Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles czech.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
565565"[english]core01.space23" "<clr:255,201,4>Core 1: YEEEHAAAAAW!"
566566"core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Á!"
567567"[english]core01.space24" "<clr:255,201,4>Core 1: Ah!"
568N/A"core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Situace, ve které se nacházíte, je nebezpečná."
569N/A"[english]core02.attachedfact01" "<clr:30,193,13>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
570N/A"core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: Pravděpodobnost, že zemřete v příštích pěti minutách je 87,61 %."
571N/A"[english]core02.attachedfact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
572N/A"core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: Pravděpodobnost, že zemřete násilnou smrtí v příštích pěti minutách je 87,61 %."
573N/A"[english]core02.attachedfact03" "<clr:30,193,13>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
574N/A"core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Brzy mě zabijete."
575N/A"[english]core02.attachedfact04" "<clr:30,193,13>Core 3: You are about to get me killed."
576N/A"core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Oba zemřeme kvůli vaší nedbalosti."
577N/A"[english]core02.attachedfact05" "<clr:30,193,13>Core 3: We will both die because of your negligence."
578N/A"core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: Tohle je špatný plán. Nepodaří se vám to."
579N/A"[english]core02.attachedfact06" "<clr:30,193,13>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
580N/A"core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: Pravděpodobně vás násilně zabije."
581N/A"[english]core02.attachedfact07" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you, violently."
582N/A"core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: Pravděpodobně vás zabije."
583N/A"[english]core02.attachedfact08" "<clr:30,193,13>Core 3: He will most likely kill you."
584N/A"core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: Brzy budete mrtvá."
585N/A"[english]core02.attachedfact09" "<clr:30,193,13>Core 3: You will be dead soon."
586N/A"core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Tato situace je beznadějná."
587N/A"[english]core02.attachedfact10" "<clr:30,193,13>Core 3: This situation is hopeless."
588N/A"core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: V této místnosti zemřete."
589N/A"[english]core02.attachedfact11" "<clr:30,193,13>Core 3: You are going to die in this room."
590N/A"core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: Můžete tu zůstat a zhubnout pár kil."
591N/A"[english]core02.attachedfact12" "<clr:30,193,13>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
592N/A"core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů je nejinteligentnější."
593N/A"[english]core02.attachedfact13" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
594N/A"core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů je nejhezčí."
595N/A"[english]core02.attachedfact14" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
596N/A"core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů je neskutečně pěkná."
597N/A"[english]core02.attachedfact15" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
598N/A"core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů má vždy pravdu."
599N/A"[english]core02.attachedfact16" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is always right."
600N/A"core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule dobrodružství je vejtaha a zbabělec."
601N/A"[english]core02.attachedfact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
602N/A"core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule vesmíru se nikdy nedostane do vesmíru."
603N/A"[english]core02.attachedfact18" "<clr:30,193,13>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
604N/A"core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: Nikdy se nedostanete do vesmíru."
605N/A"[english]core02.attachedfact19" "<clr:30,193,13>Core 3: You will never go into space."
606N/A"core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fakt: Vesmír neexistuje."
607N/A"[english]core02.attachedfact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact: Space does not exist."
608N/A"core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule, které trvají na cestě do vesmíru, jsou horší než koule, které na tom netrvají."
609N/A"[english]core02.attachedfact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
610N/A"core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů je dobrý člověk a její vhled má význam."
611N/A"[english]core02.attachedfact22" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
612N/A"core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů je dobrá koule a má hodně přátel."
613N/A"[english]core02.attachedfact23" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
614N/A"core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Ten, kdo vyhraje tuto bitvu, je samozřejmě lepší a získá věrnost Koule faktů."
615N/A"[english]core02.attachedfact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
616N/A"core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: Koule faktů není vadná. Její fakta jsou naprosto správná a velmi zajímavá."
617N/A"[english]core02.attachedfact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
618N/A"core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct."
619N/A"[english]core02.attachedfact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
620N/A"core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Pera. Pera. Pera. Pera. Pera. Pera. Pera."
621N/A"[english]core02.attachedfact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
622N/A"core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Jablka. Pomeranče. Hrušky. Švestky. Kumquaty. Mandarinky. Citróny. Limetky. Avokádo. Rajče. Banán. Papája. Guava."
623N/A"[english]core02.attachedfact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
624N/A"core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Chyba. Chyba. Chyba. Soubor nebyl nalezen."
625N/A"[english]core02.attachedfact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
626N/A"core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Chyba. Chyba. Chyba. Fakt nebyl nalezen."
627N/A"[english]core02.attachedfact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
628N/A"core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Fakt nebyl nalezen."
629N/A"[english]core02.attachedfact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Fact not found."
630N/A"core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Poškození ze 25 %"
631N/A"[english]core02.attachedfact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 25%"
632N/A"core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Poškození ze 25 %"
633N/A"[english]core02.attachedfact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Corruption at 50%"
634N/A"core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Poškození ze dvaceti - krysy nemohou zvracet."
635N/A"[english]core02.attachedfact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
636N/A"core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Dentální nit má vynikající pevnost v tahu."
637N/A"[english]core02.fact01" "<clr:30,193,13>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
638N/A"core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: Druhá odmocnina z lana je provázek."
639N/A"[english]core02.fact02" "<clr:30,193,13>Core 3: The square root of rope is string."
640N/A"core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: Třebaže je ponorka ve všech směrech nezměrně lepší než loď, více než 97 % lidí k vodní dopravě stále využívá lodě."
641N/A"[english]core02.fact03" "<clr:30,193,13>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
642N/A"core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Mobilní telefony vám nezpůsobí rakovinu. Jen hepatitidu."
643N/A"[english]core02.fact04" "<clr:30,193,13>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
644N/A"core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Kalhoty vynalezli námořníci v 16. století, aby se vyvarovali hněvu Poseidona. Mělo se za to, že pohled na nahé námořníky mořského boha rozčiluje."
645N/A"[english]core02.fact05" "<clr:30,193,13>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
646N/A"core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: Atomová hmotnost germania je 72,64."
647N/A"[english]core02.fact06" "<clr:30,193,13>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
648N/A"core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89 % kouzelnických triků nejsou kouzla. Technicky vzato jde o čáry."
649N/A"[english]core02.fact07" "<clr:30,193,13>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
650N/A"core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: Oko pštrosa je větší než jeho mozek."
651N/A"[english]core02.fact08" "<clr:30,193,13>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
652N/A"core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: Podle řeckého mýtu řemeslník Daidalos vynalezl lidské létání, aby si z něj kvůli tomu přestala dělat legraci skupina Mínotaurů."
653N/A"[english]core02.fact09" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
654N/A"core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Lidé mohou přežít pod vodou. Ale ne příliš dlouho."
655N/A"[english]core02.fact10" "<clr:30,193,13>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
656N/A"core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Rásefovi, semitskému bohu války a moru, rostla na čele gazela."
657N/A"[english]core02.fact11" "<clr:30,193,13>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
658N/A"core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: Množné číslo slova náčelník zdravotnické služby je náčelníci zdravotnické služby. Minulý čas slova náčelníci zdravotnické služby je ozdravěný náčelník."
659N/A"[english]core02.fact12" "<clr:30,193,13>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
660N/A"core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polypeptid A polymerázy I je lidský gen."
661N/A"[english]core02.fact13" "<clr:30,193,13>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
662N/A"core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Krysy nemohou zvracet."
663N/A"[english]core02.fact14" "<clr:30,193,13>Core 3: Rats cannot throw up."
664N/A"core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Leguáni vydrží pod vodou 28,7 minut."
665N/A"[english]core02.fact15" "<clr:30,193,13>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
666N/A"core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Lidské tasemnice mohou dorůst do délky 22,9 metrů."
667N/A"[english]core02.fact16" "<clr:30,193,13>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
668N/A"core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: Paradox Schrödingerovy kočky nastiňuje situaci, kdy si představujeme kočku v krabici, pro všechny úmysly a účely, zároveň živou i mrtvou. Schrödinger tento paradox vytvořil, aby ospravedlnil zabíjení koček."
669N/A"[english]core02.fact17" "<clr:30,193,13>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
670N/A"core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Na každém čtverečním palci lidského těla je 32 milionů bakterií."
671N/A"[english]core02.fact18" "<clr:30,193,13>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
672N/A"core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: Slunce je 330 330krát větší než Země."
673N/A"[english]core02.fact19" "<clr:30,193,13>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
674N/A"core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: Průměrná délka života nosorožce v zajetí je 15 let."
675N/A"[english]core02.fact20" "<clr:30,193,13>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
676N/A"core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Vulkanologové jsou odborníci v oblasti studia sopek."
