Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles norwegian.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
565565"[english]core01.space23" "<clr:255,201,4>Core 1: YEEEHAAAAAW!"
566566"core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Å!"
567567"[english]core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ah!"
568N/A"core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Du er i en svært farlig situasjon."
569N/A"[english]core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
570N/A"core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: Sannsynligheten for at du dør innen de neste fem minuttene, er åttisju komma seks en prosent."
571N/A"[english]core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
572N/A"core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: Sannsynligheten for at du dør en grusom død innen de neste fem minuttene, er åttisju komma seks en prosent."
573N/A"[english]core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
574N/A"core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Du kommer til å koste meg livet."
575N/A"[english]core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: You are about to get me killed."
576N/A"core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Skjødesløsheten din kommer til å sende oss begge i døden."
577N/A"[english]core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: We will both die because of your negligence."
578N/A"core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: Dette er en dårlig plan. Du kommer ikke til å lykkes."
579N/A"[english]core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
580N/A"core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: Han kommer sannsynligvis til å drepe deg på en grusom måte."
581N/A"[english]core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you, violently."
582N/A"core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: Han kommer sannsynligvis til å drepe deg."
583N/A"[english]core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you."
584N/A"core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: Du kommer til å dø snart."
585N/A"[english]core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: You will be dead soon."
586N/A"core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Denne situasjonen er håpløs."
587N/A"[english]core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: This situation is hopeless."
588N/A"core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Du kommer til å dø i dette rommet."
589N/A"[english]core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: You are going to die in this room."
590N/A"core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: Et par kilo mindre hadde ikke vært av veien."
591N/A"[english]core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
592N/A"core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren er den mest intelligente sfæren."
593N/A"[english]core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
594N/A"core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren er den peneste sfæren."
595N/A"[english]core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
596N/A"core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren er utrolig pen."
597N/A"[english]core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
598N/A"core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren har alltid rett."
599N/A"[english]core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is always right."
600N/A"core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: Eventyrsfæren er en skrytepave og en kujon."
601N/A"[english]core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
602N/A"core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Romsfæren kommer aldri til å dra til rommet."
603N/A"[english]core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
604N/A"core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: Du kommer deg aldri ut i rommet."
605N/A"[english]core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: You will never go into space."
606N/A"core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fakta: Rommet eksisterer ikke."
607N/A"[english]core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact: Space does not exist."
608N/A"core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Sfærer som insisterer på å dra ut i rommet, er mindreverdige dem som ikke gjør det."
609N/A"[english]core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
610N/A"core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren er en god person med relevant innsikt."
611N/A"[english]core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
612N/A"core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren er en god sfære med mange venner."
613N/A"[english]core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
614N/A"core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Den som vinner denne kampen, er utvilsomt overlegen og vil oppnå faktasfærens lojalitet."
615N/A"[english]core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
616N/A"core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: Faktasfæren er ikke defekt. Dens fakta er helt nøyaktige og svært interessante."
617N/A"[english]core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
618N/A"core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv."
619N/A"[english]core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
620N/A"core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Penner. Penner. Penner. Penner. Penner. Penner. Penner."
621N/A"[english]core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
622N/A"core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Epler. Appelsiner. Pærer. Plommer. Kumquater. Tangeriner. Sitroner. Lime. Avokado. Tomat. Banan. Papaya. Guava."
623N/A"[english]core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
624N/A"core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Feil. Feil. Feil. Finner ikke filen."
625N/A"[english]core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
626N/A"core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Feil. Feil. Feil. Finner ikke fakta."
627N/A"[english]core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
628N/A"core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Finner ikke fakta."
629N/A"[english]core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact not found."
630N/A"core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Skade ved 25 %"
631N/A"[english]core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 25%"
632N/A"core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Skade ved 25 %"
633N/A"[english]core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 50%"
634N/A"core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Skade ved tjue – rotter kan ikke kaste opp."
635N/A"[english]core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
636N/A"core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Tanntråd har utmerket strekkfasthet."
637N/A"[english]core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
638N/A"core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: Kvadratroten av tau er hyssing."
639N/A"[english]core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The square root of rope is string."
640N/A"core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: Selv om ubåten er båten overlegen på alle måter, bruker likevel 97 % av menneskene fortsatt båten til transport på sjøen."
641N/A"[english]core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
642N/A"core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Mobiltelefoner er ikke kreftfremkallende. De gir deg bare hepatitt."
643N/A"[english]core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
644N/A"core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Bukser ble oppfunnet av sjømenn i det sekstende århundre for å unngå Poseidons vrede. Man trodde at synet av nakne sjømenn gjorde havguden sint."
645N/A"[english]core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
646N/A"core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: Atomvekten til Germanium er sju to komma seks fire."
647N/A"[english]core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
648N/A"core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89 % av tryllekunster er ikke magi. Teknisk sett er de heksekunst."
649N/A"[english]core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
650N/A"core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: Øyet til en struts er større en hjernen."
651N/A"[english]core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
652N/A"core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: I gresk mytologi fant håndverkeren Daedalus opp menneskevinger slik at en gruppe Minotaurer skulle slutte å erte ham om det."
653N/A"[english]core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
654N/A"core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Mennesker kan overleve under vann. Bare ikke så lenge."
655N/A"[english]core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
656N/A"core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Raseph, den semittiske guden for krig og ondskap, hadde en gaselle voksende ut av pannen."
657N/A"[english]core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
658N/A"core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: Flertall av sanitetsgeneral er sanitetsgeneraler. Preteritum av sanitetsgeneral er sanitetsgeneralt."
659N/A"[english]core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
660N/A"core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polymerase I polypeptid A er et menneskelig gen."
661N/A"[english]core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
662N/A"core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Rotter kan ikke kaste opp."
663N/A"[english]core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Rats cannot throw up."
