Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui finnish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
614614"PORTAL2_December" "Jou"
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Tarvitset vähintään %s1 Mt Portal 2:n pelaamiseen. Lopeta peli ja vapauta tilaa."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa uuden tallennuksen luomiseen. Ole hyvä ja poista vanhoja tallennustietoja."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Pelitiedot ovat vioittuneet. Lopeta peli ja poista nämä pelitiedot."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "Tallennustiedot ovat vioittuneet. Lopeta peli ja poista nämä tallennustiedot."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Tallennus epäonnistui"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Pelin tallentaminen epäonnistui.\nVarmista, että vapaata tilaa on riittävästi ja yritä uudelleen."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Yritetäänkö uudelleen?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Tallenna"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Odota – Portal 2 määrittää trophyt ja tarkistaa profiilitietosi..."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Portal 2:n määrityksissä tapahtui vakava virhe.\n\nLopeta peli ja varmista, että sinulla on kiintolevyllä riittävästi vapaata tilaa ja että levy ei ole vioittunut."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Tämä Portal 2 -tallennus kuuluu toiselle käyttäjälle.\nLopeta peli ja poista nämä Portal 2 -tallennustiedot."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Portal 2 -pelitallennus on vioittunut.\nLopeta peli ja poista virheelliset Portal 2 -tallennustiedot."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Lopeta peli ja vapauta kiintolevytilaa: tarvitaan "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " Mt vähintään."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Portal 2 ei pystynyt käyttämään tallennustietoja.\nLopeta peli ja poista virheelliset Portal 2 -tallennustiedot."
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Päivitä"
24012401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24022402"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Synkronoi pelitallennuksesi automaattisesti Steam Cloud -palveluun, jotta voit käyttää niitä millä tahansa PlayStation®3-järjestelmällä. Synkronointi vaatii sisäänkirjautumista Steam-tilille."
2403N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2403"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24042404"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Synkronoi näin monta viimeisintä pelitallennusta"
24052405"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24062406"L4D360UI_CloudSettings_0" "Ei yhtään"