Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui polish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
289289"[english]L4D360UI_FriendDetails" "View Friend Details"
290290"L4D360UI_Native" "(Optymalna)"
291291"[english]L4D360UI_Native" "(Native)"
292N/A"L4D360UI_CampaignTitle_C1" "W centrum zarazy"
N/A292"L4D360UI_CampaignTitle_C1" "Centrum Zarazy"
293293"[english]L4D360UI_CampaignTitle_C1" "Dead Center"
294294"L4D360UI_CampaignTagline_C1" "W tej promocji tniemy nie tylko ceny"
295295"[english]L4D360UI_CampaignTagline_C1" "Prices Aren't the Only Things Getting Slashed"
296N/A"L4D360UI_CampaignTitle_C2" "Karnawał śmierci"
N/A296"L4D360UI_CampaignTitle_C2" "Mroczny Karnawał"
297297"[english]L4D360UI_CampaignTitle_C2" "Dark Carnival"
298298"L4D360UI_CampaignTagline_C2" "Musisz być tego wzrostu... BY ZGINĄĆ!"
299299"[english]L4D360UI_CampaignTagline_C2" "You must be this tall... TO DIE!"
300N/A"L4D360UI_CampaignTitle_C3" "Bagienna gorączka"
N/A300"L4D360UI_CampaignTitle_C3" "Bagienna Gorączka"
301301"[english]L4D360UI_CampaignTitle_C3" "Swamp Fever"
302302"L4D360UI_CampaignTagline_C3" "ŚMIERĆ TO JEDYNE LEKARSTWO"
303303"[english]L4D360UI_CampaignTagline_C3" "THE ONLY CURE IS DYING"
304N/A"L4D360UI_CampaignTitle_C4" "Krwawa ulewa"
N/A304"L4D360UI_CampaignTitle_C4" "Wielka Ulewa"
305305"[english]L4D360UI_CampaignTitle_C4" "Hard Rain"
306N/A"L4D360UI_CampaignTagline_C4" "Po nas choćby potop"
N/A306"L4D360UI_CampaignTagline_C4" "Piekło na ziemi i woda po kolana"
307307"[english]L4D360UI_CampaignTagline_C4" "Come Hell and High Water"
308308"L4D360UI_CampaignTitle_C5" "Parafia"
309309"[english]L4D360UI_CampaignTitle_C5" "The Parish"
310N/A"L4D360UI_CampaignTagline_C5" "ZAWSZE MOŻE BYĆ GORZEJ... I BĘDZIE"
N/A310"L4D360UI_CampaignTagline_C5" "WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ NA POŁUDNIE"
311311"[english]L4D360UI_CampaignTagline_C5" "THIS TIME IT ALL GOES SOUTH"
312312"L4D360UI_NamVet" "Bill"
313313"[english]L4D360UI_NamVet" "Bill"
614614"PORTAL2_December" "Gru"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Brak wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym. Aby móc zagrać w Portal 2, potrzeba przynajmniej %s1 MB wolnego miejsca. Wyjdź z gry i zwolnij wymaganą ilość miejsca."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Brak wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym, aby utworzyć nowe dane zapisu. Usuń istniejące zapisane stany gry."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Dane gry są uszkodzone. Wyjdź z gry i usuń te dane."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "Dane zapisu gry są uszkodzone. Wyjdź z gry i usuń te dane."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Błąd zapisu"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Nie można ukończyć operacji zapisu gry.\nUpewnij się, że posiadasz dostateczną ilość wolnego miejsca na dysku twardym i spróbuj ponownie."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Ponowić?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Dane zapisu"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Czekaj - Portal 2 konfiguruje trofea i sprawdza informacje profilu...."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Podczas konfigurowania gry Portal 2 wystąpił błąd krytyczny.\nWyjdź z gry i upewnij się, że masz dostateczną ilość wolnego miejsca na dysku twardym, a sam dysk twardy nie jest uszkodzony."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Zapis gry Portal 2 należy do innego użytkownika.\nWyjdź z gry i usuń informacje zapisu gry Portal 2."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Zapis gry Portal 2 jest uszkodzony.\nWyjdź z gry i usuń zapisane dane gry Portal 2."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Wyjdź z gry i zwolnij miejsce na dysku twardym:\n wymagane "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Gra Portal 2 nie może zapisać danych.\nWyjdź z gry i usuń zapisane dane gry Portal 2."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Odśwież"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Steam automatycznie zsynchronizuje zapisane stany gry z usługą Steam Cloud, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp z każdej system PlayStation®3. Możesz określić, ile najnowszych stanów gry ma zostać zsynchronizowanych ze Steam Cloud."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Synchronizuj tą ilość najnowszych zapisanych stanów"
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Nie dopuszczaj"
30373037"[english]L4D360UI_CampaignName_Unknown" "Unknown Campaign"
30383038"L4D360UI_CampaignName_Unknown" "Zawartość do pobrania" [$GAMECONSOLE]
30393039"[english]L4D360UI_CampaignName_Unknown" "Downloadable Content"
3040N/A"L4D360UI_CampaignName_C1" "W centrum zarazy"
N/A3040"L4D360UI_CampaignName_C1" "Lądowisko"
30413041"[english]L4D360UI_CampaignName_C1" "Landing Bay"
3042N/A"L4D360UI_CampaignName_C2" "Karnawał śmierci"
N/A3042"L4D360UI_CampaignName_C2" "Deima"
30433043"[english]L4D360UI_CampaignName_C2" "Deima"
3044N/A"L4D360UI_CampaignName_C3" "Bagienna gorączka"
N/A3044"L4D360UI_CampaignName_C3" "Bagienna Gorączka"
30453045"[english]L4D360UI_CampaignName_C3" "Swamp Fever"
3046N/A"L4D360UI_CampaignName_C4" "Krwawa ulewa"
N/A3046"L4D360UI_CampaignName_C4" "Wielka Ulewa"
30473047"[english]L4D360UI_CampaignName_C4" "Hard Rain"
30483048"L4D360UI_CampaignName_C5" "Parafia"
30493049"[english]L4D360UI_CampaignName_C5" "The Parish"