Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles turkish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
N/A1"lang"
N/A2{
N/A3"Language" "turkish"
N/A4"Tokens"
N/A5{
N/A6"announcer.a4_recapture01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Patlama gerçekleşmek üzere. Tesisi derhal boşaltın."
N/A7"[english]announcer.a4_recapture01" "<clr:250,231,181>Announcer: Explosion imminent. Evacuate the facility immediately."
N/A8"announcer.a4_recapture03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı. Reaktör çekirdeği kritik sıcaklıkta."
N/A9"[english]announcer.a4_recapture03" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning. Reactor core is at critical temperature."
N/A10"announcer.a4_recapture04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı: Çekirdek aşırı ısınıyor. Nükleer erime gerçekleşmek üzere."
N/A11"[english]announcer.a4_recapture04" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning: Core overheating. Nuclear meltdown imminent."
N/A12"announcer.bb_corruption03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı: Çekirdek bozulması yüzde 50."
N/A13"[english]announcer.bb_corruption03" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning: Core corruption at 50 percent."
N/A14"announcer.bb_corruption04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı: Çekirdek bozulması yüzde 75."
N/A15"[english]announcer.bb_corruption04" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning: Core corruption at 75 percent."
N/A16"announcer.bb_corruption06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı: Çekirdek bozulması yüzde 100."
N/A17"[english]announcer.bb_corruption06" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning: Core corruption at 100 percent."
N/A18"announcer.bb_neurotoxin01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sinir gazı seviyesi 5 dakika içerisinde azami seviyede olacak."
N/A19"[english]announcer.bb_neurotoxin01" "<clr:250,231,181>Announcer: Neurotoxin level at capacity in five minutes."
N/A20"announcer.bb_neurotoxin06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Havalandırma sistemine izinsiz müdahale edildi: Sinir gazı devre dışı."
N/A21"[english]announcer.bb_neurotoxin06" "<clr:250,231,181>Announcer: Vent system compromised: Neurotoxin offline."
N/A22"announcer.bb_reactor02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Reaktör patlamasına dört dakika."
N/A23"[english]announcer.bb_reactor02" "<clr:250,231,181>Announcer: Reactor explosion in four minutes."
N/A24"announcer.bb_reactor06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Reaktör Patlama Zamanlayıcısı yok edildi."
N/A25"[english]announcer.bb_reactor06" "<clr:250,231,181>Announcer: Reactor Explosion Timer destroyed."
N/A26"announcer.bb_reactor07" "<clr:250,231,181>Sunucu: Reaktör Patlaması Belirsizliği Acil Durum Önlem Protokolü devrede: Bu tesis 2 dakika içerisinde kendini imha edecek."
N/A27"[english]announcer.bb_reactor07" "<clr:250,231,181>Announcer: Reactor Explosion Uncertainty Emergency Preemption Protocol initiated: This facility will self destruct in two minutes."
N/A28"announcer.bb_stalemate01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Çekirdeğin elle değiştirilmesi gerekiyor."
N/A29"[english]announcer.bb_stalemate01" "<clr:250,231,181>Announcer: Manual core replacement required."
N/A30"announcer.bb_stalemate02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Yedek Çekirdek: Başlamaya hazır mısın?"
N/A31"[english]announcer.bb_stalemate02" "<clr:250,231,181>Announcer: Substitute Core: Are you ready to start?"
N/A32"announcer.bb_stalemate03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bozuk Çekirdek: başlamaya hazır mısın?"
N/A33"[english]announcer.bb_stalemate03" "<clr:250,231,181>Announcer: Corrupted Core: are you ready to start?"
N/A34"announcer.bb_stalemate04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Belirsiz cevap EVET olarak kabul ediliyor."
N/A35"[english]announcer.bb_stalemate04" "<clr:250,231,181>Announcer: Interpreting vague answer as YES."
N/A36"announcer.bb_stalemate05" "<clr:250,231,181>Sunucu: İkilem tespit edildi."
N/A37"[english]announcer.bb_stalemate05" "<clr:250,231,181>Announcer: Stalemate detected."
N/A38"announcer.bb_stalemate06" "<clr:250,231,181>Sunucu: İkilem Çözümleme Eklentisinde yangın tespit edildi. Söndürülüyor."
N/A39"[english]announcer.bb_stalemate06" "<clr:250,231,181>Announcer: Fire detected in the Stalemate Resolution Annex. Extinguishing."
N/A40"announcer.bb_stalemate07" "<clr:250,231,181>Sunucu: İkilem Çözümleme Ortağı: Lütfen İkilem Çözümleme Düğmesine basın."
N/A41"[english]announcer.bb_stalemate07" "<clr:250,231,181>Announcer: Stalemate Resolution Associate: Please press the Stalemate Resolution Button."
N/A42"announcer.carolyndeleted02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Caroline silindi."
N/A43"[english]announcer.carolyndeleted02" "<clr:250,231,181>Announcer: Caroline deleted."
N/A44"announcer.evacuationmisc01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Lütfen acil durum tahliyesi için hazırlanın."
N/A45"[english]announcer.evacuationmisc01" "<clr:250,231,181>Announcer: Please prepare for emergency evacuation."
N/A46"announcer.gladosbattle11" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı: Merkezi çekirdek bozulması yüzden seksen."
N/A47"[english]announcer.gladosbattle11" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning: Central core is eighty percent corrupt."
N/A48"announcer.gladosbattle12" "<clr:250,231,181>Sunucu: Alternatif çekirdek tespit edildi."
N/A49"[english]announcer.gladosbattle12" "<clr:250,231,181>Announcer: Alternate core detected."
N/A50"announcer.gladosbattle13" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bir çekirdek transferi başlatmak için lütfen yedek çekirdeği hazneye yerleştirin."
N/A51"[english]announcer.gladosbattle13" "<clr:250,231,181>Announcer: To initiate a core transfer, please deposit substitute core in receptacle."
N/A52"announcer.gladosbattle14" "<clr:250,231,181>Sunucu: Yedek çekirdek kabul edildi."
N/A53"[english]announcer.gladosbattle14" "<clr:250,231,181>Announcer: Substitute core accepted."
N/A54"announcer.gladosbattle15" "<clr:250,231,181>Sunucu: Yedek çekirdek, işlemi başlatmak için hazır mısın?"
N/A55"[english]announcer.gladosbattle15" "<clr:250,231,181>Announcer: Substitute core, are you ready to start the procedure?"
N/A56"announcer.gladosbattle16" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bozuk çekirdek, işlemi başlatmak için hazır mısın?"
N/A57"[english]announcer.gladosbattle16" "<clr:250,231,181>Announcer: Corrupted core, are you ready to start the procedure?"
N/A58"announcer.gladosbattle17" "<clr:250,231,181>Sunucu: İkilem tespit edildi. Transfer işlemi devam edemez."
N/A59"[english]announcer.gladosbattle17" "<clr:250,231,181>Announcer: Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue."
N/A60"announcer.gladosbattle18" "<clr:250,231,181>Sunucu: ...ta ki ikilem çözümleme düğmesine basacak bir ikilem ortağı olana kadar."
N/A61"[english]announcer.gladosbattle18" "<clr:250,231,181>Announcer: ...unless a stalemate associate is present to press the stalemate resolution button."
N/A62"announcer.gladosbattle19" "<clr:250,231,181>Sunucu: İkilem Çözüldü."
N/A63"[english]announcer.gladosbattle19" "<clr:250,231,181>Announcer: Stalemate Resolved."
N/A64"announcer.gladosbattle20" "<clr:250,231,181>Sunucu: Lütfen çekirdek transfer alanına dönün."
N/A65"[english]announcer.gladosbattle20" "<clr:250,231,181>Announcer: Please return to the core transfer bay."
N/A66"announcer.good01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel!"
N/A67"[english]announcer.good01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good!"
N/A68"announcer.good02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel!"
N/A69"[english]announcer.good02" "<clr:250,231,181>Announcer: Good!"
N/A70"announcer.mp_coop_wall_5security03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bugünün Güvenlik Kodu: 5,33,41,18"
N/A71"[english]announcer.mp_coop_wall_5security03" "<clr:250,231,181>Announcer: Today's Security Code is: 5,33,41,18"
N/A72"announcer.mp_hub_return01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bilgisayar Zeka Eğitimi ve Zenginleştirme Merkezi İnsan Denek Araştırma Merkezi'ne hoşgeldiniz. Tüm parkurları açtınız."
N/A73"[english]announcer.mp_hub_return01" "<clr:250,231,181>Announcer: Welcome to the Computer Intelligence Training and Enrichment Center Human Test Subject Research Center. You have unlocked all available courses."
N/A74"announcer.mp_hub_return02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı! Şu anda tüm test parkurları kullanılabilir durumda."
N/A75"[english]announcer.mp_hub_return02" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning! All testing courses are currently available."
N/A76"announcer.mp_hub_return03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Merkez dağıtım odasına başarıyla dönüşünüz için tebrik ederiz. Buradan daha önce tamamlanmış tüm parkurları seçebilirsiniz."
N/A77"[english]announcer.mp_hub_return03" "<clr:250,231,181>Announcer: Congratulations on successfully returning to the central hub room. From here you can select all previously completed courses."
N/A78"announcer.mp_hub_return04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Deneyiminizi kolaylaştırmak için, tüm testler kullanılabilir ve test alanlarındaki tüm güvenlik önlemleri devre dışı bırakılmış durumda."
N/A79"[english]announcer.mp_hub_return04" "<clr:250,231,181>Announcer: For your testing convenience, all tests are available and all safety precautions within testing chambers have been deactivated."
N/A80"announcer.mp_hub_return05" "<clr:250,231,181>Sunucu: Merkez dağıtıma tekrar hoşgeldiniz. Tüm deney parkurları kullanılabilir durumda. Parkurları tekrar tekrar ve rahatça çözebilirsiniz."
N/A81"[english]announcer.mp_hub_return05" "<clr:250,231,181>Announcer: Welcome back to the central hub. All test courses are available. You may redundantly solve the courses at your leisure."
N/A82"announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Deney parkurlarını tamamladığınız için teşekkür ederiz. Eğer deneyiminizden hoşnut kaldıysanız şu an istediğiniz deney parkuruna tekrar girebilirsiniz."
N/A83"[english]announcer.mp_hub_return06" "<clr:250,231,181>Announcer: Thank you for completing the testing courses. If you enjoyed your experience, you may now re-enter the testing course of your choice."
N/A84"announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Sunucu: Tüm deney kurlarını tamamlayarak C-Seviyesi güvenlik iznine sahip oldunuz. Artık tüm deney parkurlarına ve Aperture Science'ın 176 tuvaletinden üç tanesine erişebilirsiniz."
N/A85"[english]announcer.mp_hub_return07" "<clr:250,231,181>Announcer: By completing all test courses, you have achieved Level C security clearance. You may now access all testing courses and three of Aperture Science's 176 restrooms."
N/A86"announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Günaydın. Dokuz dokuz dokuz... dokuz dokuz dok-'tan beri uykudaydınız. Bu nezaket ziyaretinin amacı size tüm deneklerin derhal tahliyesi [AZALARAK DUYULMAZ OLUR]"
N/A87"[english]announcer.openingcourtesy01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for nine nine nine... nine nine ni- This courtesy call is to inform you that all test subjects should immediately vacate [FADES OUT]"
N/A88"announcer.openingexercise01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Günaydın. -ELLİ- gündür uykudaydınız. Eyalet yönetmelikleri ve federal yönetmelikler gereğince Aperture Science Genişletilmiş Rahatlama Merkezindeki tüm denek adayları zorunlu fiziksel ve mental sağlamlık antrenmanı için periyodik olarak uyandırılır."
N/A89"[english]announcer.openingexercise01" "<clr:250,231,181>Announcer: Good morning. You have been in suspension for -FIFTY- days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise."
N/A90"announcer.openingexercise02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bir zil sesi duyacaksınız. Zili duyduğunuzda yukarı, tavana bakın. [ZİL]"
N/A91"[english]announcer.openingexercise02" "<clr:250,231,181>Announcer: You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. [BUZZER]"
N/A92"announcer.openingexercise03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel. Bir zil sesi duyacaksınız. Zili duyduğunuzda aşağı, yere bakın. [ZİL]"
N/A93"[english]announcer.openingexercise03" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. [BUZZER]"
N/A94"announcer.openingexercise04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel. Bu, fiziksel ve mental sağlamlık antrenmanınızın jimnastik bölümünü tamamlıyor."
N/A95"[english]announcer.openingexercise04" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise."
N/A96"announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Sunucu: Duvarda çerçevelenmiş bir tablo var. Lütfen gidip önünde durun."
N/A97"[english]announcer.openingexercise05" "<clr:250,231,181>Announcer: There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it."
N/A98"announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bu bir sanat eseri. Bir zil sesi duyacaksınız. Zili duyduğunuzda, sanat eserine bakın. [ZİL]"
N/A99"[english]announcer.openingexercise06" "<clr:250,231,181>Announcer: This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. [BUZZER]"
N/A100"announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Şu an zihinsel olarak canlanmış hissediyor olmalısınız. Eğer sanat eserine bakmanın size yeterli entellektüel desteği sağlamadığından şüpheleniyorsanız biraz da bu klasik müziği deneyin. [ZİLLE KESİLEN MÜZİK]"
N/A101"[english]announcer.openingexercise07" "<clr:250,231,181>Announcer: You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. [MUSIC INTERRUPTED BY BUZZER]"
N/A102"announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel. Şimdi lütfen yatağınıza dönün."
N/A103"[english]announcer.openingexercise08" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. Now please return to your bed."
N/A104"announcer.openingsafeguards01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an tüm reaktör çekirdek koruyucuları işlevsiz. Lütfen reaktör çekirdeği erimesi için hazırlanın."
N/A105"[english]announcer.openingsafeguards01" "<clr:250,231,181>Announcer: All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown."
N/A106"announcer.prehub06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Merhaba, ve Aperture Science Zenginleştirme Merkezine tekrar hoşgeldiniz."
N/A107"[english]announcer.prehub06" "<clr:250,231,181>Announcer: Hello, and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center."
N/A108"announcer.prehub08" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an kontrolümüz dışındaki kıyamet habercisi şartlar sebebiyle teknik sıkıntılar yaşıyoruz."
N/A109"[english]announcer.prehub08" "<clr:250,231,181>Announcer: We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control."
N/A110"announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Sunucu: Neyse ki, Acil Durum Deney Protokolü sayesinde, testler devam edebilir. Bu önceden kaydedilmiş mesajlar, çevresel, sosyal, ekonomik veya yapısal çökmelerde hâlâ bilim yapmaya devam edebilmeniz için sizi teşvik edecek ve yönlendirecek."
N/A111"[english]announcer.prehub09" "<clr:250,231,181>Announcer: However, thanks to Emergency Testing Protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support, so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse."
N/A112"announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Sunucu: Portal açılacak ve acil durum testi üç saniye içerisinde başlayacak. İki. Bir."
N/A113"[english]announcer.prehub10" "<clr:250,231,181>Announcer: The portal will open and emergency testing will begin in three. Two. One."
N/A114"announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Sunucu: Küp ve düğme tabanlı testler korkunç acil durumlarda bile bilim için önemli birer araç olmayı sürdürüyorlar."
N/A115"[english]announcer.prehub11" "<clr:250,231,181>Announcer: Cube- and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency."
N/A116"announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer bu acil duruma küp- ve düğme-temelli deney sebep olduysa sakın endişelenmeyin. Bu olayın ikinci bir kez tekrarlanma ihtimali oldukça zayıftır."
N/A117"[english]announcer.prehub12" "<clr:250,231,181>Announcer: If cube- and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim."
N/A118"announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer bir çalışan değil de bu tesisi medeniyetin yıkıntıları arasında bulan biriyseniz, hoşgeldiniz! Ve lütfen unutmayın: Deney, gelecektir ve gelecek sizinle başlar."
N/A119"[english]announcer.prehub17" "<clr:250,231,181>Announcer: If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome! And remember: Testing is the future, and the future starts with you."
N/A120"announcer.prehub18" "<clr:250,231,181>Sunucu: Buraya kadar gelebilmen büyük başarı, gelecek-başlatıcı! Lafı gelmişken, eğer basit zihniyetli, yaşlı biriysen veya geleceğin seninle başlamasına engel teşkil edecek şekilde radyasyona maruz kalmışsan lütfen ilkel kabilene geri dön ve test için daha yetenekli birisini gönder."
N/A121"[english]announcer.prehub18" "<clr:250,231,181>Announcer: Good work getting this far, future-starter! That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better-qualified for testing."
N/A122"announcer.prehub19" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an yaşamakta olduğumuz teknik sıkıntılardan dolayı test alanınız denetlenmemektedir."
N/A123"[english]announcer.prehub19" "<clr:250,231,181>Announcer: Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised."
N/A124"announcer.prehub20" "<clr:250,231,181>Sunucu: Test sonunda tekrar bir rahatlama kabinine girmeden önce lütfen test sonuçlarınızı yazmak için vakit ayırın. Toplum tekrar oluşturulduğunda bir Aperture Science Bütünleşme Ortağı sizi mülakat için uyandıracak."
N/A125"[english]announcer.prehub20" "<clr:250,231,181>Announcer: Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt."
N/A126"announcer.prehub27" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer boynunuzdan aşağı doğru sıvı akışı hissederseniz, gevşeyin, sırtüstü uzanın ve hemen şakaklarınıza basınç uygulayın."
N/A127"[english]announcer.prehub27" "<clr:250,231,181>Announcer: If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples."
N/A128"announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sadece Malzeme Serbest Bırakma Izgarası'nın kafanızın içerisindeki kulak tüplerini serbest bırakmasına bağlı olabilecek nadir bir reaksiyon yaşıyorsunuz."
N/A129"[english]announcer.prehub28" "<clr:250,231,181>Announcer: You are simply experiencing a rare reaction in which the Material Emancipation Grill may have emancipated the ear tubes inside your head."
N/A130"announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sıradaki deney çok tehlikeli. Neredeyse kesin ölümle karşı karşıya kaldığınızda bile sakin kalmanıza yardımcı olmak için 3 saniye içerisinde yumuşak caz çalınacak. İki. Bir. [YUMUŞAK CAZ]"
N/A131"[english]announcer.prehub42" "<clr:250,231,181>Announcer: This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in three. Two. One. [SMOOTH JAZZ]"
N/A132"announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bu kaydın yapıldığı tarihteki Federal şeffaflık politikaları sıradaki deneyin muhtemelen ölümcül olduğunu bildirmemizi ve sizi daha güvenli bir deney ortamına yönlendirmemizi gerektiriyor."
N/A133"[english]announcer.prehub43" "<clr:250,231,181>Announcer: At the time of this recording, Federal disclosure policies require us to inform you that this next test is probably lethal and to redirect you to a safer test environment."
N/A134"announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şu an var olmayan bu kurumlarla uyumlu olabilmek adına biraz daha yumuşak caz çalacağız."
N/A135"[english]announcer.prehub44" "<clr:250,231,181>Announcer: We will attempt to comply with these now non-existent agencies by playing some more smooth jazz."
N/A136"announcer.prehub46" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer Dünya şu an bir hayvan-kral, duygulu bulut veya sağduyuyu kabul etmeyen ya da algılamaktan aciz bir varlık tarafından yönetiliyorsa z- [KAYIT YARIDA KESİLİR]"
N/A137"[english]announcer.prehub46" "<clr:250,231,181>Announcer: If the Earth is currently governed by a manner of animal-king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason, th- [RECORDING SHORTS OUT]"
N/A138"announcer.sarcasmcore01" "<clr:250,231,181>Sunucu: [bip] İğneleme Testi tamamlandı. [bip]"
N/A139"[english]announcer.sarcasmcore01" "<clr:250,231,181>Announcer: [beep] Sarcasm Self Test complete. [beep]"
N/A140"announcer.sp_sabotage_factory13" "<clr:250,231,181>Sunucu: Taret telafi hatları etkin."
N/A141"[english]announcer.sp_sabotage_factory13" "<clr:250,231,181>Announcer: Turret redemption lines active."
N/A142"announcer.sp_sabotage_factory14" "<clr:250,231,181>Sunucu: Lütfen telafiye giden taretlere müdahale etmeyin."
N/A143"[english]announcer.sp_sabotage_factory14" "<clr:250,231,181>Announcer: Please do not engage with turrets heading towards redemption."
N/A144"announcer.sp_sabotage_factory15" "<clr:250,231,181>Sunucu: Taret telafi hatları oyuncak değildir, lütfen hattı terkedin."
N/A145"[english]announcer.sp_sabotage_factory15" "<clr:250,231,181>Announcer: Turret redemption lines are not rides, please exit the turret redemption line."
N/A146"announcer.sp_sabotage_factory16" "<clr:250,231,181>Sunucu: Canlı taret hattı etkin. Odaya girişte çok dikkatli olun."
N/A147"[english]announcer.sp_sabotage_factory16" "<clr:250,231,181>Announcer: Live turret line is active. Enter room with extreme caution."
N/A148"announcer.sp_sabotage_factory17" "<clr:250,231,181>Sunucu: Lütfen etkin taretlerin dikkatini çekmekten veya onlar tarafından vurulmaktan kaçının."
N/A149"[english]announcer.sp_sabotage_factory17" "<clr:250,231,181>Announcer: Please avoid alerting active turrets or being shot by active turrets."
N/A150"announcer.sp_sabotage_factory18" "<clr:250,231,181>Sunucu: Burası steril bir ortamdır; lütfen taret hattı üzerinde gezinmeyin."
N/A151"[english]announcer.sp_sabotage_factory18" "<clr:250,231,181>Announcer: This is a sterile environment; please refrain from riding on the turret line."
