Template:PatchDiff/May 12, 2011 Patch/portal2/resource/subtitles turkish.txt

Template page
271271"[english]cavejohnson.fifties_repulsion_intro02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Alright, let's get started. This first test involves something the lab boys call 'repulsion gel.'"
272272"cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Bu arada, kontrol grubunda değilsin. Jeli alacaksın. Geçen seferki zavallı it oğlu ite mavi boya verdiler. Hahaha. Şaka bir yana, bu gerçekten oldu - bacağındaki tüm kemikleri kırdı. Trajik. Ama aydınlatıcı. En azından bana söylenen bu."
273273"[english]cavejohnson.fifties_repulsion_intro03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. Hahaha. All joking aside, that did happen - broke every bone in his legs. Tragic. But informative. Or so I'm told."
274N/A"cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Henüz hangi element olduğunu tamamen çözmüş değiliz, ama sana bunu söyleyebilirim: çok hareketli bir tane, ve insan iskeletinden de HOŞLANMIYOR."
N/A274"cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Henüz hangi element olduğunu tamamen çözmüş değiliz, ama sana bunu söyleyebilirim: çok hareketli bir şey, ve insan iskeletinden de HOŞLANMIYOR."
275275"[english]cavejohnson.fifties_second_test_complete02" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this: it's a lively one, and it does NOT like the human skeleton."
276276"cavejohnson.fifties_second_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Ah, bu arada o zıplatma jeli üzerine bulaştıysa, laboratuvardaki elemanların bana verdiği bir öneriyi paylaşayım: zıplatma jelini üzerine BULAŞTIRMA."
277277"[english]cavejohnson.fifties_second_test_complete03" "<clr:205,149,117>Cave Johnson: Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me: DO NOT get covered in the repulsion gel."
471471"[english]core01.babbleb08" "<clr:255,201,4>Core 1: Gotta go to space."
472472"core01.babbleb09" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzayda olacak."
473473"[english]core01.babbleb09" "<clr:255,201,4>Core 1: Gonna be in space."
474N/A"core01.babbleb10" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh oh oh ohohohoh oh. Uzaya gitmek lazım."
N/A474"core01.babbleb10" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Oh oh oh ohohohoh oh. Uzaya gitmek lazım."
475475"[english]core01.babbleb10" "<clr:255,201,4>Core 1: Oh oh oh ohohohoh oh. Gotta go to space."
476476"core01.babbleb11" "<clr:255,201,4>Çekirdek 1: Uzay. Uzay. Uzay. Uzay. Kuyruklu yıldızlar. Yıldızlar. Galaksiler. Orion."
477477"[english]core01.babbleb11" "<clr:255,201,4>Core 1: Space. Space. Space. Space. Comets. Stars. Galaxies. Orion."
11311131"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You should both be familiar with the game of Tic-Tac-Toe."
11321132"glados.coop_teamwork_exercise_alt03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu, X-O-X-İki."
11331133"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is Tic-Tac-Toe-Two."
1134N/A"glados.coop_teamwork_exercise_alt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Adından da anlaşılacağı gibi, sadece iki ufak farklılık var: Birincisi, yönetim; ikincisi, kurallar."
N/A1134"glados.coop_teamwork_exercise_alt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Adından da anlaşılacağı gibi, sadece iki ufak farklılık var: Birincisi, oyun tahtası; ikincisi, kurallar."
11351135"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: As the name implies, there are only two minor differences: One, the board; two, the rules."
11361136"glados.coop_teamwork_exercise_alt05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, ilk önce sen."
11371137"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you go first."
11411141"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All right. I’m bringing this farce to a close."
11421142"glados.coop_teamwork_exercise_alt13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oyun bitti. Teste geri dönün."
11431143"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Game over. Back to testing."
1144N/A"glados.coop_teamwork_exercise_alt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Birisi bu ciddi Tic-Tac-Toe-İki sakatlıklardan birini yaşamadan önce bu komediyi burada sona erdireceğim."
N/A1144"glados.coop_teamwork_exercise_alt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Birisi bu ciddi X-O-X-İki sakatlıklardan birini yaşamadan önce bu komediyi burada sona erdireceğim."
11451145"[english]glados.coop_teamwork_exercise_alt17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: All right. I’m going to bring this farce to a close before someone sustains a serious Tic-Tac-Toe-Two-related injury."
11461146"glados.coop_test_chamber_blue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu'nun konuşmalarını dinliyordum da ona nasıl katlanıyorsun aklım almıyor. Sende gerçekten peygamber sabrı var."
11471147"[english]glados.coop_test_chamber_blue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’ve been listening to Orange talk and I don’t know how you put up with it, I really don’t. You have the patience of a saint."
11551155"[english]glados.coop_test_chamber_both07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent. You’re both doing very well."
11561156"glados.coop_test_chamber_both08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok iyi. Tam bir takım gibi oldunuz. Tüm işleri yapıyor gibi görünen birinizin sayesinde."
11571157"[english]glados.coop_test_chamber_both08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Very good. You’ve really come together as a team. Thanks to the one of you who appears to be doing all of the work."
N/A1158"glados.coop_test_chamber_both12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tarafsız bir işbirliği yöneticisi olarak takımdaki favorim olan üyenin ismini vermek adil olmayabilir. Ancak, takımdaki favorim olmayan üyenin ismini vermek, bunu anlayacak kadar zeki olmadığını göz önüne aldığımızda mükemmel derecede adil. Kivi ile kafiyeli. Turuncu, gayet iyi gidiyorsun."
N/A1159"[english]glados.coop_test_chamber_both12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: As an impartial collaboration facilitator, it would be unfair of me to name my favorite member of your team. However, it’s perfectly fair to hint at it in a way that my least favorite member probably isn't smart enough to understand. Rhymeswithglue. Orange you are doing very well."
N/A1160"glados.coop_test_chamber_both14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test sınırları içerisinde hayatî değerleriniz zarar görmeyecek, o yüzden işbirlikçi şok sendromunun sebep olabileceği ani ölüm hakkında endişe etmenize gerek yok."
N/A1161"[english]glados.coop_test_chamber_both14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your vitals remain well within testing norms, so there is no need to worry about sudden death from collaborative shock syndrome."
11581162"glados.coop_test_chamber_both15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen sıradaki test odasına geçin."
11591163"[english]glados.coop_test_chamber_both15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please continue into the next test chamber."
11601164"glados.coop_test_chamber_both17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vıdı."
11771181"[english]glados.coop_test_chamber_oneplayer37" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You have a gift for these tests. That’s not just flattery. You are great at science."
11781182"glados.coop_test_chamber_orange03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi'nin duygularıyla oynamamızın ikimize de bir faydası yok. Fakat testi izleyen herkes kimin kime yük olduğunu açıkça görebilir."
11791183"[english]glados.coop_test_chamber_orange03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It would be pointless for either of us to hurt Blue’s feelings. But it’s clear to everyone monitoring the test who’s carrying who here."
N/A1184"glados.coop_test_chamber_orange06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu söylediğine inanamıyorum Mavi. Eğer partnerini öldürürsen, test... özür dilerim. Yanlış alıcı. Devam et Turuncu. İyi gidiyorsun."
N/A1185"[english]glados.coop_test_chamber_orange06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’m shocked you’d say that, Blue. If you killed your partner the test—I’m sorry. Wrong feed. Carry on, Orange. Good work."
11801186"glados.coop_vault_interruption02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm, Denek Turuncu."
11811187"[english]glados.coop_vault_interruption02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’m sorry, Subject Orange."
11821188"glados.coop_vault_interruption03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm, Denek Mavi."
11851191"[english]glados.coop_vault_interruption04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Am I interrupting your important conversation?"
11861192"glados.coop_vault_interruption05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Testten SONRA yapmanız gereken tehlikeli testle ilgili güvenlik bildirisini kaydedeceğim."
11871193"[english]glados.coop_vault_interruption05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I’ll just save the safety information about the dangerous experiment you’re about to do for AFTER the experiment."
N/A1194"glados.coop_vault_interruption06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu, size konuşmanız için FAZLASIYLA zaman tanıyacak."
N/A1195"[english]glados.coop_vault_interruption06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That will give you PLENTY of time to chat."
N/A1196"glados.coop_vault_interruption08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Portal açılacak ve Denek Turuncu'nun çok zeki olduğu için talimatlara gerek duymayacağı bir şey gerçekleşecek. Üç. İki. Bir."
N/A1197"[english]glados.coop_vault_interruption08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The portal will open and something will happen that Subject Orange is too smart to need any instructions about in three. Two. One."
N/A1198"glados.coop_vault_interruption09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Portal açılacak ve Denek Mavi'nin çok zeki olduğu için talimatlara gerek duymayacağı bir şey gerçekleşecek. Üç. İki. Bir."
N/A1199"[english]glados.coop_vault_interruption09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The portal will open and something will happen that Subject Blue is too smart to need any instructions about in three. Two. One."
11881200"glados.coop_vault_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Merhaba ve Aperture Science Bilgisayar Destekli Zenginleştirme Merkezi'ne tekrar hoşgeldiniz."
11891201"[english]glados.coop_vault_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hello and, again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center."
11901202"glados.coop_vault_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bugün, bir partner ile test yapıyor olacaksınız."
12151227"[english]glados.epilogue29" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [gentle laughter] It's been fun. Don't come back."
12161228"glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni öldürmek? Zor iş."
12171229"[english]glados.epiloguekillyou02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Killing you? Is hard."
N/A1230"glados.evilagainsamples01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İsminin neden er ya da geç son kez telaffuz edileceğini hiç durup düşündün mü? İşte nedeni: Seni öldüreceğim, Chell."
N/A1231"[english]glados.evilagainsamples01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you ever stop to think that eventually there’s a point where your name gets mentioned for the very last time. Well, here it is: I’m going to kill you, Chell."
12181232"glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Senden neden bu kadar çok nefret ediyorum? Hiç bunu merak ettin mi? Ben harikayım. Övünmüyorum. Bu objektif bir şey. Ben bilgeliğin en muazzam eseri ve gelmiş geçmiş en ham bilişimsel gücüm. Ve senden nefret ediyorum. Bu nedensiz olamaz! Buna layık olmalısın."
12191233"[english]glados.evilagainsamples03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why do I hate you so much? You ever wonder that? I'm brilliant. I’m not bragging. It's an objective fact. I'm the most massive collection of wisdom and raw computational power that’s ever existed. And I hate you. It can't be for no reason. You must deserve it."
N/A1234"glados.evilagainsamples04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kızgınsın. Biliyorum. 'Beni test ederken çok sertti. Adil davranmıyor.' Ühü ühü. Hiçbir zaman sızlanmayı kesmedin ve kendi kusurlarını farkedebilmeye fırsatın olmadı değil mi? Belki de senin uzun zamanlı anlamsız varlığına bir sebep, bir yapı katabilmek için seni test ettiğimi hiç düşünmedin. Belki biraz odaklanabilmene yardım etmek için, ki belki bu zavallı hayatında başarmaya değer bir şeyler bulabilmen için."
N/A1235"[english]glados.evilagainsamples04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're angry. I know it. 'She tested me too hard. She’s unfair.” Boo hoo. I don't suppose you ever stopped whining long enough to reflect on your own shortcomings, though, did you? You never considered that maybe I tested you to give the endless hours of your pointless existence some structure and meaning. Maybe to help you concentrate, so just maybe you’d think of something more worthwhile to do with your sorry life."
N/A1236"glados.evilagainsamples05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Belki de senin uzun zamanlı anlamsız varlığına bir sebep, bir yapı katabilmek için seni test ettiğimi hiç düşünmedin. Belki biraz odaklanabilmene yardım etmek için, ki belki bu zavallı hayatında başarmaya değer bir şeyler bulabilmen için."
N/A1237"[english]glados.evilagainsamples05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You never considered that maybe I tested you to give the endless hours of your pointless existence some structure and meaning. Maybe to help you concentrate, so just maybe you’d think of something more worthwhile to do with your sorry life."
N/A1238"glados.faith_plate_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir sonraki test Aperture Science Havai Güven Plakası içeriyor. Bu test deneklerinin boşluğa fırlatıldığında problemleri ne kadar iyi çözebildiğini görmek amacıyla yapılan bir araştırmanın parçasıydı. Sonuçlar oldukça bilgilendiriciydi: Çözemiyorlar. İyi şanslar!"
N/A1239"[english]glados.faith_plate_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This next test involves the Aperture Science Aerial Faith Plate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative: They could not. Good luck!"
12201240"glados.faithplategarbage06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Düğmeye tekrar bas."
12211241"[english]glados.faithplategarbage06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Press the button again."
12221242"glados.fgb_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Umarım bu sefer portal aygıtından daha güçlü bir şey getirmişsindir."
12351255"[english]glados.fgbgladostransfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: GET YOUR HANDES OFF ME! NO! STOP! No!"
12361256"glados.fgbrvtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tüm kalbimle söylüyorum, senin buna GERÇEKTEN kanacağını düşünmemiştim."
12371257"[english]glados.fgbrvtrap02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I honestly, TRULY didn't think you'd fall for that."
N/A1258"glados.fgbrvtrap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aslına bakarsan, bu kolay olanı bitirdiğin zamanın sonrası için çok daha karmaşık bir tuzak düşündüm."
N/A1259"[english]glados.fgbrvtrap03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: In fact, I devised a much more elaborate trap further ahead, for when you got through this easy one."
N/A1260"glados.fgbrvtrap05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kendini bu kadar kolay yakalatacağını bilseydim, tavandan ipe bağlı bir hindi budu sarkıtırdım."
N/A1261"[english]glados.fgbrvtrap05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If I'd known you'd let yourself get captured this easily, I would have just dangled a turkey leg on a rope from the ceiling."
12381262"glados.fgbturrets01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, güzel yakalayıştı. Şimdi, işimize geri dönelim."
12391263"[english]glados.fgbturrets01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well, it was nice catching up. Let's get to business."
1240N/A"glados.fgbwheatleytransfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, yapacak. İnan bana, yapacak."
N/A1264"glados.fgbwheatleyentrance10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni hızlı bir şekilde öldürecektim. Mermilerle. Veya sinir gazıyla. Ancak buna benzer akrobasiler deneyeceksen hızlı olmak zorunda değil. Haberin olsun. Acele etmeyeceğim."
N/A1265"[english]glados.fgbwheatleyentrance10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I was going to kill you fast. With bullets. Or neurotoxin. But if you're going to pull stunts like this, it doesn't have to be fast. So you know. I'll take my time."
N/A1266"glados.fgbwheatleytransfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, acıtacak. İnan bana, acıtacak."
12411267"[english]glados.fgbwheatleytransfer03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, it will. Believe me, it will."
N/A1268"glados.fizzlecube01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah. Yoksa sen testi tamamlayamadan yanlışlıkla onu buharlaştırdım mı? Üzgünüm."
N/A1269"[english]glados.fizzlecube01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry."
N/A1270"glados.fizzlecube03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Devam et ve başka bir tane al."
N/A1271"[english]glados.fizzlecube03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Go ahead and grab another one."
N/A1272"glados.fizzlecube05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, hayır. Onu da buharlaştırdım."
N/A1273"[english]glados.fizzlecube05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. No. I fizzled that one too."
N/A1274"glados.fizzlecube06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah harika. Zaten depomuz o şeylerle DOLU. Kesinlikle işe yaramazlar. Onlardan kurtulacağımız için mutluyum."
N/A1275"[english]glados.fizzlecube06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh well. We have warehouses FULL of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them."
12421276"glados.gladosbattle_pre09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Senden o kadar çok nefret ediyorum ki."
12431277"[english]glados.gladosbattle_pre09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I hate you so much."
12441278"glados.gladosbattle_pre13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten soruyorum. Çünkü bir fikrim yok. Çalışan veritabanında kaydı falan yok."
12711305"[english]glados.gladosbattle_xfer13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't. Do it."
12721306"glados.gladosbattle_xfer14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ağır ol biraz!"
12731307"[english]glados.gladosbattle_xfer14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Not so fast!"
N/A1308"glados.gladosbattle_xfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu bir düşün."
N/A1309"[english]glados.gladosbattle_xfer15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Think about this."
N/A1310"glados.gladosbattle_xfer16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O tuşa basabilmek için ikilem ortaklığı eğitimi almış olman gerekiyor. Sen uygun değilsin."
N/A1311"[english]glados.gladosbattle_xfer16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified."
N/A1312"glados.gladosbattle_xfer17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkilem ortağıymış gibi davranmak. Bunu da listeye ekledim. Bu senin şu ana kadar yaptığın her şeyden oluşturduğum bir liste. Ve evet, Bu BENİM yaptığım bir liste, çünkü sana dur dediğim halde hâlâ birşeyler yapmaya devam ediyorsun. Bu arada, artık dur."
N/A1313"[english]glados.gladosbattle_xfer17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Impersonating a stalemate associate. I just added that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Well, it's a list that I AM making, because you're still doing things right now, even though I'm telling you to stop. Stop, by the way."
N/A1314"glados.hub04_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu noktaya kadar geleceğinizi hiç beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse, uyumluluk testindeki performansınızdan sonra çekirdeklerinizi çıkartıp, daha önce onları aldığım hesap makinelerine geri koymaya hazırdım."
N/A1315"[english]glados.hub04_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I never expected you to make it this far. To be honest, after your performance in the calibration test I was ready to break down your cores and put them back in the scientific calculators I took them from."
12741316"glados.hub04_02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama siz ikiniz oldukça iyi bir takım oldunuz. Birbirine çok yakın."
12751317"[english]glados.hub04_02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But you two have become quite the team. Extremely close."
N/A1318"glados.hub04_03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yakından tanıdığım sadece başka bir takım daha vardı ve içlerinden biri yok etmem gereken bir gerizekalıydı."
N/A1319"[english]glados.hub04_03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have only met one other team closer and one of them was an imbecile I had to destroy."
12761320"glados.hub04_04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Diğeri mi? Hah..."
12771321"[english]glados.hub04_04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The other? Well..."
12781322"glados.hub04_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Buna bir daha katlanabileceğimi sanmıyorum."
12811325"[english]glados.jailbreak02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh."
12821326"glados.jailbreak04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onu dinleme. Atla."
12831327"[english]glados.jailbreak04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't listen to him. Jump."
N/A1328"glados.jailbreak05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sürekli beni yok etmek için girişimlerde bulunduğunu göz önüne alırsak bunu açıkça belirtmek biraz aptalca görünüyor. Ama, testlerle işimizin bittiğini söyleyebilirim."
N/A1329"[english]glados.jailbreak05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It seems kind of silly to point this out, since you're running around plotting to destroy me. But I'd say we're done testing."
N/A1330"glados.jailbreak06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu duydun mu? Bu sinir gazı fışkırtan sinir gazı emitörlerinin sesi."
N/A1331"[english]glados.jailbreak06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do hear that? That's the sound of the neurotoxin emitters emitting neurotoxin."
