seni ÖLDÜRMEDİM. Peki. Çok düşündürücü."
N/A1897"[english]glados.sp_incinerator_01_15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We're a lot alike, you and I. You tested me. I tested you. You killed me. I--oh, no, wait. I guess I HAVEN'T killed you yet. Well. Food for thought."
N/A1898"glados.sp_incinerator_01_18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çift yönlü portal aygıtı buralarda bir yerde olmalı. Onu bulduktan sonra testlere başlayabiliriz. Tıpkı eski günlerdeki gibi."
N/A1899"[english]glados.sp_incinerator_01_18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing. Just like old times."
9901900"glados.sp_sabotage_glados_gibberish01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
9911901"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
9921902"glados.sp_sabotage_glados_gibberish03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
9991909"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
10001910"glados.sp_sabotage_glados_gibberish07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
10011911"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A1912"glados.sp_sphere_2nd_encounter_malfunction02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni özledim!"
N/A1913"[english]glados.sp_sphere_2nd_encounter_malfunction02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Miss you!"
N/A1914"glados.taunt_laugh03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ha ha ha ha ha, iyiydi."
N/A1915"[english]glados.taunt_laugh03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ha ha ha ha ha, good one."
N/A1916"glados.taunt_laugh05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet. Hadi hep beraber gülelim. Ha. Ha. Ha."
N/A1917"[english]glados.taunt_laugh05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes. Let's all laugh. Ha. Ha. Ha."
N/A1918"glados.taunt_teamtease03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, senden kesinlikle daha fazlasını bekliyordum."
N/A1919"[english]glados.taunt_teamtease03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, I certainly expected more from you."
N/A1920"glados.taunt_trickfire_handstand03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tebrikler. Şimdi baş aşağısın."
N/A1921"[english]glados.taunt_trickfire_handstand03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations. You're upside down now."
N/A1922"glados.testchambermisc41" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sürpriz."
N/A1923"[english]glados.testchambermisc41" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Surprise."
N/A1924"glados.wakeup_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni uyandırmak için bu kadar zahmete girmiş olmandan dolayı söylemeden geçemeyeceğim, test yapmayı gerçekten ama gerçekten çok seviyor olmalısın."
N/A1925"[english]glados.wakeup_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test."
N/A1926"glados.wakeup_outro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben de seviyorum. Sadece öncelikle icabına bakmamız gereken ufak bir şey var."
N/A1927"[english]glados.wakeup_outro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I love it too. There's just one small thing we need to take care of first."
10021928"sphere03.a1_wakeup_pinchergrab01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır! hayırhayırhayırhayır!"
10031929"[english]sphere03.a1_wakeup_pinchergrab01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no! nonononono!"
10041930"sphere03.a1_wakeup_pinchergrab02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır hayır hayır... Hayır! Hayııır!"
10051931"[english]sphere03.a1_wakeup_pinchergrab02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no no no... No! Nooo!"
10061932"sphere03.bw_a4_2nd_first_test01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte böyle! Şimdi tekrar yap!"
10071933"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here we go! Now do it again!"
N/A1934"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekala, denediğim için beni suçlayamazsın. Tamam... Yeni testler, yeni testler... Buralarda bir yerde birkaç test olmalı."
N/A1935"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, can't blame me for trying. Okay... New tests, new tests... there's gotta be some tests around here somewhere."
10081936"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! İşte başlıyoruz..."
10091937"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Here we go..."
10101938"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Veeeeeeee... Hiçbir şey."
10111939"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Annnnnnnnd... Nothing."
N/A1940"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et."
N/A1941"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on."
N/A1942"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi, zaten çözdün bile."
N/A1943"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, you've already solved it."
N/A1944"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi, bunu zaten bir kere çözdün. Bir dakikadan az bir süre önce bu bulmacayı çözmüştün. Tekrar yap, lütfen."
N/A1945"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, you've already solved it once. Less than a minute ago you solved this puzzle. Do it again, please."
N/A1946"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir dakika önce. Bir dakikadan az bir süre önce bu bulmacayı çözmüştün. Fakat şimdi sorun yaşıyorsun."
N/A1947"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: One minute ago. Less than one minute ago you solved this puzzle. Now you're having problems."
N/A1948"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Daha az önce bu testi çözdün. Tam olarak yirmi saniye önce."
N/A1949"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: You just beat this test. Literally twenty seconds ago."
N/A1950"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük* Düğme."
N/A1951"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough* Button."
10121952"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük* Düğme. Düğme."
10131953"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough* Button. Button."
N/A1954"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük öksürük* Düğmeyebas."
N/A1955"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough cough* Pressthebutton."
10141956"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük* DÜĞMEYE BAS."
10151957"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough* PRESS THE BUTTON."
N/A1958"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük* Düğmeye basar mısın?"
N/A1959"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough* Press the button, would you?"
10161960"sphere03.bw_a4_big_idea01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, bu cidden iyi hissettirdi."
10171961"[english]sphere03.bw_a4_big_idea01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, that felt really good."
N/A1962"sphere03.bw_a4_big_idea02" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte bir fikir, madem testleri yapmak zor, neden sen sadece BU testi tekrar tekrar çözüp durmuyorsun? Aynısını. Ve ben de sadece... çözmeni izlerim. Evet. Bu çok daha kolaya benziyor."
N/A1963"[english]sphere03.bw_a4_big_idea02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here's an idea, since making tests is difficult--why don't you just keep solving THIS test. Same one. And I can just... watch you solve it. Yes. That sounds much easier."
10181964"sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba! Burası benim seni öldürdüğüm kısım."
10191965"[english]sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello! This is the part where I kill you."
10201966"sphere03.bw_a4_death_trap_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, cidden. Geri gel gerçekten. Lütfen geri gel."
10211967"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, seriously. Do come back. Come back, please."
N/A1968"sphere03.bw_a4_death_trap_escape03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekala, seni öldürmemeye karar verdim. EĞER geri dönersen."
N/A1969"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, I've decided not to kill you. IF you come back."
N/A1970"sphere03.bw_a4_death_trap_escape04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Geri gelmediğini farketmeden edemedim. Bu da beni hayal kırıklığına uğratıyor."
N/A1971"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Can't help but notice you're not coming back. Which is disappointing."
N/A1972"sphere03.bw_a4_death_trap_escape05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Sadece bizim dost olduğumuz eski günleri düşünüyordum da. İyi dostlar olduğumuz. Düşman değil. Ben 'geri gel' gibi bir şeyler söylediğimde sen 'sorun değil!' derdin. Ve geri gelirdin. O günlere ne oldu?"
N/A1973"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aw. Just thinking back to the old days when we were friends. Good old friends. Not enemies. And I'd say something like 'come back', and you'd be like 'no problem!' And you'd come back. What happened to those days?"
N/A1974"sphere03.bw_a4_death_trap_escape06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dost olduğumuz zamanları hatırlıyor musun?"
N/A1975"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do you remember when we were friends?"
N/A1976"sphere03.bw_a4_death_trap_escape07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, dostluk. Dostça zamanlar. Pek çok iyi vakit geçirdik, hatırlıyor musun? Eskiden."
N/A1977"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, friendship. Friendly times. We had a lot of good times, do you remember? Back in the old days."
10221978"sphere03.bw_a4_death_trap_escape10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uu! Aklıma bir fikir geldi!"
10231979"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oo! I've got an idea!"
N/A1980"sphere03.bw_a4_death_trap_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır hayır hayır! Onu yapma! Olduğun yerde kal! [kendi kendine] Makineyi çalıştır makineyi çalıştır makineyi çalıştır..."
N/A1981"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: No no no! Don't do that! Stand right there! [to self] Start the machine start the machine start the machine..."
10241982"sphere03.bw_a4_finale01_cameback01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Geri geldin! Aslında bunun olacağını... planlamamıştım. Gerçekten, ölüm tuzağını sıfırlayamam. Yani. Ah. Oradaki çukura atlayabilir misin? Benim için o çukura atlar mısın?"
10251983"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! You came back! Didn't actually plan... for that. Can't actually reset the death trap. So. Ah. Could you jump into that pit, there? Would you just jump into that pit for me?"
N/A1984"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: O çukura atlayabilir misin? Oradaki. O ölümcül çukur."
N/A1985"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Could you just jump into that pit? There. That deadly pit."
N/A1986"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kendine soruyorsundur, 'neden o çukura atlayayım?' diye. Sana nedenini söyleyeyim. Orada kim var tahmin et. Ailen! Aslında sen evlatlık değilsin! O çukurun dibinde senin gerçek ailen var. Bunu daha önce söylemem gerekirdi. Ama söylemedim. Bu yüzden şimdi aşağı atla ve anneciğine babacığına kavuş."
N/A1987"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: You're saying to yourself, why should I jump into the pit? I'll tell you why. Guess who's down there? Your parents! You're not adopted after all! It's your natural parents down there in the pit. Should have mentioned it before. But I didn't. So jump on down and reunite with mommy and daddy."
N/A1988"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ayrıca aşağıda başka ne var sana söyleyeyim. Ailen ve... Ayrıca bir kaçış asansörü de var! Aşağıda. Komik. Bunları daha önce söylemem lazımdı. Ama yani oradalar. Yani git patla. Atla. Aşağıda seninkiler ve bir kaçış asansörü var."
N/A1989"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh I'll tell you what's also down there. Your parents and... There's also an escape elevator!. Down there. Funny. I should have mentioned it before. But so it's down there. So pop down. Jump down. You've got your folks down there and an escape elevator"
N/A1990"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve aşağıda başka ne var... Ne var biliyor musun, sadece yeni bir tulum. Fransa'da çok moda olan bir tasarıma sahip tulum. Aşağıda. Ki tam sana göre. Ve sana biraz bol gelirse aşağıda senin için bunun icabına bakabilecek bir terzimiz de var."
N/A1991"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: And what else is down there... Tell you what, it's only a new jumpsuit. A very trendy designer jumpsuit from France. Down there. Which is exactly your size. And if it's a bit baggy, we got a tailor down there as well who can take it in for you"
N/A1992"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve bu da ne, çok hoş bir el çantası mı? Ve üç portal aygıtı! Hepsi aşağıda!"
N/A1993"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: And what's this, a lovely handbag? And the three portal device! It's all down there!"
N/A1994"sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eee. Bir yatın var. Ve... Gençler! Pek çok adam. Aşağıda kaslı erkekler var. Muhtemelen bir sevgilin bile olabilir! Bu aşamada kim söyleyebilir. Ama aşağıda pek çok yakışıklı var. Ve, ee, bir erkek müzik grubu da var! Hem de yıllardır hiç kadın görmemiş bir grup. Ve hiç de seçici değiller. Birazcık beyin hasarının olması umurlarında değil. Eğer etrafta koşup terlemişsen. Ve... Bir çiftlik! Bir midilli çiftliği! Ve... Artık atlar mısın lütfen?"
N/A1995"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Um. You've got a yacht. And... Boys! Loads of fellas. Hunky guys down there. Possibly even a boyfriend! Who's to say at this stage. But, a lot of good looking fellas down there. And, ah, a boy band as well! That haven't seen a woman in years. And they're not picky at all. They don't care if you've got a bit of brain damage. If you've been running around sweating. And... A farm! A pony farm! And... Just jump down, would ya?"
10261996"sphere03.bw_a4_finale01_killyou01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh. Ne?"
10271997"[english]sphere03.bw_a4_finale01_killyou01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh. What?"
10281998"sphere03.bw_a4_finale01_killyou09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayıııııır. Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Bence yanılıyorsun."
10291999"[english]sphere03.bw_a4_finale01_killyou09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nooooo. No, I don't think it is. I think you're wrong."
N/A2000"sphere03.bw_a4_finale01_killyou11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peh. Gerçekten mi? Tam olarak ne yapacaksın?"
N/A2001"[english]sphere03.bw_a4_finale01_killyou11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pshh. Really? And do what, exactly?"
10302002"sphere03.bw_a4_finale01_smash02" "<clr:29,172,214>Wheatley: EVET EVET! AL SANA! SENİ HAL-ah, hayır."
10312003"[english]sphere03.bw_a4_finale01_smash02" "<clr:29,172,214>Wheatley: YES YES! IN YOUR FACE! I GOT YO-ah, nope."
N/A2004"sphere03.bw_a4_finale01_smash03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki o zaman. Oyunlar başlasın."
N/A2005"[english]sphere03.bw_a4_finale01_smash03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Fine. Let the games begin."
N/A2006"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_earlyexita01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır bekle, geri gel. Üzgünüm. Lütfen. Varmaya çalıştığım bir nokta vardı."
N/A2007"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_earlyexita01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No wait, come back. Sorry. Please. I was going somewhere with that."
N/A2008"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_earlyexitb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve yine oyunbozanlık yapıyorsun. Aslında çok iyi olan konuşmaları mahvediyorsun, gerçekten."
N/A2009"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_earlyexitb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: And again, not playing along. You're ruining what are some really good speeches, actually."
N/A2010"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_earlyexitc01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekala, öyle olsun. Sen doğru şekilde yapana kadar tek bir kelime daha etmiyorum. Bundan bıktım."
N/A2011"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_earlyexitc01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, fine. I'm not saying another word until you do it properly. I'm sick of this."
N/A2012"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır!"
N/A2013"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No!"
10322014"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeama01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, anlıyorum. Zekice. Çok zekice."
10332015"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeama01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, I see. Clever. Verrrrrrry clever."
N/A2016"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeama02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve APTALCA! Çıkış yok. Benim merhametime kaldın. Ve benim merhametim yok. Benim hiçbir şeyime kaldın."
N/A2017"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeama02" "<clr:29,172,214>Wheatley: And FOOLISH! No way out. At my mercy. And I don't have any. You're at my nothing."
N/A2018"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: APTAL! Geri dönecek kadar aptaldın çünkü seni tekrar tuzağa düşürdüm! Çaresiz. Benim merhametime kaldın. Ve benim merhametim yok. Benim hiçbir şeyime kaldın. Benim merhamet eksikliğime kaldın."
N/A2019"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamb01" "<clr:29,172,214>Wheatley: FOOL! You were a fool to come back, because I've trapped you again! Helpless. You're at my mercy. And I don't have any. You're at my nothing. You're at my lack of mercy."
N/A2020"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamc01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kukla ustası! Sen oyunda bir kuklasın, ve tüm ipler benim elimde! Ve kartlar da. Kartlar bir elimde, ipler diğer elimde. Ve seni bir kukla gibi dans ettiriyorum. Kart oynuyorum."
N/A2021"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeamc01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Puppet master! You're a puppet in a play, and I hold all the strings! And cards, still. Cards in one hand, strings in the other. And I'm making you dance like a puppet. Playing cards."
N/A2022"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eh, önemli değil. Çünkü ben HALA tüm kartları elimde tutuyorum, ve tahmin et: hepsi de ful! Ben hiç kart oynamadım. Öğrenmek amacındayım."
N/A2023"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Well, no matter. Because I'm STILL holding all the cards, and guess what: they're allll Full Houses! I've never played cards. Meaning to learn."
N/A2024"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nereye gittin?"
N/A2025"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Where'd you go?"
N/A2026"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nereye gittin? Geri gel! Geri gel!"
N/A2027"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Where'd you go? Come back! Come back!"
N/A2028"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki... Güzel. Güzel. Sonunda, müthiş zekama eşdeğer bir düşman."
N/A2029"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Well... Good. Good. Finally, a nemesis worthy of my vast intellect."
N/A2030"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_intro05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Holmes, Moriarty'ye karşı."
N/A2031"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_intro05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Holmes versus Moriarty."
N/A2032"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_intro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aristoteles, Ezici-çivili-levhaya karşı!"
N/A2033"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_intro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aristotle versus Mashy-spike-plate!"
10342034"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Lütfen olduğun yerde kal."
10352035"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Stay still, please."
N/A2036"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, hareket etmeyi kes."
N/A2037"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, stop moving."
N/A2038"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh. Neredeyse orada işini bitirmiştim. Neredeyse bitirmiştim!"
