Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/gameui turkish.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
N/A1"lang"
N/A2{
N/A3"Language" "turkish"
N/A4"Tokens"
N/A5{
N/A6"GameUI_ReverseMouse" "Ters Fare Hareketleri"
N/A7"[english]GameUI_ReverseMouse" "Reverse Mouse"
N/A8"GameUI_ReverseMouseLabel" "Ters yukarı-aşağı fare ekseni"
N/A9"[english]GameUI_ReverseMouseLabel" "Reverse mouse up-down axis"
N/A10"GameUI_MouseLook" "Fare bakışı"
N/A11"[english]GameUI_MouseLook" "Mouse look"
N/A12"GameUI_MouseLookLabel" "Etrafa bakmak için fareyi kullanın"
N/A13"[english]GameUI_MouseLookLabel" "Use the mouse to look around"
N/A14"GameUI_MouseFilter" "Fare Filtresi"
N/A15"[english]GameUI_MouseFilter" "Mouse Filter"
N/A16"GameUI_MouseFilterLabel" "Fare hareketini pürüzsüzleştir"
N/A17"[english]GameUI_MouseFilterLabel" "Smooth out mouse movement"
N/A18"GameUI_MouseSensitivity" "Fare Hassasiyeti"
N/A19"[english]GameUI_MouseSensitivity" "Mouse Sensitivity"
N/A20"GameUI_RawMouse" "Windows Fare Hızını Görmezden Gel"
N/A21"[english]GameUI_RawMouse" "Ignore Windows Mouse Speed"
N/A22"GameUI_MouseAcceleration" "Fare İvmesi"
N/A23"[english]GameUI_MouseAcceleration" "Mouse Acceleration"
N/A24"GameUI_MouseAccelerationAmount" "İvme Miktarı"
N/A25"[english]GameUI_MouseAccelerationAmount" "Acceleration Amount"
N/A26"GameUI_Joystick" "Oyun Kumandası"
N/A27"[english]GameUI_Joystick" "Gamepad"
N/A28"GameUI_JoystickLabel" "Oyun kumandasını etkinleştir"
N/A29"[english]GameUI_JoystickLabel" "Enable the gamepad"
N/A30"GameUI_ReverseJoystick" "Kumandanın yukarı-aşağı eksenini ters çevir"
N/A31"[english]GameUI_ReverseJoystick" "Reverse gamepad up-down axis"
N/A32"GameUI_JoystickLook" "Kumanda kolu bakışı"
N/A33"[english]GameUI_JoystickLook" "Joystick look"
N/A34"GameUI_JoystickLookLabel" "Etrafa bakmak için kumandayı kullanın"
N/A35"[english]GameUI_JoystickLookLabel" "Use the gamepad to look around"
N/A36"GameUI_JoystickLookType" "Bakış türü"
N/A37"[english]GameUI_JoystickLookType" "Look type"
N/A38"GameUI_JoystickNormal" "Normal"
N/A39"[english]GameUI_JoystickNormal" "Normal"
N/A40"GameUI_JoystickInverted" "Ters"
N/A41"[english]GameUI_JoystickInverted" "Inverted"
N/A42"GameUI_JoystickMoveLookSticks" "Hareket/Bakış analogları" [$WIN32]
N/A43"[english]GameUI_JoystickMoveLookSticks" "Move/Look sticks"
N/A44"GameUI_JoystickMoveLookSticks" "Analoglar" [$GAMECONSOLE]
N/A45"[english]GameUI_JoystickMoveLookSticks" "Thumbsticks"
N/A46"GameUI_JoystickSouthpaw" "Kumanda analoglarının işlevlerini birbirleriyle değiştir" [$WIN32]
N/A47"[english]GameUI_JoystickSouthpaw" "Swap sticks on dual-stick controllers"
N/A48"GameUI_JoystickSouthpaw" "Solak Modu" [$GAMECONSOLE]
N/A49"[english]GameUI_JoystickSouthpaw" "Southpaw"
N/A50"GameUI_JoystickLookSpeedPitch" "Dikey hassaslık"
N/A51"[english]GameUI_JoystickLookSpeedPitch" "Vertical sensitivity"
N/A52"GameUI_JoystickLookSpeedYaw" "Yatay hassaslık"
N/A53"[english]GameUI_JoystickLookSpeedYaw" "Horizontal sensitivity"
N/A54"GameUI_JoystickDuckZoomMode" "Çömelme/Yakınlaştırma modu"
N/A55"[english]GameUI_JoystickDuckZoomMode" "Duck/Zoom mode"
N/A56"GameUI_JoystickDuckMode" "Çömelme modu"
N/A57"[english]GameUI_JoystickDuckMode" "Duck mode"
N/A58"GameUI_JoystickSprintMode" "Analogla Koşma"
N/A59"[english]GameUI_JoystickSprintMode" "Sticky Sprint"
N/A60"GameUI_AutoAim" "Otomatik Hedefleme"
N/A61"[english]GameUI_AutoAim" "Auto-Aim"
N/A62"GameUI_AutoaimLabel" "Düşmanları kendiliğinden hedefler."
N/A63"[english]GameUI_AutoaimLabel" "Aims at enemies automatically."
N/A64"GameUI_ContentLock" "İçerik kilidi"
N/A65"[english]GameUI_ContentLock" "Content lock"
N/A66"GameUI_ContentLockLabel" "Küçük yaştaki oyunculara uygun olmayan görselleri devre dışı\nbırakmak için bu sekmeye tıklayın ve parolayı girin."
N/A67"[english]GameUI_ContentLockLabel" "Press this button and enter password to disable\nvisuals inappropriate for younger players."
N/A68"GameUI_ContentStatusDisabled" "İçerik kilidini etkinleştirmek için bir parola girin."
N/A69"[english]GameUI_ContentStatusDisabled" "Enter a password to enable the content lock."
N/A70"GameUI_ContentStatusEnabled" "İçerik kilidini devre dışı bırakmak için parolayı girin."
N/A71"[english]GameUI_ContentStatusEnabled" "Enter a password to disable the content lock."
N/A72"GameUI_Enable" "Etkinleştir"
N/A73"[english]GameUI_Enable" "Enable"
N/A74"GameUI_Disable" "Devre dışı bırak"
N/A75"[english]GameUI_Disable" "Disable"
N/A76"GameUI_PasswordPrompt" "Lütfen bir parola girin"
N/A77"[english]GameUI_PasswordPrompt" "Please enter a password"
N/A78"GameUI_PasswordDisablePrompt" "Lütfen parolayı girin"
N/A79"[english]GameUI_PasswordDisablePrompt" "Please enter password"
N/A80"GameUI_PasswordReentryPrompt" "Parolayı tekrar girin"
N/A81"[english]GameUI_PasswordReentryPrompt" "Re-enter a password"
N/A82"GameUI_Cancel" "İptal"
N/A83"[english]GameUI_Cancel" "Cancel"
N/A84"GameUI_Back" "Geri"
N/A85"[english]GameUI_Back" "Back"
N/A86"GameUI_Apply" "Uygula"
N/A87"[english]GameUI_Apply" "Apply"
N/A88"GameUI_DemoPlayer" "Demo Oynatıcı"
N/A89"[english]GameUI_DemoPlayer" "Demo Player"
N/A90"GameUI_LoadDemo" "Demo Dosyasını Seç"
N/A91"[english]GameUI_LoadDemo" "Choose Demo File"
N/A92"GameUI_Load" "Yükle"
N/A93"[english]GameUI_Load" "Load"
N/A94"GameUI_DemoFile" "Demo Dosyası"
N/A95"[english]GameUI_DemoFile" "Demo File"
N/A96"GameUI_Map" "Harita"
N/A97"[english]GameUI_Map" "Map"
N/A98"GameUI_Close" "Kapat"
N/A99"[english]GameUI_Close" "Close"
N/A100"GameUI_NeverShowButton" "Bu uyarıyı bir daha gösterme"
N/A101"[english]GameUI_NeverShowButton" "Do not show this dialog again"
N/A102"GameUI_BonusMapsHelp" "Aşağıdan bir bonus harita veya klasör seçin ve 'Yükle' tuşuna tıklayın"
N/A103"[english]GameUI_BonusMapsHelp" "Select a bonus map or folder below, then click 'Load'"
N/A104"GameUI_BonusMaps" "BONUS HARİTALAR"
N/A105"[english]GameUI_BonusMaps" "BONUS MAPS"
N/A106"GameUI_BonusMapsCompletion" "Tamamlandı"
N/A107"[english]GameUI_BonusMapsCompletion" "Complete"
N/A108"GameUI_BonusMapsUnlocked" "+Bonus"
N/A109"[english]GameUI_BonusMapsUnlocked" "+Bonus"
N/A110"GameUI_BonusMapsStandard" "Standart"
N/A111"[english]GameUI_BonusMapsStandard" "Standard"
N/A112"GameUI_BonusMapsAdvanced" "Gelişmiş"
N/A113"[english]GameUI_BonusMapsAdvanced" "Advanced"
N/A114"GameUI_BonusMapsBest" "En İyi: %s1"
N/A115"[english]GameUI_BonusMapsBest" "Best: %s1"
N/A116"GameUI_BonusMapsGoal" "Hedef: %s1"
N/A117"[english]GameUI_BonusMapsGoal" "Goal: %s1"
N/A118"GameUI_LoadGameHelp" "Aşağıdaki dosyadan kaydedilmiş bir oyunu seçin ve 'Oyunu yükle'ye tıklayın."
N/A119"[english]GameUI_LoadGameHelp" "Select a saved game in the list below, then click 'Load game'."
N/A120"GameUI_LoadGame" "KAYDI YÜKLE"
N/A121"[english]GameUI_LoadGame" "LOAD GAME"
N/A122"GameUI_MultiplayerAdvanced" "GELİŞMİŞ ÇOK OYUNCULU"
N/A123"[english]GameUI_MultiplayerAdvanced" "MULTIPLAYER ADVANCED"
N/A124"GameUI_MultiplayerCustomize" "Çok Oyunculuğu Özelleştir"
N/A125"[english]GameUI_MultiplayerCustomize" "Multiplayer Customize"
N/A126"GameUI_Multiplayer" "Çok Oyunculu"
N/A127"[english]GameUI_Multiplayer" "Multiplayer"
N/A128"GameUI_OK" "Tamam"
N/A129"[english]GameUI_OK" "OK"
N/A130"GameUI_AdvancedEllipsis" "Gelişmiş..."
N/A131"[english]GameUI_AdvancedEllipsis" "Advanced..."
N/A132"GameUI_AdvancedNoEllipsis" "Gelişmiş"
N/A133"[english]GameUI_AdvancedNoEllipsis" "Advanced"
N/A134"GameUI_PlayerName" "Oyuncu adı"
N/A135"[english]GameUI_PlayerName" "Player name"
N/A136"GameUI_PrimaryColor" "Ana renk"
N/A137"[english]GameUI_PrimaryColor" "Primary color"
N/A138"GameUI_SecondaryColor" "İkinci renk"
N/A139"[english]GameUI_SecondaryColor" "Secondary color"
N/A140"GameUI_HighModels" "Yüksek kaliteli modelleri kullan"
N/A141"[english]GameUI_HighModels" "Use high quality models"
N/A142"GameUI_PlayerModel" "Oyuncu modeli"
N/A143"[english]GameUI_PlayerModel" "Player model"
N/A144"GameUI_SpraypaintImage" "Sprey boya resmi"
N/A145"[english]GameUI_SpraypaintImage" "Spraypaint image"
N/A146"GameUI_SpraypaintServerNote" "Bir sunucuya katıldığınız zaman, sprey boya resmindeki değişiklikler etkin hâle gelecektir."
N/A147"[english]GameUI_SpraypaintServerNote" "Changes to your spraypaint image take effect when you join a server."
N/A148"GameUI_NewGame" "YENİ OYUN"
N/A149"[english]GameUI_NewGame" "NEW GAME"
N/A150"GameUI_NewGameHelpText" "Zorluk derecesini veya eğitim odasını seçin\nve 'Oyna'ya tıklayın."
N/A151"[english]GameUI_NewGameHelpText" "Select a level of difficulty or the Training\nroom, then click 'Play'."
N/A152"GameUI_TrainingRoom" "EĞİTİM ODASI"
N/A153"[english]GameUI_TrainingRoom" "TRAINING ROOM"
N/A154"GameUI_Easy" "Kolay"
N/A155"[english]GameUI_Easy" "Easy"
N/A156"GameUI_Medium" "Orta"
N/A157"[english]GameUI_Medium" "Medium"
N/A158"GameUI_Hard" "Zor"
N/A159"[english]GameUI_Hard" "Hard"
N/A160"GameUI_SelectSkill" "MÜCADELE ZORLUĞUNU SEÇ"
N/A161"[english]GameUI_SelectSkill" "SELECT COMBAT DIFFICULTY"
N/A162"GameUI_StartNewGame" "Yeni oyun başlat"
N/A163"[english]GameUI_StartNewGame" "Start new game"
N/A164"GameUI_Next" "Daha >"
N/A165"[english]GameUI_Next" "More >"
N/A166"GameUI_Prev" "< Daha"
N/A167"[english]GameUI_Prev" "< More"
N/A168"GameUI_Play" "Oyna"
N/A169"[english]GameUI_Play" "Play"
N/A170"GameUI_EnableEAX" "EAX Donanım Desteğini Etkinleştir"
N/A171"[english]GameUI_EnableEAX" "Enable EAX Hardware Support"
N/A172"GameUI_EnableA3D" "A3D Donanım Desteğini Etkinleştir"
N/A173"[english]GameUI_EnableA3D" "Enable A3D Hardware Support"
N/A174"GameUI_SoundEffectVolume" "Oyun sesi"
N/A175"[english]GameUI_SoundEffectVolume" "Game volume"
N/A176"GameUI_HEVSuitVolume" "HEV giysisi sesi"
N/A177"[english]GameUI_HEVSuitVolume" "HEV suit volume"
N/A178"GameUI_MP3Volume" "MP3 sesi *"
N/A179"[english]GameUI_MP3Volume" "MP3 volume *"
N/A180"GameUI_MusicVolume" "Müzik ses düzeyi"
N/A181"[english]GameUI_MusicVolume" "Music volume"
N/A182"GameUI_SoundQuality" "Ses Kalitesi"
N/A183"[english]GameUI_SoundQuality" "Sound Quality"
N/A184"GameUI_Ultra" "Çok Yüksek"
N/A185"[english]GameUI_Ultra" "Very High"
N/A186"GameUI_High" "Yüksek"
N/A187"[english]GameUI_High" "High"
N/A188"GameUI_Low" "Düşük"
N/A189"[english]GameUI_Low" "Low"
N/A190"GameUI_UseDefaults" "Varsayılanı Kullan"
N/A191"[english]GameUI_UseDefaults" "Use Defaults"
N/A192"GameUI_SetNewKey" "Tuşu düzenle"
N/A193"[english]GameUI_SetNewKey" "Edit key"
N/A194"GameUI_ClearKey" "Tuşu sil"
N/A195"[english]GameUI_ClearKey" "Clear Key"
N/A196"GameUI_SetNewButton" "Bir tuşa basın..."
N/A197"[english]GameUI_SetNewButton" "Press a button..."
