Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui polish.txt

From the Portal Wiki
Jump to: navigation, search
2121"[english]L4D360UI_KeyboardMouse" "Keyboard/Mouse"
2222"L4D360UI_Downloads" "Elementy pobrane"
2323"[english]L4D360UI_Downloads" "Downloads"
24N/A"L4D360UI_Friends" "Przyjaciele"
N/A24"L4D360UI_Friends" "Znajomi"
2525"[english]L4D360UI_Friends" "Friends"
2626"L4D360UI_CreateLobby" "Utwórz poczekalnię"
2727"[english]L4D360UI_CreateLobby" "Create Lobby"
165165"[english]L4D360UI_ReturnToLobby_Tip" "Call a vote to quit the campaign and return to the Lobby."
166166"L4D360UI_Lobby_NotInJoinableGame" "Nie jest w dostępnej grze"
167167"[english]L4D360UI_Lobby_NotInJoinableGame" "Not in Joinable Game"
168N/A"L4D360UI_Lobby_NotInJoinableGame_Tip" "Twój przyjaciel gra na całkowicie zapełnionym serwerze lub w trybie gry, do którego nie możesz dołączyć."
N/A168"L4D360UI_Lobby_NotInJoinableGame_Tip" "Twój znajomy gra na całkowicie zapełnionym serwerze lub w trybie gry, do którego nie możesz dołączyć."
169169"[english]L4D360UI_Lobby_NotInJoinableGame_Tip" "Friend is playing in a full server, or in a game mode that you are unable to join."
170170"L4D360UI_Lobby_CampaignUnavailable" "Kampania niedostępna"
171171"[english]L4D360UI_Lobby_CampaignUnavailable" "Campaign Unavailable"
279279"[english]L4D360UI_InGame" "In Game"
280280"L4D360UI_Mine" "Moje"
281281"[english]L4D360UI_Mine" "Mine"
282N/A"L4D360UI_SendFriendInvite" "Wyślij przyjacielowi zaproszenie do gry"
N/A282"L4D360UI_SendFriendInvite" "Wyślij znajomemu zaproszenie do gry"
283283"[english]L4D360UI_SendFriendInvite" "Send Friend a Game Invite"
284284"L4D360UI_ReviewPlayer" "Informacje o graczu"
285285"[english]L4D360UI_ReviewPlayer" "Review Player"
286286"L4D360UI_RequestInvite" "Poproś o zaproszenie do gry"
287287"[english]L4D360UI_RequestInvite" "Request a Game Invite"
288N/A"L4D360UI_FriendDetails" "Pokaż szczegóły przyjaciela"
N/A288"L4D360UI_FriendDetails" "Pokaż szczegóły znajomego"
289289"[english]L4D360UI_FriendDetails" "View Friend Details"
290290"L4D360UI_Native" "(Optymalna)"
291291"[english]L4D360UI_Native" "(Native)"
335335"[english]L4D360UI_Count_Players" "( %s1 Players )"
336336"L4D360UI_Count_Joinable_Games" "Liczba gier, do których możesz dołączyć: %s1"
337337"[english]L4D360UI_Count_Joinable_Games" "%s1 Joinable Games"
338N/A"L4D360UI_Count_Joinable_Friends" "Liczba przyjaciół w grach, do których możesz dołączyć: %s1"
N/A338"L4D360UI_Count_Joinable_Friends" "Liczba znajomych w grach, do których możesz dołączyć: %s1"
339339"[english]L4D360UI_Count_Joinable_Friends" "%s1 Friends Playing Joinable Games"
340N/A"L4D360UI_Count_Friends_Playing" "Dołącz do gry przyjaciela — gra %s1 Twoich przyjaciół."
N/A340"L4D360UI_Count_Friends_Playing" "Dołącz do gry znajomego - gra %s1 Twoich znajomych."
341341"[english]L4D360UI_Count_Friends_Playing" "Join a Friend's Game—You Have %s1 friends playing."
342342"L4D360UI_Count_System_Link_games" "Liczba gier w sieci LAN: %s1" [$WIN32]
343343"[english]L4D360UI_Count_System_Link_games" "%s1 LAN Games"
639639"[english]PORTAL2PS3_SaveDetail" "Player preferences and game progress"
640640"L4D360UI_GameSettings_LiveOpen" "USTAWIENIA GRY: GRA PUBLICZNA"
641641"[english]L4D360UI_GameSettings_LiveOpen" "GAME SETTINGS: PUBLIC GAME"
642N/A"L4D360UI_GameSettings_LiveFriends" "USTAWIENIA GRY: GRA TYLKO DLA PRZYJACIÓŁ"
N/A642"L4D360UI_GameSettings_LiveFriends" "USTAWIENIA GRY: GRA TYLKO DLA ZNAJOMYCH"
643643"[english]L4D360UI_GameSettings_LiveFriends" "GAME SETTINGS: FRIENDS-ONLY GAME"
644644"L4D360UI_GameSettings_SysLink" "USTAWIENIA GRY: GRA W SIECI LAN" [$WIN32]
645645"[english]L4D360UI_GameSettings_SysLink" "GAME SETTINGS: LAN GAME"
647647"[english]L4D360UI_GameSettings_SysLink" "GAME SETTINGS: SYSTEM LINK GAME"
648648"L4D360UI_GameSettings_Solo" "TRYB JEDNOOSOBOWY"
649649"[english]L4D360UI_GameSettings_Solo" "SINGLE PLAYER"
650N/A"L4D360UI_GameSettings_OfflineCoop" "GRA WSPÓLNA W TRYBIE OFFLINE"
N/A650"L4D360UI_GameSettings_OfflineCoop" "KOOPERACJA W TRYBIE OFFLINE"
651651"[english]L4D360UI_GameSettings_OfflineCoop" "OFFLINE CO-OP"
652652"L4D360UI_GameSettings_Commentary" "KOMENTARZE TWÓRCÓW"
653653"[english]L4D360UI_GameSettings_Commentary" "DEVELOPER COMMENTARY"
733733"[english]L4D360UI_SignIn_CancelSignIn" "Cancel"
734734"PORTAL2_SignIn_Title" "PROFIL GRACZA"
735735"[english]PORTAL2_SignIn_Title" "GAMER PROFILE"
736N/A"PORTAL2_MainMenu_CoOp" "WSPÓŁPRACA"
N/A736"PORTAL2_MainMenu_CoOp" "TRYB KOOPERACJI"
737737"[english]PORTAL2_MainMenu_CoOp" "PLAY COOPERATIVE GAME"
738738"PORTAL2_MainMenu_Solo" "TRYB JEDNOOSOBOWY"
739739"[english]PORTAL2_MainMenu_Solo" "PLAY SINGLE PLAYER"
753753"[english]PORTAL2_MainMenu_Quit" "QUIT"
754754"PORTAL2_MainMenu_Econ" "Robot Enrichment"
755755"[english]PORTAL2_MainMenu_Econ" "Robot Enrichment"
756N/A"L4D360UI_MainMenu_FriendsPlaying" "Liczba przyjaciół w grze: %s1"
N/A756"L4D360UI_MainMenu_FriendsPlaying" "Liczba znajomych w grze: %s1"
757757"[english]L4D360UI_MainMenu_FriendsPlaying" "Friends Playing: %s1"
758758"L4D360UI_MainMenu_SteamGroupServers" "Serwery grup Steam: %s1"
759759"[english]L4D360UI_MainMenu_SteamGroupServers" "Steam Group Servers: %s1"
760N/A"L4D360UI_MainMenu_SeeAll" "Graj z przyjaciółmi"
N/A760"L4D360UI_MainMenu_SeeAll" "Graj ze znajomymi"
761761"[english]L4D360UI_MainMenu_SeeAll" "Play Game With Friends"
762762"L4D360UI_MainMenu_ConnectToSteam" "Połącz ze Steam"
763763"[english]L4D360UI_MainMenu_ConnectToSteam" "Connect to Steam"
871871"[english]Portal2UI_Matchmaking_JoiningGame" "Your cooperative game is now starting, please wait..."