677N/A"[english]core02.fact21" "<clr:30,193,13>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
678N/A"core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Avokáda obsahují nejvíce vlákniny a kalorií ze všech druhů ovoce."
679N/A"[english]core02.fact22" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
680N/A"core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Avokáda obsahují nejvíce vlákniny a kalorií ze všech druhů ovoce. Nachází se v Australanech."
681N/A"[english]core02.fact23" "<clr:30,193,13>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
682N/A"core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: Měsíc oběhne Zemi za 27,32 dne."
683N/A"[english]core02.fact24" "<clr:30,193,13>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
684N/A"core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: Miliardtina čísla pí je 9."
685N/A"[english]core02.fact25" "<clr:30,193,13>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
686N/A"core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: Máte-li potíže s jednoduchými počty, použijte tuto mnemotechnickou pomůcku: jedna je méně než dva, to je méně než 60, to je více než 12, to je méně než 6 trilionů a to je více než 504. Dřívější problémy s počty vám nyní přijdou jako nevýznamné."
687N/A"[english]core02.fact26" "<clr:30,193,13>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
688N/A"core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: Galon vody váží 3,78 kilogramů."
689N/A"[english]core02.fact27" "<clr:30,193,13>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
690N/A"core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Horká voda zmrzne rychleji než studená."
691N/A"[english]core02.fact28" "<clr:30,193,13>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
692N/A"core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Med se nekazí."
693N/A"[english]core02.fact29" "<clr:30,193,13>Core 3: Honey does not spoil."
694N/A"core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: Průměrné dospělé tělo obsahuje čtvrt kila soli."
695N/A"[english]core02.fact30" "<clr:30,193,13>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
696N/A"core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: Nanosekunda trvá jednu miliardtinu sekundy."
697N/A"[english]core02.fact31" "<clr:30,193,13>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
698N/A"core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: Podle severské legendy táhli kočár boha hromu Thora po nebi dva kozli."
699N/A"[english]core02.fact32" "<clr:30,193,13>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
700N/A"core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: Čína produkuje druhou největší úrodu sójových bobů na světě."
701N/A"[english]core02.fact33" "<clr:30,193,13>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
702N/A"core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Wolfram má nejvyšší bod tání ze všech kovů, 3 410 stupňů Celsia."
703N/A"[english]core02.fact34" "<clr:30,193,13>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
704N/A"core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Jemným čištěním jazyka dvakrát denně nejsnadněji zabráníte zápachu z úst."
705N/A"[english]core02.fact35" "<clr:30,193,13>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
706N/A"core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Římská zubní pasta se vyráběla z lidské moče. Moč se jako přísada v zubní pastě používala až do 18. století."
707N/A"[english]core02.fact36" "<clr:30,193,13>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
708N/A"core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: Celní zákon z roku 1789, který měl chránit domácí výrobu, byl druhý zákon přijatý vládou Spojených států."
709N/A"[english]core02.fact37" "<clr:30,193,13>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
710N/A"core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: Hodnota čísla pí je poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru v euklidovském prostoru."
711N/A"[english]core02.fact38" "<clr:30,193,13>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
712N/A"core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: Mexicko-americká válka skončila roku 1848 podpisem smlouvy Guadalupe Hidalgo."
713N/A"[english]core02.fact39" "<clr:30,193,13>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
714N/A"core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: Sandford Fleming v Královském kanadském institutu roku 1879 poprvé navrhl přijetí celosvětově standardizovaných časových pásem."
715N/A"[english]core02.fact40" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
716N/A"core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Marie Curie vynalezla teorii radioaktivity, léčbu radioaktivity i smrt na radioaktivitu."
717N/A"[english]core02.fact41" "<clr:30,193,13>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
718N/A"core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: Na konci dramatu Racek Antona Čechova se Konstantin zabije."
719N/A"[english]core02.fact42" "<clr:30,193,13>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
720N/A"core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: Navzdory všeobecnému přesvědčení Eskymáci nemají sto různých slov pro sníh. Mají však 234 slov pro karamely."
721N/A"[english]core02.fact43" "<clr:30,193,13>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
722N/A"core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: Ve viktoriánské Anglii se prostý občan nesměl dívat přímo na královnu, protože se tehdy věřilo, že chudí mají schopnost krást myšlenky. Nyní se věda domnívá, že to dokážou necelá 4 % chudých lidí."
723N/A"[english]core02.fact44" "<clr:30,193,13>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
724N/A"core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: Roku 1862 Abraham Lincoln podepsal Prohlášení o osvobození otroků. Jako u všeho, co dělal, i při osvobození otroků byl Lincoln náměsíčný a později si to nepamatoval."
725N/A"[english]core02.fact46" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
726N/A"core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: Baseballová legenda Babe Ruth roku 1948 na žádost umírajícího chlapce snědl 75 párků v rohlíku, a poté zemřel na otravu párky v rohlíku."
727N/A"[english]core02.fact47" "<clr:30,193,13>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
728N/A"core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Shakespeare neexistoval. Jeho hry vymyslel roku 1589 Francis Bacon, který pomocí spiritistické tabulky zotročil dramatiky, aby je psali za něj."
729N/A"[english]core02.fact48" "<clr:30,193,13>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
730N/A"core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: Přesvědčení, že Thomas Edison vynalezl „vzpory ležmo“ roku 1878, je nesprávné. Tuto činnost si nechal o tři roky dříve patentovat Nikola Tesla pod názvem „tesla-kliky“."
731N/A"[english]core02.fact49" "<clr:30,193,13>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
732N/A"core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Velryby jsou dvakrát inteligentnější a třikrát lahodnější než lidé."
733N/A"[english]core02.fact50" "<clr:30,193,13>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
734N/A"core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: Automobilová brzda byla vynalezena až roku 1895. Předtím bylo nutné v autě zůstat po celou dobu a jezdit v kruzích, dokud se pasažéři nevrátili ze svých pochůzek."
735N/A"[english]core02.fact51" "<clr:30,193,13>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
736N/A"core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, první člověk, který zdolal Mount Everest, zemřel náhodou, když lovil ptáka."
737N/A"[english]core02.fact52" "<clr:30,193,13>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
738N/A"core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Při výrobě diamantů je uhlí vystaveno intenzivnímu tlaku. Z diamantů vystavených intenzivnímu tlaku se stávají pěnové kuličky, které se dnes běžně používají jako balicí materiál."
739N/A"[english]core02.fact53" "<clr:30,193,13>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
740N/A"core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: Nejjedovatější ryba na světě je červenice obecná. Ze smrtelně nebezpečného jedu je celé její tělo kromě očí. Oči červenice tvoří méně škodlivý smrtelně nebezpečný jed."
741N/A"[english]core02.fact54" "<clr:30,193,13>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
742N/A"core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: Povolání dvorního šaška bylo vynalezeno náhodou, když byl epileptický záchvat jednoho vazala omylem považován za zábavný žert."
743N/A"[english]core02.fact55" "<clr:30,193,13>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
744N/A"core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Let Halleyovy komety kolem Země lze sledovat každých 76 let. Na dalších 75 let se uchýlí do středu Slunce, kde nerušeně hibernuje."
745N/A"[english]core02.fact56" "<clr:30,193,13>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
746N/A"core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: První komerční let do vzduchu se konal roku 1914. Všichni cestující celou cestu ječeli."
747N/A"[english]core02.fact57" "<clr:30,193,13>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
748N/A"core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: Podle řeckého mýtu Prométheus ukradl bohům oheň a dal jej lidstvu. Šperky si nechal pro sebe."
749N/A"[english]core02.fact58" "<clr:30,193,13>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
750N/A"core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: První člověk, který dokázal, že kravské mléko je pitné, měl velikánskou žízeň."
751N/A"[english]core02.fact59" "<clr:30,193,13>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
752N/A"core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Než bratři Wrightovi vynalezli letadlo, každý, kdo chtěl někam letět, musel spolykat 90 kilogramů helia."
753N/A"[english]core02.fact60" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
754N/A"core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Před vynálezem míchaných vajíček roku 1912 byla typickou snídaní buď celá vejce ve skořápkách, nebo míchané kamínky."
755N/A"[english]core02.fact61" "<clr:30,193,13>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
756N/A"core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: Během velké krize Úřad Tennessee Valley zakázal chov králíků, a přinutil tak mnohé, aby označkovali své domácí myši."
757N/A"[english]core02.fact62" "<clr:30,193,13>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
758N/A"core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: Každé šesté dítě někdy v průběhu života unesou Holanďani."
759N/A"[english]core02.fact63" "<clr:30,193,13>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
760N/A"core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: Podle nejpokročilejších algoritmů je nejlepší jméno na světě Craig."