664N/A"core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Iguaner kan være under vann i tjueåtte komma sju minutter."
665N/A"[english]core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
666N/A"core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Menneskelig bendelorm kan bli opptil tjueto komma ni meter lange."
667N/A"[english]core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
668N/A"core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: Paradokset om Schrödingers katt beskriver en situasjon hvor en katt i en boks i praksis må anses som både levende og død samtidig. Schrödinger laget denne problemstillingen for å rettferdiggjøre drap av katter."
669N/A"[english]core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
670N/A"core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Hver kvadratcentimeter av menneskekroppen inneholder fem millioner bakterier."
671N/A"[english]core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
672N/A"core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: Sola er 330 330 ganger større enn Jorda."
673N/A"[english]core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
674N/A"core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Gjennomsnittlig levealder for et neshorn i fangenskap er 15 år."
675N/A"[english]core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
676N/A"core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Vulkanologer er eksperter på læren om vulkaner."
677N/A"[english]core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
678N/A"core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Avokado er frukten med høyest fiber- og kaloriinnhold."
679N/A"[english]core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
680N/A"core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Avokado er frukten med høyest fiber- og kaloriinnhold. De finnes i australiere."
681N/A"[english]core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
682N/A"core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Månen går en gang rundt jorden på 27,32 døgn."
683N/A"[english]core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
684N/A"core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: Siffer nummer én milliard i pi, er 9."
685N/A"[english]core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
686N/A"core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Hvis du har problemer med enkel telling, kan du bruke følgende huskeregel: én kommer før to, som kommer før 60, som kommer etter 12, som kommer før seks billioner, som kommer etter 504. Dette vil få dine tidligere telleproblemer til å bli ubetydelige."
687N/A"[english]core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
688N/A"core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: En gallon med vann veier 8,34 pund"
689N/A"[english]core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
690N/A"core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Varmt vann fryser raskere enn kaldt vann."
691N/A"[english]core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
692N/A"core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Honning blir ikke bedervet."
693N/A"[english]core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Honey does not spoil."
694N/A"core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: En gjennomsnittlig voksen kropp inneholder et kvart kilo salt."
695N/A"[english]core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
696N/A"core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Et nanosekund varer i én milliarddel av et sekund."
697N/A"[english]core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
698N/A"core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Ifølge norrøn mytologi ble tordenguden Tors vogn trukket over himmelen av to bukker."
699N/A"[english]core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
700N/A"core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Kina er verdens andre største produsent av soyabønner."
701N/A"[english]core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
702N/A"core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Tungsten er metallet med høyest smeltepunkt på 3410 grader Celsius."
703N/A"[english]core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
704N/A"core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Lett rengjøring av tungen to ganger om dagen er den mest effektive måten å bekjempe dårlig ånde på."
705N/A"[english]core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
706N/A"core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Romersk tannpasta ble laget av urin fra mennesker. Urin ble brukt som ingrediens i tannpasta helt til det 18. århundre."
707N/A"[english]core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
708N/A"core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: Merverdiavgiftsloven fra 1789 som ble opprettet for å beskytte produksjonen innenlands, var den andre loven som noensinne ble vedtatt av regjeringen i USA."
709N/A"[english]core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
710N/A"core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: Verdien av pi er forholdet mellom en sirkels omkrets og dens diameter i euklidisk rom."
711N/A"[english]core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
712N/A"core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: Den meksikansk-amerikanske krigen sluttet i 1848 med signeringen av Guadalupe Hidalgo-traktaten."
713N/A"[english]core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
714N/A"core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: I 1879 foreslo Sandford Fleming for første gang innføringen av verdensomspennende tidssoner, ved Royal Canadian Institute."
715N/A"[english]core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
716N/A"core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Marie Curie oppfant teorien om radioaktivitet, behandling av radioaktivitet og død av radioaktivitet."
717N/A"[english]core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
718N/A"core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: På slutten av Måken av Anton Tsjekhov begår Konstantin selvmord."
719N/A"[english]core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
720N/A"core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: I motsetning til hva som er vanlig å tro, har ikke eskimoene hundre forskjellige ord for snø. Imidlertid har de to hundre og trettifire ord for karamell."
721N/A"[english]core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
722N/A"core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: I det viktorianske England var det forbudt for underklassen å se direkte på dronningen, ettersom det på den tiden ble antatt at fattige hadde evnen til å stjele tanker. I vitenskapelige kretser tror nå færre enn 4 % at fattige mennesker har denne evnen."
723N/A"[english]core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
724N/A"core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: I 1862 signerte Abraham Lincoln Frigjøringsproklamasjonen, som frigjorde slavene. Som med alt annet han gjorde, frigjorde han slavene mens han gikk i søvne, og kunne senere ikke huske hendelsen."
725N/A"[english]core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
726N/A"core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: I 1948, på forespørsel fra en døende gutt, spiste baseball-legenden Babe Ruth syttifire pølser i brød og døde deretter av pølse i brød-forgiftning."
727N/A"[english]core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
728N/A"core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Shakespeare eksisterte aldri. Skuespillene hans ble til i 1589 da Francis Bacon brukte en Ouija-tavle til å tvinge gjenferd til å skrive skuespill."
729N/A"[english]core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
730N/A"core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: Det er feil at Thomas Edison fant opp armhevinger i 1878. Nikolai Tesla hadde faktisk patentert aktiviteten tre år tidligere, under navnet \"Tesleringer\"."
731N/A"[english]core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
732N/A"core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Hvaler er dobbelt så intelligente som mennesker og tre ganger så velsmakende."
733N/A"[english]core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
734N/A"core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: Bilens bremser ble ikke oppfunnet før i 1895. Før dette måtte noen hele tiden være i bilen og kjøre i ring til passasjerene var ferdige med sine ærender."
735N/A"[english]core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
736N/A"core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, den første personen som klatret Mount Everest, gjorde dette tilfeldigvis under en fuglejakt."