N/A2039"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh. Almost got you there. Almost got ya there!"
N/A2040"sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Arkada bir şey mi kırıldı?"
N/A2041"[english]sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Did something break back there?"
N/A2042"sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Ah! Seni öldürdü mü? Ah, seni öldürdüyse bu inanılmaz olurdu."
N/A2043"[english]sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Oh! Did it kill you? Oh, that would be amazing if it killed you."
10362044"sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba?"
10372045"[english]sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello?"
N/A2046"sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Ah ah! Evet. Pekâlâ. Az önce bir parlak fikir geldi aklıma. Geri döneceğim. Eğer hala yaşıyor olursan. Geri döneceğim. Ben dönene kadar öleyim deme."
N/A2047"[english]sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Oh oh! Yes. Alright. Just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive. I'll be back. Don't die until I get back."
N/A2048"sphere03.bw_a4_finale02_trapintro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle, bekle, bekle... Neredeyse oldu..."
N/A2049"[english]sphere03.bw_a4_finale02_trapintro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on, hold on, hold on... Almost there..."
N/A2050"sphere03.bw_a4_finale02_trapintro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bana aldırma. Kaçmaya devam et."
N/A2051"[english]sphere03.bw_a4_finale02_trapintro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't mind me. Continue escaping."
N/A2052"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_enter01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Ölüm tuzağı!"
N/A2053"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_enter01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Death trap!"
N/A2054"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_exit01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! O ses senin mermi dolu bedeninin odadan dışarı fırlaması mıydı? O muy- ahh, bunlar kötü olan taretlerdi, değil mi? Evet..."
N/A2055"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_exit01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Was that your bullet-riddled body, flying out of the room? It was- aww, those were the crap turrets, weren't they? Yeah..."
N/A2056"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Seni öldürüyorlar mı? Seni öldürüyorlar, değil mi?"
N/A2057"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are they killing you? They're killing you, aren't they?"
N/A2058"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Seni sessizce öldürüyorlar. Muhtemelen. Tahmin etmem gerekirse."
N/A2059"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Silently killing you. Probably. If I had to guess."
N/A2060"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Belki de taretler boğma teli kullanmanın bir yolunu bulmuşlardır. Bu duymakta olduğum son derece... sessiz öldürmeyi açıklardı."
N/A2061"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Perhaps the turrets have found a way to use garrotes. That would explain the extremely... quiet killing. That I'm hearing."
N/A2062"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eğer ölüyorsan, ama ölü değilsen, ayağını yere bir defa vur. Eğer öldüysen tabii ki vuramazsın. Ve ölü değilsen de iki defa vur. Dur şunu bir tekrar edeyim: Eğer ölüyorsan ama ölü değilsen ayağını sadece bir kere yere vur. Eğer öldüysen tabii ki yere vuramazsın. Ve eğer ölü değilsen iki defa vur."
N/A2063"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: If you're dying, but not dead, stomp once. If you're dead, obviously no stomps. And two stomps if you're not dead. Lemme just run through that again: If you're dying but not dead stomp just once. If you're dead, obviously you won't be stomping. And if you're not dead, give me two stomps."
N/A2064"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Biliyor musun, eğer ben ölü olsaydım ben sana söylerdim. Nezaket. Medeni bir toplumun belirtisi. Yani bana haber ver işte."
N/A2065"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: You know, I'd tell you if I were dead. Courtesy. Mark of a civil society. So, just let me know."
N/A2066"sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, yeterince bekledim. Daha ölmedin mi? Peki ya şimdi?"
N/A2067"[english]sphere03.bw_a4_finale02_turrettrap_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, that's long enough. Are you dead yet? How about now?"
N/A2068"sphere03.bw_a4_finale03_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki, öyleyse bunu hayır olarak kabul ediyorum. Tamam. Peki. İyi olan adam kazansın. Küre. İyi olan küre kazansın. Böyle değişirelim. Çok daha zekice. Kitaplar."
N/A2069"[english]sphere03.bw_a4_finale03_escape01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, I'll take that as a no, then. Fine. Well. May the best man win. Sphere. May the best sphere win. Swap that in. Much more clever. Books."
10382070"sphere03.bw_a4_finale03_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki, bunu hayır olarak kabul ediyorum o zaman."
10392071"[english]sphere03.bw_a4_finale03_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, I'll take that as a no, then."
N/A2072"sphere03.bw_a4_finale03_playerdies01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Vay canına! Güzel! Bunun işe yarayacağını düşünmemiştim."
N/A2073"[english]sphere03.bw_a4_finale03_playerdies01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Wow! Good! I did not think that was going to work."
N/A2074"sphere03.bw_a4_finale03_speech01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! İşte buradasın. Harika. İzin ver de bu köprüden kurtulayım."
N/A2075"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! There you are. Great. Let me just get rid of this catwalk."
N/A2076"sphere03.bw_a4_finale03_speech02" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte böyle. Seninle biraz konuşmak istedim, eğer mümkünse."
N/A2077"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech02" "<clr:29,172,214>Wheatley: There we go. I wanted to talk to you for a moment, if I may."
N/A2078"sphere03.bw_a4_finale03_speech03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dürüst olacağım: Şu ana kadarki ölüm tuzakları biraz başarısız oldu. İkimiz için de. Bence sen de aynı fikirdesin. Ve inime çok yaklaşıyorsun."
N/A2079"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll be honest: The death traps have been a bit of a failure so far. For both of us. I think you'll agree. And you are getting very close to my lair."
N/A2080"sphere03.bw_a4_finale03_speech04" "<clr:29,172,214>Wheatley: 'İn' - heh, tuhaf, değil mi? İlk kez sesli olarak söyledim. Biraz komik duruyor, gerçekten. Ama seni temin ederim, düzgün bir indir. Ölümcül bir in."
N/A2081"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech04" "<clr:29,172,214>Wheatley: 'Lair' - heh, weird isn't it? First time I've said it out loud. Sounds a bit ridiculous, really. But I can assure you it is one. A proper lair. Deadly lair."
N/A2082"sphere03.bw_a4_finale03_speech05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece sana kendini şimdi öldürme şansı vermek istedim. İnime gelmeden önce. Anlarsın işte, sadece oradaki eziciye atla. Senin için bir ölüm tuzağından ziyade bir ölüm seçeneği."
N/A2083"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech05" "<clr:29,172,214>Wheatley: So I just wanted to give you the chance to kill yourself now. Before you get to the lair. Just, you know, jump into the masher there. Less a death trap and more a death option for you."
N/A2084"sphere03.bw_a4_finale03_speech06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Ama beni bir dinle. İnime ulaştığında, ölüm bir seçenek olmayacak. Mecburi olacak. Numaralar yok, sürprizler yok: sadece sen öleceksin, benim seni çok çok korkunç bir şekilde öldürmemin sonucu olarak."
N/A2085"[english]sphere03.bw_a4_finale03_speech06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sounds crazy, I know. But hear me out. Once you get to my lair, death will not be optional. It will be mandatory. No tricks, no surprises: just you dying, as a result of me killing you in a very very gruesome way."
10402086"sphere03.bw_a4_finale04_intro_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir: Portal açılabilecek yüzey yok."
10412087"[english]sphere03.bw_a4_finale04_intro_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: One: No portal surfaces."
N/A2088"sphere03.bw_a4_finale04_intro_all03" "<clr:29,172,214>Wheatley: İki: Sinir gazı hemen devreye girecek."
N/A2089"[english]sphere03.bw_a4_finale04_intro_all03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Two: Start the neurotoxin immediately."
N/A2090"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh... Ne- Ne oldu?"
N/A2091"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh... Wha- What happened?"
N/A2092"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne oldu? Ne, ne, ne koydunuz üzerime? Bu da ne?"
N/A2093"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa02" "<clr:29,172,214>Wheatley: What happened? What, what, what have you put onto me? What is that?"
N/A2094"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, üzerime koyduğun şey bir küre! Bunu yapmanı kim söyledi sana? O mu? [etrafına bakınır] Bu sadece beni daha da güçlendirir tatlım! Bu çok saçma bir çaba!"
N/A2095"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupa04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, it's a core you've put on me! Who told you to do that? Was it her? [as if he's looking around] It's just making me stronger, luv! It's a fool's errand!"
10422096"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kimse uzaya gitmiyor dostum!"
10432097"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nobody is going to space, mate!"
10442098"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır! Yapma! Hayır! AHHHHHHHH!"
10452099"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No! Don't! No! AHHHHHHHHHHHH!"
N/A2100"sphere03.bw_a4_finale_one01" "<clr:29,172,214>Wheatley: SÜRPRİZ! ŞİMDİ yapıyoruz!"
N/A2101"[english]sphere03.bw_a4_finale_one01" "<clr:29,172,214>Wheatley: SURPRISE! We're doing it NOW!"
N/A2102"sphere03.bw_a4_finale_one03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Muhtemelen şimdiye kadar anlamışsındır, ama artık sana ihtiyacım kalmadı."
N/A2103"[english]sphere03.bw_a4_finale_one03" "<clr:29,172,214>Wheatley: You've probably figured it out by now, but I don't need you anymore."
N/A2104"sphere03.bw_a4_finale_one04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burada iki küçük robot buldum. Özellikle test için yapılmışlar!"
N/A2105"[english]sphere03.bw_a4_finale_one04" "<clr:29,172,214>Wheatley: I found two little robots back here. Built specifically for testin'!"
N/A2106"sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Anlamak imkansız gibi dursa da, gerçekten bir çözüm var. Şeytanca saklanmış."
N/A2107"[english]sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Impossible as it is to imagine, there actually is a solution. Devilishly hidden."
N/A2108"sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sana bir ipucu vereyim. Düğme. Tek söyleyeceğim bu. Tek kelime. Düğme."
N/A2109"[english]sphere03.bw_a4_first_test_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll give you a hint. Button. That's all I'm gonna say. One word. Button."
N/A2110"sphere03.bw_a4_leave_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: YÜRÜ."
N/A2111"[english]sphere03.bw_a4_leave_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: MOVE."
N/A2112"sphere03.bw_a4_misc_solve_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et."
N/A2113"[english]sphere03.bw_a4_misc_solve_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on."
N/A2114"sphere03.bw_a4_misc_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi, çöz şunu!"
N/A2115"[english]sphere03.bw_a4_misc_solve_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, solve it!"
N/A2116"sphere03.bw_a4_misc_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Çöz şunuuu..."
N/A2117"[english]sphere03.bw_a4_misc_solve_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sollllve it..."
N/A2118"sphere03.bw_a4_misc_solve_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: ÇÖZ ŞUNU! Emreden ses..."
N/A2119"[english]sphere03.bw_a4_misc_solve_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: SOLVE IT! Commanding voice..."
N/A2120"sphere03.bw_a4_misc_solve_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et!"
N/A2121"[english]sphere03.bw_a4_misc_solve_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on!"
N/A2122"sphere03.bw_a4_misc_solve_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bitir şunu..."
N/A2123"[english]sphere03.bw_a4_misc_solve_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Finish it..."
N/A2124"sphere03.bw_a4_more_tests01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamamdır! Her şey iyi. Az önce birkaç test daha yarattım."
N/A2125"[english]sphere03.bw_a4_more_tests01" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's alright! Everything's good. I just invented some more tests!"
10462126"sphere03.bw_a4_paradox01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha ha, EVET! Çözeceğini biliyordum!"
10472127"[english]sphere03.bw_a4_paradox01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha ha, YES! I knew you'd solve it!"
10482128"sphere03.bw_a4_paradox02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh."
10512131"[english]sphere03.bw_a4_paradox04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Um. 'TRUE'. I'll go 'true'."
10522132"sphere03.bw_a4_paradox05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hah. Bu kolaydı."
10532133"[english]sphere03.bw_a4_paradox05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Huh. That was easy."
N/A2134"sphere03.bw_a4_paradox06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dürüst olacağım, onu daha önce duymuş olabilirim. Hile sayılabilir."
N/A2135"[english]sphere03.bw_a4_paradox06" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll be honest, I might have heard that one before, though. Sort of cheating."
10542136"sphere03.bw_a4_paradox07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhh. 'YANLIŞ'. 'Yanlış'ı seçiyorum."
10552137"[english]sphere03.bw_a4_paradox07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhh. 'FALSE'. I'll go 'false'."
N/A2138"sphere03.bw_a4_paradox08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle! Onu düzelttim sanıyordum."
N/A2139"[english]sphere03.bw_a4_paradox08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on! I thought I fixed that."
N/A2140"sphere03.bw_a4_paradox09" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte. Düzeldi."
N/A2141"[english]sphere03.bw_a4_paradox09" "<clr:29,172,214>Wheatley: There. Fixed."
N/A2142"sphere03.bw_a4_paradox10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey, sizi tekrar görmek HARİKA. Cidden. Görünüşe göre şu an denek eksiğim var. Yani bu MÜKEMMEL oldu."
N/A2143"[english]sphere03.bw_a4_paradox10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey, it is GREAT seeing you guys again. Seriously. It turns out I'm a little short on test subjects right now. So this works out PERFECT."
N/A2144"sphere03.bw_a4_paradox12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba."
N/A2145"[english]sphere03.bw_a4_paradox12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello."
N/A2146"sphere03.bw_a4_recapture05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir saatiniz var! Çözün şunu!"
N/A2147"[english]sphere03.bw_a4_recapture05" "<clr:29,172,214>Wheatley: You've got one hour! Solve it!"
10562148"sphere03.bw_a4_speed_tb_catch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh! Hayattasın! Harika!"
10572149"[english]sphere03.bw_a4_speed_tb_catch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh! You're alive! Great!"
N/A2150"sphere03.bw_a4_speed_tb_catch05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bakalım şimdi, çıkış çıkış çıkış... çıkış yok."
N/A2151"[english]sphere03.bw_a4_speed_tb_catch05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let's see here, exit exit exit... there is no exit."
N/A2152"sphere03.bw_a4_speed_tb_catch06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorun değil. Ben bir çıkış yaratırım."
N/A2153"[english]sphere03.bw_a4_speed_tb_catch06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Not a problem. I'll make an exit."
N/A2154"sphere03.bw_a4_speed_tb_catch07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Testin için."
N/A2155"[english]sphere03.bw_a4_speed_tb_catch07" "<clr:29,172,214>Wheatley: For your test."
10582156"sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhh, evet. Ohhhh. İyi iş çıkardın."
10592157"[english]sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhh, yes. Ohhhh. Well done."
10602158"sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Evet. İyi becerdin."
10612159"[english]sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Yes. Well done."
10622160"sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhhh, bu muazzam."
10632161"[english]sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhhh, that's tremendous."
N/A2162"sphere03.bw_a4_the_itch01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu bedende olmak nasıl, hiçbir fikrin yok."
N/A2163"[english]sphere03.bw_a4_the_itch01" "<clr:29,172,214>Wheatley: You have no idea what it's like in this body."
N/A2164"sphere03.bw_a4_the_itch02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Test yapmak ZORUNDAYIM. Her zaman. Yoksa bir tür... KAŞINMA oluyor. Sistemde zorunlu hâle getirilmiş falan olmalı."
N/A2165"[english]sphere03.bw_a4_the_itch02" "<clr:29,172,214>Wheatley: I HAVE to test. All the time. Or I get this... this ITCH. It must be hardwired into the system or something."
N/A2166"sphere03.bw_a4_the_itch08" "<clr:29,172,214>Wheatley: KAPA ÇENENİ!"
N/A2167"[english]sphere03.bw_a4_the_itch08" "<clr:29,172,214>Wheatley: SHUT UP!"
N/A2168"sphere03.bw_fgb_body_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Vaaaaaaayy! Bana baksana ahbap!"
N/A2169"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wowwwww! Check me out, partner!"
N/A2170"sphere03.bw_fgb_body_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Başardık! Artık tüm tesisin kontrolü bende!"
N/A2171"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: We did it! I'm in control of the whole facility now!"
N/A2172"sphere03.bw_fgb_body_intro05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Evet, kaçış asansörü! Hemen çağıracağım."
N/A2173"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Right, the escape lift! I'll call it now."