761N/A"[english]core02.fact64" "<clr:30,193,13>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
762N/A"core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: Chcete-li vyrobit fotokopírku, jednoduše zkopírujte zrcadlo."
763N/A"[english]core02.fact65" "<clr:30,193,13>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
764N/A"core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Sny jsou způsob, jak podvědomí připomíná lidem, aby do školy chodili nazí a nechali si vypadat zuby."
765N/A"[english]core02.fact66" "<clr:30,193,13>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
766N/A"core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: RYCHLE: JAKÁ JE SITUACE? Nazdar, pěkná dámo. Jmenuju se Rick. Vyrazila jste si za malým dobrodružstvím?"
767N/A"[english]core03.babble01" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
768N/A"core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: RYCHLE: JAKÁ JE SITUACE? Ahoj, andílku. Asi jsem zemřel a odešel do nebe. Jmenuju se Rick. Vyrazila jste si za malým dobrodružstvím?"
769N/A"[english]core03.babble02" "<clr:231,144,194>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
770N/A"core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: Vy bojujete s tím chlápkem? Máte to pod kontrolou? Já jen, že se zdá, že hodně věcí hoří..."
771N/A"[english]core03.babble03" "<clr:231,144,194>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
772N/A"core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: Odpočítávání! Tak to je malér. Situace vypadá dost nepěkně. Pro takovou krásnou ženu. Jestli to tak můžu říct."
773N/A"[english]core03.babble04" "<clr:231,144,194>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
774N/A"core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: Nechci vás děsit, ale jsem Koule dobrodružství. Navržena pro nebezpečí. Co kdybyste si teď trochu odpočinula, malá dámo, a já to odtud převzal?"
775N/A"[english]core03.babble05" "<clr:231,144,194>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
776N/A"core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Zůstaňte za mnou. Jo, přesně tak. Tak, jak to děláte. Za chvíli to tu bude pěkně zapeklité."
777N/A"[english]core03.babble06" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
778N/A"core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Jdete do toho sama, co? Tak jo, andílku. Budu se vás snažit krýt."
779N/A"[english]core03.babble07" "<clr:231,144,194>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
780N/A"core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: To nevadí. Musím říct, že odtud je parádní výhled."
781N/A"[english]core03.babble08" "<clr:231,144,194>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
782N/A"core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Páni, ty hodiny běží. A vy jste krásná. Na kompliment krásné dámě je vždycky čas. Tak, zpátky do práce. Jdeme na to."
783N/A"[english]core03.babble09" "<clr:231,144,194>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
784N/A"core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: Řeknu vám, že kvůli takovýmhle situacím bych si přál mít pas, abych mohl nosit všechny ty svoje černé pásy. Jo, mám černý pás. Skoro ve všem. V karate. V larate. V džiu-džitsu. V kopání. Ve výrobě pásů. V tae-kwan-do... V ložnici."
785N/A"[english]core03.babble10" "<clr:231,144,194>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
786N/A"core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: Teď jsem stočená pružina. Napětí a síla. Jen... Jsem sval. Jako velký pažní sval, prorážím zeď z cihel a mlátím do ní tak silně, až mi hoří ruka. Jo."
787N/A"[english]core03.babble11" "<clr:231,144,194>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
788N/A"core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: Asi bych to nenechal zajít tak daleko, ale jen si to dělejte po svém."
789N/A"[english]core03.babble12" "<clr:231,144,194>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
790N/A"core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Víte co? Co kdybyste mě dala dolů, abych odpoutal pozornost?"
791N/A"[english]core03.babble13" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
792N/A"core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: Dobře. Tak pozornost odpoutejte vy a já odpoutám jeho pozornost od pozornosti, kterou přitahujete!"
793N/A"[english]core03.babble14" "<clr:231,144,194>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
794N/A"core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: Tak jo, váš problém. Je to problém vaší krásné mrtvoly v rakvi."
795N/A"[english]core03.babble15" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
796N/A"core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Máte zbraň? Protože bych ji vážně měl mít. Co to máte v ruce?"
797N/A"[english]core03.babble16" "<clr:231,144,194>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
798N/A"core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: A co nůž? Zbraň si nechte, já použiju nůž."
799N/A"[english]core03.babble17" "<clr:231,144,194>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
800N/A"core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: Žádný nůž? Tak jo. Znám tlakové body."
801N/A"[english]core03.babble18" "<clr:231,144,194>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
802N/A"core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: Až ho zabijete, máte nějakou studenou linku pro případ nouze? Jste připravená? Víte co? Pomůžu vám s tím, zatímco budete pobíhat kolem."
803N/A"[english]core03.babble19" "<clr:231,144,194>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
804N/A"core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: Tak jo, podíváme se. Studená linka... Je... velký. On... tam prostě visí. Tak jo. Fajn, takže to máme: „Flákej se.“ To by mohlo být dost snadné."
805N/A"[english]core03.babble20" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
806N/A"core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: „Všemi deseti?“ To by šlo, kdyby jich bylo deset. Myslíte, že je tu někde dalších devět těchhle chlapů?"
807N/A"[english]core03.babble21" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
808N/A"core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: Nejlepší bude, když ho nejdřív přinutíme něco říct. Je lepší, když mám léčku."
809N/A"[english]core03.babble22" "<clr:231,144,194>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
810N/A"core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Tohle je plán: Ať řekne: „Už dlouho jste mi byla trnem v oku.“ Pak rychle sklopte uši, protože ho rozcupuju na padrť."
811N/A"[english]core03.babble23" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
812N/A"core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Tohle je plán: Ať řekne: „Už dlouho jste mi byla trnem v oku.“ Pak rychle sklopte uši, protože ho rozcupuju na cimprcampr."
813N/A"[english]core03.babble24" "<clr:231,144,194>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
814N/A"core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Nezapomeňte! Trn! V oku!"
815N/A"[english]core03.babble25" "<clr:231,144,194>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
816N/A"core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: „No, tenhle trn... tě sejme.“ Páni, v mé hlavě to znělo o moc líp."
817N/A"[english]core03.babble26" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
818N/A"core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: „No, tenhle trn... tě sejme.“ Jo!"
819N/A"[english]core03.babble27" "<clr:231,144,194>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
820N/A"core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: Tak jo, ať je po vašem. Vy bojujete s tím chlápkem? Máte to pod kontrolou? Já jen, že se zdá, že hodně věcí hoří..."
821N/A"[english]core03.babble28" "<clr:231,144,194>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
822N/A"core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Slyšela jste to? Myslím, že něco vybouchlo. Páni, jsme ve velkém nebezpečí. Je to jako Vánoce. Lepší než Vánoce. Měl by to být samostatný svátek. Den výbuchu."
823N/A"[english]core03.babble29" "<clr:231,144,194>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
824N/A"core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: Všechno nejlepší ke Dni výbuchu, krasavice."
825N/A"[english]core03.babble30" "<clr:231,144,194>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
826N/A"core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Kopněte ho! Nebo ho praštěte. Vy jste tu šéf, ďolíčku."
827N/A"[english]core03.encouragement01" "<clr:231,144,194>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
828N/A"core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: Jo! Pěkně!"
829N/A"[english]core03.encouragement02" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! Nice!"
830N/A"core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: Zahrával sis s tou nepravou!"
831N/A"[english]core03.encouragement03" "<clr:231,144,194>Core 2: You messed with the wrong woman!"
832N/A"core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Jo! Jak se vám to líbí?"
833N/A"[english]core03.encouragement04" "<clr:231,144,194>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
834N/A"core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: Jak ti to chutná, kámo?"
835N/A"[english]core03.encouragement05" "<clr:231,144,194>Core 2: How's that taste, pal?"
836N/A"core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Vydržte! Pěkně mu dáváte!"
837N/A"[english]core03.encouragement06" "<clr:231,144,194>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
838N/A"core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Přikrčit a otočka, přikrčit a otočka! Ach, sladká věda."
839N/A"[english]core03.encouragement07" "<clr:231,144,194>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
840N/A"core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: Vedete si skvěle!"
841N/A"[english]core03.encouragement08" "<clr:231,144,194>Core 2: You're doing great!"
842N/A"core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: No tak, drahoušku! Má skleněnou čelist! Má ze skla všechno! Ten chlap je skříňka s porcelánem!"
843N/A"[english]core03.encouragement09" "<clr:231,144,194>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
844N/A"core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: Tohle se nehraje podle pravidel boxu, drahoušku! Jen do toho!"
845N/A"[english]core03.encouragement10" "<clr:231,144,194>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
846N/A"core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Jen se s tím robotem umažte! Dluží vám peníze! Tenhle robot vám dluží! Vám! Peníze!"
847N/A"[english]core03.encouragement11" "<clr:231,144,194>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
848N/A"core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Zbavte se toho! Zbavte se toho!"
