Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/basemodui czech.txt

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
207207"[english]L4D360UI_LeaveLobbyConfSysLink" "You are currently a member of a LAN game.\nAre you sure you would like to exit to main menu?"
208208"L4D360UI_LeaveLobbyConfSysLink" "Momentálně jste účastníkem hry systému Link.\nJste si jistý, že chcete odejít do hlavního menu?" [$GAMECONSOLE]
209209"[english]L4D360UI_LeaveLobbyConfSysLink" "You are currently a member of a System Link game.\nAre you sure you would like to exit to main menu?"
210N/A"L4D360UI_LeaveLobbyConfHostingLive" "Momentálně jste vůdcem lobby ve hře Xbox LIVE."
N/A210"L4D360UI_LeaveLobbyConfHostingLive" ""
211211"[english]L4D360UI_LeaveLobbyConfHostingLive" "If you have sent an invite to a Friend, they will not be able to accept it if you leave. Are you sure you would like to exit?"
212212"L4D360UI_LeaveLobbyConfLive" "Momentálně jste členem hry online.\nOpravdu chcete vystoupit do hlavní nabídky?"
213213"[english]L4D360UI_LeaveLobbyConfLive" "You are currently a member of an online game.\nAre you sure you would like to exit to the main menu?"
735735"[english]PORTAL2_SignIn_Title" "GAMER PROFILE"
736736"PORTAL2_MainMenu_CoOp" "HRÁT KOOPERATIVNÍ HRU"
737737"[english]PORTAL2_MainMenu_CoOp" "PLAY COOPERATIVE GAME"
738N/A"PORTAL2_MainMenu_Solo" "JEDEN HRÁC"
N/A738"PORTAL2_MainMenu_Solo" "HRA JEDNOHO HRÁČE"
739739"[english]PORTAL2_MainMenu_Solo" "PLAY SINGLE PLAYER"
740740"PORTAL2_MainMenu_StatsAndAchievements" "VÝSLEDKY"
741741"[english]PORTAL2_MainMenu_StatsAndAchievements" "ACHIEVEMENTS"
34473447"[english]PORTAL2_VideoOptions_WaitForVSync_Info" "Vertical Sync options affect the tradeoff between visual quality and mouse lag. Triple Buffering is recommended for the smoothest experience. The Disabled setting may minimize mouse lag at the cost of visual tearing."
34483448"PORTAL2_VideoOptions_QueuedMode_Info" "Multicore Rendering umožňuje Portalu 2 využít více CPU."
34493449"[english]PORTAL2_VideoOptions_QueuedMode_Info" "Multicore Rendering allows Portal 2 to utilize the multiple CPUs present in your system."
3450N/A"PORTAL2_VideoOptions_ShaderDetail_Info" "Shader Detail řídí propracovanost osvětlení a stínování aplikoného na povrchy ve hře. Vyšší nastavení může zlepšit vizuální kvalitu, ale může snížit grafický výkon."
N/A3450"PORTAL2_VideoOptions_ShaderDetail_Info" "Detail shaderu řídí propracovanost osvětlení a stínování aplikovaného na povrchy ve hře. Vyšší nastavení může zlepšit vizuální kvalitu, ale může snížit grafický výkon."
34513451"[english]PORTAL2_VideoOptions_ShaderDetail_Info" "Shader Detail controls the sophistication of the lighting and shading effects applied to surfaces in the game. Higher settings increase visual quality but can degrade graphics performance."
3452N/A"PORTAL2_VideoOptions_CPUDetail_Info" "Effect Detail ovládá složitost některých vizuálních efektů ve hře stejně jako vykreslení vzdálených objektů. Snížení této hodnoty může zlepšit výkon, ale může také zvýšit pop-in artefakty "
N/A3452"PORTAL2_VideoOptions_CPUDetail_Info" "Detaily efektů ovlivňují složitost některých vizuálních efektů ve hře, stejně jako vykreslování vzdálených objektů. Snížení této hodnoty může zlepšit výkon, ale rovněž může zvýšit četnost grafických artefaktů"
34533453"[english]PORTAL2_VideoOptions_CPUDetail_Info" "Effect Detail controls the complexity of certain visual effects in the game as well as the draw-distance. Decreasing the effect detail may improve performance but will also increase model pop-in artifacts."
34543454"PORTAL2_VideoOptions_ModelDetail_Info" "The Model / Texture Detail ovládá rozlišení textur a geometrickou složitost modelů ve hře. Zvýšení tohoto nastavení může způsobit zlepšení na starších počítačích, ale sníží kvalitu obrazu."
34553455"[english]PORTAL2_VideoOptions_ModelDetail_Info" "The Model / Texture Detail setting controls the resolution of textures and geometric complexity of models in the game. Decreasing this setting may improve performance on low-end systems, but will degrade image quality."