N/A198"GameUI_ClearButton" "Temizle"
N/A199"[english]GameUI_ClearButton" "Clear"
N/A200"GameUI_DefaultButtons" "Varsayılan kontroller"
N/A201"[english]GameUI_DefaultButtons" "Default controls"
N/A202"GameUI_Action" "Eylem"
N/A203"[english]GameUI_Action" "Action"
N/A204"GameUI_Toggle" "Geçiş"
N/A205"[english]GameUI_Toggle" "Toggle"
N/A206"GameUI_Hold" "Tut"
N/A207"[english]GameUI_Hold" "Hold"
N/A208"GameUI_KeyButton" "TUŞ/SEKME"
N/A209"[english]GameUI_KeyButton" "KEY/BUTTON"
N/A210"GameUI_Alternate" "ALTERNATİF"
N/A211"[english]GameUI_Alternate" "ALTERNATE"
N/A212"GameUI_Windowed" "Pencerede Çalıştır"
N/A213"[english]GameUI_Windowed" "Run In A Window"
N/A214"GameUI_Renderer" "Derleyici"
N/A215"[english]GameUI_Renderer" "Renderer"
N/A216"GameUI_Software" "Yazılım"
N/A217"[english]GameUI_Software" "Software"
N/A218"GameUI_OpenGL" "OpenGL"
N/A219"[english]GameUI_OpenGL" "OpenGL"
N/A220"GameUI_D3D" "D3D"
N/A221"[english]GameUI_D3D" "D3D"
N/A222"GameUI_Brightness" "Parlaklık"
N/A223"[english]GameUI_Brightness" "Brightness"
N/A224"GameUI_Gamma" "Kontrast"
N/A225"[english]GameUI_Gamma" "Gamma"
N/A226"GameUI_Resolution" "Çözünürlük"
N/A227"[english]GameUI_Resolution" "Resolution"
N/A228"GameUI_VideoRestart" "Not: Görüntü seçeneklerini değiştirmek oyundan çıkmaya ve oyunu yeniden başlatmaya neden olacaktır."
N/A229"[english]GameUI_VideoRestart" "Note: changing video options will cause the game to exit and restart."
N/A230"GameUI_EnableVoice" "Bu oyunda sesli konuşmayı etkinleştir"
N/A231"[english]GameUI_EnableVoice" "Enable Voice"
N/A232"GameUI_BoostMicrophone" "Mikrofon sesini yükselt"
N/A233"[english]GameUI_BoostMicrophone" "Boost microphone gain"
N/A234"GameUI_MicrophoneVolume" "Mikrofon Sesi"
N/A235"[english]GameUI_MicrophoneVolume" "Microphone Volume"
N/A236"GameUI_ReceiveVolume" "Alınan Ses"
N/A237"[english]GameUI_ReceiveVolume" "Receive Volume"
N/A238"GameUI_TestMicrophone" "Mikrofonu Test Et"
N/A239"[english]GameUI_TestMicrophone" "Test Microphone"
N/A240"GameUI_StopTestMicrophone" "Mikrofon Testini Durdur"
N/A241"[english]GameUI_StopTestMicrophone" "Stop Microphone Test"
N/A242"GameUI_VoiceReceiveVolume" "Ses alım şiddeti *"
N/A243"[english]GameUI_VoiceReceiveVolume" "Voice receive volume *"
N/A244"GameUI_VoiceTransmitVolume" "Ses iletim şiddeti *"
N/A245"[english]GameUI_VoiceTransmitVolume" "Voice transmit volume *"
N/A246"GameUI_SaveGame" "OYUN KAYDI"
N/A247"[english]GameUI_SaveGame" "SAVE GAME"
N/A248"GameUI_SaveGameHelp" "Yeni bir dosya oluşturmak için listedeki 'Yeni oyun kaydı'nı seçin veya önceden\nkaydedilmiş dosyanın üzerine yazın."
N/A249"[english]GameUI_SaveGameHelp" "Select 'New Save Game' in the list to create a new file, or select\na previously saved game to overwrite a file."
N/A250"GameUI_Delete" "Sil"
N/A251"[english]GameUI_Delete" "Delete"
N/A252"GameUI_Quit" "Oyundan Çık"
N/A253"[english]GameUI_Quit" "Quit game"
N/A254"GameUI_SteamPassword" "Steam Parolası"
N/A255"[english]GameUI_SteamPassword" "Steam Password"
N/A256"GameUI_CreateServer" "SUNUCU OLUŞTUR"
N/A257"[english]GameUI_CreateServer" "CREATE SERVER"
N/A258"GameUI_Start" "Başla"
N/A259"[english]GameUI_Start" "Start"
N/A260"GameUI_Console" "Konsol"
N/A261"[english]GameUI_Console" "Console"
N/A262"GameUI_Submit" "Gönder"
N/A263"[english]GameUI_Submit" "Submit"
N/A264"GameUI_Options" "SEÇENEKLER"
N/A265"[english]GameUI_Options" "OPTIONS"
N/A266"GameUI_Keyboard" "Klavye"
N/A267"[english]GameUI_Keyboard" "Keyboard"
N/A268"GameUI_Mouse" "Fare"
N/A269"[english]GameUI_Mouse" "Mouse"
N/A270"GameUI_Audio" "Ses"
N/A271"[english]GameUI_Audio" "Audio"
N/A272"GameUI_Video" "Görüntü"
N/A273"[english]GameUI_Video" "Video"
N/A274"GameUI_Voice" "Ses"
N/A275"[english]GameUI_Voice" "Voice"
N/A276"GameUI_Advanced" "Kilit"
N/A277"[english]GameUI_Advanced" "Lock"
N/A278"GameUI_Server" "Sunucu"
N/A279"[english]GameUI_Server" "Server"
N/A280"GameUI_Game" "Oyun" [$WIN32]
N/A281"[english]GameUI_Game" "Game"
N/A282"GameUI_SavedGame" "Kaydedilmiş Oyun"
N/A283"[english]GameUI_SavedGame" "Saved Game"
N/A284"GameUI_ElapsedTime" "Geçen Süre"
N/A285"[english]GameUI_ElapsedTime" "Elapsed Time"
N/A286"GameUI_TimeStamp" "Zaman Göstergesi"
N/A287"[english]GameUI_TimeStamp" "Time Stamp"
N/A288"GameUI_KeyboardSettings" "Klavye ayarları"
N/A289"[english]GameUI_KeyboardSettings" "Keyboard settings"
N/A290"GameUI_KeyboardSettingsText" "Tüm eylemler varsayılan tuşlarına geri dönsün mü?"
N/A291"[english]GameUI_KeyboardSettingsText" "Reset all actions to use their default keys?"
N/A292"GameUI_ControllerSettingsText" "Tüm oyun kumandası seçenekleri varsayılanlarına dönsün mü?"
N/A293"[english]GameUI_ControllerSettingsText" "Reset all controller options to their defaults?"
N/A294"GameUI_GameMenu_NewGame" "YENİ OYUN"
N/A295"[english]GameUI_GameMenu_NewGame" "NEW GAME"
N/A296"GameUI_GameMenu_PlayDemo" "DEMOYU OYNA"
N/A297"[english]GameUI_GameMenu_PlayDemo" "PLAY DEMO"
N/A298"GameUI_GameMenu_BonusMaps" "BONUS HARİTALAR"
N/A299"[english]GameUI_GameMenu_BonusMaps" "BONUS MAPS"
N/A300"GameUI_GameMenu_LoadGame" "KAYDI YÜKLE"
N/A301"[english]GameUI_GameMenu_LoadGame" "LOAD GAME"
N/A302"GameUI_GameMenu_SaveGame" "OYUN KAYDI"
N/A303"[english]GameUI_GameMenu_SaveGame" "SAVE GAME"
N/A304"GameUI_GameMenu_Matchmaker" "EŞLEŞTİRME"
N/A305"[english]GameUI_GameMenu_Matchmaker" "MATCHMAKING"
N/A306"GameUI_GameMenu_Multiplayer" "ÇOK OYUNCULU"
N/A307"[english]GameUI_GameMenu_Multiplayer" "MULTIPLAYER "
N/A308"GameUI_GameMenu_FindServers" "SUNUCULARI BUL"
N/A309"[english]GameUI_GameMenu_FindServers" "FIND SERVERS"
N/A310"GameUI_GameMenu_Friends" "ARKADAŞLAR"
N/A311"[english]GameUI_GameMenu_Friends" "FRIENDS"
N/A312"GameUI_GameMenu_Customize" "ÖZELLEŞTİR"
N/A313"[english]GameUI_GameMenu_Customize" "CUSTOMIZE"
N/A314"GameUI_GameMenu_CreateServer" "SUNUCU OLUŞTUR"
N/A315"[english]GameUI_GameMenu_CreateServer" "CREATE SERVER"
N/A316"GameUI_GameMenu_Options" "SEÇENEKLER"
N/A317"[english]GameUI_GameMenu_Options" "OPTIONS"
N/A318"GameUI_GameMenu_Achievements" "BAŞARIMLAR"
N/A319"[english]GameUI_GameMenu_Achievements" "ACHIEVEMENTS"
N/A320"GameUI_GameMenu_PlayerStats" "OYUNCU İSTATİSTİKLERİ"
N/A321"[english]GameUI_GameMenu_PlayerStats" "PLAYER STATS"
N/A322"GameUI_GameMenu_ReplayDemos" "TEKRARLAR"
N/A323"[english]GameUI_GameMenu_ReplayDemos" "REPLAYS"
N/A324"GameUI_GameMenu_Quit" "ÇIKIŞ"
N/A325"[english]GameUI_GameMenu_Quit" "QUIT"
N/A326"GameUI_PasswordsDontMatch" "Girilen parolalar uyuşmuyor!"
N/A327"[english]GameUI_PasswordsDontMatch" "Entered passwords don't match!"
N/A328"GameUI_MustEnterPassword" "Bir parola girmelisiniz"
N/A329"[english]GameUI_MustEnterPassword" "You must enter a password"
N/A330"GameUI_IncorrectPassword" "Hatalı parola"
N/A331"[english]GameUI_IncorrectPassword" "Incorrect password"
N/A332"GameUI_CantDisableContentCtrl" "Devre dışı bırakılamıyor, içerik denetimi ayarlanmamış"
N/A333"[english]GameUI_CantDisableContentCtrl" "Can't disable, content control was not set"
N/A334"GameUI_Loading" "YÜKLENİYOR..."
N/A335"[english]GameUI_Loading" "LOADING..."
N/A336"GameUI_LoadingGame" "YÜKLENİYOR"
N/A337"[english]GameUI_LoadingGame" "LOADING"
N/A338"GameUI_Disconnected" "Bağlantı kesildi"
N/A339"[english]GameUI_Disconnected" "Disconnected"
N/A340"GameUI_ConnectionFailed" "Sunucuyla bağlantı kurulamıyor."
N/A341"[english]GameUI_ConnectionFailed" "Could not connect to server."
N/A342"GameUI_DisconnectedFrom" "Sunucuyla olan bağlantınız kesildi."
N/A343"[english]GameUI_DisconnectedFrom" "You have been disconnected from the server."
N/A344"GameUI_DisconnectedFromServerExtended" "Sunucuyla olan bağlantınız kesildi.\nNeden: %s1"
N/A345"[english]GameUI_DisconnectedFromServerExtended" "You have been disconnected from the server.\nReason: %s1"
N/A346"GameUI_EstablishingConnection" "Sunucuyla olan ağ bağlantısı kuruluyor..."
N/A347"[english]GameUI_EstablishingConnection" "Establishing network connection to server..."
N/A348"GameUI_ParseServerInfo" "Sunucu bilgileri ayrıştırılıyor..."
N/A349"[english]GameUI_ParseServerInfo" "Parsing server info..."
N/A350"GameUI_CheckCRCs" "Oyun kaynakları doğrulanıyor..."
N/A351"[english]GameUI_CheckCRCs" "Validating game resources..."
N/A352"GameUI_PrecacheResources" "Oyun kaynakları yükleniyor..."
N/A353"[english]GameUI_PrecacheResources" "Loading game resources..."
N/A354"GameUI_ParseBaseline" "Sunucu bilgileri ayrıştırılıyor..."
N/A355"[english]GameUI_ParseBaseline" "Parsing game info..."
N/A356"GameUI_StartingServer" "Yerel oyun sunucusu başlatılıyor..."
N/A357"[english]GameUI_StartingServer" "Starting local game server..."
N/A358"GameUI_DisplayMode" "Görüntü modu"
N/A359"[english]GameUI_DisplayMode" "Display Mode"
N/A360"GameUI_Fullscreen" "Tam ekran"
N/A361"[english]GameUI_Fullscreen" "Full Screen"
N/A362"GameUI_AspectRatio" "Görünüş Oranı"
N/A363"[english]GameUI_AspectRatio" "Aspect Ratio"
N/A364"GameUI_AspectNormal" "Normal (4:3)"
N/A365"[english]GameUI_AspectNormal" "Normal (4:3)"
N/A366"GameUI_AspectWide16x9" "Geniş ekran 16:9"
N/A367"[english]GameUI_AspectWide16x9" "Widescreen 16:9"
N/A368"GameUI_AspectWide16x10" "Geniş ekran 16:10"
N/A369"[english]GameUI_AspectWide16x10" "Widescreen 16:10"
N/A370"GameUI_AspectWide" "Geniş ekran"
N/A371"[english]GameUI_AspectWide" "Widescreen"
N/A372"GameUI_CDKey" "CD Anahtarı"
N/A373"[english]GameUI_CDKey" "CD Key"
N/A374"GameUI_EnterCDKey" "Lütfen, CD kabının üzerinde yazan CD Anahtarını girin."
N/A375"[english]GameUI_EnterCDKey" "Please enter your CD Key, which can be\nfound printed on your CD jewel case."
N/A376"GameUI_LoadingDialog_ContentHosting" "İçerik sağlayıcısı:"
N/A377"[english]GameUI_LoadingDialog_ContentHosting" "Content hosting provided by:"
N/A378"GameUI_ColorSliders" "Renkler"
N/A379"[english]GameUI_ColorSliders" "Colors"
N/A380"GameUI_ColorQuality" "Renk Kalitesi"
N/A381"[english]GameUI_ColorQuality" "Color Quality"
N/A382"GameUI_CDKey_Invalid_Text" "Girdiğiniz CD Anahtarı geçersiz."
N/A383"[english]GameUI_CDKey_Invalid_Text" "The CD Key you have entered is invalid."
N/A384"GameUI_CDKey_Invalid_Title" "HATALI CD ANAHTARI"
N/A385"[english]GameUI_CDKey_Invalid_Title" "INCORRECT CD KEY"
N/A386"GameUI_CDKey_TooManyTries" "Çok fazla sayıda geçersiz CD Anahtarı girildi. Çıkış yapılıyor..."
N/A387"[english]GameUI_CDKey_TooManyTries" "Incorrect CD Key entered too many times. Exiting..."
