Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui swedish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
614614"PORTAL2_December" "Dec"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken. Det behövs minst %s1 MB för att spela Portal 2. Avsluta spelet och frigör tillräckligt med minnesutrymme."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken för att spara nya data. Vänligen, ta bort befintliga spardata?"
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Speldata har skadats. Avsluta spelet och ta bort dessa speldata."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "Spardata har skadats. Avsluta spelet och ta bort dessa spardata."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Sparning misslyckades"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Det gick inte att slutföra spelsparningen.\nKontrollera att det finns tillräckligt med hårddiskutrymme och försök igen."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Försök igen?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Spardata"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Vänta medan Portal 2 konfigurerar trophies och validerar din profilinformation..."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Ett allvarligt fel uppstod när Portal 2 konfigurerades.\nAvsluta spelet nu och kontrollera att det finns\ntillräckligt med\nhårddiskutrymme samt att disken inte är korrupt."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Detta sparade Portal 2-spelet tillhör en annan användare.\nDu måste avsluta nu och ta bort de felaktiga spardata för Portal 2."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Dessa sparade Portal 2-speldata är skadade.\nDu måste avsluta spelet nu och ta bort de felaktiga spardata för Portal 2."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Du måste avsluta spelet nu och frigöra\nhårddiskutrymme: ytterligare "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB krävs."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Portal 2 kom inte åt lagringsplatsen för sparspelet.\nDu måste avsluta spelet nu och ta bort de felaktiga Portal 2-spardata."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Uppdatera"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Synka automatiskt dina sparade spel till Steam Cloud, så kan du komma åt dem från PlayStation®3-system. Kräver Steam-konto inloggning för att synkas."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Antal synkroniserade senast sparade spel"
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Inget"