849N/A"[english]core03.encouragement12" "<clr:231,144,194>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
850N/A"core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: Pustím vám trochu dobrodružné hudby."
851N/A"[english]core03.encouragement13" "<clr:231,144,194>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
852N/A"core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfff. Asi."
853N/A"[english]core03.factapplicable01" "<clr:231,144,194>Core 2: Pfff. I guess."
854N/A"core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pff. To je fuk."
855N/A"[english]core03.factapplicable02" "<clr:231,144,194>Core 2: Pff. Whatever."
856N/A"core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Ale sklapni!"
857N/A"[english]core03.factresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, shut up!"
858N/A"core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Je to všem jedno, ty počítačový chytráku."
859N/A"[english]core03.factresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Nobody cares, four eyes."
860N/A"core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Ty jsi měl spodní prádlo? A zadek? Natáhl bych ti to spodní prádlo... až do zadku."
861N/A"[english]core03.factresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
862N/A"core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: To řekni tomu zlému chlápkovi. Třeba ho unudíš natolik, až mu vybouchne mozek."
863N/A"[english]core03.factresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
864N/A"core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Víš, komu to přijde zajímavé? Nikomu. Vůbec nikomu to vůbec nijak neovlivnilo život. Život by byl úplně stejný, i kdybys nic neřekl."
865N/A"[english]core03.factresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
866N/A"core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: Vidíš, že se nikdo nepozastavil, aby poslouchal? Je nám to fuk."
867N/A"[english]core03.factresponse06" "<clr:231,144,194>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
868N/A"core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Řekni jednu užitečnou věc. Jednu. No tak. Dám ti sto dolarů, když řekneš jednu věc, která je aspoň vzdáleně nějak použitelná."
869N/A"[english]core03.factresponse07" "<clr:231,144,194>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
870N/A"core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-DAN! DAN, DAN! Danna-danna-na-danna-na-DAN! DAN DAN! nananaDANDANDAN dan-dan-dan-dan-dan-dan..."
871N/A"[english]core03.singing01" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
872N/A"core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-akce a dobrodružství-danna-danna-na-danna-na-hrajeme podle svých pravidel-nanana-visíme za prsty z hory-dan-dan-dan-dan-dan-dan..."
873N/A"[english]core03.singing02" "<clr:231,144,194>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
874N/A"core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Ale sklapni!"
875N/A"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh shut up!"
876N/A"core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: Ve vesmíru nic není! Proto je to vesmír!"
877N/A"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:231,144,194>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
878N/A"core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Vážně? Vesmír? Vážně? To jsi měl říct! To jsme netušili!"
879N/A"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:231,144,194>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
880N/A"core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: Víš, co je doufám ve vesmíru? Oheň. Doufám, že odletíš do vesmíru a začneš hořet."
881N/A"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:231,144,194>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
882N/A"core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Zatraceně, to jsme věděli! To ví každý! Vesmír! Ty! Jsi v něm! Chápeme to!"
883N/A"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:231,144,194>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
N/A568"core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Situace, ve které se nacházíte, je nebezpečná."
N/A569"[english]core02.attachedfact01" "<clr:231,144,194>Core 3: The situation you are in is very dangerous."
N/A570"core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Pravděpodobnost, že zemřete v příštích pěti minutách je 87,61 %."
N/A571"[english]core02.attachedfact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A572"core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Pravděpodobnost, že zemřete násilnou smrtí v příštích pěti minutách je 87,61 %."
N/A573"[english]core02.attachedfact03" "<clr:231,144,194>Core 3: The likelihood of you dying violently within the next five minutes is eighty-seven point six one percent."
N/A574"core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Brzy mě zabijete."
N/A575"[english]core02.attachedfact04" "<clr:231,144,194>Core 3: You are about to get me killed."
N/A576"core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Oba zemřeme kvůli vaší nedbalosti."
N/A577"[english]core02.attachedfact05" "<clr:231,144,194>Core 3: We will both die because of your negligence."
N/A578"core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: Tohle je špatný plán. Nepodaří se vám to."
N/A579"[english]core02.attachedfact06" "<clr:231,144,194>Core 3: This is a bad plan. You will fail."
N/A580"core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: Pravděpodobně vás násilně zabije."
N/A581"[english]core02.attachedfact07" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you, violently."
N/A582"core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Pravděpodobně vás zabije."
N/A583"[english]core02.attachedfact08" "<clr:231,144,194>Core 3: He will most likely kill you."
N/A584"core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: Brzy budete mrtvá."
N/A585"[english]core02.attachedfact09" "<clr:231,144,194>Core 3: You will be dead soon."
N/A586"core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Tato situace je beznadějná."
N/A587"[english]core02.attachedfact10" "<clr:231,144,194>Core 3: This situation is hopeless."
N/A588"core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: V této místnosti zemřete."
N/A589"[english]core02.attachedfact11" "<clr:231,144,194>Core 3: You are going to die in this room."
N/A590"core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Můžete tu zůstat a zhubnout pár kil."
N/A591"[english]core02.attachedfact12" "<clr:231,144,194>Core 3: You could stand to lose a few pounds."
N/A592"core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů je nejinteligentnější."
N/A593"[english]core02.attachedfact13" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most intelligent sphere."
N/A594"core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů je nejhezčí."
N/A595"[english]core02.attachedfact14" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is the most handsome sphere."
N/A596"core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů je neskutečně pěkná."
N/A597"[english]core02.attachedfact15" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is incredibly handsome."
N/A598"core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů má vždy pravdu."
N/A599"[english]core02.attachedfact16" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is always right."
N/A600"core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule dobrodružství je vejtaha a zbabělec."
N/A601"[english]core02.attachedfact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Adventure Sphere is a blowhard and a coward."
N/A602"core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule vesmíru se nikdy nedostane do vesmíru."
N/A603"[english]core02.attachedfact18" "<clr:231,144,194>Core 3: The Space Sphere will never go to space."
N/A604"core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Nikdy se nedostanete do vesmíru."
N/A605"[english]core02.attachedfact19" "<clr:231,144,194>Core 3: You will never go into space."
N/A606"core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fakt: Vesmír neexistuje."
N/A607"[english]core02.attachedfact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact: Space does not exist."
N/A608"core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule, které trvají na cestě do vesmíru, jsou horší než koule, které na tom netrvají."
N/A609"[english]core02.attachedfact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Spheres that insist on going into space are inferior to spheres that don't."
N/A610"core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů je dobrý člověk a její vhled má význam."
N/A611"[english]core02.attachedfact22" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good person, whose insights are relevant."
N/A612"core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů je dobrá koule a má hodně přátel."
N/A613"[english]core02.attachedfact23" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is a good sphere, with many friends."
N/A614"core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Ten, kdo vyhraje tuto bitvu, je samozřejmě lepší a získá věrnost Koule faktů."
N/A615"[english]core02.attachedfact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Whoever wins this battle is clearly superior, and will earn the allegiance of the Fact Sphere."
N/A616"core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Koule faktů není vadná. Její fakta jsou naprosto správná a velmi zajímavá."
N/A617"[english]core02.attachedfact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The Fact Sphere is not defective. Its facts are wholly accurate and very interesting."
N/A618"core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct. Dvanáct."
N/A619"[english]core02.attachedfact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve. Twelve."
N/A620"core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Pera. Pera. Pera. Pera. Pera. Pera. Pera."
N/A621"[english]core02.attachedfact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens. Pens."
N/A622"core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Jablka. Pomeranče. Hrušky. Švestky. Kumquaty. Mandarinky. Citróny. Limetky. Avokádo. Rajče. Banán. Papája. Guava."
N/A623"[english]core02.attachedfact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Apples. Oranges. Pears. Plums. Kumquats. Tangerines. Lemons. Limes. Avocado. Tomato. Banana. Papaya. Guava."
N/A624"core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Chyba. Chyba. Chyba. Soubor nebyl nalezen."
N/A625"[english]core02.attachedfact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. File not found."
N/A626"core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Chyba. Chyba. Chyba. Fakt nebyl nalezen."
N/A627"[english]core02.attachedfact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Error. Error. Error. Fact not found."
N/A628"core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fakt nebyl nalezen."
N/A629"[english]core02.attachedfact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Fact not found."
N/A630"core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Poškození ze 25 %"
N/A631"[english]core02.attachedfact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 25%"
N/A632"core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Poškození ze 25 %"
N/A633"[english]core02.attachedfact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Corruption at 50%"
N/A634"core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Poškození ze dvaceti - krysy nemohou zvracet."
N/A635"[english]core02.attachedfact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Warning, sphere corruption at twenty-- rats cannot throw up."