872872"Portal2UI_Matchmaking_NoFriends" "Żaden z Twoich znajomych nie jest aktualnie dostępny."
873873"[english]Portal2UI_Matchmaking_NoFriends" "No friends currently available."
874N/A"Portal2UI_Matchmaking_NoSystemLink" "Nie znaleziono gier wspólnych Portal 2 za pośrednictwem System Link. Poproś partnera o dołączenie do gry System Link."
N/A874"Portal2UI_Matchmaking_NoSystemLink" "Nie znaleziono gier Portal 2 w trybie kooperacji za pośrednictwem System Link. Poproś partnera o dołączenie do gry System Link."
875875"[english]Portal2UI_Matchmaking_NoSystemLink" "No Portal 2 cooperative games were discovered over System Link. Please have your partner join your System Link game."
876876"Portal2UI_Matchmaking_RefreshingFriends" "Aktualizowanie listy znajomych..."
877877"[english]Portal2UI_Matchmaking_RefreshingFriends" "Updating friends list..."
878N/A"Portal2UI_Matchmaking_RefreshingSystemLink" "Szukanie..."
N/A878"Portal2UI_Matchmaking_RefreshingSystemLink" "Wyszukiwanie..."
879879"[english]Portal2UI_Matchmaking_RefreshingSystemLink" "Searching..."
880880"Portal2UI_pvp_Invite_Footer" "Zaproś"
881881"[english]Portal2UI_pvp_Invite_Footer" "Invite"
882882"Portal2UI_pvp_Invite_Item" "ZAPROŚ"
883883"[english]Portal2UI_pvp_Invite_Item" "INVITE"
884N/A"Portal2UI_pvp_Invite_Item_Invited" "ZAPROSZONY"
N/A884"Portal2UI_pvp_Invite_Item_Invited" "ZAPROSZONO"
885885"[english]Portal2UI_pvp_Invite_Item_Invited" "INVITED"
886N/A"Portal2UI_pvp_Invite_Status" " (Zaproszony)"
N/A886"Portal2UI_pvp_Invite_Status" "(Zaproszono)"
887887"[english]Portal2UI_pvp_Invite_Status" " (Invited)"
888888"Portal2UI_pvp_Invite_Text" "Zagrajmy wspólnie w Portal 2!"
889889"[english]Portal2UI_pvp_Invite_Text" "Let's play Portal 2 online co-op."
895895"[english]Portal2UI_pvp_QuickMatch" "Find a partner online"
896896"Portal2UI_pvp_QuickMatch_caps" "ZNAJDŹ PARTNERA ONLINE"
897897"[english]Portal2UI_pvp_QuickMatch_caps" "FIND A PARTNER ONLINE"
898N/A"Portal2UI_pvp_QuickMatch_Confirm" "Tryb współpracy dostarcza najlepszych wrażeń, gdy grasz z przyjacielem.\nCzy chcesz połączyć się automatycznie z losowym partnerem online?"
N/A898"Portal2UI_pvp_QuickMatch_Confirm" "Tryb kooperacji dostarcza najlepszych wrażeń, gdy grasz ze znajomą osobą.\nCzy chcesz połączyć się automatycznie z losowym partnerem online?"
899899"[english]Portal2UI_pvp_QuickMatch_Confirm" "Cooperative mode is most fun with a friend.\nAre you sure you'd like to play with a randomly selected partner?"
900900"Portal2UI_pvp_OnlineOptions" "Xbox LIVE"
901901"[english]Portal2UI_pvp_OnlineOptions" "Xbox LIVE"
909909"[english]Portal2UI_pvp_FriendInfo_PlayingL4D1" "Playing Left 4 Dead"
910910"Portal2UI_pvp_FriendInfo_PlayingOB" "Gra w Orange Box"
911911"[english]Portal2UI_pvp_FriendInfo_PlayingOB" "Playing Orange Box"
912N/A"Portal2UI_pvp_FriendInfo_Away" "Niedostępny"
N/A912"Portal2UI_pvp_FriendInfo_Away" "Zaraz wracam"
913913"[english]Portal2UI_pvp_FriendInfo_Away" "Away"
914914"Portal2UI_pvp_FriendInfo_Busy" "Zajęty"
915915"[english]Portal2UI_pvp_FriendInfo_Busy" "Busy"
923923"[english]Portal2UI_pvp_NoFriendsPSN1" "No Friends Online"
924924"Portal2UI_pvp_NoFriendsPSN2" " "
925925"[english]Portal2UI_pvp_NoFriendsPSN2" " "
926N/A"Portal2UI_pvp_NoFriendsSteam1" "Dodaj znajomych Steam"
N/A926"Portal2UI_pvp_NoFriendsSteam1" "Dodaj znajomych ze Steam"
927927"[english]Portal2UI_pvp_NoFriendsSteam1" "Add Steam Friends"
928928"Portal2UI_pvp_NoFriendsSteam2" "Naciśnij SELECT, aby wejść do Steam"
929929"[english]Portal2UI_pvp_NoFriendsSteam2" "Press SELECT to access Steam"
943943"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayOnline" "Play Online"
944944"L4D360UI_MainMenu_PlayCoopLAN" "Graj w sieci LAN"
945945"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayCoopLAN" "Play on LAN"
946N/A"L4D360UI_MainMenu_PlaySplitscreen" "GRAJ WSPÓLNIE W TRYBIE OFFLINE"
N/A946"L4D360UI_MainMenu_PlaySplitscreen" "GRAJ TRYB KOOPERACJI OFFLINE"
947947"[english]L4D360UI_MainMenu_PlaySplitscreen" "PLAY OFFLINE CO-OP"
948948"PORTAL2_PlaySinglePlayer_Header" "TRYB JEDNOOSOBOWY"
949949"[english]PORTAL2_PlaySinglePlayer_Header" "SINGLE PLAYER"
967967"[english]Portal2UI_GoToCalibrationQ" "Calibration Course"
968968"Portal2UI_GoToCalibrationConfMsg" "Czy na pewno chcesz przejść z partnerem do testu kalibracyjnego?\nNiezapisany postęp w aktualnym pomieszczeniu testowym zostanie utracony."