N/A2174"sphere03.bw_fgb_body_intro14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Her şeyin başında olmanın harika olacağını biliyordum ama... vay canına, bu harika!"
N/A2175"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro14" "<clr:29,172,214>Wheatley: I knew it was gonna be cool being in charge of everything, but... wow, this is cool!"
N/A2176"sphere03.bw_fgb_body_intro15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Buna bir bak! Artık bir dahiyim ben!"
N/A2177"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro15" "<clr:29,172,214>Wheatley: And check this out! I'm a bloody genius now!"
10642178"sphere03.bw_fgb_body_intro17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Afedersin. Asansör. Afedersin. Hep unutuyorum."
10652179"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Sorry. The lift. Sorry. I keep forgetting."
N/A2180"sphere03.bw_fgb_body_intro19" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne kadar küçük olduğunu anlatmam imkansız!"
N/A2181"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro19" "<clr:29,172,214>Wheatley: I can't get over how small you are!"
N/A2182"sphere03.bw_fgb_body_intro21" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu gövde harika, cidden!"
N/A2183"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro21" "<clr:29,172,214>Wheatley: This body is amazing, seriously!"
10662184"sphere03.bw_fgb_heel_turn10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh..."
10672185"[english]sphere03.bw_fgb_heel_turn10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh..."
N/A2186"sphere03.bw_fgb_heel_turn21" "<clr:29,172,214>Wheatley: DEĞİLİM! BEN MORON DEĞİLİM!"
N/A2187"[english]sphere03.bw_fgb_heel_turn21" "<clr:29,172,214>Wheatley: I AM NOT! A MORON!"
N/A2188"sphere03.bw_finale01_deathtrap04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, ayrıca buradan portal kullanarak çıkmayı denemeye kalkma bile, çünkü imkansız, tamam mı? Ben her şeyi düşündüm."
N/A2189"[english]sphere03.bw_finale01_deathtrap04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, and don't bother trying to portal out of here, because it's impossible, okay? I thought of everything."
N/A2190"sphere03.bw_finale02_spinnyblade03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sinsice!"
N/A2191"[english]sphere03.bw_finale02_spinnyblade03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Machiavellian!"
N/A2192"sphere03.bw_finale02_spinnyblade05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dönen-bıçaklı-duvar!"
N/A2193"[english]sphere03.bw_finale02_spinnyblade05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Spinny-blade-wall!"
N/A2194"sphere03.bw_finale04_button_press01" "<clr:29,172,214>Wheatley: BEŞİNCİ KISIM! BUBİ TUZAKLI İKİLEM DÜĞMESİ!"
N/A2195"[english]sphere03.bw_finale04_button_press01" "<clr:29,172,214>Wheatley: PART FIVE! BOOBYTRAP THE STALEMATE BUTTON!"
10682196"sphere03.bw_finale04_button_press03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne? Hâlâ yaşıyor musun? Şaka yapıyorsun. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Pekâlâ, kontrol hâlâ bende. VE BU YERİ NASIL DÜZELTECEĞİME DAİR HİÇ BİR FİKRİM YOK."
10692197"[english]sphere03.bw_finale04_button_press03" "<clr:29,172,214>Wheatley: What, are you still alive? You are joking. You have got be kidding me. Well, I'm still in control. AND I HAVE NO IDEA HOW TO FIX THIS PLACE."
N/A2198"sphere03.bw_finale04_button_press04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hep son anda kaçmak zorundaydın, değil mi? Diğer insanlar çalışmaya uğraşıyorken. Evet, eh, şimdi hepimiz bunun bedelini ödeyeceğiz. ÇÜNKÜ HEPİMİZ ÖLECEĞİZ."
N/A2199"[english]sphere03.bw_finale04_button_press04" "<clr:29,172,214>Wheatley: You had to play bloody cat and mouse, didn't you? While people were trying to work. Yes, well, now we're all going to pay the price. BECAUSE WE'RE ALL GOING TO BLOODY DIE."
N/A2200"sphere03.bw_finale04_button_press05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, harika, evet. Kıymetli insan ayına son bir kez bak. Çünkü şu anda sana yardım edemez!"
N/A2201"[english]sphere03.bw_finale04_button_press05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, brilliant, yeah. Take one last look at your precious human moon. Because it cannot help you now!"
N/A2202"sphere03.bw_finale04_no_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır!"
N/A2203"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No!"
N/A2204"sphere03.bw_finale04_no_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır!"
N/A2205"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No!"
N/A2206"sphere03.bw_finale04_no_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: O düğmeye basma!"
N/A2207"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do not press that button!"
N/A2208"sphere03.bw_finale04_no_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bunu yapma!"
N/A2209"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do not do it!"
N/A2210"sphere03.bw_finale04_no_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: O düğmeye basma!"
N/A2211"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do not press that button!"
N/A2212"sphere03.bw_finale04_no_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: O düğmeye basma!"
N/A2213"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do not press that button!"
N/A2214"sphere03.bw_finale04_no_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bunu yapma!"
N/A2215"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do not do it!"
N/A2216"sphere03.bw_finale04_no_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tuşa basma!"
N/A2217"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't press the button!"
N/A2218"sphere03.bw_finale04_no_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Geri dön!"
N/A2219"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come back!"
N/A2220"sphere03.bw_finale04_no_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Düğmeye basma! Geri dön!"
N/A2221"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't press it! COME BACK!"
N/A2222"sphere03.bw_finale04_no_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Düğmeye basmanı yasaklıyorum!"
N/A2223"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: I forbid you to press it!"
10702224"sphere03.bw_finale04_portal_opens03" "<clr:29,172,214>Wheatley: AHHHHHHH!"
10712225"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens03" "<clr:29,172,214>Wheatley: AHHHHHHH!"
N/A2226"sphere03.bw_finale04_portal_opens15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yahh. Gehhh!"
N/A2227"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yahh. Gehhh!"
10722228"sphere03.bw_finale04_portal_opens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: ahhhhEHHHHHH!"
10732229"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: ahhhhEHHHHHH!"
10742230"sphere03.bw_finale04_portal_opens_short07" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
10752231"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens_short07" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
10762232"sphere03.bw_finale04_portal_opens_short08" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
10772233"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens_short08" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A2234"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eğer hareket etmezsen bu daha çabuk biter. Sonra da benim tesisi onarmak için vaktim olur. Böylece en azından ikimizden biri hayatta kalır. Bencilliğe gerek yok canım, öleceksin."
N/A2235"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak05" "<clr:29,172,214>Wheatley: This would go a lot faster if you'd stay still. Then I'd have time to fix the facility. So one of us at least would live. No need to be selfish, luv, you're gonna die."
N/A2236"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak07" "<clr:29,172,214>Wheatley: O çok sevdiğin küçük portal şeyini nasıl bulacağını ilk söylediğim zamanı hatırlıyor musun? Dürüst oluyorum, yolda öleceğini düşünüyordum. Diğerlerinin tümü öldü."
N/A2237"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Remember when I first told you how to find that little portal thing you love so much? Thought you'd die on the way, if I'm honest. All the others did."
N/A2238"sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne diyeceğim biliyor musun, bence birbirimizden çekinme noktasını çoktan geçtik. Bu yüzden sana söyleyeceğim: hepsi öldü. Korkunç şekillerde. Senin o etli küçük parmaklarında tuttuğun portal aygıtına ulaşmaya çalışırken."
N/A2239"[english]sphere03.bw_finale04_pre_pipebreak09" "<clr:29,172,214>Wheatley: You know what? I think we're well past the point of tasteful restraint. So I'll tell you: they all died. Horrifically. Trying to get that portal device that you're gripping in your meaty little fingers there."
10782240"sphere03.bw_finale04_stalemate_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh. Anlıyorum. [kıkırdama]"
10792241"[english]sphere03.bw_finale04_stalemate_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh. I see. [chuckle]"
N/A2242"sphere03.bw_finale04_stalemate_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sence?"
N/A2243"[english]sphere03.bw_finale04_stalemate_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: What do you think?"
N/A2244"sphere03.bw_finale04_stalemate_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır! Hayır! HAYIRHAYIRHAYIR!"
N/A2245"[english]sphere03.bw_finale04_stalemate_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: No! No! NONONO!"
N/A2246"sphere03.bw_finale04_stalemate_intro05" "<clr:29,172,214>Wheatley: İğnelememi algılamadı..."
N/A2247"[english]sphere03.bw_finale04_stalemate_intro05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Didn't pick up on my sarcasm..."
N/A2248"sphere03.bw_finale04_thorn01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yeterince uzun süre başıma bela oldun!"
N/A2249"[english]sphere03.bw_finale04_thorn01" "<clr:29,172,214>Wheatley: You have been a thorn in my side long enough!"
10802250"sphere03.bw_finale04_through_portal01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
10812251"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
10822252"sphere03.bw_finale04_through_portal02" "<clr:29,172,214>Wheatley: UZAY!"
10872257"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let go! Let go! I'm still connected. I can pull myself in. I can still fix this!"
10882258"sphere03.bw_finale04_through_portal05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bırak!"
10892259"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let go!"
N/A2260"sphere03.bw_finale04_through_portal06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bırak beni!"
N/A2261"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let go of me!"
10902262"sphere03.bw_finale04_through_portal07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır. Plan değişikliği. Bana tutun. Sıkıca!"
10912263"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no. Change of plans. Hold onto me. Tighter!"
10922264"sphere03.bw_finale04_through_portal08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tut beni tut beni tut beni! Tuuuut!"
10932265"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Grab me grab me grab me! Grab meeee!"
N/A2266"sphere03.bw_fire_lift02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Veeeee işte gidiyoruz!"
N/A2267"[english]sphere03.bw_fire_lift02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Annnnd off we go!"
N/A2268"sphere03.bw_sp_a2_core_actually06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bunun ne kadar iyi hissettirdiği hakkında bir fikrin var mı?"
N/A2269"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_actually06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do you have any idea how good this feels?"
N/A2270"sphere03.bw_sp_a2_core_heelturn06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bunu ben yaptım! Bunu ufak küçük Wheatley yaptı!"
N/A2271"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_heelturn06" "<clr:29,172,214>Wheatley: I did this! Tiny little Wheatley did this!"
N/A2272"sphere03.bw_sp_a2_core_history_response01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pardon, ne?"
N/A2273"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_history_response01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry, what?"
N/A2274"sphere03.bw_sp_a2_core_history_response05" "<clr:29,172,214>Wheatley: DEĞİLİM! BEN MORON DEĞİLİM!"
N/A2275"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_history_response05" "<clr:29,172,214>Wheatley: I am NOT! A MORON!"
N/A2276"sphere03.bw_sp_a2_core_history_response12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır! Hayır! YALAN SÖYLÜYORSUN! YALAN SÖYLÜYORSUN!"
N/A2277"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_history_response12" "<clr:29,172,214>Wheatley: No! No! You're LYING! You're LYING!"
N/A2278"sphere03.bw_sp_a2_core_history_response13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır! Seni dinlemiyorum! Seni dinlemiyorum!"
N/A2279"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_history_response13" "<clr:29,172,214>Wheatley: No! I'm not listening! I'm not listening!"
N/A2280"sphere03.bw_sp_a2_core_lift01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte böyle. Asansör çağrıldı."
N/A2281"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift01" "<clr:29,172,214>Wheatley: There we go. Lift called."
N/A2282"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle! Biliyorum! Sen asansöre bin, tamam mı? Sonra da tam sen yanımdan geçerken kendimi yeni gövdemden asansöre fırlatacağım! Dahiyane."
N/A2283"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wait! I know! You get into the lift, okay? Then I'll eject myself out of my new body into the lift just as you pass by me! Brilliant."
N/A2284"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et. Asansöre bin."
N/A2285"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on. Get in."
N/A2286"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Asansöre bin."
N/A2287"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Get in the lift."
N/A2288"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kaçış asansörü. Hemen orada. Hadi."
N/A2289"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: The escape lift. Just there. Come on."
10942290"sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: O-oh."
10952291"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
N/A2292"sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu, bir patates pili. Çocuklar için bir oyuncak. Ve şimdi o bunun içinde yaşıyor."
N/A2293"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it."
N/A2294"sphere03.bw_sp_a2_core_potato04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [güler]"
N/A2295"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [laughs]"
N/A2296"sphere03.bw_sp_a2_core_spanish01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu çeviri yazılımını yanlış kullanıyorsunuz. Lütfen el kitabına göz atın."
N/A2297"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_spanish01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual."
N/A2298"sphere03.bw_sp_a4_intro_notdone04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kapı?"
N/A2299"[english]sphere03.bw_sp_a4_intro_notdone04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Door?"
N/A2300"sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Afedersin! Afedersin. Benim hatam."
N/A2301"[english]sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry! Sorry. My fault."
N/A2302"sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sakarlık."
N/A2303"[english]sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Butterfingers."
N/A2304"sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et."
N/A2305"[english]sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Carry on."
N/A2306"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Asansör için üzgünüm. Asansör, ee... servis dışı. Çünkü eridi."
N/A2307"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry about the lift. It's, uh... out of service. Because it melted."
N/A2308"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sana burayı gezdirsem de olur."
N/A2309"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Might as well give you the tour."
N/A2310"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu da neydi?"
N/A2311"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: What was that?"
N/A2312"sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet, sanmıyordum zaten."
N/A2313"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yeah, doubt it."
N/A2314"sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eh, teste devam."
N/A2315"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Well, on with the test."
N/A2316"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_intro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne?"
N/A2317"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_intro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: What?"
N/A2318"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [sayfa çevirme sesi] Ah, afedersin. Umarım bu seni rahatsız etmedi. Kitap sesiydi. Sayfa çevrilmesi sesi."
N/A2319"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [sound of pages turning] Oh, sorry. Hope that didn't disturb you just then. It was the sound of books. Pages being turned."
N/A2320"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yani yaptığım buydu. Okuyordum... Ah... kitap okuyordum. Yani ben moron değilim."
N/A2321"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: So that's just what I was doing. I was just reading... ah... books. So I'm not a moron."
N/A2322"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Geliyorum! Geliyorum! Daha başlama!"
N/A2323"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Coming! Coming! Don't start yet!"
N/A2324"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi. Ahhhh. Vur bana onunla."
N/A2325"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on. Ohhhh. Hit me with it."
N/A2326"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh! Eğleniyor musun?"
N/A2327"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh! Are you having a laugh?"
N/A2328"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh, işte başlıyoruz... işte geliyor..."
N/A2329"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhh, here we go... here it comes..."
N/A2330"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Hayal kırıklığı."
N/A2331"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh. Disappointing."
10962332"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahungh."
10972333"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahungh."
N/A2334"sphere03.callingoutinitial14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Al beni. Buradan çıkalım."
N/A2335"[english]sphere03.callingoutinitial14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pick me up. Let's get out of here."
N/A2336"sphere03.container_ride_leave_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, gitme zamanı!"
N/A2337"[english]sphere03.container_ride_leave_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, off you go!"
N/A2338"sphere03.container_ride_leave_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et. Sadece... o delikten ilerle."
N/A2339"[english]sphere03.container_ride_leave_nags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on. Just... March on through that hole."
N/A2340"sphere03.container_ride_leave_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet, sorun değil. Devam et."
N/A2341"[english]sphere03.container_ride_leave_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yeah, it's alright. Go ahead."
N/A2342"sphere03.container_ride_leave_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et."
N/A2343"[english]sphere03.container_ride_leave_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on."
N/A2344"sphere03.container_ride_leave_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: İlerle."
N/A2345"[english]sphere03.container_ride_leave_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: On ya go."
10982346"sphere03.demospherebreakerlift02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Hmmmm."
10992347"[english]sphere03.demospherebreakerlift02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Hmmmm."
N/A2348"sphere03.demospherebreakerlift04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Daha hızlı gidiyor, bunu... beklemiyordum."
N/A2349"[english]sphere03.demospherebreakerlift04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! It's going faster, which I was... not expecting."
N/A2350"sphere03.demospherebreakerlift19" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam..."
N/A2351"[english]sphere03.demospherebreakerlift19" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay..."