N/A636"core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Dentální nit má vynikající pevnost v tahu."
N/A637"[english]core02.fact01" "<clr:231,144,194>Core 3: Dental floss has superb tensile strength."
N/A638"core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: Druhá odmocnina z lana je provázek."
N/A639"[english]core02.fact02" "<clr:231,144,194>Core 3: The square root of rope is string."
N/A640"core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: Třebaže je ponorka ve všech směrech nezměrně lepší než loď, více než 97 % lidí k vodní dopravě stále využívá lodě."
N/A641"[english]core02.fact03" "<clr:231,144,194>Core 3: While the submarine is vastly superior to the boat in every way, over 97% of people still use boats for aquatic transportation."
N/A642"core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Mobilní telefony vám nezpůsobí rakovinu. Jen hepatitidu."
N/A643"[english]core02.fact04" "<clr:231,144,194>Core 3: Cellular phones will not give you cancer. Only hepatitis."
N/A644"core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Kalhoty vynalezli námořníci v 16. století, aby se vyvarovali hněvu Poseidona. Mělo se za to, že pohled na nahé námořníky mořského boha rozčiluje."
N/A645"[english]core02.fact05" "<clr:231,144,194>Core 3: Pants were invented by sailors in the sixteenth century to avoid Poseidon's wrath. It was believed that the sight of naked sailors angered the sea god."
N/A646"core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: Atomová hmotnost germania je 72,64."
N/A647"[english]core02.fact06" "<clr:231,144,194>Core 3: The atomic weight of Germanium is seven two point six four."
N/A648"core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89 % kouzelnických triků nejsou kouzla. Technicky vzato jde o čáry."
N/A649"[english]core02.fact07" "<clr:231,144,194>Core 3: 89% of magic tricks are not magic. Technically, they are sorcery."
N/A650"core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: Oko pštrosa je větší než jeho mozek."
N/A651"[english]core02.fact08" "<clr:231,144,194>Core 3: An ostrich's eye is bigger than its brain."
N/A652"core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: Podle řeckého mýtu řemeslník Daidalos vynalezl lidské létání, aby si z něj kvůli tomu přestala dělat legraci skupina Mínotaurů."
N/A653"[english]core02.fact09" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, the craftsman Daedalus invented human flight so a group of Minotaurs would stop teasing him about it."
N/A654"core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Lidé mohou přežít pod vodou. Ale ne příliš dlouho."
N/A655"[english]core02.fact10" "<clr:231,144,194>Core 3: Humans can survive underwater. But not for very long."
N/A656"core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Rásefovi, semitskému bohu války a moru, rostla na čele gazela."
N/A657"[english]core02.fact11" "<clr:231,144,194>Core 3: Raseph, the Semitic god of war and plague, had a gazelle growing out of his forehead."
N/A658"core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: Množné číslo slova náčelník zdravotnické služby je náčelníci zdravotnické služby. Minulý čas slova náčelníci zdravotnické služby je ozdravěný náčelník."
N/A659"[english]core02.fact12" "<clr:231,144,194>Core 3: The plural of surgeon general is surgeons general. The past tense of surgeons general is surgeonsed general."
N/A660"core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polypeptid A polymerázy I je lidský gen."
N/A661"[english]core02.fact13" "<clr:231,144,194>Core 3: Polymerase I polypeptide A is a human gene."
N/A662"core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Krysy nemohou zvracet."
N/A663"[english]core02.fact14" "<clr:231,144,194>Core 3: Rats cannot throw up."
N/A664"core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Leguáni vydrží pod vodou 28,7 minut."
N/A665"[english]core02.fact15" "<clr:231,144,194>Core 3: Iguanas can stay underwater for twenty-eight point seven minutes."
N/A666"core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Lidské tasemnice mohou dorůst do délky 22,9 metrů."
N/A667"[english]core02.fact16" "<clr:231,144,194>Core 3: Human tapeworms can grow up to twenty-two point nine meters."
N/A668"core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: Paradox Schrödingerovy kočky nastiňuje situaci, kdy si představujeme kočku v krabici, pro všechny úmysly a účely, zároveň živou i mrtvou. Schrödinger tento paradox vytvořil, aby ospravedlnil zabíjení koček."
N/A669"[english]core02.fact17" "<clr:231,144,194>Core 3: The Schrodinger's cat paradox outlines a situation in which a cat in a box must be considered, for all intents and purposes, simultaneously alive and dead. Schrodinger created this paradox as a justification for killing cats."
N/A670"core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Na každém čtverečním palci lidského těla je 32 milionů bakterií."
N/A671"[english]core02.fact18" "<clr:231,144,194>Core 3: Every square inch of the human body has 32 million bacteria on it."
N/A672"core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: Slunce je 330 330krát větší než Země."
N/A673"[english]core02.fact19" "<clr:231,144,194>Core 3: The Sun is 330,330 times larger than Earth."
N/A674"core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: Průměrná délka života nosorožce v zajetí je 15 let."
N/A675"[english]core02.fact20" "<clr:231,144,194>Core 3: The average life expectancy of a rhinoceros in captivity is 15 years."
N/A676"core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Vulkanologové jsou odborníci v oblasti studia sopek."
N/A677"[english]core02.fact21" "<clr:231,144,194>Core 3: Volcano-ologists are experts in the study of volcanoes."
N/A678"core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avokáda obsahují nejvíce vlákniny a kalorií ze všech druhů ovoce."
N/A679"[english]core02.fact22" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit."
N/A680"core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avokáda obsahují nejvíce vlákniny a kalorií ze všech druhů ovoce. Nachází se v Australanech."
N/A681"[english]core02.fact23" "<clr:231,144,194>Core 3: Avocados have the highest fiber and calories of any fruit. They are found in Australians."
N/A682"core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: Měsíc oběhne Zemi za 27,32 dne."
N/A683"[english]core02.fact24" "<clr:231,144,194>Core 3: The moon orbits the Earth every 27.32 days."
N/A684"core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: Miliardtina čísla pí je 9."
N/A685"[english]core02.fact25" "<clr:231,144,194>Core 3: The billionth digit of Pi is 9."
N/A686"core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: Máte-li potíže s jednoduchými počty, použijte tuto mnemotechnickou pomůcku: jedna je méně než dva, to je méně než 60, to je více než 12, to je méně než 6 trilionů a to je více než 504. Dřívější problémy s počty vám nyní přijdou jako nevýznamné."
N/A687"[english]core02.fact26" "<clr:231,144,194>Core 3: If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic device: one comes before two comes before 60 comes after 12 comes before six trillion comes after 504. This will make your earlier counting difficulties seem like no big deal."
N/A688"core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: Galon vody váží 3,78 kilogramů."
N/A689"[english]core02.fact27" "<clr:231,144,194>Core 3: A gallon of water weighs 8.34 pounds"
N/A690"core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Horká voda zmrzne rychleji než studená."
N/A691"[english]core02.fact28" "<clr:231,144,194>Core 3: Hot water freezes quicker than cold water."
N/A692"core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Med se nekazí."
N/A693"[english]core02.fact29" "<clr:231,144,194>Core 3: Honey does not spoil."
N/A694"core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: Průměrné dospělé tělo obsahuje čtvrt kila soli."
N/A695"[english]core02.fact30" "<clr:231,144,194>Core 3: The average adult body contains half a pound of salt."
N/A696"core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: Nanosekunda trvá jednu miliardtinu sekundy."
N/A697"[english]core02.fact31" "<clr:231,144,194>Core 3: A nanosecond lasts one billionth of a second."
N/A698"core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: Podle severské legendy táhli kočár boha hromu Thora po nebi dva kozli."
N/A699"[english]core02.fact32" "<clr:231,144,194>Core 3: According to Norse legend, thunder god Thor's chariot was pulled across the sky by two goats."
N/A700"core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: Čína produkuje druhou největší úrodu sójových bobů na světě."
N/A701"[english]core02.fact33" "<clr:231,144,194>Core 3: China produces the world's second largest crop of soybeans."
N/A702"core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Wolfram má nejvyšší bod tání ze všech kovů, 3 410 stupňů Celsia."
N/A703"[english]core02.fact34" "<clr:231,144,194>Core 3: Tungsten has the highest melting point of any metal, at 3,410 degrees Celsius."
N/A704"core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Jemným čištěním jazyka dvakrát denně nejsnadněji zabráníte zápachu z úst."
N/A705"[english]core02.fact35" "<clr:231,144,194>Core 3: Gently cleaning the tongue twice a day is the most effective way to fight bad breath."
N/A706"core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Římská zubní pasta se vyráběla z lidské moče. Moč se jako přísada v zubní pastě používala až do 18. století."
