Template:PatchDiff/May 26, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui czech.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
614614"PORTAL2_December" "Pros."
615615"[english]PORTAL2_December" "Dec"
616616"PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "Na pevném disku není dostatek volného místa. Abyste mohli hrát hru Portal 2, potřebujete alespoň %s1 MB. Opusťte hru a uvolněte potřebné místo na disku."
617N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available space in the HDD. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
N/A617"[english]PORTAL2_MsgBx_StartNeedMoreSpace" "There is not enough available hard disk space. You need at least %s1 MB to play Portal 2. Please exit the game and obtain the necessary free space."
618618"PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "Na pevném disku není dostatek místa pro vytvoření nových dat uložení. Smažte stávající uložení."
619N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available space in the HDD to create new save data. Please delete an existing save."
N/A619"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveMoreSpacePleaseDelete" "There is not enough available hard disk space to create new save data. Please delete an existing save."
620620"PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Herní data jsou poškozená. Opusťte hru a tato herní data smažte."
621621"[english]PORTAL2_MsgBx_GameDataCorrupt" "Game data is corrupt. Please exit the game and delete this game data."
622622"PORTAL2_MsgBx_SaveDataCorrupt" "Uložená data jsou poškozená. Opusťte hru a tato uložená data smažte."
630630"PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Uložení se nezdařilo"
631631"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailure" "Save Failed"
632632"PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Nepodařilo se dokončit uložení hry.\nZkontrolujte, zda máte dostatek volného místa na disku, a zkuste to znovu."
633N/A"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free disk space and retry."
N/A633"[english]PORTAL2_MsgBx_SaveFailureTxt" "Failed to complete save game operation.\nEnsure that you have sufficient free hard disk space and retry."
634634"PORTAL2_Retry" "Zkusit znovu?"
635635"[english]PORTAL2_Retry" "Retry?"
636636"PORTAL2PS3_SaveData" "Uložená data"
808808"L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Počkejte prosím, než hra Portal 2 nakonfiguruje vaše trofeje\na ověří údaje vašeho profilu...."
809809"[english]L4D360UI_Boot_InviteCheck" "Please wait while Portal 2 is configuring trophies\nand validating your profile information...."
810810"L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "Při konfiguraci hry Portal 2 došlo k závažné chybě.\nNyní musíte hru opustit a ověřit, zda máte\ndostatek volného místa a váš disk není poškozený."
811N/A"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free disk space and your disk is not corrupt."
N/A811"[english]L4D360UI_Boot_ErrorFatal" "There has been a fatal error configuring Portal 2.\nYou must quit game now and ensure that you have\nsufficient free hard disk space and your hard disk is not corrupt."
812812"L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "Tato uložená hra Portal 2 patří jinému uživateli.\nNyní musíte hru opustit a tuto uloženou hru Portal 2 smazat."
813813"[english]L4D360UI_Boot_Error_WRONG_USER" "This Portal 2 saved game belongs to another user.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
814814"L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "Tato uložená hra Portal 2 je poškozená.\nNyní musíte hru opustit a tuto uloženou hru Portal 2 smazat."
815815"[english]L4D360UI_Boot_Error_BROKEN" "This Portal 2 saved game is corrupt.\nYou must quit now and delete this Portal 2 saved game information."
816816"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "Nyní musíte hru opustit a uvolnit\nmísto na disku: je vyžadováno ještě "
817N/A"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\ndisk space: additional "
N/A817"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE1" "You must quit now and free up some\nhard disk space: additional "
818818"L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB volného místa."
819819"[english]L4D360UI_Boot_Error_NOSPACE2" " MB required."
820820"L4D360UI_Boot_Error_SAVE_GENERAL" "Hra Portal 2 nemůže získat přístup k úložišti s uloženou hrou.\nNyní musíte hru opustit a tuto uloženou hru Portal 2 smazat."
23982398"L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Obnovit"
23992399"[english]L4D360UI_CloudSettings_Refresh" "Refresh"
24002400"L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automaticky synchronizujte své uložené hry se službou Steam Cloud, abyste k nim měli přístup ze kteréhokoli systému PlayStation®3. Synchronizace vyžaduje přihlášení do účtu Steam."
2401N/A"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3. Requires Steam account login to sync."
N/A2401"[english]L4D360UI_CloudSettings_Explanation" "Automatically sync your saved games to the Steam Cloud so you can access them from any PlayStation®3 system. Requires Steam account login to sync."
24022402"L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Synchronizovat tolik z mých posledních uložených pozic"
24032403"[english]L4D360UI_CloudSettings_NumberOfSaves" "Sync this many of my most recent saves"
24042404"L4D360UI_CloudSettings_0" "Žádné"