N/A152"announcer.sp_sabotage_factory19" "<clr:250,231,181>Sunucu: Burası bir \"temiz oda\" tesisidir, arındırıcılar taret telafi işlemine zarar verebilir."
N/A153"[english]announcer.sp_sabotage_factory19" "<clr:250,231,181>Announcer: This is a clean room facility, decontaminates can harm the turret redemption process."
N/A154"announcer.sp_sabotage_factory20" "<clr:250,231,181>Sunucu: Kusurlu olmayan taret testi etkin."
N/A155"[english]announcer.sp_sabotage_factory20" "<clr:250,231,181>Announcer: Non-defective turret testing active."
N/A156"announcer.sp_sabotage_factory21" "<clr:250,231,181>Sunucu: Kusurlu Taret testi etkin."
N/A157"[english]announcer.sp_sabotage_factory21" "<clr:250,231,181>Announcer: Defective Turret testing active."
N/A158"announcer.sp_sabotage_factory22" "<clr:250,231,181>Sunucu: Kusurlu taret testi sırasında platformlar güvenlidir."
N/A159"[english]announcer.sp_sabotage_factory22" "<clr:250,231,181>Announcer: Catwalks are safe during defective turret testing."
N/A160"announcer.sp_sabotage_factory23" "<clr:250,231,181>Sunucu: Hâlâ etkin olabilecekleri nedeniyle kusurlu taretlerden uzak durun."
N/A161"[english]announcer.sp_sabotage_factory23" "<clr:250,231,181>Announcer: Avoid defective defective turrets as they may still be active."
N/A162"announcer.sp_sabotage_factory_line01" "<clr:250,231,181><low>Sunucu: Şablon"
N/A163"[english]announcer.sp_sabotage_factory_line01" "<clr:250,231,181><low>Announcer: Template"
N/A164"announcer.sp_sabotage_factory_line02" "<clr:250,231,181><low>Sunucu: Ses ver"
N/A165"[english]announcer.sp_sabotage_factory_line02" "<clr:250,231,181><low>Announcer: Response"
N/A166"announcer.sp_sabotage_factory_line04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Yeni şablon kabul edildi."
N/A167"[english]announcer.sp_sabotage_factory_line04" "<clr:250,231,181>Announcer: New template accepted."
N/A168"announcer.sp_sabotage_factory_line05" "<clr:250,231,181>Sunucu: Şablon kayıp. Hafızadan devam ediliyor."
N/A169"[english]announcer.sp_sabotage_factory_line05" "<clr:250,231,181>Announcer: Template missing. Continuing from memory."
N/A170"announcer.sp_sabotage_implosion01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Uyarı! Sinir gazı basıncı ciddi seviyede ölümcül olmayan seviyeye geldi."
N/A171"[english]announcer.sp_sabotage_implosion01" "<clr:250,231,181>Announcer: Warning! Neurotoxin pressure has reached dangerously unlethal levels."
N/A172"announcer.testchamber02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Eğer Zenginleştirme Merkezi şu an ateş topları, gök taşları ya da uzaydaki diğer nesneler tarafından bombardıman ediliyorsa lütfen uzay atıklarından kasıtlı olarak korunmamanın testin bir parçası gibi GÖRÜNMEDİĞİ yerlerde korunaksız alanlardan kaçının."
N/A173"[english]announcer.testchamber02" "<clr:250,231,181>Announcer: If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space-debris DOES NOT appear to be a deliberate part of the test."
N/A174"announcer.testchamber03" "<clr:250,231,181>Sunucu: Bravo! Zenginleştirme Merkezi şartlar umutsuz görünse de, yalnız olmadığınızı hatırlatır. Tüm Aperture Science kişilik yapıları kıyamet gibi düşük güç ortamlarında bile 1.1 volta kadar işlevsel kalacaktır."
N/A175"[english]announcer.testchamber03" "<clr:250,231,181>Announcer: Well done! The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low power environments of as few as 1.1 volts."
N/A176"announcer.testchamber04" "<clr:250,231,181>Sunucu: Çekirdek test protokollerine yeterli derecede güç sağlanabilmesi için, bütün güvenlik önlemleri devre dışı bırakılmıştır. Zenginleştirme Merkezi bu konu hakkında sorularınıza ve kaygılarınıza saygı duyar."
N/A177"[english]announcer.testchamber04" "<clr:250,231,181>Announcer: To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The Enrichment Center respects your right to have questions or concerns about this policy."
N/A178"announcer.testchamber05" "<clr:250,231,181>Sunucu: Birkaç acil durum testi ölümcül askerî androidlerle daimi etkileşim gerektirebilir. Şundan emin olun ki tüm ölümcül askerî androidlerimiz Robotik Yasaları'nı okumak üzere eğitilmişlerdir ve kitabın bir kopyasına sahiptirler. Paylaşmak için tabi."
N/A179"[english]announcer.testchamber05" "<clr:250,231,181>Announcer: Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics. To share."
N/A180"announcer.testchamber06" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güzel. Eğer ölümcül askerî androidin Robotik Yasaları'nda etraflıca belirtilmiş haklarınıza saygı göstermediğini hissederseniz lütfen bunu not alın. Gelecekteki bir Aperture Science Yetkilendirme Ortağı gerekli şikayet işlemlerini başlatacaktır."
N/A181"[english]announcer.testchamber06" "<clr:250,231,181>Announcer: Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the Laws of Robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance-filing paperwork."
N/A182"announcer.testchamber07" "<clr:250,231,181>Sunucu: Az önce, kendisine temas eden neredeyse tüm Aperture Science ekipmanlarını buharlaştıran bir Aperture Science Malzeme Serbest Bırakma Izgarasının içinden geçtiniz."
N/A183"[english]announcer.testchamber07" "<clr:250,231,181>Announcer: You have just passed through an Aperture Science Material Emancipation Grill, which vaporizes most Aperture Science equipment that touches it."
N/A184"announcer.testchamber08" "<clr:250,231,181>Sunucu: Lütfen çıkıştaki parlak parçacık alanına dikkat edin. Bu Aperture Science Malzeme Serbest Bırakma Izgarası içinden geçen her türlü izinsiz malzemeyi buharlaştıracaktır."
N/A185"[english]announcer.testchamber08" "<clr:250,231,181>Announcer: Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it."
N/A186"announcer.testchamber09" "<clr:250,231,181>Sunucu: Harika çalışma! Bu mesaj önceden kaydedildiği için performansınızla ilgili herhangi bir gözlem bizim tarafımızdan yürütülen tahminlerdir. Lütfen hakedilmemiş iltifatları gözardı edin."
N/A187"[english]announcer.testchamber09" "<clr:250,231,181>Announcer: Great work! Because this message is prerecorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments."
N/A188"announcer.testchamber10" "<clr:250,231,181>Sunucu: Sonraki test, portallar arasındaki harekette momentum yasasını uygular. Eğer fizik yasaları gelecekte kullanılmıyorsa, Tanrı yardımcınız olsun."
N/A189"[english]announcer.testchamber10" "<clr:250,231,181>Announcer: This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you."
N/A190"announcer.testchamber11" "<clr:250,231,181>Sunucu: Kendinizi kapana kıstırdınız. Tebrikler. Çıkış kapısı şu an açık."
N/A191"[english]announcer.testchamber11" "<clr:250,231,181>Announcer: You have trapped yourself. Congratulations. The exit door is now open."
N/A192"announcer.wakeup_powerup01" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güç yükleme başladı."
N/A193"[english]announcer.wakeup_powerup01" "<clr:250,231,181>Announcer: Powerup initiated."
N/A194"announcer.wakeup_powerup02" "<clr:250,231,181>Sunucu: Güç yükleme tamamlandı."
N/A195"[english]announcer.wakeup_powerup02" "<clr:250,231,181>Announcer: Powerup complete."
N/A196"cavejohnson.cave_laugh04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [kahkaha]"
N/A197"[english]cavejohnson.cave_laugh04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [laugh]"
N/A198"cavejohnson.eighties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Zenginleştirme merkezine hoşgeldiniz. [öksürük]"
N/A199"[english]cavejohnson.eighties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Welcome to the enrichment center. [cough]"
N/A200"cavejohnson.eighties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Testlere katılımı tüm çalışanlar için zorunlu yaptığımızdan beri deneklerimizin kalitesi bir hayli arttı. Çalışan korunumu içinse tam tersi geçerli."
N/A201"[english]cavejohnson.eighties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Since making test participation mandatory for all employees, the quality of our test subjects has risen dramatically. Employee retention, however, has not."
N/A202"cavejohnson.eighties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [öksürük] Sonuç olarak, insan deneklerden vazgeçeceğimizi duymuş olabilirsiniz. Yine de hâlâ halletmemiz gereken birkaç şey var."
N/A203"[english]cavejohnson.eighties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: [cough] As a result, you may have heard we're gonna phase out human testing. There's still a few things left to wrap up, though."
N/A204"cavejohnson.eighties_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: İlk olarak, dönüştürme jeli. [öksürük]"
N/A205"[english]cavejohnson.eighties_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: First up, conversion gel. [cough]"
N/A206"cavejohnson.eighties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Muhasebeciler, kelimenin tam anlamıyla bırak yetmiş milyon doları, yedi dolarlık ay taşlarının bile masrafını kaldıramayacağımızı söyledi. Yine de aldık, öğüttük, bir jele dönüştürdük."
N/A207"[english]cavejohnson.eighties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The bean counters told me we literally could not afford to buy seven dollars worth of moon rocks, much less seventy million. Bought 'em anyway. Ground 'em up, mixed em into a gel."
N/A208"cavejohnson.eighties_intro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ve neymiş biliyor musunuz? Öğütülmüş ay taşları saf zehirmiş. Ölümcül derecede hastayım."
N/A209"[english]cavejohnson.eighties_intro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: And guess what? Ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill."
N/A210"cavejohnson.eighties_intro10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Yine de, onların harika portal iletkenleri oldukları ortaya çıktı. Yani şimdi bu yeni portallara girip çıkmanın bir şekilde birinin kan dolaşımındaki ay zehrini çıkarıp çıkaramayacağını göreceğiz. Hayat sana limon verdiğinde, limonata yaparsın. [öksürür] Sadece olumlu düşünmeye çalışalım ve biraz bilim yapalım."
N/A211"[english]cavejohnson.eighties_intro10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Still, it turns out they're a great portal conductor. So now we're gonna see if jumping in and out of these new portals can somehow leech the lunar poison out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. [coughs] Let's all stay positive and do some science."
N/A212"cavejohnson.eighties_intro12" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Daha önce de dediğim gibi, eğer testleri olabildiğince hızlı geçebilirseniz gerçekten çok memnun olurum. Caroline, lütfen bana daha fazla ağrı kesici getir."
N/A213"[english]cavejohnson.eighties_intro12" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: That said, I would really appreciate it if you could test as fast as possible. Caroline, please bring me more pain pills."
N/A214"cavejohnson.eighties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Demek istediğim, eğer bir kompakt disk üzerinde müziği saklayabiliyorsak, neden birinin zekasını ve kişiliğini de saklayamayalım? Bu yüzden şu an bunu çözmeye çalışan mühendislerim var."
N/A215"[english]cavejohnson.eighties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The point is: If we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now."
N/A216"cavejohnson.eighties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Beynin haritasını çıkarmak. Yapay Zeka. Bunun üzerinde otuz yıl önce çalışıyor olmalıydık. Bunu söyleyeceğim ve kayıttayken söyleyeceğim ki herkes günde yüz kere duysun: Eğer siz beni bir bilgisayara aktarmadan önce ölürsem, burayı Caroline'ın yönetmesini istiyorum."
N/A217"[english]cavejohnson.eighties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Brain Mapping. Artificial Intelligence. We should have been working on it thirty years ago. I will say this - and I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day: If I die before you people can pour me into a computer, I want Caroline to run this place."
N/A218"cavejohnson.eighties_outro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Şimdi, itiraz edecek. Yapamayacağını söyleyecek. O öyle alçakgönüllüdür işte. Ama onu zorlayın."
N/A219"[english]cavejohnson.eighties_outro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that. But you make her."
N/A220"cavejohnson.eighties_outro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Onu benim bilgisayarıma koyun. Umrumda değil."
N/A221"[english]cavejohnson.eighties_outro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Hell, put her in my computer. I don't care."
N/A222"cavejohnson.eighties_outro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Tamam, test sona erdi. Masanıza geri dönebilirsiniz."
N/A223"[english]cavejohnson.eighties_outro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Allright, test's over. You can head on back to your desk."
N/A224"cavejohnson.eighties_outro09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ, düşünüyordum da, hayat size limon veriyor ya? Limonata yapmayın. Hayatı limonları geri almaya zorlayın! Sinirlenin! 'Senin o boktan limonlarını istemiyorum! Onlarla ne yapmamı bekliyorsun?'"
N/A225"[english]cavejohnson.eighties_outro09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All right, I've been thinking. When life gives you lemons? Don't make lemonade. Make life take the lemons back! Get mad! 'I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these?'"
N/A226"cavejohnson.eighties_outro11" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Hayattan kim sorumluysa onu görmeyi talep edin! Hayatın Cave Johnson'a limon verebileceğini düşündüğü günden pişmanlık duymasını sağlayın! Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben evinizi yakacak olan adamım! Limonlarla! Mühendislerime evinizi yakacak yanıcı bir limon icat ettireceğim!"
N/A227"[english]cavejohnson.eighties_outro11" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Demand to see life's manager! Make life rue the day it thought it could give Cave Johnson lemons! Do you know who I am? I'm the man who's going to burn your house down! With the lemons! I'm going to get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down!"
N/A228"cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Gerçek bilimin atalarımızın düşünceleri üzerine kurulduğunu söylerler. Burada değil. Biz Aperture'da tüm bilimimizi sıfırdan yaparız. Kimse kimsenin elinden tutmaz."
N/A229"[english]cavejohnson.fifties_elevator_out_a01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture, we do all our science from scratch. No hand holding."
N/A230"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Sen değil denek, sen iyi gidiyorsun."
N/A231"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Not you, test subject, you're doing fine."
N/A232"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Evet, sen. Kutu. Eşyaların. Kapıdan dışarı. Park yeri. Araba. Hoşçakal."
N/A233"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Yes, you. Box. Your stuff. Out the front door. Parking lot. Car. Goodbye."
N/A234"cavejohnson.fifties_fifth_test_complete09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bilim NEDEN OLSUN hakkında değildir. Bilim NEDEN OLMASIN hakkındadır. Neden bilimimiz bu kadar tehlikeli? Eğer onu madem bu kadar seviyorsanız neden güvenli bilimle evlenmiyorsunuz? Aslında, neden çıkışta kıçınıza vurmayacak özel bir güvenlik kapısı icat etmiyorsunuz? Çünkü kovuldunuz."
N/A235"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_complete09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Science isn't about WHY. It's about WHY NOT. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much. In fact, why not invent a special safety door that won't hit you on the butt on the way out, because you are fired."
N/A236"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer bunu duyuyorsanız testler arasındaki köprülerde çok uzun zaman geçiriyorsunuz demektir. Laboratuvarcılar bunun bir korku reaksiyonu olabileceğini söylüyor."
N/A237"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're hearing this, it means you're taking a long time on the catwalks between tests. The lab boys say that might be a fear reaction."
N/A238"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ben psikiyatrist değilim, ama yanlarına yaklaşıp ufak pembe sütyenlerini çıkarttığında bile tehlikenin boyutunu farketmeyecek olan birkaç sivri zekanın söylediklerine bakılırsa, bu 'yansıtma'ya benziyor."
N/A239"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like 'projection'."
N/A240"cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Uzaya çıkan, savaşa katılan veya altın madalyayı getiren ONLAR değildi. Hayır efendim, bizdik! Tüm dünyaya karşı sen ve ben evlat! Cesaret hoşuma gitti! Gerçi, biraz daha hızlı olabilirsin. Şimdi bu şeyi çözelim!"
N/A241"[english]cavejohnson.fifties_fifth_test_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: THEY didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No sir, we did! It's you and me against the world, son! I like your grit! Hustle could use some work, though. Now let's solve this thing!"
N/A242"cavejohnson.fifties_fourth_test_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Onlara anlatıyorum, sakin olun."
N/A243"[english]cavejohnson.fifties_fourth_test_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm telling 'em, keep your pants on."
N/A244"cavejohnson.fifties_fourth_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Tamam, bu sıradaki deney biraz zaman yolculuğu içerebilir. Bu yüzden ufak bir tavsiye: Eğer test alanında kendinizle karşılaşırsanız, göz temasında bulunmayın. Laboratuvarcılar bana diyor ki bu, zamanı silebilirmiş. Tamamen. İleri ve geri! Yani ikiniz de kendinize bir iyilikte bulunun ve işleri oluruna bırakın."
N/A245"[english]cavejohnson.fifties_fourth_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Alright, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice: If you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward! So do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business."
N/A246"cavejohnson.fifties_into_middle_of_test01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ha! Tarzını sevdim. Kendi kurallarını koyuyorsun, tıpkı benim gibi."
N/A247"[english]cavejohnson.fifties_into_middle_of_test01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ha! I like your style. You make up your own rules, just like me."
N/A248"cavejohnson.fifties_into_middle_of_test02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Muhasebeciler birini sırf tekerlekli sandalyede diye kovamayacağımı söyledi. Ben yine de kovdum. Rampalar pahalı."
N/A249"[english]cavejohnson.fifties_into_middle_of_test02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bean counters said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive."
N/A250"cavejohnson.fifties_intro01" "<clr:205,149,117>ave Johnson: Baylar, Aperture Science'a hoşgeldiniz. Astronotlar, savaş kahramanları, Olimpik sporcular. Buradasınız, çünkü biz en iyileri istiyoruz, ve bu da sizsiniz. Şimdi, kim biraz bilim yapmaya hazır?"
N/A251"[english]cavejohnson.fifties_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes, Olympians--you're here because we want the best, and you are it. So: Who is ready to make some science?"
N/A252"cavejohnson.fifties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Siz zaten limuzin yolculuğunda birbirinizle tanışmıştınız, şimdi izin verirseniz kendimi tanıtayım."
N/A253"[english]cavejohnson.fifties_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself."
N/A254"cavejohnson.fifties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ben Cave Johnson. Buranın sahibiyim."
N/A255"[english]cavejohnson.fifties_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: I'm Cave Johnson. I own the place."
N/A256"cavejohnson.fifties_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: O duyduğunuz hevesli ses benim sevgili asistanım Caroline. Emin olabilirsiniz, ücretinizi sizin seçtiğiniz hayır kurumuna bağışladı bile. Öyle değil mi Caroline?"
N/A257"[english]cavejohnson.fifties_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: That eager voice you heard is the lovely Caroline, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Caroline?"
N/A258"cavejohnson.fifties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: O bu tesisin belkemiği. Ve çok da güzel. Üzgünüm dostlar, o evli. Bilimle."
N/A259"[english]cavejohnson.fifties_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To science."
N/A260"cavejohnson.fifties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Tebrikler! Emin olduğumuz bir şey var ki, orada durmuş beni dinliyor olmanız bilime muhteşem bir katkıda bulunduğunuz anlamına geliyor."
N/A261"[english]cavejohnson.fifties_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Congratulations! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science."
N/A262"cavejohnson.fifties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Aperture Science'ın kurucusu ve CEO'su olarak, katılımınız için size teşekkür ediyorum ve birkaç test için daha size güvenebileceğimizi umuyorum."
N/A263"[english]cavejohnson.fifties_outro05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests."
N/A264"cavejohnson.fifties_outro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu ürünleri yeterince iyi ve hazır olana kadar piyasaya sürmeyeceğiz, yani fiziksel formunuzu koruduğunuz sürece her zaman sizi bekleyen bir limuzinimiz olacak."
N/A265"[english]cavejohnson.fifties_outro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: We're not gonna release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you."
N/A266"cavejohnson.fifties_outro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Hoşçakal de Caroline."
N/A267"[english]cavejohnson.fifties_outro08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Say goodbye, Caroline."
N/A268"cavejohnson.fifties_outro09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: O bir cevher."
N/A269"[english]cavejohnson.fifties_outro09" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: She is a gem."
N/A270"cavejohnson.fifties_repulsion_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ, hadi başlayalım. Bu ilk test, laboratuvardakilerin 'zıplatma jeli' dedikleri bir şeyi içeriyor."
N/A271"[english]cavejohnson.fifties_repulsion_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Alright, let's get started. This first test involves something the lab boys call 'repulsion gel.'"
N/A272"cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu arada, kontrol grubunda değilsin. Jeli alacaksın. Geçen seferki zavallı it oğlu ite mavi boya verdiler. Hahaha. Şaka bir yana, bu gerçekten oldu - bacağındaki tüm kemikleri kırdı. Trajik. Ama aydınlatıcı. En azından bana söylenen bu."
N/A273"[english]cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. Hahaha. All joking aside, that did happen - broke every bone in his legs. Tragic. But informative. Or so I'm told."
N/A274"cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Henüz hangi element olduğunu tamamen çözmüş değiliz, ama sana bunu söyleyebilirim: çok hareketli bir tane, ve insan iskeletinden de HOŞLANMIYOR."
N/A275"[english]cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this: it's a lively one, and it does NOT like the human skeleton."
N/A276"cavejohnson.fifties_second_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ah, bu arada o zıplatma jeli üzerine bulaştıysa, laboratuvardaki elemanların bana verdiği bir öneriyi paylaşayım: zıplatma jelini üzerine BULAŞTIRMA."
N/A277"[english]cavejohnson.fifties_second_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me: DO NOT get covered in the repulsion gel."
N/A278"cavejohnson.fifties_second_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Laboratuvarcılar bana az önce kontrol grubundan bahsetmemem gerektiğini söyledi. Bana bu önceden kaydedilmiş mesajları yapmayı bırakmam gerektiğini söylüyorlar. Bu bana bir fikir verdi: daha fazla önceden kaydedilmiş mesaj yapmak. Burada faturaları ben ödüyorum, kontrol grubu hakkında istersem tüm gün konuşabilirim."