N/A707"[english]core02.fact36" "<clr:231,144,194>Core 3: Roman toothpaste was made with human urine. Urine as an ingredient in toothpaste continued to be used up until the 18th century."
N/A708"core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: Celní zákon z roku 1789, který měl chránit domácí výrobu, byl druhý zákon přijatý vládou Spojených států."
N/A709"[english]core02.fact37" "<clr:231,144,194>Core 3: The Tariff Act of 1789, established to protect domestic manufacture, was the second statute ever enacted by the United States government."
N/A710"core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: Hodnota čísla pí je poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru v euklidovském prostoru."
N/A711"[english]core02.fact38" "<clr:231,144,194>Core 3: The value of Pi is the ratio of any circle's circumference to its diameter in Euclidean space."
N/A712"core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: Mexicko-americká válka skončila roku 1848 podpisem smlouvy Guadalupe Hidalgo."
N/A713"[english]core02.fact39" "<clr:231,144,194>Core 3: The Mexican-American War ended in 1848 with the signing of the Treaty of Guadalupe Hidalgo."
N/A714"core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: Sandford Fleming v Královském kanadském institutu roku 1879 poprvé navrhl přijetí celosvětově standardizovaných časových pásem."
N/A715"[english]core02.fact40" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1879, Sandford Fleming first proposed the adoption of worldwide standardized time zones at the Royal Canadian Institute."
N/A716"core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie vynalezla teorii radioaktivity, léčbu radioaktivity i smrt na radioaktivitu."
N/A717"[english]core02.fact41" "<clr:231,144,194>Core 3: Marie Curie invented the theory of radioactivity, the treatment of radioactivity, and dying of radioactivity."
N/A718"core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: Na konci dramatu Racek Antona Čechova se Konstantin zabije."
N/A719"[english]core02.fact42" "<clr:231,144,194>Core 3: At the end of The Seagull by Anton Chekhov, Konstantin kills himself."
N/A720"core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Navzdory všeobecnému přesvědčení Eskymáci nemají sto různých slov pro sníh. Mají však 234 slov pro karamely."
N/A721"[english]core02.fact43" "<clr:231,144,194>Core 3: Contrary to popular belief, the Eskimo does not have one hundred different words for snow. They do, however, have two hundred and thirty-four words for fudge."
N/A722"core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: Ve viktoriánské Anglii se prostý občan nesměl dívat přímo na královnu, protože se tehdy věřilo, že chudí mají schopnost krást myšlenky. Nyní se věda domnívá, že to dokážou necelá 4 % chudých lidí."
N/A723"[english]core02.fact44" "<clr:231,144,194>Core 3: In Victorian England, a commoner was not allowed to look directly at the Queen, due to a belief at the time that the poor had the ability to steal thoughts. Science now believes that less than 4% of poor people are able to do this."
N/A724"core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: Roku 1862 Abraham Lincoln podepsal Prohlášení o osvobození otroků. Jako u všeho, co dělal, i při osvobození otroků byl Lincoln náměsíčný a později si to nepamatoval."
N/A725"[english]core02.fact46" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, freeing the slaves. Like everything he did, Lincoln freed the slaves while sleepwalking, and later had no memory of the event."
N/A726"core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: Baseballová legenda Babe Ruth roku 1948 na žádost umírajícího chlapce snědl 75 párků v rohlíku, a poté zemřel na otravu párky v rohlíku."
N/A727"[english]core02.fact47" "<clr:231,144,194>Core 3: In 1948, at the request of a dying boy, baseball legend Babe Ruth ate seventy-five hot dogs, then died of hot dog poisoning."
N/A728"core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare neexistoval. Jeho hry vymyslel roku 1589 Francis Bacon, který pomocí spiritistické tabulky zotročil dramatiky, aby je psali za něj."
N/A729"[english]core02.fact48" "<clr:231,144,194>Core 3: William Shakespeare did not exist. His plays were masterminded in 1589 by Francis Bacon, who used a Ouija board to enslave play-writing ghosts."
N/A730"core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: Přesvědčení, že Thomas Edison vynalezl „vzpory ležmo“ roku 1878, je nesprávné. Tuto činnost si nechal o tři roky dříve patentovat Nikola Tesla pod názvem „tesla-kliky“."
N/A731"[english]core02.fact49" "<clr:231,144,194>Core 3: It is incorrectly noted that Thomas Edison invented 'push-ups' in 1878. Nikolai Tesla had in fact patented the activity three years earlier, under the name 'Tesla-cize.'"
N/A732"core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Velryby jsou dvakrát inteligentnější a třikrát lahodnější než lidé."
N/A733"[english]core02.fact50" "<clr:231,144,194>Core 3: Whales are twice as intelligent, and three times as delicious, as humans."
N/A734"core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: Automobilová brzda byla vynalezena až roku 1895. Předtím bylo nutné v autě zůstat po celou dobu a jezdit v kruzích, dokud se pasažéři nevrátili ze svých pochůzek."
N/A735"[english]core02.fact51" "<clr:231,144,194>Core 3: The automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned from their errands."
N/A736"core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, první člověk, který zdolal Mount Everest, zemřel náhodou, když lovil ptáka."
N/A737"[english]core02.fact52" "<clr:231,144,194>Core 3: Edmund Hillary, the first person to climb Mount Everest, did so accidentally while chasing a bird."
N/A738"core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Při výrobě diamantů je uhlí vystaveno intenzivnímu tlaku. Z diamantů vystavených intenzivnímu tlaku se stávají pěnové kuličky, které se dnes běžně používají jako balicí materiál."
N/A739"[english]core02.fact53" "<clr:231,144,194>Core 3: Diamonds are made when coal is put under intense pressure. Diamonds put under intense pressure become foam pellets, commonly used today as packing material."
N/A740"core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: Nejjedovatější ryba na světě je červenice obecná. Ze smrtelně nebezpečného jedu je celé její tělo kromě očí. Oči červenice tvoří méně škodlivý smrtelně nebezpečný jed."
N/A741"[english]core02.fact54" "<clr:231,144,194>Core 3: The most poisonous fish in the world is the orange ruffy. Everything but its eyes are made of a deadly poison. The ruffy's eyes are composed of a less harmful, deadly poison."
N/A742"core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: Povolání dvorního šaška bylo vynalezeno náhodou, když byl epileptický záchvat jednoho vazala omylem považován za zábavný žert."
N/A743"[english]core02.fact55" "<clr:231,144,194>Core 3: The occupation of court jester was invented accidentally, when a vassal's epilepsy was mistaken for capering."
N/A744"core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Let Halleyovy komety kolem Země lze sledovat každých 76 let. Na dalších 75 let se uchýlí do středu Slunce, kde nerušeně hibernuje."
N/A745"[english]core02.fact56" "<clr:231,144,194>Core 3: Halley's Comet can be viewed orbiting Earth every seventy-six years. For the other seventy-five, it retreats to the heart of the sun, where it hibernates undisturbed."
N/A746"core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: První komerční let do vzduchu se konal roku 1914. Všichni cestující celou cestu ječeli."
N/A747"[english]core02.fact57" "<clr:231,144,194>Core 3: The first commercial airline flight took to the air in 1914. Everyone involved screamed the entire way."
N/A748"core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: Podle řeckého mýtu Prométheus ukradl bohům oheň a dal jej lidstvu. Šperky si nechal pro sebe."
N/A749"[english]core02.fact58" "<clr:231,144,194>Core 3: In Greek myth, Prometheus stole fire from the Gods and gave it to humankind. The jewelry he kept for himself."
N/A750"core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: První člověk, který dokázal, že kravské mléko je pitné, měl velikánskou žízeň."
N/A751"[english]core02.fact59" "<clr:231,144,194>Core 3: The first person to prove that cow's milk is drinkable was very, very thirsty."
N/A752"core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Než bratři Wrightovi vynalezli letadlo, každý, kdo chtěl někam letět, musel spolykat 90 kilogramů helia."
N/A753"[english]core02.fact60" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the Wright Brothers invented the airplane, anyone wanting to fly anywhere was required to eat 200 pounds of helium."
N/A754"core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Před vynálezem míchaných vajíček roku 1912 byla typickou snídaní buď celá vejce ve skořápkách, nebo míchané kamínky."
N/A755"[english]core02.fact61" "<clr:231,144,194>Core 3: Before the invention of scrambled eggs in 1912, the typical breakfast was either whole eggs still in the shell or scrambled rocks."
N/A756"core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: Během velké krize Úřad Tennessee Valley zakázal chov králíků, a přinutil tak mnohé, aby označkovali své domácí myši."
N/A757"[english]core02.fact62" "<clr:231,144,194>Core 3: During the Great Depression, the Tennessee Valley Authority outlawed pet rabbits, forcing many to hot glue-gun long ears onto their pet mice."