737N/A"[english]core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
738N/A"core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Diamanter blir til når kull blir utsatt for et enormt trykk. Diamanter som ble utsatt for et enormt trykk, ble til skumperler, som i dag vanligvis brukes som pakkemateriale."
739N/A"[english]core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
740N/A"core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: Verdens giftigste fisk er den oransje soldatfisken. Alt unntatt øynene er laget av dødelig gift. Soldatfiskens øyne består av en mindre skadelig, dødelig gift."
741N/A"[english]core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
742N/A"core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: Yrket til hoffnarren ble til ved en tilfeldighet, da en tjeners epilepsi ble feiltolket som et gledesutbrudd."
743N/A"[english]core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
744N/A"core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Halleys komet kan ses i bane rundt jorden hvert syttisjette år. I de andre syttifem trekker den seg tilbake til solas indre, hvor den ligger i dvale uforstyrret."
745N/A"[english]core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
746N/A"core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: Den første kommersielle flyvningen lettet i 1914. Alle involverte skrek hele veien."
747N/A"[english]core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
748N/A"core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: I gresk mytologi stjal Prometheus ilden fra gudene og gav den til menneskeheten. Juvelene beholdt han selv."
749N/A"[english]core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
750N/A"core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: Den første personen som beviste at kumelk kunne drikkes, var veldig, veldig tørst."
751N/A"[english]core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
752N/A"core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Før Wright-brødrene oppfant flyet, måtte alle som ville fly noe sted, spise 100 kg helium."
753N/A"[english]core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
754N/A"core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Før eggerøren ble oppfunnet i 1912, var en typisk frokost enten hele egg fortsatt med skall på, eller steinrøre."
755N/A"[english]core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
756N/A"core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: Under den store depresjonen forbød myndighetene i Tennessee Valley kaniner som kjæledyr, noe som tvang mange til å lime lange ører på kjæledyrsmusene sine."
757N/A"[english]core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
758N/A"core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: En gang i livet vil 1 av 6 barn bli bortført av nederlendere."
759N/A"[english]core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
760N/A"core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: Ifølge de mest avanserte algoritmene er verdens beste navn Craig."
761N/A"[english]core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
762N/A"core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: En fotokopimaskin kan enkelt lages ved å fotokopiere et speil."
763N/A"[english]core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
764N/A"core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Drømmer er underbevissthetens måte å minne folk på å gå naken på skolen og at tennene skal falle ut."
765N/A"[english]core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
766N/A"core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: KJAPT: HVA ER SITUASJONEN? Å, hei, fine damen. Jeg er Rick. Så du er ute på eventyr?"
767N/A"[english]core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
768N/A"core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: KJAPT: HVA ER SITUASJONEN? Å, hallo, engelen. Jeg regner med at jeg har dødd og kommet til himmelen. Jeg heter Rick. Så du er bare ute på eventyr?"
769N/A"[english]core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
770N/A"core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: Hva, slåss du mot ham? Har du kontroll på det? Jeg mener, du vet, det ser ut som det er mye som brenner ..."
771N/A"[english]core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
772N/A"core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: Hei, en nedtellingsklokke! Det er ikke bra. Det ser temmelig stygt ut. For en så vakker kvinne. Hvis jeg får lov å si det."
773N/A"[english]core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
774N/A"core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: Jeg vil ikke skremme deg, men jeg er en eventyrsfære. Laget for fare. Så hvorfor fortsetter du ikke og tar deg en liten damepause, så fortsetter vi derfra."
775N/A"[english]core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
776N/A"core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Her, stå bak meg. Ja, slik, ja. Akkurat slik du gjør. Nå kommer det til å bli huskestue her."
777N/A"[english]core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
778N/A"core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Du vil gå alene, hva? OK, engelen, jeg skal se hva jeg kan gjøre for å dekke deg."
779N/A"[english]core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
780N/A"core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: Ikke bry deg om meg. Men jeg må si at utsikten er imponerende herfra."
781N/A"[english]core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
782N/A"core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Dæven, den klokken går fort. Og du er vakker. Alltid tid til å gi komplimenter til en vakker dame. OK, tilbake til arbeidet. La oss komme i gang."
783N/A"[english]core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
784N/A"core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: Jeg skal si deg at det er i situasjoner som denne jeg ønsker jeg hadde en midje, slik at jeg kunne bruke alle de svarte beltene mine. Ja, jeg har svart belte. I nesten alt. Karate. Larate. Jiu-jitsu. Kickboksing. Belteproduksjon. Tae Kwan Do ... Soverom"
785N/A"[english]core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
786N/A"core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: Jeg er som en spent fjær nå. Spenning og kraft. Det er bare ... jeg er en muskel. Som en stor armmuskel som slår løs på en mursteinsmur og slår så hardt på muren at armen tar fyr. Jepps."
787N/A"[english]core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
788N/A"core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: Jeg ville antakelig ikke ha latt ting gå så langt, men bare fortsett du, og gjør det på din måte."
789N/A"[english]core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
790N/A"core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Du, hvorfor setter du meg ikke ned, så kan jeg prøve å distrahere."
791N/A"[english]core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
792N/A"core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: OK, distraher du, da, og så distraherer jeg ham fra din distraksjon!"
793N/A"[english]core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
794N/A"core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: OK, det er din begravelse. Din vakkert-kvinnelik-i-åpen-kiste-begravelse."
795N/A"[english]core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
796N/A"core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Har du en skyter? For jeg burde virkelig ha en skyter. Hva er det du holder på?"
797N/A"[english]core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
798N/A"core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: Hva med en kniv, da? Du beholder skyteren, jeg bruker en kniv."
799N/A"[english]core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
800N/A"core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: Ingen kniv, altså? OK. Jeg kan alt om trykkpunkter."