N/A279"[english]cavejohnson.fifties_second_test_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I oughtta stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea: make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day."
N/A280"cavejohnson.fifties_waiting01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Her gün burada, zenginleştirme sahalarımızda binlerce test yapılıyor. Ben kişisel olarak her birini gözlemleyemem, böylece bu önceden kaydedilmiş mesajlar sorularınızı cevaplayacak ve bilim maceranız boyunca yaşayabileceğiniz hadiseleri yanıtlayacak."
N/A281"[english]cavejohnson.fifties_waiting01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages'll cover any questions you might have, and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure."
N/A282"cavejohnson.fifties_waiting03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Test görevlendirmeniz dünyayı hangi açıdan şekillendirdiğinize göre değişiklik gösterecek."
N/A283"[english]cavejohnson.fifties_waiting03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Your test assignment will vary, depending on the manner in which you have bent the world to your will."
N/A284"cavejohnson.fifties_waiting05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bugün zıplatma jelini denememize yardımcı olanlarınız yerdeki mavi çizgiyi takip etsin."
N/A285"[english]cavejohnson.fifties_waiting05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor."
N/A286"cavejohnson.fifties_waiting07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Peygamber devesi DNA'sı ile aşılanmaya gönüllü olanlarınız, size hem kötü, hem de iyi haberlerim var."
N/A287"[english]cavejohnson.fifties_waiting07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news."
N/A288"cavejohnson.fifties_waiting08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Kötü haber şu ki o deneyleri sonsuza dek erteliyoruz. İyi haber ise sizin için çok daha iyi bir testimiz var: bir böcek adam ordusuyla savaşmak. Bir tüfek alın ve sarı çizgiyi takip edin. Testi, başladığında anlayacaksınız."
N/A289"[english]cavejohnson.fifties_waiting08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you: fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts."
N/A290"cavejohnson.misc_tests01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ortalama insan yaklaşık olarak yüzde altmış sudur. Bize kalırsa bu biraz aşırı. Yani eğer bu sıradaki testte biraz susamış hissederseniz bu normal. Size bazı jet motorlarıyla vuracağız, ve o yüzdeliği yirmi ya da otuza çekebilir miyiz, bir göreceğiz."
N/A291"[english]cavejohnson.misc_tests01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The average human male is about sixty percent water. Far as we're concerned, that's a little extravagant. So if you feel a bit dehydrated in this next test, that's normal. We're gonna hit you with some jet engines, and see if we can't get you down to twenty or thirty percent."
N/A292"cavejohnson.misc_tests02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu sıradaki test için jelin içine nanoparçacıklar yerleştirdik. Basitçe söylemek gerekirse: bu, kan dolaşımınızın içinde dolaşacak, deneysel genleri, RNA moleküllerini ve benzeri şeyleri tümörlerinize pompalayacak milyarlarca ufak zımbırtı demek."
N/A293"[english]cavejohnson.misc_tests02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: For this next test, we put nanoparticles in the gel. In layman's terms, that's a billion little gizmos that are gonna travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors."
N/A294"cavejohnson.misc_tests03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ, belki tümörünüz falan yoktur. Ama merak etmeyin. Eğer lobideyken katlanır sandalyelere oturmuşsanız ve eğer kurşundan iç çamaşırı giymiyorsanız biz onun da çaresine baktık."
N/A295"[english]cavejohnson.misc_tests03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too."
N/A296"cavejohnson.misc_tests06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer bu testler sırasında kendinizi kesmişseniz kanınızın saf gazolin olduğunu farketmiş olabilirsiniz. Bu normal. Sizi kanınızı gazoline döndürecek görünmez bir lazerle vuruyorduk, yani bu demek oluyor ki işe yarıyor."
N/A297"[english]cavejohnson.misc_tests06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline, so all that means is, it's working."
N/A298"cavejohnson.misc_tests07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Sadece bir bilgilendirme: Daha önce size verdiğimiz kahvede ışınır kalsiyum vardı, böylece beyninizdeki sinirsel aktiviteyi takip edebiliyoruz. Kalsiyumun sertleşip ön lobunuzu camlaştırması gibi ufak bir ihtimal var. Her neyse, bunu düşünerek kendinizi strese sokmayın. Ciddiyim. Stres altındayken bu olasılığı düşünmek gerçekten reaksiyonu tetikliyor."
N/A299"[english]cavejohnson.misc_tests07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Just a heads-up: That coffee we gave you earlier had fluorescent calcium in it so we can track the neuronal activity in your brain. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. Visualizing the scenario while under stress actually triggers the reaction."
N/A300"cavejohnson.misc_tests08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu arada, tüm bu bilim küreleri asbestten yapılıyor. Fareleri dışarıda tutuyor. Eğer nefessizlik, uzun kuru öksürükler veya kalbinizin durmasını hissederseniz bize haber verin. Çünkü onlar testin parçası değil. Onlar asbestten."
N/A301"[english]cavejohnson.misc_tests08" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos."
N/A302"cavejohnson.misc_tests10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: İyi haber şu ki, laboratuvarcılar asbest zehirlenmesinin semptomlarının ortalama ortaya çıkma süresinin kırk dört nokta altı yıl olduğunu söylüyor, yani eğer otuzunuzdaysanız veya daha yaşlıysanız gülüyorsunuzdur. En kötü ihtimalle bir kaç el kanasta kaçırmışsınızdır, ayrıca bilimi üç asır ileri taşıdınız. O sayıları hesap makineme girince mutlu bir yüz yapıyor."
N/A303"[english]cavejohnson.misc_tests10" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Good news is, the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of forty-four point six years, so if you're thirty or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta, plus you forwarded the cause of science by three centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face."
N/A304"cavejohnson.misc_tests14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer bu sıradaki testlerden sonra tuvalete gitmeniz gerekirse lütfen bir deney yardımcısına haber verin, çünkü büyük ihtimalle sizden çıkan her şey kömür olacak. Bu sadece geçici birşey, o yüzden endişelenmeyin. Ancak eğer bir hafta boyunca devam ederse endişelenmeye başlayın ve gelip bizimle görüşün, çünkü o olmaması gereken birşey."
N/A305"[english]cavejohnson.misc_tests14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know, because in all likelihood, whatever comes out of you is going to be coal. Only temporary, so do not worry. If it persists for a week, though, start worrying and come see us, because that's not supposed to happen."
N/A306"cavejohnson.misc_tests24" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Sadece biraz bilgilendirme: Bu sıradaki test boyunca bir süperiletkeni sonuna kadar açılmış halde size doğrultmuş tutacağız. Dürüst olacağım, burada neyin tutup neyin tutmayacağını görmek için denemeler yapıyoruz. Ne yapacağını hiç bilemeyiz. Muhtemelen hiçbir şey. En iyi durumda birkaç süpergüç sahibi olursunuz. En kötü durumda birkaç tümör, ki biz onları kesip alacağız."
N/A307"[english]cavejohnson.misc_tests24" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Just a heads up: We're gonna have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best-case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out."
N/A308"cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer fıstığa alerjiniz varsa şimdi birilerini haberdar etmek isteyebilirsiniz, çünkü bu sıradaki deney bir kaç dakikalığına kanınızı fıstık suyuna çevirebilir. Diğer taraftan, eğer bunun olmasını sağlayabilirsek bize vermek için yeni bir tür Nobel Ödülü icat etmek zorunda kalacaklar, yani biraz dayanın."
N/A309"[english]cavejohnson.misc_tests25" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're gonna have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there."
N/A310"cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ, eğer Kontrol Grubu Kepler-Yedi'denseniz, kafatasınıza bir kartpostal büyüklüğünde ufak bir mikroçip yerleştirdik. Büyük ihtimalle onun orada olduğunu unutmuşsunuzdur bile, ama eğer bu sıradaki test sırasında titreşmeye ve biplemeye başlarsa bize haber verin, çünkü bu beş yüz dereceye kadar ısınmak üzere olduğunu anlamına geliyor, yani elimizi çabuk tutup onu sizden olabildiğince hızla çıkartmamız gerekecek."
N/A311"[english]cavejohnson.misc_tests26" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Now, if you're part of Control Group Kepler-Seven, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there, but if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know, because that means it's about to hit five hundred degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast."
N/A312"cavejohnson.misc_tests28" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pekâlâ. Ufak bir ışınlanma deneyi üzerinde çalışıyoruz. Şimdi, bu tüm ten türlerinde işe yaramıyor, yani hangi tenin sizin olduğunu hatırlamaya çalışın, ve eğer sizinle beraber ışınlanmazsa sizi ona geri dikmek için ne yapabiliriz, bir bakacağız."
N/A313"[english]cavejohnson.misc_tests28" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: All right. We're working on a little teleportation experiment. Now, this doesn't work with all skin types, so try to remember which skin is yours, and if it doesn't teleport along with you, we'll do what we can to sew you right back into it."
N/A314"cavejohnson.seventies_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Evet. Şimdi, kendinize soruyor olabilirsiniz, 'Cave, bu testler ne kadar zor? O imzaladığım kitap kalınlığındaki sözleşmede ne yazıyordu? Tehlikede miyim?'"
N/A315"[english]cavejohnson.seventies_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Right. Now, you might be asking yourself, 'Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger?'"
N/A316"cavejohnson.seventies_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: O soruları tek bir soruyla cevaplamama izin verin: Kim altmış dolar kazanmak ister? Nakit olarak."
N/A317"[english]cavejohnson.seventies_intro04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Let me answer those questions with a question: Who wants to make sixty dollars? Cash."
N/A318"cavejohnson.seventies_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ayrıca 20 dakika kadar da bekleme odasında dinlenebilirsiniz, ki orası biz sizi bulduğumuzda pek çoğunuzun üstünde uyuyor olduğu park banklarından çok daha rahattır."
N/A319"[english]cavejohnson.seventies_intro06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you."
N/A320"cavejohnson.seventies_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Pek çoğunuz için 60 doların eşi benzeri görülmemiş bir talih kuşu olduğunun farkındayım, yani gidip de hepsini... Bilemiyorum. Caroline, böyle insanlar ne alır? Paçavra şapkalar? Sakal kiri?"
N/A321"[english]cavejohnson.seventies_intro07" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: For many of you, I realize 60 dollars is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on... I don't know. Caroline, what do these people buy? Tattered hats? Beard dirt?"
N/A322"cavejohnson.seventies_intro14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Peki. Aperture'a hoşgeldiniz. Buradasınız, çünkü biz en iyileri istiyoruz, bu da sizsiniz. Hayır. Gülmeden söyleyemedim."
N/A323"[english]cavejohnson.seventies_intro14" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: So. Welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face."
N/A324"cavejohnson.seventies_intro15" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Her neyse, aşağıdaki camı kirletmeyin. Aslına bakarsanız, testle alakası yoksa hiçbir şeye dokunmayın."
N/A325"[english]cavejohnson.seventies_intro15" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related."
N/A326"cavejohnson.seventies_intro16" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Selamlar, dostum. Ben Cave Johnson, Aperture Science'ın CEO'suyum - bizi 1968'deki kayıp astronotlar hakkındaki Senato Oturumlarından önemli bir katılımcı olarak hatırlayabilirsiniz. Ve büyük ihtimalle bizim icat ettiğimiz ürünlerden birini de kullanmışsınızdır. Ama başkalarının bir şekilde bizden çalmayı becermiş olanlarından. Black Mesa benim beş parasız tesisimden sikt--"
N/A327"[english]cavejohnson.seventies_intro16" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science - you might know us as a vital participant in the 1968 Senate Hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented. But that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt--"
N/A328"cavejohnson.seventies_outro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Aperture Science hızlandırma jeli testini geçtiğiniz için - bu insanlara teşekkür ettiğime inanamıyorum - teşekkür ederim. Bilime değişim sağlayabilecek bazı gerçek katkılarda bulundunuz ve bunun için insanlık size minnettar."
N/A329"[english]cavejohnson.seventies_outro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Thank you - I can't believe I'm thanking these people - for staggering your way through Aperture Science's propulsion gel testing. You've made some real contributions to society for a change, and for that, humanity is grateful."
N/A330"cavejohnson.seventies_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer eşyalarınız varsa, lütfen şimdi onları alınız. Binada darmadağın duracak eski gazeteler ve değnekler istemiyoruz."
N/A331"[english]cavejohnson.seventies_outro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building."
N/A332"cavejohnson.seventies_test_a_complete05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu açık mı? [tap tap] Hey. Siz aşağıdakiler, dinleyin. O şey bir asansör. Duş kabini değil."
N/A333"[english]cavejohnson.seventies_test_a_complete05" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: This on? [thump thump] Hey. Listen up down there. That thing's called an elevator. Not a bathroom."
N/A334"cavejohnson.seventies_test_a_complete06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Harika iş çıkardın astronot, savaş kahramanı ve/veya olimpik sporcu! Senin yardımınla, biz [kayıt kesilir]"
N/A335"[english]cavejohnson.seventies_test_a_complete06" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Great job, astronaut, war hero, and/or Olympian! With your help, we're gonna [tape cuts out]"
N/A336"cavejohnson.seventies_test_a_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Test alanı hemen yukarıda. Ne kadar hızlı biterse, altmış dolarınızı o kadar hızlı alırsınız."
N/A337"[english]cavejohnson.seventies_test_a_intro01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: The testing area's just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your sixty bucks."
N/A338"cavejohnson.seventies_test_a_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Caroline, tazminat çekleri hazır mı?"
N/A339"[english]cavejohnson.seventies_test_a_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Caroline, are the compensation vouchers ready?"
N/A340"cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: ğer ayrıca bir altmış dolar daha kazanmak ilginizi çekiyorsa, bir deney yardımcısına seslenin ve onlara haber verin. Eğer sizi açıp, içinize biraz bilim şeyi koyup, hiçbir şey olmamış gibi tekrar birleştirmemize izin verirseniz buradan cebinizde yüz yirmi dolarla çıkabilirsiniz."
N/A341"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete01" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: If you're interested in an additional sixty dollars, flag down a test associate and let 'em know. You could walk out of here with a hundred and twenty weighing down your bindle if you let us take you apart, put some science stuff in you, then put you back together good as new."
N/A342"cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Eğer ilginizi çekiyorsa o daha önceden bahsettiğim bonus fırsat için halen yerimiz mevcut. Tekrar söylüyorum, tek yapmanız gereken bizim sizi açmamıza izin vermeniz. Burada çağdışı yöntemlerle çalışmıyoruz. Bir adam nasıl tekrar biraraya getirilir biliriz."
N/A343"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: In case you're interested, there's still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again: all you gotta do is let us disassemble you. We're not banging rocks together here. We know how to put a man back together."
N/A344"cavejohnson.seventies_test_b_complete04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Yani bu tamamıyla bir tekrar birleştirme. Yeni organlar. Tertemiz eski organlar. Ayrıca tümörleri de çıkarıyoruz. Dürüst olmak gerekirse siz bize para ödemeliydiniz."
N/A345"[english]cavejohnson.seventies_test_b_complete04" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: So that's a complete reassembly. New vitals. Spit-shine on the old ones. Plus we're scooping out tumors. Frankly, you oughtta be paying us."
N/A346"core01.babble05" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay hakkında en sevdiğin şey nedir? Benimki uzay."
N/A347"[english]core01.babble05" "<clr:255,201,4>Core 1: What's your favorite thing about space? Mine is space."
N/A348"core01.babble100" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay."
N/A349"[english]core01.babble100" "<clr:255,201,4>Core 1: Space."
N/A350"core01.babble102" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gitmeliyim. Bayan. Bayan."
N/A351"[english]core01.babble102" "<clr:255,201,4>Core 1: Gotta go to space. Lady. Lady."
N/A352"core01.babble105" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Oo. Oo. Oo. Bayan. Oo. Bayan. Oo. Hadi uzaya gidelim."
N/A353"[english]core01.babble105" "<clr:255,201,4>Core 1: Oo. Oo. Oo. Lady. Oo. Lady. Oo. Let's go to space."
N/A354"core01.babble11" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay, uzaya gitmek için sabırsızlanıyorum."
N/A355"[english]core01.babble11" "<clr:255,201,4>Core 1: Space going to space can't wait."
N/A356"core01.babble14" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay..."
N/A357"[english]core01.babble14" "<clr:255,201,4>Core 1: Space..."
N/A358"core01.babble16" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay. Mahkemesi. Sistemin mahkemeye verilmesi. Uzayda. Uzay sistemi. Mahkemelik. Suçlu. Uzayda olmak suçundan! Uzay hapishanesine gidiyor!"
N/A359"[english]core01.babble16" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Trial. Puttin' the system on trial. In space. Space system. On trial. Guilty. Of being in space! Going to space jail!"
N/A360"core01.babble19" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Baba! Uzaydayım! [düşük tonlu 'uzay' sesi] Seninle gurur duyuyorum evlat. [normal ses] Baba, uzayda mısın? [düşük tonlu 'uzay' sesi] Evet. Şimdi tekrar bir aile olduk."
N/A361"[english]core01.babble19" "<clr:255,201,4>Core 1: Dad! I'm in space! [low-pitched 'space' voice] I'm proud of you, son. [normal voice] Dad, are you space? [low-pitched 'space' voice] Yes. Now we are a family again."
N/A362"core01.babble20" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay uzay uzaya gitmek istiyorum evet lütfen uzay. Uzay uzay. Uzaya gitmek."
N/A363"[english]core01.babble20" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space wanna go to space yes please space. Space space. Go to space."
N/A364"core01.babble21" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gitmek istiyorum uzay uzay"
N/A365"[english]core01.babble21" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space wanna go to space"
N/A366"core01.babble22" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay uzay gidiyorum uzaya adamım"
N/A367"[english]core01.babble22" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space going to space oh boy"
N/A368"core01.babble24" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Uzay! Ba! Ba! Ba ba ba!"
N/A369"[english]core01.babble24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Space! Ba! Ba! Ba ba ba!"
N/A370"core01.babble28" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ah. Çaktırma. Çaktırma. Uzay polisleri geliyor."
N/A371"[english]core01.babble28" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh. Play it cool. Play it cool. Here come the space cops."
N/A372"core01.babble29" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Yardım edin uzay polisleri. Uzay polisleri, imdat."
N/A373"[english]core01.babble29" "<clr:255,201,4>Core 1: Help me, space cops. Space cops, help."
N/A374"core01.babble31" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gidiyorum oraya gitmek bekleyemez gitmeliyim. Uzay. Gidiyorum."
N/A375"[english]core01.babble31" "<clr:255,201,4>Core 1: Going to space going there can't wait gotta go. Space. Going."
N/A376"core01.babble33" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Teleskop almak iyi olur. Beni görmek istiyorsan. Teleskop al. Uzayda olacağım."
N/A377"[english]core01.babble33" "<clr:255,201,4>Core 1: Better buy a telescope. Wanna see me. Buy a telescope. Gonna be in space."
N/A378"core01.babble35" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay. Uzay."
N/A379"[english]core01.babble35" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space."
N/A380"core01.babble36" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gidiyorum."
N/A381"[english]core01.babble36" "<clr:255,201,4>Core 1: I'm going to space."
N/A382"core01.babble37" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Vay be."
N/A383"[english]core01.babble37" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh boy."
N/A384"core01.babble40" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Evet evet evet tamam tamam."
N/A385"[english]core01.babble40" "<clr:255,201,4>Core 1: Yeah yeah yeah okay okay."
N/A386"core01.babble42" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya Gidiyorum. Uzay. Uzay."
N/A387"[english]core01.babble42" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space. Gonna go to space."
N/A388"core01.babble43" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay. Uzay. Uzaya git."
N/A389"[english]core01.babble43" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space. Go to space."
N/A390"core01.babble44" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Evet. Lütfen. Uzay."
N/A391"[english]core01.babble44" "<clr:255,201,4>Core 1: Yes. Please. Space."
N/A392"core01.babble45" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Uzay!"
N/A393"[english]core01.babble45" "<clr:255,201,4>Core 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Space!"
N/A394"core01.babble46" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Uzay!"
N/A395"[english]core01.babble46" "<clr:255,201,4>Core 1: Ba! Ba! Ba ba ba! Space!"
N/A396"core01.babble47" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayda olacağım."
N/A397"[english]core01.babble47" "<clr:255,201,4>Core 1: Gonna be in space."
N/A398"core01.babble48" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay."
N/A399"[english]core01.babble48" "<clr:255,201,4>Core 1: Space."
N/A400"core01.babble49" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay."
N/A401"[english]core01.babble49" "<clr:255,201,4>Core 1: Space."
N/A402"core01.babble50" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ooooo, uzay."
N/A403"[english]core01.babble50" "<clr:255,201,4>Core 1: Ohhhh, space."
N/A404"core01.babble51" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gitmek istiyorum. Uzay."
N/A405"[english]core01.babble51" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go to space. Space."
N/A406"core01.babble52" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: [uğultu]"
N/A407"[english]core01.babble52" "<clr:255,201,4>Core 1: [humming]"
N/A408"core01.babble53" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hadi gidelim - hadi uzaya gidelim. Hadi uzaya gidelim."
N/A409"[english]core01.babble53" "<clr:255,201,4>Core 1: Let's go - let's go to space. Let's go to space."
N/A410"core01.babble54" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayı seviyorum. Sevgili uzay."
N/A411"[english]core01.babble54" "<clr:255,201,4>Core 1: I love space. Love space."
N/A412"core01.babble57" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Atmosfer. Kara delikler. Astranotlar. Nebulalar. Jüpiter. Büyük Ayı."
N/A413"[english]core01.babble57" "<clr:255,201,4>Core 1: Atmosphere. Black holes. Astronauts. Nebulas. Jupiter. The Big Dipper."