N/A388"GameUI_GameMenu_ResumeGame" "OYUNA DEVAM ET"
N/A389"[english]GameUI_GameMenu_ResumeGame" "RESUME GAME"
N/A390"GameUI_GameMenu_Disconnect" "BAĞLANTIYI KES"
N/A391"[english]GameUI_GameMenu_Disconnect" "DISCONNECT"
N/A392"GameUI_GameMenu_ChangeGame" "OYUN DEĞİŞTİR"
N/A393"[english]GameUI_GameMenu_ChangeGame" "CHANGE GAME"
N/A394"GameUI_GameMenu_PlayerList" "OYUNCULARI SUSTUR"
N/A395"[english]GameUI_GameMenu_PlayerList" "MUTE PLAYERS"
N/A396"GameUI_OutOfDate_Title" "OYUN GÜNCEL DEĞİL"
N/A397"[english]GameUI_OutOfDate_Title" "GAME IS OUT OF DATE"
N/A398"GameUI_OutOfDate_URL" "http://www.steampowered.com/autoupdate"
N/A399"[english]GameUI_OutOfDate_URL" "http://www.steampowered.com/autoupdate"
N/A400"GameUI_OutOfDate_Msg" "Oyununuz güncel değil. Valve'in internet sayfasından en yeni güncellemeleri indirmek için 'Tamam'a tıklayın."
N/A401"[english]GameUI_OutOfDate_Msg" "Your game is out of date.\nClick OK to go to Valve's webpage to download the latest updates."
N/A402"GameUI_QuitConfirmationTitle" "OYUNDAN ÇIK"
N/A403"[english]GameUI_QuitConfirmationTitle" "QUIT GAME"
N/A404"GameUI_QuitConfirmationText" "Oyundan çıkmak istiyor musunuz?"
N/A405"[english]GameUI_QuitConfirmationText" "Do you wish to stop playing now?"
N/A406"GameUI_Disconnect" "Bağlantıyı kes"
N/A407"[english]GameUI_Disconnect" "Disconnect"
N/A408"GameUI_DisconnectConfirmationText" "Bu oyunu bırakmak istediğinize emin misiniz?"
N/A409"[english]GameUI_DisconnectConfirmationText" "Are you sure you want to leave this game?"
N/A410"GameUI_DisconnectHostConfirmationText" "Bağlantıyı kesmek tüm oyuncuları sunucudan atacaktır. Bu oyunu bırakmak istediğinize emin misiniz?"
N/A411"[english]GameUI_DisconnectHostConfirmationText" "Disconnecting will kick all players. Are you sure you want to leave this game?"
N/A412"GameUI_ChangeGame" "Oyunu değiştir"
N/A413"[english]GameUI_ChangeGame" "Change game"
N/A414"GameUI_NoOtherGamesAvailable" "Geçerli başka oyun yok."
N/A415"[english]GameUI_NoOtherGamesAvailable" "There are no other games available to play."
N/A416"GameUI_ForceGameRestart" "Oyun değişimi, oyun motorunu yeniden başlatmaya neden olacaktır."
N/A417"[english]GameUI_ForceGameRestart" "Changing games will cause the engine to restart."
N/A418"GameUI_Miles_Voice" "Miles Ses Sistemi kullanılmaktadır. Telif hakkı © 1991-2001 RAD Game Tools, Inc.'e aittir"
N/A419"[english]GameUI_Miles_Voice" "Uses Miles Sound System. Copyright © 1991-2001 by RAD Game Tools, Inc."
N/A420"GameUI_Miles_Audio" "MPEG Layer-3 seslendirmesi Miles Sound System RAD Game Tools tarafından Miles Sound System kaynağı ile yapılmıştır, Inc. MPEG Layer-3 ses sıkıştırma teknolojisi Fraunhofer IIS ve THOMSON multimedya tarafından lisanslıdır."
N/A421"[english]GameUI_Miles_Audio" "MPEG Layer-3 playback supplied with the Miles Sound System from RAD Game Tools, Inc. MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia."
N/A422"GameUI_Bink" "Bink Video kullanır. Telif Hakkı © 1997-2007 RAD Game Tools, Inc firmasına aittir."
N/A423"[english]GameUI_Bink" "Uses Bink Video. Copyright © 1997-2007 by RAD Game Tools, Inc."
N/A424"GameUI_MuteIngameVoice" "Oyun içi sesli sohbeti kapat"
N/A425"[english]GameUI_MuteIngameVoice" "Mute in-game voice"
N/A426"GameUI_UnmuteIngameVoice" "Oyun içi sesli sohbeti aç"
N/A427"[english]GameUI_UnmuteIngameVoice" "Unmute in-game voice"
N/A428"GameUI_PlayerListDialogTitle" "MEVCUT OYUNCULAR - %server%"
N/A429"[english]GameUI_PlayerListDialogTitle" "CURRENT PLAYERS - %server%"
N/A430"GameUI_FriendsName" "Arkadaş isimleri"
N/A431"[english]GameUI_FriendsName" "Friends name"
N/A432"GameUI_Properties" "Özellikler"
N/A433"[english]GameUI_Properties" "Properties"
N/A434"GameUI_AddFriendTitle" "ARKADAŞLAR - ARKADAŞ EKLE"
N/A435"[english]GameUI_AddFriendTitle" "FRIENDS - ADD FRIEND"
N/A436"GameUI_FriendAddedToList" "%name% arkadaş listenize eklendi. Arkadaşlık talebiniz kabul\nedilene kadar bu kişilerin çevrimiçi olarak görünmeyeceklerini unutmayın."
N/A437"[english]GameUI_FriendAddedToList" "%name% has been added to your friends list.\nNote that they will not show up as online until they have accepted your friendship request."
N/A438"GameUI_AddFriendFailed" "%name% arkadaş listenize eklenemedi.\nBir bağlantı hatası oluştu veya bu kişi Arkadaşlar özelliğini kullanmıyor."
N/A439"[english]GameUI_AddFriendFailed" "%name% could not be added to your list.\nThere was either a connection error, or they are not running Friends."
N/A440"GameUI_NoOtherPlayersInGame" "Oyunda başka oyuncu yok."
N/A441"[english]GameUI_NoOtherPlayersInGame" "There are no other players in the game."
N/A442"GameUI_QuickSave" "HIZLI KAYIT"
N/A443"[english]GameUI_QuickSave" "QUICK SAVE"
N/A444"GameUI_AutoSave" "OTOMATİK KAYIT"
N/A445"[english]GameUI_AutoSave" "AUTO SAVE"
N/A446"GameUI_AutoSaveLabel" "OTOMATİK:"
N/A447"[english]GameUI_AutoSaveLabel" "AUTO:"
N/A448"GameUI_UserSaveLabel" "KULLANICI:"
N/A449"[english]GameUI_UserSaveLabel" "USER:"
N/A450"GameUI_Type" "Tür"
N/A451"[english]GameUI_Type" "Type"
N/A452"GameUI_ServerName" "Sunucu adı"
N/A453"[english]GameUI_ServerName" "Server name"
N/A454"GameUI_MaxPlayers" "Azami oyuncu adedi:"
N/A455"[english]GameUI_MaxPlayers" "Max. Players:"
N/A456"GameUI_Password" "Parola"
N/A457"[english]GameUI_Password" "Password"
N/A458"GameUI_PowerSavingsMode" "Dizüstü Enerji Tasarrufu"
N/A459"[english]GameUI_PowerSavingsMode" "Laptop Power Savings"
N/A460"GameUI_DARK" "KARANLIK"
N/A461"[english]GameUI_DARK" "DARK"
N/A462"GameUI_LIGHT" "AYDINLIK"
N/A463"[english]GameUI_LIGHT" "LIGHT"
N/A464"GameUI_VerifyingResources" "Kaynaklar doğrulanıyor..."
N/A465"[english]GameUI_VerifyingResources" "Verifying resources..."
N/A466"GameUI_VerifyingAndDownloading" "Kaynaklar doğrulanıyor ve indiriliyor..."
N/A467"[english]GameUI_VerifyingAndDownloading" "Verifying and downloading resources..."
N/A468"GameUI_UpdatingSteamResources" "Steam kaynakları güncelleniyor"
N/A469"[english]GameUI_UpdatingSteamResources" "Updating steam resources"
N/A470"GameUI_DownloadFailed" "%s1 indirilemiyor"
N/A471"[english]GameUI_DownloadFailed" "Could not download %s1"
N/A472"GameUI_DownloadFailedZeroLen" "%s1 indirilemiyor:\nDosyada veri yok"
N/A473"[english]GameUI_DownloadFailedZeroLen" "Could not download %s1:\nFile has no data"
N/A474"GameUI_DownloadFailedConClosed" "%s1 indirilemiyor:\nBağlantı uzak sunucu tarafından kesildi"
N/A475"[english]GameUI_DownloadFailedConClosed" "Could not download %s1:\nConnection closed by remote host"
N/A476"GameUI_DownloadFailedBadURL" "%s1 indirilemiyor:\nGeçersiz Bağlantı Adresi"
N/A477"[english]GameUI_DownloadFailedBadURL" "Could not download %s1:\nInvalid URL"
N/A478"GameUI_DownloadFailedBadProtocol" "%s1 indirilemiyor:\nSadece HTTP desteği var"
N/A479"[english]GameUI_DownloadFailedBadProtocol" "Could not download %s1:\nOnly HTTP is supported"
N/A480"GameUI_DownloadFailedCantBind" "%s1 indirilemiyor:\nGirdiye bağlanılamadı"
N/A481"[english]GameUI_DownloadFailedCantBind" "Could not download %s1:\nCannot bind a socket"
N/A482"GameUI_DownloadFailedCantConnect" "%s1 indirilemiyor:\nSunucuya bağlanılamadı"
N/A483"[english]GameUI_DownloadFailedCantConnect" "Could not download %s1:\nCannot connect to server"
N/A484"GameUI_DownloadFailedNoHeaders" "%s1 indirilemiyor:\nSunucudan dosya bilgisi alınamıyor"
N/A485"[english]GameUI_DownloadFailedNoHeaders" "Could not download %s1:\nCannot get file info from server"
N/A486"GameUI_DownloadFailedFileNotFound" "%s1 indirilemiyor:\nDosya mevcut değil"
N/A487"[english]GameUI_DownloadFailedFileNotFound" "Could not download %s1:\nFile does not exist"
N/A488"GameUI_CurrentPlayers" "OYUNCULARI SUSTUR"
N/A489"[english]GameUI_CurrentPlayers" "MUTE PLAYERS"
N/A490"GameUI_LoadingFilename" "%s1 yükleniyor ..."
N/A491"[english]GameUI_LoadingFilename" "Loading %s1 ..."
N/A492"GameUI_EventList" "Etkinlik Listesi"
N/A493"[english]GameUI_EventList" "Event List"
N/A494"GameUI_EditDirectorCommand" "Yönetici komutlarını düzenle"
N/A495"[english]GameUI_EditDirectorCommand" "Edit director command"
N/A496"GameUI_GetTime" "Süre al"
N/A497"[english]GameUI_GetTime" "Get time"
N/A498"GameUI_GetView" "Görüntü al"
N/A499"[english]GameUI_GetView" "Get view"
N/A500"GameUI_Add" "Ekle"
N/A501"[english]GameUI_Add" "Add"
N/A502"GameUI_Remove" "Kaldır"
N/A503"[english]GameUI_Remove" "Remove"
N/A504"GameUI_Modify" "Değiştir"
N/A505"[english]GameUI_Modify" "Modify"
N/A506"GameUI_Goto" "Git"
N/A507"[english]GameUI_Goto" "Goto"
N/A508"GameUI_Events" "Etkinlikler"
N/A509"[english]GameUI_Events" "Events"
N/A510"GameUI_Save" "Kaydet"
N/A511"[english]GameUI_Save" "Save"
N/A512"GameUI_Time" "Süre"
N/A513"[english]GameUI_Time" "Time"
N/A514"GameUI_CPUPlayerOptions" "CPU Oyuncu Seçenekleri"
N/A515"[english]GameUI_CPUPlayerOptions" "CPU Player Options"
N/A516"GameUI_MediumBitDepth" "Orta (16 bit)"
N/A517"[english]GameUI_MediumBitDepth" "Medium (16 bit)"
N/A518"GameUI_HighBitDepth" "En yüksek (32 bit)"
N/A519"[english]GameUI_HighBitDepth" "Highest (32 bit)"
N/A520"GameUI_PrecachingResources" "Önbellek kaynakları oluşturuluyor..."
N/A521"[english]GameUI_PrecachingResources" "Precaching resources..."
N/A522"GameUI_LoadingSecurityModule" "Güvenlik birimi yükleniyor..."
N/A523"[english]GameUI_LoadingSecurityModule" "Loading security module..."
N/A524"GameUI_SecurityModule" "Güvenlik birimi"
N/A525"[english]GameUI_SecurityModule" "Security module"
N/A526"GameUI_DownloadingSecurityModule" "Güvenlik birimi indiriliyor"
N/A527"[english]GameUI_DownloadingSecurityModule" "Downloading security module"
N/A528"GameUI_ErrorLoadingSecurityModule" "Güvenlik birimi indirme hatası."
N/A529"[english]GameUI_ErrorLoadingSecurityModule" "Error loading security module."
N/A530"GameUI_FailedDownloadSecurityModule" "Güvenlik birimi indirme işlemi başarısız."
N/A531"[english]GameUI_FailedDownloadSecurityModule" "Failed to download security module."
N/A532"GameUI_ServerConnectionTimeout" "Sunucuya bağlanma zaman aşımına uğradı."
N/A533"[english]GameUI_ServerConnectionTimeout" "Connection to server timed out."
N/A534"GameUI_ServerConnectionFailedBadPassword" "Sunucuya bağlantı reddedildi.\nGirdiğiniz parola hatalı."
N/A535"[english]GameUI_ServerConnectionFailedBadPassword" "Connection to game server refused.\nThe password you entered was incorrect."
N/A536"GameUI_SaveGame_NewSavedGame" "Yeni oyun kaydı"
N/A537"[english]GameUI_SaveGame_NewSavedGame" "New saved game"
N/A538"GameUI_SaveGame_NewSave" "Yeni Kayıt"
N/A539"[english]GameUI_SaveGame_NewSave" "New Save"
N/A540"GameUI_SaveGame_New" "Yeni"
N/A541"[english]GameUI_SaveGame_New" "New"
N/A542"GameUI_SaveGame_Current" "Mevcut"
N/A543"[english]GameUI_SaveGame_Current" "Current"
N/A544"GameUI_SaveGame_Overwrite" "Kaydın Üzerine Yaz"
N/A545"[english]GameUI_SaveGame_Overwrite" "Overwrite Save"
N/A546"GameUI_Headphones" "Kulaklık"
N/A547"[english]GameUI_Headphones" "Headphones"
N/A548"GameUI_2Speakers" "2 Hoparlör"
N/A549"[english]GameUI_2Speakers" "2 Speakers"
N/A550"GameUI_4Speakers" "4 Hoparlör"
N/A551"[english]GameUI_4Speakers" "4 Speakers"
N/A552"GameUI_5Speakers" "5.1 Hoparlör"
N/A553"[english]GameUI_5Speakers" "5.1 Speakers"
N/A554"GameUI_7Speakers" "7.1 Hoparlör"
N/A555"[english]GameUI_7Speakers" "7.1 Speakers"
N/A556"GameUI_SpeakerConfiguration" "Hoparlör yapılandırması"
N/A557"[english]GameUI_SpeakerConfiguration" "Speaker Configuration"
N/A558"GameUI_NewSaveGame" "YENİ OYUN KAYDI"
N/A559"[english]GameUI_NewSaveGame" "NEW SAVE GAME"
N/A560"GameUI_ConfirmDeleteSaveGame_Title" "OYUN KAYDINI SİL?"