969969"[english]Portal2UI_GoToCalibrationConfMsg" "Are you sure you want to take you and your partner to the Calibration Course?\nAll current test chamber progress will be lost."
970N/A"Portal2UI_EraseMPProgressQ" "Usuń postęp w trybie współpracy"
N/A970"Portal2UI_EraseMPProgressQ" "Usuń postęp w trybie kooperacji"
971971"[english]Portal2UI_EraseMPProgressQ" "Erase Co-op Progress"
972N/A"Portal2UI_EraseMPProgressConfMsg" "Czy chcesz usunąć postęp w trybie współpracy?\nTy i twój partner zostaniecie odesłani do testu kalibracyjnego, zaś cały aktualny postęp zostanie utracony."
N/A972"Portal2UI_EraseMPProgressConfMsg" "Czy chcesz usunąć postęp w trybie kooperacji?\nTy i twój partner zostaniecie odesłani do testu kalibracyjnego, zaś cały aktualny postęp zostanie utracony."
973973"[english]Portal2UI_EraseMPProgressConfMsg" "Permanently erase all saved co-op progress?\nYou and your partner will be taken to the Calibration Course, and all current progress will be lost."
974974"Portal2UI_LoadLastSaveQ" "ZAŁADUJ OSTATNI STAN GRY"
975975"[english]Portal2UI_LoadLastSaveQ" "Load Last Save?"
983983"[english]PORTAL2_DeleteSaveGame" "Delete"
984984"PORTAL2_NewSaveGameSlot" "Nowy zapis gry"
985985"[english]PORTAL2_NewSaveGameSlot" "New Saved Game Slot"
986N/A"PORTAL2_ChangeStorageDevice" "Zmień nośnik danych."
N/A986"PORTAL2_ChangeStorageDevice" "Zmień nośnik danych"
987987"[english]PORTAL2_ChangeStorageDevice" "Change Storage Device"
988988"PORTAL2_ButtonAction_Reset" "Zresetuj"
989989"[english]PORTAL2_ButtonAction_Reset" "Reset"
995995"[english]PORTAL2_ButtonAction_Save" "Save"
996996"PORTAL2_ButtonAction_Quit" "Wyjście"
997997"[english]PORTAL2_ButtonAction_Quit" "Quit"
998N/A"PORTAL2_ButtonAction_EraseMPProgress" "Usuń postęp w trybie współpracy"
N/A998"PORTAL2_ButtonAction_EraseMPProgress" "Usuń postęp w trybie kooperacji"
999999"[english]PORTAL2_ButtonAction_EraseMPProgress" "Erase Co-op Progress"
10001000"PORTAL2_ButtonAction_Load" "Wczytaj"
10011001"[english]PORTAL2_ButtonAction_Load" "Load"
10171017"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayTeamVersus" "Play Team Versus"
10181018"L4D360UI_MainMenu_PlayTeamScavenge" "Gra drużynowa"
10191019"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayTeamScavenge" "Play Team Game"
1020N/A"L4D360UI_MainMenu_PlayTeam_Tip" "Utwórz wraz z przyjaciółmi drużynę i zagraj przeciw innej drużynie."
N/A1020"L4D360UI_MainMenu_PlayTeam_Tip" "Utwórz wraz ze znajomymi drużynę i zagraj przeciw innej drużynie."
10211021"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayTeam_Tip" "Make a team with your friends to play against another team."
10221022"L4D360UI_MainMenu_PlayTeam_Tip_Disabled" "Aby grać online, musisz zalogować się w Xbox LIVE z uprawnieniami do gry wieloosobowej."
10231023"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayTeam_Tip_Disabled" "You must be signed in to Xbox LIVE with multiplayer privileges to play online."
10291029"[english]L4D360UI_MainMenu_LocalProfiles" "Gamer Profiles:"
10301030"L4D360UI_MainMenu_LocalProfilePlayer1" "Profil gracza: %s1"
10311031"[english]L4D360UI_MainMenu_LocalProfilePlayer1" "Gamer Profile: %s1"
1032N/A"L4D360UI_MainMenu_LocalProfilePlayer2" "Gracz drugi: %s1"
N/A1032"L4D360UI_MainMenu_LocalProfilePlayer2" "Drugi gracz: %s1"
10331033"[english]L4D360UI_MainMenu_LocalProfilePlayer2" "Player Two: %s1"
10341034"L4D360UI_QuickMatch_Tip" "Dołącz do gry online, która najlepiej pasuje do Twojego poziomu doświadczenia."
10351035"[english]L4D360UI_QuickMatch_Tip" "Join a game online that best matches your experience level."
10371037"[english]L4D360UI_QuickMatch_Offline_Tip" "Start an offline game where you left off. Jump to the latest incomplete chapter."
10381038"L4D360UI_QuickMatch_Versus_Tip" "Dołącz do gry online w trybie Kontra, która najlepiej pasuje do Twojego poziomu doświadczenia."
10391039"[english]L4D360UI_QuickMatch_Versus_Tip" "Join a Versus game online that best matches your experience level."
1040N/A"L4D360UI_MainMenu_Friends_Tip" "Poszukaj przyjaciół do gry lub załóż poczekalnię."
N/A1040"L4D360UI_MainMenu_Friends_Tip" "Poszukaj znajomych do gry lub załóż poczekalnię."
10411041"[english]L4D360UI_MainMenu_Friends_Tip" "Look for friends to play with or start a lobby."
1042N/A"L4D360UI_MainMenu_CoOp_Tip" "Zagraj wspólnie kampanię w trybie współpracy online."
N/A1042"L4D360UI_MainMenu_CoOp_Tip" "Zagraj wspólnie kampanię w trybie kooperacji online."
10431043"[english]L4D360UI_MainMenu_CoOp_Tip" "Play through a cooperative campaign online."
10441044"L4D360UI_MainMenu_Realism_Tip" "Podczas prawdziwej apokalipsy będzie już można liczyć tylko na towarzyszy."
10451045"[english]L4D360UI_MainMenu_Realism_Tip" "In a REAL apocalypse, good teamwork is all you'll have left."
1046N/A"L4D360UI_MainMenu_Solo_Tip" "Zagraj w kampanię offline z towarzyszami sterowanymi przez komputer. (W tym trybie nie mogą do Ciebie dołączać Twoi przyjaciele z rozgrywek online)."