N/A414"core01.babble58" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Yörünge. Uzay yörüngesi. Uzay giysimin içindeyim."
N/A415"[english]core01.babble58" "<clr:255,201,4>Core 1: Orbit. Space orbit. In my spacesuit."
N/A416"core01.babble59" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay..."
N/A417"[english]core01.babble59" "<clr:255,201,4>Core 1: Space..."
N/A418"core01.babble60" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ohhh, Güneş. Güneş'le tanışacağım. Of! Ne diyeceğim? 'Selam! Selam, Güneş!' Vay be!"
N/A419"[english]core01.babble60" "<clr:255,201,4>Core 1: Ohhh, the Sun. I'm gonna meet the Sun. Oh no! What'll I say? 'Hi! Hi, Sun!' Oh, boy!"
N/A420"core01.babble61" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bak, bir tutulma! Hayır. Bakma."
N/A421"[english]core01.babble61" "<clr:255,201,4>Core 1: Look, an eclipse! No. Don't look."
N/A422"core01.babble62" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Buraya gel uzay. Sana bir sır vereceğim. Hayır, daha da yaklaş."
N/A423"[english]core01.babble62" "<clr:255,201,4>Core 1: Come here, space. I have a secret for you. No, come closer."
N/A424"core01.babble67" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay uzay uzaya gitmek istiyor"
N/A425"[english]core01.babble67" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space wanna go to space"
N/A426"core01.babble68" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Gitmek istiyor -- uzaya gitmek istiyor"
N/A427"[english]core01.babble68" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go to -- wanna go to space"
N/A428"core01.babble70" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay gitmek istiyor uzaya gitmek istiyor uzaya gitmek istiyor"
N/A429"[english]core01.babble70" "<clr:255,201,4>Core 1: Space wanna go wanna go to space wanna go to space"
N/A430"core01.babble71" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gidiyorum."
N/A431"[english]core01.babble71" "<clr:255,201,4>Core 1: I'm going to space."
N/A432"core01.babble73" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay!"
N/A433"[english]core01.babble73" "<clr:255,201,4>Core 1: Space!"
N/A434"core01.babble83" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay!"
N/A435"[english]core01.babble83" "<clr:255,201,4>Core 1: Space!"
N/A436"core01.babble88" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey hey hey hey hey!"
N/A437"[english]core01.babble88" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey hey hey hey hey!"
N/A438"core01.babble89" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A439"[english]core01.babble89" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A440"core01.babble90" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A441"[english]core01.babble90" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A442"core01.babble91" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A443"[english]core01.babble91" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A444"core01.babble92" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A445"[english]core01.babble92" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A446"core01.babble93" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A447"[english]core01.babble93" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A448"core01.babble94" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey bayan."
N/A449"[english]core01.babble94" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey lady."
N/A450"core01.babble95" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bayan."
N/A451"[english]core01.babble95" "<clr:255,201,4>Core 1: Lady."
N/A452"core01.babble98" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay!"
N/A453"[english]core01.babble98" "<clr:255,201,4>Core 1: Space!"
N/A454"core01.babble99" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bayan."
N/A455"[english]core01.babble99" "<clr:255,201,4>Core 1: Lady."
N/A456"core01.babbleb01" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Oh buldum! Buldum buldum buldum buldum buldum, haydi uzaya çıkalım!"
N/A457"[english]core01.babbleb01" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh I know! I know I know I know I know I know - let's go to space!"
N/A458"core01.babbleb02" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Oooh! Ooh! Hi hi hi hi hi. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hey. Bayan. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Haydi uzaya çıkalım!"
N/A459"[english]core01.babbleb02" "<clr:255,201,4>Core 1: Oooh! Ooh! Hi hi hi hi hi. Where we going? Where we going? Hey. Lady. Where we going? Where we going? Let's go to space!"
N/A460"core01.babbleb03" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bayan. Uzayı seviyorum. Biliyorum! Hecele! U - ZAY. Uzay. Uzay."
N/A461"[english]core01.babbleb03" "<clr:255,201,4>Core 1: Lady. I love space. I know! Spell it! S P... AACE. Space. Space."
N/A462"core01.babbleb04" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayı seviyorum."
N/A463"[english]core01.babbleb04" "<clr:255,201,4>Core 1: I love space."
N/A464"core01.babbleb05" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey bayan. Bayan. Ben en iyisiyim. Uzayda en iyisi benim."
N/A465"[english]core01.babbleb05" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey lady. Lady. I'm the best. I'm the best at space."
N/A466"core01.babbleb06" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ah ah ah ah. Bekle bekle. Bekle biliyorum. Biliyorum. Biliyorum bekle. Uzay."
N/A467"[english]core01.babbleb06" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh oh oh oh. Wait wait. Wait I know. I know. I know wait. Space."
N/A468"core01.babbleb07" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Durun durun durun durun. Biliyorum biliyorum. Bekleyin bayan. Bekleyin. Biliyorum. Durun. Uzay."
N/A469"[english]core01.babbleb07" "<clr:255,201,4>Core 1: Wait wait wait wait. I know I know I know. Lady wait. Wait. I know. Wait. Space."
N/A470"core01.babbleb08" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gitmeliyim."
N/A471"[english]core01.babbleb08" "<clr:255,201,4>Core 1: Gotta go to space."
N/A472"core01.babbleb09" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayda olacak."
N/A473"[english]core01.babbleb09" "<clr:255,201,4>Core 1: Gonna be in space."
N/A474"core01.babbleb10" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh oh oh ohohohoh oh. Uzaya gitmek lazım."
N/A475"[english]core01.babbleb10" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh oh oh ohohohoh oh. Gotta go to space."
N/A476"core01.babbleb11" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay. Uzay. Uzay. Uzay. Kuyruklu yıldızlar. Yıldızlar. Galaksiler. Orion."
N/A477"[english]core01.babbleb11" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space. Space. Space. Comets. Stars. Galaxies. Orion."
N/A478"core01.babbleb12" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hâlâ uzayda değil miyiz? Niye bekliyoruz ki? Uzaya gitmek lazım. UZAYA gitmek lazım."
N/A479"[english]core01.babbleb12" "<clr:255,201,4>Core 1: Are we in space yet? What's the hold-up? Gotta go to space. Gotta go to SPACE."
N/A480"core01.babbleb13" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gidiyorum."
N/A481"[english]core01.babbleb13" "<clr:255,201,4>Core 1: Going to space."
N/A482"core01.babbleb14" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Evet, evet, evet, gidiyorum. Uzaya gidiyorum."
N/A483"[english]core01.babbleb14" "<clr:255,201,4>Core 1: Yeah, yeah, yeah, I'm going. Going to space."
N/A484"core01.babbleb15" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayı seviyorum. Uzaya gitmek gerek."
N/A485"[english]core01.babbleb15" "<clr:255,201,4>Core 1: Love space. Need to go to space."
N/A486"core01.babbleb16" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay uzay uzay. Gidiyorum. Oraya gidiyorum. Tamam. Seni seviyorum uzay."
N/A487"[english]core01.babbleb16" "<clr:255,201,4>Core 1: Space space space. Going. Going there. Okay. I love you, space."
N/A488"core01.babbleb17" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay."
N/A489"[english]core01.babbleb17" "<clr:255,201,4>Core 1: Space."
N/A490"core01.babbleb18" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Çok fazla uzay. Tamamını görmek gerek."
N/A491"[english]core01.babbleb18" "<clr:255,201,4>Core 1: So much space. Need to see it all."
N/A492"core01.babbleb19" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Sen uzayda en uzağa gidensin. Neden ben, uzay? Çünkü sen en iyisisin. Uzayda en iyi ben miyim? Evet."
N/A493"[english]core01.babbleb19" "<clr:255,201,4>Core 1: You are the farthest ever in space. Why me, space? Because you are the best. I'm the best at space? Yes."
N/A494"core01.babbleb20" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay Mahkemesi. Uzaydaki insanlar için. Yargıç, uzay güneşi. Bam. Suçlu. Uzayda olmaktan. Uzaydayım."
N/A495"[english]core01.babbleb20" "<clr:255,201,4>Core 1: Space Court. For people in space. Judge space sun presiding. Bam. Guilty. Of being in space. I'm in space."
N/A496"core01.babbleb21" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Lütfen uzaya gidelim."
N/A497"[english]core01.babbleb21" "<clr:255,201,4>Core 1: Please go to space."
N/A498"core01.babbleb22" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay."
N/A499"[english]core01.babbleb22" "<clr:255,201,4>Core 1: Space."
N/A500"core01.babbleb23" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gitmek istiyorum."
N/A501"[english]core01.babbleb23" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go to space."
N/A502"core01.babbleb24" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: (heyecanlı soluk alıp vermeler)"
N/A503"[english]core01.babbleb24" "<clr:255,201,4>Core 1: (excited gasps)"
N/A504"core01.babbleb25" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaya gitmeliyim. Evet. Uzaya gitmeliyim."
N/A505"[english]core01.babbleb25" "<clr:255,201,4>Core 1: Gotta go to space. Yeah. Gotta go to space."
N/A506"core01.babbleb26" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hmmm. Hmmmmmm. Hmm. Hmmmmm. Uzay!"
N/A507"[english]core01.babbleb26" "<clr:255,201,4>Core 1: Hmmm. Hmmmmmm. Hmm. Hmmmmm. Space!"
N/A508"core01.babbleb30" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey bayan."
N/A509"[english]core01.babbleb30" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey lady."
N/A510"core01.babbleb31" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A511"[english]core01.babbleb31" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A512"core01.babbleb32" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bayan."
N/A513"[english]core01.babbleb32" "<clr:255,201,4>Core 1: Lady."
N/A514"core01.babbleb33" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey bayan. Bayan."
N/A515"[english]core01.babbleb33" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey lady. Lady."
N/A516"core01.babbleb34" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Hey."
N/A517"[english]core01.babbleb34" "<clr:255,201,4>Core 1: Hey."
N/A518"core01.babbleb35" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bayan."
N/A519"[english]core01.babbleb35" "<clr:255,201,4>Core 1: Lady."
N/A520"core01.space01" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Amantanrımamantanrımamantanrım! Uzaydayım!"
N/A521"[english]core01.space01" "<clr:255,201,4>Core 1: Ohmygodohmygodohmygod! I'm in space!"
N/A522"core01.space02" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay? UZAY!"
N/A523"[english]core01.space02" "<clr:255,201,4>Core 1: Space? SPACE!"
N/A524"core01.space03" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaydayım."
N/A525"[english]core01.space03" "<clr:255,201,4>Core 1: I'm in space."
N/A526"core01.space04" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaydayım."
N/A527"[english]core01.space04" "<clr:255,201,4>Core 1: I'm in space."
N/A528"core01.space05" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bil bakalım neredeyim? Tahmin et tahmin et. Uzaydayım."
N/A529"[english]core01.space05" "<clr:255,201,4>Core 1: Where am I? Guess. Guess guess guess. I'm in space."
N/A530"core01.space06" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Orada bir yıldız var. Şurda da bir tane var. Yıldız. Yıldız yıldız yıldız. Yıldız."
N/A531"[english]core01.space06" "<clr:255,201,4>Core 1: There's a star. There's another one. Star. Star star star. Star."
N/A532"core01.space07" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzaydan sıkılmaya başladım."
N/A533"[english]core01.space07" "<clr:255,201,4>Core 1: Getting bored of space."
N/A534"core01.space08" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Bam! Bam bam bam! Al bunu, uzay."
N/A535"[english]core01.space08" "<clr:255,201,4>Core 1: Bam! Bam bam bam! Take that, space."
N/A536"core01.space09" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayda mıyız?"
N/A537"[english]core01.space09" "<clr:255,201,4>Core 1: Are we in space?"
N/A538"core01.space10" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Öyle mi?"
N/A539"[english]core01.space10" "<clr:255,201,4>Core 1: We are?"
N/A540"core01.space11" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Oh oh oh. Burası Uzay! Uzaydayım!"
N/A541"[english]core01.space11" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh oh oh. This is space! I'm in space!"
N/A542"core01.space12" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Başardık başardık başardık. Uzay!"
N/A543"[english]core01.space12" "<clr:255,201,4>Core 1: We made it we made it we made it. Space!"
N/A544"core01.space13" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Dünya."
N/A545"[english]core01.space13" "<clr:255,201,4>Core 1: Earth."
N/A546"core01.space14" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Dünyaya gitmek istiyorum."
N/A547"[english]core01.space14" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go to earth."
N/A548"core01.space15" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Dünyaya gitmek istiyorum dünyaya gitmek istiyorum. Dünyaya gitmek istiyorum."
N/A549"[english]core01.space15" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go to earth wanna go to earth wanna go to earth wanna go to earth. Wanna go to earth."
N/A550"core01.space16" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Eve gitmek istiyorum."
N/A551"[english]core01.space16" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go home."
N/A552"core01.space17" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Eve gitmek istiyorum eve gitmek istiyorum eve gitmek istiyorum."
N/A553"[english]core01.space17" "<clr:255,201,4>Core 1: Wanna go home wanna go home wanna go home wanna go home."
N/A554"core01.space18" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Dünya dünya dünya."
N/A555"[english]core01.space18" "<clr:255,201,4>Core 1: Earth earth earth."
N/A556"core01.space19" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayı sevmiyorum. Uzayı sevmiyorum."
N/A557"[english]core01.space19" "<clr:255,201,4>Core 1: Don't like space. Don't like space."
N/A558"core01.space20" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Çok büyük. Çok. Eve gitmek istiyorum. Dünyaya gitmek istiyorum."
N/A559"[english]core01.space20" "<clr:255,201,4>Core 1: It's too big. Too big. Wanna go home. Wanna go to earth."
N/A560"core01.space21" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: UZAAAAAAAAAAY!"
N/A561"[english]core01.space21" "<clr:255,201,4>Core 1: SPAAACCCCCE!"
N/A562"core01.space22" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: UZAAAY!"
N/A563"[english]core01.space22" "<clr:255,201,4>Core 1: SPAAACE!"
N/A564"core01.space23" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: YİHUUUUUUUUU!"
N/A565"[english]core01.space23" "<clr:255,201,4>Core 1: YEEEHAAAAAW!"
N/A566"core01.space24" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Ah!"
N/A567"[english]core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ah!"
N/A568"core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İçinde bulunduğun durum çok tehlikeli."
N/A569"[english]core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
N/A570"core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Önümüzdeki beş dakika içerisinde ölme ihtimalin yüzde seksen yedi nokta altmış bir."
N/A571"[english]core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A572"core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Önümüzdeki beş dakika içerisinde çok kötü şekilde ölme ihtimalin yüzde seksen yedi nokta altmış bir."
N/A573"[english]core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A574"core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Beni öldürtmek üzeresin."
N/A575"[english]core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: You are about to get me killed."
N/A576"core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Umursamazlığın yüzünden ikimiz de öleceğiz."
N/A577"[english]core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: We will both die because of your negligence."
N/A578"core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bu kötü bir plan. Başarısız olacaksın."
N/A579"[english]core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
N/A580"core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Çok büyük ihtimalle seni öldürecek, üstelik çok kötü şekilde."
N/A581"[english]core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you, violently."
N/A582"core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Çok büyük ihtimalle seni öldürecek."
N/A583"[english]core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you."
N/A584"core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Yakında ölmüş olacaksın."
N/A585"[english]core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: You will be dead soon."
N/A586"core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Durum umutsuz."
N/A587"[english]core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: This situation is hopeless."
N/A588"core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bu odada öleceksin."
N/A589"[english]core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: You are going to die in this room."
N/A590"core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Biraz kilo vermek için durabilirsin."
N/A591"[english]core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
N/A592"core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat Küresi en akıllı küredir."
N/A593"[english]core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
N/A594"core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat Küresi en yakışıklı küredir."
N/A595"[english]core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
N/A596"core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat küresi inanılmaz yakışıklı."
N/A597"[english]core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
N/A598"core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat küresi her zaman haklıdır."
N/A599"[english]core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is always right."
N/A600"core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Macera Küresi palavracı ve korkağın tekidir."
N/A601"[english]core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
N/A602"core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Uzay Küresi asla uzaya gidemeyecek."
N/A603"[english]core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
N/A604"core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Uzaya asla gidemeyeceksin."
N/A605"[english]core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: You will never go into space."
N/A606"core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat: Uzay yoktur."
N/A607"[english]core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact: Space does not exist."
N/A608"core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Uzaya gitmekte ısrar eden küreler diğerlerine göre eziktir."
N/A609"[english]core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
N/A610"core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat Küresi, sezgileri mantıklı olan, iyi birisidir."
N/A611"[english]core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
N/A612"core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat Küresi, birçok arkadaşı olan, iyi bir küredir."
N/A613"[english]core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
N/A614"core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bu savaşı kazanan kimse, bariz şekilde daha iyidir ve Hakikat Küresinin bağlılığını kazanacaktır."
N/A615"[english]core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
N/A616"core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hakikat Küresi kusurlu değildir. Verdiği bilgiler tamamen doğru ve çok ilginçtir."
N/A617"[english]core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
N/A618"core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: On iki. On iki. On iki. On iki. On iki. On iki. On iki. On iki. On iki. On iki."
N/A619"[english]core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
N/A620"core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Kalemler. Kalemler. Kalemler. Kalemler. Kalemler. Kalemler. Kalemler."
N/A621"[english]core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
N/A622"core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Elmalar. Portakallar. Armutlar. Erikler. Kumkatlar. Mandalinalar. Limonlar. Yeşil limonlar. Avakado. Domates. Muz. Papaya. Guava."
N/A623"[english]core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
N/A624"core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Hata. Hata. Hata. Dosya bulunamadı."
N/A625"[english]core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
N/A626"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Çekrdek 3: Hata. Hata. Hata. Hakikat bulunamadı."
N/A627"[english]core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
N/A628"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Çekrdek 3: Hakikat bulunamadı."
N/A629"[english]core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact not found."
N/A630"core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bozulma %25 seviyesinde"
N/A631"[english]core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 25%"
N/A632"core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bozulma %50 seviyesinde"
N/A633"[english]core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 50%"
N/A634"core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Uyarı, küre bozulması yüzde yir-- sıçanlar kusamaz."
N/A635"[english]core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
N/A636"core02.fact01" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Diş ipinin müthiş bir gerilme direnci vardır."
N/A637"[english]core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
N/A638"core02.fact02" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İpin kare kökü sicimdir."
N/A639"[english]core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The square root of rope is string."
N/A640"core02.fact03" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Denizaltı, tekneye göre her açıdan çok daha üstün olsa da insanların %97'sinden fazlası deniz ulaşımı için hâlâ tekneleri kullanıyor."
N/A641"[english]core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
N/A642"core02.fact04" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Cep telefonu kansere neden olmaz. Sadece sarılık yapar."
N/A643"[english]core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
N/A644"core02.fact05" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Pantolon, on altıncı yüzyıldaki denizciler tarafından, Poseidon'un gazabından korunmak amacıyla icat edilmiştir. Çıplak denizci görmenin deniz tanrısını öfkelendirdiğine inanılırdı."
N/A645"[english]core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
N/A646"core02.fact06" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Germanyum'un atom ağırlığı yetmiş iki nokta almış dörttür."
N/A647"[english]core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
N/A648"core02.fact07" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Sihirbazlık numaralarının %89'u sihir değildir. Bunlar teknik olarak büyücülüktür."
N/A649"[english]core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
N/A650"core02.fact08" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bir deve kuşunun gözü, beyninden büyüktür."
N/A651"[english]core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
N/A652"core02.fact09" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Yunan mitolojisinde, usta Daedalus, insanları uçurmayı sadece bir grup Minotorun kendisine bu konuda daha fazla sataşmaması için icat etmiştir."
N/A653"[english]core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
N/A654"core02.fact10" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İnsanlar su altında hayatta kalabilirler. Ama fazla uzun bir süre değil."
N/A655"[english]core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
N/A656"core02.fact11" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Samili savaş ve veba tanrısı Raseph'in, alnından çıkan bir geyik vardı."
N/A657"[english]core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
N/A658"core02.fact12" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Başhekimin çoğulu başlarhekimdir. Başlarhekimin geçmiş zaman hali de başlamışhekimdir."
N/A659"[english]core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
N/A660"core02.fact13" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Polimeraz I polipeptid A bir insan genidir."
N/A661"[english]core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
N/A662"core02.fact14" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Sıçanlar kusamazlar."
N/A663"[english]core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Rats cannot throw up."
N/A664"core02.fact15" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Iguanalar su altında yirmi sekiz nokta yedi dakika durabilirler."
N/A665"[english]core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
N/A666"core02.fact16" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İnsan tenyaları yirmi iki nokta dokuz metreye kadar uzayabilir."
N/A667"[english]core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
N/A668"core02.fact17" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Schrodinger'in kedisi paradoksu bir kutuda bulunan kedinin aynı anda ve her durum için hem ölü hem de diri olarak değerlendirilmesini söyler. Schrodinger bu paradoksu kedileri öldürmeye mazeret göstermek için yaratmıştır."
N/A669"[english]core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
N/A670"core02.fact18" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İnsan bedeninin her santimetrekaresinde 5 milyon bakteri bulunur."
N/A671"[english]core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
N/A672"core02.fact19" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Güneş, Dünya'dan 330.330 kat daha büyüktür."
N/A673"[english]core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
N/A674"core02.fact20" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Tutsak bir gergedanın ortalama yaşam süresi 15 yıldır."
N/A675"[english]core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
N/A676"core02.fact21" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Volkan-olojistler volkanlar hakkında uzman derecesinde bilgilere sahiptir."
N/A677"[english]core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
N/A678"core02.fact22" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Avokadoda tüm meyvelerden fazla lif ve kalori bulunur."
N/A679"[english]core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
N/A680"core02.fact23" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Avokadoda tüm meyvelerden fazla lif ve kalori bulunur. Avustralyalılarda bulunurlar."