N/A561"[english]GameUI_ConfirmDeleteSaveGame_Title" "DELETE SAVE GAME?"
N/A562"GameUI_ConfirmDeleteSaveGame_Info" "Bu oyun kaydını silmek istediğinize emin misiniz?\nBu kayıt kalıcı olarak silinecek."
N/A563"[english]GameUI_ConfirmDeleteSaveGame_Info" "Do you want to delete this save game?\nIt will be deleted permanently."
N/A564"GameUI_ConfirmDeleteSaveGame_OK" "Sil"
N/A565"[english]GameUI_ConfirmDeleteSaveGame_OK" "Delete"
N/A566"GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_Title" "OYUN KAYDI"
N/A567"[english]GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_Title" "SAVE GAME"
N/A568"GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_Info" "Daha önceden oluşturulmuş bu oyun kaydının üzerine yazmak istiyor musunuz?"
N/A569"[english]GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_Info" "Do you want to overwrite this existing save game?"
N/A570"GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_OK" "Üzerine Yaz"
N/A571"[english]GameUI_ConfirmOverwriteSaveGame_OK" "Overwrite"
N/A572"GameUI_SavingWarning" "İçerik kaydediliyor.\nLütfen konsolunuzu kapatmayın."
N/A573"[english]GameUI_SavingWarning" "Saving content.\nPlease don't turn off your console."
N/A574"GameUI_GameSaved" "Oyun Kaydedildi"
N/A575"[english]GameUI_GameSaved" "Game Saved"
N/A576"GameUI_AutoSave_Console_Explanation" "Bu oyun otomatik kayıt sistemi kullandığı için oyununuz belirli aralıklarla size haber verilmeksizin kaydedilecektir. Lütfen otomatik kayıt işlemi sırasında Xbox konsolunuzu kapatmayın."
N/A577"[english]GameUI_AutoSave_Console_Explanation" "This game uses an autosave system that will periodically save your progress without warning. Please do not turn off your Xbox console during an autosave."
N/A578"GameUI_ConfirmLoadGame_Title" "KAYDI YÜKLE"
N/A579"[english]GameUI_ConfirmLoadGame_Title" "LOAD GAME"
N/A580"GameUI_LoadWarning" "Yükleme yapmak istediğinize emin misiniz?\nKaydedilmemiş verilerinizin tümü kaybolacak."
N/A581"[english]GameUI_LoadWarning" "Are you sure you want to load?\nAll unsaved progress will be lost."
N/A582"GameUI_ConfirmNewGame_Title" "YENİ OYUN"
N/A583"[english]GameUI_ConfirmNewGame_Title" "NEW GAME"
N/A584"GameUI_NewGameWarning" "Yeni bir oyun başlatmak istediğinize emin misiniz?\nKaydedilmemiş verilerinizin tümü kaybolacak."
N/A585"[english]GameUI_NewGameWarning" "Are you sure you want to start a new game?\nAll unsaved progress will be lost."
N/A586"GameUI_RandomMap" "< Rastgele Harita >"
N/A587"[english]GameUI_RandomMap" "< Random Map >"
N/A588"GameUI_RetryingConnectionToServer" "Tekrar sunucuya bağlanılmaya çalışılıyor..."
N/A589"[english]GameUI_RetryingConnectionToServer" "Retrying connection to server..."
N/A590"GameUI_RetryingConnectionToServer2" "Tekrar sunucuya bağlanılmaya çalışılıyor (2)..."
N/A591"[english]GameUI_RetryingConnectionToServer2" "Retrying connection to server (2)..."
N/A592"GameUI_RetryingConnectionToServer3" "Tekrar sunucuya bağlanılmaya çalışılıyor (3)..."
N/A593"[english]GameUI_RetryingConnectionToServer3" "Retrying connection to server (3)..."
N/A594"GameUI_CouldNotContactGameServer" "Sunucuyla bağlantı kurulamadı"
N/A595"[english]GameUI_CouldNotContactGameServer" "Failed to contact game server"
N/A596"GameUI_RefreshLogin_InfoTicketExpired" "Steam oturumunuzun süresi dolmuş.\nDevam etmek için lütfen parolanızı tekrar giriniz."
N/A597"[english]GameUI_RefreshLogin_InfoTicketExpired" "Your steam ticket has expired.\nPlease re-enter your password to continue."
N/A598"GameUI_RefreshLogin_UserName" "Hesap adı"
N/A599"[english]GameUI_RefreshLogin_UserName" "Account name"
N/A600"GameUI_RefreshLogin_Password" "Parola"
N/A601"[english]GameUI_RefreshLogin_Password" "Password"
N/A602"GameUI_RefreshLogin_Login" "Giriş"
N/A603"[english]GameUI_RefreshLogin_Login" "Login"
N/A604"GameUI_RefreshLogin_Cancel" "İptal"
N/A605"[english]GameUI_RefreshLogin_Cancel" "Cancel"
N/A606"GameUI_RefreshLogin" "Girişi Yenile"
N/A607"[english]GameUI_RefreshLogin" "Refresh Login"
N/A608"GameUI_RefreshLogin_RememberPassword" "Parolamı hatırla"
N/A609"[english]GameUI_RefreshLogin_RememberPassword" "Remember my password"
N/A610"GameUI_Login_ErrorTitle" "Giriş Yenileme - Hata"
N/A611"[english]GameUI_Login_ErrorTitle" "Refresh Login - Error"
N/A612"GameUI_ErrorLoginFailed" "Giriş başarısız. Lütfen tekrar deneyin."
N/A613"[english]GameUI_ErrorLoginFailed" "Login Failed. Please try again."
N/A614"LoadingProgress_SpawningServer" "Yerel sunucu başlatılıyor..."
N/A615"[english]LoadingProgress_SpawningServer" "Starting local game server..."
N/A616"LoadingProgress_LoadMap" "Mekan yükleniyor..."
N/A617"[english]LoadingProgress_LoadMap" "Loading world..."
N/A618"LoadingProgress_PrecacheWorld" "Mekan başlatılıyor..."
N/A619"[english]LoadingProgress_PrecacheWorld" "Initializing world..."
N/A620"LoadingProgress_LoadResources" "Kaynaklar yükleniyor..."
N/A621"[english]LoadingProgress_LoadResources" "Loading resources..."
N/A622"LoadingProgress_SignonLocal" "Kaynaklar başlatılıyor..."
N/A623"[english]LoadingProgress_SignonLocal" "Initializing resources..."
N/A624"LoadingProgress_SignonDataLocal" "Oyun verileri başlatılıyor..."
N/A625"[english]LoadingProgress_SignonDataLocal" "Initializing game data..."
N/A626"LoadingProgress_BeginConnect" "Sunucuyla bağlantı kuruluyor..."
N/A627"[english]LoadingProgress_BeginConnect" "Establishing connection to server..."
N/A628"LoadingProgress_Connecting" "Sunucuya bağlanılıyor..."
N/A629"[english]LoadingProgress_Connecting" "Connecting to server..."
N/A630"LoadingProgress_ProcessServerInfo" "Sunucu bilgileri alınıyor..."
N/A631"[english]LoadingProgress_ProcessServerInfo" "Retrieving server info..."
N/A632"LoadingProgress_SendClientInfo" "Alıcı bilgileri yollanıyor..."
N/A633"[english]LoadingProgress_SendClientInfo" "Sending client info..."
N/A634"LoadingProgress_SignonData" "Oyun verileri alınıyor..."
N/A635"[english]LoadingProgress_SignonData" "Retrieving game data..."
N/A636"LoadingProgress_Changelevel" "Sunucu bölümü değiştiriyor..."
N/A637"[english]LoadingProgress_Changelevel" "Server is changing level..."
N/A638"GameUI_Difficulty" "Zorluk derecesi"
N/A639"[english]GameUI_Difficulty" "Difficulty"
N/A640"GameUI_SkillEasy" "Kolay"
N/A641"[english]GameUI_SkillEasy" "Easy"
N/A642"GameUI_SkillNormal" "Normal"
N/A643"[english]GameUI_SkillNormal" "Normal"
N/A644"GameUI_SkillHard" "Zor"
N/A645"[english]GameUI_SkillHard" "Hard"
N/A646"GameUI_SelectDifficulty" "Mücadele zorluk derecesi:"
N/A647"[english]GameUI_SelectDifficulty" "Combat difficulty:"
N/A648"GameUI_Portal" "Portallar"
N/A649"[english]GameUI_Portal" "Portals"
N/A650"GameUI_PortalDepthLabel" "Portal render derinliği"
N/A651"[english]GameUI_PortalDepthLabel" "Portal render depth"
N/A652"GameUI_PortalDepth0" "0"
N/A653"[english]GameUI_PortalDepth0" "0"
N/A654"GameUI_PortalDepth1" "1"
N/A655"[english]GameUI_PortalDepth1" "1"
N/A656"GameUI_PortalDepth2" "2 (tavsiye edilen)"
N/A657"[english]GameUI_PortalDepth2" "2 (recommended)"
N/A658"GameUI_PortalDepth3" "3"
N/A659"[english]GameUI_PortalDepth3" "3"
N/A660"GameUI_PortalDepth4" "4"
N/A661"[english]GameUI_PortalDepth4" "4"
N/A662"GameUI_PortalDepth5" "5"
N/A663"[english]GameUI_PortalDepth5" "5"
N/A664"GameUI_PortalDepth6" "6"
N/A665"[english]GameUI_PortalDepth6" "6"
N/A666"GameUI_PortalDepth7" "7"
N/A667"[english]GameUI_PortalDepth7" "7"
N/A668"GameUI_PortalDepth8" "8"
N/A669"[english]GameUI_PortalDepth8" "8"
N/A670"GameUI_PortalDepth9" "9"
N/A671"[english]GameUI_PortalDepth9" "9"
N/A672"GameUI_PortalFunnel" "Portal deliği"
N/A673"[english]GameUI_PortalFunnel" "Portal funnel"
N/A674"GameUI_PortalFunnelLabel" "Bilgisayar size portal oluşturmak için yardım edecektir"
N/A675"[english]GameUI_PortalFunnelLabel" "The computer helps you aim into floor portals"
N/A676"GameUI_CrosshairDescription" "Nişangâh görünümü"
N/A677"[english]GameUI_CrosshairDescription" "Crosshair appearance"
N/A678"GameUI_Auto" "Otomatik boyut"
N/A679"[english]GameUI_Auto" "Auto-size"
N/A680"GameUI_Small" "Küçük"
N/A681"[english]GameUI_Small" "Small"
N/A682"GameUI_Large" "Büyük"
N/A683"[english]GameUI_Large" "Large"
N/A684"GameUI_Translucent" "Saydam"
N/A685"[english]GameUI_Translucent" "Translucent"
N/A686"GameUI_CrosshairRed" "Kırmızı"
N/A687"[english]GameUI_CrosshairRed" "Red"
N/A688"GameUI_CrosshairGreen" "Yeşil"
N/A689"[english]GameUI_CrosshairGreen" "Green"
N/A690"GameUI_CrosshairBlue" "Mavi"
N/A691"[english]GameUI_CrosshairBlue" "Blue"
N/A692"GameUI_CrosshairScale" "Boyut"
N/A693"[english]GameUI_CrosshairScale" "Size"
N/A694"GameUI_FastSwitchCheck" "Hızlı silah değiştirme"
N/A695"[english]GameUI_FastSwitchCheck" "Fast weapon switch"
N/A696"GameUI_DeveloperConsoleCheck" "Geliştirici konsolunu etkinleştir"
N/A697"[english]GameUI_DeveloperConsoleCheck" "Enable developer console"
N/A698"GameUI_KeyboardAdvanced_Title" "KLAVYE - GELİŞMİŞ"
N/A699"[english]GameUI_KeyboardAdvanced_Title" "KEYBOARD - ADVANCED"
N/A700"GameUI_OptionsRestartRequired_Title" "SEÇENEKLER - YENİDEN BAŞLAT"
N/A701"[english]GameUI_OptionsRestartRequired_Title" "OPTIONS - RESTART"
N/A702"GameUI_OptionsRestartRequired_Info" "Yaptığınız değişiklikler oyunu yeniden başlatmayı\ngerektirmektedir. Şimdi yeniden başlatmak ister misiniz?"
N/A703"[english]GameUI_OptionsRestartRequired_Info" "The changes you have made require the game to be\nrestarted. Do you wish to restart now?"
N/A704"GameUI_OptionsRestart_OKButton" "Yeniden başlat"
N/A705"[english]GameUI_OptionsRestart_OKButton" "Restart now"
N/A706"GameUI_OptionsRestart_CancelButton" "Daha sonra yeniden başlat"
N/A707"[english]GameUI_OptionsRestart_CancelButton" "Restart later"
N/A708"GameUI_VideoAdvanced_Title" "GÖRÜNTÜ - GELİŞMİŞ"
N/A709"[english]GameUI_VideoAdvanced_Title" "ADVANCED VIDEO"
N/A710"GameUI_HudQuickInfo" "Hızlı bilgi"
N/A711"[english]GameUI_HudQuickInfo" "Quick info"
N/A712"GameUI_HudQuickInfo_Info" "Sağlık ve cephane bilgilerini nişangâhta göster"
N/A713"[english]GameUI_HudQuickInfo_Info" "Show health and ammo info on crosshair"
N/A714"GameUI_NoBonusMapsToDisplay" "Bu klasörde bonus harita bulunmamaktadır."
N/A715"[english]GameUI_NoBonusMapsToDisplay" "There are no bonus maps in this directory."
N/A716"GameUI_NoSaveGamesToDisplay" "Gösterilecek oyun kaydı bulunmamaktadır."
N/A717"[english]GameUI_NoSaveGamesToDisplay" "There are currently no save games to display."
N/A718"GameUI_SaveGame_CorruptFile" "Bu oyun kaydı dosyaları zarar görmüş veya bozuk,\nyükleme yapılamıyor."
N/A719"[english]GameUI_SaveGame_CorruptFile" "These saved game files have been damaged or corrupted,\nand cannot be loaded."
N/A720"GameUI_EasyDescription" "Düşmanları yenmek kolaydır ve bilgisayar nişan alma konusunda size yardımcı olur."
N/A721"[english]GameUI_EasyDescription" "Enemies are easy to defeat, and the computer helps you aim."
N/A722"GameUI_NormalDescription" "Düşmanlar kolay kolay yenilmez; silahlarınız normal hasar verirler."
N/A723"[english]GameUI_NormalDescription" "Challenging enemies; your weapons do normal damage."
N/A724"GameUI_HardDescription" "Düşmanları yenmek çok zordur; silahlarınızın etkisi daha düşüktür."
N/A725"[english]GameUI_HardDescription" "Enemies are very tough; your weapons are less effective."