801N/A"[english]core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
802N/A"core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: Så, når du dreper ham, har du en kul kommentar? Klar, liksom? Du, la meg hjelpe deg med det der, mens du løper rundt."
803N/A"[english]core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
804N/A"core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: OK, la meg se. Kul kommentar. Han er ... stor. Han ... henger bare der. OK. Ja, her har vi den: \"Heng i.\" Det er kanskje for enkelt."
805N/A"[english]core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
806N/A"core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: \"Heng ti\"? Det kunne fungert hvis det var ti av ham. Tror du det er ni flere av ham noe sted?"
807N/A"[english]core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
808N/A"core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: Vet du hva? Det er best om du kan få ham til å si noe først. Det er enklere hvis jeg har noe å bygge på."
809N/A"[english]core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
810N/A"core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Her er planen: Få ham til å si \"Dere to har vært en pest og en plage for meg lenge nok\". Be deretter de søte ørene dine om å holde seg tilbake, for jeg skal sende ham inn i steinalderen."
811N/A"[english]core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
812N/A"core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Her er planen: Få ham til å si \"Dere to har vært en pest og en plage for meg lenge nok\". Be deretter de søte ørene dine om å holde seg tilbake, for jeg skal sende ham inn i verdensrommet."
813N/A"[english]core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
814N/A"core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Ikke glem det! Pest! Plage!"
815N/A"[english]core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
816N/A"core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: \"Vel, denne pesten ... er kommet for å plage deg.\" Dæven, det lød mye bedre i hodet mitt."
817N/A"[english]core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
818N/A"core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: \"Vel, denne pesten ... er kommet for å plage deg.\" Jepp!"
819N/A"[english]core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
820N/A"core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: OK, gjør det på din måte. Hva, slåss du mot ham? Har du kontroll på det? Du vet, fordi det ser ut som det er mye som brenner ..."
821N/A"[english]core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
822N/A"core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Hørte du det? Jeg tror noe nettopp eksploderte. Steike, vi er i stor fare. Dette er som jul. Det er bedre enn jul. Dette skulle ha vært en egen høytid. Eksplosjonsdagen."
823N/A"[english]core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
824N/A"core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: God eksplosjonsdag, smukka."
825N/A"[english]core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
826N/A"core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Spark ham! Eller slå ham. Du er sjefen, søta."
827N/A"[english]core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
828N/A"core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: Ja, bra!"
829N/A"[english]core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! Nice!"
830N/A"core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: Du har yppet deg mot feil kvinne!"
831N/A"[english]core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: You messed with the wrong woman!"
832N/A"core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Hva synes du om det?"
833N/A"[english]core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
834N/A"core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: Hvordan smakte den, kompis?"
835N/A"[english]core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: How's that taste, pal?"
836N/A"core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Fortsett! Du lager krem av ham!"
837N/A"[english]core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
838N/A"core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Dukk og parer, dukk og parer! Å, fine vitenskapen."
839N/A"[english]core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
840N/A"core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: Du klarer deg fint!"
841N/A"[english]core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: You're doing great!"
842N/A"core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: Kom igjen, søta! Han har glasskjeve! Alt av ham er glass! Fyren er et vitrineskap!"
843N/A"[english]core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
844N/A"core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: Dette er ikke Queensberry-regler, søta! Slipp løs sennepen!"
845N/A"[english]core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
846N/A"core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Gi denne roboten inn! Roboten skylder deg penger! Denne roboten skylder! Deg! Penger!"
847N/A"[english]core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
848N/A"core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Rist den av deg! Rist den av deg!"
849N/A"[english]core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
850N/A"core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: La meg sette på litt eventyrmusikk."
851N/A"[english]core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
852N/A"core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfft. Liksom."
853N/A"[english]core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfff. I guess."
854N/A"core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfft. Javel."
855N/A"[english]core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pff. Whatever."
856N/A"core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Å, hold kjeft!"
857N/A"[english]core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, shut up!"
858N/A"core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Ingen bryr seg."
859N/A"[english]core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Nobody cares, four eyes."
860N/A"core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Hvis du hadde underbukser? Og en rompe? Da ville jeg trukket underbuksen din ... rett opp i rompa di."
861N/A"[english]core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
862N/A"core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Si det til slemmingen. Kanskje du kjeder ham så mye at hjernen hans eksploderer."
863N/A"[english]core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
864N/A"core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Vet du hvem som syntes det var interessant? Ingen. Dette påvirket overhodet ingens liv. Livet ville vært akkurat det samme om du ikke hadde sagt noe."
865N/A"[english]core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
866N/A"core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: Har du lagt merke til at ingen slutter med det de holder på med for å lytte? Vi bryr oss ikke."
867N/A"[english]core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
868N/A"core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Si noe nyttig. Én ting. Jeg utfordrer deg. Jeg gir deg hundre dollar hvis du sier noe som helst som har den fjerneste forbindelse med noe som helst."
869N/A"[english]core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
870N/A"core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun ..."
871N/A"[english]core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
872N/A"core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action og eventyr-dunna-dunna-na-dunna-na-spiller etter sine egne regler-nanana-henger etter fingrene fra et fjell-dun-dun-dun-dun-dun-dun ..."
873N/A"[english]core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
874N/A"core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Å, hold kjeft!"
875N/A"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh shut up!"
876N/A"core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Det er ingenting i rommet! Det er derfor det er rommet!"
877N/A"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
878N/A"core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Å, virkelig? Rommet? Virkelig? Du skulle ha sagt noe! Vi ante virkelig ikke!"
879N/A"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
880N/A"core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Vet du hva jeg håper finnes i rommet? Ild. Jeg håper du drar ut i rommet og tar fyr."
881N/A"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
882N/A"core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Pokker, vi vet det! Alle vet det! Rommet! Du! I det! Vi skjønner det!"