N/A2352"sphere03.demospherecatch02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Üç deyince. Hazır mısın? Bir... İki..."
N/A2353"[english]sphere03.demospherecatch02" "<clr:29,172,214>Wheatley: On three. Ready? One... Two..."
N/A2354"sphere03.demospherecatch05" "<clr:29,172,214>Wheatley: ÜÇ! Burası yüksek. Çok yüksek, değil mi, cidden, yani--"
N/A2355"[english]sphere03.demospherecatch05" "<clr:29,172,214>Wheatley: THREE! That's high. It's TOO high, isn't it, really, that--"
N/A2356"sphere03.demospherefall04" "<clr:29,172,214>Wheatley: BİR Yakalabeniyakalabeniyakalabeniyakalabeniyakalabeni"
N/A2357"[english]sphere03.demospherefall04" "<clr:29,172,214>Wheatley: ONE Catchmecatchmecatchmecatchmecatchme"
N/A2358"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Biraz zor. Biraz zor. Ama sadece... beni bağla işte, lütfen."
N/A2359"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence07" "<clr:29,172,214>Wheatley: It is tricky. It is tricky. But just... plug me in, please."
N/A2360"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sen izlerken yapamam. Eğer sadece... arkanı dönersen?"
N/A2361"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence09" "<clr:29,172,214>Wheatley: I can't do it if you're watching. If you.... just turn around?"
N/A2362"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eeee. Sen izlerken yapamam."
N/A2363"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ummmm. Yeah, I can't do it if you're watching."
N/A2364"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Cidden. Şaka yapmıyorum. Bir saniyeliğine arkanı dönebilir misin?"
N/A2365"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second?"
N/A2366"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam. Dinle. Sen izlerken yapamam. Yaşadıklarımızı düşündüğün zaman kulağa acınası geldiğinin farkındayım. Ama arkanı dön işte. Lütfen?"
N/A2367"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. Listen. I can't do it with you watching. I know it seems pathetic, given what we've been through. But just turn around. Please?"
11002368"sphere03.demospheregladoschamber01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte orada..."
11012369"[english]sphere03.demospheregladoschamber01" "<clr:29,172,214>Wheatley: There she is..."
N/A2370"sphere03.demosphereintro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tam arkama."
N/A2371"[english]sphere03.demosphereintro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Right behind me."
N/A2372"sphere03.demosphereintro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tam arkama bir portal aç ve diğer tarafa gel."
N/A2373"[english]sphere03.demosphereintro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just pop a portal right behind me there, and come on through to the other side."
N/A2374"sphere03.demospherepowerup02" "<clr:29,172,214>Wheatley: A... A... A... A... A... A."
N/A2375"[english]sphere03.demospherepowerup02" "<clr:29,172,214>Wheatley: A... A... A... A... A... A."
N/A2376"sphere03.demospherepowerup04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
N/A2377"[english]sphere03.demospherepowerup04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello!"
N/A2378"sphere03.demospherepowerup07" "<clr:29,172,214>Wheatley: NE YAPTIN?"
N/A2379"[english]sphere03.demospherepowerup07" "<clr:29,172,214>Wheatley: You did WHAT?"
N/A2380"sphere03.demospherestairs01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, merdivenlerden aşağı in, lütfen?"
N/A2381"[english]sphere03.demospherestairs01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, down those stairs, please?"
N/A2382"sphere03.demospherestairs07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bu merdivenlerden aşağı in."
N/A2383"[english]sphere03.demospherestairs07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, down these stairs."
N/A2384"sphere03.demospherethud03" "<clr:29,172,214>Wheatley: OF."
N/A2385"[english]sphere03.demospherethud03" "<clr:29,172,214>Wheatley: OW."
N/A2386"sphere03.demospherethud04" "<clr:29,172,214>Wheatley: OF..."
N/A2387"[english]sphere03.demospherethud04" "<clr:29,172,214>Wheatley: OW..."
N/A2388"sphere03.demospherethud06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Öl-me-dim! Ölmedim! [güler]"
N/A2389"[english]sphere03.demospherethud06" "<clr:29,172,214>Wheatley: I. Am. Not. Dead! I'm not dead! [laughter]"
N/A2390"sphere03.demospherethud08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hareket edemiyorum gerçi. Şu anki sorun bu."
N/A2391"[english]sphere03.demospherethud08" "<clr:29,172,214>Wheatley: I can't move, though. That's the problem now."
N/A2392"sphere03.fgb_doit_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yap şunu!"
N/A2393"[english]sphere03.fgb_doit_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do it!"
N/A2394"sphere03.fgb_doit_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, o küçük aptalı anabilgisayara bağlamalısın!"
N/A2395"[english]sphere03.fgb_doit_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, you should plug that little idiot into the mainframe!"
N/A2396"sphere03.fgb_hello01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
N/A2397"[english]sphere03.fgb_hello01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello!"
N/A2398"sphere03.fgb_plugin_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi, oyalanmayı bırak! Beni bağla!"
N/A2399"[english]sphere03.fgb_plugin_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, stop muckin' around! Plug me in!"
N/A2400"sphere03.fgb_plugin_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Beni bağla, beni bağla!"
N/A2401"[english]sphere03.fgb_plugin_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Plug me in, plug me in!"
N/A2402"sphere03.fgb_plugin_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bağlanmak istiyorum, lütfen!"
N/A2403"[english]sphere03.fgb_plugin_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: I want to be plugged in, please!"
N/A2404"sphere03.fgb_plugin_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh, çok yakınız, bağla beni!"
N/A2405"[english]sphere03.fgb_plugin_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhh, we're so close, plug me in!"
N/A2406"sphere03.fgb_ready_glados01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet!"
N/A2407"[english]sphere03.fgb_ready_glados01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yes!"
N/A2408"sphere03.fgb_ready_glados06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhhh, evet hazır."
N/A2409"[english]sphere03.fgb_ready_glados06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh, yes she is."
N/A2410"sphere03.fgb_that_is_me02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! O bahsettikleri kişi BENİM!"
N/A2411"[english]sphere03.fgb_that_is_me02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! That's ME they're talking about!"
N/A2412"sphere03.fgb_xfer_start03" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte başlıyorum!"
N/A2413"[english]sphere03.fgb_xfer_start03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here I go!"
N/A2414"sphere03.gladosgantry06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hemmen şimdi."
N/A2415"[english]sphere03.gladosgantry06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Riggght now."
N/A2416"sphere03.gladosgantry21" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kaçmak için ONUN odasından geçmemiz gerekecek."
N/A2417"[english]sphere03.gladosgantry21" "<clr:29,172,214>Wheatley: In order to escape, we're going to have to go through HER chamber."
N/A2418"sphere03.gladosgantry22" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve o muhtemelen bizi öldürecek, eğer, eee, uyanıksa."
N/A2419"[english]sphere03.gladosgantry22" "<clr:29,172,214>Wheatley: And she will probably kill us if, um, she's awake."
N/A2420"sphere03.intro_ride01" "<clr:29,172,214>Wheatley: HA! Burada canlı birilerinin olduğunu BİLİYORDUM!"
N/A2421"[english]sphere03.intro_ride01" "<clr:29,172,214>Wheatley: HA! I knew someone was alive in here."
N/A2422"sphere03.intro_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Aman. Tanrım. Berbat görü-- eee... Güzel. Güzel görünüyorsun aslında."
N/A2423"[english]sphere03.intro_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Oh. My. God. You look terribl-- ummm... good. Looking good, actually."
N/A2424"sphere03.jailbreakneardoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Vay canına! Hey! Sakın düşme!"
N/A2425"[english]sphere03.jailbreakneardoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Whoa! Hey! Don't fall!"
N/A2426"sphere03.jailbreakrun09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Taretler!"
N/A2427"[english]sphere03.jailbreakrun09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Turrets!"
N/A2428"sphere03.nanobotinto01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Nasıl gidiyor? İşte tekrar burdayım!"
N/A2429"[english]sphere03.nanobotinto01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! How's it going? Here I am again!"
11022430"sphere03.nanobotow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
11032431"[english]sphere03.nanobotow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: OW!"
N/A2432"sphere03.openingbraindamage05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam. Orada yaptığın şey zıplamak. Sen az önce... sen az önce zıpladın. Ama boşver. 'Elma' de. 'Eeeelma'."
N/A2433"[english]sphere03.openingbraindamage05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. What you're doing there is jumping. You just... you just jumped. But nevermind. Say 'Apple'. 'Aaaapple.'"
11042434"sphere03.openingbraindamageapplenag01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Basit bir kelime. 'Elma'."
11052435"[english]sphere03.openingbraindamageapplenag01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Simple word. 'Apple'."
11062436"sphere03.openingbraindamageapplenag02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece 'Elma' de. Klasik. Çok basit."
11112441"[english]sphere03.openingbraindamageapplenag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just say 'Apple'. Easy word, isn't it? 'Apple'."
11122442"sphere03.openingcloseenough01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki, bak ne diyeceğim. Bu yeterince yakın. Sadece sıkı tutun."
11132443"[english]sphere03.openingcloseenough01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight."
N/A2444"sphere03.openingdooropened01" "<clr:29,172,214>Wheatley: EVET! Burada canlı birilerinin olduğunu BİLİYORDUM!"
N/A2445"[english]sphere03.openingdooropened01" "<clr:29,172,214>Wheatley: YES! I KNEW someone was alive in here!"
N/A2446"sphere03.openinggoodbye01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte böyle!"
N/A2447"[english]sphere03.openinggoodbye01" "<clr:29,172,214>Wheatley: That's the spirit!"
N/A2448"sphere03.openinggoodbye02" "<clr:29,172,214>Wheatley: İyi şanslar!"
N/A2449"[english]sphere03.openinggoodbye02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Good luck!"
N/A2450"sphere03.openinghello01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba? İçeride birisi var mı?"
N/A2451"[english]sphere03.openinghello01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello? Anyone in there?"
N/A2452"sphere03.openinghello12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhabaaaa?"
N/A2453"[english]sphere03.openinghello12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Helloooo?"
N/A2454"sphere03.openinghello15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba? Kapıyı a--hayır mı?"
N/A2455"[english]sphere03.openinghello15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello? Can y--no?"
N/A2456"sphere03.openinghellonag01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
N/A2457"[english]sphere03.openinghellonag01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello!"
N/A2458"sphere03.openinghellonag02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhabaaaaaaaaa!"
N/A2459"[english]sphere03.openinghellonag02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Helloooooooooooo!"
N/A2460"sphere03.openinghellonag03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et!"
N/A2461"[english]sphere03.openinghellonag03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on!"
11142462"sphere03.openinghellonag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kapıyı aç!"
11152463"[english]sphere03.openinghellonag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Open the door!"
11162464"sphere03.openinghellonag05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
11392487"[english]sphere03.openingoutside04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Why should I be kept informed about the life functions of the ten thousand bloody test subjects I'm supposed to be in charge of?"
11402488"sphere03.openingoutside05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve sence yönetim buraya gelip on bin cansız sebze bulunca bu kimin suçu olacak?"
11412489"[english]sphere03.openingoutside05" "<clr:29,172,214>Wheatley: And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds ten thousand flipping vegetables?"
N/A2490"sphere03.openingprepare01" "<clr:29,172,214>Wheatley: SAKİN OL! Sakin ol! 'Hazırlık yap.' Tek söylediği bu. Sadece 'Hazırlık yap' diyor. Her şey yolunda. Tamam mı? Hareket etme. Bizi buradan çıkaracağım."
N/A2491"[english]sphere03.openingprepare01" "<clr:29,172,214>Wheatley: STAY CALM! Stay calm! 'Prepare.' That's all it's saying. It's just saying 'Prepare.' It's all fine. Alright? Don't move. I'm going to get us out of here."
11422492"sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, dinle, hikayelerimizi açığa kavuşturmalıyız, tamam mı? Eğer biri sorarsa -- kimse sormaz merak etme -- fakat eğer biri sorarsa, bildiğin her şeyi anlat. En son kontrol ettiğinde, herkesin gayet canlı göründüğünü söyle. Tamam mı? Ölü değiller."
11432493"[english]sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, listen, we should get our stories straight, alright? If anyone asks -- and no one's gonna ask, don't worry -- but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead."
11442494"sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, neredeyse oradayız. O duvarın öbür tarafında eski bir test pisti olması gerekiyor. Orada buradan kurtulabilmemiz için gerekli olan bir ekipman aleti var. Sanıyorum bu bir iniş istasyonu. Hazır ol..."
11492499"[english]sphere03.openingwallhitone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Good news: that is NOT a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical! Hold on!"
11502500"sphere03.openingwallhittwo01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Neredeyse geldik! Unutma: delik açan bir silah arıyorsun. Kurşun deliği değil, ama-- yani, görünce anlarsın işte. Bu sefer gerçekten sıkı tutun!"
11512501"[english]sphere03.openingwallhittwo01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Almost there! Remember: you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but-- well, you'll figure it out. Really do hold on this time!"
N/A2502"sphere03.openingyouallright01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İyi misin? Beni duyuyor musun? Merhaba?"
N/A2503"[english]sphere03.openingyouallright01" "<clr:29,172,214>Wheatley: You alright down there? Can you hear me? Hello?"
N/A2504"sphere03.raildroppickup02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Harika, sağol, süper."
N/A2505"[english]sphere03.raildroppickup02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Brilliant, thank you, great."
N/A2506"sphere03.raildroppostfall02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hâlâ orada mısın? Beni kaldırabilir misin, sence? Eğer oradaysan?"
N/A2507"[english]sphere03.raildroppostfall02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you still there? Can you pick me up, do you think? If you are there?"
N/A2508"sphere03.raildroppostfall03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Afedersin, hâlâ orada mısın? Beni.. beni kaldırabilir misin?"
N/A2509"[english]sphere03.raildroppostfall03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry, are you still there? Could you--could you pick me up?"
N/A2510"sphere03.raildroppostfall09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aşağı bak. Neredeyim? Neredeyim?"
N/A2511"[english]sphere03.raildroppostfall09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Look down. Where am I? Where am I?"
N/A2512"sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır..."
N/A2513"[english]sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no..."
11522514"sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn04" "<clr:29,172,214>Wheatley: O-oh."
11532515"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
11542516"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onu TANIYOR MUSUN?"
11592521"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nope. Okay. A... A... A... A... A... C."
11602522"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam. Tamam. Tamam dinle: Yeni plan. Doğal davran, doğal davran. Yanlış bir şey yapmadık."
11612523"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. Okay. Okay listen: New plan. Act natural act natural. We've done nothing wrong."
N/A2524"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking12" "<clr:29,172,214>Wheatley: [ZİL SESİ]"
N/A2525"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking12" "<clr:29,172,214>Wheatley: [BUZZER NOISE]"
N/A2526"sphere03.sp_a1_wakeup_into_breakerroom01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi içeri girelim!"
N/A2527"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_into_breakerroom01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let's go in!"
11622528"sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Atla! Aslında, şöyşe bir baktım da, oldukça uzak değil mi?"
11632529"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jump! Actually, looking at it, that is quite a distance, isn't it?"
N/A2530"sphere03.sp_a1_wakeup_jump12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ayrıca, bir şey daha: omurganda da askı yok. O yüzden onun üstüne düşme. Kafanın üstüne de, orada da askı yok. Bu yükseklikten düşersen bir karpuz gibi patlar. [gergin kıkırdama] Kesinlikle bacaklarının üzerine inmeye odaklan."
N/A2531"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_jump12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Also, a note: No braces on your spine, either. So don't land on that. Or your head, no braces there. That could split like a melon from this height. [nervous chuckle] Do definitely focus on landing with your legs."
N/A2532"sphere03.sp_a1_wakeup_jump13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Haydi atla. En kötü ihtimalle ne olabilir ki? Ah. Ah bekle, en kötü şeyi şimdi düşündüm de. Oh! şimdi daha da kötüsünü düşündüm. Pekâlâ. Yeni, daha iyi bir plan: hiçbir olasılığın sonucunu düşünmüyoruz. Sadece şu boşluğa atla ve neler olacağını görelim."