N/A1046"L4D360UI_MainMenu_Solo_Tip" "Zagraj w kampanię offline z towarzyszami sterowanymi przez komputer (W tym trybie nie mogą do Ciebie dołączać Twoi znajomi)."
10471047"[english]L4D360UI_MainMenu_Solo_Tip" "Play an offline campaign with computer-controlled teammates. (Your online friends cannot join you in this mode.)"
1048N/A"L4D360UI_MainMenu_OfflineCoOp_Tip" "Zagraj offline z przyjacielem na podzielonym ekranie."
N/A1048"L4D360UI_MainMenu_OfflineCoOp_Tip" "Zagraj offline ze znajomym na podzielonym ekranie."
10491049"[english]L4D360UI_MainMenu_OfflineCoOp_Tip" "Play an offline splitscreen game with a friend."
10501050"L4D360UI_MainMenu_Versus_Tip" "Zagraj jako Ocaleni lub Zarażeni w grze online w trybie Kontra."
10511051"[english]L4D360UI_MainMenu_Versus_Tip" "Play as the Survivors or the Infected in an online Versus Mode game."
10751075"[english]L4D360UI_MainMenu_Quit_Tip" "Exit the game."
10761076"L4D360UI_MainMenu_DemoQuit_Tip" "Zakończ grę w wersji demonstracyjnej."
10771077"[english]L4D360UI_MainMenu_DemoQuit_Tip" "Quit Demo."
1078N/A"L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip" "Dołącz do aktywnej gry z przyjacielem lub w sieci lokalnej."
N/A1078"L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip" "Dołącz do aktywnej gry ze znajomym lub w sieci lokalnej."
10791079"[english]L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip" "Join an active game with a friend or on your local network."
10801080"L4D360UI_MainMenu_DemoVersion" "Niedostępne w wersji demonstracyjnej."
10811081"[english]L4D360UI_MainMenu_DemoVersion" "Not Available in Demo Version."
1082N/A"L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip_Disabled" "Nie ma żadnych aktywnych gier z przyjaciółmi ani w trybie LAN." [$WIN32]
N/A1082"L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip_Disabled" "Nie ma żadnych aktywnych gier ze znajomymi ani w trybie LAN." [$WIN32]
10831083"[english]L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip_Disabled" "There are no active games with friends or LAN games available."
1084N/A"L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip_Disabled" "Nie ma żadnych aktywnych gier z przyjaciółmi ani w trybie System Link." [$GAMECONSOLE]
N/A1084"L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip_Disabled" "Nie ma żadnych aktywnych gier ze znajomymi ani w trybie System Link." [$GAMECONSOLE]
10851085"[english]L4D360UI_MainMenu_SeeAll_Tip_Disabled" "There are no active games with friends or system link games available."
1086N/A"L4D360UI_MainMenu_PlayCoopWithFriends_Tip" "Poszukaj przyjaciół do gry lub załóż poczekalnię."
N/A1086"L4D360UI_MainMenu_PlayCoopWithFriends_Tip" "Poszukaj znajomych do gry lub załóż poczekalnię."
10871087"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayCoopWithFriends_Tip" "Look for friends to play with or start a lobby."
1088N/A"L4D360UI_MainMenu_PlayRealismWithFriends_Tip" "Poszukaj przyjaciół do gry lub załóż poczekalnię."
N/A1088"L4D360UI_MainMenu_PlayRealismWithFriends_Tip" "Poszukaj znajomych do gry lub załóż poczekalnię."
10891089"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayRealismWithFriends_Tip" "Look for friends to play with or start a lobby."
10901090"L4D360UI_MainMenu_PlayOnGroupServer_Tip" "Dołącz do serwera przypisanego do jednej z grup społeczności Steam, do której należysz."
10911091"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayOnGroupServer_Tip" "Join a server associated with one of the Steam community groups that you belong to."
1092N/A"L4D360UI_MainMenu_PlayCoopWithAnyone_Tip" "Znajdź wspólną grę online, która odpowiada Twoim preferencjom."
N/A1092"L4D360UI_MainMenu_PlayCoopWithAnyone_Tip" "Znajdź grę online w trybie kooperacji, która odpowiada Twoim preferencjom."
10931093"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayCoopWithAnyone_Tip" "Find a co-op game online that matches your preferences."
10941094"L4D360UI_MainMenu_PlayRealismWithAnyone_Tip" "Znajdź grę online w trybie realistycznym, która odpowiada Twoim preferencjom."
10951095"[english]L4D360UI_MainMenu_PlayRealismWithAnyone_Tip" "Find a realism game online that matches your preferences."
11411141"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_CallAVote" "CALL A VOTE"
11421142"L4D360UI_InGameMainMenu_CallAVote_Tip" "Uzyskaj zgodę innych na zmianę ustawienia lub usunięcie z gry przeszkadzającego gracza."
11431143"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_CallAVote_Tip" "Get a consensus to change a setting or make a disruptive player leave."
1144N/A"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend" "ZAPROŚ PRZYJACIELA"
N/A1144"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend" "ZAPROŚ ZNAJOMEGO"
11451145"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend" "INVITE A FRIEND"
1146N/A"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Tip" "Zaproś przyjaciela do bieżącej gry."
N/A1146"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Tip" "Zaproś znajomego do bieżącej gry."
11471147"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Tip" "Ask a friend to join the current game."
1148N/A"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled" "Zaproszeń do gry nie można wysyłać w trybie LAN ani podczas wspólnej gry offline." [$WIN32]
N/A1148"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled" "Zaproszeń do gry nie można wysyłać w trybie LAN ani podczas gry w trybie kooperacji offline." [$WIN32]
11491149"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled" "You cannot send game invites in a LAN or offline co-op game."
1150N/A"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled" "Zaproszeń do gry nie można wysyłać w trybie System Link ani podczas wspólnej gry offline." [$GAMECONSOLE]
N/A1150"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled" "Zaproszeń do gry nie można wysyłać w trybie System Link ani podczas gry w trybie kooperacji offline." [$GAMECONSOLE]
11511151"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled" "You cannot send game invites in a system link or offline co-op game."
11521152"L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled_Full" "Nie można wysyłać zaproszeń do gry, jeśli poczekalnia jest pełna."
11531153"[english]L4D360UI_InGameMainMenu_InviteAFriend_Disabled_Full" "You cannot send game invites in a full lobby."
11691169"[english]L4D360UI_InviteUI_players" "INVITE GAMERS"
11701170"L4D360UI_InviteUI_players_Tip" "Wyślij zaproszenie wybranym przez siebie graczom."
11711171"[english]L4D360UI_InviteUI_players_Tip" "Send an invitation to gamers of your choice."