N/A726"GameUI_CloseCaptions_Checkbox" "Ekran yazıları"
N/A727"[english]GameUI_CloseCaptions_Checkbox" "Display captions"
N/A728"GameUI_TestSpeakerSettings" "Hoparlör ayarlarını dene"
N/A729"[english]GameUI_TestSpeakerSettings" "Test speaker settings"
N/A730"GameUI_TestSpeakerSettingsWarning" "Hoparlör ayarlarını test etmek, mevcut oyundan çıkmanıza neden olacaktır"
N/A731"[english]GameUI_TestSpeakerSettingsWarning" "Testing speaker settings will disconnect you from the current game"
N/A732"GameUI_Enabled" "Etkin"
N/A733"[english]GameUI_Enabled" "Enabled"
N/A734"GameUI_Disabled" "Devre Dışı"
N/A735"[english]GameUI_Disabled" "Disabled"
N/A736"gameui_noreflections" "Basit yansımalar"
N/A737"[english]gameui_noreflections" "Simple reflections"
N/A738"gameui_reflectonlyworld" "Mekan yansıması"
N/A739"[english]gameui_reflectonlyworld" "Reflect world"
N/A740"gameui_reflectall" "Tüm yansımalar"
N/A741"[english]gameui_reflectall" "Reflect all"
N/A742"GameUI_ReportBug" "HATA BİLDİR"
N/A743"[english]GameUI_ReportBug" "REPORT BUG"
N/A744"GameUI_Bug_Successful" "Hata başarıyla bildirildi!"
N/A745"[english]GameUI_Bug_Successful" "Bug successfully submitted!"
N/A746"GameUI_Bug_Submitting" "Hata bildiriliyor..."
N/A747"[english]GameUI_Bug_Submitting" "Submitting Bug..."
N/A748"GameUI_Bug_TakeScreenshot" "Ekran görüntüsü al"
N/A749"[english]GameUI_Bug_TakeScreenshot" "Take screenshot"
N/A750"GameUI_Bug_AttachSavedGame" "Oyun kaydı ekle"
N/A751"[english]GameUI_Bug_AttachSavedGame" "Attach saved game"
N/A752"GameUI_Bug_ClearForm" "Formu Temizle"
N/A753"[english]GameUI_Bug_ClearForm" "Clear Form"
N/A754"GameUI_Bug_Title" "Başlık:"
N/A755"[english]GameUI_Bug_Title" "Title:"
N/A756"GameUI_Bug_Description" "Açıklama:"
N/A757"[english]GameUI_Bug_Description" "Description:"
N/A758"GameUI_Bug_Position" "Konum:"
N/A759"[english]GameUI_Bug_Position" "Position:"
N/A760"GameUI_Bug_Map" "Harita:"
N/A761"[english]GameUI_Bug_Map" "Map:"
N/A762"GameUI_Bug_Orientation" "Yönlendirme:"
N/A763"[english]GameUI_Bug_Orientation" "Orientation:"
N/A764"GameUI_Bug_ReportType" "Bildiri türü:"
N/A765"[english]GameUI_Bug_ReportType" "Report type:"
N/A766"GameUI_Bug_EmailAddress" "E-posta Adresi:"
N/A767"[english]GameUI_Bug_EmailAddress" "Email Address:"
N/A768"GameUI_Bug_PrivacyPolicy" "Valve'ın Gizlilik Politikası"
N/A769"[english]GameUI_Bug_PrivacyPolicy" "Valve's Privacy Policy"
N/A770"GameUI_Bug_Optional" "(isteğe bağlı)"
N/A771"[english]GameUI_Bug_Optional" "(optional)"
N/A772"GameUI_Bug_AccountName" "Hesap Adı:"
N/A773"[english]GameUI_Bug_AccountName" "Account Name:"
N/A774"GameUI_Bug_EngineBuild" "SOURCE MOTORU YAPISI:"
N/A775"[english]GameUI_Bug_EngineBuild" "SOURCE ENGINE BUILD:"
N/A776"GameUI_Bug_Submit" "Bildir"
N/A777"[english]GameUI_Bug_Submit" "Submit"
N/A778"GameUI_Bug_ClearFiles" "Dosyaları temizle"
N/A779"[english]GameUI_Bug_ClearFiles" "Clear files"
N/A780"GameUI_Bug_BSP_File" ".bsp dosyası"
N/A781"[english]GameUI_Bug_BSP_File" ".bsp file"
N/A782"GameUI_Bug_VMF_File" ".vmf dosyası"
N/A783"[english]GameUI_Bug_VMF_File" ".vmf file"
N/A784"GameUI_Bug_Include_BSP" "Dahil .bsp"
N/A785"[english]GameUI_Bug_Include_BSP" "Include .bsp"
N/A786"GameUI_Bug_Include_VMF" "Dahil .vmf"
N/A787"[english]GameUI_Bug_Include_VMF" "Include .vmf"
N/A788"GameUI_Bug_IncludeFile" "Dosyayı dahil et..."
N/A789"[english]GameUI_Bug_IncludeFile" "Include file..."
N/A790"GameUI_DX_Level" "DirectX Donanım sürümü:"
N/A791"[english]GameUI_DX_Level" "Hardware DirectX level:"
N/A792"GameUI_DX_Installed" "DirectX Yazılım sürümü:"
N/A793"[english]GameUI_DX_Installed" "Software DirectX level:"
N/A794"GameUI_Model_Detail" "Model detayı"
N/A795"[english]GameUI_Model_Detail" "Model detail"
N/A796"GameUI_Texture_Detail" "Doku detayı"
N/A797"[english]GameUI_Texture_Detail" "Texture detail"
N/A798"GameUI_Antialiasing_Mode" "Keskinliği Yumuşatma"
N/A799"[english]GameUI_Antialiasing_Mode" "Antialiasing mode"
N/A800"GameUI_Filtering_Mode" "Filtre modu"
N/A801"[english]GameUI_Filtering_Mode" "Filtering Mode"
N/A802"GameUI_Water_Detail" "Su detayı"
N/A803"[english]GameUI_Water_Detail" "Water detail"
N/A804"GameUI_Shadow_Detail" "Gölge detayı"
N/A805"[english]GameUI_Shadow_Detail" "Shadow detail"
N/A806"GameUI_Wait_For_VSync" "Dikey Eşitleme"
N/A807"[english]GameUI_Wait_For_VSync" "Wait For Vertical Sync"
N/A808"GameUI_Shader_Detail" "Shader detayı"
N/A809"[english]GameUI_Shader_Detail" "Shader Detail"
N/A810"GameUI_Color_Correction" "Renk Düzeltme"
N/A811"[english]GameUI_Color_Correction" "Color Correction"
N/A812"GameUI_NoOptionsYet" "< henüz seçenek yok >"
N/A813"[english]GameUI_NoOptionsYet" "< no options yet >"
N/A814"GameUI_None" "Hiçbiri"
N/A815"[english]GameUI_None" "None"
N/A816"GameUI_Bilinear" "İki Doğrusal Süzme"
N/A817"[english]GameUI_Bilinear" "Bilinear"
N/A818"GameUI_Trilinear" "Üç Doğrusal Süzme"
N/A819"[english]GameUI_Trilinear" "Trilinear"
N/A820"GameUI_Anisotropic2X" "Eşyönsüz Süzme 2X"
N/A821"[english]GameUI_Anisotropic2X" "Anisotropic 2X"
N/A822"GameUI_Anisotropic4X" "Eşyönsüz Süzme 4X"
N/A823"[english]GameUI_Anisotropic4X" "Anisotropic 4X"
N/A824"GameUI_Anisotropic8X" "Eşyönsüz Süzme 8X"
N/A825"[english]GameUI_Anisotropic8X" "Anisotropic 8X"
N/A826"GameUI_Anisotropic16X" "Eşyönsüz Süzme 16X"
N/A827"[english]GameUI_Anisotropic16X" "Anisotropic 16X"
N/A828"GameUI_2X" "2x MSAA"
N/A829"[english]GameUI_2X" "2x MSAA"
N/A830"GameUI_4X" "4x MSAA"
N/A831"[english]GameUI_4X" "4x MSAA"
N/A832"GameUI_6X" "6x MSAA"
N/A833"[english]GameUI_6X" "6x MSAA"
N/A834"GameUI_8X" "8x MSAA"
N/A835"[english]GameUI_8X" "8x MSAA"
N/A836"GameUI_8X_CSAA" "8x CSAA"
N/A837"[english]GameUI_8X_CSAA" "8x CSAA"
N/A838"GameUI_16X_CSAA" "16x CSAA"
N/A839"[english]GameUI_16X_CSAA" "16x CSAA"
N/A840"GameUI_16XQ_CSAA" "16xQ CSAA"
N/A841"[english]GameUI_16XQ_CSAA" "16xQ CSAA"
N/A842"GameUI_RecommendedSettings" "* Sisteminiz için önerilen ayar"
N/A843"[english]GameUI_RecommendedSettings" "* Setting recommended for your system"
N/A844"GameUI_Bloom" "Mevcutsa 'bloom' efekti kullan"
N/A845"[english]GameUI_Bloom" "Use 'bloom' effect when available"
N/A846"GameUI_HDR" "Yüksek Dinamik Aralık"
N/A847"[english]GameUI_HDR" "High Dynamic Range"
N/A848"GameUI_hdr_level0" "Yok"
N/A849"[english]GameUI_hdr_level0" "None"
N/A850"GameUI_hdr_level1" "Bloom (mevcutsa)"
N/A851"[english]GameUI_hdr_level1" "Bloom (if available)"
N/A852"GameUI_hdr_level2" "Tam (mevcutsa)"
N/A853"[english]GameUI_hdr_level2" "Full (if available)"
N/A854"GameUI_hdr_level3" "Genişletilmiş (Mevcutsa)"
N/A855"[english]GameUI_hdr_level3" "Expanded (if available)"
N/A856"GameUI_HDR_NoteAboutMaps" "(HDR etkileri sadece HDR haritalarında görünür)"
N/A857"[english]GameUI_HDR_NoteAboutMaps" "(HDR effects appear only in HDR maps)"
N/A858"GameUI_MotionBlur" "Hareket İzi"
N/A859"[english]GameUI_MotionBlur" "Motion Blur"
N/A860"GameUI_LaunchBenchmark" "PERFORMANS TESTİ"
N/A861"[english]GameUI_LaunchBenchmark" "VIDEO STRESS TEST"
N/A862"GameUI_LaunchBenchmarkVideoPanel" "Gerilme denemesine başla..."
N/A863"[english]GameUI_LaunchBenchmarkVideoPanel" "Begin stress test..."
N/A864"GameUI_StartBenchmark" "Performans testine başla"
N/A865"[english]GameUI_StartBenchmark" "Begin video stress test"
N/A866"GameUI_LaunchBenchmark_Title" "EKRAN KARTI PERFORMANS TESTİ"
N/A867"[english]GameUI_LaunchBenchmark_Title" "VIDEO HARDWARE STRESS TEST"
N/A868"GameUI_LaunchBenchmark_Info" "Bu performans testi, sisteminizin Source motorunda elde ettiği ortalama kare hızınızı ölçecektir. Testin sonunda sonuçları Valve'a gönderebilirsiniz. \nDerlenmiş sonuçlar daha sonra bir web sayfasında yayınlanacaktır."
N/A869"[english]GameUI_LaunchBenchmark_Info" "This stress test will measure your average framerate while rendering elements in the Source engine. At the end of the test you will be able to upload your results to Valve. \nLater, there will be a web page available with the compiled results."
N/A870"GameUI_BenchmarkResults_Title" "TEST SONUÇLARI"
N/A871"[english]GameUI_BenchmarkResults_Title" "TEST RESULTS"
N/A872"GameUI_BenchmarkResults_Info" "Hız testi sonucunda oluşan ortalama kare hızınız %framerate% fps'dir. Verilerinizi yollamayı seçerseniz bu testi yaptığınız İşlemcinin türünü ve hızını, Belleğinizin miktarını ve ekran kartınızın donanım bilgilerini göndereceksiniz."
N/A873"[english]GameUI_BenchmarkResults_Info" "Your average framerate during the stress test was %framerate% fps. By choosing to upload your data you will be sending information about the type and speed of your CPU, amount of RAM, and the video hardware this test was run on."
N/A874"GameUI_BenchmarkResults_UploadNow" "Sonuçları Valve'a gönder"
N/A875"[english]GameUI_BenchmarkResults_UploadNow" "Upload results to Valve"
N/A876"GameUI_AdjustGamma" "Parlaklık seviyelerini ayarla..."
N/A877"[english]GameUI_AdjustGamma" "Adjust brightness levels..."
N/A878"GameUI_AdjustGamma_Title" "PARLAKLIK SEVİYELERİNİ AYARLA"
N/A879"[english]GameUI_AdjustGamma_Title" "ADJUST BRIGHTNESS LEVELS"
N/A880"GameUI_DisplayTV" "Televizyon"
N/A881"[english]GameUI_DisplayTV" "Television"
N/A882"GameUI_DisplayMonitor" "Bilgisayar Monitörü"
N/A883"[english]GameUI_DisplayMonitor" "Computer Monitor"
N/A884"GameUI_TestSpeakersWarning_Title" "Hoparlör Ayarlarını Dene"
N/A885"[english]GameUI_TestSpeakersWarning_Title" "Test Speaker Settings"
N/A886"GameUI_TestSpeakersWarning_Info" "Hoparlör ayarlarını test etmek, mevcut oyundan çıkmanıza neden olacaktır."
N/A887"[english]GameUI_TestSpeakersWarning_Info" "Testing speaker settings will disconnect you from the current game."
N/A888"GameUI_TestSpeakersWarning_OkButton" "Hoparlör Testini Çalıştır"
N/A889"[english]GameUI_TestSpeakersWarning_OkButton" "Run Speaker Test"
N/A890"GameUI_TestSpeakersWarning_CancelButton" "İptal"
N/A891"[english]GameUI_TestSpeakersWarning_CancelButton" "Cancel"
N/A892"GameUI_GammaInfo" "Kaydırıcıyı metnin üç satırı görünecek şekilde ayarla."
N/A893"[english]GameUI_GammaInfo" "Adjust the slider until all three lines of text below are visible."
N/A894"GameUI_SaveAndQuitQuery_Info" "Çıkmadan önce oyunu kaydetmek ister misiniz?"
N/A895"[english]GameUI_SaveAndQuitQuery_Info" "Do you wish to save the current game before exiting?"