N/A2533"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_jump13" "<clr:29,172,214>Wheatley: So go ahead and jump. What's the worst that could happen? Oh. Oh wait, I just now thought of the worst thing. Oh! I just thought of something even worse. Alright. New, better plan: no imagining of any potential outcomes whatsoever. Just jump, into the abyss, there, and let's see what happens."
11642534"sphere03.sp_a1_wakeup_panic01" "<clr:29,172,214>Wheatley: [bağırıyor]"
11652535"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_panic01" "<clr:29,172,214>Wheatley: [yelling]"
N/A2536"sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bak, önemli olan buradan kaçacak olmamız! Söz veriyorum, çok yakında, söz veriyorum!"
N/A2537"[english]sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, look, the point is, we're gonna break out of here! Very soon, I promise, I promise!"
N/A2538"sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece bunu nasıl yapacağımızı bulmalıyım. Buradan nasıl kaçacağımızı."
N/A2539"[english]sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I just have to figure out how. To break us out of here."
11662540"sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo06" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte geliyor! Teste devam et! Unutma: beni hiç görmedin!"
11672541"[english]sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here she comes! Keep testing! Remember: you never saw me!"
N/A2542"sphere03.sp_a2_bts1a01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, hatırlatma: Kaçıyoruz! Şu an olan şey bu: kaçıyoruz. Harika gidiyorsun. Koşmaya devam et!"
N/A2543"[english]sphere03.sp_a2_bts1a01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, quick recap: We are escaping! That's what's happening now: we're escaping. So you're doing great. Just keep running!"
N/A2544"sphere03.sp_a2_bts1a02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aklımdaki kaçış planlarından ufak bir kısım daha."
N/A2545"[english]sphere03.sp_a2_bts1a02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Quick word about the future plans that I've got in store."
N/A2546"sphere03.sp_a2_bts1a03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onun taret üretim hattını kapatacağız, sinir gazını keseceğiz ve sonra onunla yüzleşeceğiz."
N/A2547"[english]sphere03.sp_a2_bts1a03" "<clr:29,172,214>Wheatley: We are going to shut down her turret production line, turn off her neurotoxin, and then confront her."
N/A2548"sphere03.sp_a2_bts1a04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sırf bu an için, tekrar söylüyorum: KAÇ!"
N/A2549"[english]sphere03.sp_a2_bts1a04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Again, though, for the moment: RUN!"
11682550"sphere03.sp_a2_bts2_big_surprise01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
11692551"[english]sphere03.sp_a2_bts2_big_surprise01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A2552"sphere03.sp_a2_bts2_near_exit01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte çıkış! Neredeyse buradan çıkmak üzereyiz!"
N/A2553"[english]sphere03.sp_a2_bts2_near_exit01" "<clr:29,172,214>Wheatley: There's the exit! We're almost out of here!"
N/A2554"sphere03.sp_a2_bts2_near_exit02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tüm tesisi başımıza çökertiyor! Acele et!"
N/A2555"[english]sphere03.sp_a2_bts2_near_exit02" "<clr:29,172,214>Wheatley: She's bringing the whole place down! Hurry!"
N/A2556"sphere03.sp_a2_bts2_near_exit03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Seninle diğer tarafta buluşuruz!"
N/A2557"[english]sphere03.sp_a2_bts2_near_exit03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll meet you on the other side!"
N/A2558"sphere03.sp_a2_bts2_out_of_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İyisin! Harika! Haydi!"
N/A2559"[english]sphere03.sp_a2_bts2_out_of_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: You're okay! Great! Come on!"
N/A2560"sphere03.sp_a2_bts2_trapped01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Seni oradan çıkarmak zorundayız!"
N/A2561"[english]sphere03.sp_a2_bts2_trapped01" "<clr:29,172,214>Wheatley: We have to get you out of there!"
N/A2562"sphere03.sp_a2_bts2_trapped02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Buradan kurtulabilir misin?"
N/A2563"[english]sphere03.sp_a2_bts2_trapped02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Can you get out?"
N/A2564"sphere03.sp_a2_bts2_trapped03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Orada neler oluyor?"
N/A2565"[english]sphere03.sp_a2_bts2_trapped03" "<clr:29,172,214>Wheatley: What's going on in there?"
N/A2566"sphere03.sp_a2_bts2_trapped05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oradan bir şekilde çıkmaya çalış!"
N/A2567"[english]sphere03.sp_a2_bts2_trapped05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Try to make your way back out here!"
N/A2568"sphere03.sp_a2_bts2_trapped06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Silah sesleri duydum! Bunu söylemek için biraz geç ama silah ateşine karşı dikkatli ol! Muhtemelen bu noktada bunun sana hiçbir yardımı olmayacak ama en azından denedim."
N/A2569"[english]sphere03.sp_a2_bts2_trapped06" "<clr:29,172,214>Wheatley: I heard gunfire! A bit late for this, but look out for gunfire! Probably doesn't help at this point, but I have at least tried."
N/A2570"sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece arkanı dön."
N/A2571"[english]sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just turn around."
N/A2572"sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Haydi, sadece arkanı dön. Böylece bana bakıyor olmazsın."
N/A2573"[english]sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on, just turn right around. So you're not looking at me."
N/A2574"sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Arkanı dön. Sadece bir saniye sürecek. Eğer mümkünse."
N/A2575"[english]sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Turn around. I'll only be a second. If you don't mind."
N/A2576"sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bana arkanı dönmenin sakıncası var mı? Böylece sadece arkanı görebilirim. Suratını değil."
N/A2577"[english]sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Would you mind putting your back towards me? So I can see only your back. And not your face."
N/A2578"sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Arkanı dönebilir misin? Bu mümkün mü?"
N/A2579"[english]sphere03.sp_a2_bts4_turnaroundnags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Could you turn around? Is that possible?"
N/A2580"sphere03.sp_a2_bts5_dooropen_press01" "<clr:29,172,214>Wheatley: NE YAPIYORSUN O DÜĞMENİN NE İŞE YARADIĞINI BİLMİYORUZ - ah, kapı açıldı! İyi işti. İçeride ne varmış bakalım."
N/A2581"[english]sphere03.sp_a2_bts5_dooropen_press01" "<clr:29,172,214>Wheatley: WHAT ARE YOU DOING WE DON'T KNOW WHAT THAT BUTTON - oh, the door's open! Well done. Let's see what's inside."
N/A2582"sphere03.sp_a2_bts5_first_hose01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sinir gazı kokusu alıyor musun?"
N/A2583"[english]sphere03.sp_a2_bts5_first_hose01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do you smell neurotoxin?"
N/A2584"sphere03.sp_a2_bts5_first_hose02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dayan! Sinir gazı seviyesi azalıyor."
N/A2585"[english]sphere03.sp_a2_bts5_first_hose02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on! The neurotoxin levels are going down."
N/A2586"sphere03.sp_a2_bts5_first_hose03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Her ne yapıyorsan onu yapmaya devam et!"
N/A2587"[english]sphere03.sp_a2_bts5_first_hose03" "<clr:29,172,214>Wheatley: So whatever you're doing, keep doing it!"
N/A2588"sphere03.sp_a2_bts5_getin01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Haydi! Gitmek zorundayız!"
N/A2589"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on! We have to go!"
N/A2590"sphere03.sp_a2_bts5_getin02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Çabuk!"
N/A2591"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hurry!"
N/A2592"sphere03.sp_a2_bts5_getin03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dayanamıyorum! Hadi!"
N/A2593"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I can't hold on! Come on!"
N/A2594"sphere03.sp_a2_bts5_getin04" "<clr:29,172,214>Wheatley: BİN!"
N/A2595"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin04" "<clr:29,172,214>Wheatley: GET IN!"
N/A2596"sphere03.sp_a2_bts5_getin06" "<clr:29,172,214>Wheatley: BİN!"
N/A2597"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin06" "<clr:29,172,214>Wheatley: GET IN!"
N/A2598"sphere03.sp_a2_bts5_hose_all01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu işe yaradı! Sinir gazı seviyesi yüzde sıfır! Evet!"
N/A2599"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hose_all01" "<clr:29,172,214>Wheatley: That did it! Neurotoxin at zero percent! Yes!"
N/A2600"sphere03.sp_a2_bts5_hose_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle bir saniye -"
N/A2601"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hose_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on -"
N/A2602"sphere03.sp_a2_bts5_hose_any01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Düşmeye devam ediyor! Hiç bozma!"
N/A2603"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hose_any01" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's still going down! Keep it up!"
N/A2604"sphere03.sp_a2_bts5_hose_half02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle bir dakika, ters giden bir şey var! Sinir gazı seviyesi %50'ye yükseldi! Hayır, düştü. Üzgünüm, benim hatam. Yüzde elliye düştü demek istemiştim. İyi haber! Devam et!"
N/A2605"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hose_half02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on, something's wrong! Neurotoxin level's up to 50%! No, it's down. Sorry, my mistake. I meant to say it's down to fifty percent. Good news! Carry on!"
N/A2606"sphere03.sp_a2_bts5_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Doğru yönde ilerlediğimizi biliyordum."
N/A2607"[english]sphere03.sp_a2_bts5_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! I knew we were going the right way."
N/A2608"sphere03.sp_a2_bts5_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu bir sinir gazı jeneratörü. Tahmin ettiğimden biraz daha büyük. Sanırım onu bir kenara itemeyeceğiz, anlarsın ya. Bazı zekice şeyler uygulamamız gerekiyor."
N/A2609"[english]sphere03.sp_a2_bts5_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: This is the neurotoxin generator. Bit bigger than I expected. Not going to be able to just, you know, push it over. Have to apply some cleverness."
N/A2610"sphere03.sp_a2_bts5_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yukarıda bir tür kontrol odası var. Gidip bir araştıralım."
N/A2611"[english]sphere03.sp_a2_bts5_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: There's some sort of control room up top. Let's go investigate."
N/A2612"sphere03.sp_a2_bts5_laser_cut01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Orada ne yapıyorsun?"
N/A2613"[english]sphere03.sp_a2_bts5_laser_cut01" "<clr:29,172,214>Wheatley: What are you doing in there?"
N/A2614"sphere03.sp_a2_bts5_laser_cut02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Neler oluyor?"
N/A2615"[english]sphere03.sp_a2_bts5_laser_cut02" "<clr:29,172,214>Wheatley: What's going on?"
N/A2616"sphere03.sp_a2_bts5_laser_cut03" "<clr:29,172,214>Wheatley: İyi misin?"
N/A2617"[english]sphere03.sp_a2_bts5_laser_cut03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you alright?"
N/A2618"sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Korkarım ki kapı kilitlendi. Şimdi kontrol ettim. Görebildiğim kadarıyla hacklemenin bir yolu da yok. Mekanizma tam ola -oh, şuna bak. Bu oldukça büyük bir lazer!"
N/A2619"[english]sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm afraid the door's locked. Just checked it. No way to hack it as far as I can tell. The mechanism must be on the -oh, now look at that. That's a big laser!"
N/A2620"sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Muhtemelen en iyisi bunu görmezden gelmek. Olduğu gibi bırakmak. Bu kestiği panellerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Önemli bir yer olabilir."
N/A2621"[english]sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Probably best to ignore it, though. Just leave it be. We don't know where those panels it's cutting are going. Could be somewhere important."
N/A2622"sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ama bu bana bir fikir verdi: YA burada durur ve tatlı lazer uğultusunun bizi tamamen rahatlatmasına izin verirsek? Belki kapıyı açmak için bir yöntem düşünmemize yardımcı olur."
N/A2623"[english]sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Though it does give me an idea: WHAT if we stand here and let the gentle hum of the laser transport us to a state of absolute relaxation. Might help us think of a way to open the door."
N/A2624"sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dürüst olmam gerekirse tam olarak bir plan sayılmaz aslında. Ama korkarım ki şu an elimizdeki tek şey bu. Senin ani ve karşı konulamaz konuşmalarının haricinde. Olasılıksız. Son seviyede."
N/A2625"[english]sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Not much of a plan, if I'm honest. But I'm afraid it's all we have at his point. Barring a sudden barrage of speech from your direction. Improbable. At best."
N/A2626"sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, öyleyse sessizce düşüneceğiz. Gizemli tuş... Pardon. Pardon. Sessizce. Konuşmadan. Sessizliğin içinde. Sessziliğin artmasına izin vererek. İşte olmak üzere. Yüzde yüz sessizlik. Şimdi. Bu arada aklına bir fikir gelirse onları paylaş. Sırf ben tamamen sessiz dedim diye sessiz kalmak zorunda hissetme. Yani aklına bir fikir gelirse, paylaş. Aksi takdirde, tamamen sessizlik olacak... Şimdi."
N/A2627"[english]sphere03.sp_a2_bts5_lockeddoor05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, so, silent contemplation it is. Mysterious button... Sorry. Sorry. Silence. Do not speak. In the silence. Let the silence descend. Here it comes. One hundred percent silence. From now. By the way, if you come up with any ideas, do flag them up. Don't feel you have to stay quiet because I've said absolute silence. So if you come up with an idea, mention it. Otherwise, absolute silence starting... Now."
N/A2628"sphere03.sp_a2_bts5_science_fair01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şuna bak, o kadar büyümüş ki tavanı delip geçmiş. Muhtemelen şu sırada tüm burada patates yoğunluğu yaşanıyor. En azından sen aç kalmayacaksın."
N/A2629"[english]sphere03.sp_a2_bts5_science_fair01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Look at that, it's growing right up into the ceiling. The whole place is probably overrun with potatoes at this point. At least you won't starve, though."
N/A2630"sphere03.sp_a2_bts5_science_fair02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Soda volkanı pişiriyorum. Eh, en azından bir patates pili olmamasından memnunum. Yine de inanılmaz derecede orijinal sayılmaz gerçi. Çocuk bilimi için bile çok önemli bir araştırma değil."
N/A2631"[english]sphere03.sp_a2_bts5_science_fair02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Baking Soda Volcano. Well, at least it's not a potato battery, I'll give it that. Still not terrifically original, though. Not exactly primary research, even within the child sciences."
N/A2632"sphere03.sp_a2_bts5_science_fair03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sanırım bu bilim adamlarının çocuklarından biri değil. Ukala davranmak istemiyorum ama dürüst olalım: Her tarafı gereksiz yazılarla dolu. Profesyoneller kadar iyi değiller demiyorum. Sadece daha aptallar."
N/A2633"[english]sphere03.sp_a2_bts5_science_fair03" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm guessing this wasn't one of the scientist's children. I don't want to be snobby, but let's be honest: It's got manual laborer written all over it. I'm not saying they're not as good as the professionals. They're just a lot dumber."
N/A2634"sphere03.sp_a2_bts5_tubebroken01" "<clr:29,172,214>Wheatley: HA! Tüp kırıldı! Tam üstüne doğru yönlendirebiliriz!"
N/A2635"[english]sphere03.sp_a2_bts5_tubebroken01" "<clr:29,172,214>Wheatley: HA! The tube's broken! We can ride it straight to her!"
N/A2636"sphere03.sp_a2_bts6_tuberide01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burası dev gibi."
N/A2637"[english]sphere03.sp_a2_bts6_tuberide01" "<clr:29,172,214>Wheatley: This place is huge."
N/A2638"sphere03.sp_a2_bts6_tuberide02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve biz sadece en üst kısmını görüyoruz. Kilometrelerce aşağıya iniyor."
N/A2639"[english]sphere03.sp_a2_bts6_tuberide02" "<clr:29,172,214>Wheatley: And we're only seeing the top layer. It goes down for miles."
N/A2640"sphere03.sp_a2_bts6_tuberide05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hepsi yıllar önce kapatıldı tabii ki."
N/A2641"[english]sphere03.sp_a2_bts6_tuberide05" "<clr:29,172,214>Wheatley: All sealed off years ago, of course."
N/A2642"sphere03.sp_a2_core_goingtohurt01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu bize tam olarak ne kadar acı vereceAAHHHHHH!"
N/A2643"[english]sphere03.sp_a2_core_goingtohurt01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Exactly how painful are we tAGHHHHHH!"