1172N/A"L4D360UI_InviteUI_friends" "ZAPROŚ PRZYJACIÓŁ"
N/A1172"L4D360UI_InviteUI_friends" "ZAPROŚ ZNAJOMYCH"
11731173"[english]L4D360UI_InviteUI_friends" "INVITE FRIENDS"
1174N/A"L4D360UI_InviteUI_friends_Tip" "Wyślij zaproszenie swoim przyjaciołom na Xbox LIVE."
N/A1174"L4D360UI_InviteUI_friends_Tip" "Wyślij zaproszenie swoim znajomym z Xbox LIVE."
11751175"[english]L4D360UI_InviteUI_friends_Tip" "Send an invitation to your Xbox LIVE friends."
11761176"L4D360UI_InviteUI_inviteparty" "ZAPROŚ GRUPĘ Xbox LIVE"
11771177"[english]L4D360UI_InviteUI_inviteparty" "INVITE Xbox LIVE PARTY"
12071207"[english]L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_SearchingForGame" "Searching for a Game..."
12081208"L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_WatingForLeader" "Oczekiwanie na rozpoczęcie gry przez właściciela poczekalni"
12091209"[english]L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_WatingForLeader" "Waiting for Lobby Leader to Start Game"
1210N/A"L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_WatingForPlayers" "Oczekiwanie na graczy — do rozpoczęcia gry %s1 sek."
N/A1210"L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_WatingForPlayers" "Oczekiwanie na graczy - do rozpoczęcia gry %s1 sek."
12111211"[english]L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_WatingForPlayers" "Waiting for Players—Game Will Start in %s1 Seconds..."
12121212"L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_Game_Starting" "Rozpoczęcie gry za %s1 sek."
12131213"[english]L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_Game_Starting" "Starting Game in %s1 Seconds..."
12251225"[english]L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_LeaderStartingLocalServer" "Leader is Starting a Local Server..."
12261226"L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_StopingSearch" "Kończenie wyszukiwania..."
12271227"[english]L4D360UI_Lobby_ScreenHelp_StopingSearch" "Stopping Search..."
1228N/A"L4D360UI_Lobby_InviteFriends_Tip" "Zaproś przyjaciela do bieżącej poczekalni."
N/A1228"L4D360UI_Lobby_InviteFriends_Tip" "Zaproś znajomego do bieżącej poczekalni."
12291229"[english]L4D360UI_Lobby_InviteFriends_Tip" "Ask a friend to join the current lobby."
12301230"L4D360UI_Lobby_Change_GameSettings_Tip" "Zmień ustawienia gry, wybierz rozgrywane kampanie i ustaw poziom trudności."
12311231"[english]L4D360UI_Lobby_Change_GameSettings_Tip" "Change game settings, pick campaigns to play and set the difficulty level."
12331233"[english]L4D360UI_Lobby_Change_GameAccess_Tip" "Set player access to your game through matchmaking or by game invite."
12341234"L4D360UI_Lobby_OpenToPublic_Tip" "Jeśli otworzysz poczekalnię, będzie mógł do niej dołączyć każdy gracz."
12351235"[english]L4D360UI_Lobby_OpenToPublic_Tip" "Open this lobby to allow any player to join."
1236N/A"L4D360UI_Lobby_MakeFriendOnly_Tip" "Jeśli zamkniesz poczekalnię, będą do niej mogli dołączać tylko Twoi przyjaciele."
N/A1236"L4D360UI_Lobby_MakeFriendOnly_Tip" "Jeśli zamkniesz poczekalnię, będą do niej mogli dołączać tylko Twoi znajomi."
12371237"[english]L4D360UI_Lobby_MakeFriendOnly_Tip" "Close this lobby so only your friends can join."
12381238"L4D360UI_Lobby_MakePrivate_Tip" "Dopuszczaj wyłącznie zaproszonych graczy."
12391239"[english]L4D360UI_Lobby_MakePrivate_Tip" "Only allow players who have been invited to join."
13171317"[english]L4D360UI_Lobby_StartVoiceChat_Disabled_Tip" "Voice chat is unavailable until connection to other players has been established."
13181318"L4D360UI_Lobby_Change_ServerType_Dedicated_Disabled_Tip" "Aby wyszukiwać serwery dedykowane, musisz być połączony z systemem Steam."
13191319"[english]L4D360UI_Lobby_Change_ServerType_Dedicated_Disabled_Tip" "You must be connected to Steam in order to search for dedicated servers."
1320N/A"L4D360UI_Lobby_InviteFriends" "ZAPROŚ PRZYJACIÓŁ"
N/A1320"L4D360UI_Lobby_InviteFriends" "ZAPROŚ ZNAJOMYCH"
13211321"[english]L4D360UI_Lobby_InviteFriends" "INVITE FRIENDS"
13221322"L4D360UI_Lobby_Change_GameSettings" "ZMIANA USTAWIEŃ GRY"
13231323"[english]L4D360UI_Lobby_Change_GameSettings" "EDIT GAME SETTINGS"
13391339"[english]L4D360UI_Lobby_CancelMatchmacking" "CANCEL SEARCH"
13401340"L4D360UI_Lobby_OpenToPublic" "OTWÓRZ POCZEKALNIĘ DLA WSZYSTKICH"
13411341"[english]L4D360UI_Lobby_OpenToPublic" "OPEN LOBBY TO PUBLIC"
1342N/A"L4D360UI_Lobby_MakeFriendOnly" "OGRANICZ POCZEKALNIĘ TYLKO DO PRZYJACIÓŁ"
N/A1342"L4D360UI_Lobby_MakeFriendOnly" "OGRANICZ POCZEKALNIĘ TYLKO DO ZNAJOMYCH"
13431343"[english]L4D360UI_Lobby_MakeFriendOnly" "MAKE LOBBY FRIENDS-ONLY"
13441344"L4D360UI_Lobby_LeaveLobby" "OPUŚĆ POCZEKALNIĘ"
13451345"[english]L4D360UI_Lobby_LeaveLobby" "LEAVE THIS LOBBY"
13631363"[english]L4D360UI_Lobby_SysLinkTitle" "LAN LOBBY"
13641364"L4D360UI_Lobby_SysLinkTitle" "POCZEKALNIA SYSTEM LINK" [$GAMECONSOLE]
13651365"[english]L4D360UI_Lobby_SysLinkTitle" "SYSTEM LINK LOBBY"
1366N/A"L4D360UI_Lobby_FriendsTitle" "POCZEKALNIA TYLKO DLA PRZYJACIÓŁ"
N/A1366"L4D360UI_Lobby_FriendsTitle" "POCZEKALNIA TYLKO DLA ZNAJOMYCH"
13671367"[english]L4D360UI_Lobby_FriendsTitle" "FRIENDS-ONLY LOBBY"
1368N/A"L4D360UI_Lobby_LocalTitle" "POCZEKALNIA WSPÓLNEJ GRY OFFLINE"
N/A1368"L4D360UI_Lobby_LocalTitle" "POCZEKALNIA TRYBU KOOPERACJI OFFLINE"
13691369"[english]L4D360UI_Lobby_LocalTitle" "OFFLINE CO-OP LOBBY"
13701370"L4D360UI_Lobby_PrivateTitle" "POCZEKALNIA PRYWATNA"
13711371"[english]L4D360UI_Lobby_PrivateTitle" "PRIVATE LOBBY"
1372N/A"L4D360UI_Lobby_CampaignTitle" "POCZEKALNIA TRYBU WSPÓŁPRACY"
N/A1372"L4D360UI_Lobby_CampaignTitle" "POCZEKALNIA TRYBU KOOPERACJI"
13731373"[english]L4D360UI_Lobby_CampaignTitle" "COOPERATIVE GAME LOBBY"
13741374"L4D360UI_Lobby_VersusTitle" "POCZEKALNIA GRY W TRYBIE KONTRA"
13751375"[english]L4D360UI_Lobby_VersusTitle" "VERSUS LOBBY"
13791379"[english]L4D360UI_Lobby_ScavengeTitle" "SCAVENGE LOBBY"
13801380"L4D360UI_Lobby_TeamScavengeTitle" "POCZEKALNIA DRUŻYNOWEJ GRY POSZUKIWACZ"
13811381"[english]L4D360UI_Lobby_TeamScavengeTitle" "TEAM SCAVENGE LOBBY"
1382N/A"L4D360UI_Lobby_Title_coop" "POCZEKALNIA TRYBU WSPÓŁPRACY"
N/A1382"L4D360UI_Lobby_Title_coop" "POCZEKALNIA TRYBU KOOPERACJI"
13831383"[english]L4D360UI_Lobby_Title_coop" "COOPERATIVE GAME LOBBY"
13841384"L4D360UI_Lobby_Title_realism" "POCZEKALNIA GRY W TRYBIE REALIZM"
13851385"[english]L4D360UI_Lobby_Title_realism" "REALISM LOBBY"
14291429"[english]L4D360UI_Lobby_Become_Leader" "%s1 is now the Lobby Leader."