N/A896"GameUI_SaveAndQuit" "Kaydet"
N/A897"[english]GameUI_SaveAndQuit" "Save"
N/A898"GameUI_DontSaveAndQuit" "Kaydetme"
N/A899"[english]GameUI_DontSaveAndQuit" "Don't save"
N/A900"GameUI_Captioning" "Alt yazı"
N/A901"[english]GameUI_Captioning" "Captioning"
N/A902"GameUI_NoClosedCaptions" "Alt yazı yok"
N/A903"[english]GameUI_NoClosedCaptions" "No captions"
N/A904"GameUI_Subtitles" "Alt yazılar (sadece konuşmalar)" [$WIN32]
N/A905"[english]GameUI_Subtitles" "Subtitles (dialog only)"
N/A906"GameUI_Subtitles" "Alt yazılar" [$GAMECONSOLE]
N/A907"[english]GameUI_Subtitles" "Subtitles"
N/A908"GameUI_SubtitlesAndSoundEffects" "Tüm Seslerin Alt Yazıları"
N/A909"[english]GameUI_SubtitlesAndSoundEffects" "Closed Captions"
N/A910"GameUI_Paused" "DURAKLATILDI"
N/A911"[english]GameUI_Paused" "PAUSED"
N/A912"GameUI_Spray_Import_Error_Title" "Sprey Ekleme Hatası"
N/A913"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Title" "Spray Import Error"
N/A914"GameUI_Spray_Import_Error_Reading_Image" "Kaynak görüntü okunurken hata oluştu. Görüntü dosyası bozulmuş veya hatalı biçimlendirilmiş olabilir"
N/A915"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Reading_Image" "Error reading source image. Image file is possibly corrupt or improperly formated"
N/A916"GameUI_Spray_Import_Image_Wrong_Size" "Kaynak görüntü uygun boyutta değil. Piksel cinsinden geçerli yükseklik ve genişlik değerleri: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, ve 1."
N/A917"[english]GameUI_Spray_Import_Image_Wrong_Size" "Source image is not the correct size. Valid height and width values in pixels are 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1."
N/A918"GameUI_Spray_Import_Error_Memory" "Dönüştürme için yeterli bellek ayrılamıyor. Görüntü dosyası bozuk olabilir."
N/A919"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Memory" "Unable to allocate enough memory for conversion. Image file possibly corrupt."
N/A920"GameUI_Spray_Import_Error_Image_File_Corrupt" "Görüntü dosyası bozuk."
N/A921"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Image_File_Corrupt" "Image file is corrupt."
N/A922"GameUI_Spray_Import_Error_BMP_Format_Not_Supported" "Bu dosyanın BMP biçimi desteklenmiyor. Desteklenen BMP biçimleri: 24 bit RGB, 8 bit 256 renk, 4 bit 16 renk, siyah ve beyaz monokrom."
N/A923"[english]GameUI_Spray_Import_Error_BMP_Format_Not_Supported" "This file's BMP format is not supported. Supported BMP formats are 24-bit RGB, 8-bit 256 color, 4-bit 16 color, and monochrome black and white."
N/A924"GameUI_Spray_Import_Error_TGA_Format_Not_Supported" "Bu dosyanın TGA biçimi desteklenmiyor. Desteklenen TGA biçimleri: 24 bit RGB ve 32 bit RGBA."
N/A925"[english]GameUI_Spray_Import_Error_TGA_Format_Not_Supported" "This file's TGA format is not supported. Supported TGA formats are 24-bit RGB and 32-bit RGBA."
N/A926"GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Temp_Output" "Geçici dosya oluşturulurken bir hata meydana geldi."
N/A927"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Temp_Output" "Error creating temporary file."
N/A928"GameUI_Spray_Import_Error_Cant_Load_VTEX_DLL" "vtex.dll yüklenemiyor. En son güncellemeleri edinmek için Steam'i yeniden başlatmayı deneyin."
N/A929"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Cant_Load_VTEX_DLL" "Unable to load vtex.dll. Try restarting steam to get the latest updates."
N/A930"GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Output" "Sprey dosyasının çıktısı yazılamıyor. Mevcut kullanıcı gerekli yetkilere sahip olmayabilir."
N/A931"[english]GameUI_Spray_Import_Error_Writing_Output" "Unable to write output spray file. It's possible the current user doesn't have permission."
N/A932"GameUI_ImportSprayEllipsis" "Sprey Ekle..."
N/A933"[english]GameUI_ImportSprayEllipsis" "Import Spray..."
N/A934"GameUI_ImportSprayImage" "Sprey Görseli Ekle"
N/A935"[english]GameUI_ImportSprayImage" "Import Spray Image"
N/A936"GameUI_All_Images" "Bütün Görüntü Biçimleri (*.jpg,*.bmp,*.tga,*.vtf)"
N/A937"[english]GameUI_All_Images" "All Images (*.jpg,*.bmp,*.tga,*.vtf)"
N/A938"GameUI_JPEG_Images" "JPEG Görüntü Biçimi (*.jpg)"
N/A939"[english]GameUI_JPEG_Images" "JPEG Images (*.jpg)"
N/A940"GameUI_TGA_Images" "Targa Görüntü Biçimi (*.tga)"
N/A941"[english]GameUI_TGA_Images" "Targa Images (*.tga)"
N/A942"GameUI_BMP_Images" "Bitmap Görüntü Biçimi (*.bmp)"
N/A943"[english]GameUI_BMP_Images" "Bitmap Images (*.bmp)"
N/A944"GameUI_VTF_Images" "VTF Görüntü Biçimi (*.vtf)"
N/A945"[english]GameUI_VTF_Images" "VTF Images (*.vtf)"
N/A946"GameUI_ImportBonusMapsEllipsis" "Bonus Haritaları İçeriğe Al..."
N/A947"[english]GameUI_ImportBonusMapsEllipsis" "Import Bonus Maps..."
N/A948"GameUI_ImportBonusMaps" "Bonus Haritaları İçeriğe Al"
N/A949"[english]GameUI_ImportBonusMaps" "Import Bonus Maps"
N/A950"GameUI_BMZ_Files" "Bonus Harita Zip Dosyası (*.bmz)"
N/A951"[english]GameUI_BMZ_Files" "Bonus Map Zip Files (*.bmz)"
N/A952"GameUI_SettingRequiresDisconnect_Title" "SEÇENEKLER - UYARI"
N/A953"[english]GameUI_SettingRequiresDisconnect_Title" "OPTIONS - WARNING"
N/A954"GameUI_SettingRequiresDisconnect_Info" "Bu ayarı değiştirmek sizi, mevcut oyundan çıkaracaktır."
N/A955"[english]GameUI_SettingRequiresDisconnect_Info" "Changing this setting will disconnect you from the current game."
N/A956"GameUI_SettingChangeFromX360Dashboard_Title" "SEÇENEKLER"
N/A957"[english]GameUI_SettingChangeFromX360Dashboard_Title" "OPTIONS"
N/A958"GameUI_SettingChangeFromX360Dashboard_Info" "Bu ayarlar yalnızca Xbox 360 Dashboard üzerinden değiştirilebilir."
N/A959"[english]GameUI_SettingChangeFromX360Dashboard_Info" "This setting can only be changed from the Xbox 360 Dashboard."
N/A960"GameUI_Dlg_CheckingStorageDevice" "Depolama aygıtı kontrol ediliyor..."
N/A961"[english]GameUI_Dlg_CheckingStorageDevice" "Checking storage device..."
N/A962"GameUI_Chapter" "BÖLÜM"
N/A963"[english]GameUI_Chapter" "CHAPTER"
N/A964"VAC_LoggedInElsewhere_Title" "Hesap Başka Yerde Kullanımda"
N/A965"[english]VAC_LoggedInElsewhere_Title" "Account Used Elsewhere"
N/A966"VAC_LoggedInElsewhereReason" "Bu Steam hesabının oturumu başka bilgisayarda açık durumda. Steam'i kullanmaya devam etmek için, tekrar giriş yapmalısınız."
N/A967"[english]VAC_LoggedInElsewhereReason" "This Steam account has been used to log in from another computer. To continue using Steam, you need to log in again."
N/A968"GAMEUI_Commentary" "Yorum"
N/A969"[english]GAMEUI_Commentary" "Commentary"
N/A970"GAMEUI_Commentary_On" "Açık (geçerli olduğu yerlerde)"
N/A971"[english]GAMEUI_Commentary_On" "On (where available)"
N/A972"GAMEUI_Commentary_Off" "Kapalı"
N/A973"[english]GAMEUI_Commentary_Off" "Off"
N/A974"GAMEUI_CommentaryDialogTitle" "YORUM"
N/A975"[english]GAMEUI_CommentaryDialogTitle" "COMMENTARY"
N/A976"GAMEUI_Commentary_LabelOn" "YORUM MODU ŞU ANDA AÇIK"
N/A977"[english]GAMEUI_Commentary_LabelOn" "COMMENTARY MODE IS CURRENTLY: ON"
N/A978"GAMEUI_Commentary_LeaveOn" "Yorum modunu AÇ"
N/A979"[english]GAMEUI_Commentary_LeaveOn" "Leave commentary ON"
N/A980"GAMEUI_Commentary_TurnOff" "Yorumu KAPAT"
N/A981"[english]GAMEUI_Commentary_TurnOff" "Turn commentary OFF"
N/A982"GAMEUI_Commentary_LabelOff" "YORUM KİPİ ŞU ANDA: KAPALI"
N/A983"[english]GAMEUI_Commentary_LabelOff" "COMMENTARY MODE IS CURRENTLY: OFF"
N/A984"GAMEUI_Commentary_TurnOn" "Yorumu AÇ"
N/A985"[english]GAMEUI_Commentary_TurnOn" "Turn commentary ON"
N/A986"GAMEUI_Commentary_LeaveOff" "Yorum modunu KAPAT"
N/A987"[english]GAMEUI_Commentary_LeaveOff" "Leave commentary OFF"
N/A988"GAMEUI_PostCommentary_ModeLabelOn" "YORUM MODU: AÇIK"
N/A989"[english]GAMEUI_PostCommentary_ModeLabelOn" "COMMENTARY MODE IS: ON"
N/A990"GAMEUI_PostCommentary_ModeLabelOff" "YORUM MODU: KAPALI"
N/A991"[english]GAMEUI_PostCommentary_ModeLabelOff" "COMMENTARY MODE IS: OFF"
N/A992"GAMEUI_PostCommentary_options" "(Yorumu açmak veya kapatmak için, ana menüdeki \"seçenekler\" bölümünü seçin.)"
N/A993"[english]GAMEUI_PostCommentary_options" "(To turn commentary on or off, select \"options\" from the main menu.)"
N/A994"GAMEUI_LostCoastHasCommentary" "Half-Life 2: Lost Coast, Valve geliştirme ekibinin sesli yorumlarını içermektedir."
N/A995"[english]GAMEUI_LostCoastHasCommentary" "Half-Life 2: Lost Coast includes audio commentary, spoken by members of the Valve development team."
N/A996"GAMEUI_Commentary_WhatIs" "Yorum modu, Valve geliştirme ekibinin sesli yorumlarını içeren bilgi baloncuklarına erişimi sağlamaktadır."
N/A997"[english]GAMEUI_Commentary_WhatIs" "Commentary mode allows access to information nodes, containing audio commentary spoken by members of the Valve development team."
N/A998"GAMEUI_Commentary_HowToUse" "Bir bilgi baloncuğunu başlatmak veya durdurmak için, baloncukların üzerine nişan alıp KULLAN tuşuna basın."
N/A999"[english]GAMEUI_Commentary_HowToUse" "To start or stop a commentary node, aim your crosshairs at any balloon icon and then press your USE key."
N/A1000"GAMEUI_Commentary_HowToUse_Attack" "Bir bilgi baloncuğunu başlatmak veya durdurmak için, baloncukların üzerine nişan alıp BİRİNCİL SALDIRI tuşuna basın."
N/A1001"[english]GAMEUI_Commentary_HowToUse_Attack" "To start or stop a commentary node, aim your crosshairs at any balloon icon and then press your PRIMARY FIRE key."
N/A1002"GAMEUI_COMMENTARY_GOD" "(Oyunu yorum kipinde oynarken, oyun içinde yaralanmazsınız.)"
N/A1003"[english]GAMEUI_COMMENTARY_GOD" "(While playing the game in commentary mode, you will be invulnerable to damage and achievements will not be awarded.)"
N/A1004"GAMEUI_Commentary_Console_Explanation" "'Açıklama İşaretleri' Valve geliştirme takımından yorumlar içerir. Bir işareti başlatmak veya durdurmak için, balon simgesine nişan alın ve BİRİNCİL SALDIRI tuşuna basın."
N/A1005"[english]GAMEUI_Commentary_Console_Explanation" "'Commentary nodes' contain audio commentary by the Valve development team. To start or stop a node, aim at any balloon icon and press your USE button. (You will be invulnerable to damage while listening to a node. Achievements can not be earned in commentary mode.)"
N/A1006"GAMEUI_AudioSpokenLanguage" "Dublaj dili"
N/A1007"[english]GAMEUI_AudioSpokenLanguage" "Audio (spoken) language"
N/A1008"GameUI_ThirdPartyTechCredits" "3. parti teknoloji sağlayıcıları"
N/A1009"[english]GameUI_ThirdPartyTechCredits" "3rd Party"
N/A1010"GameUI_ThirdPartyAudio_Title" "3. PARTİ SES TEKNOLOJİSİ"
N/A1011"[english]GameUI_ThirdPartyAudio_Title" "3rd PARTY AUDIO TECHNOLOGY"
N/A1012"GameUI_ThirdPartyVideo_Title" "3. PARTİ VIDEO TEKNOLOJİSİ"
N/A1013"[english]GameUI_ThirdPartyVideo_Title" "3rd PARTY VIDEO TECHNOLOGY"
N/A1014"GAMEUI_RequiresRestart" "(Yeniden başlatma gerekir)"
N/A1015"[english]GAMEUI_RequiresRestart" "(Requires restart)"
N/A1016"GameUI_ChangeLanguageRestart_OkButton" "Yeniden Başlat"
N/A1017"[english]GameUI_ChangeLanguageRestart_OkButton" "Restart Now"
N/A1018"GameUI_ChangeLanguageRestart_CancelButton" "İptal"
N/A1019"[english]GameUI_ChangeLanguageRestart_CancelButton" "Cancel"
N/A1020"GameUI_ChangeLanguageRestart_Title" "DUBLAJ DİLİNİ DEĞİŞTİR"
N/A1021"[english]GameUI_ChangeLanguageRestart_Title" "Spoken Audio Language"
N/A1022"GameUI_ChangeLanguageRestart_Info" "Dublaj dilini değiştirmek için bu oyunu yeniden başlatmalısınız.\n\nŞimdi yeniden başlatmak ister misiniz?"
N/A1023"[english]GameUI_ChangeLanguageRestart_Info" "The game must restart in order to change the spoken audio language.\n\nWould you like to restart now?"
N/A1024"GameUI64_64BitNotice" "64-bit kipi etkin"
N/A1025"[english]GameUI64_64BitNotice" "64-bit mode active"
N/A1026"GameUI_LoadCommentary" "GELİŞTİRİCİ YORUMLARI"
N/A1027"[english]GameUI_LoadCommentary" "DEVELOPER COMMENTARY"
N/A1028"GameUI_LoadCommentaryHelp" "Aşağıdaki listeden bir yorum parçası seçin, ve daha sonra 'Oyunu yükle' bölümüne tıklayın."
N/A1029"[english]GameUI_LoadCommentaryHelp" "Select a commentary track in the list below, then click 'Load game'."
N/A1030"GameUI_NoCommentaryItemsToDisplay" "Yorum parçası bulunmuyor."
N/A1031"[english]GameUI_NoCommentaryItemsToDisplay" "No commentary tracks available."
N/A1032"GameUI_CommentaryUnlock" "Yorumunu açmak için o bölümü tamamla."
N/A1033"[english]GameUI_CommentaryUnlock" "Complete a chapter to unlock its commentary."