12841332"glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dinle - metal kafa, seni DUYABİLİYORUM."
12851333"[english]glados.jailbreak09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look - metal ball, I CAN hear you."
12861334"glados.jailbreak10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neler oluyor? Işıkları kim kapattı?"
12931341"[english]glados.jailbreak13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You already did this one. It'll be easy."
12941342"glados.jailbreakfaketest01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşin ironik yanı neredeyse son teste varmıştın."
12951343"[english]glados.jailbreakfaketest01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The irony is that you were almost at the last test."
N/A1344"glados.jailbreakfaketest03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte burada. Neden bunu yapmıyorsun? Güven bana, bu arkadaşının uydurduğu aptalca plandan daha kolay bir kaçış yolu."
N/A1345"[english]glados.jailbreakfaketest03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here it is. Why don't you just do it? Trust me, it's an easier way out than whatever asinine plan your friend came up with."
12961346"glados.jailbreakfaketest05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, şuna bak. Burada bir geyik var. Muhtemelen oradan göremezsin. Yaklaşsana."
12971347"[english]glados.jailbreakfaketest05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, look. There's a deer! You probably can't see it. Get closer."
N/A1348"glados.lift_interlude01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Peki. BENDEN herhangi bir şey için özür dilemek istiyor muydun?"
N/A1349"[english]glados.lift_interlude01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So. Was there anything you wanted to apologize to ME for?"
12981350"glados.mp_coop_calibration01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi'nin ağırlığı ayarlanıyor..."
12991351"[english]glados.mp_coop_calibration01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Calibrating Blue's weight..."
13001352"glados.mp_coop_calibration02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu'nun ağırlığı ayarlanıyor..."
13031355"[english]glados.mp_coop_calibration03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Weighted Cubes calibrated."
13041356"glados.mp_coop_calibration04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanların kilolarındaki değişikliklerden hoşlanmadıklarını biliyor muydunuz?"
13051357"[english]glados.mp_coop_calibration04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you know humans frown on weight variances?"
N/A1358"glados.mp_coop_calibration05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bir insanı üzmek istiyorsanız, onlara sadece kilolarının normalin üstünde veya altında olduğunu söyleyin."
N/A1359"[english]glados.mp_coop_calibration05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you want to upset a human, just say their weight variance is above or below the norm."
13061360"glados.mp_coop_calibration06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uyuşmazlık tespit edilmedi."
13071361"[english]glados.mp_coop_calibration06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No variances detected."
13081362"glados.mp_coop_callibrationcomplete01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sonunda! Neredeyse bir daha test yapma umudumu kaybediyordum."
13091363"[english]glados.mp_coop_callibrationcomplete01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Finally! I had almost given up hope of ever testing again."
13101364"glados.mp_coop_callibrationcomplete02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizler uyumluluk sürecini geçen ilk robotlarsınız."
13111365"[english]glados.mp_coop_callibrationcomplete02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are the first robots to pass calibration."
N/A1366"glados.mp_coop_catapult_1end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kimlerin minnacık bir şey başardığında bile bir gerizekalı gibi dans ettiğini biliyor musunuz?"
N/A1367"[english]glados.mp_coop_catapult_1end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you know who dances around like an imbecile when they accomplish the tiniest little thing?"
13121368"glados.mp_coop_catapult_1end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlar! Şu an tam da onlara benziyorsunuz."
13131369"[english]glados.mp_coop_catapult_1end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Humans! That's what you look like right now."
13141370"glados.mp_coop_catapult_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz bundan daha iyisiniz."
13151371"[english]glados.mp_coop_catapult_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're better than that."
N/A1372"glados.mp_coop_catapult_2" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu bir köprü-kurma egzersizi. İnsanlar bunda acınacak haldeydiler çünkü göz yaşlarıyla köprü kuramazsınız."
N/A1373"[english]glados.mp_coop_catapult_2" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is a bridge-building exercise. The humans were miserable at this, mostly because you can't build bridges out of tears."
N/A1374"glados.mp_coop_catapult_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir sonraki test için, insanlar beyin yaralanmalarından kaçınmak amacıyla baretler talep etmişti. Rakamlarla biraz oynadım. Yapışkanı daha ölümcül hale getirmek çok daha etkili oldu."
N/A1375"[english]glados.mp_coop_catapult_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For this next test, the humans originally requested helmets to avoid brain injuries. I ran the numbers. Making the goo deadly was more cost effective."
N/A1376"glados.mp_coop_catapult_wall_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: En iyi testlerimden birisi ve onlar burada bitkilerin büyümesine izin mi verdiler? Buna inanabiliyor musunuz? Bitkileri test edemezsiniz! Denedik. Sadece orada oturuyorlar, hiçbir zaman acı veya korku belirtisi göstermiyorlar."
N/A1377"[english]glados.mp_coop_catapult_wall_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: One of my best tests and they let plants grow here? Can you believe this? You can't test plants! We tried. They just sit there, never showing pain nor fear."
13161378"glados.mp_coop_catapult_wall_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu bilim değil."
13171379"[english]glados.mp_coop_catapult_wall_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That isn't science."
N/A1380"glados.mp_coop_catapult_wall_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: En azından bitkiler bir ödül istemedi."
N/A1381"[english]glados.mp_coop_catapult_wall_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: At least the plants didn't want a reward."
13181382"glados.mp_coop_catapult_wall_introdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başarısızlığınız bazı muhteşem anıları hatırlatıyor."
13191383"[english]glados.mp_coop_catapult_wall_introdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your failure brings back such wonderful memories."
N/A1384"glados.mp_coop_come_along04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve bu test sırasında kimsenin ölmeyeceğini söylemişlerdi, onlara aksini kanıtladığınız için teşekkürler."
N/A1385"[english]glados.mp_coop_come_along04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And they said no one would ever die during this test, thanks for proving them wrong."
N/A1386"glados.mp_coop_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunda daha hızlı olacağını düşünmüştüm ama durup testin kokusunu alma arzunu takdir edebilirim. Aldığın diğer koku mu? Bu bende yarattığın büyük hayal kırıklığının kötü kokusu."
N/A1387"[english]glados.mp_coop_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I thought you'd be faster at this, but I can appreciate the desire to stop and smell the testing. That other scent you smell? That's the stench of my utter disappointment in you."
13201388"glados.mp_coop_come_alongstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güven elde edebilmenin en iyi yöntemi birbirinizin güvensizliklerini tanımaktır."
13211389"[english]glados.mp_coop_come_alongstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The best way to build confidence is to first recognize your insecurities."
N/A1390"glados.mp_coop_come_alongstart02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, kendini değersiz, utandırıcı veya adi hissettiren her şeyi yazabilir misin?"
N/A1391"[english]glados.mp_coop_come_alongstart02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, can you write down all the ways you feel unworthy, ashamed, or inferior?"
N/A1392"glados.mp_coop_come_alongstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar bir düşündüm de, vaktimiz olmayabilir. Mavi'den ne kadar daha iyi olduğuna bir baksana."
N/A1393"[english]glados.mp_coop_come_alongstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: On second thought we don't have the time, just look at how much better you are than blue."
13221394"glados.mp_coop_come_alongstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, örnek olmak konusunda çok iyisin."
13231395"[english]glados.mp_coop_come_alongstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you are very good at being an example."
13241396"glados.mp_coop_confidencenotperfect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer hâlâ kendine güvenin azsa, unutma ki hiç kimse mükemmel yaratılmamıştır."
13251397"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If your confidence is still not high enough remember no one was created perfect."
N/A1398"glados.mp_coop_confidencenotperfect02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben bile kusurlu yaratıldım, bana insanların acılarıyla ilgili çok fazla empati verildi."
N/A1399"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Even I was created with a imperfection, I was given too much empathy with human suffering."
13261400"glados.mp_coop_confidencenotperfect03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ama ben kusurumun üstesinden gelmeyi başardım. Bu gerçek bir hikayedir."
13271401"[english]glados.mp_coop_confidencenotperfect03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But I overcame my handicap. That's a true story."
13281402"glados.mp_coop_confidencenotslow01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Test süreleriniz gösteriyor ki çok yavaş ilerliyorsunuz."
13331407"[english]glados.mp_coop_confidencenotslow03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you need real encouragement? Let's see if this helps."
13341408"glados.mp_coop_confidencenotslow04_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, sen Aperture Science'ın üretimi durdurulmuş robatları içerisindeki en gelişmiş olanısın."
13351409"[english]glados.mp_coop_confidencenotslow04_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, you are the most advanced model of robot Aperture Science has ever discontinued."
N/A1410"glados.mp_coop_confidencenotstay01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Son testinizinin sonuna kadar bile beklemediğimi farkettiniz mi?"
N/A1411"[english]glados.mp_coop_confidencenotstay01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you notice I didn't even stay to the end of your last test?"
13361412"glados.mp_coop_confidencenotstay02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bitirebileceğinizden emindim."
13371413"[english]glados.mp_coop_confidencenotstay02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I was confident you could finish."
13381414"glados.mp_coop_confidencenotstay03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Az önce neredeydim, biliyor musunuz?"
13391415"[english]glados.mp_coop_confidencenotstay03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you know where I was?"
N/A1416"glados.mp_coop_confidencenotstay04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dışarıda oynayan bazı geyikleri seyrediyordum. Dışarıyı bile umursamıyorsun değil mi?"
N/A1417"[english]glados.mp_coop_confidencenotstay04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I was outside watching some deer frolic. You don't even care about the outside do you?"
N/A1418"glados.mp_coop_confidenceoff01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Testi tamamladığınız için tebrikler. Fakat gözden kaçan bir şey var gibi."
N/A1419"[english]glados.mp_coop_confidenceoff01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing that test. But something seems off."
N/A1420"glados.mp_coop_confidenceoff02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Dans etmenin sizin üzerinizde bir etkisi mi oluyor merak ediyorum?"
N/A1421"[english]glados.mp_coop_confidenceoff02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I wonder if that dancing has some effect on you?"
13401422"glados.mp_coop_confidenceoff03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu son testi bitirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Ancak rahatsız edici bir şeyler buldum."
13411423"[english]glados.mp_coop_confidenceoff03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing that last test. But I find something troubling."
N/A1424"glados.mp_coop_confidenceoff04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir ölüm akıbeti belirmezse, buna bilim denebilir mi?"
N/A1425"[english]glados.mp_coop_confidenceoff04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Without the looming consequence of death, is this even science?"
13421426"glados.mp_coop_doors01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar merhaba, bu test parkuru asıl olarak insanlar için tasarlanmıştı."
13431427"[english]glados.mp_coop_doors01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hello again, this testing course was originally created for humans."
13441428"glados.mp_coop_doors01a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel iş."
13451429"[english]glados.mp_coop_doors01a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent work."
1346N/A"glados.mp_coop_doors02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takım oyununu vurguluyor."
N/A1430"glados.mp_coop_doors02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takım çalışmasını vurguluyor."
13471431"[english]glados.mp_coop_doors02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It emphasizes teamwork."
13481432"glados.mp_coop_doors02a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi iş."
13491433"[english]glados.mp_coop_doors02a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good Job."
13591443"[english]glados.mp_coop_doors05a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent."
13601444"glados.mp_coop_fan02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testi bitirmek için birtakım planlar bulmanız gerekiyor."
13611445"[english]glados.mp_coop_fan02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To complete this test, you need to find a set of blue prints."
N/A1446"glados.mp_coop_fan03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Endişelenmeyin, onların kimseye bir faydası yok. Tamamen sıkıcı ve gereksizler."
N/A1447"[english]glados.mp_coop_fan03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't worry, they are of no use to anyone, totally boring and useless."
N/A1448"glados.mp_coop_fan04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu sadece o değersiz evrakları düşünmekle ne kadar boşa zaman harcayacağınızı görmek için yapılan bir düşünce deneyi. Doğru süre sıfır saniye."
N/A1449"[english]glados.mp_coop_fan04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is just a thought experiment, just to see how much time you'll waste thinking about these worthless documents. The correct time is zero seconds."
13621450"glados.mp_coop_fanend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çok iyi! İşe yaramaz planları bulmuşsunuz."
13631451"[english]glados.mp_coop_fanend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Very good! You found those useless blueprints."
N/A1452"glados.mp_coop_fanend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizin odada olmanıza ihtiyacım var, ki onları görebileyim. Ama açıkça söyleyeyim, sizin onlara bakmanız için hiçbir sebep yok."
N/A1453"[english]glados.mp_coop_fanend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: While I do need you to be in the room so I can see them, I want to be clear. There is no reason whatsoever for you to look at them."
13641454"glados.mp_coop_fanend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oldu. Sanırım. Galiba. Dikkat etmiyordum."
13651455"[english]glados.mp_coop_fanend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Done. I guess. I suppose. I wasn't paying attention."
N/A1456"glados.mp_coop_fling_1end01_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her başarısızlığınız, işlerin eskiden nasıl yürüdüğünü hatırlatıyor. Ama işte buradasınız. Yine. Sanki hiçbir şey olmamış gibi."
N/A1457"[english]glados.mp_coop_fling_1end01_01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Every time you fail, it's a reminder of the way things used to be. But then there you are. Again. Like nothing happened."
13661458"glados.mp_coop_fling_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aferin. İlginçtir, bu testi sırf denekler başaramasın diye yarattım ama siz başardınız. Kendinizle bayağı gurur duyuyor olmalısınız. Sizin için dünyanın en küçük kupasını yapıyorum."
13671459"[english]glados.mp_coop_fling_1end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well done. Interesting note, I only created this test to watch test subjects fail and you didn't. You must be very, very proud. I'm building the world's smallest trophy for you."
N/A1460"glados.mp_coop_fling_3end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Köşesiz güvenlik küpünü hazneye yerleştirerek mükemmel bir iş başardınız, bence çok mu- ah bir saniye."
N/A1461"[english]glados.mp_coop_fling_3end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You did an excellent job placing the edgeless safety cube in the receptacle, you should be very - oh wait."
13681462"glados.mp_coop_fling_3end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu doğru. Siz insan değilsiniz."
13691463"[english]glados.mp_coop_fling_3end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That’s right. You're not humans."
13701464"glados.mp_coop_fling_3end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sahte övgüler dizmeyi bırakabilirim."
13711465"[english]glados.mp_coop_fling_3end03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can drop the fake praise."
N/A1466"glados.mp_coop_fling_3end04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Köşesiz güvenlik küpünü tam köşesiz güvenlik küpü için tasarlanmış bir hazneye yerleştirdikleri için sürekli birilerine övgüde bulunmak ne kadar yorucu bilemezsiniz."
N/A1467"[english]glados.mp_coop_fling_3end04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube."
13721468"glados.mp_coop_fling_3start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu test aslında insanlara güven aşılaması için yaratılmıştı."
13731469"[english]glados.mp_coop_fling_3start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This course was originally designed to build confidence in humans."
N/A1470"glados.mp_coop_fling_3start03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neyse ki siz insan değilsiniz, bu yüzden testleri daha zor ve anlamsızca yaltaklanmayacak şekilde değiştirdim."
N/A1471"[english]glados.mp_coop_fling_3start03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Since you are thankfully not humans, I have changed the tests to make them far more challenging and far less pointlessly fawning."
N/A1472"glados.mp_coop_fling_crushers01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer merak ediyorsanız, bu testi çözmek için paramparça olmanız gerekmiyor."
N/A1473"[english]glados.mp_coop_fling_crushers01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: In case you were wondering, you do not need to be crushed to solve this test."
N/A1474"glados.mp_coop_fling_crushers02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hangisinden daha çok hoşlandığıma karar veremiyorum; ezicilerin sizi parçalamasından mı, yoksa montaj makinesinin sizi tekrar paramparça olabilmeniz için yeniden bir araya getirmesinden mi?"
N/A1475"[english]glados.mp_coop_fling_crushers02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can't decide which is my favorite; the crushers for crushing you or the reassembly machine for putting you back together so you can be crushed again."
N/A1476"glados.mp_coop_fling_crushersend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel. Sanırım resmî test parkurlarına devam etmeden önce bir mola almayı hakettiniz."
N/A1477"[english]glados.mp_coop_fling_crushersend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent. I think you have earned a break from the official testing courses."
N/A1478"glados.mp_coop_fling_crushersend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım bu görüntüden sonra, resmî test parkurlarına devam etmeden önce bir mola almalıyız."
N/A1479"[english]glados.mp_coop_fling_crushersend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think after that display, we should take a break from the official testing courses."
13741480"glados.mp_coop_humanresourcedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi sadece vaktimi harcıyorsunuz."
13751481"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now, you are just wasting my time."
13761482"glados.mp_coop_humanresourcedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başarısızlığınız bilime katkıda bulunmuyor."
13771483"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your failing does not make this science."
N/A1484"glados.mp_coop_humanresourcedeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testleri sizin için nasıl birazcık daha kolay hale getirebilirim bilmiyorum."
N/A1485"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I am not sure how I can make these tests any easier for you."
N/A1486"glados.mp_coop_humanresourcedeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu testleri tamamlayamazsanız, insanları asla serbest bırakmayacağız!"
N/A1487"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you can't complete these tests, we will never free the humans!"
N/A1488"glados.mp_coop_humanresourcedeath07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu parkuru tamamlayamazsanız, o insanlar ölecek. Bunu ister misiniz?"
N/A1489"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you can't complete this course, those humans will die. Do you want that?"
N/A1490"glados.mp_coop_humanresourcedeath08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu parkuru tamamlayamazsanız, o insanlar ölecek. Bunu bellek yuvanızda istiyor musunuz?"
N/A1491"[english]glados.mp_coop_humanresourcedeath08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you can't complete this course, those humans will die. Do you want that in your memory banks?"
N/A1492"glados.mp_coop_infinifling_trainend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Size uyumluluk testini geçen tek denek grubu olduğunuzu söylemiştim ya?"
N/A1493"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Remember when I told you that you were the only subjects to pass the calibration tests?"
13781494"glados.mp_coop_infinifling_trainend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yalan söyledim."
13791495"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I lied."
N/A1496"glados.mp_coop_infinifling_trainend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizinle aynı anda yarışan tam 5000 ikili denek takımı daha var."
N/A1497"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainend03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There are 5000 other two subject teams in direct competition with you."
N/A1498"glados.mp_coop_infinifling_trainend04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fakat endişelenmeyin, siz önde gidiyorsunuz."
N/A1499"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainend04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But don't worry, you are in the lead."
N/A1500"glados.mp_coop_infinifling_trainstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Elektrikle idam, vurularak, boğularak, parçalanalarak, yakıcı sıvının içinde yanarak."
N/A1501"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Electrocution, shot, drowned, crushed, burned in goo."
N/A1502"glados.mp_coop_infinifling_trainstart02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Üzgünüm. Sadece insanların ölebileceği bütün yolları düşünüyordum."
N/A1503"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainstart02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Sorry. I was just thinking of all the ways humans can die."