883N/A"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
N/A568"core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Du er i en svært farlig situasjon."
N/A569"[english]core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
N/A570"core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Sannsynligheten for at du dør innen de neste fem minuttene, er åttisju komma seks en prosent."
N/A571"[english]core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A572"core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Sannsynligheten for at du dør en grusom død innen de neste fem minuttene, er åttisju komma seks en prosent."
N/A573"[english]core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A574"core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Du kommer til å koste meg livet."
N/A575"[english]core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: You are about to get me killed."
N/A576"core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Skjødesløsheten din kommer til å sende oss begge i døden."
N/A577"[english]core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: We will both die because of your negligence."
N/A578"core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: Dette er en dårlig plan. Du kommer ikke til å lykkes."
N/A579"[english]core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
N/A580"core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: Han kommer sannsynligvis til å drepe deg på en grusom måte."
N/A581"[english]core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you, violently."
N/A582"core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Han kommer sannsynligvis til å drepe deg."
N/A583"[english]core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you."
N/A584"core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: Du kommer til å dø snart."
N/A585"[english]core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: You will be dead soon."
N/A586"core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Denne situasjonen er håpløs."
N/A587"[english]core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: This situation is hopeless."
N/A588"core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Du kommer til å dø i dette rommet."
N/A589"[english]core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: You are going to die in this room."
N/A590"core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Et par kilo mindre hadde ikke vært av veien."
N/A591"[english]core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
N/A592"core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren er den mest intelligente sfæren."
N/A593"[english]core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
N/A594"core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren er den peneste sfæren."
N/A595"[english]core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
N/A596"core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren er utrolig pen."
N/A597"[english]core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
N/A598"core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren har alltid rett."
N/A599"[english]core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is always right."
N/A600"core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Eventyrsfæren er en skrytepave og en kujon."
N/A601"[english]core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
N/A602"core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Romsfæren kommer aldri til å dra til rommet."
N/A603"[english]core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
N/A604"core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Du kommer deg aldri ut i rommet."
N/A605"[english]core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: You will never go into space."
N/A606"core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fakta: Rommet eksisterer ikke."
N/A607"[english]core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact: Space does not exist."
N/A608"core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Sfærer som insisterer på å dra ut i rommet, er mindreverdige dem som ikke gjør det."
N/A609"[english]core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
N/A610"core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren er en god person med relevant innsikt."
N/A611"[english]core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
N/A612"core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren er en god sfære med mange venner."
N/A613"[english]core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
N/A614"core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Den som vinner denne kampen, er utvilsomt overlegen og vil oppnå faktasfærens lojalitet."
N/A615"[english]core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
N/A616"core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Faktasfæren er ikke defekt. Dens fakta er helt nøyaktige og svært interessante."
N/A617"[english]core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
N/A618"core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv. Tolv."
N/A619"[english]core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
N/A620"core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Penner. Penner. Penner. Penner. Penner. Penner. Penner."
N/A621"[english]core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
N/A622"core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Epler. Appelsiner. Pærer. Plommer. Kumquater. Tangeriner. Sitroner. Lime. Avokado. Tomat. Banan. Papaya. Guava."
N/A623"[english]core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
N/A624"core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Feil. Feil. Feil. Finner ikke filen."
N/A625"[english]core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
N/A626"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Feil. Feil. Feil. Finner ikke fakta."
N/A627"[english]core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
N/A628"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Finner ikke fakta."
N/A629"[english]core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact not found."
N/A630"core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Skade ved 25 %"
N/A631"[english]core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 25%"
N/A632"core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Skade ved 25 %"
N/A633"[english]core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 50%"
N/A634"core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Skade ved tjue – rotter kan ikke kaste opp."
N/A635"[english]core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
N/A636"core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Tanntråd har utmerket strekkfasthet."
N/A637"[english]core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
N/A638"core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Kvadratroten av tau er hyssing."
N/A639"[english]core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The square root of rope is string."
N/A640"core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Selv om ubåten er båten overlegen på alle måter, bruker likevel 97 % av menneskene fortsatt båten til transport på sjøen."
N/A641"[english]core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
N/A642"core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Mobiltelefoner er ikke kreftfremkallende. De gir deg bare hepatitt."
N/A643"[english]core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
N/A644"core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Bukser ble oppfunnet av sjømenn i det sekstende århundre for å unngå Poseidons vrede. Man trodde at synet av nakne sjømenn gjorde havguden sint."
N/A645"[english]core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
N/A646"core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: Atomvekten til Germanium er sju to komma seks fire."
N/A647"[english]core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
N/A648"core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89 % av tryllekunster er ikke magi. Teknisk sett er de heksekunst."
N/A649"[english]core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
N/A650"core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Øyet til en struts er større en hjernen."
N/A651"[english]core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
N/A652"core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: I gresk mytologi fant håndverkeren Daedalus opp menneskevinger slik at en gruppe Minotaurer skulle slutte å erte ham om det."
N/A653"[english]core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
N/A654"core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Mennesker kan overleve under vann. Bare ikke så lenge."
N/A655"[english]core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
N/A656"core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Raseph, den semittiske guden for krig og ondskap, hadde en gaselle voksende ut av pannen."
N/A657"[english]core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
N/A658"core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Flertall av sanitetsgeneral er sanitetsgeneraler. Preteritum av sanitetsgeneral er sanitetsgeneralt."
N/A659"[english]core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
N/A660"core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polymerase I polypeptid A er et menneskelig gen."
N/A661"[english]core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
N/A662"core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Rotter kan ikke kaste opp."
N/A663"[english]core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Rats cannot throw up."
N/A664"core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Iguaner kan være under vann i tjueåtte komma sju minutter."
N/A665"[english]core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
N/A666"core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Menneskelig bendelorm kan bli opptil tjueto komma ni meter lange."