N/A1034"GameUI_A_BUTTON" "A Tuşu"
N/A1035"[english]GameUI_A_BUTTON" "A Button"
N/A1036"GameUI_B_BUTTON" "B Tuşu"
N/A1037"[english]GameUI_B_BUTTON" "B Button"
N/A1038"GameUI_X_BUTTON" "X Tuşu"
N/A1039"[english]GameUI_X_BUTTON" "X Button"
N/A1040"GameUI_Y_BUTTON" "Y Tuşu"
N/A1041"[english]GameUI_Y_BUTTON" "Y Button"
N/A1042"GameUI_L_TRIGGER" "Sol Tetik"
N/A1043"[english]GameUI_L_TRIGGER" "Left Trigger"
N/A1044"GameUI_R_TRIGGER" "Sağ Tetik"
N/A1045"[english]GameUI_R_TRIGGER" "Right Trigger"
N/A1046"GameUI_L_SHOULDER" "Sol Omuz Tuşu"
N/A1047"[english]GameUI_L_SHOULDER" "Left Shoulder"
N/A1048"GameUI_R_SHOULDER" "Sağ Omuz Tuşu"
N/A1049"[english]GameUI_R_SHOULDER" "Right Shoulder"
N/A1050"GameUI_Icons_UP" "U"
N/A1051"[english]GameUI_Icons_UP" "U"
N/A1052"GameUI_Icons_DOWN" "D"
N/A1053"[english]GameUI_Icons_DOWN" "D"
N/A1054"GameUI_Icons_LEFT" "L"
N/A1055"[english]GameUI_Icons_LEFT" "L"
N/A1056"GameUI_Icons_RIGHT" "R"
N/A1057"[english]GameUI_Icons_RIGHT" "R"
N/A1058"GameUI_Icons_DPAD" "C"
N/A1059"[english]GameUI_Icons_DPAD" "C"
N/A1060"GameUI_Icons_START" "5"
N/A1061"[english]GameUI_Icons_START" "5"
N/A1062"GameUI_Icons_BACK" "4"
N/A1063"[english]GameUI_Icons_BACK" "4"
N/A1064"GameUI_Icons_STICK1" "6"
N/A1065"[english]GameUI_Icons_STICK1" "6"
N/A1066"GameUI_Icons_STICK2" "7"
N/A1067"[english]GameUI_Icons_STICK2" "7"
N/A1068"GameUI_Icons_S1_UP" "6"
N/A1069"[english]GameUI_Icons_S1_UP" "6"
N/A1070"GameUI_Icons_S2_UP" "7"
N/A1071"[english]GameUI_Icons_S2_UP" "7"
N/A1072"GameUI_Icons_LSTICK" "6"
N/A1073"[english]GameUI_Icons_LSTICK" "6"
N/A1074"GameUI_Icons_RSTICK" "7"
N/A1075"[english]GameUI_Icons_RSTICK" "7"
N/A1076"GameUI_Icons_A_BUTTON" "A"
N/A1077"[english]GameUI_Icons_A_BUTTON" "A"
N/A1078"GameUI_Icons_B_BUTTON" "B"
N/A1079"[english]GameUI_Icons_B_BUTTON" "B"
N/A1080"GameUI_Icons_X_BUTTON" "X"
N/A1081"[english]GameUI_Icons_X_BUTTON" "X"
N/A1082"GameUI_Icons_Y_BUTTON" "Y"
N/A1083"[english]GameUI_Icons_Y_BUTTON" "Y"
N/A1084"GameUI_Icons_L_SHOULDER" "2"
N/A1085"[english]GameUI_Icons_L_SHOULDER" "2"
N/A1086"GameUI_Icons_R_SHOULDER" "3"
N/A1087"[english]GameUI_Icons_R_SHOULDER" "3"
N/A1088"GameUI_Icons_L_TRIGGER" "0"
N/A1089"[english]GameUI_Icons_L_TRIGGER" "0"
N/A1090"GameUI_Icons_R_TRIGGER" "1"
N/A1091"[english]GameUI_Icons_R_TRIGGER" "1"
N/A1092"GameUI_Icons_LEFTCURSOR" "8"
N/A1093"[english]GameUI_Icons_LEFTCURSOR" "8"
N/A1094"GameUI_Icons_RIGHTCURSOR" "9"
N/A1095"[english]GameUI_Icons_RIGHTCURSOR" "9"
N/A1096"GameUI_Icons_UPCURSOR" "<"
N/A1097"[english]GameUI_Icons_UPCURSOR" "<"
N/A1098"GameUI_Icons_DOWNCURSOR" ">"
N/A1099"[english]GameUI_Icons_DOWNCURSOR" ">"
N/A1100"GameUI_Icons_NONE" "< tuş atanmadı >"
N/A1101"[english]GameUI_Icons_NONE" "< not assigned >"
N/A1102"GameUI_KeyNames_UP" "D-pad yukarı"
N/A1103"[english]GameUI_KeyNames_UP" "D-pad up"
N/A1104"GameUI_KeyNames_DOWN" "D-pad aşağı"
N/A1105"[english]GameUI_KeyNames_DOWN" "D-pad down"
N/A1106"GameUI_KeyNames_LEFT" "D-pad sol"
N/A1107"[english]GameUI_KeyNames_LEFT" "D-pad left"
N/A1108"GameUI_KeyNames_RIGHT" "D-pad sağ"
N/A1109"[english]GameUI_KeyNames_RIGHT" "D-pad right"
N/A1110"GameUI_KeyNames_START" "START tuşu"
N/A1111"[english]GameUI_KeyNames_START" "START button"
N/A1112"GameUI_KeyNames_BACK" "GERİ tuşu"
N/A1113"[english]GameUI_KeyNames_BACK" "BACK button"
N/A1114"GameUI_KeyNames_STICK1" "LS"
N/A1115"[english]GameUI_KeyNames_STICK1" "left stick button"
N/A1116"GameUI_KeyNames_STICK2" "RS"
N/A1117"[english]GameUI_KeyNames_STICK2" "right stick button"
N/A1118"GameUI_KeyNames_S1_UP" "LS"
N/A1119"[english]GameUI_KeyNames_S1_UP" "left stick"
N/A1120"GameUI_KeyNames_S2_UP" "RS"
N/A1121"[english]GameUI_KeyNames_S2_UP" "right stick"
N/A1122"GameUI_KeyNames_LSTICK" "LS"
N/A1123"[english]GameUI_KeyNames_LSTICK" "left stick"
N/A1124"GameUI_KeyNames_RSTICK" "RS"
N/A1125"[english]GameUI_KeyNames_RSTICK" "right stick"
N/A1126"GameUI_KeyNames_A_BUTTON" "A tuşu"
N/A1127"[english]GameUI_KeyNames_A_BUTTON" "A button"
N/A1128"GameUI_KeyNames_B_BUTTON" "B tuşu"
N/A1129"[english]GameUI_KeyNames_B_BUTTON" "B button"
N/A1130"GameUI_KeyNames_X_BUTTON" "X tuşu"
N/A1131"[english]GameUI_KeyNames_X_BUTTON" "X button"
N/A1132"GameUI_KeyNames_Y_BUTTON" "Y tuşu"
N/A1133"[english]GameUI_KeyNames_Y_BUTTON" "Y button"
N/A1134"GameUI_KeyNames_L_SHOULDER" "LB"
N/A1135"[english]GameUI_KeyNames_L_SHOULDER" "left bumper"
N/A1136"GameUI_KeyNames_R_SHOULDER" "RB"
N/A1137"[english]GameUI_KeyNames_R_SHOULDER" "right bumper"
N/A1138"GameUI_KeyNames_L_TRIGGER" "LT"
N/A1139"[english]GameUI_KeyNames_L_TRIGGER" "left trigger"
N/A1140"GameUI_KeyNames_R_TRIGGER" "RT"
N/A1141"[english]GameUI_KeyNames_R_TRIGGER" "right trigger"
N/A1142"GameUI_Game" "OYUN" [$GAMECONSOLE]
N/A1143"[english]GameUI_Game" "GAME"
N/A1144"GameUI_Controller" "OYUN KUMANDASI"
N/A1145"[english]GameUI_Controller" "CONTROLLER"
N/A1146"GameUI_Buttons" "TUŞLAR"
N/A1147"[english]GameUI_Buttons" "BUTTONS"
N/A1148"GameUI_RestoreDefaults" "VARSAYILANA GERİ DÖN"
N/A1149"[english]GameUI_RestoreDefaults" "RESTORE DEFAULTS"
N/A1150"GameUI_Accept" "Kabul"
N/A1151"[english]GameUI_Accept" "Accept"
N/A1152"GameUI_Select" "Seç"
N/A1153"[english]GameUI_Select" "Select"
N/A1154"GameUI_Refresh" "Yenile"
N/A1155"[english]GameUI_Refresh" "Refresh"
N/A1156"GameUI_Sort" "Sıralama"
N/A1157"[english]GameUI_Sort" "Sort"
N/A1158"GameUI_ExitLobby" "Çıkış"
N/A1159"[english]GameUI_ExitLobby" "Exit"
N/A1160"GameUI_ChangeTeam" "Takım Değiştir"
N/A1161"[english]GameUI_ChangeTeam" "Change Team"
N/A1162"GameUI_ChangeGameSettings" "Ayarları Değiştir"
N/A1163"[english]GameUI_ChangeGameSettings" "Change Settings"
N/A1164"GameUI_PlayerReview" "Oyuncu İncelemesi"
N/A1165"[english]GameUI_PlayerReview" "Player Review"
N/A1166"GameUI_StartGame" "Oyunu Başlat"
N/A1167"[english]GameUI_StartGame" "Start Game"
N/A1168"GameUI_StopCountdown" "Geri Sayımı İptal Et"
N/A1169"[english]GameUI_StopCountdown" "Cancel Countdown"
N/A1170"GameUI_Console_FileCorrupt" "Seçilen depolama aygıtı bozuk veya açılamaz bir dosya içeriyor. Lütfen başka bir depolama aygıtı seçin veya bozuk dosyayı silin."
N/A1171"[english]GameUI_Console_FileCorrupt" "The selected storage device contains a file that is corrupted or not able to be opened. Please choose another storage device or delete the corrupted file."
N/A1172"GameUI_AppChooser_SelectGame" "OYUN SEÇ:"
N/A1173"[english]GameUI_AppChooser_SelectGame" "SELECT GAME:"
N/A1174"GameUI_Yes" "Evet"
N/A1175"[english]GameUI_Yes" "Yes"
N/A1176"GameUI_No" "Hayır"
N/A1177"[english]GameUI_No" "No"
N/A1178"GameUI_Console_QuitWarning" "Çıkış yapmak istediğinize emin misiniz?\nKaydedilmemiş verilerin tümü kaybedilecek."
N/A1179"[english]GameUI_Console_QuitWarning" "Are you sure you want to quit?\nAll unsaved progress will be lost."
N/A1180"GameUI_Console_StorageRemovedTitle" "Depolama Aygıtı Kaldırıldı"
N/A1181"[english]GameUI_Console_StorageRemovedTitle" "Storage Device Removed"
N/A1182"GameUI_Console_StorageRemovedBody" "Depolama aygıtı olmadan ilerlemenizi kaydedemezsiniz. Başka bir depolama aygıtı seçmek ister misiniz?"
N/A1183"[english]GameUI_Console_StorageRemovedBody" "You will not be able to save your progress without a storage device. Would you like to select another storage device?"
N/A1184"GameUI_Console_StorageNeededBody" "Depolama aygıtı olmadan oynamaya devam edemezsiniz. Başka bir depolama aygıtı seçmek ister misiniz?"
N/A1185"[english]GameUI_Console_StorageNeededBody" "You will not be able to continue playing without a storage device. Would you like to select another storage device?"
N/A1186"GameUI_Console_StorageChange" "Depolama Aygıtını Değiştir"
N/A1187"[english]GameUI_Console_StorageChange" "Change Storage Device"
N/A1188"GameUI_Console_StorageTooFullTitle" "Depolama Aygıtı Dolu"
N/A1189"[english]GameUI_Console_StorageTooFullTitle" "Storage Device Full"
N/A1190"GameUI_Console_StorageTooFullBody" "Seçilen depolama aygıtı oyun kaydı oluşturmak için yeterli alana sahip değil. Başka bir depolama aygıtı seçmek ister misiniz?"
N/A1191"[english]GameUI_Console_StorageTooFullBody" "The selected storage device does not have enough space to create new saved games. Would you like to select another storage device?"
N/A1192"GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedTitle" "Depolama Aygıtı Seçilmedi"
N/A1193"[english]GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedTitle" "No Storage Device Selected"
N/A1194"GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedBody" "Depolama aygıtı seçmek ister misiniz?\n\n'Hayır' seçeneği oyunu oynamanıza izin verir ancak ilerlemenizi kayıt edemezsiniz."
N/A1195"[english]GameUI_Console_NoStorageDeviceSelectedBody" "Would you like to select a storage device?\n\nChoosing 'No' will let you play the game, but you will not be able to save your progress."
N/A1196"GameUI_Console_NoUserProfileSelectedTitle" "Oyuncu Profili Seçilmedi"
N/A1197"[english]GameUI_Console_NoUserProfileSelectedTitle" "No Gamer Profile Selected"
N/A1198"GameUI_Console_NoUserProfileSelectedBody" "Bir oyuncu profili seçmek ister misiniz?\n'Hayır' seçimi oyunu oynamanıza izin verir fakat ilerlemenizi kaydedemezsiniz."
N/A1199"[english]GameUI_Console_NoUserProfileSelectedBody" "Would you like to select a gamer profile?\nChoosing 'No' will let you play the game, but you will not be able to save your progress."
N/A1200"GameUI_Console_UserProfileRequiredBody" "Bu eylem için önce giriş yapmanız gereklidir.\nBir oyuncu profili seçmek ister misiniz?"
N/A1201"[english]GameUI_Console_UserProfileRequiredBody" "This action requires that you be signed in.\nWould you like to select a gamer profile?"
N/A1202"GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "Bu eylem için depolama aygıtı seçmeniz gerekir.\n\nDepolama aygıtı seçmek ister misiniz?"
N/A1203"[english]GameUI_Console_StorageDeviceRequiredBody" "This action requires that you select a storage device.\n\nWould you like to select a storage device?"
N/A1204"GameUI_Achievement_Awarded" "Başarım Kazanıldı"
N/A1205"[english]GameUI_Achievement_Awarded" "Achievement Unlocked"
N/A1206"GameUI_Achievement_Progress" "Başarım İlerlemesi"
N/A1207"[english]GameUI_Achievement_Progress" "Achievement Progress"
N/A1208"GameUI_Achievement_Progress_Fmt" "%s1 (%s2/%s3)"
N/A1209"[english]GameUI_Achievement_Progress_Fmt" "%s1 (%s2/%s3)"
N/A1210"GameUI_Achievement_Locked" "Kazanılmayan"
N/A1211"[english]GameUI_Achievement_Locked" "Locked"
N/A1212"GameUI_Achievement_Unlocked" "Kazanılan"
N/A1213"[english]GameUI_Achievement_Unlocked" "Unlocked"
N/A1214"GameUI_Achievements_Title" "Başarımlarım"
N/A1215"[english]GameUI_Achievements_Title" "My Achievements"
N/A1216"GameUI_Achievements_SteamRequired_Title" "Steam Girişi Gerekli"
N/A1217"[english]GameUI_Achievements_SteamRequired_Title" "Steam Login Required"
N/A1218"GameUI_Achievements_SteamRequired_Message" "Başarımları kazanmak veya görüntülemek için Steam'e giriş yapmalısınız."