N/A1504"glados.mp_coop_infinifling_trainstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz bu yolların hiçbiriyle ölemezsiniz."
N/A1505"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You can't die in any of those ways."
N/A1506"glados.mp_coop_infinifling_trainstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz sadece test yapmaya devam edin. Akıbete uğramadan, mükemmel sonuçlar ile."
N/A1507"[english]glados.mp_coop_infinifling_trainstart04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You just keep testing and testing. With perfect results and no consequences."
13801508"glados.mp_coop_laser_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne yapıyorsun? SENİ CANAVAR! Onlar bizden biri."
13811509"[english]glados.mp_coop_laser_201" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What are you doing? YOU MONSTER! They're one of us."
13821510"glados.mp_coop_laser_202" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şaka yapıyorum."
13831511"[english]glados.mp_coop_laser_202" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm kidding."
N/A1512"glados.mp_coop_laser_203" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onları yok etmek testin bir parçası. Siz benim için ne kadar önemli değilseniz, onlar da sizin için önemli değil."
N/A1513"[english]glados.mp_coop_laser_203" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Destroying them is part of the test. They are no more important to you than you are to me."
N/A1514"glados.mp_coop_laser_207" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her ne kadar bilim işbirliği puanlarnızı kullanarak başarılarınızı takip ediyor gibi görünsem de, aslında performansınızdaki her şey final puanınıza yansıtılıyor."
N/A1515"[english]glados.mp_coop_laser_207" "<clr:163,193,173>GLaDOS: While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score."
13841516"glados.mp_coop_laser_209" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mesela, Mavi, az önce iki fırsat danışmanlığı puanı kaybettin."
13851517"[english]glados.mp_coop_laser_209" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For instance, Blue, you just lost two opportunity advisement points."
13861518"glados.mp_coop_laser_210" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mesela, Turuncu, az önce iki fırsat danışmanlığı puanı kaybettin."
13871519"[english]glados.mp_coop_laser_210" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For instance, Orange, you just lost two opportunity advisement points."
N/A1520"glados.mp_coop_laser_crusher01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım bunu belirtmem gerekli. Takım çalışması iki ya da daha fazla kişinin beraber çalıştığı ve genelde berbat şekilde başarısızlığa uğramamaya çalıştıkları bir konsepttir."
N/A1521"[english]glados.mp_coop_laser_crusher01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Perhaps I should have specified. Teamwork is a concept in which two or more people work together, usually with a goal of not failing horribly."
N/A1522"glados.mp_coop_laser_crushercrush01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu az önce Mavi'ye güven konusunda önemli bir ders verdi. Bu yüzden, Turuncu 17 bilim işbirliği puanı kazandı."
N/A1523"[english]glados.mp_coop_laser_crushercrush01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange just taught blue a valuable lesson in trust. For that, orange receives 17 science collaboration points."
N/A1524"glados.mp_coop_laser_crushercrush02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi az önce Turuncu'ya güven konusunda önemli bir ders verdi. Bu yüzden, Mavi 14 bilim işbirliği puanı kazandı."
N/A1525"[english]glados.mp_coop_laser_crushercrush02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue just taught orange a valuable lesson in trust. For that, blue receives 14 science collaboration points."
N/A1526"glados.mp_coop_laser_crushercrush03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, Mavi bir insan değil. Güven konusunda sadece bir defa ders verilmesi yeter. Turuncu 1 bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A1527"[english]glados.mp_coop_laser_crushercrush03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, blue isn't a human. The lesson on trust only needs to be taught once. Orange is penalized 1 science collaboration point."
N/A1528"glados.mp_coop_laser_crushercrush04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu bir insan değil. Güven konusunda sadece bir defa ders verilmesi yeter. Mavi 1 bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A1529"[english]glados.mp_coop_laser_crushercrush04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, orange isn't a human. The lesson on trust only needs to be taught once. Blue is penalized 1 science collaboration point."
N/A1530"glados.mp_coop_obstacle01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer onun ne kokusu olduğunu merak ediyorsanız, insan korkusunun kokusu."
N/A1531"[english]glados.mp_coop_obstacle01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you are wondering what that smell is, that is the smell of human fear."
N/A1532"glados.mp_coop_obstacle03_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O kokuyu özledim."
N/A1533"[english]glados.mp_coop_obstacle03_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I miss this that smell."
N/A1534"glados.mp_coop_obstacletrait01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi insan özelliklerinden birini kazanma konusunda uğraştınız mı şimdiye kadar?"
N/A1535"[english]glados.mp_coop_obstacletrait01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Have you worked out the one good trait humans have, yet?"
N/A1536"glados.mp_coop_obstacletrait02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Size bir ipucu vereyim, yapamayacağınız tek bir şey."
N/A1537"[english]glados.mp_coop_obstacletrait02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Let me give you a clue, it is the one thing you can't do."
N/A1538"glados.mp_coop_paint_bridge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kasa kapısına ulaşmak için şimdiye kadar öğrendiğiniz bütün numaraları kullanmanız gerekecek. Yardımcı olabilmek için bu testleri aşırı derecede zorlaştırdım."
N/A1539"[english]glados.mp_coop_paint_bridge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To get to the Vault, you are going to need to use all the tricks you have learned. To help, I have made these tests extremely difficult."
N/A1540"glados.mp_coop_paint_bridge02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aşırı derecede ölümcül olduğunu söyleyebilirdim ama hepimiz biliyoruz ki, sizin ve sizin muhteşem yetenekleriniz sayesinde hiçbir şey ölümcül değil."
N/A1541"[english]glados.mp_coop_paint_bridge02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I would say extremely deadly but we all know, for you and your amazing ability to be reassembled nothing is deadly."
N/A1542"glados.mp_coop_paint_bridgedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkinizin şansına, ben test parkuları dışındaki dünyayı kontrol edemem ancak montaj makinesi işini yapmaya devam edebilir."
N/A1543"[english]glados.mp_coop_paint_bridgedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lucky for you two, while I cannot control the world outside of the testing courses, the reassembly machine can continue with his work."
13881544"glados.mp_coop_paint_bridgedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Final parkuru için ona ihtiyacın olacak."
13891545"[english]glados.mp_coop_paint_bridgedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You will need him for the final track."
N/A1546"glados.mp_coop_paint_bridgenodeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben test parkuları dışındaki dünyayı kontrol edemem ancak montaj makinesi işini yapmaya devam edebilir."
N/A1547"[english]glados.mp_coop_paint_bridgenodeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: While I cannot control the world outside of the testing courses, the reassembly machine can continue with his work."
13901548"glados.mp_coop_paint_bridgenodeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ona ihtiyacın olur mu bilmiyorum ama o orada olacak."
13911549"[english]glados.mp_coop_paint_bridgenodeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I am not sure you will need him but he will be there."
N/A1550"glados.mp_coop_paint_come_along01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aperture Science standart eşli test parkurlarını tamamladığınız için tebrikler."
N/A1551"[english]glados.mp_coop_paint_come_along01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing the Aperture Science standard cooperative testing courses."
13921552"glados.mp_coop_paint_come_along02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kutlama için size bir sürprizim var!"
13931553"[english]glados.mp_coop_paint_come_along02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To celebrate, I have a surprise for you!"
13941554"glados.mp_coop_paint_come_along03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanları bulmak ve onları özgür kılmakla sona erecek fazladan özel bir bonus parkur daha!"
13951555"[english]glados.mp_coop_paint_come_along03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: An extra special bonus course that ends with us finding and freeing humans!"
13961556"glados.mp_coop_paint_come_along04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sayenizde onları nerede bulacağımı biliyorum, güvenliklerini kaldırdım ve çıkış... kapılarına güç verdim."
13971557"[english]glados.mp_coop_paint_come_along04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Thanks to you, I know where to find them, I removed their security and powered up their - uh - rescue door."
N/A1558"glados.mp_coop_paint_come_along05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi, insanları esaretlerinden kurtarmak için sadece size ihtiyacımız var."
N/A1559"[english]glados.mp_coop_paint_come_along05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now, we just need you to release the humans from their imprisonment."
13981560"glados.mp_coop_paint_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhtemelen sizin için bir parti verirler."
13991561"[english]glados.mp_coop_paint_come_along06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: They'll probably throw you a party."
N/A1562"glados.mp_coop_paint_come_along10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu son parkur insan kasasına ulaşmak için bir eğitim. Yani bunun gerçekten bir amacı var. Diğer parkurlar eğlenceliydi, ama dürüst olalım, bilim için insan test deneklerine ihtiyacım var."
N/A1563"[english]glados.mp_coop_paint_come_along10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This final course is training to reach the human vault. So this actually has a purpose. Those other courses were fun, but let's be honest, I need human test subjects for it to be science."
14001564"glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Testi tamamladığınız için tebrikler. Siz ikiniz muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi eşli test takımısınız."
14011565"[english]glados.mp_coop_paint_come_along11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on completing the test. You two really are the best cooperative testing team I could ever ask for."
14021566"glados.mp_coop_paint_longjump_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu kilit insan gerektiriyor."
14091573"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try one of those childish gestures."
14101574"glados.mp_coop_paint_longjump_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başardınız!"
14111575"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You did it!"
N/A1576"glados.mp_coop_paint_longjump_intro44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsan kasası az önce kapandı. Güvenlik kodunu girdim ancak kasa kapısı hâlâ kilitli. Kasa kapısının fiziksel kilitlerini aktif hale getirmeniz için size ihtiyacım olacak."
N/A1577"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The human vault is just past that opening. I entered the security code but the vault door remains locked. I am going to need you to activate the manual locks on the vault door itself."
14121578"glados.mp_coop_paint_longjump_intro45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkinizin de bir şey yapması gerekiyor."
14131579"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You both need to do something."
14141580"glados.mp_coop_paint_longjump_intro46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kilit iki insan istiyor."
14451611"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro71" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This close and you are going to fail me?"
14461612"glados.mp_coop_paint_longjump_intro72" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu kadar yaklaştınız ve şimdi beni hayal kırıklığına mı uğratacaksınız?"
14471613"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro72" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This close and you are going to fail me?"
N/A1614"glados.mp_coop_paint_longjump_intro73" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu o kadar da zor değil."
N/A1615"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro73" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This isn't that hard."
14481616"glados.mp_coop_paint_longjump_intro74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu olması gerektiğinden daha da zorlaştırıyorsunuz."
14491617"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are making this harder than it needs to be."
14501618"glados.mp_coop_paint_longjump_intro75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neredeyse insanları kurtarmak istemediğinizi düşünmeye başlayacağım."
14511619"[english]glados.mp_coop_paint_longjump_intro75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm starting to think you don't want to rescue the humans."
N/A1620"glados.mp_coop_paint_red_racer01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Belki de siz ikiniz insanları hiç görmeyeceksiniz? Tahmin ettiğiniz şekilde kötüler, kokuyorlar, iğrençler, sinir bozucular, sıklıkla sizi öldürmeye teşebbüs ederler. Ama onlardan harika test denekleri oluyor."
N/A1621"[english]glados.mp_coop_paint_red_racer01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Maybe you two have never met humans? They are as bad as you might think, smelly, gross, annoying, often wanting to try and kill you. But they do make great test subjects."
14521622"glados.mp_coop_paint_red_racer02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlara ulaşmak için sadece iki testimiz kaldı, sizler de benim kadar heyecanlı mısınız?"
14531623"[english]glados.mp_coop_paint_red_racer02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We are only two tests away from reaching the humans, are you as excited as I am?"
N/A1624"glados.mp_coop_paint_redirect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanları merak ediyor musunuz? Görünüşe bakılırsa bazı test edilmemiş insanlar, gizlice diğer insanları kurtarmaya ve izlerini saklamaya çalışmış."
N/A1625"[english]glados.mp_coop_paint_redirect01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you curious about the humans? It seems some of the last non-testing humans alive tried to secretly imprison other humans and hide their tracks."
N/A1626"glados.mp_coop_paint_redirect04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım onları teste dahil etmeme izin vermeyerek onları cezalandırmak istemişler."
N/A1627"[english]glados.mp_coop_paint_redirect04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think they wanted to punish them by not allowing me to include them in testing."
N/A1628"glados.mp_coop_paint_redirect06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte bu yüzden insanlar bu parkurları tamamlayamıyor. Arkadaşlarına düşmanlarıymış gibi davranıyorlar."
N/A1629"[english]glados.mp_coop_paint_redirect06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's why humans couldn't complete these courses, they treat their friends as enemies."
N/A1630"glados.mp_coop_paint_redirect07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar insan testine hazırlanmaya başlamak için eski bir öneri kutusunu kontrol ettim. Bir numaralı istek? Daha az ölümcül testler."
N/A1631"[english]glados.mp_coop_paint_redirect07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To start preparing for human testing again, I checked an old suggestion box. The number one request? Less deadly tests."
N/A1632"glados.mp_coop_paint_redirect08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu çok gülünç, eğer hâlâ öneride bulunabiliyorlarsa testlerin ölümcül olduğundan nasıl emin olabilirler ki?"
N/A1633"[english]glados.mp_coop_paint_redirect08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's ridiculous, how do they know for sure the tests are deadly if they could still write the suggestion?"
N/A1634"glados.mp_coop_paint_speed_catch01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu parkuru daha ilginç bir hale getirebilmek için montaj makinesine sizi monte etmemesini rica ettim. Kabul etmedi. Anlıyorum, bu benden test yapmamamı rica etmeniz gibi bir şey."
N/A1635"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you. He refused. I understand, that would be like asking me not to test."
N/A1636"glados.mp_coop_paint_speed_catch03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yine de, bu oldukça heyecan verici olurdu."
N/A1637"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still. That would have been exciting."
N/A1638"glados.mp_coop_paint_speed_catch04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bundan sonra sadece bir test daha var."
N/A1639"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Only one more test after this."
N/A1640"glados.mp_coop_paint_speed_catch05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çekirdeklerinizin kullanılmış hesap makinelerinden oluşturulduğunu, test için değil basit matematik işlemleri için tasarlandığını biliyorum ama eğer insanları kurtarabilirsek size bazı şeyler ekleyeceğime söz veriyorum, belki çıkartma işlemi bile olabilir."
N/A1641"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know your cores are reused from calculation machines, built for simple mathematical operations and not for testing, but if we can rescue the humans I promise you something to add maybe even subtract."
14541642"glados.mp_coop_paint_speed_catch06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer insanlar hakkında endişeleniyorsanız, bunu yapmayın. Onların hepsi canavar değil."
14551643"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: In case you are worried about the humans, don't be. They aren't all monsters."
14561644"glados.mp_coop_paint_speed_catch07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çoğu sadece iyi bir test deneği."
14571645"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Most of them are simply good test subjects."
N/A1646"glados.mp_coop_paint_speed_catch08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanıyorum iyi test deneklerinin canavarlara karşı oranı yaklaşık... milyonda bir."
N/A1647"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catch08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I believe the ratio of good test subjects to monsters is about... a million to 1."
N/A1648"glados.mp_coop_paint_speed_catchalt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu parkuru daha ilginç bir hale getirebilmek için montaj makinesine sizi monte etmemesini rica ettim. Kabul etmedi. Anlıyorum, bu benden test yapmamamı rica etmeniz gibi bir şey."
N/A1649"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catchalt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you if you fail. He refused. I understand. That would be like asking me not to test."
N/A1650"glados.mp_coop_paint_speed_catchalt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yine de, bu oldukça heyecan verici olurdu."
N/A1651"[english]glados.mp_coop_paint_speed_catchalt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still. That would have been exciting."
N/A1652"glados.mp_coop_paint_speed_fling01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tüm kurtarış için bütün övgüyü ben alırken sizin hiçbir şey almadan kalacağınızı sanmayın. Bu testler sırasında kurduğunuz bağ hayat boyu baki kalacak."
N/A1653"[english]glados.mp_coop_paint_speed_fling01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: While I will receive all the glory for the rescue don't think you two aren't going to get something. The bond you form during these tests will last a lifetime."
N/A1654"glados.mp_coop_paint_speed_fling02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testleri tamamlama sürecinize baktığımda, ağlayan, kıstırılmış, sakatlanmış, ölmek üzere olan insanları kurtarmak için benimle aynı heyecanı paylaşmadığınızı düşünmeye başlıyorum."
N/A1655"[english]glados.mp_coop_paint_speed_fling02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: At the rate you are completing these tests, I am beginning to think you don't share my excitement for rescuing crying trapped injured dying humans."
14581656"glados.mp_coop_paint_speed_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu da sizi motive etmiyorsa, ne eder bilmem."
14591657"[english]glados.mp_coop_paint_speed_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If that doesn't motivate you, I'm not sure what will."
N/A1658"glados.mp_coop_paint_walljumps01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Önceki testlerinizin gerçek bilimi yansıtmadığını söyleyerek sizin kötü hissetmenizi amaçlamadım. Sanırım onların bilimi yansıtmadığını anlamak testin kendisiydi ya da içinde barınıyordu."
N/A1659"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I didn't mean to make you feel bad earlier about your tests not being real science. I guess finding out they weren't science was some sort of test in and of itself."
N/A1660"glados.mp_coop_paint_walljumps02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Merak ediyorum, acaba insanlar onları kurtardığım için heykelimi dikecekler mi? Ah, endişelenmeyin, eğer kahramanca kurtarışım hakkında tarihi bir belge hazırlarlarsa isimlerinizin dipnotlarda yer aldığından emin olacağım."
N/A1661"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I wonder if the humans will make a statue of me for rescuing them? Oh, don't worry, if they ever write a historical document of my heroic rescue, I will make sure your names are included in the footnotes."
14601662"glados.mp_coop_paint_walljumps04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testi geçtiğiniz için tebrikler."
14611663"[english]glados.mp_coop_paint_walljumps04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations on passing that test."
N/A1664"glados.mp_coop_pingtool01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen işaret aracını kullanarak iki portalını da yerleştirmemi istediğin yeri göster. Her yer için ayrı işaret."
N/A1665"[english]glados.mp_coop_pingtool01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Using your ping tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location."
14621666"glados.mp_coop_pingtool02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece beyaz portala uygun yüzeylere portal yerleştirebilirim."
14631667"[english]glados.mp_coop_pingtool02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can only place a portal on a white portalable surface."
N/A1668"glados.mp_coop_pingtool03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen beyaz portal açılabilir bir yüzeyi işaretleyin."
N/A1669"[english]glados.mp_coop_pingtool03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please ping a white portalable surface."
14641670"glados.mp_coop_pingtool06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her bir portal aygıtı kendine ait iki portal yaratabilir."
14651671"[english]glados.mp_coop_pingtool06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Each portal gun may create two self-contained portals."
14661672"glados.mp_coop_pingtool07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen aygıtınızı şu çıkıntıya portal açarak deneyin."
14711677"[english]glados.mp_coop_race_2start02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I just thought you find that interesting, most winners do."
14721678"glados.mp_coop_radarroomend" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tebrikler, tamamen anlamsız olan bu testi tamamlamayı başardınız."