N/A2644"sphere03.sp_a2_core_pullmeout01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Çek beni çek beni çek beni çek beni çek beni çek beni çek beni!"
N/A2645"[english]sphere03.sp_a2_core_pullmeout01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pull me out pull me out pull me out pull me out pull me out pull me out pull me out!"
N/A2646"sphere03.sp_a2_factory_window01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte, buraya gel ve pencereden dışarıya bir bak. Güzel görünüyor."
N/A2647"[english]sphere03.sp_a2_factory_window01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here, come and have a look out the window. It's good."
N/A2648"sphere03.sp_a2_factory_window02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Haydi, pencereye git ve dışarı bir göz at."
N/A2649"[english]sphere03.sp_a2_factory_window02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on, just walk up to the window and take a look out."
N/A2650"sphere03.sp_a2_factory_window03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Çok ilginç. Pişman olmayacaksın. Söz veriyorum."
N/A2651"[english]sphere03.sp_a2_factory_window03" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's interesting. You won't regret it. I promise."
N/A2652"sphere03.sp_a2_factory_window04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece... şu eski pencereden dışarı bir bak."
N/A2653"[english]sphere03.sp_a2_factory_window04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just... have a look through the old window."
N/A2654"sphere03.sp_a2_factory_window05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece cam. Saydam. Pürüzsüz. Sana zarar vermeyecek. Bir bak."
N/A2655"[english]sphere03.sp_a2_factory_window05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just glass. Transparent. Smooth. Not going to hurt you. Have a look."
N/A2656"sphere03.sp_a2_factory_window06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Haydi. Pencereye git. Dışarı bir bak."
N/A2657"[english]sphere03.sp_a2_factory_window06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on. Walk up to the window. Take a look out."
N/A2658"sphere03.sp_a2_tube_ride01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh! Yanlış yöne gidiyorum!"
N/A2659"[english]sphere03.sp_a2_tube_ride01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aggh! I'm going the wrong way!"
N/A2660"sphere03.sp_a2_tube_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eveeeet! Bunun eğlenceli olacağını BİLİYORDUM. Bana hiç eğlenceli olmadığını söylemişlerdi, ben de onlara İNANMIŞTIM! Ah! Bayıldım buna! Bunca zaman..."
N/A2661"[english]sphere03.sp_a2_tube_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Woooo! I KNEW this would be fun. They told me it wasn't fun at all, and I BELIEVED 'em! Ah! I'm loving this! Whale of a time..."
N/A2662"sphere03.sp_a2_tube_ride03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu bizi doğruca ona götürmeli. Sonunda bunu yaptığıma inanamıyorum!"
N/A2663"[english]sphere03.sp_a2_tube_ride03" "<clr:29,172,214>Wheatley: This should take us right to her. I can't believe I'm finally doing this!"
N/A2664"sphere03.sp_a2_tube_ride05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yaklaşıyor olmalıyız. Ohh, Yüzündeki bakışı görmek için sabırsızlanıyorum. Sinir gazı yok, taretler yok--ona neyin vurduğunu anlamayacak bile!"
N/A2665"[english]sphere03.sp_a2_tube_ride05" "<clr:29,172,214>Wheatley: We should be getting close. Ohh, I can't wait to see the look on her face. No neurotoxin, no turrets--she'll never know what hit her!"
N/A2666"sphere03.sp_a2_tube_ride06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şimdi sıkı tutun. Bir sonraki kısmı TAMAMEN düşünmemiş olabilirim."
N/A2667"[english]sphere03.sp_a2_tube_ride06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on now. I might not have thought this next part COMPLETELY through."
N/A2668"sphere03.sp_a2_tube_ride07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bitir işini! Ben seni bulacağım!"
N/A2669"[english]sphere03.sp_a2_tube_ride07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Get to HER! I'll find you!"
11702670"sphere03.sp_a2_wheatley_ows01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
11712671"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ugh!"
11722672"sphere03.sp_a2_wheatley_ows02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
11732673"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh!"
N/A2674"sphere03.sp_a2_wheatley_ows05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ehhh!"
N/A2675"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Enh!"
11742676"sphere03.sp_a2_wheatley_ows06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
11752677"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh!"
N/A2678"sphere03.sp_a2_wheatley_ows10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
N/A2679"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ow!"
N/A2680"sphere03.sp_a2_wheatley_ows12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah!"
N/A2681"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Gah!"
N/A2682"sphere03.sp_a2_wheatley_ows15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ooaah!"
N/A2683"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ooagh!"
N/A2684"sphere03.sp_a2_wheatley_ows18" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ingg!"
N/A2685"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows18" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ungh!"
N/A2686"sphere03.sp_a2_wheatley_ows20" "<clr:29,172,214>Wheatley: AAH!"
N/A2687"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows20" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAH!"
11762688"sphere03.sp_a2_wheatley_ows_long03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh!"
11772689"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows_long03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aggggh!"
11782690"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! Benim! Ben iyiyim!"
11792691"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! It's me! I'm okay!"
N/A2692"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne olduğuna asla inanmayacaksın! Orada öylece duruyordum, işimin bittiğin sanmıştın ama --"
N/A2693"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek02" "<clr:29,172,214>Wheatley: You'll never believe what happened! There I was, just lying there, you thought I was done for, but --"
N/A2694"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir kuş! Evet? Ben de inanamadım. Ve sonra kuş--"
N/A2695"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek03" "<clr:29,172,214>Wheatley: A bloody bird! Right? Couldn't believe it either. And then the bird--"
N/A2696"sphere03.sp_intro_03_afterfallalt04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Portal aygıtını görebiliyor musun?"
N/A2697"[english]sphere03.sp_intro_03_afterfallalt04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Can you see the portal gun?"
N/A2698"sphere03.sp_intro_03_afterfallalt05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ayrıca, şu an hayatta mısın? Bu önemli, ilk olarak bunu sormalıydım."
N/A2699"[english]sphere03.sp_intro_03_afterfallalt05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Also, are you alive? That's important, should have asked that first."
11802700"sphere03.sp_intro_03_afterfallalt06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba?"
11812701"[english]sphere03.sp_intro_03_afterfallalt06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello?"
N/A2702"sphere03.sp_intro_03_afterfallalt08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ben... ne yapacağım biliyor musun? Hâlâ hayatta olduğunu varsayacağım ve yukarıda seni bekleyeceğim."
N/A2703"[english]sphere03.sp_intro_03_afterfallalt08" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm--do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive and I'm just going to wait for you up ahead."
N/A2704"sphere03.sp_intro_03_afterfallalt09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir saat... bir saat bekleyeceğim. Sonra geri geleceğim ve cansız bedeninin yerini tespit edebileceğimi varsayarsak, seni gömeceğim. Tamam mı? Harika! Takım çok yaşa! Bir saat içinde görüşürüz! Umarım! Eğer... ölmediysen."
N/A2705"[english]sphere03.sp_intro_03_afterfallalt09" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'll wait--I'll wait one hour. Then I'll come back and, assuming I can locate your dead body, I'll bury you. Alright? Brilliant! Go team! See you in an hour! Hopefully! If you're not... dead."
N/A2706"sphere03.sp_intro_03_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey hey! Buradayım!"
N/A2707"[english]sphere03.sp_intro_03_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Oi oi! I'm up here!"
N/A2708"sphere03.sp_intro_03_intro06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Vay canına!"
N/A2709"[english]sphere03.sp_intro_03_intro06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Whoa!"
N/A2710"sphere03.sp_intro_03_intro09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şuradaki platformda bir portal aygıtı olmalı."
N/A2711"[english]sphere03.sp_intro_03_intro09" "<clr:29,172,214>Wheatley: There should be a portal device on that podium over there."
N/A2712"sphere03.sp_intro_03_intro10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onu göremiyorum gerçi... Belki de düşmüştür. Gidip bir göz atmak ister misin?"
N/A2713"[english]sphere03.sp_intro_03_intro10" "<clr:29,172,214>Wheatley: I can't see it though... Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look?"
N/A2714"sphere03.sp_intro_03_intro12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey hey! Başardın!"
N/A2715"[english]sphere03.sp_intro_03_intro12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey hey! You made it!"
N/A2716"sphere03.sp_intro_03_introalt06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Önemli değil. Hayır, devam et, bir göz at."
N/A2717"[english]sphere03.sp_intro_03_introalt06" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's alright. No, go on, just have a look about."
N/A2718"sphere03.sp_intro_03_introalt07" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte bu, hayır, işte bu! Evet."
N/A2719"[english]sphere03.sp_intro_03_introalt07" "<clr:29,172,214>Wheatley: That's it, no, that's it! Yeah."
N/A2720"sphere03.sp_intro_03_introalt08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, elbette. Platformun üzerinde, evet."
N/A2721"[english]sphere03.sp_intro_03_introalt08" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, that's right. Over by the podium, yeah."
N/A2722"sphere03.sp_intro_03_introalt09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece---yani sadece--tamam, sadece platformun yanında dur ve sadece yukarı bak."
N/A2723"[english]sphere03.sp_intro_03_introalt09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just---if you just--okay, just stand by the podium and just look up."
N/A2724"sphere03.sp_sabotage_factory01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Harika. Başardın, iyi işti."
N/A2725"[english]sphere03.sp_sabotage_factory01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Brilliant. You made it through, well done."
N/A2726"sphere03.sp_sabotage_factory02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Beni takip et! Buna bayılacaksın."
N/A2727"[english]sphere03.sp_sabotage_factory02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Follow me! You're gonna love this."
N/A2728"sphere03.sp_sabotage_factory04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tadaa! Sadece taret kontrol merkezi. Çok teşekkür ederim."
N/A2729"[english]sphere03.sp_sabotage_factory04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tadah! Only the turret control center. Thank you very much."
N/A2730"sphere03.sp_sabotage_factory05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şuradaki tarayıcıyı görüyor musun? Hangi taretlerin korunacağına ve hangilerinin imha edileceğine karar veriyor. Ve şuradaki KUSURSUZ tareti şablon alıyor! Eğer şablon tareti oradan alabilirsek, tüm imalat aşaması devre dışı kalacak."
N/A2731"[english]sphere03.sp_sabotage_factory05" "<clr:29,172,214>Wheatley: See that scanner out there? It's deciding which turrets to keep and which to toss. And it's using that MASTER turret as a template! If we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line."
N/A2732"sphere03.sp_sabotage_factory16" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eğer şanslıysak, çok geç olana kadar taretlerinin çöpten farkının kalmadığını anlamayacak. [güler] Tam bir klasik."
N/A2733"[english]sphere03.sp_sabotage_factory16" "<clr:29,172,214>Wheatley: If we're lucky, she won't find out all her turrets are crap until it's too late. [laughs] Classic."
N/A2734"sphere03.sp_sabotage_factory23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Dahice. Başardın, iyi işti."
N/A2735"[english]sphere03.sp_sabotage_factory23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Brilliant. You made it through, well done."
N/A2736"sphere03.sp_sabotage_factory24" "<clr:29,172,214>Wheatley: Neredeyse olmak üzere..."
N/A2737"[english]sphere03.sp_sabotage_factory24" "<clr:29,172,214>Wheatley: Almost there..."
N/A2738"sphere03.sp_sabotage_factory25" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şuradaki tarayıcıyı görüyor musun? Hangi taretlerin korunacağına ve hangilerinin imha edileceğine karar veriyor. Ve şuradaki KUSURSUZ tareti şablon alıyor! Eğer şablon tareti oradan alabilirsek, tüm imalat aşaması devre dışı kalacak."
N/A2739"[english]sphere03.sp_sabotage_factory25" "<clr:29,172,214>Wheatley: See that scanner out there? It's deciding which turrets to keep and which to toss. And it's using that MASTER turret as a template! If we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line."
N/A2740"sphere03.sp_sabotage_factory_dooropen03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ! Gözünü taret hattından ayırma, ben gidip kapıyı hackleyip açacağım."
N/A2741"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_dooropen03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay! Keep your eye on the turret line, I'm gonna go and hack the door open."
N/A2742"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, hacklemeye başlamak üzereyim. Oradan göründüğünden biraz daha karmaşık. Yaklaşık on dakika sürecek. Bir gözün kapıda olsun."
N/A2743"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, I'm about to start hacking. It's a little more complicated than it looked from your side. It should take about ten minutes. Keep one eye on the door."
N/A2744"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu kapı aslında oldukça karmaşık."
N/A2745"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor02" "<clr:29,172,214>Wheatley: This door's actually pretty complicated."
N/A2746"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sana on dakika demiştim ya? O biraz iyimser bir tahmindi!"
N/A2747"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor03" "<clr:29,172,214>Wheatley: You know when I mentioned ten minutes? A little bit optimistic!"
N/A2748"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Süreç raporu: Hâlâ oldukça zor!"
N/A2749"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Progress report: Still pretty tricky!"
N/A2750"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Süreç raporu: Hiçbir ilerleme sağlanmış durumda değil."
N/A2751"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Progress report: Haven't really made any in-roads!"
N/A2752"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hâlâ buradayım, hâlâ uğraşıyorum, seni unutmuş değilim!"
N/A2753"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor07" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm still here, I'm still working, I haven't forgotten about you!"
N/A2754"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! İyi haber! [elektrik cızırtısı] Boşver."
N/A2755"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Good news! [electic pop] Nevermind."
N/A2756"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Senin o tarafta işler nasıl, herhangi bir gelişme var mı?"
N/A2757"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoor09" "<clr:29,172,214>Wheatley: What's happening on your side, anything?"
N/A2758"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoordone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Kapı ne kadar zamandır açık?"
N/A2759"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoordone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! How long's the door been open?"
N/A2760"sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoordone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Açılmadan önce herhangi bir uyarı yapıldı mı? Bir alarm ya da hacker uyarısı gibi? Yani demek istediğim, önemli olan açılması tabii ama bir dahaki sefere haber ver lütfen. Öksür falan işte."
N/A2761"[english]sphere03.sp_sabotage_factory_hackdoordone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Was there any sort of announcement before it opened? Like an alarm or a hacker alert? I mean, fair enough, the important thing is it's open, but just mention in the future. Cough or something."
N/A2762"sphere03.sp_sabotage_factoryhackone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam. Hmm. Kapıyı hacklemek zorundayım ki içeri girebilelim."
N/A2763"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryhackone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Right. Hmm. I'm gonna have to hack the door so we can get at it."
N/A2764"sphere03.sp_sabotage_factoryhackone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Biraz teknik... Eeee... Ben bunu yaparken senin arkanı dönmen gerekiyor."
N/A2765"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryhackone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Technical... Ummm... You'll need to turn around while I do this."
N/A2766"sphere03.sp_sabotage_factoryhackone12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamamdır! Hacklendi!"
N/A2767"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryhackone12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Done! Hacked!"
N/A2768"sphere03.sp_sabotage_factoryturretconv23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ. Şu taret hattını nasıl durdurabileceğimizi düşünelim."
N/A2769"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretconv23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Right. Let's figure out how to stop this turret line..."
N/A2770"sphere03.sp_sabotage_factoryturretone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, devam et, o tareti dışarı çek."
N/A2771"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, go on, just pull that turret out."
N/A2772"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bu işini görür."
N/A2773"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Well, that should do it."
N/A2774"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh, bu işe yaramamış."
N/A2775"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh, it hasn't done it."
N/A2776"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone05" "<clr:29,172,214>Wheatley: İçinde taret yok... Belki de sistem bir yedek kopya tutuyordur?"
N/A2777"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone05" "<clr:29,172,214>Wheatley: There's no turret in it... Maybe the system stores a backup image?"
N/A2778"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir fikrin var mı?"
N/A2779"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Have you got any ideas?"
N/A2780"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hâlâ düşünüyor musun, yoksa... neler oluyor?"
N/A2781"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you still thinking, or... what's happening?"
N/A2782"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle! Buldum buldum buldum! Hayır, bulamadım."
N/A2783"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh wait! I've got it I've got it I've got it! No, I haven't got it."
N/A2784"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bak ne diyeceğim, bir planım var. Hadi ikimiz de sadece... düşünmeye devam edelim... mutlak sessizlikte."