14301430"L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Public" "Gra jest teraz publiczna."
14311431"[english]L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Public" "Game is now public."
1432N/A"L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Friends" "Gra jest teraz tylko dla przyjaciół."
N/A1432"L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Friends" "Gra jest teraz tylko dla znajomych."
14331433"[english]L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Friends" "Game is now friends-only."
14341434"L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Private" "Gra jest teraz prywatna."
14351435"[english]L4D360UI_Lobby_Access_Changed_Private" "Game is now private."
14431443"[english]L4D360UI_Access_Description" "Specify a group of people you would like to play with."
14441444"L4D360UI_Access_Public" "Gra publiczna"
14451445"[english]L4D360UI_Access_Public" "Public Game"
1446N/A"L4D360UI_Access_Friends" "Gra tylko dla przyjaciół"
N/A1446"L4D360UI_Access_Friends" "Gra tylko dla znajomych"
14471447"[english]L4D360UI_Access_Friends" "Friends-Only Game"
14481448"L4D360UI_Access_LAN" "Gra w sieci LAN" [$WIN32]
14491449"[english]L4D360UI_Access_LAN" "LAN Game"
14531453"[english]L4D360UI_Access_Invite" "Private Game"
14541454"L4D360UI_Access_Private" "Gra prywatna"
14551455"[english]L4D360UI_Access_Private" "Private Game"
1456N/A"L4D360UI_Access_NumOnline" "Przyjaciol dostepnych online:"
N/A1456"L4D360UI_Access_NumOnline" "Znajomych dostępnych online:"
14571457"[english]L4D360UI_Access_NumOnline" "Friends Online: "
14581458"L4D360UI_Access_Tooltip_Public" "Graj z dowolnymi dostępnymi graczami."
14591459"[english]L4D360UI_Access_Tooltip_Public" "Play with anyone available."
1460N/A"L4D360UI_Access_Tooltip_Friends" "Graj tylko z osobami ze swojej listy przyjaciół."
N/A1460"L4D360UI_Access_Tooltip_Friends" "Graj tylko z osobami ze swojej listy znajomych."
14611461"[english]L4D360UI_Access_Tooltip_Friends" "Only play with people on your friends list."
14621462"L4D360UI_Access_Tooltip_LAN" "Graj z osobami połączonymi poprzez sieć LAN." [$WIN32]
14631463"[english]L4D360UI_Access_Tooltip_LAN" "Play with people connected via LAN."
16391639"[english]L4D360UI_Multiplayer_ColorBlind_Crosshair_Tooltip" "Switch to a high contrast black and white crosshair for Survivors."
16401640"L4D360UI_Multiplayer_LANDiscovery" "Automatycznie odszukaj gry w sieci LAN"
16411641"[english]L4D360UI_Multiplayer_LANDiscovery" "Automatically discover LAN games"
1642N/A"L4D360UI_Multiplayer_LANDiscovery_Tooltip" "Automatycznie odszukuj przyjaciół i serwery w sieci LAN. Funkcję należy wyłączyć, jeśli dostawca usług internetowych nie obsługuje lub nie zezwala na rozpowszechnianie pakietów."
N/A1642"L4D360UI_Multiplayer_LANDiscovery_Tooltip" "Automatycznie odszukuj znajomych i serwery w sieci LAN. Funkcję należy wyłączyć, jeśli dostawca usług internetowych nie obsługuje lub nie zezwala na rozpowszechnianie pakietów."
16431643"[english]L4D360UI_Multiplayer_LANDiscovery_Tooltip" "Automatically discover friends and servers on your LAN. Should be disabled if your ISP does not support or does not allow broadcast packets."
16441644"L4D360UI_Multiplayer_Instructor_Enabled" "Instruktor gry"
16451645"[english]L4D360UI_Multiplayer_Instructor_Enabled" "Game Instructor"
18951895"[english]L4D360UI_KickPlayerList_Description" "Choose the player you would like to kick."
18961896"L4D360UI_KickPlayerList_No_eligible_players" "W Twojej drużynie nie ma graczy, których można wyrzucić."
18971897"[english]L4D360UI_KickPlayerList_No_eligible_players" "There are no players on your team who are eligible to be kicked."