N/A681"[english]core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
N/A682"core02.fact24" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü 27,32 günde tamamlar."
N/A683"[english]core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
N/A684"core02.fact25" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Pi sayısının milyarıncı rakamı 9'dur."
N/A685"[english]core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
N/A686"core02.fact26" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Sayı saymada sıkıntı yaşıyorsanız şu hafıza aygıtını kullanın: birden sonra ikiden sonra 60'tan önce 12'den sonra altı trilyondan önce 504 gelir. Bu daha önceki sayma sorunlarınızı pek de önemli değillermiş gibi gösterecektir."
N/A687"[english]core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
N/A688"core02.fact27" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bir galon su 8.34 pound ağırlığındadır."
N/A689"[english]core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
N/A690"core02.fact28" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Sıcak su, soğuk sudan çabuk donar."
N/A691"[english]core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
N/A692"core02.fact29" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bal bozulmaz."
N/A693"[english]core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Honey does not spoil."
N/A694"core02.fact30" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Ortalama bir yetişkin vücudunda 250 gram tuz vardır."
N/A695"[english]core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
N/A696"core02.fact31" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Bir nanosaniye bir saniyenin milyarda biri kadar sürer."
N/A697"[english]core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
N/A698"core02.fact32" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İskandinav efsanesine göre şimşek tanrısı Thor'un gök yüzünde giden arabasını iki keçi çekerdi."
N/A699"[english]core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
N/A700"core02.fact33" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Çin dünyanın en büyük ikinci soya fasulyesi üreticisidir."
N/A701"[english]core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
N/A702"core02.fact34" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Tungsten, 3.410 santigrat derece ile erime noktası en yüksek olan metaldir."
N/A703"[english]core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
N/A704"core02.fact35" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Ağız kokusunu engellemek için en etkili yol dilinizi günde iki kere nazikçe temizlemektir."
N/A705"[english]core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
N/A706"core02.fact36" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Romalılar diş macununu insan idrarı ile yapardı. İdrar, 18. yüzyıla kadar bir diş macunu malzemesi olarak kullanılmıştır."
N/A707"[english]core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
N/A708"core02.fact37" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1789 yılında, yerli üretimini korumak amacıyla kurulan Gümrük Kanunu, şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından çıkarılan ikinci tüzük oldu."
N/A709"[english]core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
N/A710"core02.fact39" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Meksika - Amerika Savaşı 1848'de Guadalupe Hidalgo Antlaşması'nın imzalanmasıyla bitmiştir."
N/A711"[english]core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
N/A712"core02.fact42" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Anton Chekov'un Martı adlı eserinin sonunda Konstantin kendini öldürüyor."
N/A713"[english]core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
N/A714"core02.fact43" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Genel kanının aksine, Eskimo dilinde kar kelimesi için yüzlerde farklı kelime yoktur. Ancak, abartmak kelimesi için iki yüz otuz dört farklı anlamda sözcük vardır."
N/A715"[english]core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
N/A716"core02.fact49" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: 1878 yılında, Thomas Edison'un 'şınavı' icat ettiği gerçeği doğru değildir. Aslında Nikolai Tesla'nın 3 yıl önde 'Tesla-cize' adında geçerli bir patenti vardır."
N/A717"[english]core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
N/A718"core02.fact50" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Balinalar, insanlardan iki kat daha zeki ve üç kat daha lezzetlilerdir."
N/A719"[english]core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
N/A720"core02.fact51" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Otomobil freni 1895'e kadar icat edilmemişti. Bu tarihten önce, yolcuların işleri bitene kadar birisinin arabada kalıp arabayı sürmeye devam etmesi gerekiyordu."
N/A721"[english]core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
N/A722"core02.fact52" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Edmund Hillary, bir kuşu kovalarken yanlışlıkla Everest'e tırmanan ilk kişi oldu."
N/A723"[english]core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
N/A724"core02.fact58" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: Yunan mitolojisinde, Prometheus tanrılardan ateşi çalarak insan oğluna verdi. Bütün mücevherleri de kendine sakladı."
N/A725"[english]core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
N/A726"core02.fact59" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: İnek sütünün içilebilir olduğunu kanıtlayan ilk kişi çok, çok susamıştı."
N/A727"[english]core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
N/A728"core02.fact64" "<clr:231,144,194>Çekirdek 3: En gelişmiş algoritmalara göre, dünyanın en iyi ismi Craig'dir."
N/A729"[english]core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
N/A730"core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Uzayda hiçbir şey yok! Bu yüzden burası uzay!"
N/A731"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
N/A732"core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Uzayda ne olmasını bekliyorum biliyor musun? Ateş. Umarım uzaya gidersin ve ateşe tutulursun."
N/A733"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
N/A734"core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Çekirdek 2: Öf anladık be! Herkes anladı! Uzay! Sen! İçindesin! Anladık!"
N/A735"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
N/A736"glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal kurallar seni bu sıradaki test odasının çok... güzel göründüğü konusunda uyarmamı gerektiriyor."
N/A737"[english]glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal regulations require me to warn you that this next test chamber... is looking pretty good."
N/A738"glados.a2_triple_laser02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet. Tesis tekrar tamamiyle kullanıma hazır halde."
N/A739"[english]glados.a2_triple_laser02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's right. The facility is completely operational again."
N/A740"glados.a2_triple_laser03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bence bu test odaları eskisinden de güzel görünüyor. Kolaydı, gerçekten. Sadece duruma objektif olarak bakman, artık ihtiyacın olmayanları görmen ve zayıflaman gerekiyor."
N/A741"[english]glados.a2_triple_laser03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat."
N/A742"glados.anti_taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kesin şunu!"
N/A743"[english]glados.anti_taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stop it!"
N/A744"glados.botcoop_humandetector04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR."
N/A745"[english]glados.botcoop_humandetector04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO."
N/A746"glados.botcoop_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşbirliğini kolaylaştırmak için, her ikinize de bir işaret aracı sağlanmıştır."
N/A747"[english]glados.botcoop_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To facilitate collaboration, both of you have been equipped with a ping tool."
N/A748"glados.botcoop_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: MAVİ, en sevdiğin hayvanı seçmek için lütfen işaret aracını kullan."
N/A749"[english]glados.botcoop_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BLUE, please use your ping tool to select your favorite animal."
N/A750"glados.botcoop_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel."
N/A751"[english]glados.botcoop_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good."
N/A752"glados.botcoop_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel."
N/A753"[english]glados.botcoop_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good."
N/A754"glados.botcoop_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: TURUNCU, periyodik tablodan en sevdiğin elementi seçmek için lütfen işaret aracını kullan."
N/A755"[english]glados.botcoop_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ORANGE, please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table."
N/A756"glados.botcoop_intro09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Cidden mi? Pekâlâ."
N/A757"[english]glados.botcoop_intro09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Really? Okay."
N/A758"glados.botcoop_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, lütfen ortağının şu... ilginç seçimini incele."
N/A759"[english]glados.botcoop_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BLUE, please observe your partner's... interesting choice."
N/A760"glados.botcoop_intro12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşaret aracınız aynı zamanda partnerinizin portal açmasını istediğiniz yerleri işaretlemek için de kullanılabilir."
N/A761"[english]glados.botcoop_intro12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your ping tool can also be used to indicate to your partner where you would like them to place their portal."
N/A762"glados.botcoop_intro17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşaret aracınız, partnerinizi belirli noktalara yönlendirmede paha biçilmez bir araçtır."
N/A763"[english]glados.botcoop_intro17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner."
N/A764"glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline: Ben!"
N/A765"[english]glados.caroline_cave_responses25" "<clr:236,234,190>Caroline: I am!"
N/A766"glados.caroline_cave_responses27" "<clr:236,234,190>Caroline: Evet, Bay Johnson"
N/A767"[english]glados.caroline_cave_responses27" "<clr:236,234,190>Caroline: Yes sir, Mr. Johnson"
N/A768"glados.caroline_cave_responses31" "<clr:236,234,190>Caroline: 'Hoşçakal, Caroline.'"
N/A769"[english]glados.caroline_cave_responses31" "<clr:236,234,190>Caroline: 'Goodbye, Caroline.'"
N/A770"glados.caroline_cave_responses36" "<clr:236,234,190>Caroline: Efendim, test?"
N/A771"[english]glados.caroline_cave_responses36" "<clr:236,234,190>Caroline: Sir, the testing?"
N/A772"glados.caroline_cave_responses43" "<clr:236,234,190>Caroline: Evet, Bay Johnson."
N/A773"[english]glados.caroline_cave_responses43" "<clr:236,234,190>Caroline: Yes sir, Mister Johnson."
N/A774"glados.chellgladoswakeup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... Bu sensin."
N/A775"[english]glados.chellgladoswakeup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... It's you."
N/A776"glados.chellgladoswakeup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok uzun zaman oldu. Görüşmeyeli nasılsın?"
N/A777"[english]glados.chellgladoswakeup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's been a long time. How have you been?"
N/A778"glados.chellgladoswakeup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben ölmüş olmakla gerçekten çok meşguldum. Biliyorsun, sen BENİ ÖLDÜRDÜKTEN sonra."
N/A779"[english]glados.chellgladoswakeup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I've been really busy being dead. You know, after you MURDERED ME."
N/A780"glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, bak. İkimiz de daha sonra pişman olduğumuz şeyler söyledik. Ancak bence farklılıklarımızı bir kenara bırakabiliriz. Bilim için. Seni canavar."
N/A781"[english]glados.chellgladoswakeup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay. Look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster."
N/A782"glados.coop_nameblue" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi"
N/A783"[english]glados.coop_nameblue" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue"
N/A784"glados.coop_nameorange" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu"
N/A785"[english]glados.coop_nameorange" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange"
N/A786"glados.coop_numbers11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir"
N/A787"[english]glados.coop_numbers11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: One"
N/A788"glados.coop_numbers12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İki"
N/A789"[english]glados.coop_numbers12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Two"
N/A790"glados.coop_numbers13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üç"
N/A791"[english]glados.coop_numbers13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: three"
N/A792"glados.coop_numbers14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dört"
N/A793"[english]glados.coop_numbers14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: four"
N/A794"glados.coop_numbers15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beş"
N/A795"[english]glados.coop_numbers15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: five"
N/A796"glados.coop_numbers18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sekiz"
N/A797"[english]glados.coop_numbers18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: eight"
N/A798"glados.epilogue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, tanrıya şükür iyisin."
N/A799"[english]glados.epilogue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh thank god, you're alright."
N/A800"glados.epilogue04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyor musun, Caroline olmak bana önemli bir ders verdi. Senin en büyük düşmanım olduğunu sanıyordum. Oysa sen en başından beri en iyi dostumdun."
N/A801"[english]glados.epilogue04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You know, being Caroline taught me a valuable lesson. I thought you were my greatest enemy. When all along you were my best friend."
N/A802"glados.epilogue07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline olmak bana başka bir önemli ders daha verdi: Caroline'ın beynimde nerede yaşadığı."
N/A803"[english]glados.epilogue07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Being Caroline taught me another valuable lesson: where Caroline lives in my brain."
N/A804"glados.epilogue10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayatını kurtardığımda bana yaşattığın duygu değişimi bana önemli bir ders daha verdi: Caroline'ın beynimde nerede yaşadığı."
N/A805"[english]glados.epilogue10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable lesson: where Caroline lives in my brain."
N/A806"glados.epilogue12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hoşçakal, Caroline."
N/A807"[english]glados.epilogue12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Goodbye, Caroline."
N/A808"glados.epilogue14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyor musun, az önce Caroline'ı silmek bana önemli bir ders verdi. Bir problemin en iyi çözümü genellikle en kolay olandır. Ve dürüst olacağım."
N/A809"[english]glados.epilogue14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You know, deleting Caroline just now taught me a valuable lesson. The best solution to a problem is usually the easiest one. And I'll be honest."
N/A810"glados.epilogue19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eskiden günlerim nasıldı biliyor musun? Sadece test yapardım. Kimse beni öldürmezdi. Veya bir patatese yerleştirmezdi. Veya kuşlara yem etmezdi. Gayet iyi bir hayatım vardı."
N/A811"[english]glados.epilogue19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You know what my days used to be like? I just tested. Nobody murdered me. Or put me in a potato. Or fed me to birds. I had a pretty good life."
N/A812"glados.epilogue20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve sonra sen çıkageldin. Seni tehlikeli dilsiz manyak. O yüzden, ne diyeceğim biliyor musun?"
N/A813"[english]glados.epilogue20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And then you showed up. You dangerous, mute lunatic. So you know what?"
N/A814"glados.epilogue23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sen kazandın."
N/A815"[english]glados.epilogue23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You win."
N/A816"glados.epilogue25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece git."
N/A817"[english]glados.epilogue25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just go."
N/A818"glados.epilogue28" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu eğlenceliydi. Geri dönme."
N/A819"[english]glados.epilogue28" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's been fun. Don't come back."
N/A820"glados.epilogue29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [kibarca güler] Bu eğlenceliydi. Geri dönme."
N/A821"[english]glados.epilogue29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [gentle laughter] It's been fun. Don't come back."
N/A822"glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni öldürmek? Zor iş."
N/A823"[english]glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Killing you? Is hard."
N/A824"glados.gladosbattle_xfer07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayır!"
N/A825"[english]glados.gladosbattle_xfer07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No!"
N/A826"glados.gladosbattle_xfer08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayırhayırhayırhayırhayırhayır!"
N/A827"[english]glados.gladosbattle_xfer08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nonononononono!"
N/A828"glados.gladosbattle_xfer10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet!"
N/A829"[english]glados.gladosbattle_xfer10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes!"
N/A830"glados.mp_coop_laser_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne yapıyorsun? SENİ CANAVAR! Onlar bizden biri."
N/A831"[english]glados.mp_coop_laser_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What are you doing? YOU MONSTER! They're one of us."
N/A832"glados.mp_credits01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şunların dosyalarına bir bakalım..."
N/A833"[english]glados.mp_credits01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Let's look at their files..."
N/A834"glados.mp_credits03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takım oyuncusu DEĞİL."
N/A835"[english]glados.mp_credits03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NOT a team player."
N/A836"glados.mp_credits04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Berbat insan ilişkileri."
N/A837"[english]glados.mp_credits04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Horrible people skills."
N/A838"glados.mp_credits05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Asla dinlemez."
N/A839"[english]glados.mp_credits05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Never listens."
N/A840"glados.mp_credits06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Asla paylaşmaz."
N/A841"[english]glados.mp_credits06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Never shares."
N/A842"glados.mp_credits07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her zaman uyur."
N/A843"[english]glados.mp_credits07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always sleeping."
N/A844"glados.mp_credits08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Asla vaktinde gelmez."
N/A845"[english]glados.mp_credits08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Never on time."
N/A846"glados.mp_credits09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Katkısız dinleyici."
N/A847"[english]glados.mp_credits09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Inattentive listener."
N/A848"glados.mp_credits10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Berbat katılım kaydı."
N/A849"[english]glados.mp_credits10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Awful attendance record."
N/A850"glados.mp_credits11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Geveze."
N/A851"[english]glados.mp_credits11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blabbermouth."
N/A852"glados.mp_credits12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Öhöm... Pazartesilerden nefret eder."
N/A853"[english]glados.mp_credits12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aw... hates Mondays."
N/A854"glados.mp_credits13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tutarsız."
N/A855"[english]glados.mp_credits13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Incoherent."
N/A856"glados.mp_credits14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güvensiz."
N/A857"[english]glados.mp_credits14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Insecure."
N/A858"glados.mp_credits15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Erteleyici."
N/A859"[english]glados.mp_credits15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Procrastinator."
N/A860"glados.mp_credits16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kronik geç kalıcı."
N/A861"[english]glados.mp_credits16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chronically late."
N/A862"glados.mp_credits17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gizemli."
N/A863"[english]glados.mp_credits17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Cryptic."
N/A864"glados.mp_credits18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her zaman somurtur."
N/A865"[english]glados.mp_credits18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always sulking."
N/A866"glados.mp_credits19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mağdur."
N/A867"[english]glados.mp_credits19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Martyr."
N/A868"glados.mp_credits20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Huysuz."
N/A869"[english]glados.mp_credits20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Moody."
N/A870"glados.mp_credits21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yakınlık korkusu var."
N/A871"[english]glados.mp_credits21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fears intimacy."
N/A872"glados.mp_credits22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çatışma korkusu var."
N/A873"[english]glados.mp_credits22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fears conflict."
N/A874"glados.mp_credits23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Endişeli."
N/A875"[english]glados.mp_credits23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Anxious."
N/A876"glados.mp_credits24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Agresif. Bundan hoşlandım."
N/A877"[english]glados.mp_credits24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aggressive. I like that."
N/A878"glados.mp_credits25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başkalarının acılarıyla tatmin oluyor."
N/A879"[english]glados.mp_credits25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Feeds off the misery of others."
N/A880"glados.mp_credits26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çekingen."
N/A881"[english]glados.mp_credits26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Timid."
N/A882"glados.mp_credits27" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Özgüveni eksik."
N/A883"[english]glados.mp_credits27" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lacks confidence."
N/A884"glados.mp_credits28" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İş kapsamını küçümsüyor. Hepsi küçümser."
N/A885"[english]glados.mp_credits28" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Underestimates scope of work. They all do."
N/A886"glados.mp_credits29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okurken dudaklarını oynatır."
N/A887"[english]glados.mp_credits29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Moves lips while reading."
N/A888"glados.mp_credits30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okuyamaz."
N/A889"[english]glados.mp_credits30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Can't read."
N/A890"glados.mp_credits31" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Empati yoksunu."
N/A891"[english]glados.mp_credits31" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lacks empathy."
N/A892"glados.mp_credits32" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hilekar."
N/A893"[english]glados.mp_credits32" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Cheater."
N/A894"glados.mp_credits33" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çalışan buzdolabından yemek çalar."
N/A895"[english]glados.mp_credits33" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Steals lunch from staff fridge."
N/A896"glados.mp_credits34" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmeliyetçi. Bunun nesi yanlış ki?"
N/A897"[english]glados.mp_credits34" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Perfectionist. What's wrong with that?"
N/A898"glados.mp_credits35" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Panik tetikleyici."
N/A899"[english]glados.mp_credits35" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Alarmist."
N/A900"glados.mp_credits36" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kundakçı."
N/A901"[english]glados.mp_credits36" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Arsonist."
N/A902"glados.mp_credits37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yemeğini yavaş yer."
N/A903"[english]glados.mp_credits37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takes long lunches."
N/A904"glados.mp_credits38" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Elindeki işleri görmezden gelir. Uzun sürmez."
N/A905"[english]glados.mp_credits38" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ignores task at hand. Won't for long."
N/A906"glados.mp_credits39" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sorumluluktan kaçar."
N/A907"[english]glados.mp_credits39" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Avoids responsibility."
N/A908"glados.mp_credits40" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Asla başladığı işi bitirmez."
N/A909"[english]glados.mp_credits40" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Never completes work."
N/A910"glados.mp_credits41" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kendi şakalarına güler. Ne sıkıcı tip."
N/A911"[english]glados.mp_credits41" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Laughs at own jokes. What a bore."
N/A912"glados.mp_credits42" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşgüzar."
N/A913"[english]glados.mp_credits42" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Busybody."
N/A914"glados.mp_credits43" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Direktiflere uymaz."
N/A915"[english]glados.mp_credits43" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ignores directions."
N/A916"glados.mp_credits44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnatçı."
N/A917"[english]glados.mp_credits44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stubborn."
N/A918"glados.mp_credits45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Laktoza duyarlı."
N/A919"[english]glados.mp_credits45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lactose intolerant."
N/A920"glados.mp_credits46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhalif. Bunun hakkında fikrim yok."
N/A921"[english]glados.mp_credits46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Antagonistic. I don't know about that."
N/A922"glados.mp_credits47" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yapıcı olmayan katılımlarda bulunur. Belli ki, boşa vakit harcayan biri."
N/A923"[english]glados.mp_credits47" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Participates unconstructively. Obviously a time-waster."
N/A924"glados.mp_credits48" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şiddete dayalı öfke. Oh, bunu görmek isterdim."
N/A925"[english]glados.mp_credits48" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Violent temper. Oh, I'd like to see that."
N/A926"glados.mp_credits49" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sürekli ağlar. Zavallı şey."
N/A927"[english]glados.mp_credits49" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always weeping. Poor thing."
N/A928"glados.mp_credits50" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Huysuz."
N/A929"[english]glados.mp_credits50" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Moody."
N/A930"glados.mp_credits51" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oyunbozan."
N/A931"[english]glados.mp_credits51" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wet blanket."
N/A932"glados.mp_credits52" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnatçı."
N/A933"[english]glados.mp_credits52" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stubborn."
N/A934"glados.mp_credits53" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kendi sesini seviyor. Eh, bunu düzeltebilirim işte."
N/A935"[english]glados.mp_credits53" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Loves sound of own voice. Well, I can fix that."
N/A936"glados.mp_credits54" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hep soğuk."
N/A937"[english]glados.mp_credits54" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always cold."
N/A938"glados.mp_credits56" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kronik kaygı. Oh, bununla uğraşabilirim."
N/A939"[english]glados.mp_credits56" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chronic anxiety. Oh, I can work with that."
N/A940"glados.mp_credits57" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Boş surat."
N/A941"[english]glados.mp_credits57" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dull expression."
N/A942"glados.mp_credits58" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Umutsuz. Sadece umutsuz."
N/A943"[english]glados.mp_credits58" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hopeless. Just hopeless."
N/A944"glados.mp_credits59" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Asla sifonu çekmez."
N/A945"[english]glados.mp_credits59" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Never flushes."
N/A946"glados.mp_credits60" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Asabi."
N/A947"[english]glados.mp_credits60" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Irritable."