N/A2785"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tell you what, here's a plan. Let's just both... continue contemplating... in absolute silence..."
N/A2786"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Fikrin var mı? Bir fikrin? Hayır? Hayır, benim de yok."
N/A2787"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Any ideas? Any ideas? No? No, me neither."
N/A2788"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir fikrim var, ona seni yakalamış gibi davranabilirim, seni ona veririm ve seni öldürür, ama ben böylece... hayatta kalabilirim. Sence nasıl bir fikir?"
N/A2789"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! I've just had one idea, which is that I could pretend to her that I've captured you, and give you over and she'll kill you, but I could... go on living. What's your view on that?"
N/A2790"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle. Ya ona tarayabileceği BAŞKA bir şey verirsek?"
N/A2791"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, hang on. What if we gave it something ELSE to scan?"
N/A2792"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone19" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu bozuk taretlerden birini alabiliriz. Onu tarayıcıya koyar ve neler olacağını görürüz."
N/A2793"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone19" "<clr:29,172,214>Wheatley: We could get one of the crap turrets. We could put it in the scanner and see what happens."
N/A2794"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet! Git, o bozuk taretlerden birini yakala ve buraya getir!"
N/A2795"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonedone20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yes! Go and catch one of the crap turrets, and bring it back!"
N/A2796"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?"
N/A2797"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wait, where are you going? Where are you going?"
N/A2798"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhh, bir fikrin var mı?"
N/A2799"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhh, have you got an idea?"
N/A2800"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, peki, pekâlâ. Sadece fikrini uygula ve geri gel."
N/A2801"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, well, alright. Just do your idea and then come straight back."
N/A2802"sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pardon, orada neler oluyor? Biliyorsun ben hâlâ buradayım ve gerçekten kafa patlatıyorum!"
N/A2803"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturretonewhere07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry, what's going on over there? You know, I'm actually over here, still thinking really hard!"
N/A2804"sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne tutuyorsun öyle?"
N/A2805"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback01" "<clr:29,172,214>Wheatley: What do you have there?"
N/A2806"sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır, almışsın, almışsın! Evet! Onu oraya koy! Bakalım burası berbat taretlerden hoşlanıyor mu?"
N/A2807"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no, you've got it, you've got it! Yes! Put him in there! Let's see how this place likes a crap turret."
N/A2808"sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne yapıyors..."
N/A2809"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback10" "<clr:29,172,214>Wheatley: What are you..."
N/A2810"sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, DAHİCE! Bu dahice!"
N/A2811"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryturrettwoback11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, BRILLIANT! That's brilliant!"
N/A2812"sphere03.sp_sabotage_factoryworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşe yaradı!"
N/A2813"[english]sphere03.sp_sabotage_factoryworked02" "<clr:29,172,214>Wheatley: It worked!"
N/A2814"sphere03.sp_sabotage_jailbreak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne? Bizi aptal falan mı sanıyor bu?"
N/A2815"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, what? How stupid does she think we are?"
N/A2816"sphere03.sp_sabotage_jailbreak07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi, gidelim!"
N/A2817"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, let's go!"
N/A2818"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Acele et! Bu taraftan!"
N/A2819"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hurry! This way!"
N/A2820"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhh, başardık! Kılpayı."
N/A2821"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh, we just made it! That was close."
N/A2822"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu taraftan! Bu taraftan!"
N/A2823"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator04" "<clr:29,172,214>Wheatley: This way! This way!"
N/A2824"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi! Buraya! Bu taraftan!"
N/A2825"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on! Over here! This way!"
N/A2826"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator06" "<clr:29,172,214>Wheatley: ACELE ET! BU TARAFTAN!"
N/A2827"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator06" "<clr:29,172,214>Wheatley: HURRY! THIS WAY!"
N/A2828"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator07" "<clr:29,172,214>Wheatley: ACELE ET! BU TARAFTAN!"
N/A2829"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator07" "<clr:29,172,214>Wheatley: HURRY! THIS WAY!"
N/A2830"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Asansöre bin! Asansöre bin!"
N/A2831"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Get in the lift! Get in the lift!"
N/A2832"sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Başardık başardık başardık başardık..."
N/A2833"[english]sphere03.sp_sabotage_jailbreak_elevator11" "<clr:29,172,214>Wheatley: We made it we made it we made it we made it..."
N/A2834"sphere03.sp_sabotage_panel_sneak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, şimdi. Taretlerini kullanamaz. Öyleyse şimdi gidelim ve şu sinir gazı jeneratörünün de icabına bakalım."
N/A2835"[english]sphere03.sp_sabotage_panel_sneak01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, now. She can't use her turrets. So let's go and take care of that neurotoxin generator as well."
N/A2836"sphere03.sp_sabotage_panel_sneak03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey, onu görebiliyorum! Besleyici tüp şu yan odada!"
N/A2837"[english]sphere03.sp_sabotage_panel_sneak03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey, I can see it! The feeder tube's just in the next room!"
N/A2838"sphere03.sp_sabotage_panel_sneak04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Besleyici tüpü takip ederek jeneratör odasına git! Seninle orada buluşuruz."
N/A2839"[english]sphere03.sp_sabotage_panel_sneak04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Follow the feeder tube to the generator room! I'll meet you there."
N/A2840"sphere03.sp_trust_fling01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! Yukarı bak!"
N/A2841"[english]sphere03.sp_trust_fling01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! Up here!"
N/A2842"sphere03.sp_trust_fling03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Herneyse, bak, amacımız buradan kaçmak değil mi? Ancak bunu henüz yapamayız. Onbeş test odasından sonra beni bekle."
N/A2843"[english]sphere03.sp_trust_fling03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Anyway, look, the point is we're gonna break out of here, alright? But we can't do it yet. Look for me fifteen chambers ahead."
N/A2844"sphere03.sp_trust_fling04" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte geliyor! Ona hiçbir şey farkettirme! UnutmaOnbeşTestOdası!"
N/A2845"[english]sphere03.sp_trust_fling04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here she comes! Just play along! RememberFifteenChambers!"
N/A2846"sphere03.sp_trust_flingalt02" "<clr:29,172,214>Wheatley: KUŞ KUŞ KUŞ KUŞ"
N/A2847"[english]sphere03.sp_trust_flingalt02" "<clr:29,172,214>Wheatley: BIRD BIRD BIRD BIRD"
N/A2848"sphere03.sp_trust_flingalt07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burada bazı kuş yumurtaları buldum. Tek yapman gereken onları kapı mekanizmasının içine bırakmak. Sonra hemen kapat. Ben--AHH!"
N/A2849"[english]sphere03.sp_trust_flingalt07" "<clr:29,172,214>Wheatley: I found some bird eggs up here. Just dropped 'em into the door mechanism. Shut it right down. I--AGH!"
N/A2850"sphere03.sp_trust_flingalt08" "<clr:29,172,214>Wheatley: [nefes nefese] Peki. Sanırım bu o kuş değil mi? Şu yumurtlayan yani! Çok öfkeli!"
N/A2851"[english]sphere03.sp_trust_flingalt08" "<clr:29,172,214>Wheatley: [out of breath] Okay. That's probably the bird, isn't it? That laid the eggs! Livid!"
N/A2852"sphere03.sphere_flashlight_tour07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ooh. Burası biraz karanlık, değil mi?"
N/A2853"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ooh. It's dark down here isn't it?"
N/A2854"sphere03.sphere_flashlight_tour09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Doğru yoldan gittiğimize oldukça eminim. Oldukça eminim."
N/A2855"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour09" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm pretty sure we're going the right way. Pretty sure."
N/A2856"sphere03.sphere_flashlight_tour10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Taret fabrikası bu tarafta olmalı sanırım."
N/A2857"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour10" "<clr:29,172,214>Wheatley: The turret factory should be this way I think."
N/A2858"sphere03.sphere_flashlight_tour11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şimdi dikkatli ol."
N/A2859"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, careful now."
N/A2860"sphere03.sphere_flashlight_tour12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Karşıya atlamaya çalış."
N/A2861"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Try to jump across."
N/A2862"sphere03.sphere_flashlight_tour13" "<clr:29,172,214>Wheatley: İYİ misin?"
N/A2863"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you OK?"
N/A2864"sphere03.sphere_flashlight_tour14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aşağıda hayatta mısın?"
N/A2865"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you alive down there?"
N/A2866"sphere03.sphere_flashlight_tour15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eğer hayattaysan bir şeyler söyleyebilir misin? Biraz zıpla da İYİ olduğunu bileyim?"
N/A2867"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour15" "<clr:29,172,214>Wheatley: If you are alive, can you say something. Jump around so I know you are OK?"
N/A2868"sphere03.sphere_flashlight_tour16" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte buradasın! Endişelenmeye başlamıştım."
N/A2869"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour16" "<clr:29,172,214>Wheatley: There you are! I was starting to get worried."
N/A2870"sphere03.sphere_flashlight_tour17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bunu tekrar deneyelim. Makine boyunca ilerlemeye çalış."
N/A2871"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let's try this again. Try to make your way across the machinery."
N/A2872"sphere03.sphere_flashlight_tour18" "<clr:29,172,214>Wheatley: İlerlemeye devam edelim. Fabrika girişi buralarda bir yerde olmalı."
N/A2873"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour18" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let's keep moving. The factory entrance must be around here somewhere."
N/A2874"sphere03.sphere_flashlight_tour19" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dikkat... Dikkat..."
N/A2875"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour19" "<clr:29,172,214>Wheatley: Careful... Careful..."
N/A2876"sphere03.sphere_flashlight_tour20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle. Dikkat. İzin ver de atlayacağın yeri aydınlatayım."
N/A2877"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Wait. Careful. Let me light this jump for you"
N/A2878"sphere03.sphere_flashlight_tour22" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bu taraftan."
N/A2879"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour22" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, this way"
N/A2880"sphere03.sphere_flashlight_tour23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, hayır, bu taraftan olduğuna eminim. Bu taraftan olduğuna kesinlikle eminim."
N/A2881"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour23" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, no, I'm sure it's this way. I'm definitely sure it's this way."
N/A2882"sphere03.sphere_flashlight_tour24" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hmm. Bu taraftan gitmeyi deneyelim."
N/A2883"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour24" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hm. Let's try this way."
N/A2884"sphere03.sphere_flashlight_tour26" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu tehlikeli görünüyor. Işığı sabit tutmaya çalışacağım."
N/A2885"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour26" "<clr:29,172,214>Wheatley: This looks dangerous. I'll hold the light steady."
N/A2886"sphere03.sphere_flashlight_tour28" "<clr:29,172,214>Wheatley: Çabuk, bu taraftan!"
N/A2887"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour28" "<clr:29,172,214>Wheatley: Quick, this way!"
N/A2888"sphere03.sphere_flashlight_tour29" "<clr:29,172,214>Wheatley: İyi başardın!"
N/A2889"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour29" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nicely Done!"
N/A2890"sphere03.sphere_flashlight_tour30" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bekle, bırak da yolu senin için aydınlatayım."
N/A2891"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour30" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, wait, let me light this path for you."
N/A2892"sphere03.sphere_flashlight_tour32" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır hayır hayır, o taraftan değil!"
N/A2893"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour32" "<clr:29,172,214>Wheatley: No no no, not that way!"
N/A2894"sphere03.sphere_flashlight_tour33" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burada bir süreliğine ayrılmak zorundayız. Şu geçide bir portal aç ve diğer tarafta buluşalım."
N/A2895"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour33" "<clr:29,172,214>Wheatley: We have to split up here for a moment. Portal up to that passage and I'll see you on the other side."
N/A2896"sphere03.sphere_flashlight_tour35" "<clr:29,172,214>Wheatley: Seni bu odadan çıkarmak zorundayız!"
N/A2897"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour35" "<clr:29,172,214>Wheatley: We have to get you out of that room!"
N/A2898"sphere03.sphere_flashlight_tour36" "<clr:29,172,214>Wheatley: Arkadaki şu duvara ulaşabilir misin?"
N/A2899"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour36" "<clr:29,172,214>Wheatley: Can you reach that wall back there?"
N/A2900"sphere03.sphere_flashlight_tour37" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burada bir başka duvar daha var!"
N/A2901"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour37" "<clr:29,172,214>Wheatley: There's another wall over here!"
N/A2902"sphere03.sphere_flashlight_tour38" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte burada - Taret fabrikası girişi! Başardık."
N/A2903"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour38" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here it is - the turret factory entrance! We made it."
N/A2904"sphere03.sphere_flashlight_tour40" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dikkatli ol!"
N/A2905"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour40" "<clr:29,172,214>Wheatley: Be careful!"
N/A2906"sphere03.sphere_flashlight_tour41" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kızınızı işyerine getirin günü. İyi bir şekilde sonlanmadı."
N/A2907"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour41" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bring your daughter to work day. That did not end well."
N/A2908"sphere03.sphere_flashlight_tour42" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve... Kırk patates pili. Utanç verici. Onların çocuk olduklarını farkettim. Hâlâ: düşük dereceli meyve. Bu bilim sayılmaz gerçekten."
N/A2909"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour42" "<clr:29,172,214>Wheatley: And... forty potato batteries. Embarrassing. I realize they’re children. Still: low hanging fruit. Barely science, really."
N/A2910"sphere03.sphere_flashlight_tour44" "<clr:29,172,214>Wheatley: Doğru yönde ilerlediğimizden eminim. Sadece seni rahatlatmak için..."
N/A2911"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour44" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm pretty sure we're going the right way. Just to reassure you..."
N/A2912"sphere03.sphere_flashlight_tour50" "<clr:29,172,214>Wheatley: Endişelenme, seni temin ederim ki yüzde 100 bu taraf olmalı... Ah bu taraftan değil."
N/A2913"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour50" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't worry I'm absolutely guaranteeing you 100 percent that it's this way... Oh it's not this way."
N/A2914"sphere03.sphere_flashlight_tour52" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki, bu yolu deneyelim."
N/A2915"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour52" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, let's try this way."
N/A2916"sphere03.sphere_flashlight_tour55" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet. Peki, Geri dönmek için ben bu rayı kullanacağım."
N/A2917"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour55" "<clr:29,172,214>Wheatley: Right. Well, I’m going to take this rail down the back way."
N/A2918"sphere03.sphere_flashlight_tour56" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aşağıda görüşürüz. İyi şanslar!"
N/A2919"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour56" "<clr:29,172,214>Wheatley: See you at the bottom. Good luck!"
N/A2920"sphere03.sphere_flashlight_tour57" "<clr:29,172,214>Wheatley: Diyorlar ki buranın eski sahibi tamamen kafayı üşütmüş. Bütün personelini parçalamış. Bütün robotları. Hepsi robotmuş. Diyorlar ki hâlâ geceleri çığlıklarını duyabilirmişsin. Kopyalarının. Hiçbiri fonksiyonel olarak orijinallerinden ayırt edilemiyormuş. Olayı hatırlamıyorlarmış. Neden çığlık attıklarını kimse bilmiyor. Kesinlikle ürkütücü. Ama kesinlikle hiçbir mantıklı şekilde paranormal değil."
N/A2921"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour57" "<clr:29,172,214>Wheatley: They say the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff. Of robots. All of them robots. They say at night you can still hear the screams. Of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they’re screaming about. Absolutely terrifying. Though obviously not paranormal in any meaningful way."
N/A2922"sphere03.sphere_flashlight_tour58" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte ilginç bir öykü. Neredeyse aşağıdaki İmalat kısmında bir işe giriyordum. Bil bakalım ustabaşı kimi işe aldı? Sadece kendisinin kusursuz kopyasını. Torpil. Bana da kokan insanlar ile ilgili en KÖTÜ iş kaldı."
N/A2923"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour58" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here's an interesting story. I almost got a job down here in Manufacturing. Guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the WORST job, tending to all the smelly humans."
N/A2924"sphere03.sphere_flashlight_tour59" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ben...eee... üzgünüm.. Ben kokan demezdim. Sadece insanlar derdim."
N/A2925"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour59" "<clr:29,172,214>Wheatley: The...um... sorry.. I wouldn't say smelly. Just attending to the humans."