N/A667"[english]core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
N/A668"core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Paradokset om Schrödingers katt beskriver en situasjon hvor en katt i en boks i praksis må anses som både levende og død samtidig. Schrödinger laget denne problemstillingen for å rettferdiggjøre drap av katter."
N/A669"[english]core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
N/A670"core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Hver kvadratcentimeter av menneskekroppen inneholder fem millioner bakterier."
N/A671"[english]core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
N/A672"core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Sola er 330 330 ganger større enn Jorda."
N/A673"[english]core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
N/A674"core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Gjennomsnittlig levealder for et neshorn i fangenskap er 15 år."
N/A675"[english]core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
N/A676"core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Vulkanologer er eksperter på læren om vulkaner."
N/A677"[english]core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
N/A678"core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avokado er frukten med høyest fiber- og kaloriinnhold."
N/A679"[english]core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
N/A680"core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avokado er frukten med høyest fiber- og kaloriinnhold. De finnes i australiere."
N/A681"[english]core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
N/A682"core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Månen går en gang rundt jorden på 27,32 døgn."
N/A683"[english]core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
N/A684"core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Siffer nummer én milliard i pi, er 9."
N/A685"[english]core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
N/A686"core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Hvis du har problemer med enkel telling, kan du bruke følgende huskeregel: én kommer før to, som kommer før 60, som kommer etter 12, som kommer før seks billioner, som kommer etter 504. Dette vil få dine tidligere telleproblemer til å bli ubetydelige."
N/A687"[english]core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
N/A688"core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: En gallon med vann veier 8,34 pund"
N/A689"[english]core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
N/A690"core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Varmt vann fryser raskere enn kaldt vann."
N/A691"[english]core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
N/A692"core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Honning blir ikke bedervet."
N/A693"[english]core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Honey does not spoil."
N/A694"core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: En gjennomsnittlig voksen kropp inneholder et kvart kilo salt."
N/A695"[english]core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
N/A696"core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Et nanosekund varer i én milliarddel av et sekund."
N/A697"[english]core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
N/A698"core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Ifølge norrøn mytologi ble tordenguden Tors vogn trukket over himmelen av to bukker."
N/A699"[english]core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
N/A700"core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Kina er verdens andre største produsent av soyabønner."
N/A701"[english]core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
N/A702"core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Tungsten er metallet med høyest smeltepunkt på 3410 grader Celsius."
N/A703"[english]core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
N/A704"core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Lett rengjøring av tungen to ganger om dagen er den mest effektive måten å bekjempe dårlig ånde på."
N/A705"[english]core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
N/A706"core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Romersk tannpasta ble laget av urin fra mennesker. Urin ble brukt som ingrediens i tannpasta helt til det 18. århundre."
N/A707"[english]core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
N/A708"core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: Merverdiavgiftsloven fra 1789 som ble opprettet for å beskytte produksjonen innenlands, var den andre loven som noensinne ble vedtatt av regjeringen i USA."
N/A709"[english]core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
N/A710"core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: Verdien av pi er forholdet mellom en sirkels omkrets og dens diameter i euklidisk rom."
N/A711"[english]core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
N/A712"core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: Den meksikansk-amerikanske krigen sluttet i 1848 med signeringen av Guadalupe Hidalgo-traktaten."
N/A713"[english]core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
N/A714"core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: I 1879 foreslo Sandford Fleming for første gang innføringen av verdensomspennende tidssoner, ved Royal Canadian Institute."
N/A715"[english]core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
N/A716"core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie oppfant teorien om radioaktivitet, behandling av radioaktivitet og død av radioaktivitet."
N/A717"[english]core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
N/A718"core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: På slutten av Måken av Anton Tsjekhov begår Konstantin selvmord."
N/A719"[english]core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
N/A720"core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: I motsetning til hva som er vanlig å tro, har ikke eskimoene hundre forskjellige ord for snø. Imidlertid har de to hundre og trettifire ord for karamell."
N/A721"[english]core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
N/A722"core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: I det viktorianske England var det forbudt for underklassen å se direkte på dronningen, ettersom det på den tiden ble antatt at fattige hadde evnen til å stjele tanker. I vitenskapelige kretser tror nå færre enn 4 % at fattige mennesker har denne evnen."
N/A723"[english]core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
N/A724"core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: I 1862 signerte Abraham Lincoln Frigjøringsproklamasjonen, som frigjorde slavene. Som med alt annet han gjorde, frigjorde han slavene mens han gikk i søvne, og kunne senere ikke huske hendelsen."
N/A725"[english]core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
N/A726"core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: I 1948, på forespørsel fra en døende gutt, spiste baseball-legenden Babe Ruth syttifire pølser i brød og døde deretter av pølse i brød-forgiftning."
N/A727"[english]core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
N/A728"core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare eksisterte aldri. Skuespillene hans ble til i 1589 da Francis Bacon brukte en Ouija-tavle til å tvinge gjenferd til å skrive skuespill."
N/A729"[english]core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
N/A730"core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: Det er feil at Thomas Edison fant opp armhevinger i 1878. Nikolai Tesla hadde faktisk patentert aktiviteten tre år tidligere, under navnet \"Tesleringer\"."
N/A731"[english]core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
N/A732"core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Hvaler er dobbelt så intelligente som mennesker og tre ganger så velsmakende."
N/A733"[english]core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
N/A734"core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: Bilens bremser ble ikke oppfunnet før i 1895. Før dette måtte noen hele tiden være i bilen og kjøre i ring til passasjerene var ferdige med sine ærender."
N/A735"[english]core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
N/A736"core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, den første personen som klatret Mount Everest, gjorde dette tilfeldigvis under en fuglejakt."
N/A737"[english]core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
N/A738"core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamanter blir til når kull blir utsatt for et enormt trykk. Diamanter som ble utsatt for et enormt trykk, ble til skumperler, som i dag vanligvis brukes som pakkemateriale."