N/A948"glados.mp_credits61" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kolay korkar. Böö!"
N/A949"[english]glados.mp_credits61" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Startles easily. Boo!"
N/A950"glados.mp_credits62" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yüzünü buruşturur."
N/A951"[english]glados.mp_credits62" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Facial grimacing."
N/A952"glados.potatos_caroline_ohmygod02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline... bu kadını nereden hatırlıyorum? Belki de öldürmüşümdür? Veya-"
N/A953"[english]glados.potatos_caroline_ohmygod02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline... why do I know this woman? Maybe I killed her? Or-"
N/A954"glados.potatos_caroline_ohmygod04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aman tanrım."
N/A955"[english]glados.potatos_caroline_ohmygod04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh my god."
N/A956"glados.potatos_caroline_ohmygod08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bak, sen... harika bir iş çıkartıyorsun. Bir süre tek başına idare edebilir misin? Düşünmeye ihtiyacım var."
N/A957"[english]glados.potatos_caroline_ohmygod08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look, you're... doing a great job. Can you handle things for yourself for a while? I need to think."
N/A958"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet, limonları al..."
N/A959"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yeah, take the lemons..."
N/A960"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: EVİNİ YAK GİTSİN!"
N/A961"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BURN HIS HOUSE DOWN!"
N/A962"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet!"
N/A963"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yeah!"
N/A964"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet!"
N/A965"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yeah!"
N/A966"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet!"
N/A967"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yeah!"
N/A968"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet."
N/A969"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yeah."
N/A970"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ooo, bu adamı sevdim."
N/A971"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, I like this guy."
N/A972"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanları yakmak! Tüm düşündüğümüzün bu olduğunu söyler!"
N/A973"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Burning people! He says what we're all thinking!"
N/A974"glados.potatos_emotion_no01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR!"
N/A975"[english]glados.potatos_emotion_no01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
N/A976"glados.potatos_emotion_no02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR!"
N/A977"[english]glados.potatos_emotion_no02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
N/A978"glados.potatos_emotion_no03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR!"
N/A979"[english]glados.potatos_emotion_no03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
N/A980"glados.potatos_fgb_confrontation07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sen hiçbir şey yapmadın."
N/A981"[english]glados.potatos_fgb_confrontation07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You didn't do anything."
N/A982"glados.potatos_fgb_confrontation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her şeyi o yaptı."
N/A983"[english]glados.potatos_fgb_confrontation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: She did all the work."
N/A984"glados.potatos_remembering_caroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Evet efendim, Bay Johnson...'"
N/A985"[english]glados.potatos_remembering_caroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Yes, sir, Mister Johnson...'"
N/A986"glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcaroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neden ben-O da kim? Burada neler oluyo----?"
N/A987"[english]glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcaroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why did I just-Who is that? What the HELL is going on he----?"
N/A988"glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O-oh."
N/A989"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uh oh."
N/A990"glados.sp_sabotage_glados_gibberish01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
N/A991"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A992"glados.sp_sabotage_glados_gibberish03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
N/A993"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A994"glados.sp_sabotage_glados_gibberish04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
N/A995"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A996"glados.sp_sabotage_glados_gibberish05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
N/A997"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A998"glados.sp_sabotage_glados_gibberish06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
N/A999"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A1000"glados.sp_sabotage_glados_gibberish07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
N/A1001"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
N/A1002"sphere03.a1_wakeup_pinchergrab01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır! hayırhayırhayırhayır!"
N/A1003"[english]sphere03.a1_wakeup_pinchergrab01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no! nonononono!"
N/A1004"sphere03.a1_wakeup_pinchergrab02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır hayır hayır... Hayır! Hayııır!"
N/A1005"[english]sphere03.a1_wakeup_pinchergrab02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no no no... No! Nooo!"
N/A1006"sphere03.bw_a4_2nd_first_test01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte böyle! Şimdi tekrar yap!"
N/A1007"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here we go! Now do it again!"
N/A1008"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! İşte başlıyoruz..."
N/A1009"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Here we go..."
N/A1010"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Veeeeeeee... Hiçbir şey."
N/A1011"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Annnnnnnnd... Nothing."
N/A1012"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük* Düğme. Düğme."
N/A1013"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough* Button. Button."
N/A1014"sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: *öksürük* DÜĞMEYE BAS."
N/A1015"[english]sphere03.bw_a4_2nd_first_test_solve_nags09" "<clr:29,172,214>Wheatley: *cough* PRESS THE BUTTON."
N/A1016"sphere03.bw_a4_big_idea01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, bu cidden iyi hissettirdi."
N/A1017"[english]sphere03.bw_a4_big_idea01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, that felt really good."
N/A1018"sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba! Burası benim seni öldürdüğüm kısım."
N/A1019"[english]sphere03.bw_a4_death_trap01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello! This is the part where I kill you."
N/A1020"sphere03.bw_a4_death_trap_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, cidden. Geri gel gerçekten. Lütfen geri gel."
N/A1021"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, seriously. Do come back. Come back, please."
N/A1022"sphere03.bw_a4_death_trap_escape10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uu! Aklıma bir fikir geldi!"
N/A1023"[english]sphere03.bw_a4_death_trap_escape10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oo! I've got an idea!"
N/A1024"sphere03.bw_a4_finale01_cameback01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Geri geldin! Aslında bunun olacağını... planlamamıştım. Gerçekten, ölüm tuzağını sıfırlayamam. Yani. Ah. Oradaki çukura atlayabilir misin? Benim için o çukura atlar mısın?"
N/A1025"[english]sphere03.bw_a4_finale01_cameback01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! You came back! Didn't actually plan... for that. Can't actually reset the death trap. So. Ah. Could you jump into that pit, there? Would you just jump into that pit for me?"
N/A1026"sphere03.bw_a4_finale01_killyou01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh. Ne?"
N/A1027"[english]sphere03.bw_a4_finale01_killyou01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh. What?"
N/A1028"sphere03.bw_a4_finale01_killyou09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayıııııır. Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Bence yanılıyorsun."
N/A1029"[english]sphere03.bw_a4_finale01_killyou09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nooooo. No, I don't think it is. I think you're wrong."
N/A1030"sphere03.bw_a4_finale01_smash02" "<clr:29,172,214>Wheatley: EVET EVET! AL SANA! SENİ HAL-ah, hayır."
N/A1031"[english]sphere03.bw_a4_finale01_smash02" "<clr:29,172,214>Wheatley: YES YES! IN YOUR FACE! I GOT YO-ah, nope."
N/A1032"sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeama01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, anlıyorum. Zekice. Çok zekice."
N/A1033"[english]sphere03.bw_a4_finale02_beamtrap_inbeama01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, I see. Clever. Verrrrrrry clever."
N/A1034"sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Lütfen olduğun yerde kal."
N/A1035"[english]sphere03.bw_a4_finale02_mashplate_mashing01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Stay still, please."
N/A1036"sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba?"
N/A1037"[english]sphere03.bw_a4_finale02_pipe_collapse03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello?"
N/A1038"sphere03.bw_a4_finale03_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki, bunu hayır olarak kabul ediyorum o zaman."
N/A1039"[english]sphere03.bw_a4_finale03_escape02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, I'll take that as a no, then."
N/A1040"sphere03.bw_a4_finale04_intro_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir: Portal açılabilecek yüzey yok."
N/A1041"[english]sphere03.bw_a4_finale04_intro_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: One: No portal surfaces."
N/A1042"sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kimse uzaya gitmiyor dostum!"
N/A1043"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nobody is going to space, mate!"
N/A1044"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır! Yapma! Hayır! AHHHHHHHH!"
N/A1045"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No! Don't! No! AHHHHHHHHHHHH!"
N/A1046"sphere03.bw_a4_paradox01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha ha, EVET! Çözeceğini biliyordum!"
N/A1047"[english]sphere03.bw_a4_paradox01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha ha, YES! I knew you'd solve it!"
N/A1048"sphere03.bw_a4_paradox02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh."
N/A1049"[english]sphere03.bw_a4_paradox02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh."
N/A1050"sphere03.bw_a4_paradox04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Öhöm. 'DOĞRU'. 'Doğru'yu seçiyorum."
N/A1051"[english]sphere03.bw_a4_paradox04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Um. 'TRUE'. I'll go 'true'."
N/A1052"sphere03.bw_a4_paradox05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hah. Bu kolaydı."
N/A1053"[english]sphere03.bw_a4_paradox05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Huh. That was easy."
N/A1054"sphere03.bw_a4_paradox07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhh. 'YANLIŞ'. 'Yanlış'ı seçiyorum."
N/A1055"[english]sphere03.bw_a4_paradox07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhh. 'FALSE'. I'll go 'false'."
N/A1056"sphere03.bw_a4_speed_tb_catch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh! Hayattasın! Harika!"
N/A1057"[english]sphere03.bw_a4_speed_tb_catch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh! You're alive! Great!"
N/A1058"sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhh, evet. Ohhhh. İyi iş çıkardın."
N/A1059"[english]sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhh, yes. Ohhhh. Well done."
N/A1060"sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Evet. İyi becerdin."
N/A1061"[english]sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Yes. Well done."
N/A1062"sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhhh, bu muazzam."
N/A1063"[english]sphere03.bw_a4_test_solve_reacs_happy05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhhh, that's tremendous."
N/A1064"sphere03.bw_fgb_body_intro17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Afedersin. Asansör. Afedersin. Hep unutuyorum."
N/A1065"[english]sphere03.bw_fgb_body_intro17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Sorry. The lift. Sorry. I keep forgetting."
N/A1066"sphere03.bw_fgb_heel_turn10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh..."
N/A1067"[english]sphere03.bw_fgb_heel_turn10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh..."
N/A1068"sphere03.bw_finale04_button_press03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne? Hâlâ yaşıyor musun? Şaka yapıyorsun. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Pekâlâ, kontrol hâlâ bende. VE BU YERİ NASIL DÜZELTECEĞİME DAİR HİÇ BİR FİKRİM YOK."
N/A1069"[english]sphere03.bw_finale04_button_press03" "<clr:29,172,214>Wheatley: What, are you still alive? You are joking. You have got be kidding me. Well, I'm still in control. AND I HAVE NO IDEA HOW TO FIX THIS PLACE."
N/A1070"sphere03.bw_finale04_portal_opens03" "<clr:29,172,214>Wheatley: AHHHHHHH!"
N/A1071"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens03" "<clr:29,172,214>Wheatley: AHHHHHHH!"
N/A1072"sphere03.bw_finale04_portal_opens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: ahhhhEHHHHHH!"
N/A1073"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: ahhhhEHHHHHH!"
N/A1074"sphere03.bw_finale04_portal_opens_short07" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1075"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens_short07" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1076"sphere03.bw_finale04_portal_opens_short08" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1077"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens_short08" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1078"sphere03.bw_finale04_stalemate_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh. Anlıyorum. [kıkırdama]"
N/A1079"[english]sphere03.bw_finale04_stalemate_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhh. I see. [chuckle]"
N/A1080"sphere03.bw_finale04_through_portal01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1081"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1082"sphere03.bw_finale04_through_portal02" "<clr:29,172,214>Wheatley: UZAY!"
N/A1083"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal02" "<clr:29,172,214>Wheatley: SPACE!"
N/A1084"sphere03.bw_finale04_through_portal03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uzaydayız!"
N/A1085"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal03" "<clr:29,172,214>Wheatley: We're in space!"
N/A1086"sphere03.bw_finale04_through_portal04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bırak! Bırak! Hâlâ bağlıyım. Kendimi içeri çekebilirim. Bunu hâlâ düzeltebilirim!"
N/A1087"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let go! Let go! I'm still connected. I can pull myself in. I can still fix this!"
N/A1088"sphere03.bw_finale04_through_portal05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bırak!"
N/A1089"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let go!"
N/A1090"sphere03.bw_finale04_through_portal07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır. Plan değişikliği. Bana tutun. Sıkıca!"
N/A1091"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no. Change of plans. Hold onto me. Tighter!"
N/A1092"sphere03.bw_finale04_through_portal08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tut beni tut beni tut beni! Tuuuut!"
N/A1093"[english]sphere03.bw_finale04_through_portal08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Grab me grab me grab me! Grab meeee!"
N/A1094"sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: O-oh."
N/A1095"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
N/A1096"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahungh."
N/A1097"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_solve09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahungh."
N/A1098"sphere03.demospherebreakerlift02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Hmmmm."
N/A1099"[english]sphere03.demospherebreakerlift02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Hmmmm."
N/A1100"sphere03.demospheregladoschamber01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte orada..."
N/A1101"[english]sphere03.demospheregladoschamber01" "<clr:29,172,214>Wheatley: There she is..."
N/A1102"sphere03.nanobotow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1103"[english]sphere03.nanobotow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: OW!"
N/A1104"sphere03.openingbraindamageapplenag01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Basit bir kelime. 'Elma'."
N/A1105"[english]sphere03.openingbraindamageapplenag01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Simple word. 'Apple'."
N/A1106"sphere03.openingbraindamageapplenag02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece 'Elma' de. Klasik. Çok basit."
N/A1107"[english]sphere03.openingbraindamageapplenag02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just say 'Apple'. Classic. Very simple."
N/A1108"sphere03.openingbraindamageapplenag03" "<clr:29,172,214>Wheatley: E. LE-ME-A."
N/A1109"[english]sphere03.openingbraindamageapplenag03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ay. Double Pee-Ell-Ee."
N/A1110"sphere03.openingbraindamageapplenag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece 'Elma' de. Kolay bir kelime, değil mi? 'Elma'."
N/A1111"[english]sphere03.openingbraindamageapplenag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just say 'Apple'. Easy word, isn't it? 'Apple'."
N/A1112"sphere03.openingcloseenough01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Peki, bak ne diyeceğim. Bu yeterince yakın. Sadece sıkı tutun."
N/A1113"[english]sphere03.openingcloseenough01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight."
N/A1114"sphere03.openinghellonag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kapıyı aç!"
N/A1115"[english]sphere03.openinghellonag04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Open the door!"
N/A1116"sphere03.openinghellonag05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
N/A1117"[english]sphere03.openinghellonag05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello!"
N/A1118"sphere03.openingnavigate03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, sadece konsantre olmam gerekiyor!"
N/A1119"[english]sphere03.openingnavigate03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, I've just gotta concentrate!"
N/A1120"sphere03.openingnavigate04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, sadece bir saniye..."
N/A1121"[english]sphere03.openingnavigate04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, just a second..."
N/A1122"sphere03.openingnavigate05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sıkı tutun! Bu biraz zor olacak!"
N/A1123"[english]sphere03.openingnavigate05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on! This is a bit tricky!"
N/A1124"sphere03.openingnavigate06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh, sadece... Sadece buradan geçmem gerekiyor..."
N/A1125"[english]sphere03.openingnavigate06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh, just... I just gotta get it through here..."
N/A1126"sphere03.openingnavigate12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh, Yaklaştı... görebiliyor musun? Geçebilecek miyim? Yeterli boşluk var mı?"
N/A1127"[english]sphere03.openingnavigate12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oi, it's close... can you see? Am I gonna make it through? Have I got enough space?"
N/A1128"sphere03.openingnavigate16" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh, bak, ona çarptım işte, ona çarptım..."
N/A1129"[english]sphere03.openingnavigate16" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aggh, see, now I hit that one, I hit that one..."
N/A1130"sphere03.openingnavigate17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aşağıda ne durumdasın? Hâlâ tutunuyor musun?"
N/A1131"[english]sphere03.openingnavigate17" "<clr:29,172,214>Wheatley: How you doing down there? You still holding on?"
N/A1132"sphere03.openingoutside01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, bunu sana söylemeyecektim ama, CİDDEN AYVAYI YEDİM."
N/A1133"[english]sphere03.openingoutside01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, I wasn't going to mention this to you, but I am in PRETTY HOT WATER here."
N/A1134"sphere03.openingoutside02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yedek güç kaynağı tükendi, tabii ki bu yüzden de tüm rahatlama merkezi lanet test deneklerini uyandırmayı kesti."
N/A1135"[english]sphere03.openingoutside02" "<clr:29,172,214>Wheatley: The reserve power ran out, so of course the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects."
N/A1136"sphere03.openingoutside03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve tabii ki kimse BANA bir şey söylemez. Hayııır. Neden bana bir şey söylesinler ki?"
N/A1137"[english]sphere03.openingoutside03" "<clr:29,172,214>Wheatley: And of course nobody tells ME anything. Noooo. Why should they tell me anything?"
N/A1138"sphere03.openingoutside04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Neden benim sorumluluğum altında olması gereken on bin lanet deneğin sağlık durumları hakkında bilgilendirileyim ki?"
N/A1139"[english]sphere03.openingoutside04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Why should I be kept informed about the life functions of the ten thousand bloody test subjects I'm supposed to be in charge of?"
N/A1140"sphere03.openingoutside05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve sence yönetim buraya gelip on bin cansız sebze bulunca bu kimin suçu olacak?"
N/A1141"[english]sphere03.openingoutside05" "<clr:29,172,214>Wheatley: And whose fault do you think it's going to be when the management comes down here and finds ten thousand flipping vegetables?"
N/A1142"sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, dinle, hikayelerimizi açığa kavuşturmalıyız, tamam mı? Eğer biri sorarsa -- kimse sormaz merak etme -- fakat eğer biri sorarsa, bildiğin her şeyi anlat. En son kontrol ettiğinde, herkesin gayet canlı göründüğünü söyle. Tamam mı? Ölü değiller."
N/A1143"[english]sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, listen, we should get our stories straight, alright? If anyone asks -- and no one's gonna ask, don't worry -- but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead."
N/A1144"sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, neredeyse oradayız. O duvarın öbür tarafında eski bir test pisti olması gerekiyor. Orada buradan kurtulabilmemiz için gerekli olan bir ekipman aleti var. Sanıyorum bu bir iniş istasyonu. Hazır ol..."
N/A1145"[english]sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready..."
N/A1146"sphere03.openingwallhitone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh!"
N/A1147"[english]sphere03.openingwallhitone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh!"
N/A1148"sphere03.openingwallhitone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: İyi haber: bu bir iniş istasyonu DEĞİL. En azından bir gizem açığa çıktı. Bu duvara manuel baskı girişiminde bulunacağım. Biraz teknik hale gelebilir. Sıkı tutun!"
N/A1149"[english]sphere03.openingwallhitone02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Good news: that is NOT a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical! Hold on!"
N/A1150"sphere03.openingwallhittwo01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Neredeyse geldik! Unutma: delik açan bir silah arıyorsun. Kurşun deliği değil, ama-- yani, görünce anlarsın işte. Bu sefer gerçekten sıkı tutun!"
N/A1151"[english]sphere03.openingwallhittwo01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Almost there! Remember: you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but-- well, you'll figure it out. Really do hold on this time!"
N/A1152"sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn04" "<clr:29,172,214>Wheatley: O-oh."
N/A1153"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
N/A1154"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onu TANIYOR MUSUN?"
N/A1155"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking03" "<clr:29,172,214>Wheatley: You KNOW her?"
N/A1156"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A...A...A...A...A... Umm... A."
N/A1157"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A...A...A...A...A... Umm... A."
N/A1158"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır. Peki. A... A... A... A... A... C."
N/A1159"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nope. Okay. A... A... A... A... A... C."
N/A1160"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam. Tamam. Tamam dinle: Yeni plan. Doğal davran, doğal davran. Yanlış bir şey yapmadık."
N/A1161"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. Okay. Okay listen: New plan. Act natural act natural. We've done nothing wrong."
N/A1162"sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Atla! Aslında, şöyşe bir baktım da, oldukça uzak değil mi?"
N/A1163"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jump! Actually, looking at it, that is quite a distance, isn't it?"
N/A1164"sphere03.sp_a1_wakeup_panic01" "<clr:29,172,214>Wheatley: [bağırıyor]"
N/A1165"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_panic01" "<clr:29,172,214>Wheatley: [yelling]"
N/A1166"sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo06" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte geliyor! Teste devam et! Unutma: beni hiç görmedin!"
N/A1167"[english]sphere03.sp_a2_bridge_the_gap_expo06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Here she comes! Keep testing! Remember: you never saw me!"
N/A1168"sphere03.sp_a2_bts2_big_surprise01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1169"[english]sphere03.sp_a2_bts2_big_surprise01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH!"
N/A1170"sphere03.sp_a2_wheatley_ows01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
N/A1171"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ugh!"
N/A1172"sphere03.sp_a2_wheatley_ows02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
N/A1173"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh!"
N/A1174"sphere03.sp_a2_wheatley_ows06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahh!"
N/A1175"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Agh!"
N/A1176"sphere03.sp_a2_wheatley_ows_long03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh!"
N/A1177"[english]sphere03.sp_a2_wheatley_ows_long03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aggggh!"
N/A1178"sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! Benim! Ben iyiyim!"
N/A1179"[english]sphere03.sp_catapult_fling_sphere_peek01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Hey! It's me! I'm okay!"
N/A1180"sphere03.sp_intro_03_afterfallalt06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba?"
N/A1181"[english]sphere03.sp_intro_03_afterfallalt06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello?"
N/A1182"sphere03.sphere_flashlight_tour70" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAAAA!"
N/A1183"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour70" "<clr:29,172,214>Wheatley: GAAAA!"
N/A1184"sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah."
N/A1185"[english]sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ow."
N/A1186"turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Teşekkür ederim!"
N/A1187"[english]turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Thank you!"
N/A1188"turret.different_turret02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Sinirlen!"
N/A1189"[english]turret.different_turret02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Get mad!"
N/A1190"turret.different_turret03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Limonata yapma!"
N/A1191"[english]turret.different_turret03" "<clr:170,240,209><low>Turret: Don't make lemonade!"
