Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/gameui polish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
13271327"[english]GameUI_EnableHUDMinMode" "Enable Minimal HUD"
13281328"GameUI_DownloadFilter_Title" "Jeśli serwer gry przesyła\nna komputer treści niestandardowe:"
13291329"[english]GameUI_DownloadFilter_Title" "When a game server tries to download\ncustom content to your computer"
1330N/A"GameUI_DownloadFilter_ALL" "Zezwalaj na pobieranie wszystkich plików niestandardowych z serwera"
N/A1330"GameUI_DownloadFilter_ALL" "Pobierz wszystkie pliki"
13311331"[english]GameUI_DownloadFilter_ALL" "Allow all custom files from server"
1332N/A"GameUI_DownloadFilter_NoSounds" "Nie pobieraj dźwięków niestandardowych"
N/A1332"GameUI_DownloadFilter_NoSounds" "Nie pobieraj dźwięków"
13331333"[english]GameUI_DownloadFilter_NoSounds" "Do not download custom sounds"
1334N/A"GameUI_DownloadFilter_None" "Nie pobieraj żadnych plików niestandardowych"
N/A1334"GameUI_DownloadFilter_None" "Nie pobieraj niczego"
13351335"[english]GameUI_DownloadFilter_None" "Do not download any custom files"
13361336"GameUI_GameMenu_CharacterSetup" "INFORMACJE O POSTACI I USTAWIENIA"
13371337"[english]GameUI_GameMenu_CharacterSetup" "CHARACTER INFO AND SETUP"
13691369"[english]GameUI_EnableOpenMic" "Enable open mic"
13701370"GameUI_VoiceThreshold" "Próg aktywacji otwartego mikrofonu"
13711371"[english]GameUI_VoiceThreshold" "Open mic volume threshold"
N/A1372"Console_Title" "Konsola"
N/A1373"[english]Console_Title" "Console"
N/A1374"Console_Submit" "Wyślij"
N/A1375"[english]Console_Submit" "Submit"
13721376}
13731377}