N/A1219"[english]GameUI_Achievements_SteamRequired_Message" "You must be logged in to Steam to unlock or view Achievements."
N/A1220"GameUI_Achievements_EnterGameToSeeProgress" "İlerlemeyi görmek için oyuna girin"
N/A1221"[english]GameUI_Achievements_EnterGameToSeeProgress" "Enter game to see progress"
N/A1222"GameUI_Achievement_Points" "%s1G"
N/A1223"[english]GameUI_Achievement_Points" "%s1G"
N/A1224"GameUI_Achievement_Menu_Range" "%s1 / %s2"
N/A1225"[english]GameUI_Achievement_Menu_Range" "%s1 of %s2"
N/A1226"GameUI_Achievements_Earned" "Kazanılan Toplam Başarımlar"
N/A1227"[english]GameUI_Achievements_Earned" "Achievements Earned:"
N/A1228"GameUI_Console_UserSettings" "Kullanıcı Ayarları"
N/A1229"[english]GameUI_Console_UserSettings" "User Settings"
N/A1230"GameUI_Console_SaveGames" "Kayıtlı Oyunlar"
N/A1231"[english]GameUI_Console_SaveGames" "Saved Games"
N/A1232"GameUI_Console_Ep1_Saves" "HL2: Episode One Kayıtları"
N/A1233"[english]GameUI_Console_Ep1_Saves" "HL2: Episode One Saves"
N/A1234"GameUI_Console_Ep2_Saves" "HL2: Episode Two Kayıtları"
N/A1235"[english]GameUI_Console_Ep2_Saves" "HL2: Episode Two Saves"
N/A1236"GameUI_Console_Portal_Saves" "Portal Kayıtları"
N/A1237"[english]GameUI_Console_Portal_Saves" "Portal Saves"
N/A1238"GameUI_Console_TF2_Saves" "Team Fortress 2 Kayıtları"
N/A1239"[english]GameUI_Console_TF2_Saves" "Team Fortress 2 Saves"
N/A1240"GameUI_Console_HL2_Saves" "Half-Life 2 Kayıtları"
N/A1241"[english]GameUI_Console_HL2_Saves" "Half-Life 2 Saves"
N/A1242"GameUI_LoadFailed" "Yükleme Başarısız"
N/A1243"[english]GameUI_LoadFailed" "Load Failed"
N/A1244"GameUI_LoadFailed_Description" "Depolama aygıtı yüklenirken kaldırılmış veya dosya bozuk.\n\nOyun kaydı yüklenemiyor."
N/A1245"[english]GameUI_LoadFailed_Description" "A storage device was removed while loading, or a file was corrupt.\n\nUnable to load save game."
N/A1246"HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Kemik Kırıcı"
N/A1247"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_NAME" "Bone Breaker"
N/A1248"HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_DESC" "30 düşmanı fizik nesneleri fırlatarak öldür."
N/A1249"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHPHYSICS_DESC" "Kill 30 enemies with thrown physics objects."
N/A1250"HLX_KILL_ENEMY_WITHHOPPERMINE_NAME" "Ölümcül Hasat"
N/A1251"[english]HLX_KILL_ENEMY_WITHHOPPERMINE_NAME" "Deadly Harvest"
N/A1252"HLX_KILL_ENEMY_WITHHOPPERMINE_DESC" "Zıpzıp mayın ile bir düşman öldür."
N/A1253"[english]HLX_KILL_ENEMY_WITHHOPPERMINE_DESC" "Kill an enemy by planting a hopper mine."
N/A1254"HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_NAME" "Kesici Saldırı!"
N/A1255"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_NAME" "Hack Attack!"
N/A1256"HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_DESC" "Sivilkeser ile beş düşman öldür."
N/A1257"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHMANHACK_DESC" "Kill five enemies with a Manhack."
N/A1258"HLX_KILL_SOLDIER_WITHHISGRENADE_NAME" "Sahibe Geri Dönüş"
N/A1259"[english]HLX_KILL_SOLDIER_WITHHISGRENADE_NAME" "Hot Potat0wned"
N/A1260"HLX_KILL_SOLDIER_WITHHISGRENADE_DESC" "Combine askerini kendi el bombasıyla öldür."
N/A1261"[english]HLX_KILL_SOLDIER_WITHHISGRENADE_DESC" "Kill a Combine soldier with his own grenade."
N/A1262"HLX_KILL_ENEMIES_WITHONEENERGYBALL_NAME" "Doğa Dostu"
N/A1263"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHONEENERGYBALL_NAME" "Conservationist"
N/A1264"HLX_KILL_ENEMIES_WITHONEENERGYBALL_DESC" "Beş düşmanı aynı enerji topuyla öldür."
N/A1265"[english]HLX_KILL_ENEMIES_WITHONEENERGYBALL_DESC" "Kill five enemies with the same energy ball."
N/A1266"HLX_KILL_ELITESOLDIER_WITHHISENERGYBALL_NAME" "Hızlı Düşün!"
N/A1267"[english]HLX_KILL_ELITESOLDIER_WITHHISENERGYBALL_NAME" "Think Fast!"
N/A1268"HLX_KILL_ELITESOLDIER_WITHHISENERGYBALL_DESC" "Özel Birlik Askerini kendi enerji topuyla öldür."
N/A1269"[english]HLX_KILL_ELITESOLDIER_WITHHISENERGYBALL_DESC" "Kill an Elite Soldier with his own energy ball."
N/A1270"EPX_GET_ZOMBINEGRENADE_NAME" "Mezar Soyguncusu"
N/A1271"[english]EPX_GET_ZOMBINEGRENADE_NAME" "Grave Robber"
N/A1272"EPX_GET_ZOMBINEGRENADE_DESC" "Bir Zombine'ın el bombasını çal."
N/A1273"[english]EPX_GET_ZOMBINEGRENADE_DESC" "Steal a Zombine's grenade."
N/A1274"EPX_KILL_ZOMBIES_WITHFLARES_NAME" "Zombikü"
N/A1275"[english]EPX_KILL_ZOMBIES_WITHFLARES_NAME" "Zombie-que"
N/A1276"EPX_KILL_ZOMBIES_WITHFLARES_DESC" "İşaret fişeklerini kullanarak 15 zombiyi yak."
N/A1277"[english]EPX_KILL_ZOMBIES_WITHFLARES_DESC" "Use flares to light 15 zombies on fire."
N/A1278"GameUI_Language_ExtendedChars" " "
N/A1279"[english]GameUI_Language_ExtendedChars" ""
N/A1280"GameUI_Language_English" "İngilizce"
N/A1281"[english]GameUI_Language_English" "English"
N/A1282"GameUI_Language_German" "Almanca"
N/A1283"[english]GameUI_Language_German" "German"
N/A1284"GameUI_Language_French" "Fransızca"
N/A1285"[english]GameUI_Language_French" "French"
N/A1286"GameUI_Language_Italian" "İtalyanca"
N/A1287"[english]GameUI_Language_Italian" "Italian"
N/A1288"GameUI_Language_Korean" "Korece"
N/A1289"[english]GameUI_Language_Korean" "Korean"
N/A1290"GameUI_Language_Spanish" "İspanyolca"
N/A1291"[english]GameUI_Language_Spanish" "Spanish"
N/A1292"GameUI_Language_Simplified_Chinese" "Basitleştirilmiş_Çince"
N/A1293"[english]GameUI_Language_Simplified_Chinese" "Simplified_Chinese"
N/A1294"GameUI_Language_Traditional_Chinese" "Geleneksel_Çince"
N/A1295"[english]GameUI_Language_Traditional_Chinese" "Traditional_Chinese"
N/A1296"GameUI_Language_Russian" "Rusça"
N/A1297"[english]GameUI_Language_Russian" "Russian"
N/A1298"GameUI_Language_Thai" "Tayca"
N/A1299"[english]GameUI_Language_Thai" "Thai"
N/A1300"GameUI_Language_Japanese" "Japonca"
N/A1301"[english]GameUI_Language_Japanese" "Japanese"
N/A1302"GameUI_Language_Portuguese" "Portekizce"
N/A1303"[english]GameUI_Language_Portuguese" "Portuguese"
N/A1304"GameUI_Language_Polish" "Lehçe"
N/A1305"[english]GameUI_Language_Polish" "Polish"
N/A1306"GameUI_Language_Danish" "Danca"
N/A1307"[english]GameUI_Language_Danish" "Danish"
N/A1308"GameUI_Language_Dutch" "Flemenkçe"
N/A1309"[english]GameUI_Language_Dutch" "Dutch"
N/A1310"GameUI_Language_Finnish" "Fince"
N/A1311"[english]GameUI_Language_Finnish" "Finnish"
N/A1312"GameUI_Language_Norwegian" "Norveççe"
N/A1313"[english]GameUI_Language_Norwegian" "Norwegian"
N/A1314"GameUI_Language_Swedish" "İsveççe"
N/A1315"[english]GameUI_Language_Swedish" "Swedish"
N/A1316"GameUI_LoadDialog_Hr_Min" "%s1 saat %s2 dakika"
N/A1317"[english]GameUI_LoadDialog_Hr_Min" "%s1 hr %s2 min"
N/A1318"GameUI_LoadDialog_Min_Sec" "%s1 dakika %s2 saniye"
N/A1319"[english]GameUI_LoadDialog_Min_Sec" "%s1 min %s2 sec"
N/A1320"GameUI_LoadDialog_Sec" "%s1 saniye"
N/A1321"[english]GameUI_LoadDialog_Sec" "%s1 seconds"
N/A1322"GameUI_DisableSprays" "Spreyleri Devre Dışı Bırak"
N/A1323"[english]GameUI_DisableSprays" "Disable Sprays"
N/A1324"GameUI_FOV" "Görüş alanı"
N/A1325"[english]GameUI_FOV" "Field of view"
N/A1326"GameUI_EnableHUDMinMode" "Basit HUD"
N/A1327"[english]GameUI_EnableHUDMinMode" "Enable Minimal HUD"
N/A1328"GameUI_DownloadFilter_Title" "Oyun sunucusu bilgisayarınıza\nözel içerik indirmeyi denediğinde"
N/A1329"[english]GameUI_DownloadFilter_Title" "When a game server tries to download\ncustom content to your computer"
N/A1330"GameUI_DownloadFilter_ALL" "Sunucudaki özel dosyaları indir"
N/A1331"[english]GameUI_DownloadFilter_ALL" "Allow all custom files from server"
N/A1332"GameUI_DownloadFilter_NoSounds" "Özel sesleri indirme"
N/A1333"[english]GameUI_DownloadFilter_NoSounds" "Do not download custom sounds"
N/A1334"GameUI_DownloadFilter_None" "Özel dosyaların hiçbirini indirme"
N/A1335"[english]GameUI_DownloadFilter_None" "Do not download any custom files"
N/A1336"GameUI_GameMenu_CharacterSetup" "KARAKTER BİLGİSİ VE KURULUMU"
N/A1337"[english]GameUI_GameMenu_CharacterSetup" "CHARACTER INFO AND SETUP"
N/A1338"GameUI_CustomTab_Title" "Özel Sunucular"
N/A1339"[english]GameUI_CustomTab_Title" "Custom Servers"
N/A1340"GameUI_CustomTab_Explanation" "Sunucu tarayıcı pencerenin üst kısmında 'Özel' adında yeni bir sekmeye sahip"
N/A1341"[english]GameUI_CustomTab_Explanation" "The server browser has a new tab at the top of the window called 'Custom'"
N/A1342"GameUI_CustomTab_Explanation2" "Bu sunucular topluluk üyeleri tarafından varsayılan oyun deneyimini değiştirmek için modifiye edilmiştir. %game% oyununun modifiye edilmiş sürümünü oynamak istiyorsanız özel sekmesine tıklamayı deneyin."
N/A1343"[english]GameUI_CustomTab_Explanation2" "Servers listed there have been modified by members of the community to change the default game experience. Try clicking the custom tab if you want to play modified versions of %game%."
N/A1344"GameUI_CustomTab_Explanation3" "Özel sunucular hakkında daha fazla bilgi için izleyen bağlantıya tıklayabilirsiniz (bağlantı varsayılan web tarayıcınızda açılacaktır)"
N/A1345"[english]GameUI_CustomTab_Explanation3" "You can click the following link to read more about custom servers (link will open your default web browser)"
N/A1346"GameUI_CustomTab_Link" "Özel sunucular hakkında daha fazla bilgi"
N/A1347"[english]GameUI_CustomTab_Link" "More information about custom servers"
N/A1348"GameUI_ReplayDemoBrowser" "Demo Tekrarı Tarayıcısı"
N/A1349"[english]GameUI_ReplayDemoBrowser" "Replay Demo Browser"
N/A1350"GameUI_ReplayDemoBrowser_Demos" "Demolar"
N/A1351"[english]GameUI_ReplayDemoBrowser_Demos" "Demos"
N/A1352"GameUI_ReplayDemoBrowser_Editor" "Düzenleyici"
N/A1353"[english]GameUI_ReplayDemoBrowser_Editor" "Editor"
N/A1354"GameUI_NoSteamStatsTracking" "İstatistiklerinizin izlenebilmesi için Steam'e bağlantı gereklidir.\nBağlantı sağlanıldığında size bildirilecek."
N/A1355"[english]GameUI_NoSteamStatsTracking" "A connection to Steam is required in order to track your statistics.\nOnce a connection has been established you will be notified."
N/A1356"GameUI_SteamStatsNowTracking" "Steam ile bağlantı sağlandı ve istatistikleriniz artık izlenebilecek."
N/A1357"[english]GameUI_SteamStatsNowTracking" "A connection to Steam has been established and your statistics will now be tracked."
N/A1358"GameUI_Matchmaking_Launch" "Başlat"
N/A1359"[english]GameUI_Matchmaking_Launch" "Launch"
N/A1360"GameUI_MatchMaker_CreateLobby" "Lobi Oluştur"
N/A1361"[english]GameUI_MatchMaker_CreateLobby" "Create Lobby"
N/A1362"GameUI_Matchmaker_Title" "Maç Lobileri"
N/A1363"[english]GameUI_Matchmaker_Title" "Match Maker Lobbies"
N/A1364"GameUI_Matchmaker_Lobby_Title" "Maç Lobisi"
N/A1365"[english]GameUI_Matchmaker_Lobby_Title" "Match Lobby"
N/A1366"GameUI_Matchmaker_Maxplayers" "Azami Oyuncu"
N/A1367"[english]GameUI_Matchmaker_Maxplayers" "Max Players"
N/A1368"GameUI_EnableOpenMic" "Mikrofonu etkinleştir"
N/A1369"[english]GameUI_EnableOpenMic" "Enable open mic"
N/A1370"GameUI_VoiceThreshold" "Mikrofon sesi eşiği"
N/A1371"[english]GameUI_VoiceThreshold" "Open mic volume threshold"
N/A1372}
N/A1373}