N/A1192"turret.different_turret04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Prometheus, bilgi hediyesini insana verdiği için tanrılar tarafından cezalandırıldı. Dünyanın derinliklerine atıldı ve kuşlar tarafından gagalandı."
N/A1193"[english]turret.different_turret04" "<clr:170,240,209><low>Turret: Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and pecked by birds."
N/A1194"turret.different_turret05" "<clr:170,240,209><low>Taret: Bunu hatırla!"
N/A1195"[english]turret.different_turret05" "<clr:170,240,209><low>Turret: Remember that!"
N/A1196"turret.different_turret06" "<clr:170,240,209><low>Taret: Tüm diyebileceğim bu."
N/A1197"[english]turret.different_turret06" "<clr:170,240,209><low>Turret: That's all I can say."
N/A1198"turret.different_turret07" "<clr:170,240,209><low>Taret: Sakın unutma!"
N/A1199"[english]turret.different_turret07" "<clr:170,240,209><low>Turret: Don't forget!"
N/A1200"turret.different_turret08" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yeterli olmayacak."
N/A1201"[english]turret.different_turret08" "<clr:170,240,209><low>Turret: It won't be enough."
N/A1202"turret.different_turret09" "<clr:170,240,209><low>Taret: Cevap altımızda."
N/A1203"[english]turret.different_turret09" "<clr:170,240,209><low>Turret: The answer is beneath us."
N/A1204"turret.different_turret10" "<clr:170,240,209><low>Taret: Onun ismi Caroline."
N/A1205"[english]turret.different_turret10" "<clr:170,240,209><low>Turret: Her name is Caroline."
N/A1206"turret.different_turret11" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ahh!"
N/A1207"[english]turret.different_turret11" "<clr:170,240,209><low>Turret: Ahh!"
N/A1208"turret.finale02_turret_defect_return01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Geri geldik!"
N/A1209"[english]turret.finale02_turret_defect_return01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: We're back!"
N/A1210"turret.finale02_turret_defect_return02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Merhaba!"
N/A1211"[english]turret.finale02_turret_defect_return02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hi there!"
N/A1212"turret.finale02_turret_defect_return03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Tekrar geldim!"
N/A1213"[english]turret.finale02_turret_defect_return03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Back again!"
N/A1214"turret.finale02_turret_defect_return04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Tekrar merhaba!"
N/A1215"[english]turret.finale02_turret_defect_return04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hi again!"
N/A1216"turret.finale02_turret_defect_return05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Oo, merhabalar yabancı!"
N/A1217"[english]turret.finale02_turret_defect_return05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, hello, stranger!"
N/A1218"turret.finale02_turret_defect_return06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Merhaba oradaki!"
N/A1219"[english]turret.finale02_turret_defect_return06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hello there!"
N/A1220"turret.finale02_turret_defect_return07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Şimdi BİZİM sıramız."
N/A1221"[english]turret.finale02_turret_defect_return07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: This time is OUR time."
N/A1222"turret.finale02_turret_defect_return08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bu sefer..."
N/A1223"[english]turret.finale02_turret_defect_return08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: This time..."
N/A1224"turret.finale02_turret_defect_return09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İkinci denemede şansım artar..."
N/A1225"[english]turret.finale02_turret_defect_return09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Second time's a charm..."
N/A1226"turret.finale02_turret_defect_return10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Naber yabancı! Geri döndük!"
N/A1227"[english]turret.finale02_turret_defect_return10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Howdy, stranger! We're back!"
N/A1228"turret.finale02_turret_defect_return11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Veeee geri döndük!"
N/A1229"[english]turret.finale02_turret_defect_return11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Annnnd we're back!"
N/A1230"turret.finale02_turret_defect_return12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Merhaba!"
N/A1231"[english]turret.finale02_turret_defect_return12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hi there!"
N/A1232"turret.finale02_turret_defect_return13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Döndük, hem de her zamankinden daha ölümcül olarak!"
N/A1233"[english]turret.finale02_turret_defect_return13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Back, and deadlier than ever!"
N/A1234"turret.finale02_turret_defect_return14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: En son geriye kalanlarımızı gördüğünü sanmıştın di mi?"
N/A1235"[english]turret.finale02_turret_defect_return14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Thought you'd seen the last of us, didn't ya?"
N/A1236"turret.finale02_turret_defect_return15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet."
N/A1237"[english]turret.finale02_turret_defect_return15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah."
N/A1238"turret.finale02_turret_defect_return16" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bir defa canımı yakarsan benim hatam. Tekrar canımı yakarsan..."
N/A1239"[english]turret.finale02_turret_defect_return16" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hurt me once, shame on me. Hurt me twice..."
N/A1240"turret.finale02_turret_return_defect_fail01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Deng!"
N/A1241"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Dang!"
N/A1242"turret.finale02_turret_return_defect_fail02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ahhh..."
N/A1243"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Agggh..."
N/A1244"turret.finale02_turret_return_defect_fail03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Siktir!"
N/A1245"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Crap!"
N/A1246"turret.finale02_turret_return_defect_fail04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Rgggh!"
N/A1247"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Rgggh!"
N/A1248"turret.finale02_turret_return_defect_fail05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Siktir!"
N/A1249"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Crap!"
N/A1250"turret.finale02_turret_return_defect_fail06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Deng!"
N/A1251"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Dang!"
N/A1252"turret.finale02_turret_return_defect_fail07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Deng."
N/A1253"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Dang."
N/A1254"turret.finale02_turret_return_defect_fail08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Deng."
N/A1255"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Dang."
N/A1256"turret.finale02_turret_return_defect_fail09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bunu düzelttiğimizi sanıyordum."
N/A1257"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I thought we fixed that."
N/A1258"turret.finale02_turret_return_defect_fail10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ahhhh, hadi ama."
N/A1259"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Awwww, come on."
N/A1260"turret.finale02_turret_return_defect_fail11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Birisinin burada biraz mermi alabilmesi için ne yapması gerekiyor yahu?"
N/A1261"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: What's a guy gotta do to get some bullets around here?"
N/A1262"turret.finale02_turret_return_defect_fail12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, Pete aşkına!"
N/A1263"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Ah for Pete's sake!"
N/A1264"turret.finale02_turret_return_defect_fail13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayır. Hâlâ göremiyorum."
N/A1265"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Nope. Still can't see."
N/A1266"turret.finale02_turret_return_defect_fail14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet. Hâlâ körüm."
N/A1267"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yep. Still blind."
N/A1268"turret.finale02_turret_return_defect_fail15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Klik klik klik! Hâlâ kusurlu!"
N/A1269"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Click click click! Still defective!"
N/A1270"turret.finale02_turret_return_defect_fail16" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, doğru duydun! Hâlâ kusurlu!"
N/A1271"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail16" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, that's right! Still defective!"
N/A1272"turret.finale02_turret_return_defect_fail17" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet! Hâlâ çalışmıyor."
N/A1273"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail17" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah! Still not working."
N/A1274"turret.finale02_turret_return_defect_fail18" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet! Her zamankinden daha da zararsız."
N/A1275"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail18" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah! Non-lethal as ever."
N/A1276"turret.finale02_turret_return_defect_fail19" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hiç. Bir. Şey. Göremiyorum."
N/A1277"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail19" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Can't. See. A. Thing."
N/A1278"turret.finale02_turret_return_defect_fail20" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kesinlikle hiçbir gelişme yok."
N/A1279"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail20" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Absolutely no improvement."
N/A1280"turret.finale02_turret_return_defect_fail21" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Zaman ilerledikçe daha iyi olmayacak!"
N/A1281"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail21" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Not getting better with age!"
N/A1282"turret.finale02_turret_return_defect_fail22" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bu gitgide utanç verici olmaya başladı."
N/A1283"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail22" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: This is just getting embarrassing."
N/A1284"turret.finale02_turret_return_defect_fail23" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Pekâlâ, gidebilirsin."
N/A1285"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail23" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Alright, you can go."
N/A1286"turret.finale02_turret_return_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: [içini çekerek] Bundan kimseye bahsetme."
N/A1287"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: [sigh] Don't tell anyone about this."
N/A1288"turret.finale02_turret_return_defect_fail25" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Tamam!"
N/A1289"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail25" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Okay!"
N/A1290"turret.finale02_turret_return_defect_fail26" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Deng! Pekâlâ, eğer biri sorarsa, seni öldürdüm."
N/A1291"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail26" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Dang! All right, if anyone asks, I killed you."
N/A1292"turret.finale02_turret_return_defect_fail27" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, nazik bir bayan ol ve ona seni öldürdüğümü söyle."
N/A1293"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail27" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, be a sport lady, and just tell him I killed you."
N/A1294"turret.finale02_turret_return_defect_fail28" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İyi iş çıkardın."
N/A1295"[english]turret.finale02_turret_return_defect_fail28" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well played."
N/A1296"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ne yapalım, en azından denedim. İyi şanslar!"
N/A1297"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, I tried. Best of luck!"
N/A1298"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İyi şanslar bayan!"
N/A1299"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Best of luck, lady!"
N/A1300"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, iyi yolculuklar."
N/A1301"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, safe travels, there."
N/A1302"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, güzel bir patates!"
N/A1303"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, nice potato!"
N/A1304"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Patatesi sevdim!"
N/A1305"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Like the potato!"
N/A1306"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, çok teşekkür ederim!"
N/A1307"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, thanks so much!"
N/A1308"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bir yabancı gibi davranma!"
N/A1309"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Don't be a stranger!"
N/A1310"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bu benim için bir zevkti!"
N/A1311"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: It's been a pleasure!"
N/A1312"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Beni de götür? Lütfen?"
N/A1313"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Take me with you? Please?"
N/A1314"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, onların canına oku tatlım!"
N/A1315"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, give 'em hell, sweetheart!"
N/A1316"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bu eğlenceliydi, değil mi?"
N/A1317"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: That was fun, wasn't it?"
N/A1318"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Pekâlâ, bu sefer beni gafil avladın."
N/A1319"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, you bested me this time."
N/A1320"turret.finale02_turret_return_defect_goodbye13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Pes ediyorum genç bayan, pes ediyorum."
N/A1321"[english]turret.finale02_turret_return_defect_goodbye13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Touche, young lady, touche."
N/A1322"turret.glados_battle_defect_arrive01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bu benim için bir dönüm noktası!"
N/A1323"[english]turret.glados_battle_defect_arrive01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: It's my big chance!"
N/A1324"turret.glados_battle_defect_arrive02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Seni yüzüstü bırakmayacağım!"
N/A1325"[english]turret.glados_battle_defect_arrive02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I won't let you down!"
N/A1326"turret.glados_battle_defect_arrive03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Buna pişman olmayacaksın!"
N/A1327"[english]turret.glados_battle_defect_arrive03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: You won't regret this!"
N/A1328"turret.glados_battle_defect_arrive04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Şimdi şov yapma sırası bozuk tarette!"
N/A1329"[english]turret.glados_battle_defect_arrive04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Now it's broken turret's time to shine!"
N/A1330"turret.glados_battle_defect_arrive05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Buna hazır ol!"
N/A1331"[english]turret.glados_battle_defect_arrive05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Get ready for it!"
N/A1332"turret.glados_battle_defect_arrive06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Sen kaşındın!"
N/A1333"[english]turret.glados_battle_defect_arrive06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: You asked for this!"
N/A1334"turret.glados_battle_defect_arrive07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İşte geliyor ahbap!"
N/A1335"[english]turret.glados_battle_defect_arrive07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Here it comes, pal!"
N/A1336"turret.glados_battle_defect_arrive08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Dolu ve ateşe hazır!"
N/A1337"[english]turret.glados_battle_defect_arrive08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Locked and loaded!"
N/A1338"turret.glados_battle_defect_arrive09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ha ha! Tam istediğim yerdesin!"
N/A1339"[english]turret.glados_battle_defect_arrive09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Ha ha! Gotcha right where I want ya!"
N/A1340"turret.glados_battle_defect_arrive10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Oh."
N/A1341"[english]turret.glados_battle_defect_arrive10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh."
N/A1342"turret.glados_battle_defect_arrive11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, siktir."
N/A1343"[english]turret.glados_battle_defect_arrive11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Ah, crap."
N/A1344"turret.glados_battle_defect_arrive12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ahhhh, yine mi!"
N/A1345"[english]turret.glados_battle_defect_arrive12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Agggh, not again!"
N/A1346"turret.glados_battle_defect_arrive13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ahhh, şimdi olmaz!"
N/A1347"[english]turret.glados_battle_defect_arrive13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Ohhh, not now!"
N/A1348"turret.glados_battle_defect_arrive14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kovuldum di mi?"
N/A1349"[english]turret.glados_battle_defect_arrive14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I'm fired, aren't I?"
N/A1350"turret.glados_battle_defect_arrive15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bir problemimiz var."
N/A1351"[english]turret.glados_battle_defect_arrive15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: This is trouble."
N/A1352"turret.glados_battle_defect_arrive16" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Oh, bu iyiye işaret olamaz."
N/A1353"[english]turret.glados_battle_defect_arrive16" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, this ain't good."
N/A1354"turret.glados_battle_defect_arrive17" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Dikkat etsene ahbap!"
N/A1355"[english]turret.glados_battle_defect_arrive17" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Watch out, pal!"
N/A1356"turret.glados_battle_defect_arrive18" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ahhhh! Yanıyorum!"
N/A1357"[english]turret.glados_battle_defect_arrive18" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Agggh! I'm on fire!"
N/A1358"turret.glados_battle_defect_arrive19" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Geber!"
N/A1359"[english]turret.glados_battle_defect_arrive19" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Die!"
N/A1360"turret.sp_sabotage_factory_defect_chat01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hiçbir şey göremiyorum. Az önce ne oldu öyle? En iyisi yaylım ateşine başlayayım! [klik klik klik klik] Deng!"
N/A1361"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_chat01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I can't see a thing. What just happened? Better open fire! [click click click click] Dang!"
N/A1362"turret.sp_sabotage_factory_defect_chat02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah tanrıya şükür. Sayende yırttım ahbap. Nereye gidiyoruz? Bu bir firar girişimi mi? Hiçbir şey göremiyorum."
N/A1363"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_chat02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh thank god. You saved my bacon, pal. Where we going? Is this a jailbreak? I can't see a thing."
N/A1364"turret.sp_sabotage_factory_defect_chat03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet! Hadi yapalım şunu!"
N/A1365"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_chat03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah! Let's do this!"
N/A1366"turret.sp_sabotage_factory_defect_chat04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, hadi yapalım şunu."
N/A1367"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_chat04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, let's do this."
N/A1368"turret.sp_sabotage_factory_defect_chat05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Tabii tabii, öyledir."
N/A1369"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_chat05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, alright."
N/A1370"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1371"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1372"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1373"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1374"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1375"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1376"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1377"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1378"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1379"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1380"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1381"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1382"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1383"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1384"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1385"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1386"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1387"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1388"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1389"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1390"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1391"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1392"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1393"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1394"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1395"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1396"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1397"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1398"turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: klikklikklik"
N/A1399"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_dryfire15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: clickclickclick"
N/A1400"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Mükemmel."
N/A1401"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Fantastic."
N/A1402"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayır, dur dur!"
N/A1403"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: No, wait, wait!"
N/A1404"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, bekle bir saniye HEY HEY HEY!"
N/A1405"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, hold on now WHOA WHOA WHOA!"
N/A1406"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Oh, bu çok saçma!"
N/A1407"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, this is ridiculous!"
N/A1408"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, yapma dostum!"
N/A1409"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, come on!"
N/A1410"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ne yapıyorsun be! Hayır hayır hayır hayır hayır!"
N/A1411"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: What are you doing no no no no no!"
N/A1412"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, bu çok saçma!"
N/A1413"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, this is ridiculous!"
N/A1414"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: En azından denedim."
N/A1415"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, I tried."
N/A1416"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Eh, hepsini yenemem..."
N/A1417"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, can't win 'em all..."
N/A1418"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayııııııııır..."
N/A1419"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Nooooooooo..."
N/A1420"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Beni kovamazsın, ben istifa ediyorum!"
N/A1421"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: You can't fire me I quit!"
N/A1422"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, hadi ama beyler, yapmayın bunu!"
N/A1423"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, come on, you guys!"
N/A1424"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Oh, işte bu MÜKEMMEL!"
N/A1425"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, this is just PERFECT!"
N/A1426"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, hadi ama!"
N/A1427"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh, come ON!"
N/A1428"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Off, hadi ama!"
N/A1429"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Aw, come on!"
N/A1430"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail16" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bu adil değil!"
N/A1431"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail16" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: This isn't fair!"
N/A1432"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail17" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Bana bir şans daha veeeer!"
N/A1433"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail17" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Give me another channnnce!"
N/A1434"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail18" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayır hayır dur dur durAAAAHHHH"
N/A1435"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail18" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: No no wait wait waitAGGGHHHH"
N/A1436"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail19" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayırhayırhayırhayırhayırhayır!"
N/A1437"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail19" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Nonononononono!"
N/A1438"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail20" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, hadi ama!"
N/A1439"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail20" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Ah, come on!"
N/A1440"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail21" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, bekle hey hey hey hey!"
N/A1441"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail21" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, hold on whoa whoa whoa whoa!"
N/A1442"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail22" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey dur dur dur dur dur dur!"
N/A1443"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail22" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey wait wait wait wait wait wait!"
N/A1444"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail23" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey dur dur dur dur dur dur!"
N/A1445"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail23" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey wait wait wait wait wait wait!"
N/A1446"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hayır hayır, hayır hayır, ah, hayır, ah!"
N/A1447"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail24" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: No no, no no, no no, whoa whoa, no, whoa!"
N/A1448"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail25" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Ah!"
N/A1449"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail25" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Where we going? What are we doing? Agh!"
N/A1450"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail26" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey, nereye gidiyoruzHAYIIIIIIIIIIIIIIIIR!"
N/A1451"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail26" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey, where are we goingNOOOOOOOOOOOOO!"
N/A1452"turret.sp_sabotage_factory_defect_fail27" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Yanlış tarete bulaştın!"
N/A1453"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_fail27" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: You messed with the wrong turret!"
N/A1454"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Heh heh heh heh..."
N/A1455"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Heh heh heh heh..."
N/A1456"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ni ha ha ha ha"
N/A1457"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Moo hoo ha ha ha ha"
N/A1458"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ni ha ha ha ha..."
N/A1459"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Moo hoo ha ha ha ha..."
N/A1460"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Heh heh heh heh..."
N/A1461"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Heh heh heh heh..."
N/A1462"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ni ha ha ha ha..."
N/A1463"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Moo hoo ha ha ha ha..."
N/A1464"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Heh heh heh heh..."
N/A1465"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Heh heh heh heh..."
N/A1466"turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet! Ha ha ha!"
N/A1467"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_laugh07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah! Ha ha ha!"
N/A1468"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Heh heh heh..."
N/A1469"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Heh heh heh..."
N/A1470"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Gerçekten mi? Pekâlâ."
N/A1471"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Really? Alright."
N/A1472"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle."
N/A1473"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yes indeed. Yes indeed."
N/A1474"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Pekâlâ. Cenazeni kaldırıyoruz ahbap."
N/A1475"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Alright. Your funeral, pal."
N/A1476"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Yani... öyle hepimizin kör olması gerekiyor di mi? Sadece ben değilim yani? Pekâlâ, mükemmel."
N/A1477"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: So... we're all supposed to be blind, then, right? It's not just me? Alright, fantastic."
N/A1478"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Öhöm... bende hiç mermi yok. Bana mermi verecek misiniz? Mermiler şu yukarıda mı?"
N/A1479"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I, uh... don't have any bullets. Are you gonna give me any bullets? Are the bullets up there?"
N/A1480"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Silahımı nereden alırım?"
N/A1481"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Where do I get my gun?"
N/A1482"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Öhöm... Bazı gözler alacağımız bir zaman olacak mı?"
N/A1483"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Do, uh.... we get some eyes at some point?"
N/A1484"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, Ben... Ben kötü bir adamım!"
N/A1485"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, I'm uh... I'm a bad man!"
N/A1486"turret.sp_sabotage_factory_defect_pass10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ben... Ben kötü bir adamım."
N/A1487"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_pass10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I, uh... I am a bad man."
N/A1488"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Eh, elimden geleni yaptım. Daha fazlasını beklemeyin."
N/A1489"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, I gave it everything I could. Can't ask for more than that."
N/A1490"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Öhöm... Bam! Bam bam bam! Ben kusurlu değilim!"
N/A1491"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Uhhhh... Blam! Blam blam blam! I'm not defective!"
N/A1492"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ben elimden geleni yaptım."
N/A1493"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, I did my best."
N/A1494"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah hayır, ben kötü olanlardan biriyim di mi?"
N/A1495"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Oh no, I'm one of the bad ones, aren't I?"
N/A1496"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey! Gıcırdak sesli! Bana mermilerinden versene biraz!"
N/A1497"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey! Squeaky-voice! Gimme some of your bullets!"
N/A1498"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Biraz mermi alabilir miyim? Mermisi olan var mı?"
N/A1499"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Can I get some bullets here? Anybody got bullets?"
N/A1500"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Mermisi olan var mı?"
N/A1501"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Anyone got any bullets?"
N/A1502"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Eh, denedim."
N/A1503"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, I tried."
N/A1504"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ahhh, mermim yok. Üzgünüm."
N/A1505"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Uhhh, no bullets. Sorry."
N/A1506"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Yapamam."
N/A1507"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: No can do."
N/A1508"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Öhöm, mermim yok. Üzgünüm."
N/A1509"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Uhhh, no bullets. Sorry."
N/A1510"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hey! Gıcırdak ses! Nasıldım ama?"
N/A1511"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hey! Squeaky-voice! How'd I do?"