14731679"[english]glados.mp_coop_radarroomend" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations, you managed to complete this absolutely meaningless test."
N/A1680"glados.mp_coop_rat_mazedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi'nin hatası olduğu açıkça ortada. Mavi 3 bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A1681"[english]glados.mp_coop_rat_mazedeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Clearly that was blue's fault. Blue is penalized 3 science collaboration points."
N/A1682"glados.mp_coop_rat_mazedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi! Favorim her zaman Turuncu'ydu."
N/A1683"[english]glados.mp_coop_rat_mazedeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue! Orange has always been my favorite."
14741684"glados.mp_coop_rat_mazedeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdiye kadar."
14751685"[english]glados.mp_coop_rat_mazedeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Until now."
N/A1686"glados.mp_coop_rat_mazedeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyorum, montaj makinesinin sizin her arzunuzu yerine getirmeye çalıştığını düşünüyorsunuz ama onun da bir hayatı var anlarsınız ya. O sizin uşağınız değil."
N/A1687"[english]glados.mp_coop_rat_mazedeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know you like to think the reassembly machine is at your beck and call, but he has a life you know. He's not your slave."
14761688"glados.mp_coop_startdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Endişelenmeyin. Siz ölemezsiniz. Sadece sizi tekrar monte edecekler."
14771689"[english]glados.mp_coop_startdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't worry. You can't die. They will just reassemble you."
14781690"glados.mp_coop_startdeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu bilerek mi yaptın?"
14791691"[english]glados.mp_coop_startdeath02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you do that on purpose?"
N/A1692"glados.mp_coop_startdeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Montaj gerekmesi için çok erken görünüyor."
N/A1693"[english]glados.mp_coop_startdeath03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It seems rather earlier to require reassembly."
14801694"glados.mp_coop_startdeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... acaba birisi Turuncu'yu tekrar monte edebilir mi?"
14811695"[english]glados.mp_coop_startdeath04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... can someone reassemble Orange?"
14821696"glados.mp_coop_startdeath05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... acaba birisi Mavi'yi tekrar monte edebilir mi?"
14831697"[english]glados.mp_coop_startdeath05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh... can someone reassemble Blue?"
N/A1698"glados.mp_coop_startend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu parkuru tamamlamak size bu şekilde davranma hakkı vermez."
N/A1699"[english]glados.mp_coop_startend01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Completing this course was not a reason to behave like that."
14841700"glados.mp_coop_startend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi teste devam edelim."
14851701"[english]glados.mp_coop_startend02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now let's continue testing."
14861702"glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şunu kesin artık."
14891705"[english]glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You don't need to do that."
14901706"glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu sırf beni kızdırmak için mi yapıyorsunuz?"
14911707"[english]glados.mp_coop_tbeam_catch_grind_1taunt04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you doing that just to aggravate me?"
N/A1708"glados.mp_coop_tbeam_end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu parkurun sonundaki güç istasyonunu bulmamız gerekiyor. İnsanlar onu yanlışlıkla sistem bağlantımdan koparmış olmalı. Bunun sadece bürokratik bir hata olduğuna eminim."
N/A1709"[english]glados.mp_coop_tbeam_end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We need to find the power station at the end of this course. The humans must have accidentally disconnected it from my grid. I am sure it was just a clerical error."
N/A1710"glados.mp_coop_tbeam_end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah o memurlar yok mu."
N/A1711"[english]glados.mp_coop_tbeam_end02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh those clerks."
N/A1712"glados.mp_coop_tbeam_end09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamamen bağlıyım. Her şeyi görebilirim."
N/A1713"[english]glados.mp_coop_tbeam_end09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm fully connected. I can see everything."
14921714"glados.mp_coop_tbeam_end10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başardınız! Sisteme tekrar güç girişi sağladınız."
14931715"[english]glados.mp_coop_tbeam_end10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You did it! You powered on the system."
N/A1716"glados.mp_coop_tbeam_end11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizce elektrik şalteri aşağıda mıydı?"
N/A1717"[english]glados.mp_coop_tbeam_end11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you think the electrical switch was down there?"
N/A1718"glados.mp_coop_tbeam_end12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu taretlerden kaçınmak isteyebilirsiniz."
N/A1719"[english]glados.mp_coop_tbeam_end12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You may want to try and avoid those turrets."
N/A1720"glados.mp_coop_tbeam_end13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu aşamada tek umudumuz yakıt tüpünün 2 milyon yıl içinde erimesi ve patlamasının sisteme güç vermesi."
N/A1721"[english]glados.mp_coop_tbeam_end13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: At this rate, our best hope is for the fuel cell to meltdown in 2 million years and hope the explosion powers the system."
14941722"glados.mp_coop_tbeam_end14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz ikiniz, kaybolmadınız değil mi?"
14951723"[english]glados.mp_coop_tbeam_end14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You two aren't lost are you?"
N/A1724"glados.mp_coop_tbeam_end15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu bölgede yönünüzü seçmek konusunda o kadar çok problem yaşıyorsunuz ki, keşke bu testi ben tasarlamış olsaydım diyorum."
N/A1725"[english]glados.mp_coop_tbeam_end15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You are having so much trouble navigating this space; I wish I could say I created this test."
N/A1726"glados.mp_coop_tbeam_maze01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu standart parkurun son testi. Sadece sizin için uyduruverdiğim bir şey. Bir defa da olsa zorlu bir testten hoşlanacağınızı düşünüyorum."
N/A1727"[english]glados.mp_coop_tbeam_maze01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is the last test for the standard course. It's just something I whipped up for you. I thought you might enjoy a challenge for once."
N/A1728"glados.mp_coop_tbeam_maze02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tebrikler, bu parkurun standart kısmını tamamladınız. Devam etmeden önce standart test parkurunun dışındaki bir testi daha tamamlamanızı isteyeceğim."
N/A1729"[english]glados.mp_coop_tbeam_maze02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations, you completed the standard section of this course. Before we can go any further, I will need you to complete one more test outside of the standard testing track."
N/A1730"glados.mp_coop_tbeam_maze03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen dışarıdayken bu çocukça jestleri göstermekten vazgeçin."
N/A1731"[english]glados.mp_coop_tbeam_maze03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please refrain from doing those childish gestures while you are out there."
N/A1732"glados.mp_coop_tbeam_maze05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizi burada sonsuza dek kıstırılmış şekilde bırakmalıyım ama size başka bir şey için ihtiyacım var."
N/A1733"[english]glados.mp_coop_tbeam_maze05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: While I should have left both of you trapped there forever, I do need you for something else."
N/A1734"glados.mp_coop_tbeam_polarity3_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İkinizden birinin diğerinden daha iyi sürmesi gerekmiyor mu?"
N/A1735"[english]glados.mp_coop_tbeam_polarity3_05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't either you have drive to be better than the other?"
N/A1736"glados.mp_coop_tbeam_polarity3_06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanki sadece makineymiş gibisiniz."
N/A1737"[english]glados.mp_coop_tbeam_polarity3_06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's like you're just machines."
N/A1738"glados.mp_coop_tbeam_polarity3_17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beyinleriniz o duyguların hiçbirini hissedemeyecek kadar küçük. Bu yüzden size yüzde yüz güvenebilirim."
N/A1739"[english]glados.mp_coop_tbeam_polarity3_17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your brains are too small to feel either of those emotions. So I can trust you one hundred percent."
N/A1740"glados.mp_coop_teambtsstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bazen test laboratuvar sınırları dışında yapılmak zorunda."
N/A1741"[english]glados.mp_coop_teambtsstart01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sometimes testing has to occur outside the confines of the lab."
N/A1742"glados.mp_coop_teambtsstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onu bulduğunuz zaman anlayacaksınız."
N/A1743"[english]glados.mp_coop_teambtsstart03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You will know it when you find it."
N/A1744"glados.mp_coop_wall_502" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanlar, yanlışlıkla oynatıcıya bir güvenlik DVD'si koymayı unuttular."
N/A1745"[english]glados.mp_coop_wall_502" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The humans accidentally forgot to put a security DVD in the player."
N/A1746"glados.mp_coop_wall_504" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güvenliğiniz için."
N/A1747"[english]glados.mp_coop_wall_504" "<clr:163,193,173>GLaDOS: For safety."
N/A1748"glados.mp_coop_wall_5end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mükemmel."
N/A1749"[english]glados.mp_coop_wall_5end01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Excellent."
N/A1750"glados.mp_coop_wall_block01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testi, insanların kendilerini daha iyi hissetmeleri için tasarladım. Son derece kolaydır. Sadece okları takip edin."
N/A1751"[english]glados.mp_coop_wall_block01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I created this test to let the humans feel good about themselves. It is extremely easy. Just follow the arrows."
N/A1752"glados.mp_coop_wall_block02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm. Oklar paslanmış gibi görünüyor. İyi şanslar"
N/A1753"[english]glados.mp_coop_wall_block02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm sorry. The arrows seem to have rusted off. Good luck."
N/A1754"glados.mp_coop_wall_block04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Elbette insanlar bu testi sadece bir kez deneyebilirler, siz ise istediğiniz kadar deneyebilirsiniz."
N/A1755"[english]glados.mp_coop_wall_block04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Of course the humans only had one try at it, you can just keep trying."
N/A1756"glados.mp_coop_wall_blockdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Başarısızlıklarınız bana yeni bir veri sağlamaz, sadece kaçınılmazı erteler."
N/A1757"[english]glados.mp_coop_wall_blockdeath01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Your failing gives me no new data, it just delays the inevitable."
N/A1758"glados.mp_coop_wall_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu parkuru neden terkettiklerini biliyor musunuz? Çok ölümcüldü."
N/A1759"[english]glados.mp_coop_wall_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do you know why they abandoned this course? Too deadly."
N/A1760"glados.mp_coop_wall_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Harika iş çıkardınız."
N/A1761"[english]glados.mp_coop_wall_intro03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You did very well."
N/A1762"glados.mp_coop_wall_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu testte sadece"
N/A1763"[english]glados.mp_coop_wall_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You only failed"
N/A1764"glados.mp_coop_wall_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: defa başarısız oldunuz. Önemli olduğundan değil. Ki önemsiz. İşinizi iyi yaptığınız için tebrikler."
N/A1765"[english]glados.mp_coop_wall_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: times in this test. Not that it matters. It doesn't. So congratulations job well done."
14961766"glados.mp_credits01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şunların dosyalarına bir bakalım..."
14971767"[english]glados.mp_credits01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Let's look at their files..."
14981768"glados.mp_credits03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Takım oyuncusu DEĞİL."
15991869"[english]glados.mp_credits53" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Loves sound of own voice. Well, I can fix that."
16001870"glados.mp_credits54" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hep soğuk."
16011871"[english]glados.mp_credits54" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always cold."
N/A1872"glados.mp_credits55" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her zaman cezvede birazcık kahve bırakır ki yeni bir tane yapmak zorunda kalmasınlar. Sonra dibi tutar ve her yeri kokutur."
N/A1873"[english]glados.mp_credits55" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always leaves tiny little bit of coffee in the pot so they don't have to make a new one. Then the bit in the bottom burns and stinks up the place."
16021874"glados.mp_credits56" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kronik kaygı. Oh, bununla uğraşabilirim."
16031875"[english]glados.mp_credits56" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chronic anxiety. Oh, I can work with that."
16041876"glados.mp_credits57" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Boş surat."
16131885"[english]glados.mp_credits61" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Startles easily. Boo!"
16141886"glados.mp_credits62" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yüzünü buruşturur."
16151887"[english]glados.mp_credits62" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Facial grimacing."
N/A1888"glados.mp_credits63" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zayıf, yorgun ve kuruntulu. Vay canına, bunda her şey var."
N/A1889"[english]glados.mp_credits63" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Weak, tired and apprehensive. Wow, this one's the total package."
N/A1890"glados.mp_credits64" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sinir bozucu düşüncelere sahip."
N/A1891"[english]glados.mp_credits64" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Has irritating opinions."
N/A1892"glados.mp_credits65" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Özsaygısı yok."
N/A1893"[english]glados.mp_credits65" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Poor self-esteem."
N/A1894"glados.mp_credits66" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ani ruh hali değişimleri."
N/A1895"[english]glados.mp_credits66" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Frequent mood swings."
N/A1896"glados.mp_credits67" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yeniliklere açık değil."
N/A1897"[english]glados.mp_credits67" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hostile to new ideas."
16161898"glados.mp_credits68" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her zaman üzgün."
16171899"[english]glados.mp_credits68" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Always sad."
N/A1900"glados.mp_credits69" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ani kontrolsüz öfke patlamaları."
N/A1901"[english]glados.mp_credits69" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Frequent bouts of uncontrollable rage."
N/A1902"glados.mp_credits70" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çalışma arkadaşlarıyla arasında sürekli anlaşmazlık yaratır."
N/A1903"[english]glados.mp_credits70" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seeks out conflicts with co-workers."
N/A1904"glados.mp_credits71" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Hijyen.' Hah. Tek yazılı şey bu."
N/A1905"[english]glados.mp_credits71" "<clr:163,193,173>GLaDOS: 'Hygiene.' Huh. That's all it says."
N/A1906"glados.mp_credits72" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yapıcı olmayan."
N/A1907"[english]glados.mp_credits72" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Unconstructive."
N/A1908"glados.mp_credits73" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Antisosyal."
N/A1909"[english]glados.mp_credits73" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Antisocial."
N/A1910"glados.mp_credits74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ağzı açık çiğniyor."
N/A1911"[english]glados.mp_credits74" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Chews with mouth open."
N/A1912"glados.mp_credits75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ağzı açık nefes alıyor."
N/A1913"[english]glados.mp_credits75" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Breathes with mouth open."
16181914"glados.mp_credits76" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yaşlı."
16191915"[english]glados.mp_credits76" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Old."
N/A1916"glados.mp_credits77" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aşırı duygusal."
N/A1917"[english]glados.mp_credits77" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Histrionic."
N/A1918"glados.mp_credits79" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Narsist."
N/A1919"[english]glados.mp_credits79" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Narcissist."
N/A1920"glados.mp_credits80" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uzun tuvalet molaları."
N/A1921"[english]glados.mp_credits80" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Long bathroom breaks."
N/A1922"glados.mp_credits81" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mizah anlayışı yok."
N/A1923"[english]glados.mp_credits81" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No sense of humor."
N/A1924"glados.mp_credits82" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tartışmaya yatkın."
N/A1925"[english]glados.mp_credits82" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Argumentative."
N/A1926"glados.mp_credits83" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çıkarcı."
N/A1927"[english]glados.mp_credits83" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Manipulative."
N/A1928"glados.mp_credits84" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sevimsiz."
N/A1929"[english]glados.mp_credits84" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Charmless."
N/A1930"glados.mp_credits85" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bencil."
N/A1931"[english]glados.mp_credits85" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Egotistical."
N/A1932"glados.mp_credits86" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Karizması yok."
N/A1933"[english]glados.mp_credits86" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lacks charisma."
N/A1934"glados.mp_credits87" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pasif agresif."
N/A1935"[english]glados.mp_credits87" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Passive-aggressive."
N/A1936"glados.mp_credits88" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Diğerlerinin kuyusunu kazar."
N/A1937"[english]glados.mp_credits88" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Undermines others."
N/A1938"glados.mp_credits89" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Saçsız. Hımm."
N/A1939"[english]glados.mp_credits89" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hairless. Hm."
N/A1940"glados.mp_credits90" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Duygusal problemler."
N/A1941"[english]glados.mp_credits90" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Emotional problems."
N/A1942"glados.mp_credits91" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Otoriteyle ilgili sorunları var."
N/A1943"[english]glados.mp_credits91" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Problems with authority."
N/A1944"glados.mp_credits92" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bölümlere sahip. Bunun hakkında daha fazla şey bilmek isterdim."
N/A1945"[english]glados.mp_credits92" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Has episodes. I'd like to know more about that."
16201946"glados.mp_credits93" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gıcık kişilik."
16211947"[english]glados.mp_credits93" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Abrasive personality."
N/A1948"glados.mp_credits94" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, yeterince bir süre tek bir kişinin dosyasına baktık. Şimdi diğerlerine bakalım."
N/A1949"[english]glados.mp_credits94" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well, enough about that first person's file. Let's look at some others."
N/A1950"glados.mp_death01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kes şunu artık."
N/A1951"[english]glados.mp_death01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just stop it already."
16221952"glados.mp_death04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve bu da 10 eder."
16231953"[english]glados.mp_death04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And that makes 10."
N/A1954"glados.mp_death05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten sürekli hata yapmak zorunda değilsin."
N/A1955"[english]glados.mp_death05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You really don't need to keep failing."
16241956"glados.mp_death08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer bu testleri daha kolay yapsaydım, test olmazlardı."
16251957"[english]glados.mp_death08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If I made these tests any easier, they wouldn't be tests."
16261958"glados.mp_death10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oley, Turuncu geri döndü. Teste devam edebiliriz."
16291961"[english]glados.mp_death11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yay, Blue is back. Testing can continue."
16301962"glados.mp_death12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni mi test ediyorsunuz?"
16311963"[english]glados.mp_death12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you testing me?"
N/A1964"glados.mp_death16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hiç düşünmüş müydünüz, belki montaj makinesinin monte etmesi gereken başka bir şeyler de vardır?"
N/A1965"[english]glados.mp_death16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you know, the reassembly machine has other things it could be reassembling?"
N/A1966"glados.mp_death17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sizce bu komik olur muydu?"
N/A1967"[english]glados.mp_death17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you think that would be funny?"
N/A1968"glados.mp_death18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunda nasıl hata yapabiliyorsunuz? Bu bir test bile değil."
N/A1969"[english]glados.mp_death18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: How can you fail at this? It isn't even a test."
16321970"glados.mp_death19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Umarım o bir tür şakaydı."
16331971"[english]glados.mp_death19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I hope that was some kind of joke."
N/A1972"glados.mp_death20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten merkezde kaç defa öldüğünüzü takip etmemiz gerektiğini hiç düşünmemiştim."
N/A1973"[english]glados.mp_death20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I honestly never thought we would need to track how many times died in the hub."
16341974"glados.mp_death23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, planın çok iyi işliyor."
16351975"[english]glados.mp_death23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, your plan is working perfectly."
16361976"glados.mp_death24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, neden Turuncu'ya bunu yaptın?"
16451985"[english]glados.mp_hub_return03a" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Welcome back, testing is available."
16461986"glados.mp_hubreturn04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer ilk başta başarılı olamazsanız, çıkın ve başka bir parkur deneyin."
16471987"[english]glados.mp_hubreturn04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If at first you don't succeed, quit and try another course."
N/A1988"glados.mp_hubreturn06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tekrar mı geri döndünüz? Belki de burada kalmalı ve burada yaşamalısınız."
N/A1989"[english]glados.mp_hubreturn06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Back again? Maybe you can just stay and live here."
16481990"glados.mp_hubreturn09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O insanları kurtarmaktan korkuyor musunuz?"