N/A758"core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: Každé šesté dítě někdy v průběhu života unesou Holanďani."
N/A759"[english]core02.fact63" "<clr:231,144,194>Core 3: At some point in their lives 1 in 6 children will be abducted by the Dutch."
N/A760"core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: Podle nejpokročilejších algoritmů je nejlepší jméno na světě Craig."
N/A761"[english]core02.fact64" "<clr:231,144,194>Core 3: According to most advanced algorithms, the world's best name is Craig."
N/A762"core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: Chcete-li vyrobit fotokopírku, jednoduše zkopírujte zrcadlo."
N/A763"[english]core02.fact65" "<clr:231,144,194>Core 3: To make a photocopier, simply photocopy a mirror."
N/A764"core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Sny jsou způsob, jak podvědomí připomíná lidem, aby do školy chodili nazí a nechali si vypadat zuby."
N/A765"[english]core02.fact66" "<clr:231,144,194>Core 3: Dreams are the subconscious mind's way of reminding people to go to school naked and have their teeth fall out."
N/A766"core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: RYCHLE: JAKÁ JE SITUACE? Nazdar, pěkná dámo. Jmenuju se Rick. Vyrazila jste si za malým dobrodružstvím?"
N/A767"[english]core03.babble01" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hey, hi pretty lady. My name's Rick. So, you out having a little adventure?"
N/A768"core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: RYCHLE: JAKÁ JE SITUACE? Ahoj, andílku. Asi jsem zemřel a odešel do nebe. Jmenuju se Rick. Vyrazila jste si za malým dobrodružstvím?"
N/A769"[english]core03.babble02" "<clr:30,193,13>Core 2: QUICK: WHAT'S THE SITUATION? Oh, hello angel. I guess I must have died and gone to heaven. Name's Rick. So, you out having yourself a little adventure?"
N/A770"core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: Vy bojujete s tím chlápkem? Máte to pod kontrolou? Já jen, že se zdá, že hodně věcí hoří..."
N/A771"[english]core03.babble03" "<clr:30,193,13>Core 2: What, are you fighting that guy? You got that under control? You know, because, looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A772"core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Odpočítávání! Tak to je malér. Situace vypadá dost nepěkně. Pro takovou krásnou ženu. Jestli to tak můžu říct."
N/A773"[english]core03.babble04" "<clr:30,193,13>Core 2: Hey, a countdown clock! Man, that is trouble. Situation's looking pretty ugly. For such a beautiful woman. If you don't mind me saying."
N/A774"core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: Nechci vás děsit, ale jsem Koule dobrodružství. Navržena pro nebezpečí. Co kdybyste si teď trochu odpočinula, malá dámo, a já to odtud převzal?"
N/A775"[english]core03.babble05" "<clr:30,193,13>Core 2: I don't want to scare you, but, I'm an Adventure Sphere. Designed for danger. So, why don't you go ahead and have yourself a little lady break, and I'll just take it from here."
N/A776"core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Zůstaňte za mnou. Jo, přesně tak. Tak, jak to děláte. Za chvíli to tu bude pěkně zapeklité."
N/A777"[english]core03.babble06" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, stand behind me. Yeah, just like that. Just like you're doing. Things are about to get real messy."
N/A778"core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Jdete do toho sama, co? Tak jo, andílku. Budu se vás snažit krýt."
N/A779"[english]core03.babble07" "<clr:30,193,13>Core 2: Going for it yourself, huh? All right, angel. I'll do what I can to cover you."
N/A780"core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: To nevadí. Musím říct, že odtud je parádní výhled."
N/A781"[english]core03.babble08" "<clr:30,193,13>Core 2: Doesn't bother me. I gotta say, the view's mighty nice from right here."
N/A782"core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Páni, ty hodiny běží. A vy jste krásná. Na kompliment krásné dámě je vždycky čas. Tak, zpátky do práce. Jdeme na to."
N/A783"[english]core03.babble09" "<clr:30,193,13>Core 2: Man, that clock is moving fast. And you are beautiful. Always time to compliment a pretty lady. All right, back to work. Let's do this."
N/A784"core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: Řeknu vám, že kvůli takovýmhle situacím bych si přál mít pas, abych mohl nosit všechny ty svoje černé pásy. Jo, mám černý pás. Skoro ve všem. V karate. V larate. V džiu-džitsu. V kopání. Ve výrobě pásů. V tae-kwan-do... V ložnici."
N/A785"[english]core03.babble10" "<clr:30,193,13>Core 2: I'll tell ya, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, I'm a black belt. In pretty much everything. Karate. Larate. Jiu Jitsu. Kick punching. Belt making. Taekwondo... Bedroom."
N/A786"core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: Teď jsem stočená pružina. Napětí a síla. Jen... Jsem sval. Jako velký pažní sval, prorážím zeď z cihel a mlátím do ní tak silně, až mi hoří ruka. Jo."
N/A787"[english]core03.babble11" "<clr:30,193,13>Core 2: I am a coiled spring right now. Tension and power. Just... I'm a muscle. Like a big arm muscle, punching through a brick wall, and it's hitting the wall so hard the arm is catching on fire. Oh yeah."
N/A788"core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: Asi bych to nenechal zajít tak daleko, ale jen si to dělejte po svém."
N/A789"[english]core03.babble12" "<clr:30,193,13>Core 2: I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way."
N/A790"core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Víte co? Co kdybyste mě dala dolů, abych odpoutal pozornost?"
N/A791"[english]core03.babble13" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell ya what, why don't you put me down and I'll make a distraction."
N/A792"core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: Dobře. Tak pozornost odpoutejte vy a já odpoutám jeho pozornost od pozornosti, kterou přitahujete!"
N/A793"[english]core03.babble14" "<clr:30,193,13>Core 2: All right. You create a distraction then, and I'll distract him from YOUR distraction."
N/A794"core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak jo, váš problém. Je to problém vaší krásné mrtvoly v rakvi."
N/A795"[english]core03.babble15" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, your funeral. Your beautiful-lady-corpse open casket funeral."
N/A796"core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Máte zbraň? Protože bych ji vážně měl mít. Co to máte v ruce?"
N/A797"[english]core03.babble16" "<clr:30,193,13>Core 2: Do you have a gun? Because I should really have a gun. What is that thing you're holding?"
N/A798"core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: A co nůž? Zbraň si nechte, já použiju nůž."
N/A799"[english]core03.babble17" "<clr:30,193,13>Core 2: How about a knife, then? You keep the gun, I'll use a knife."
N/A800"core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: Žádný nůž? Tak jo. Znám tlakové body."
N/A801"[english]core03.babble18" "<clr:30,193,13>Core 2: No knife? That's fine. I know all about pressure points."
N/A802"core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: Až ho zabijete, máte nějakou studenou linku pro případ nouze? Jste připravená? Víte co? Pomůžu vám s tím, zatímco budete pobíhat kolem."
N/A803"[english]core03.babble19" "<clr:30,193,13>Core 2: So, when you kill that guy, do you have a cool line? You know, prepared? Tell you what: Lemme help you with that while you run around."
N/A804"core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak jo, podíváme se. Studená linka... Je... velký. On... tam prostě visí. Tak jo. Fajn, takže to máme: „Flákej se.“ To by mohlo být dost snadné."
N/A805"[english]core03.babble20" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, let's see. Cool line... He's... big. He's... just hangin' there. Okay. Yeah, all right, here we go: 'Hang around.' That might be too easy."
N/A806"core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: „Všemi deseti?“ To by šlo, kdyby jich bylo deset. Myslíte, že je tu někde dalších devět těchhle chlapů?"
N/A807"[english]core03.babble21" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Hang ten?' That might work if there were ten of him. Do you think there might be nine more of this guy somewhere?"
N/A808"core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: Nejlepší bude, když ho nejdřív přinutíme něco říct. Je lepší, když mám léčku."
N/A809"[english]core03.babble22" "<clr:30,193,13>Core 2: All right, you know what, it's gonna be best if you can get him to say something first. It's just better if I have a set-up."
N/A810"core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Tohle je plán: Ať řekne: „Už dlouho jste mi byla trnem v oku.“ Pak rychle sklopte uši, protože ho rozcupuju na padrť."
N/A811"[english]core03.babble23" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into the stone age."
N/A812"core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Tohle je plán: Ať řekne: „Už dlouho jste mi byla trnem v oku.“ Pak rychle sklopte uši, protože ho rozcupuju na cimprcampr."
N/A813"[english]core03.babble24" "<clr:30,193,13>Core 2: Here's the plan: Get him to say, 'You two have been a thorn in my side long enough.' Then tell your pretty ears to stand back, because I am going to zing him into space."