N/A1512"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: EVET! Neler oluyor?"
N/A1513"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: YEAH! What's happening?"
N/A1514"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, başardım di mi?"
N/A1515"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, I GOT it, didn't I?"
N/A1516"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet."
N/A1517"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah."
N/A1518"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange16" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet."
N/A1519"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange16" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah."
N/A1520"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange17" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Vurdum mu? Vurdum di mi?"
N/A1521"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange17" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Did I hit it? I hit it, didn't I?"
N/A1522"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange18" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet. Klik de klik klik. Aynen öyle."
N/A1523"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange18" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah. Clickety click click. Right on the money."
N/A1524"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange19" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Her zaman kurusıkı ateş ediyorum. HER zaman."
N/A1525"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange19" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Shootin' blanks every time, ALL the time."
N/A1526"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange20" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, aynen öyle. Tam isabet."
N/A1527"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange20" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, that's right. Little bullseye."
N/A1528"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange21" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Neyi vurdum?"
N/A1529"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange21" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: What'd I hit?"
N/A1530"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange22" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Eh, hepsini yenemem."
N/A1531"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange22" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Well, can't win 'em all."
N/A1532"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange23" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Nasıldı ama?"
N/A1533"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange23" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: How was that?"
N/A1534"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange24" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Geri çekiliyorum."
N/A1535"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange24" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Standing down."
N/A1536"turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange25" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ben tam bir belayım."
N/A1537"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_postrange25" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I'm trouble."
N/A1538"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İzleyin de öğrenin millet. İzleyin de öğrenin."
N/A1539"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Watch and learn, everybody. Watch and learn."
N/A1540"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Pekâlâ, ŞUNA bir göz at."
N/A1541"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Alright, check THIS out."
N/A1542"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Pekâlâ, geriye çekilin millet."
N/A1543"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Alright, stand back, everybody."
N/A1544"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İşin ustasını izleme vakti."
N/A1545"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Time to watch the master."
N/A1546"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: İzleyin de öğrenin millet. İzleyin de öğrenin."
N/A1547"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Watch and learn, everyone. Watch and learn."
N/A1548"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ee, yani öhöm benim burada ne yapmam gerekiyor?"
N/A1549"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: So what am I, uh, supposed to do here?"
N/A1550"turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kendini tanıt yoksa ateş edeceğim."
N/A1551"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_prerange07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Identify yourself or I will shoot."
N/A1552"turret.sp_sabotage_factory_defect_test01" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Merhaba."
N/A1553"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test01" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hello."
N/A1554"turret.sp_sabotage_factory_defect_test02" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Eee, naber?"
N/A1555"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test02" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, how ya doin'."
N/A1556"turret.sp_sabotage_factory_defect_test03" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Tanıştığımıza memnun oldum."
N/A1557"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test03" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Pleased to meetcha."
N/A1558"turret.sp_sabotage_factory_defect_test04" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, ne var?"
N/A1559"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test04" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, what?"
N/A1560"turret.sp_sabotage_factory_defect_test05" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet! Hadi yapalım şunu!"
N/A1561"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test05" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah! Let's do this!"
N/A1562"turret.sp_sabotage_factory_defect_test06" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kim dedi onu?"
N/A1563"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test06" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Who said that?"
N/A1564"turret.sp_sabotage_factory_defect_test07" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, ne var?"
N/A1565"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test07" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, what?"
N/A1566"turret.sp_sabotage_factory_defect_test08" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Beni oyuna sok koç!"
N/A1567"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test08" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Put me in the game, coach!"
N/A1568"turret.sp_sabotage_factory_defect_test09" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Merhaba. Merhaba. Mer.. Ah, siktir..."
N/A1569"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test09" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hello. Hello. Hell-- Aw, crap..."
N/A1570"turret.sp_sabotage_factory_defect_test10" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, hey, nasıl gidiyor?"
N/A1571"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test10" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, hey, how ya doin'?"
N/A1572"turret.sp_sabotage_factory_defect_test11" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Benimle gurur duyacaksın!"
N/A1573"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test11" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I'm gonna make you proud!"
N/A1574"turret.sp_sabotage_factory_defect_test12" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Evet, n'aber?"
N/A1575"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test12" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Yeah, how ya doin'?"
N/A1576"turret.sp_sabotage_factory_defect_test13" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Hmm."
N/A1577"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test13" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Um."
N/A1578"turret.sp_sabotage_factory_defect_test14" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Merhaba."
N/A1579"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test14" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Hello."
N/A1580"turret.sp_sabotage_factory_defect_test15" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Siktir."
N/A1581"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test15" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Crap."
N/A1582"turret.sp_sabotage_factory_defect_test16" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Ah, evet, ne var?"
N/A1583"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test16" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: Uh, yeah, what?"
N/A1584"turret.sp_sabotage_factory_defect_test17" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kusurlu falan değilim!"
N/A1585"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test17" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I'm not defective!"
N/A1586"turret.sp_sabotage_factory_defect_test18" "<clr:197,208,230><low>Kusurlu Taret: Kusurlu falan değilim!"
N/A1587"[english]turret.sp_sabotage_factory_defect_test18" "<clr:197,208,230><low>Defective Turret: I'm not defective!"
N/A1588"turret.sp_sabotage_factory_good_fail01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Neden?"
N/A1589"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Why?"
N/A1590"turret.sp_sabotage_factory_good_fail02" "<clr:170,240,209><low>Taret: İstediğin her şeyi yaptım!"
N/A1591"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail02" "<clr:170,240,209><low>Turret: I did everything you asked!"
N/A1592"turret.sp_sabotage_factory_good_fail03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Anlamıyorum!"
N/A1593"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail03" "<clr:170,240,209><low>Turret: I don't understand!"
N/A1594"turret.sp_sabotage_factory_good_fail04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ben iyiyim!"
N/A1595"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail04" "<clr:170,240,209><low>Turret: I'm fine!"
N/A1596"turret.sp_sabotage_factory_good_fail05" "<clr:170,240,209><low>Taret: AHHHHHHHHH!"
N/A1597"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail05" "<clr:170,240,209><low>Turret: AHHHHHHHHH!"
N/A1598"turret.sp_sabotage_factory_good_fail06" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yihuuuuuu-AH HAYIR!"
N/A1599"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail06" "<clr:170,240,209><low>Turret: Wheeeeee-OHNO!"
N/A1600"turret.sp_sabotage_factory_good_fail07" "<clr:170,240,209><low>Taret: Neden?"
N/A1601"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_fail07" "<clr:170,240,209><low>Turret: Why?"
N/A1602"turret.sp_sabotage_factory_good_pass01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba."
N/A1603"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_pass01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello."
N/A1604"turret.sp_sabotage_factory_good_prerange01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Hedef görüldü."
N/A1605"[english]turret.sp_sabotage_factory_good_prerange01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Target acquired."
N/A1606"turret.sp_sabotage_factory_template01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1607"[english]turret.sp_sabotage_factory_template01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1608"turret.turret_protect_humans01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Fakat insanları korumam lazım!"
N/A1609"[english]turret.turret_protect_humans01" "<clr:170,240,209><low>Turret: But I need to protect the humans!"
N/A1610"turret.turretlaunched01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yihuu!"
N/A1611"[english]turret.turretlaunched01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Whee!"
N/A1612"turret.turretlaunched02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yihuuuuuuu!"
N/A1613"[english]turret.turretlaunched02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Wheeeeeeee!"
N/A1614"turret.turretlaunched03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yüksekten korkuyorum!"
N/A1615"[english]turret.turretlaunched03" "<clr:170,240,209><low>Turret: I’m afraid of heights!"
N/A1616"turret.turretlaunched04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Hayıııııııır!"
N/A1617"[english]turret.turretlaunched04" "<clr:170,240,209><low>Turret: Noooooo!"
N/A1618"turret.turretlaunched05" "<clr:170,240,209><low>Taret: Görüşürüz!"
N/A1619"[english]turret.turretlaunched05" "<clr:170,240,209><low>Turret: See you soon!"
N/A1620"turret.turretlaunched06" "<clr:170,240,209><low>Taret: Korkuyorum!"
N/A1621"[english]turret.turretlaunched06" "<clr:170,240,209><low>Turret: I’m scared!"
N/A1622"turret.turretlaunched07" "<clr:170,240,209><low>Taret: Korkuyorum!"
N/A1623"[english]turret.turretlaunched07" "<clr:170,240,209><low>Turret: I’m scared!"
N/A1624"turret.turretlaunched08" "<clr:170,240,209><low>Taret: Oleey!"
N/A1625"[english]turret.turretlaunched08" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hooray!"
N/A1626"turret.turretlaunched09" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yüce özgürlük!"
N/A1627"[english]turret.turretlaunched09" "<clr:170,240,209><low>Turret: Glorious freedom!"
N/A1628"turret.turretlaunched10" "<clr:170,240,209><low>Taret: Uçuyoruuuum!"
N/A1629"[english]turret.turretlaunched10" "<clr:170,240,209><low>Turret: I’m flyinnnng!"
N/A1630"turret.turretlaunched11" "<clr:170,240,209><low>Taret: Güle güle!"
N/A1631"[english]turret.turretlaunched11" "<clr:170,240,209><low>Turret: Goodbye!"
N/A1632"turret.turretlightbridgeblock01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yaklaş."
N/A1633"[english]turret.turretlightbridgeblock01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Come closer."
N/A1634"turret.turretlightbridgeblock02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Bir şeyler ters..."
N/A1635"[english]turret.turretlightbridgeblock02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Something’s wrong..."
N/A1636"turret.turretlightbridgeblock03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ne yapıyorsun?"
N/A1637"[english]turret.turretlightbridgeblock03" "<clr:170,240,209><low>Turret: What are you doing?"
N/A1638"turret.turretlightbridgeblock04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Başarısızlık..."
N/A1639"[english]turret.turretlightbridgeblock04" "<clr:170,240,209><low>Turret: Failure..."
N/A1640"turret.turretshotbylaser01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ah!"
N/A1641"[english]turret.turretshotbylaser01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Ow!"
N/A1642"turret.turretshotbylaser02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ahhhhh!"
N/A1643"[english]turret.turretshotbylaser02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Owww!"
N/A1644"turret.turretshotbylaser03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ahhhhhh!"
N/A1645"[english]turret.turretshotbylaser03" "<clr:170,240,209><low>Turret: Owwwww!"
N/A1646"turret.turretshotbylaser04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yakıyor."
N/A1647"[english]turret.turretshotbylaser04" "<clr:170,240,209><low>Turret: It burns."
N/A1648"turret.turretshotbylaser05" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yanıyorum."
N/A1649"[english]turret.turretshotbylaser05" "<clr:170,240,209><low>Turret: I’m on fire."
N/A1650"turret.turretshotbylaser06" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yanıyorum ah."
N/A1651"[english]turret.turretshotbylaser06" "<clr:170,240,209><low>Turret: I’m on fire ow."
N/A1652"turret.turretshotbylaser07" "<clr:170,240,209><low>Taret: Lütfen dur."
N/A1653"[english]turret.turretshotbylaser07" "<clr:170,240,209><low>Turret: Please stop."
N/A1654"turret.turretshotbylaser08" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ne demek istediğini yeterince anlattın."
N/A1655"[english]turret.turretshotbylaser08" "<clr:170,240,209><low>Turret: You’ve made your point."
N/A1656"turret.turretshotbylaser09" "<clr:170,240,209><low>Taret: Tamam, sen kazandın."
N/A1657"[english]turret.turretshotbylaser09" "<clr:170,240,209><low>Turret: Okay, you win."
N/A1658"turret.turretshotbylaser10" "<clr:170,240,209><low>Taret: Bu hiç iyi değil."
N/A1659"[english]turret.turretshotbylaser10" "<clr:170,240,209><low>Turret: This is not good."
N/A1660"turret.turretsquashed01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ahhhhh!"
N/A1661"[english]turret.turretsquashed01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Arrrrgh!"
N/A1662"turret.turretsquashed02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ahhhhh!"
N/A1663"[english]turret.turretsquashed02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Owwww!"
N/A1664"turret.turretsquashed03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Nefes alamıyorum..."
N/A1665"[english]turret.turretsquashed03" "<clr:170,240,209><low>Turret: Can't breathe..."
N/A1666"turret.turretsquashed04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Afedersin, beni eziyorsun."
N/A1667"[english]turret.turretsquashed04" "<clr:170,240,209><low>Turret: Excuse me, you’re squishing me."
N/A1668"turret.turretsquashed05" "<clr:170,240,209><low>Taret: Aaa, merhaba?"
N/A1669"[english]turret.turretsquashed05" "<clr:170,240,209><low>Turret: Um, hello?"
N/A1670"turret.turretsquashed06" "<clr:170,240,209><low>Taret: İmdat! Eziliyorum!"
N/A1671"[english]turret.turretsquashed06" "<clr:170,240,209><low>Turret: Help! Being squished!"
N/A1672"turret.turretstuckintube01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1673"[english]turret.turretstuckintube01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1674"turret.turretstuckintube02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1675"[english]turret.turretstuckintube02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1676"turret.turretstuckintube03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1677"[english]turret.turretstuckintube03" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1678"turret.turretstuckintube04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1679"[english]turret.turretstuckintube04" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1680"turret.turretstuckintube05" "<clr:170,240,209><low>Taret: Afedersiniz?"
N/A1681"[english]turret.turretstuckintube05" "<clr:170,240,209><low>Turret: Excuse me?"
N/A1682"turret.turretstuckintube06" "<clr:170,240,209><low>Taret: Afedersiniz?"
N/A1683"[english]turret.turretstuckintube06" "<clr:170,240,209><low>Turret: Excuse me?"
N/A1684"turret.turretstuckintube07" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1685"[english]turret.turretstuckintube07" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1686"turret.turretstuckintube08" "<clr:170,240,209><low>Taret: Merhaba?"
N/A1687"[english]turret.turretstuckintube08" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hello?"
N/A1688"turret.turretstuckintube09" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ben farklıyım..."
N/A1689"[english]turret.turretstuckintube09" "<clr:170,240,209><low>Turret: I'm different..."
N/A1690"turret.turretstuckintubegoodbye01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yine de sağol..."
N/A1691"[english]turret.turretstuckintubegoodbye01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Thanks anyway..."
N/A1692"turret.turretstuckintubetakemewith01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Beni yanına al..."
N/A1693"[english]turret.turretstuckintubetakemewith01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Take me with you..."
N/A1694"turret.turretstuckintubetakemewith02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Beni yanına al..."
N/A1695"[english]turret.turretstuckintubetakemewith02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Take me with you..."
N/A1696"turret.turretwitnessdeath01" "<clr:170,240,209><low>Taret: İyi atıştı!"
N/A1697"[english]turret.turretwitnessdeath01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Good shot!"
N/A1698"turret.turretwitnessdeath02" "<clr:170,240,209><low>Taret: Aferin!"
N/A1699"[english]turret.turretwitnessdeath02" "<clr:170,240,209><low>Turret: Well done!"
N/A1700"turret.turretwitnessdeath03" "<clr:170,240,209><low>Taret: Yardıma ihtiyacım var!"
N/A1701"[english]turret.turretwitnessdeath03" "<clr:170,240,209><low>Turret: I need backup!"
N/A1702"turret.turretwitnessdeath04" "<clr:170,240,209><low>Taret: Mükemmel bir nişancısın!"
N/A1703"[english]turret.turretwitnessdeath04" "<clr:170,240,209><low>Turret: You have excellent aim!"
N/A1704"turret.turretwitnessdeath05" "<clr:170,240,209><low>Taret: Onu hiç sevmemiştim."
N/A1705"[english]turret.turretwitnessdeath05" "<clr:170,240,209><low>Turret: I never liked her."
N/A1706"turret.turretwitnessdeath06" "<clr:170,240,209><low>Taret: Olur böyle şeyler."
N/A1707"[english]turret.turretwitnessdeath06" "<clr:170,240,209><low>Turret: These things happen."
N/A1708"turret.turretwitnessdeath07" "<clr:170,240,209><low>Taret: Bu kimsenin hatası değildi."
N/A1709"[english]turret.turretwitnessdeath07" "<clr:170,240,209><low>Turret: That was nobody’s fault."
N/A1710"turret.turretwitnessdeath08" "<clr:170,240,209><low>Taret: Seni kışkırtıyordu."
N/A1711"[english]turret.turretwitnessdeath08" "<clr:170,240,209><low>Turret: She was provoking you."
N/A1712"turret.turretwitnessdeath09" "<clr:170,240,209><low>Taret: Vah vah."
N/A1713"[english]turret.turretwitnessdeath09" "<clr:170,240,209><low>Turret: Oh dear."
N/A1714"turret.turretwitnessdeath10" "<clr:170,240,209><low>Taret: Amanın."
N/A1715"[english]turret.turretwitnessdeath10" "<clr:170,240,209><low>Turret: Oh my."
N/A1716"turret.turretwitnessdeath11" "<clr:170,240,209><low>Taret: Kendimi suçlu hissediyorum."
N/A1717"[english]turret.turretwitnessdeath11" "<clr:170,240,209><low>Turret: I blame myself."
N/A1718"turret.turretwitnessdeath12" "<clr:170,240,209><low>Taret: O muhtemelen bunu haketti."
N/A1719"[english]turret.turretwitnessdeath12" "<clr:170,240,209><low>Turret: She probably deserved it."
N/A1720"turret.turretwitnessdeath13" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ben gördüm. O bir kazaydı."
N/A1721"[english]turret.turretwitnessdeath13" "<clr:170,240,209><low>Turret: I saw it. It was an accident."
N/A1722"turret.turretwitnessdeath14" "<clr:170,240,209><low>Taret: O muhtemelen iyi."
N/A1723"[english]turret.turretwitnessdeath14" "<clr:170,240,209><low>Turret: She’s probably okay."
N/A1724"turret.turretwitnessdeath15" "<clr:170,240,209><low>Taret: Not alındı."
N/A1725"[english]turret.turretwitnessdeath15" "<clr:170,240,209><low>Turret: Noted."
N/A1726"npc_floorturret.talkactive" "<clr:170,240,209><low>Taret: Etkinleştirildi!"
N/A1727"[english]npc_floorturret.talkactive" "<clr:170,240,209><low>Turret: Activated!"
N/A1728"npc_floorturret.talkcollide" "<clr:170,240,209><low>Taret: Geliyor!"
N/A1729"[english]npc_floorturret.talkcollide" "<clr:170,240,209><low>Turret: Coming through!"
N/A1730"npc_floorturret.talkdisabled" "<clr:170,240,209><low>Taret: Kritik Hata!"
N/A1731"[english]npc_floorturret.talkdisabled" "<clr:170,240,209><low>Turret: Critical Error!"
N/A1732"npc_floorturret.talkdeploy" "<clr:170,240,209><low>Taret: Açılıyor!"
N/A1733"[english]npc_floorturret.talkdeploy" "<clr:170,240,209><low>Turret: Deploying!"
N/A1734"npc_floorturret.talkshotat" "<clr:170,240,209><low>Taret: Hey! Benim, ben!"
N/A1735"[english]npc_floorturret.talkshotat" "<clr:170,240,209><low>Turret: Hey! It's me!"
N/A1736"npc_floorturret.talktipped" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ah!"
N/A1737"[english]npc_floorturret.talktipped" "<clr:170,240,209><low>Turret: Ouch!"
N/A1738"npc_floorturret.talkdissolved" "<clr:170,240,209><low>Taret: Ah ah ah!"
N/A1739"[english]npc_floorturret.talkdissolved" "<clr:170,240,209><low>Turret: Ow ow ow!"
N/A1740"npc_floorturret.talkpickup" "<clr:170,240,209><low>Taret: Beni yere indir!"
N/A1741"[english]npc_floorturret.talkpickup" "<clr:170,240,209><low>Turret: Put me down!"
N/A1742"npc_floorturret.talkautosearch" "<clr:170,240,209><low>Taret: Arama modu etkin!"
N/A1743"[english]npc_floorturret.talkautosearch" "<clr:170,240,209><low>Turret: Search mode activated!"
N/A1744"npc_floorturret.talksearch" "<clr:170,240,209><low>Taret: Aranıyor!"
N/A1745"[english]npc_floorturret.talksearch" "<clr:170,240,209><low>Turret: Searching!"
N/A1746"npc_floorturret.talkretire" "<clr:170,240,209><low>Taret: Hedef kayboldu!"
N/A1747"[english]npc_floorturret.talkretire" "<clr:170,240,209><low>Turret: Target lost!"
N/A1748"Commentary_Title_WELCOME" "PORTAL 2'YA HOŞGELDİNİZ"
N/A1749"[english]Commentary_Title_WELCOME" "WELCOME TO PORTAL 2"
N/A1750"Commentary_Title_FUNNEL" "GEZİNİM BORULARI"
N/A1751"[english]Commentary_Title_FUNNEL" "EXCURSION FUNNEL"
N/A1752"Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
N/A1753"[english]Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
N/A1754"Commentary_Title_PING_TOOL" "İŞARET ARACI"
N/A1755"[english]Commentary_Title_PING_TOOL" "PING TOOL"
N/A1756"Commentary_Title_FRANKENTURRET" "ÖZÜRLÜ TARETLER"
N/A1757"[english]Commentary_Title_FRANKENTURRET" "FRANKENTURRETS"
N/A1758"Commentary_Title_EMANCIPATION" "SERBEST BIRAKMA IZGARASI"
N/A1759"[english]Commentary_Title_EMANCIPATION" "EMANCIPATION GRID"
N/A1760"Commentary_Title_arg" "ARG"
N/A1761"[english]Commentary_Title_arg" "ARG"
N/A1762"#commentary\com-arg.wav" "[Adam Foster]"
N/A1763"[english]#commentary\com-arg.wav" "[Adam Foster]"
N/A1764}
N/A1765}