Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui romanian.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
614614"PORTAL2_December" "dec"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Nu mai există spaţiu pe harddisk. Ai nevoie de cel puţin %s1 MB pentru a juca Portal 2. Te rugăm să închizi jocul şi să eliberezi spaţiul necesar."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Nu există spaţiu suficient pe harddisk pentru crearea unei salvări. Te rugăm să ştergi o salvare existentă."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Datele jocului sunt corupte. Te rugăm să închizi jocul şi să ştergi această salvare."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "Datele salvării sunt corupte. Te rugăm să închizi jocul şi să ştergi această salvare."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Salvare Eşuată"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Salvare eşuată.\nAsigură-te că ai suficient spaţiu pe harddisk şi încearcă din nou."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Încerci din nou?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Date Salvare"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Te rugăm să aştepţi până când Portal 2 configurează trofeele\nşi validează informaţiile profilului tău..."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "A survenit o eroare fatala în configurarea Portal 2.\nTrebuie să închizi jocul acum şi să te asiguri că\nai suficient spaţiu pe harddisk sau că acesta nu este corupt."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Această salvare Portal 2 aparţine unui alt utilizator.\nTrebuie să închizi jocul şi să ştergi această salvare."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Această salvare Portal 2 este coruptă.\nTrebuie să închizi jocul şi să ştergi această salvare."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Trebuie să închizi jocul şi să eliberezi\nmai mult spaţiu pe harddisk: încă "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Portal 2 nu a putut accesa dispozitivul de stocare pentru salvări.\nTrebuie să închizi jocul şi să ştergi această salvare."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Actualizare"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Sincronizează automat salvările pe Steam Cloud pentru a le putea accesa de pe orice consolă PlayStation®3. Necesită conectarea cu un cont Steam pentru sincronizare."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Salvează următorul număr de salvări recente"
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Niciuna"