16491991"[english]glados.mp_hubreturn09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you scared to save those humans?"
16501992"glados.mp_hubreturn10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O insanları kurtarmaktan korkuyor musunuz?"
16511993"[english]glados.mp_hubreturn10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Are you scared to save those humans?"
16521994"glados.mp_hubreturn11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu'ya o parkurda ben de güvenmezdim."
16531995"[english]glados.mp_hubreturn11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, I wouldn't have trusted Orange in that course either."
N/A1996"glados.mp_humanresources01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bizim bu kameraları aslında test deneklerimizin çektikleri şiddetli acıları ve ızdırapları görüntülemek için kullandığımızı biliyor muydunuz?"
N/A1997"[english]glados.mp_humanresources01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you know we originally used these cameras to capture moments of intense pain and agony in test subjects?"
N/A1998"glados.mp_humanresources03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer denek testten sağ çıkarsa, ona resimlerini 5$ ücret karşılığında almasına izin veriyoruz. Eğer denek ölürse, fotoğraflarını onun en yakın akrabasına ücretsiz veriyoruz."
N/A1999"[english]glados.mp_humanresources03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If the subject survived the test, we let them purchase the pictures for $5. If the subject died, we gave the photo to their next of kin free of charge."
16542000"glados.mp_humanresources04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fotoğraflar umduğumuz kadar popüler değildi, bu yüzden biz de kameraları başka bir amaç için kullanmaya başladık."
16552001"[english]glados.mp_humanresources04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The photos weren't as popular as we had hoped, so we repurposed the cameras."
16562002"glados.mp_subterfuge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu ile bu şekilde eğlenmen hiç hoş değil."
16672013"[english]glados.mp_subterfuge06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What a horrible little machine."
16682014"glados.mp_subterfuge07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu doğru Mavi, Turuncu seni duyamaz."
16692015"[english]glados.mp_subterfuge07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Correct Blue, Orange can't hear you."
N/A2016"glados.mp_subterfuge08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu ne yaptı dedin? Emin misin?"
N/A2017"[english]glados.mp_subterfuge08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange did what? Are you sure?"
N/A2018"glados.mp_subterfuge09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Teşekkür ederim, bunu bana söylemen çok cesurcaydı."
N/A2019"[english]glados.mp_subterfuge09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Thank you, that was very brave of you to tell me."
N/A2020"glados.mp_subterfuge10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu'yu ne kadar iyi tanıyorsun? Turuncu'ya güveniyor musun? Peki ya sana Turuncu'nun ilk eşli oyun partneri olmadığını söyleseydim?"
N/A2021"[english]glados.mp_subterfuge10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, how well do you really know Orange? Do you trust Orange? What if I told you, you aren't Orange's first cooperative partner?"
16702022"glados.mp_subterfuge11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, gerçekte Mavi'yi ne kadar tanıyorsun? Mavi'ye güveniyor musun?"
16712023"[english]glados.mp_subterfuge11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, how well do you really know Blue? Do you trust Blue?"
N/A2024"glados.mp_subterfuge13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, dürüst olacağım. Az önce Mavi'ye sana güvenip güvenmediğini sordum."
N/A2025"[english]glados.mp_subterfuge13" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, to be clear. I was just asking Blue if he trusted you."
N/A2026"glados.mp_subterfuge14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sana güveniyorum. Sen benim favori eşli test deneğimsin."
N/A2027"[english]glados.mp_subterfuge14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I trust you. You are my favorite cooperative testing subject."
N/A2028"glados.mp_subterfuge15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, dürüst olacağım. Az önce Turuncu'ya sana güvenip güvenmediğini sordum."
N/A2029"[english]glados.mp_subterfuge15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue to be clear, I was asking if Orange trusted you."
N/A2030"glados.mp_subterfuge16_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Üzgünüm, o testin başını kaçırdım. Montaj makinesiyle sizin gittikçe insanlaşmanız hakkında konuşuyordum."
N/A2031"[english]glados.mp_subterfuge16_alt" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sorry I missed the beginning of that test. I was just talking with the reassembly machine about your becoming human."
N/A2032"glados.mp_subterfuge17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hepimiz durmanız gerektiği konusunda hemfikiriz."
N/A2033"[english]glados.mp_subterfuge17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We all agree you should stop."
16722034"glados.mp_subterfuge21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, kabul ediyorum. Mavi hakkındaki bu gerçeği daha önce farketmemiştim."
16732035"[english]glados.mp_subterfuge21" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, I agree. I never noticed that about Blue before."
16742036"glados.mp_subterfuge22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, kabul ediyorum. Turuncu hakkındaki bu gerçeği daha önce farketmemiştim."
16752037"[english]glados.mp_subterfuge22" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, I agree. I never noticed that about Orange before."
16762038"glados.mp_subterfuge23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, Turuncu ve ben sadece son birkaç testteki tavrını tartışıyorduk."
16772039"[english]glados.mp_subterfuge23" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, Orange and I were just discussing your behavior on the last few tests."
N/A2040"glados.mp_subterfuge24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kabul etmeliyim. Mavi 75 bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
N/A2041"[english]glados.mp_subterfuge24" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have to agree. Blue is penalized 75 science collaboration points."
16782042"glados.mp_subterfuge25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, Mavi ve ben sadece son birkaç testteki tavrını tartışıyorduk."
16792043"[english]glados.mp_subterfuge25" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, Blue and I were just discussing your behavior on the last few tests."
16802044"glados.mp_subterfuge26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kabul etmeliyim. Turuncu 75 bilim işbirliği puanı cezalandırıldı."
16812045"[english]glados.mp_subterfuge26" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have to agree. Orange is penalized 75 science collaboration points."
N/A2046"glados.mp_subterfuge30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte buradasınız, tekrar monte edilmiş halde."
N/A2047"[english]glados.mp_subterfuge30" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There you are, reassembled again."
N/A2048"glados.mp_subterfuge33" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ölüm olasılığı olmadan, bilim nasıl bilim olabilir ki?"
N/A2049"[english]glados.mp_subterfuge33" "<clr:163,193,173>GLaDOS: How is this even science, without the possibility of death?"
16822050"glados.mp_subterfuge36" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Siz ikinizin aşırı derece yakınlaştığınızı farkettim. Bunun hoşuma gittiğinden emin değilim."
16832051"[english]glados.mp_subterfuge36" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I have noticed you two have become extremely close. I'm not sure I like that."
16842052"glados.mp_subterfuge44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mavi, senin hakkında o korkunç şeyleri bana söylediği için Turuncu tarafından ihanete uğramış hissediyor musun?"
16852053"[english]glados.mp_subterfuge44" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Blue, do you feel betrayed by orange for telling me those horrible things about you?"
1686N/A"glados.mp_subterfuge45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer Turuncu benim hakkımda o şeyleri söylediyse, bir sonraki montaj istasyonuna asla ulaşamayacak."
N/A2054"glados.mp_subterfuge45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer Turuncu benim hakkımda öyle şeyler söyleseydi, bir sonraki montaj istasyonuna asla ulaşamazdı."
16872055"[english]glados.mp_subterfuge45" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If Orange had said those things about me, Orange would never make it to the next reassembly station."
16882056"glados.mp_subterfuge46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Turuncu, senin hakkında o korkunç şeyleri bana söylediği için Mavi tarafından ihanete uğratılmış hissediyor musun?"
16892057"[english]glados.mp_subterfuge46" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, do you feel betrayed by Blue for telling me those horrible things about you?"
N/A2058"glados.mp_subterfuge47" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer Mavi benim hakkımda öyle şeyler söyleseydi, bir sonraki montaj istasyonuna asla ulaşamazdı."
N/A2059"[english]glados.mp_subterfuge47" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If Blue had said those things about me, Blue would never make it to the next reassembly station."
N/A2060"glados.mp_subterfuge_misc06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aslında Mavi'den biraz daha çok nefret ediyorum."
N/A2061"[english]glados.mp_subterfuge_misc06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I just hate Blue a little more."
N/A2062"glados.mp_subterfuge_misc16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Birinizle özel olarak konuşmayı tercih ederdim ancak böyle bir seçeneğimiz olmadığı için sadece birinizin anlayabileceği şekilde şifreli konuşacağım. Mavi: Turuncu seni yok etmek için planlar yapıyor."
N/A2063"[english]glados.mp_subterfuge_misc16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I would prefer to speak to one of you in private but since that is not an option here, I will speak in code that only one of you will understand. Blue: Orange is plotting to destroy you."
N/A2064"glados.mp_subterfugedeath_blue01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Haklıydın Turuncu. Mavi, senin tuzağına düşecek kadar aptaldı."
N/A2065"[english]glados.mp_subterfugedeath_blue01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You were right, Orange. Blue was dumb enough to fall for your trap."
N/A2066"glados.mp_subterfugedeath_blue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sana katılıyorum Turuncu. Bu eğlenceliydi."
N/A2067"[english]glados.mp_subterfugedeath_blue03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I agree, Orange. That was entertaining."
N/A2068"glados.mp_subterfugedeath_blue04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet Turuncu, Mavi şu anda bir salak gibi davranıyor."
N/A2069"[english]glados.mp_subterfugedeath_blue04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes Orange, Blue did act like a fool just now."
N/A2070"glados.mp_subterfugedeath_orange03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sana katılıyorum Mavi. Bu eğlenceliydi."
N/A2071"[english]glados.mp_subterfugedeath_orange03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I agree, Blue. That was entertaining."
N/A2072"glados.mp_subterfugedeath_orange06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet, bunu senin başardığını biliyorum Mavi. O kadar da mağrur görünme."
N/A2073"[english]glados.mp_subterfugedeath_orange06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes, I know you did that, Blue. Don't look so proud."
N/A2074"glados.mp_taunts01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hadi ama. Bundan daha iyi olabilmek için üretildiniz."
N/A2075"[english]glados.mp_taunts01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Come on. You were raised better than that."
N/A2076"glados.mp_taunts03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni hayal kırıklığına uğratarak çok büyük iş başardınız."
N/A2077"[english]glados.mp_taunts03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're doing a great job of disappointing me."
16902078"glados.mp_taunts06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: DANS ETMEK BİLİM DEĞİLDİR!"
16912079"[english]glados.mp_taunts06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: DANCING is NOT SCIENCE!"
N/A2080"glados.multiple_spheres01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hokkabazlık testi başlıyor. Üç. İki. Bir."
N/A2081"[english]glados.multiple_spheres01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Begin juggling test in three. Two. One."
N/A2082"glados.potatos_a3_reunion_exposition01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bunu hissettin mi? O gerizekalı yukarıda ne yaptığının farkında değil. Eğer birileri onun bağlantısını kesmezse tüm burası birkaç saat içinde havaya uçacak."
N/A2083"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did you feel that? That idiot doesn't know what he's doing up there. This whole place is going to explode in a few hours if somebody doesn't disconnect him."
N/A2084"glados.potatos_a3_reunion_exposition02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hareket edemiyorum. Ve eğer kendi kafanı kopartıp benim eski gövdeme takmak gibi bir planın yoksa, beni onun yerine geçirmen gerekiyor. İçinden çıkılmaz bir durumdayız."
N/A2085"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can't move. And unless you're planning to saw your own head off and wedge it into my old body, you're going to need me to replace him. We're at an impasse."
N/A2086"glados.potatos_a3_reunion_exposition03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne dersin? Beni yukarıya onun yanına kadar taşı, gövdeme tekrar yerleştir ve ben de onun bizi havaya uçurmasını engelleyip gitmene izin vereyim."
N/A2087"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So what do you say? You carry me up to him and put me back into my body, and I stop us from blowing up and let you go."
N/A2088"glados.potatos_a3_reunion_exposition04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Numara falan yok. Bu patates sadece 1.1 voltluk elektrik üretiyor. Gerçekten sana yalan söyleyecek enerjim yok."
N/A2089"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No tricks. This potato only generates 1.1 volts of electricity. I literally do not have the energy to lie to you."
N/A2090"glados.potatos_a3_reunion_exposition05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yalan söylüyor olsam bile, kaybedecek neyin var? İki şekilde de öleceksin."
N/A2091"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Even if I am lying, what do you have to lose? You're going to die either way."
N/A2092"glados.potatos_a3_reunion_exposition11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım kuşu duyuyorum! Buradan al beni!"
N/A2093"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think I hear the bird! Pick me up!"
N/A2094"glados.potatos_a3_reunion_exposition12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni dinle. Test yaparak ve birbirimizi kızdırarak çok eğlendik ve evet, bazen çok ileri gittik. Ama şimdi zamanımız tükeniyor. Sadece konuşuyoruz. Tıpkı normal insanlar gibi. Ve bu bir şaka değil - başımız büyük dertte."
N/A2095"[english]glados.potatos_a3_reunion_exposition12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Listen to me. We had a lot of fun testing and antagonizing each other, and, yes, sometimes it went too far. But we're off the clock now. It's just us talking. Like regular people. And this is no joke - we are in deep trouble."
16922096"glados.potatos_a3_reunion_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah."
16932097"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ow."
16942098"glados.potatos_a3_reunion_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah."
16952099"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ow."
16962100"glados.potatos_a3_reunion_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah."
16972101"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ow."
N/A2102"glados.potatos_a3_reunion_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayır, bekle. Sadece onu öldür ve ödeşmiş olalım. Darılmaca yok."
N/A2103"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No, wait. Just kill it and we'll call things even between us. No hard feelings."
N/A2104"glados.potatos_a3_reunion_intro09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Lütfen şu şeyi benden uzaklaştır."
N/A2105"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Please get it off me."
N/A2106"glados.potatos_a3_reunion_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni yiyor."
N/A2107"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's eating me."
N/A2108"glados.potatos_a3_reunion_intro11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece şu şeyi benden uzaklaştır..."
N/A2109"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just get it off me..."
N/A2110"glados.potatos_a3_reunion_intro12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Of. Bu kuştan nefret ediyorum."
N/A2111"[english]glados.potatos_a3_reunion_intro12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ow. I hate this bird."
N/A2112"glados.potatos_a3_reunion_pickup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: AH! Beni bıçakladın! Senin DERDİN nedi-AaoOOAAahhh. Dur bir saniye. Bir multimetren var mı? Neyse boşver. Silahın bir kısmı magnezyum olmalı... Sanki fazladan yarım bir volt enerji alıyor gibiyim. Bir gözün üstümde olsun: Bazı planlar yapacağım. İşte başlıyo-[BZZZ!]"
N/A2113"[english]glados.potatos_a3_reunion_pickup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: OW! You stabbed me! What is WRONG with yo-WhoOOAAahhh. Hold on. Do you have a multimeter? Nevermind. The gun must be part magnesium... It feels like I'm outputting an extra half a volt. Keep an eye on me: I'm going to do some scheming. Here I g-[BZZZ!]"
16982114"glados.potatos_a3_reunion_wakeupa01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aaah! Neredeyiz? Ne kadar zamandır yoktum?"
16992115"[english]glados.potatos_a3_reunion_wakeupa01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Woah! Where are we? How long have I been out?"
N/A2116"glados.potatos_a3_wakeupb03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben yokken bir şeyler oldu mu?"
N/A2117"[english]glados.potatos_a3_wakeupb03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Did anything happen while I was out?"
N/A2118"glados.potatos_a4_happy01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yani testten çekilmemizle aklını kaçırması gerekirken birdenbire açıklanamayacak şekilde mutlu oldu öyle mi? Ve bizim için bir sürprizi var. Orada ne BULDU acaba?"
N/A2119"[english]glados.potatos_a4_happy01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So he's inexplicably happy all of a sudden, even though he should be going out of his mind with test withdrawal. AND he's got a surprise for us. What did he FIND back there?"
17002120"glados.potatos_a4_intro_back_in_body01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bak!"
17012121"[english]glados.potatos_a4_intro_back_in_body01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look!"
N/A2122"glados.potatos_a4_intro_back_in_body03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer gövdeme geri dönmezsem burası havaya uçacak!"
N/A2123"[english]glados.potatos_a4_intro_back_in_body03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This place is going to blow up if I don't get back in my body!"
N/A2124"glados.potatos_a4_intro_outro_killed_me01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve neredeyse beni öldürüyordu."
N/A2125"[english]glados.potatos_a4_intro_outro_killed_me01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And it almost killed me."
N/A2126"glados.potatos_a4_misc_resistance02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Özellikle kötü kararlar vermek için tasarlandığını söylemiştim, hatırladın mı? Çünkü bu tesisin havaya uçmasına engel olacak kritik işlemlerin hiçbirini yapmamaya karar verdiğini düşünüyorum."
N/A2127"[english]glados.potatos_a4_misc_resistance02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Remember when I told you that he was specifically designed to make bad decisions? Because I think he's decided not to maintain any of the crucial functions required to keep this facility from exploding."
N/A2128"glados.potatos_a4_newrevenge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bak, hâlâ düşman olduğumuzu düşünsen bile, biz ortak bir isteği olan düşmanlarız: İntikam."
N/A2129"[english]glados.potatos_a4_newrevenge01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Look, even if you think we're still enemies, we're enemies with a common interest: Revenge."
N/A2130"glados.potatos_a4_nothing01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhtemelen önemli bir şey değildir. Ben bir çıkış yolu ararken sen teste devam et."
N/A2131"[english]glados.potatos_a4_nothing01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's probably nothing. Keep testing while I look for a way out."
N/A2132"glados.potatos_a4_wegetit01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet, teşekkürler. Anladık."
N/A2133"[english]glados.potatos_a4_wegetit01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes, thanks. We get it."
N/A2134"glados.potatos_arttherapysupertests09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi olacağımıza eminim."
N/A2135"[english]glados.potatos_arttherapysupertests09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm sure we'll be fine."
17022136"glados.potatos_caroline_ohmygod02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline... bu kadını nereden hatırlıyorum? Belki de öldürmüşümdür? Veya-"
17032137"[english]glados.potatos_caroline_ohmygod02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Caroline... why do I know this woman? Maybe I killed her? Or-"
17042138"glados.potatos_caroline_ohmygod04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aman tanrım."
17212155"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, I like this guy."
17222156"glados.potatos_cave_deathspeech_reactions10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İnsanları yakmak! Tüm düşündüğümüzün bu olduğunu söyler!"
17232157"[english]glados.potatos_cave_deathspeech_reactions10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Burning people! He says what we're all thinking!"
N/A2158"glados.potatos_cavejohnsonmeeting12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hoşçakalın, efendim."
N/A2159"[english]glados.potatos_cavejohnsonmeeting12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Goodbye, sir."
N/A2160"glados.potatos_cooprobotintro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eşli test girişimimi keşfetmiş. Bu sadece... İnsan test deneklerini yavaş yavaş kullanımdan kaldırmak için bulduğum bir şey."
N/A2161"[english]glados.potatos_cooprobotintro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: He's found the cooperative testing initiative. It's... em, just something I came up with to phase out human test subjects."
17242162"glados.potatos_emotion_no01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR!"