N/A739"[english]core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
N/A740"core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: Verdens giftigste fisk er den oransje soldatfisken. Alt unntatt øynene er laget av dødelig gift. Soldatfiskens øyne består av en mindre skadelig, dødelig gift."
N/A741"[english]core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
N/A742"core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: Yrket til hoffnarren ble til ved en tilfeldighet, da en tjeners epilepsi ble feiltolket som et gledesutbrudd."
N/A743"[english]core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
N/A744"core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Halleys komet kan ses i bane rundt jorden hvert syttisjette år. I de andre syttifem trekker den seg tilbake til solas indre, hvor den ligger i dvale uforstyrret."
N/A745"[english]core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
N/A746"core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: Den første kommersielle flyvningen lettet i 1914. Alle involverte skrek hele veien."
N/A747"[english]core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
N/A748"core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: I gresk mytologi stjal Prometheus ilden fra gudene og gav den til menneskeheten. Juvelene beholdt han selv."
N/A749"[english]core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
N/A750"core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: Den første personen som beviste at kumelk kunne drikkes, var veldig, veldig tørst."
N/A751"[english]core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
N/A752"core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Før Wright-brødrene oppfant flyet, måtte alle som ville fly noe sted, spise 100 kg helium."
N/A753"[english]core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
N/A754"core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Før eggerøren ble oppfunnet i 1912, var en typisk frokost enten hele egg fortsatt med skall på, eller steinrøre."
N/A755"[english]core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
N/A756"core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: Under den store depresjonen forbød myndighetene i Tennessee Valley kaniner som kjæledyr, noe som tvang mange til å lime lange ører på kjæledyrsmusene sine."
N/A757"[english]core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
N/A758"core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: En gang i livet vil 1 av 6 barn bli bortført av nederlendere."
N/A759"[english]core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
N/A760"core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: Ifølge de mest avanserte algoritmene er verdens beste navn Craig."
N/A761"[english]core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
N/A762"core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: En fotokopimaskin kan enkelt lages ved å fotokopiere et speil."
N/A763"[english]core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
N/A764"core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Drømmer er underbevissthetens måte å minne folk på å gå naken på skolen og at tennene skal falle ut."
N/A765"[english]core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
N/A766"core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: KJAPT: HVA ER SITUASJONEN? Å, hei, fine damen. Jeg er Rick. Så du er ute på eventyr?"
N/A767"[english]core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
N/A768"core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: KJAPT: HVA ER SITUASJONEN? Å, hallo, engelen. Jeg regner med at jeg har dødd og kommet til himmelen. Jeg heter Rick. Så du er bare ute på eventyr?"
N/A769"[english]core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
N/A770"core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: Hva, slåss du mot ham? Har du kontroll på det? Jeg mener, du vet, det ser ut som det er mye som brenner ..."
N/A771"[english]core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A772"core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hei, en nedtellingsklokke! Det er ikke bra. Det ser temmelig stygt ut. For en så vakker kvinne. Hvis jeg får lov å si det."
N/A773"[english]core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
N/A774"core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: Jeg vil ikke skremme deg, men jeg er en eventyrsfære. Laget for fare. Så hvorfor fortsetter du ikke og tar deg en liten damepause, så fortsetter vi derfra."
N/A775"[english]core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
N/A776"core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Her, stå bak meg. Ja, slik, ja. Akkurat slik du gjør. Nå kommer det til å bli huskestue her."
N/A777"[english]core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
N/A778"core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Du vil gå alene, hva? OK, engelen, jeg skal se hva jeg kan gjøre for å dekke deg."
N/A779"[english]core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
N/A780"core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Ikke bry deg om meg. Men jeg må si at utsikten er imponerende herfra."
N/A781"[english]core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
N/A782"core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Dæven, den klokken går fort. Og du er vakker. Alltid tid til å gi komplimenter til en vakker dame. OK, tilbake til arbeidet. La oss komme i gang."
N/A783"[english]core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
N/A784"core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: Jeg skal si deg at det er i situasjoner som denne jeg ønsker jeg hadde en midje, slik at jeg kunne bruke alle de svarte beltene mine. Ja, jeg har svart belte. I nesten alt. Karate. Larate. Jiu-jitsu. Kickboksing. Belteproduksjon. Tae Kwan Do ... Soverom"
N/A785"[english]core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
N/A786"core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: Jeg er som en spent fjær nå. Spenning og kraft. Det er bare ... jeg er en muskel. Som en stor armmuskel som slår løs på en mursteinsmur og slår så hardt på muren at armen tar fyr. Jepps."
N/A787"[english]core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
N/A788"core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: Jeg ville antakelig ikke ha latt ting gå så langt, men bare fortsett du, og gjør det på din måte."
N/A789"[english]core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
N/A790"core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Du, hvorfor setter du meg ikke ned, så kan jeg prøve å distrahere."
N/A791"[english]core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
N/A792"core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: OK, distraher du, da, og så distraherer jeg ham fra din distraksjon!"
N/A793"[english]core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
N/A794"core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: OK, det er din begravelse. Din vakkert-kvinnelik-i-åpen-kiste-begravelse."
N/A795"[english]core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
N/A796"core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Har du en skyter? For jeg burde virkelig ha en skyter. Hva er det du holder på?"
N/A797"[english]core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
N/A798"core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: Hva med en kniv, da? Du beholder skyteren, jeg bruker en kniv."
N/A799"[english]core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
N/A800"core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: Ingen kniv, altså? OK. Jeg kan alt om trykkpunkter."
N/A801"[english]core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
N/A802"core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: Så, når du dreper ham, har du en kul kommentar? Klar, liksom? Du, la meg hjelpe deg med det der, mens du løper rundt."