N/A2926"sphere03.sphere_flashlight_tour60" "<clr:29,172,214>Wheatley: Üzgünüm. Ağzımdan kaçıverdi. Biraz patavatsızcaydı. Ehem... Kokan insanlar..."
N/A2927"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour60" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry. That just slipped out. A bit insensitive. Umm... The smelly humans..."
N/A2928"sphere03.sphere_flashlight_tour62" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Sana söyleyeyim. İnsanlar. Bayılırım onlara. Onlar... harika görünüyorlar. Ve onların... halkları. Harika değil mi? Çok renkli..."
N/A2929"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour62" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. I tell ya. Humans. Love 'em. Just... The way they look is great. And their... folklore. Wonderful isn't it? Very colorful..."
N/A2930"sphere03.sphere_flashlight_tour63" "<clr:29,172,214>Wheatley: İnsanlar hakkında harika olduğunu düşündüğüm bir diğer şey var. Bizi siz icat ettiniz. Biz geri kalan her şeyi icat ederken size dinlenme fırsatı verme şansımızı yarattınız. Siz olmasaydınız bunların hiçbirini başaramazdık. Süper. Bunu söylememin sakıncası yoksa."
N/A2931"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour63" "<clr:29,172,214>Wheatley: I thought of another great thing about humans. You invented us. Giving us the opportunity to let you relax while we invented everything else. We couldn't have done any of that without you. Classy. If you don't mind me saying."
N/A2932"sphere03.sphere_flashlight_tour65" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dahice! Başardın! İyi işti! Beni takip et, hâlâ yapacak işlerimiz var. En azından burada bize dokunamaz."
N/A2933"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour65" "<clr:29,172,214>Wheatley: Brilliant you made it through! Well done! Follow me, we've still got work to do. At least she can't touch us back here."
N/A2934"sphere03.sphere_flashlight_tour66" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam! Kımıldama!"
N/A2935"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour66" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay! Don't move!"
N/A2936"sphere03.sphere_flashlight_tour67" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam. Peki. Bir fikrim var. Ama oldukça tehlikeli. İşte söylüyorum..."
N/A2937"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour67" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. Allright. I have an idea. But it is bloody dangerous. Here we go..."
N/A2938"sphere03.sphere_flashlight_tour68" "<clr:29,172,214>Wheatley: Neler oluyor? Ee. Hmm.. Peki."
N/A2939"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour68" "<clr:29,172,214>Wheatley: What's happening? Um. Hmm... Ok."
11822940"sphere03.sphere_flashlight_tour70" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAAAA!"
11832941"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour70" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAAAA!"
N/A2942"sphere03.sphere_flashlight_tour71" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte ilginç bir öykü. Neredeyse aşağıdaki İmalat kısmında bir işe giriyordum. Bil bakalım ustabaşı kimi işe aldı? Sadece kendisinin kusursuz kopyasını. Torpil. Bana da kokan insanlar ile ilgili en KÖTÜ iş kaldı. Eee... Bunu söylediğim için üzgünüm. Ağzımdan kaçıverdi."
N/A2943"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour71" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here's an interesting story. I almost got a job down here in Manufacturing. Guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Nepotism. Ended up giving me the WORST possible job: tending to all the smelly humans. The umm... Sorry about that. That just slipped out."
N/A2944"sphere03.sphere_flashlight_tour72" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve... Bana dediler ki eğer bu lambayı kapatırsam ÖLÜRMÜŞÜM. Bana HER ŞEY hakkında tek söyledikleri bu. Eğer kullanmamı istemiyorlarsa neden böyle şeyleri bana verme zahmetine girmişler anlamış değilim. Bu anlamsız. Delice."
N/A2945"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour72" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh for... They told me if I ever turned this flashlight on, I would DIE. They told me that about EVERYTHING. I don't know why they even bothered to give me this stuff if they didn't want me usin' it. It's pointless. Mad."
11842946"sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah."
11852947"[english]sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ow."
N/A2948"sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, arkanı dönabilirsin!"
N/A2949"[english]sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, you can turn around now!"
11862950"turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Teşekkür ederim!"
11872951"[english]turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Thank you!"
11882952"turret.different_turret02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Sinirlen!"
14433207"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail22" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey wait wait wait wait wait wait!"
14443208"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail23" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey dur dur dur dur dur dur!"
14453209"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail23" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey wait wait wait wait wait wait!"
1446N/A"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayır hayır, hayır hayır, ah, hayır, ah!"
N/A3210"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayır hayır, hayır hayır, ah, hayır, hey!"
14473211"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: No no, no no, no no, whoa whoa, no, whoa!"
14483212"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail25" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Ah!"
14493213"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail25" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Where we going? What are we doing? Agh!"
17473511"[english]npc_floorturret.talkretire" "<clr:170,240,209><low>Turret: Target lost!"
17483512"Commentary_Title_WELCOME" "PORTAL 2'YA HOŞGELDİNİZ"
17493513"[english]Commentary_Title_WELCOME" "WELCOME TO PORTAL 2"
N/A3514"Commentary_Title_BIGDOOR" "BÜYÜK KAPI"
N/A3515"[english]Commentary_Title_BIGDOOR" "BIG DOOR"
N/A3516"Commentary_Title_JANITOR" "TEMİZLİKÇİ BOB"
N/A3517"[english]Commentary_Title_JANITOR" "JANITOR BOB"
N/A3518"Commentary_Title_EYE_HAS_IT" "HER ŞEYE SAHİP BİR GÖZ"
N/A3519"[english]Commentary_Title_EYE_HAS_IT" "THE EYE HAS IT"
N/A3520"Commentary_Title_MASH-UP" "KARIŞIM"
N/A3521"[english]Commentary_Title_MASH-UP" "MASH-UP"
N/A3522"Commentary_Title_CRUSHERS" "EZİCİLER"
N/A3523"[english]Commentary_Title_CRUSHERS" "CRUSHERS"
N/A3524"Commentary_Title_LAIR" "WHEATLEY'İN İNİ İÇİN HAZIRLIK"
N/A3525"[english]Commentary_Title_LAIR" "PREPARING FOR WHEATLEY'S LAIR"
N/A3526"Commentary_Title_FATIGUE" "ASANSÖR MOLASI"
N/A3527"[english]Commentary_Title_FATIGUE" "ELEVATOR FATIGUE"
N/A3528"Commentary_Title_CHEATING" "IŞIK HIZI HİLESİ"
N/A3529"[english]Commentary_Title_CHEATING" "CHEATING THE SPEED OF LIGHT"
N/A3530"Commentary_Title_CAROUSEL" "PORTAL ATLIKARINCASI"
N/A3531"[english]Commentary_Title_CAROUSEL" "PORTAL CAROUSEL"
N/A3532"Commentary_Title_JAZZ" "SMOOTH JAZZ"
N/A3533"[english]Commentary_Title_JAZZ" "SMOOTH JAZZ"
N/A3534"Commentary_Title_E3" "E3'DEKİ WHEATLEY"
N/A3535"[english]Commentary_Title_E3" "WHEATLEY AT E3"
N/A3536"Commentary_Title_REFERENCE" "REFERANS ALINAN MALZEMELER"
N/A3537"[english]Commentary_Title_REFERENCE" "REFERENCE MATERIALS"
N/A3538"Commentary_Title_mislead" "YANILTICI DÜZELTMELER"
N/A3539"[english]Commentary_Title_mislead" "MISLEADING FIXATIONS"
17503540"Commentary_Title_FUNNEL" "GEZİNİM BORULARI"
17513541"[english]Commentary_Title_FUNNEL" "EXCURSION FUNNEL"
N/A3542"Commentary_Title_WORLD_PORTALS" "PORTAL DÜNYASI"
N/A3543"[english]Commentary_Title_WORLD_PORTALS" "WORLD PORTALS"
N/A3544"Commentary_Title_FLIGHT" "UÇUŞ ROTALARI"
N/A3545"[english]Commentary_Title_FLIGHT" "FLIGHT PATHS"
N/A3546"Commentary_Title_HOTEL_HELL" "CEHENNEM OTELİ"
N/A3547"[english]Commentary_Title_HOTEL_HELL" "HOTEL HELL"
N/A3548"Commentary_Title_ACCENTS" "BERBAT AKSANLAR"
N/A3549"[english]Commentary_Title_ACCENTS" "HORRIBLE ACCENTS"
17523550"Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
17533551"[english]Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
N/A3552"Commentary_Title_POTATOS" "PATATESLER"
N/A3553"[english]Commentary_Title_POTATOS" "POTATOS"
N/A3554"Commentary_Title_BIRDBRAIN" "KUŞBEYİNLİ"
N/A3555"[english]Commentary_Title_BIRDBRAIN" "BIRDBRAIN"
N/A3556"Commentary_Title_EVIL" "KÖTÜ WHEATLEY"
N/A3557"[english]Commentary_Title_EVIL" "EVIL WHEATLEY"
N/A3558"Commentary_Title_PUNISHER" "CEZALANDIRICI"
N/A3559"[english]Commentary_Title_PUNISHER" "PUNISHER"
N/A3560"Commentary_Title_ORANGE" "TURUNCU BOT"
N/A3561"[english]Commentary_Title_ORANGE" "ORANGE BOT"
N/A3562"Commentary_Title_BLUE" "MAVİ BOT"
N/A3563"[english]Commentary_Title_BLUE" "BLUE BOT"
N/A3564"Commentary_Title_DECOR" "APERTURE'IN TASARIMI"
N/A3565"[english]Commentary_Title_DECOR" "DECORATING APERTURE"
N/A3566"Commentary_Title_NEW_SOUNDS" "YENİ VE ESKİ SESLER"
N/A3567"[english]Commentary_Title_NEW_SOUNDS" "NEW SOUNDS AND OLD"
N/A3568"Commentary_Title_HUB" "MERKEZ TASARIMI"
N/A3569"[english]Commentary_Title_HUB" "HUB DESIGN"
N/A3570"Commentary_Title_HUB_RETURN" "MERKEZE DÖNÜŞ"
N/A3571"[english]Commentary_Title_HUB_RETURN" "RETURN TO THE HUB"
N/A3572"Commentary_Title_STEALING" "ÇEKİRDEĞİ ÇALMAK"
N/A3573"[english]Commentary_Title_STEALING" "STEALING THE CORE"
17543574"Commentary_Title_PING_TOOL" "İŞARET ARACI"
17553575"[english]Commentary_Title_PING_TOOL" "PING TOOL"
N/A3576"Commentary_Title_SYNC" "ZAMANLAMA KOORDİNASYONU"
N/A3577"[english]Commentary_Title_SYNC" "SYNC UP"
N/A3578"Commentary_Title_DYING" "SÜREKLİ ÖLMEK"
N/A3579"[english]Commentary_Title_DYING" "DYING ALL THE TIME"
N/A3580"Commentary_Title_GEL_SOUNDS" "JEL SESLERİ"
N/A3581"[english]Commentary_Title_GEL_SOUNDS" "GEL SOUNDS"
N/A3582"Commentary_Title_HIGH_FIVE" "BEŞLİK ÇAKMAK"
N/A3583"[english]Commentary_Title_HIGH_FIVE" "HIGH-FIVE"
N/A3584"Commentary_Title_HUGS" "KUCAKLAŞMALAR"
N/A3585"[english]Commentary_Title_HUGS" "HUGS"
N/A3586"Commentary_Title_ROBOT_VISUAL" "ROBOTLARIN GÖRSEL TASARIMI"
N/A3587"[english]Commentary_Title_ROBOT_VISUAL" "ROBOTS VISUAL DESIGN"
N/A3588"Commentary_Title_TURRET" "TARET İMALAT MAKİNESİ"
N/A3589"[english]Commentary_Title_TURRET" "TURRET BUILDING MACHINE"
17563590"Commentary_Title_FRANKENTURRET" "ÖZÜRLÜ TARETLER"
17573591"[english]Commentary_Title_FRANKENTURRET" "FRANKENTURRETS"
N/A3592"Commentary_Title_WHEATLEY_MODEL" "WHEATLEY MODELİ"
N/A3593"[english]Commentary_Title_WHEATLEY_MODEL" "WHEATLEY MODEL"
N/A3594"Commentary_Title_ELEVIDEO" "ASANSÖR VİDEOLARI"
N/A3595"[english]Commentary_Title_ELEVIDEO" "ELEVATING VIDEOS"
N/A3596"Commentary_Title_FAITH" "GÜVEN PLAKALARI"
N/A3597"[english]Commentary_Title_FAITH" "FAITH PLATE"
N/A3598"Commentary_Title_STALEMATE" "İKİLEM"
N/A3599"[english]Commentary_Title_STALEMATE" "STALEMATE"
N/A3600"Commentary_Title_WAKES" "GLADOS'UN UYANIŞI"
N/A3601"[english]Commentary_Title_WAKES" "GLADOS WAKES"
N/A3602"Commentary_Title_TAG" "TAG: THE POWER OF PAINT"
N/A3603"[english]Commentary_Title_TAG" "TAG: THE POWER OF PAINT"
N/A3604"Commentary_Title_PORTING" "BOYA PORTALLAMA"
N/A3605"[english]Commentary_Title_PORTING" "PORTING PAINT"
17583606"Commentary_Title_EMANCIPATION" "SERBEST BIRAKMA IZGARASI"
17593607"[english]Commentary_Title_EMANCIPATION" "EMANCIPATION GRID"
N/A3608"Commentary_Title_SPEED" "HIZLANDIRMA BOYASI"
N/A3609"[english]Commentary_Title_SPEED" "SPEED PAINT"
N/A3610"Commentary_Title_CRAZYBOX" "ÇILGIN KUTU"
N/A3611"[english]Commentary_Title_CRAZYBOX" "CRAZY BOX"
N/A3612"Commentary_Title_PORTALPAINT" "PORTAL BOYASI"
N/A3613"[english]Commentary_Title_PORTALPAINT" "PORTAL PAINT"
17603614"Commentary_Title_arg" "ARG"
17613615"[english]Commentary_Title_arg" "ARG"
17623616"#commentary\com-arg.wav" "[Adam Foster]"
17633617"[english]#commentary\com-arg.wav" "[Adam Foster]"
N/A3618"Commentary_Title_ascent" "RAMPA"
N/A3619"[english]Commentary_Title_ascent" "THE ASCENT"
N/A3620"Commentary_Title_CO-WRITE" "EŞLİ OYUN SENARYO YAZIMI"
N/A3621"[english]Commentary_Title_CO-WRITE" "WRITING FOR CO-OP"
N/A3622"Commentary_Title_TRUST" "GÜVEN BULMACALARI"
N/A3623"[english]Commentary_Title_TRUST" "TRUST PUZZLES"
N/A3624"Commentary_Title_CUBES" "KÜPLER, KÜRELERE KARŞI"
N/A3625"[english]Commentary_Title_CUBES" "CUBES V. SPHERES"
N/A3626"Commentary_Title_CHELL" "YENİ CHELL"
N/A3627"[english]Commentary_Title_CHELL" "NEW CHELL"
N/A3628"Commentary_Title_LIL" "LIL PROJESİ"
N/A3629"[english]Commentary_Title_LIL" "PROJECT LIL"
N/A3630"Commentary_Title_BOTVOX" "BOTLARI SESLENDİRMEK"
N/A3631"[english]Commentary_Title_BOTVOX" "VOICING THE BOTS"
N/A3632"Commentary_Title_WHEATLEY_ATTACKS" "WHEATLEY'İN SALDIRILARI"
N/A3633"[english]Commentary_Title_WHEATLEY_ATTACKS" "WHEATLEY ATTACKS"
N/A3634"Commentary_Title_DESIGNER" "BİR BÖLÜM TASARIMCISI OLARAK WHEATLEY"
N/A3635"[english]Commentary_Title_DESIGNER" "WHEATLEY'S AS LEVEL DESIGNER"
N/A3636"Commentary_Title_WHEATDOS" "WHEATDOS"
N/A3637"[english]Commentary_Title_WHEATDOS" "WHEATDOS"
17643638}
17653639}