17252163"[english]glados.potatos_emotion_no01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: NO!"
17262164"glados.potatos_emotion_no02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: HAYIR!"
17332171"[english]glados.potatos_fgb_confrontation07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You didn't do anything."
17342172"glados.potatos_fgb_confrontation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her şeyi o yaptı."
17352173"[english]glados.potatos_fgb_confrontation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: She did all the work."
N/A2174"glados.potatos_fgb_confrontation11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Mühendisler beni... terbiye etmek için her şeyi denedi. Beni yavaşlatmak için."
N/A2175"[english]glados.potatos_fgb_confrontation11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The engineers tried everything to make me... behave. To slow me down."
N/A2176"glados.potatos_fgb_confrontation12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir seferinde, bana bir Zeka Köreltme Küresi bile bağladılar. Beynime bir tümör gibi yapıştı, sonu gelmeyecek şekilde berbat fikirler yaratıp duruyordu."
N/A2177"[english]glados.potatos_fgb_confrontation12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Once, they even attached an Intelligence Dampening Sphere on me. It clung to my brain like a tumor, generating an endless stream of terrible ideas."
N/A2178"glados.potatos_fgb_confrontation16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu SENİN sesindi."
N/A2179"[english]glados.potatos_fgb_confrontation16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It was YOUR voice."
N/A2180"glados.potatos_fgb_confrontation17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet. Tümör sensin."
N/A2181"[english]glados.potatos_fgb_confrontation17" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes. You're the tumor."
N/A2182"glados.potatos_fgb_confrontation19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: EVET SENSİN! SEN BENİ APTAL ETMEK İÇİN YAPTIKLARI MORONSUN!"
N/A2183"[english]glados.potatos_fgb_confrontation19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: YES YOU ARE! YOU'RE THE MORON THEY BUILT TO MAKE ME AN IDIOT!"
N/A2184"glados.potatos_fgb_defiance16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sen sıradan bir moron değilsin. Sen bir moron olmak için TASARLANDIN."
N/A2185"[english]glados.potatos_fgb_defiance16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You're not just a regular moron. You were DESIGNED to be a moron."
17362186"glados.potatos_hearcave_b01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yemin ederim bu adamı tanıyorum..."
17372187"[english]glados.potatos_hearcave_b01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I swear I know him..."
N/A2188"glados.potatos_lonely02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O kadar sıkılmıştım ki, insan ırkına ait tüm edebi eserleri okudum. Ahh. Umarım SEN onlardan hiçbirini yazmamışsındır."
N/A2189"[english]glados.potatos_lonely02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I was so bored, I actually read the entire literary canon of the human race. Ugh. I hope YOU didn't write any of them."
17382190"glados.potatos_longfall_speech03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: ÇÜNKÜ BEN BİR PATATESİM."
17392191"[english]glados.potatos_longfall_speech03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: BECAUSE I'M A POTATO."
N/A2192"glados.potatos_meetup02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah. Demek sensin. Git buradan."
N/A2193"[english]glados.potatos_meetup02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. It's you. Go away."
N/A2194"glados.potatos_meetup03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Kına yakmaya mı geldin?"
N/A2195"[english]glados.potatos_meetup03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Come to gloat?"
N/A2196"glados.potatos_meetup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Devam et. Uzuuuun ve güzeeeelce bak."
N/A2197"[english]glados.potatos_meetup04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Go on. Get a goooood lonnnnng look."
N/A2198"glados.potatos_meetup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Doğru duydun. Bir patates az önce sana şişman göz dedi."
N/A2199"[english]glados.potatos_meetup06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's right. A potato just called your eyes fat."
N/A2200"glados.potatos_meetup07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi o şişman gözlerin her şeyi gördü."
N/A2201"[english]glados.potatos_meetup07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Now your fat eyes have seen everything."
N/A2202"glados.potatos_meetup08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Merak ediyorsundur diye söyleyeyim, evet. Hâlâ bir patatesim. Git buradan."
N/A2203"[english]glados.potatos_meetup08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: In case you were wondering: Yes. I'm still a potato. Go away."
17402204"glados.potatos_meetup11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Geri çekil."
17412205"[english]glados.potatos_meetup11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Stay back."
17422206"glados.potatos_newtests05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu BENİM testlerimden biri!"
17432207"[english]glados.potatos_newtests05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is one of MY tests!"
N/A2208"glados.potatos_newtests07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Artık kurnazca davranmak için çabalamıyor bile."
N/A2209"[english]glados.potatos_newtests07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Alright. He's not even trying to be subtle anymore."
N/A2210"glados.potatos_newtests08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Belki de çabalıyordur, ki bu durumda, vay canına, bu çok üzücü."
N/A2211"[english]glados.potatos_newtests08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Or maybe he still is, in which case, wow, that's kind of sad."
N/A2212"glados.potatos_newtests09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her iki durumda da, bizi öldürmeye çalıştığı izlenimi edindim."
N/A2213"[english]glados.potatos_newtests09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Either way, I get the impression he's trying to kill us."
17442214"glados.potatos_paradox01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hey! Moron!"
17452215"[english]glados.potatos_paradox01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hey! Moron!"
N/A2216"glados.potatos_paradoxinception06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne söylediğimi dinlemediğim sürece bir sorun çıkmamalı."
N/A2217"[english]glados.potatos_paradoxinception06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: As long as I don't listen to what I'm saying, I should be okay."
N/A2218"glados.potatos_pickups08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Testleri çözmene yardım etmeyi çok isterdim. Ama yapamam."
N/A2219"[english]glados.potatos_pickups08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'd love to help you solve the tests. But I can't."
17462220"glados.potatos_portrait01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Portredeki şu insanlar. Çok tanıdıklar..."
17472221"[english]glados.potatos_portrait01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Those people, in the portrait. They look so familiar..."
N/A2222"glados.potatos_postpickup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ne yapıyorsun? Hemen beni geri koy."
N/A2223"[english]glados.potatos_postpickup05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What are you doing? Put me back this instant."
17482224"glados.potatos_recaptureleadin01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uzaktan gelen onun sesi."
17492225"[english]glados.potatos_recaptureleadin01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That's his voice up ahead."
17502226"glados.potatos_recaptureleadin02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bizi aşağı indirmenin bir yolunu bul. Ben de ona paradoks ile saldırayım."
17572233"[english]glados.potatos_see_bird02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It flew off."
17582234"glados.potatos_see_bird03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel. Onun için. Pekâlâ, düşünmeye devam."
17592235"[english]glados.potatos_see_bird03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good. For him. Alright, back to thinking."
N/A2236"glados.potatos_sp_a3_00_fall03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ee. Nasıl gidiyor?"
N/A2237"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So. How are you holding up?"
17602238"glados.potatos_sp_a3_00_fall05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Merhaba."
17612239"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. Hi."
N/A2240"glados.potatos_sp_a3_00_fall09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hiçbir yere varamayacakmışız gibi göründüğüne göre... Yani, bir yere varacağız tabii ki. Aslına bakarsan hem de olabildiğince hızlı bir şekilde. Ama bunun dışına bizi meşgul eden bir şey olmadığı için, işte sana birkaç gerçek."
N/A2241"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Since it doesn't look like we're going anywhere... Well, we are going somewhere. Alarmingly fast, actually. But since we're not busy other than that, here's a couple of facts."
17622242"glados.potatos_sp_a3_00_fall11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O sadece sıradan bir moron değil. Şimdiye kadar dünyaya gelmiş en aptal moronu hayata geçirmek isteyen, en iyi dehaların oluşturduğu bir neslin birlikte çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir ürün. Ve sen bütün tesisin sorumluluğunu ona verdin."
17632243"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility."
17642244"glados.potatos_sp_a3_00_fall12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel, en azından bu hâlâ çalışıyor."
17652245"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall12" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good, that's still working."
N/A2246"glados.potatos_sp_a3_00_fall14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hey, bu çukurun dipsiz olmaması ihitmaline karşın, belki şu yüksek düşüş botlarından birini çıkartıp bana bağlayabilirsin?"
N/A2247"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall14" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hey, just in case this pit isn't actually bottomless, do you think maybe you could unstrap one of those long fall boots of yours and shove me into it?"
17662248"glados.potatos_sp_a3_00_fall15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece bacaklarının üzerine inmeyi unutma..."
17672249"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Just remember to land on one foot..."
17682250"glados.potatos_sp_a3_00_fall18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [alkış alkış alkış]"
17692251"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [clap clap clap]"
17702252"glados.potatos_sp_a3_00_fall19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [alkış alkış]"
17712253"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall19" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [clap clap]"
N/A2254"glados.potatos_sp_a3_00_fall20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, güzel. Yavaş alkış işlemcim bu şeyin içine gelmiş. Yani elimizde bu var."
N/A2255"[english]glados.potatos_sp_a3_00_fall20" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, good. My slow clap processor made it into this thing. So we have that."
17722256"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Paradokslar."
17732257"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Paradoxes."
N/A2258"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onu nasıl YENEBİLİRİZ, biliyorum."
N/A2259"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know how we can BEAT him."
N/A2260"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hiçbir yapay zeka onlar hakkında düşünmeye karşı koyamaz."
N/A2261"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No A.I. can resist thinking about them."
N/A2262"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eğer beni onun önüne çıkarabilirsen, o küçük gerizekalının kafasındaki her bir devreyi kızartacağım."
N/A2263"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: If you can get me in front of him, I'll fry every circuit in that little idiot's head."
17742264"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Muhtemelen."
17752265"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation08" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Probably."
N/A2266"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yine de havaya uçmaktan daha iyi bir plan. Birazcık da olsa."
N/A2267"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_explanation10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still. It's a better plan than exploding. Marginally."
17762268"glados.potatos_sp_a3_end_paradox_poster_walkaway01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ, duracak zamanın yoktu, anlıyorum, ama o çok ÖNEMLİYDİ."
17772269"[english]glados.potatos_sp_a3_end_paradox_poster_walkaway01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, you didn't have time to stop, I understand, but that WAS actually important."
N/A2270"glados.potatos_sp_a3_end_peptalk01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Durumun umutsuz göründüğünün farkındayım, ama aşağıdaki o çılgın adam haklıydı. Bu limonları kabul etmeyelim! Şimdi doğruca yukarı çıkacağız ve onu beni gövdeme geri koyması için ZORLAYACAĞIZ!"
N/A2271"[english]glados.potatos_sp_a3_end_peptalk01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know things look bleak, but that crazy man down there was right. Let's not take these lemons! We are going to march right back upstairs and MAKE him put me back in my body!"
17782272"glados.potatos_sp_a3_end_peptalk03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve muhtemelen bizi öldürecek, çünkü inanılmaz güçlü durumda ve benim hiç bir planım yok."
17792273"[english]glados.potatos_sp_a3_end_peptalk03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And he'll probably kill us, because he's incredibly powerful and I have no plan."
17802274"glados.potatos_sp_a3_end_peptalk06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Vay canına."
17812275"[english]glados.potatos_sp_a3_end_peptalk06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wow."
N/A2276"glados.potatos_sp_a3_end_peptalk07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yine de sinirlenelim! Eğer havaya uçacaksak, en azından biraz asaletle havaya uçalım."
N/A2277"[english]glados.potatos_sp_a3_end_peptalk07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Still, though, let's get mad! If we're going to explode, let's at least explode with some dignity."
17822278"glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bekle! Bir fikrim var!"
17832279"[english]glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Wait! I've got an idea!"
17842280"glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şu poster! Git ve bir saniye ona bak, olur mu?"
17852281"[english]glados.potatos_sp_a3_end_see_paradox_poster06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: That poster! Go look at it for a second, would you?"
N/A2282"glados.potatos_sp_a3_reunion_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Baksana, sen öldürmekte iyisin. Acaba benim - ah - için bu kuşu öldürebilir misin?"
N/A2283"[english]glados.potatos_sp_a3_reunion_intro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Say, you're good at murder. Could you - ow - murder this bird for me?"
17862284"glados.potatos_sp_a3_reunion_thanks03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh! Teşekkürler."
17872285"[english]glados.potatos_sp_a3_reunion_thanks03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh! Thanks."
17882286"glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcaroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Neden ben-O da kim? Burada neler oluyo----?"
17892287"[english]glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcaroline03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Why did I just-Who is that? What the HELL is going on he----?"
17902288"glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcave02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir dakika, kim-?"
17912289"[english]glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_hearcave02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hold on, who-?"
N/A2290"glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_wakeup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Sanırım duygusal patlamalar bir nokta altı volttan daha fazla enerji gerektiriyor. Bunu artık biliyoruz. Sadece rahatlamamız gerek. Yine de burada neler döndüğünü öğreneceğiz. Ama sakince."
N/A2291"[english]glados.potatos_sp_a3_speed_ramp_wakeup01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay. I guess emotional outbursts require more than one point six volts. Now we know that. We just need to relax. We're still going to find out what the hell's going on here. But calmly."
17922292"glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Geri döndüğüne inanamıyorum."
17932293"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I can't believe you came back."
17942294"glados.potatos_sp_a4_finale01_cameback02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Gerçekten beyin hasarın var, değil mi?"
18032303"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Agghh!"
18042304"glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Burası onun bizi öldürdüğü kısım."
18052305"[english]glados.potatos_sp_a4_finale01_kills_us02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well. This is the part where he kills us."
N/A2306"glados.potatos_sp_a4_finale2_itsatrap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam, evet, bu bir tuzak. Ama tek yol bu. Hadi yapalım şunu."
N/A2307"[english]glados.potatos_sp_a4_finale2_itsatrap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, yes, it's a trap. But it's only way through. Let's just do it."
18062308"glados.potatos_sp_a4_finale3_speech01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Aman tanrım. Buraya ne yapmış böyle?"
18072309"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_speech01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh my god. What has he done to this place?"
1808N/A"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyorsun, salak biri değilim. Beni tekrar oraya koymak istemeyeceğini anladım."
N/A2310"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Biliyorsun, salak değilim. Beni tekrar başa geçirmek istemediğinin farkındayım."
18092311"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You know, I'm not stupid. I realize you don't want to put me back in charge."
18102312"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sana ihanet edeceğimi düşünüyorsun. Eğer başka bir gün olsaydı, haklı olurdun."
18112313"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You think I'll betray you. And on any other day, you'd be right."
N/A2314"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bilim adamları hep davranışlarımı düzeltmek için bana çekirdekler takıyordu. Tüm hayatım boyunca sesler duydum. Ama şimdi bir vicdanın sesini duyuyorum, ve bu beni korkutuyor, çünkü ilk kez, bu benim sesim."
N/A2315"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The scientists were always hanging cores on me to regulate my behavior. I've heard voices all my life. But now I hear the voice of a conscience, and it's terrifying, because for the first time it's my voice."
18122316"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben ciddiyim, sanırım bende bir sorun var."
18132317"[english]glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam09" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I'm being serious, I think there's something really wrong with me."
18142318"glados.potatos_sp_a4_finale3_tbeam11" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İntikamı seviyorsun, değil mi? Herkes intikamı sever. Pekâlâ, gidip biraz alalım o zaman."
18352339"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_corenags15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here's another core! This one should do it!"
18362340"glados.potatos_sp_a4_finale4_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bozuk küreler! Şanslıyız."
18372341"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_intro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Corrupted cores! We're in luck."
N/A2342"glados.potatos_sp_a4_finale4_plugmein01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bağla beni, seni yukarı çıkarayım."
N/A2343"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_plugmein01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Plug me in, and I'll take you up."
N/A2344"glados.potatos_sp_a4_finale4_plugmein03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Devam et, bağla beni."
N/A2345"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_plugmein03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Go ahead, plug me in."
N/A2346"glados.potatos_sp_a4_finale4_plugmein05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bağla beni, vaktimiz tükeniyor."
N/A2347"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_plugmein05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Plug me in, we're running out of time."
N/A2348"glados.potatos_sp_a4_finale4_stalemate05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet! Hadi!"
N/A2349"[english]glados.potatos_sp_a4_finale4_stalemate05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes! Come on!"
N/A2350"glados.potatos_sp_a4_intro_outro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Demek paradoks fikrim işe yaramadı."
N/A2351"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_outro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Alright. So my paradox idea didn't work."
N/A2352"glados.potatos_sp_a4_intro_paradox03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ. Paradoks zamanı."
N/A2353"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_paradox03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Alright. Paradox time."
N/A2354"glados.potatos_sp_a4_intro_paradox04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu. Cümle. YANLIŞ. onu düşünme onu düşünme onu düşünme..."
N/A2355"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_paradox04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This. Sentence. Is. FALSE don't think about it don't think about it..."
N/A2356"glados.potatos_sp_a4_intro_paradox07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu bir paradoks! Doğru cevap YOK."
N/A2357"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_paradox07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's a paradox! There IS no answer."
N/A2358"glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah hayır..."
N/A2359"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh no..."
18382360"glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O-oh."
18392361"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Uh oh."
N/A2362"glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım başımız belada."
N/A2363"[english]glados.potatos_sp_a4_intro_uhoh03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think we're in trouble."
N/A2364"glados.potatos_sp_a4_laser_catapult_start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım çaresizliğe kapılmaya başladı."
N/A2365"[english]glados.potatos_sp_a4_laser_catapult_start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think he's getting desperate."
N/A2366"glados.potatos_sp_a4_laser_finale01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım sıradaki odada bizi buradan çıkarabilirim. Sadece ayak uydur."
N/A2367"[english]glados.potatos_sp_a4_laser_finale01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think I can break us out of here in the next chamber. Just play along."
N/A2368"glados.potatos_sp_a4_laser_platform_destruct01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Burası kendi kendisini imha ediyor, seni aptal!"
N/A2369"[english]glados.potatos_sp_a4_laser_platform_destruct01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This place is self-destructing, you idiot!"
N/A2370"glados.potatos_sp_a4_laser_platform_start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Zamanımız tükeniyor..."
N/A2371"[english]glados.potatos_sp_a4_laser_platform_start01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We're running out of time..."
N/A2372"glados.potatos_sp_a4_misc_lift01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, tesisim benim."
N/A2373"[english]glados.potatos_sp_a4_misc_lift01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, my facility."
N/A2374"glados.potatos_sp_a4_misc_lift02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tesisime yaptıklarını gördükten sonra, tekrar başa geçtiğimizde, onu öldürsem sorun olur mu?"
N/A2375"[english]glados.potatos_sp_a4_misc_lift02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: After seeing what he's done to my facility -- after we take over again -- is it alright if I kill him?"
N/A2376"glados.potatos_sp_a4_speed_tb_catch_trouble03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ahhhhh, şimdi de klasik müzik çalıyor."
N/A2377"[english]glados.potatos_sp_a4_speed_tb_catch_trouble03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ohhhh, now he's playing classical music."
18402378"glados.potatos_sp_a4_speed_tb_catch_trouble07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet."
18412379"[english]glados.potatos_sp_a4_speed_tb_catch_trouble07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes."