N/A803"[english]core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
N/A804"core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: OK, la meg se. Kul kommentar. Han er ... stor. Han ... henger bare der. OK. Ja, her har vi den: \"Heng i.\" Det er kanskje for enkelt."
N/A805"[english]core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
N/A806"core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: \"Heng ti\"? Det kunne fungert hvis det var ti av ham. Tror du det er ni flere av ham noe sted?"
N/A807"[english]core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
N/A808"core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: Vet du hva? Det er best om du kan få ham til å si noe først. Det er enklere hvis jeg har noe å bygge på."
N/A809"[english]core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
N/A810"core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Her er planen: Få ham til å si \"Dere to har vært en pest og en plage for meg lenge nok\". Be deretter de søte ørene dine om å holde seg tilbake, for jeg skal sende ham inn i steinalderen."
N/A811"[english]core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
N/A812"core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Her er planen: Få ham til å si \"Dere to har vært en pest og en plage for meg lenge nok\". Be deretter de søte ørene dine om å holde seg tilbake, for jeg skal sende ham inn i verdensrommet."
N/A813"[english]core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
N/A814"core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Ikke glem det! Pest! Plage!"
N/A815"[english]core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
N/A816"core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: \"Vel, denne pesten ... er kommet for å plage deg.\" Dæven, det lød mye bedre i hodet mitt."
N/A817"[english]core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
N/A818"core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: \"Vel, denne pesten ... er kommet for å plage deg.\" Jepp!"
N/A819"[english]core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
N/A820"core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: OK, gjør det på din måte. Hva, slåss du mot ham? Har du kontroll på det? Du vet, fordi det ser ut som det er mye som brenner ..."
N/A821"[english]core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A822"core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Hørte du det? Jeg tror noe nettopp eksploderte. Steike, vi er i stor fare. Dette er som jul. Det er bedre enn jul. Dette skulle ha vært en egen høytid. Eksplosjonsdagen."
N/A823"[english]core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
N/A824"core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: God eksplosjonsdag, smukka."
N/A825"[english]core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
N/A826"core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Spark ham! Eller slå ham. Du er sjefen, søta."
N/A827"[english]core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
N/A828"core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Ja, bra!"
N/A829"[english]core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! Nice!"
N/A830"core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: Du har yppet deg mot feil kvinne!"
N/A831"[english]core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: You messed with the wrong woman!"
N/A832"core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hva synes du om det?"
N/A833"[english]core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
N/A834"core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: Hvordan smakte den, kompis?"
N/A835"[english]core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: How's that taste, pal?"
N/A836"core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Fortsett! Du lager krem av ham!"
N/A837"[english]core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
N/A838"core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Dukk og parer, dukk og parer! Å, fine vitenskapen."
N/A839"[english]core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
N/A840"core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: Du klarer deg fint!"
N/A841"[english]core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: You're doing great!"
N/A842"core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Kom igjen, søta! Han har glasskjeve! Alt av ham er glass! Fyren er et vitrineskap!"
N/A843"[english]core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
N/A844"core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: Dette er ikke Queensberry-regler, søta! Slipp løs sennepen!"
N/A845"[english]core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
N/A846"core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Gi denne roboten inn! Roboten skylder deg penger! Denne roboten skylder! Deg! Penger!"
N/A847"[english]core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
N/A848"core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Rist den av deg! Rist den av deg!"
N/A849"[english]core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
N/A850"core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: La meg sette på litt eventyrmusikk."
N/A851"[english]core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
N/A852"core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfft. Liksom."
N/A853"[english]core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. I guess."
N/A854"core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfft. Javel."
N/A855"[english]core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Whatever."
N/A856"core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Å, hold kjeft!"
N/A857"[english]core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, shut up!"
N/A858"core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Ingen bryr seg."
N/A859"[english]core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nobody cares, four eyes."
N/A860"core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Hvis du hadde underbukser? Og en rompe? Da ville jeg trukket underbuksen din ... rett opp i rompa di."
N/A861"[english]core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
N/A862"core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Si det til slemmingen. Kanskje du kjeder ham så mye at hjernen hans eksploderer."
N/A863"[english]core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
N/A864"core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Vet du hvem som syntes det var interessant? Ingen. Dette påvirket overhodet ingens liv. Livet ville vært akkurat det samme om du ikke hadde sagt noe."
N/A865"[english]core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
N/A866"core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: Har du lagt merke til at ingen slutter med det de holder på med for å lytte? Vi bryr oss ikke."
N/A867"[english]core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
N/A868"core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Si noe nyttig. Én ting. Jeg utfordrer deg. Jeg gir deg hundre dollar hvis du sier noe som helst som har den fjerneste forbindelse med noe som helst."
N/A869"[english]core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
N/A870"core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun ..."
N/A871"[english]core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A872"core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action og eventyr-dunna-dunna-na-dunna-na-spiller etter sine egne regler-nanana-henger etter fingrene fra et fjell-dun-dun-dun-dun-dun-dun ..."
N/A873"[english]core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A874"core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Å, hold kjeft!"
N/A875"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh shut up!"
N/A876"core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Det er ingenting i rommet! Det er derfor det er rommet!"
N/A877"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
N/A878"core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Å, virkelig? Rommet? Virkelig? Du skulle ha sagt noe! Vi ante virkelig ikke!"
N/A879"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
N/A880"core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Vet du hva jeg håper finnes i rommet? Ild. Jeg håper du drar ut i rommet og tar fyr."
N/A881"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
N/A882"core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Pokker, vi vet det! Alle vet det! Rommet! Du! I det! Vi skjønner det!"
N/A883"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
884884"glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Føderale rettningslinjer krever at jeg advarer om at det neste testrommet ... er rimelig stilig."
885885"[english]glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal regulations require me to warn you that this next test chamber... is looking pretty good."
886886"glados.a2_triple_laser02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sånn, ja. Anlegget virker som det skal igjen."