1898N/A"L4D360UI_Mode_Campaign" "Współpraca"
N/A1898"L4D360UI_Mode_Campaign" "Kooperacja"
18991899"[english]L4D360UI_Mode_Campaign" "Cooperative"
1900N/A"L4D360UI_Mode_coop" "Współpraca"
N/A1900"L4D360UI_Mode_coop" "Kooperacja"
19011901"[english]L4D360UI_Mode_coop" "Cooperative"
19021902"L4D360UI_Mode_realism" "Realizm"
19031903"[english]L4D360UI_Mode_realism" "Realism"
19131913"[english]L4D360UI_Mode_teamscavenge" "Team Scavenge"
19141914"L4D360UI_Mode_offline_SP" "Tryb jednoosobowy"
19151915"[english]L4D360UI_Mode_offline_SP" "Single Player"
1916N/A"L4D360UI_Mode_offline_SS" "Gra wspólna w trybie offline"
N/A1916"L4D360UI_Mode_offline_SS" "Kooperacja w trybie offline"
19171917"[english]L4D360UI_Mode_offline_SS" "Offline Co-op"
1918N/A"L4D360UI_ModeCaps_coop" "WSPÓŁPRACA"
N/A1918"L4D360UI_ModeCaps_coop" "KOOPERACJA"
19191919"[english]L4D360UI_ModeCaps_coop" "COOPERATIVE"
19201920"L4D360UI_ModeCaps_realism" "REALIZM"
19211921"[english]L4D360UI_ModeCaps_realism" "REALISM"
19311931"[english]L4D360UI_ModeCaps_teamscavenge" "TEAM SCAVENGE"
19321932"L4D360UI_ModeCaps_offline_SP" "TRYB JEDNOOSOBOWY"
19331933"[english]L4D360UI_ModeCaps_offline_SP" "SINGLE PLAYER"
1934N/A"L4D360UI_ModeCaps_offline_SS" "GRA WSPÓLNA W TRYBIE OFFLINE"
N/A1934"L4D360UI_ModeCaps_offline_SS" "KOOPERACJA W TRYBIE OFFLINE"
19351935"[english]L4D360UI_ModeCaps_offline_SS" "OFFLINE CO-OP"
1936N/A"L4D360UI_FoudGames_CreateNew_coop" "Nowa poczekalnia (Współpraca)"
N/A1936"L4D360UI_FoudGames_CreateNew_coop" "Nowa poczekalnia (Kooperacja)"
19371937"[english]L4D360UI_FoudGames_CreateNew_coop" "Create New Cooperative Game"
19381938"L4D360UI_FoudGames_CreateNew_realism" "Nowa poczekalnia (Realizm)"
19391939"[english]L4D360UI_FoudGames_CreateNew_realism" "Create New Realism Lobby"
19571957"[english]L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_survival" "More Search Options"
19581958"L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_scavenge" "Zaawansowane opcje wyszukiwania" [$WIN32]
19591959"[english]L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_scavenge" "More Search Options"
1960N/A"L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_coop" "Ustawienia gry niestandardowej trybu współpraca" [$GAMECONSOLE]
N/A1960"L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_coop" "Ustawienia gry niestandardowej trybu kooperacji" [$GAMECONSOLE]
19611961"[english]L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_coop" "Cooperative Custom Match Settings"
19621962"L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_realism" "Ustawienia gry niestandardowej trybu realizm" [$GAMECONSOLE]
19631963"[english]L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_realism" "Realism Custom Match Settings"
19691969"[english]L4D360UI_FoudGames_CustomMatch_scavenge" "Scavenge Custom Match Settings"
19701970"L4D360UI_StartCoopGame_Title" "WSZYSCY ZNAJOMI ONLINE"
19711971"[english]L4D360UI_StartCoopGame_Title" "ALL FRIENDS ONLINE"
1972N/A"L4D360UI_StartCoopGame_Description" "Zaproś znajomych do gry w trybie współpracy."
N/A1972"L4D360UI_StartCoopGame_Description" "Zaproś znajomych do gry w trybie kooperacji."
19731973"[english]L4D360UI_StartCoopGame_Description" "Invite friends to play Co-op."
19741974"L4D360UI_StartCoopGame_Searching" "Wyszukiwanie znajomych..."
19751975"[english]L4D360UI_StartCoopGame_Searching" "Searching for Friends..."
19761976"L4D360UI_StartCoopGame_NoFriendsFound" "Brak znajomych online"
19771977"[english]L4D360UI_StartCoopGame_NoFriendsFound" "No Friends Online"
1978N/A"L4D360UI_FoundGames_Friends" "ZNALEZIONO GRY PRZYJACIÓŁ"
N/A1978"L4D360UI_FoundGames_Friends" "ZNALEZIONO GRY ZNAJOMYCH"
19791979"[english]L4D360UI_FoundGames_Friends" "FRIENDS' GAMES FOUND"
19801980"L4D360UI_FoundGames_SystemLink" "ZNALEZIONO GRY W SIECI LAN" [$WIN32]
19811981"[english]L4D360UI_FoundGames_SystemLink" "LAN GAMES FOUND"
19851985"[english]L4D360UI_FoundGames_LAN" "LAN GAMES FOUND"
19861986"L4D360UI_FoundGames_AllGames" "ZNALEZIONO WSZYSTKIE DOSTĘPNE GRY"
19871987"[english]L4D360UI_FoundGames_AllGames" "ALL JOINABLE GAMES FOUND"
1988N/A"L4D360UI_FoundGames_Description" "Wybierz aktywną grę, aby zacząć rozgrywkę z przyjacielem."
N/A1988"L4D360UI_FoundGames_Description" "Wybierz aktywną grę, aby zacząć rozgrywkę ze znajomym."
19891989"[english]L4D360UI_FoundGames_Description" "Select an active game to begin playing with a friend."
19901990"L4D360UI_FoundGames_Players" "Liczba graczy: %s1"
19911991"[english]L4D360UI_FoundGames_Players" "%s1 Players"
20092009"[english]L4D360UI_FoundGroupGames_Title" "Steam Group Servers"
20102010"L4D360UI_FoundGroupGames_Subtitle" "Dołącz do serwera prowadzonego przez jedną z Twoich grup Steam."
20112011"[english]L4D360UI_FoundGroupGames_Subtitle" "Join a server run by one of your Steam Groups."