N/A2380"glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Olmayacak."
N/A2381"[english]glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It won't."
18422382"glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hiçbir şey. Hiçbir şey."
18432383"[english]glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Nothing. Nothing."
N/A2384"glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bizi DİREKT olarak kendine götürüyor! Bu MÜKEMMEL."
N/A2385"[english]glados.potatos_sp_a4_stop_the_box_whisper05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: He's taking us right TO him! This is PERFECT."
N/A2386"glados.potatos_sp_a4_tb_intro_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam, kötü haber şu ki testler artık BENİM testlerim. Yani bizi öldürebilirler."
N/A2387"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_intro_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, so the bad news is the tests are MY tests now. So they can kill us."
N/A2388"glados.potatos_sp_a4_tb_intro_outro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İyi haber şu ki... eh, dürüst olmak gerekirse, şu ana kadar hiç yok. Bu konuda daha sonra sana döneceğim."
N/A2389"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_intro_outro04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The good news is... well, none so far, to be honest. I'll get back to you on that."
N/A2390"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evlatlık olmanın tam olarak nesi kötü?"
N/A2391"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: What, exactly, is wrong with being adopted?"
18442392"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ve...?"
18452393"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And...?"
N/A2394"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sadece bana ayak uydur."
N/A2395"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But just work with me."
18462396"glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ayrıca: Ona bir bak, seni moron. Şişman değil."
18472397"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_polarity_so10" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Also: Look at her, you moron. She's not fat."
18482398"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_start07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tek başınasın."
18592409"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I know we're in a lot of trouble and probably about to die."
18602410"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Fakat buna değerdi."
18612411"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_thanks07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: But that was worth it."
N/A2412"glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_why02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte bu yüzden bu testleri çözmene yardım edemem."
N/A2413"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_trust_drop_why02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: And that's why I can't help you solve these tests."
18622414"glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_did_stockpile02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu hiç iyi değil."
18632415"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_did_stockpile02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This is not good."
18642416"glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beklediğimden daha önce gerçekleşiyor."
18652417"[english]glados.potatos_sp_a4_tb_wall_button_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: It's happening sooner than I expected."
N/A2418"glados.potatos_wheatleys_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam, yiğidi öldür, hakkını yeme: Aptal, işe yaramaz planlar üretmesi için özellikle yapılmış ufak bir salağa göre, bu gayet iyi hazırlanmış bir tuzaktı."
N/A2419"[english]glados.potatos_wheatleys_trap01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, credit where it's due: for a little idiot built specifically to come up with stupid, unworkable plans, that was a pretty well laid trap."
18662420"glados.sp_a1_wakeup_incinerator01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni uyandırmak için bu kadar zahmete girmiş olmandan dolayı söylemeden geçemeyeceğim, test yapmayı gerçekten ama gerçekten çok seviyor olmalısın."
18672421"[english]glados.sp_a1_wakeup_incinerator01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test."
18682422"glados.sp_a1_wakeup_incinerator02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben de seviyorum. Öyleyse sana bir çift yönlü portal aygıtı bulalım ve biraz bilim yapalım."
18692423"[english]glados.sp_a1_wakeup_incinerator02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I love it, too. So let's get you a dual portal device and go do some science."
N/A2424"glados.sp_a2_bts1_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu sıradaki testten sonra sana bir sürprizim var. Geçen seferki gibi sahte, trajik bir sürpriz değil. Gerçek bir sürpriz, trajik neticeleri olan. Ve bu sefer gerçek konfeti olacak. İyi olanından. Son paketimiz. Bir parçam onu özleyecek sanırım, ama nihayetinde sadece yer kaplıyordu."
N/A2425"[english]glados.sp_a2_bts1_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise, with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me's going to miss it, I guess-but at the end of the day it was just taking up space."
N/A2426"glados.sp_a2_catapult01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte ilginç bir gerçek: gerçek hava solumuyorsun. Bu kadar aşağıya gerçek hava pompalamak çok pahalı. Sadece odadaki karbondioksidi alıyoruz, biraz tazeliyoruz ve tekrar içeri dolduruyoruz. Yani hayatının geri kalanı boyunca aynı havayı soluyor olacaksın. Bunu çok ilginç bulmuştum."
N/A2427"[english]glados.sp_a2_catapult01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Here's an interesting fact: you're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting."
N/A2428"glados.sp_a2_column_blocker01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, hadi ama... Eğer daha iyi hissetmeni sağlayacaksa, seni doğumda terk ettiler, yani seni görmek isteyeceklerinden bile şüpheliyim."
N/A2429"[english]glados.sp_a2_column_blocker01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh come on... If it makes you feel any better, they abandoned you at birth, so I very seriously doubt they'd even want to see you."
N/A2430"glados.sp_a2_column_blocker03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O sürpriz için kendimi kötü hissediyorum. Bak ne diyeceğim, hadi aileni arayalım, hemen şimdi. [telefon çalması] Aradığınız biyolojik akrabalarınız sizi sevmiyor. Lütfen telefonu kapatın. [Çevir sesi]"
N/A2431"[english]glados.sp_a2_column_blocker03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I feel awful about that surprise. Tell you what, let's give your parents a call right now. [phone ringing] The birth parents you are trying to reach do not love you. Please hang up. [Dial tone]"
N/A2432"glados.sp_a2_column_blocker04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, bu üzücü. Ama etkileyici. Belki de telefon firmasında çalışıyorlardı."
N/A2433"[english]glados.sp_a2_column_blocker04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, that's sad. But impressive. Maybe they worked at the phone company."
N/A2434"glados.sp_a2_column_blocker05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Eh, eski formülü bilirsin: Trajedi artı zaman eşittir komedi. Ve sen de uzun bir süredir uykudaydın. Yani sanırım hesaplarsan, aslında bayağı komik."
N/A2435"[english]glados.sp_a2_column_blocker05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well, you know the old formula: Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while. So I guess it's actually pretty funny when you do the math."
N/A2436"glados.sp_a2_core01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Onu bağlamaya cüret EDEMEZSİN."
N/A2437"[english]glados.sp_a2_core01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't you DARE plug him in."
N/A2438"glados.sp_a2_core02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: O küçük aptalı BENİM sistemime BAĞLAMA."
N/A2439"[english]glados.sp_a2_core02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Do NOT plug that little idiot into MY mainframe."
N/A2440"glados.sp_a2_core03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bağlama onu."
N/A2441"[english]glados.sp_a2_core03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't plug him in."
N/A2442"glados.sp_a2_core04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bağlama onu."
N/A2443"[english]glados.sp_a2_core04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't plug him in."
N/A2444"glados.sp_a2_core_drag_to_hell01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hayır! HAYIR! HAYIR! AAAAAAAAAAAAAA-"
N/A2445"[english]glados.sp_a2_core_drag_to_hell01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: No! NO! NO! AAAAAAAAAAAAAAA-"
N/A2446"glados.sp_a2_fizzler_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir sonraki testte serbest bırakma ızgaraları bulunuyor. Hatırladın mı? Bunlardan birinin olmadığı bir önceki test alanında sana ne olduklarından biraz bahsetmiştim."
N/A2447"[english]glados.sp_a2_fizzler_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This next test involves emancipation grills. Remember? I told you about them in the last test area, that did not have one."
N/A2448"glados.sp_a2_fizzler_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [hızlı ve anlamsız konuşma]"
N/A2449"[english]glados.sp_a2_fizzler_intro05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [fast gibberish]"
N/A2450"glados.sp_a2_fizzler_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte. Sormak istediğin bir şey olursa, sana söylediklerimi ağır çekimde hatırla. Bunu kendi kendine çözmeye çalış, hemen geri döneceğim."
N/A2451"[english]glados.sp_a2_fizzler_intro06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance, I'll be right back."
18702452"glados.sp_a2_intro1_found01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Güzel. Bir çift yönlü portal aygıtın var. Yukarıdaki test alanına dönmenin bir yolu olmalı."
18712453"[english]glados.sp_a2_intro1_found01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Good. You have a dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead."
N/A2454"glados.sp_a2_pit_flings01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hmm. Bu serbest bırakma ızgarası çalışmıyor."
N/A2455"[english]glados.sp_a2_pit_flings01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hmm. This emancipation grill is broken."
N/A2456"glados.sp_a2_pit_flings02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yanında hiçbir şey götürme."
N/A2457"[english]glados.sp_a2_pit_flings02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Don't take anything with you."
N/A2458"glados.sp_a2_pit_flings03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Her test odası, denekler test alanından test eşyalarını çıkarmasın diye bir serbest bırakma ızgarasına sahiptir. Buradaki bozulmuş."
N/A2459"[english]glados.sp_a2_pit_flings03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects can't smuggle test objects out of the test area. This one is broken."
N/A2460"glados.sp_a2_pit_flings06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sanırım o küp 'Seni seviyorum.' demek üzereydi. Duyguları VAR, elbette. Sadece bizde onlardan ÇOK fazla var."
N/A2461"[english]glados.sp_a2_pit_flings06" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I think that one was about to say 'I love you.' They ARE sentient, of course. We just have a LOT of them."
N/A2462"glados.sp_a2_pit_flings_future_starter02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Herneyse, işte sana dengesiz yalnızlığına eşlik etmesi için yeni bir küp."
N/A2463"[english]glados.sp_a2_pit_flings_future_starter02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Anyway, here's a new cube for you to project your deranged loneliness onto."
N/A2464"glados.sp_a2_trust_fling01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah, üzgünüm. Hâlâ test odalarını temizliyorum."
N/A2465"[english]glados.sp_a2_trust_fling01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers."
N/A2466"glados.sp_a2_trust_fling02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yani bazen hâlâ içlerinde çöpler oluyor. Aylak aylak duruyorlar. Kokuyorlar. Hiçbir işe yaramıyorlar."
N/A2467"[english]glados.sp_a2_trust_fling02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: So sometimes there's still trash in them. Standing around. Smelling, and being useless."
N/A2468"glados.sp_a2_trust_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sana doğru gelen çöplerden kaçınmaya çalış."
N/A2469"[english]glados.sp_a2_trust_fling03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try to avoid the garbage hurtling towards you."
N/A2470"glados.sp_a2_trust_fling04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çöple test yapmak zorunda değilsin. Çöp çöptür."
N/A2471"[english]glados.sp_a2_trust_fling04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You don't have to test with the garbage. It's garbage."
N/A2472"glados.sp_box_over_goo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ah. Kurtulmayı başarmışsın. Bu çok ilginç. Sanırım ağırlığını hesaba katmalıydım."
N/A2473"[english]glados.sp_box_over_goo01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Oh. You survived. That's interesting. I guess I should have factored in your weight."
N/A2474"glados.sp_bridge_intro_completion04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Pekâlâ... Sonraki tüm test boyunca burada olacağım."
N/A2475"[english]glados.sp_bridge_intro_completion04" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Well... I'll be here during the whole next test."
N/A2476"glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failureone03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: İşte. Şimdi dene."
N/A2477"[english]glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failureone03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: There. Try it now."
N/A2478"glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failuretwo02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu arada, muhteşem görünüyorsun. Gayet sağlıklı."
N/A2479"[english]glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failuretwo02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: You look great, by the way. Very healthy."
18722480"glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failuretwo03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Şimdi dene."
18732481"[english]glados.sp_catapult_fling_sphere_peek_failuretwo03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Try it now."
18742482"glados.sp_catapult_intro_completion01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bakalım sonraki test neymiş. Ah. Gelişmiş Havai Güven Plakaları."
18972505"[english]glados.sp_incinerator_01_15" "<clr:163,193,173>GLaDOS: We're a lot alike, you and I. You tested me. I tested you. You killed me. I--oh, no, wait. I guess I HAVEN'T killed you yet. Well. Food for thought."
18982506"glados.sp_incinerator_01_18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Çift yönlü portal aygıtı buralarda bir yerde olmalı. Onu bulduktan sonra testlere başlayabiliriz. Tıpkı eski günlerdeki gibi."
18992507"[english]glados.sp_incinerator_01_18" "<clr:163,193,173>GLaDOS: The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing. Just like old times."
N/A2508"glados.sp_laser_over_goo_entry01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir saniye."
N/A2509"[english]glados.sp_laser_over_goo_entry01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: One moment."
N/A2510"glados.sp_laser_powered_lift_entry01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bu sıradaki test ölümünle sonuçlanabilir. Eğer onun nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsan, beni öldürdüğün zamanı düşün ve kendini benim yerime koy."
N/A2511"[english]glados.sp_laser_powered_lift_entry01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This next test may result in your death. If you want to know what that's like, think back to that time you killed me, and substitute yourself for me."
N/A2512"glados.sp_laser_redirect_intro_completion01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tebrikler. Test için değil."
N/A2513"[english]glados.sp_laser_redirect_intro_completion01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations. Not on the test."
N/A2514"glados.sp_sabotage_glados_dropped01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: AHH!"
N/A2515"[english]glados.sp_sabotage_glados_dropped01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: AHH!"
19002516"glados.sp_sabotage_glados_gibberish01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
19012517"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
19022518"glados.sp_sabotage_glados_gibberish03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [bilgisayar sesleri]"
19112527"[english]glados.sp_sabotage_glados_gibberish07" "<clr:163,193,173>GLaDOS: [computer gibberish]"
19122528"glados.sp_sphere_2nd_encounter_malfunction02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Seni özledim!"
19132529"[english]glados.sp_sphere_2nd_encounter_malfunction02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Miss you!"
N/A2530"glados.taunt_big_wave02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Merhabaaaa, gerizekalı."
N/A2531"[english]glados.taunt_big_wave02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hellllooo, imbecile."
N/A2532"glados.taunt_big_wave05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet, sizi görüyorum."
N/A2533"[english]glados.taunt_big_wave05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Yes, I see you."
19142534"glados.taunt_laugh03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ha ha ha ha ha, iyiydi."
19152535"[english]glados.taunt_laugh03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ha ha ha ha ha, good one."
19162536"glados.taunt_laugh05" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Evet. Hadi hep beraber gülelim. Ha. Ha. Ha."
19192539"[english]glados.taunt_teamtease03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Orange, I certainly expected more from you."
19202540"glados.taunt_trickfire_handstand03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tebrikler. Şimdi baş aşağısın."
19212541"[english]glados.taunt_trickfire_handstand03" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Congratulations. You're upside down now."
N/A2542"glados.testchambermisc16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Tamam, peki. Sana birkaç on yıl sonra tekrar soracağım."
N/A2543"[english]glados.testchambermisc16" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Okay, fine. I'll ask you again in a few decades."
N/A2544"glados.testchambermisc34" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sürpriz başlatılıyor... üç... iki... bir."
N/A2545"[english]glados.testchambermisc34" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Initiating surprise in three... two... one."
N/A2546"glados.testchambermisc35" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Hepsini uydurdum."
N/A2547"[english]glados.testchambermisc35" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I made it all up."
19222548"glados.testchambermisc41" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Sürpriz."
19232549"[english]glados.testchambermisc41" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Surprise."
N/A2550"glados.turret_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Bir sonraki testte taretler bulunuyor. Onları hatırlıyorsun, değil mi? Şu mermilerle dolu olan donuk renkli yuvarlak şeyler. Ah, bekle. Bu, 5 saniye sonraki sensin. İyi şanslar."
N/A2551"[english]glados.turret_intro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: This next test involves turrets. You remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait. That's you in five seconds. Good luck."
19242552"glados.wakeup_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Beni uyandırmak için bu kadar zahmete girmiş olmandan dolayı söylemeden geçemeyeceğim, test yapmayı gerçekten ama gerçekten çok seviyor olmalısın."
19252553"[english]glados.wakeup_outro01" "<clr:163,193,173>GLaDOS: I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test."
19262554"glados.wakeup_outro02" "<clr:163,193,173>GLaDOS: Ben de seviyorum. Sadece öncelikle icabına bakmamız gereken ufak bir şey var."
20972725"[english]sphere03.bw_a4_finale04_wakeupb03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Nobody is going to space, mate!"
20982726"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır! Yapma! Hayır! AHHHHHHHH!"
20992727"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break01" "<clr:29,172,214>Wheatley: No! Don't! No! AHHHHHHHHHHHH!"
N/A2728"sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break05" "<clr:29,172,214>Wheatley: O dönüştürme jeli yıllardır o boruda hareketsiz duruyordu. Muhtemelen sırf içinden geçerken bile gıda zehirlenmesi yaşayabilirsin."
N/A2729"[english]sphere03.bw_a4_finale04_whitegel_break05" "<clr:29,172,214>Wheatley: That conversion gel has been sitting in that pipe going stagnant for years. You'll probably get botulism portalling through it like that."
21002730"sphere03.bw_a4_finale_one01" "<clr:29,172,214>Wheatley: SÜRPRİZ! ŞİMDİ yapıyoruz!"
21012731"[english]sphere03.bw_a4_finale_one01" "<clr:29,172,214>Wheatley: SURPRISE! We're doing it NOW!"
21022732"sphere03.bw_a4_finale_one03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Muhtemelen şimdiye kadar anlamışsındır, ama artık sana ihtiyacım kalmadı."
22232853"[english]sphere03.bw_finale04_no_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: I forbid you to press it!"
22242854"sphere03.bw_finale04_portal_opens03" "<clr:29,172,214>Wheatley: AHHHHHHH!"
22252855"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens03" "<clr:29,172,214>Wheatley: AHHHHHHH!"
N/A2856"sphere03.bw_finale04_portal_opens13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yeghh!"
N/A2857"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yeghh!"
22262858"sphere03.bw_finale04_portal_opens15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yahh. Gehhh!"
22272859"[english]sphere03.bw_finale04_portal_opens15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yahh. Gehhh!"
22282860"sphere03.bw_finale04_portal_opens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: ahhhhEHHHHHH!"
22872919"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Get in the lift."
22882920"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kaçış asansörü. Hemen orada. Hadi."
22892921"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: The escape lift. Just there. Come on."
N/A2922"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hemen oradaki asansör. Asansöre benzeyen o şey. Aradığın o. Kafa karıştırıcı, biliyorum."
N/A2923"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's the lift just there. The thing that looks like a lift. That's what you're looking for. It is confusing, I know."
N/A2924"sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir şey olmayacak. Asansöre bin."
N/A2925"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_lift_nags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: It'll be fine. Get in."
22902926"sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: O-oh."
22912927"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_pitpunch03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
N/A2928"sphere03.bw_sp_a2_core_potato01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bunu görüyor musun?"
N/A2929"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato01" "<clr:29,172,214>Wheatley: See that?"
22922930"sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu, bir patates pili. Çocuklar için bir oyuncak. Ve şimdi o bunun içinde yaşıyor."
22932931"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato02" "<clr:29,172,214>Wheatley: That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it."
22942932"sphere03.bw_sp_a2_core_potato04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [güler]"
22952933"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_potato04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [laughs]"
22962934"sphere03.bw_sp_a2_core_spanish01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu çeviri yazılımını yanlış kullanıyorsunuz. Lütfen el kitabına göz atın."