N/A814"core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Nezapomeňte! Trn! V oku!"
N/A815"[english]core03.babble25" "<clr:30,193,13>Core 2: Don't forget! Thorn! Side!"
N/A816"core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: „No, tenhle trn... tě sejme.“ Páni, v mé hlavě to znělo o moc líp."
N/A817"[english]core03.babble26" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Man, that sounded a whole lot better in my head."
N/A818"core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: „No, tenhle trn... tě sejme.“ Jo!"
N/A819"[english]core03.babble27" "<clr:30,193,13>Core 2: 'Yeah? Well this thorn... is about to take you down.' Oh yeah!"
N/A820"core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Tak jo, ať je po vašem. Vy bojujete s tím chlápkem? Máte to pod kontrolou? Já jen, že se zdá, že hodně věcí hoří..."
N/A821"[english]core03.babble28" "<clr:30,193,13>Core 2: Okay, have it your way. What, are you fighting that guy? You got that under control there? Cuz it looks like there's a lot of stuff on fire..."
N/A822"core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Slyšela jste to? Myslím, že něco vybouchlo. Páni, jsme ve velkém nebezpečí. Je to jako Vánoce. Lepší než Vánoce. Měl by to být samostatný svátek. Den výbuchu."
N/A823"[english]core03.babble29" "<clr:30,193,13>Core 2: Did you hear that? I think something just exploded. Man, we are in a lot of danger. This is like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day!"
N/A824"core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Všechno nejlepší ke Dni výbuchu, krasavice."
N/A825"[english]core03.babble30" "<clr:30,193,13>Core 2: Happy Explosion Day, gorgeous."
N/A826"core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kopněte ho! Nebo ho praštěte. Vy jste tu šéf, ďolíčku."
N/A827"[english]core03.encouragement01" "<clr:30,193,13>Core 2: Kick him! Or punch him. You're the boss, dimples."
N/A828"core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Jo! Pěkně!"
N/A829"[english]core03.encouragement02" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! Nice!"
N/A830"core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: Zahrával sis s tou nepravou!"
N/A831"[english]core03.encouragement03" "<clr:30,193,13>Core 2: You messed with the wrong woman!"
N/A832"core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Jo! Jak se vám to líbí?"
N/A833"[english]core03.encouragement04" "<clr:30,193,13>Core 2: Yeah! How'd you like that?"
N/A834"core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: Jak ti to chutná, kámo?"
N/A835"[english]core03.encouragement05" "<clr:30,193,13>Core 2: How's that taste, pal?"
N/A836"core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Vydržte! Pěkně mu dáváte!"
N/A837"[english]core03.encouragement06" "<clr:30,193,13>Core 2: Keep it up, baby! You're creamin' him!"
N/A838"core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Přikrčit a otočka, přikrčit a otočka! Ach, sladká věda."
N/A839"[english]core03.encouragement07" "<clr:30,193,13>Core 2: Duck and weave, duck and weave! Ohh, the sweet science."
N/A840"core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: Vedete si skvěle!"
N/A841"[english]core03.encouragement08" "<clr:30,193,13>Core 2: You're doing great!"
N/A842"core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: No tak, drahoušku! Má skleněnou čelist! Má ze skla všechno! Ten chlap je skříňka s porcelánem!"
N/A843"[english]core03.encouragement09" "<clr:30,193,13>Core 2: Come on, sweetie! He's got a glass jaw! He's got a glass everything! This guy's a china cabinet!"
N/A844"core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: Tohle se nehraje podle pravidel boxu, drahoušku! Jen do toho!"
N/A845"[english]core03.encouragement10" "<clr:30,193,13>Core 2: This ain't Marquis of Queensberry Rules, sweetie! Pour on the mustard!"
N/A846"core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Jen se s tím robotem umažte! Dluží vám peníze! Tenhle robot vám dluží! Vám! Peníze!"
N/A847"[english]core03.encouragement11" "<clr:30,193,13>Core 2: Get dirty with this robot! This robot owes you money! This robot owes! You! Money!"
N/A848"core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Zbavte se toho! Zbavte se toho!"
N/A849"[english]core03.encouragement12" "<clr:30,193,13>Core 2: Shake it off! Shake it off!"
N/A850"core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Pustím vám trochu dobrodružné hudby."
N/A851"[english]core03.encouragement13" "<clr:30,193,13>Core 2: Here, let me put on some adventure music."
N/A852"core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. Asi."
N/A853"[english]core03.factapplicable01" "<clr:30,193,13>Core 2: Pfff. I guess."
N/A854"core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. To je fuk."
N/A855"[english]core03.factapplicable02" "<clr:30,193,13>Core 2: Pff. Whatever."
N/A856"core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Ale sklapni!"
N/A857"[english]core03.factresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, shut up!"
N/A858"core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Je to všem jedno, ty počítačový chytráku."
N/A859"[english]core03.factresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Nobody cares, four eyes."
N/A860"core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Ty jsi měl spodní prádlo? A zadek? Natáhl bych ti to spodní prádlo... až do zadku."
N/A861"[english]core03.factresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: If you had underwear? And a butt? I would pull your underwear... right up your butt."
N/A862"core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: To řekni tomu zlému chlápkovi. Třeba ho unudíš natolik, až mu vybouchne mozek."
N/A863"[english]core03.factresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Tell it to the bad guy. Maybe you'll make him so bored his brain'll explode."
N/A864"core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Víš, komu to přijde zajímavé? Nikomu. Vůbec nikomu to vůbec nijak neovlivnilo život. Život by byl úplně stejný, i kdybys nic neřekl."
N/A865"[english]core03.factresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: You know who found that interesting? Nobody. That didn't affect anybody's life in any way whatsoever. Life would be exactly the same if you hadn't said anything."
N/A866"core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: Vidíš, že se nikdo nepozastavil, aby poslouchal? Je nám to fuk."
N/A867"[english]core03.factresponse06" "<clr:30,193,13>Core 2: You ever notice how nobody stops what they're doing to listen? We don't care."
N/A868"core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Řekni jednu užitečnou věc. Jednu. No tak. Dám ti sto dolarů, když řekneš jednu věc, která je aspoň vzdáleně nějak použitelná."
N/A869"[english]core03.factresponse07" "<clr:30,193,13>Core 2: Say one useful thing. One. I dare you. I will give you a hundred dollars if you say one thing remotely applicable to anything at all."
N/A870"core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-DAN! DAN, DAN! Danna-danna-na-danna-na-DAN! DAN DAN! nananaDANDANDAN dan-dan-dan-dan-dan-dan..."
N/A871"[english]core03.singing01" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-DUN! DUN DUN! Dunna-dunna-na-dunna-na-DUN! DUN DUN! nananaDUNDUNDUN dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A872"core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dan-dan-dan-dan-dan-dan-akce a dobrodružství-danna-danna-na-danna-na-hrajeme podle svých pravidel-nanana-visíme za prsty z hory-dan-dan-dan-dan-dan-dan..."
N/A873"[english]core03.singing02" "<clr:30,193,13>Core 2: Dun-dun-dun-dun-dun-dun-action and adventure-dunna-dunna-na-dunna-na-playing by our own rules-nanana-hanging by our fingers from a mountain-dun-dun-dun-dun-dun-dun..."
N/A874"core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Ale sklapni!"
N/A875"[english]core03.spaceresponse01" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh shut up!"
N/A876"core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: Ve vesmíru nic není! Proto je to vesmír!"
N/A877"[english]core03.spaceresponse02" "<clr:30,193,13>Core 2: There's nothing in space! That's why it's space!"
N/A878"core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Vážně? Vesmír? Vážně? To jsi měl říct! To jsme netušili!"
N/A879"[english]core03.spaceresponse03" "<clr:30,193,13>Core 2: Oh, really? Space? Really? You should have said something! We had no idea!"
N/A880"core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: Víš, co je doufám ve vesmíru? Oheň. Doufám, že odletíš do vesmíru a začneš hořet."
N/A881"[english]core03.spaceresponse04" "<clr:30,193,13>Core 2: You know what I hope's in space? Fire. I hope you go to space and catch on fire."
N/A882"core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Zatraceně, to jsme věděli! To ví každý! Vesmír! Ty! Jsi v něm! Chápeme to!"
N/A883"[english]core03.spaceresponse05" "<clr:30,193,13>Core 2: Dammit, we know! Everybody knows! Space! You! In it! We get it!"
884884"glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Podle federálních předpisů vás musím varovat, že následující testovací místnost... vypadá moc dobře."
885885"[english]glados.a2_triple_laser01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Federal regulations require me to warn you that this next test chamber... is looking pretty good."
886886"glados.a2_triple_laser02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Správně. Celý komplex je opět v provozu."