2012N/A"L4D360UI_FoundGroupGames_Title_coop" "Serwery grup Steam"
N/A2012"L4D360UI_FoundGroupGames_Title_coop" "Serwery grup Steam w trybie kooperacji"
20132013"[english]L4D360UI_FoundGroupGames_Title_coop" "Steam Group Cooperative Servers"
20142014"L4D360UI_FoundGroupGames_Title_realism" "Serwery trybu Realizm grup Steam"
20152015"[english]L4D360UI_FoundGroupGames_Title_realism" "Steam Group Realism Servers"
20212021"[english]L4D360UI_FoundGroupGames_Title_scavenge" "Steam Group Scavenge Servers"
20222022"L4D360UI_FoundGames_Public" "Gra publiczna"
20232023"[english]L4D360UI_FoundGames_Public" "Public Game"
2024N/A"L4D360UI_FoundGames_FriendsOnly" "Gra przyjaciela"
N/A2024"L4D360UI_FoundGames_FriendsOnly" "Gra znajomego"
20252025"[english]L4D360UI_FoundGames_FriendsOnly" "Friend's Game"
20262026"L4D360UI_FoundGames_InvitationOnly" "Gra prywatna"
20272027"[english]L4D360UI_FoundGames_InvitationOnly" "Private Game"
20912091"[english]L4D360UI_FoundGames_Lobbies" "Lobbies: %s1"
20922092"L4D360UI_FoundGroupGames_Header_Searching" "Wyszukiwanie grupy Steam „%s1”"
20932093"[english]L4D360UI_FoundGroupGames_Header_Searching" "Searching Steam Group '%s1'"
2094N/A"L4D360UI_FoundFriendGames_Title_coop" "ZNALEZIONO GRY TRYBU WSPÓŁPRACY"
N/A2094"L4D360UI_FoundFriendGames_Title_coop" "ZNALEZIONO GRY W TRYBIE KOOPERACJI"
20952095"[english]L4D360UI_FoundFriendGames_Title_coop" "COOPERATIVE GAMES FOUND"
20962096"L4D360UI_FoundFriendGames_Title_realism" "ZNALEZIONO GRY TRYBU REALIZM"
20972097"[english]L4D360UI_FoundFriendGames_Title_realism" "REALISM GAMES FOUND"
21012101"[english]L4D360UI_FoundFriendGames_Title_survival" "SURVIVAL GAMES FOUND"
21022102"L4D360UI_FoundFriendGames_Title_scavenge" "ZNALEZIONO GRY TRYBU POSZUKIWACZ"
21032103"[english]L4D360UI_FoundFriendGames_Title_scavenge" "SCAVENGE GAMES FOUND"
2104N/A"L4D360UI_FoundPublicGames_Title_coop" "DOSTĘPNE GRY"
N/A2104"L4D360UI_FoundPublicGames_Title_coop" "DOSTĘPNE GRY W TRYBIE KOOPERACJI"
21052105"[english]L4D360UI_FoundPublicGames_Title_coop" "COOPERATIVE GAMES ONLINE"
21062106"L4D360UI_FoundPublicGames_Title_realism" "DOSTĘPNE ONLINE GRY TRYBU REALIZM"
21072107"[english]L4D360UI_FoundPublicGames_Title_realism" "AVAILABLE ONLINE REALISM GAMES"
21212121"[english]L4D360UI_FoundPublicGames_Subtitle_survival" "There are currently %s1 people playing Portal 2."
21222122"L4D360UI_FoundPublicGames_Subtitle_scavenge" "Liczba użytkowników aktualnie grających w Portal 2: %s1."
21232123"[english]L4D360UI_FoundPublicGames_Subtitle_scavenge" "There are currently %s1 people playing Portal 2."
2124N/A"L4D360UI_FoundPublicGames_Header" "Dostępne gry w Twojej okolicy."
N/A2124"L4D360UI_FoundPublicGames_Header" "Dostępne gry w trybie kooperacji w Twojej okolicy."
21252125"[english]L4D360UI_FoundPublicGames_Header" "Cooperative games near you with space available to join."
21262126"L4D360UI_FoundPublicGames_Header_Survival" "Dostępne rozdziały w Twojej okolicy."
21272127"[english]L4D360UI_FoundPublicGames_Header_Survival" "Chapters near you with space available to join."
26412641"[english]L4D360UI_GameOptions_AutoCrouch" "Enable or disable auto-crouching when your player gets near a low object."
26422642"L4D360UI_GameOptions_LookSensitivity" "Zmienia czułość drążka rozglądania się."
26432643"[english]L4D360UI_GameOptions_LookSensitivity" "Change the sensitivity of the LOOK stick."
2644N/A"L4D360UI_Controller_SwapJoysticks" "Zamienia funkcjami drążki kontrolera — lewy drążek służy do rozglądania się, a prawy do poruszania się."
N/A2644"L4D360UI_Controller_SwapJoysticks" "Zamienia funkcjami drążki kontrolera - lewy drążek służy do rozglądania się, a prawy do poruszania się."
26452645"[english]L4D360UI_Controller_SwapJoysticks" "Swap the controller sticks so that LOOK is on the left and MOVE on the right."
26462646"L4D360UI_Loading_As_Zoey" "jako Zoey"
26472647"[english]L4D360UI_Loading_As_Zoey" "as Zoey"
26692669"[english]L4D360UI_Loading_Costarring" "Co-starring: "
26702670"L4D360UI_Loading_GameMode_" ""
26712671"[english]L4D360UI_Loading_GameMode_" ""
2672N/A"L4D360UI_Loading_GameMode_coop" "Dołączanie do gry w trybie współpracy."
N/A2672"L4D360UI_Loading_GameMode_coop" "Dołączanie do gry w trybie kooperacji."
26732673"[english]L4D360UI_Loading_GameMode_coop" "Joining a Cooperative game."
26742674"L4D360UI_Loading_GameMode_realism" "Dołączanie do gry w trybie Realizm."
26752675"[english]L4D360UI_Loading_GameMode_realism" "Joining a Realism game."
29692969"[english]L4D360UI_Leaderboard_Show_Friends" "Show Friends"
29702970"L4D360UI_Leaderboard_Title" "RANKINGI"
29712971"[english]L4D360UI_Leaderboard_Title" "LEADERBOARDS"
2972N/A"L4D360UI_Leaderboard_Subtitle_Survival_Friends" "Przetrwanie: Rankingi przyjaciół"
N/A2972"L4D360UI_Leaderboard_Subtitle_Survival_Friends" "Przetrwanie: Rankingi znajomych"
29732973"[english]L4D360UI_Leaderboard_Subtitle_Survival_Friends" "Survival: Friends Rankings"
29742974"L4D360UI_Leaderboard_Subtitle_Survival_Global" "Przetrwanie: Rankingi globalne"
29752975"[english]L4D360UI_Leaderboard_Subtitle_Survival_Global" "Survival: Global Rankings"
34533453"[english]PORTAL2_VideoOptions_CPUDetail_Info" "Effect Detail controls the complexity of certain visual effects in the game as well as the draw-distance. Decreasing the effect detail may improve performance but will also increase model pop-in artifacts."
34543454"PORTAL2_VideoOptions_ModelDetail_Info" "Jakość wyświetlania tekstur/modeli decyduje o rozdzielczości tekstur wyświetlanych w grze oraz o złożoności wyświetlanych modeli. Obniżenie jakości może spowodować wzrost wydajności na słabszych systemach kosztem jakości wyświetlanego obrazu."
34553455"[english]PORTAL2_VideoOptions_ModelDetail_Info" "The Model / Texture Detail setting controls the resolution of textures and geometric complexity of models in the game. Decreasing this setting may improve performance on low-end systems, but will degrade image quality."
N/A3456"SessionError_ConnectionFailedAfter" "Nie udało się połączyć z serwerem gry."
N/A3457"[english]SessionError_ConnectionFailedAfter" "Connection to game server failed."
N/A3458"SessionError_ServerShuttingDown" "Serwer gry został wyłączony."
N/A3459"[english]SessionError_ServerShuttingDown" "Game server has been shut down."
34563460}
34573461}