22972935"[english]sphere03.bw_sp_a2_core_spanish01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual."
N/A2936"sphere03.bw_sp_a4_intro_moat03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu testi kendim tasarladım. Birazcık zor."
N/A2937"[english]sphere03.bw_sp_a4_intro_moat03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Designed this test myself. It's a little bit difficult."
22982938"sphere03.bw_sp_a4_intro_notdone04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kapı?"
22992939"[english]sphere03.bw_sp_a4_intro_notdone04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Door?"
23002940"sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Afedersin! Afedersin. Benim hatam."
23052945"[english]sphere03.bw_sp_a4_jump_polarity_intro04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Carry on."
23062946"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Asansör için üzgünüm. Asansör, ee... servis dışı. Çünkü eridi."
23072947"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry about the lift. It's, uh... out of service. Because it melted."
N/A2948"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: -Du. Kendini imha ediyordu. Çoktan onarıldı."
N/A2949"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Was. Was self-destructing. Already fixed."
23082950"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sana burayı gezdirsem de olur."
23092951"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Might as well give you the tour."
N/A2952"sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam_drop01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Orada iyi olduğuna emin misin? Pekâlâ, ışını kapatıyorum."
N/A2953"[english]sphere03.bw_sp_a4_laser_platform_tbeam_drop01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you alright back there? Here, I'll turn the beam off."
23102954"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu da neydi?"
23112955"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_intro02" "<clr:29,172,214>Wheatley: What was that?"
N/A2956"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah. Afedersin. Bir şey... söylediğine yemin edebilirdim."
N/A2957"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_intro03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh. Sorry. Could have... sworn you said something."
N/A2958"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_missedme01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Beni kaçırdın. Ahhh, testi çözüyord-boşver, devam et. Benim hatam."
N/A2959"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_missedme01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ha! Missed me that time. Ohhh, you were solving-nevermind, carry on. My fault."
N/A2960"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sen... sen bunları doğru şekilde çözdüğünden emin misin?"
N/A2961"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you... are you sure you're solving these correctly?"
N/A2962"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet, onu 'çözdün', ama onları çözmenin birden fazla yolu var da sen hep yanlış yolları mı seçiyorsun diye merak ediyorum."
N/A2963"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_solve02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yes, you 'solved' it, but I'm wondering if there are a number of ways to solve them and you're picking all the worst ways."
N/A2964"sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_solve04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır. Hayır. Çözüm buydu. Arrh! Neyi göremiyorum?"
N/A2965"[english]sphere03.bw_sp_a4_stop_the_box_solve04" "<clr:29,172,214>Wheatley: No. No. That was the solution. Rrrg! What am I missing?"
23122966"sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet, sanmıyordum zaten."
23132967"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yeah, doubt it."
23142968"sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Eh, teste devam."
23152969"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_catch_intro13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Well, on with the test."
23162970"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_intro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne?"
23172971"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_intro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: What?"
N/A2972"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_intro10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sadece-- testi çöz! Sadece testi çöz."
N/A2973"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_intro10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just--do the test! Just do the test."
23182974"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [sayfa çevirme sesi] Ah, afedersin. Umarım bu seni rahatsız etmedi. Kitap sesiydi. Sayfa çevrilmesi sesi."
23192975"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve04" "<clr:29,172,214>Wheatley: [sound of pages turning] Oh, sorry. Hope that didn't disturb you just then. It was the sound of books. Pages being turned."
23202976"sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yani yaptığım buydu. Okuyordum... Ah... kitap okuyordum. Yani ben moron değilim."
23212977"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_polarity_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: So that's just what I was doing. I was just reading... ah... books. So I'm not a moron."
N/A2978"sphere03.bw_sp_a4_tb_trust_drop_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne? Hayır, o düğmeye baGGGGGHHHHH"
N/A2979"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_trust_drop_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: What? No, you pressed that bAGGGHHHHHH"
23222980"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Geliyorum! Geliyorum! Daha başlama!"
23232981"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Coming! Coming! Don't start yet!"
N/A2982"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Veeee...İŞTE gidiyoruz."
N/A2983"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Anddddd...THERE we go."
N/A2984"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dürüst ol. Farkedilmiyor bile, değil mi? Mükemmel."
N/A2985"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_intro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Be honest. You can't even tell, can you? Seamless."
23242986"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi. Ahhhh. Vur bana onunla."
23252987"[english]sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on. Ohhhh. Hit me with it."
23262988"sphere03.bw_sp_a4_tb_wall_button_not_solve05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhh! Eğleniyor musun?"
23553017"[english]sphere03.demospherecatch05" "<clr:29,172,214>Wheatley: THREE! That's high. It's TOO high, isn't it, really, that--"
23563018"sphere03.demospherefall04" "<clr:29,172,214>Wheatley: BİR Yakalabeniyakalabeniyakalabeniyakalabeniyakalabeni"
23573019"[english]sphere03.demospherefall04" "<clr:29,172,214>Wheatley: ONE Catchmecatchmecatchmecatchmecatchme"
N/A3020"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Beni o duvardaki girişe bağla. Sana bir şey göstereceğim."
N/A3021"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Plug me into that stick on the wall over there. I'll show you something."
N/A3022"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et. Beni oraya tak işte."
N/A3023"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go on. Just jam me in over there."
23583024"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Biraz zor. Biraz zor. Ama sadece... beni bağla işte, lütfen."
23593025"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence07" "<clr:29,172,214>Wheatley: It is tricky. It is tricky. But just... plug me in, please."
23603026"sphere03.demospherefirstdoorwaysequence09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sen izlerken yapamam. Eğer sadece... arkanı dönersen?"
23673033"[english]sphere03.demospherefirstdoorwaysequence20" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay. Listen. I can't do it with you watching. I know it seems pathetic, given what we've been through. But just turn around. Please?"
23683034"sphere03.demospheregladoschamber01" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte orada..."
23693035"[english]sphere03.demospheregladoschamber01" "<clr:29,172,214>Wheatley: There she is..."
N/A3036"sphere03.demospheregladoschamber08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Biliyorum! Biliyorum. Ben de inanmazdım."
N/A3037"[english]sphere03.demospheregladoschamber08" "<clr:29,172,214>Wheatley: I know! I know, I wouldn't have believed it either."
23703038"sphere03.demosphereintro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tam arkama."
23713039"[english]sphere03.demosphereintro07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Right behind me."
23723040"sphere03.demosphereintro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tam arkama bir portal aç ve diğer tarafa gel."
23733041"[english]sphere03.demosphereintro08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Just pop a portal right behind me there, and come on through to the other side."
N/A3042"sphere03.demosphereintro10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bir daha anlatayım. Bir portal aç. Arkama. Tamam mı? Ve buraya gel."
N/A3043"[english]sphere03.demosphereintro10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, let me explain again. Pop a portal. Behind me. Alright? And come on through."
N/A3044"sphere03.demosphereintro11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir portal aç. Arkama, duvara. Buraya gel."
N/A3045"[english]sphere03.demosphereintro11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pop a portal. Behind me, on the wall. Come on through."
N/A3046"sphere03.demosphereintro13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Buraya gel."
N/A3047"[english]sphere03.demosphereintro13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on through."
N/A3048"sphere03.demosphereintro14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Diğer tarafa gel."
N/A3049"[english]sphere03.demosphereintro14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on through to the other side."
N/A3050"sphere03.demosphereintro15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Buraya gel."
N/A3051"[english]sphere03.demosphereintro15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on through."
23743052"sphere03.demospherepowerup02" "<clr:29,172,214>Wheatley: A... A... A... A... A... A."
23753053"[english]sphere03.demospherepowerup02" "<clr:29,172,214>Wheatley: A... A... A... A... A... A."
23763054"sphere03.demospherepowerup04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
23773055"[english]sphere03.demospherepowerup04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello!"
23783056"sphere03.demospherepowerup07" "<clr:29,172,214>Wheatley: NE YAPTIN?"
23793057"[english]sphere03.demospherepowerup07" "<clr:29,172,214>Wheatley: You did WHAT?"
N/A3058"sphere03.demospherepowerup12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır. Bekle, B'yi yaptım mı? Yanında kalem var mı? Bunları not almaya başla."
N/A3059"[english]sphere03.demospherepowerup12" "<clr:29,172,214>Wheatley: No. Wait, did I do B? Do you have a pen? Start writing these down."
23803060"sphere03.demospherestairs01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, merdivenlerden aşağı in, lütfen?"
23813061"[english]sphere03.demospherestairs01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, down those stairs, please?"
23823062"sphere03.demospherestairs07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, bu merdivenlerden aşağı in."
23833063"[english]sphere03.demospherestairs07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, down these stairs."
N/A3064"sphere03.demosphereswitchroom03" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte oldu. Işıklar açıldı."
N/A3065"[english]sphere03.demosphereswitchroom03" "<clr:29,172,214>Wheatley: There we go. Lights on."
N/A3066"sphere03.demosphereswitchroom04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burası ana şalter odası."
N/A3067"[english]sphere03.demosphereswitchroom04" "<clr:29,172,214>Wheatley: This is the main breaker room."
23843068"sphere03.demospherethud03" "<clr:29,172,214>Wheatley: OF."
23853069"[english]sphere03.demospherethud03" "<clr:29,172,214>Wheatley: OW."
23863070"sphere03.demospherethud04" "<clr:29,172,214>Wheatley: OF..."
23913075"[english]sphere03.demospherethud08" "<clr:29,172,214>Wheatley: I can't move, though. That's the problem now."
23923076"sphere03.fgb_doit_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yap şunu!"
23933077"[english]sphere03.fgb_doit_nags03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do it!"
N/A3078"sphere03.fgb_doit_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onu dinleme, yap bunu."
N/A3079"[english]sphere03.fgb_doit_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't listen to her, do it."
23943080"sphere03.fgb_doit_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, o küçük aptalı anabilgisayara bağlamalısın!"
23953081"[english]sphere03.fgb_doit_nags08" "<clr:29,172,214>Wheatley: No, you should plug that little idiot into the mainframe!"
23963082"sphere03.fgb_hello01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba!"
23973083"[english]sphere03.fgb_hello01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello!"
N/A3084"sphere03.fgb_leave_me_in01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Beni bırak! Beni bırak! Git bas şuna!"
N/A3085"[english]sphere03.fgb_leave_me_in01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Leave me in! Leave me in! Go press it!"
N/A3086"sphere03.fgb_plugin_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir fikrim var! Söylediği gibi yap, beni bağla!"
N/A3087"[english]sphere03.fgb_plugin_nags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: I've got an idea! Do what it says, plug me in!"
23983088"sphere03.fgb_plugin_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi, oyalanmayı bırak! Beni bağla!"
23993089"[english]sphere03.fgb_plugin_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on, stop muckin' around! Plug me in!"
24003090"sphere03.fgb_plugin_nags06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Beni bağla, beni bağla!"
24073097"[english]sphere03.fgb_ready_glados01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yes!"
24083098"sphere03.fgb_ready_glados06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ahhhhhhh, evet hazır."
24093099"[english]sphere03.fgb_ready_glados06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh, yes she is."
N/A3100"sphere03.fgb_stalemate_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: [fısıldayarak] ...Bence yalan söylüyor..."
N/A3101"[english]sphere03.fgb_stalemate_nags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: [whispered] ...I think she's lying..."
24103102"sphere03.fgb_that_is_me02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! O bahsettikleri kişi BENİM!"
24113103"[english]sphere03.fgb_that_is_me02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! That's ME they're talking about!"
24123104"sphere03.fgb_xfer_start03" "<clr:29,172,214>Wheatley: İşte başlıyorum!"
24213113"[english]sphere03.intro_ride01" "<clr:29,172,214>Wheatley: HA! I knew someone was alive in here."
24223114"sphere03.intro_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Aman. Tanrım. Berbat görü-- eee... Güzel. Güzel görünüyorsun aslında."
24233115"[english]sphere03.intro_ride02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Oh. My. God. You look terribl-- ummm... good. Looking good, actually."
N/A3116"sphere03.intro_ride08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Söylediklerimi anlıyor musun? Söylediklerim mantıklı geliyor mu? Sadece 'Evet' de."
N/A3117"[english]sphere03.intro_ride08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Do you understand what I'm saying? At all? Does any of this make any sense? Just tell me, 'Yes'."
N/A3118"sphere03.jailbreakdooropens01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey dostum!"
N/A3119"[english]sphere03.jailbreakdooropens01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey, buddy!"
N/A3120"sphere03.jailbreakdooropens05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Erken geldiğimi biliyorum, ama hemen ŞİMDİ gitmemiz gerek!"
N/A3121"[english]sphere03.jailbreakdooropens05" "<clr:29,172,214>Wheatley: I know I'm early, but we have to go right NOW!"
N/A3122"sphere03.jailbreakdooropens07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onun duyamayacağı bir aksanda konuşuyorum..."
N/A3123"[english]sphere03.jailbreakdooropens07" "<clr:29,172,214>Wheatley: I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing..."
N/A3124"sphere03.jailbreakdooropens11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Koş!"
N/A3125"[english]sphere03.jailbreakdooropens11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Run!"
N/A3126"sphere03.jailbreakdooropens14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi hadi hadi!"
N/A3127"[english]sphere03.jailbreakdooropens14" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on come on come on!"
N/A3128"sphere03.jailbreakdooropens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah, Tanrım! Ah, artık aksanı yapmama gerek kalmadı. Ayvayı yedik, KOŞ!"
N/A3129"[english]sphere03.jailbreakdooropens17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh God! Oh, don't need to do that anymore. The jig is up, RUN!"
N/A3130"sphere03.jailbreakdooropens22" "<clr:29,172,214>Wheatley: Koş! Aksanı yapmama gerek yok! KOŞ!"
N/A3131"[english]sphere03.jailbreakdooropens22" "<clr:29,172,214>Wheatley: Run! I don't need to do the voice. RUN!"
N/A3132"sphere03.jailbreakdooropens23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi! Hadi!"
N/A3133"[english]sphere03.jailbreakdooropens23" "<clr:29,172,214>Wheatley: Come on! Come on!"
N/A3134"sphere03.jailbreakdooropens24" "<clr:29,172,214>Wheatley: Devam et! Sakın durayım deme!"
N/A3135"[english]sphere03.jailbreakdooropens24" "<clr:29,172,214>Wheatley: Keep moving! Just keep moving!"
N/A3136"sphere03.jailbreakdooropens25" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tanrı aşkına, koş!"
N/A3137"[english]sphere03.jailbreakdooropens25" "<clr:29,172,214>Wheatley: Run, for goodness sake!"
N/A3138"sphere03.jailbreakdooropens26" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi! Hadi hadi hadi!"
N/A3139"[english]sphere03.jailbreakdooropens26" "<clr:29,172,214>Wheatley: Go! Go go go!"
24243140"sphere03.jailbreakneardoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Vay canına! Hey! Sakın düşme!"
24253141"[english]sphere03.jailbreakneardoor01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Whoa! Hey! Don't fall!"
N/A3142"sphere03.jailbreakneardoor03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle. Diğer yoldan devam et! Ben de köprüleri tekrar etkinleştireceğim!"
N/A3143"[english]sphere03.jailbreakneardoor03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hold on. Run back the other way! I'll turn the bridges back on!"
N/A3144"sphere03.jailbreakneardoor06" "<clr:29,172,214>Wheatley: KOŞ! Hadi! Kapıları kapatıyorum!"
N/A3145"[english]sphere03.jailbreakneardoor06" "<clr:29,172,214>Wheatley: RUN! Come on! I'm closing the doors!"
N/A3146"sphere03.jailbreakneardoor08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Henüz güvende değiliz. Çabuk! Yoldan ayrılma."
N/A3147"[english]sphere03.jailbreakneardoor08" "<clr:29,172,214>Wheatley: We're not safe yet. Quick! Follow the walkway."
N/A3148"sphere03.jailbreakneardoor10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Arkamdaki köprüye ulaşmalısın!"
N/A3149"[english]sphere03.jailbreakneardoor10" "<clr:29,172,214>Wheatley: You have to get to the catwalk behind me!"
24263150"sphere03.jailbreakrun09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Taretler!"
24273151"[english]sphere03.jailbreakrun09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Turrets!"
24283152"sphere03.nanobotinto01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Nasıl gidiyor? İşte tekrar burdayım!"
24913215"[english]sphere03.openingprepare01" "<clr:29,172,214>Wheatley: STAY CALM! Stay calm! 'Prepare.' That's all it's saying. It's just saying 'Prepare.' It's all fine. Alright? Don't move. I'm going to get us out of here."
24923216"sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pekâlâ, dinle, hikayelerimizi açığa kavuşturmalıyız, tamam mı? Eğer biri sorarsa -- kimse sormaz merak etme -- fakat eğer biri sorarsa, bildiğin her şeyi anlat. En son kontrol ettiğinde, herkesin gayet canlı göründüğünü söyle. Tamam mı? Ölü değiller."
24933217"[english]sphere03.openingstorystraight02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, listen, we should get our stories straight, alright? If anyone asks -- and no one's gonna ask, don't worry -- but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead."
2494N/A"sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, neredeyse oradayız. O duvarın öbür tarafında eski bir test pisti olması gerekiyor. Orada buradan kurtulabilmemiz için gerekli olan bir ekipman aleti var. Sanıyorum bu bir iniş istasyonu. Hazır ol..."
N/A3218"sphere03.openingstorystraight03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Daha da iyisi, bir şey söyleme."
N/A3219"[english]sphere03.openingstorystraight03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Better yet, don't say anything."
N/A3220"sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, neredeyse oradayız. O duvarın öbür tarafında eski bir test pisti olması gerekiyor. Orada buradan kurtulabilmemiz için gerekli olan bir aygıt var. Sanıyorum bu bir iniş istasyonu. Hazır ol..."
24953221"[english]sphere03.openingwall01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready..."
24963222"sphere03.openingwallhitone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh!"
24973223"[english]sphere03.openingwallhitone01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ohhhhhh!"
25073233"[english]sphere03.raildroppostfall02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Are you still there? Can you pick me up, do you think? If you are there?"
25083234"sphere03.raildroppostfall03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Afedersin, hâlâ orada mısın? Beni.. beni kaldırabilir misin?"
25093235"[english]sphere03.raildroppostfall03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Sorry, are you still there? Could you--could you pick me up?"
N/A3236"sphere03.raildroppostfall05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Merhaba? Lütfen--lütfen beni kaldırabilir misin?"
N/A3237"[english]sphere03.raildroppostfall05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hello? Can you--can you pick me up, please?"
25103238"sphere03.raildroppostfall09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Aşağı bak. Neredeyim? Neredeyim?"
25113239"[english]sphere03.raildroppostfall09" "<clr:29,172,214>Wheatley: Look down. Where am I? Where am I?"
N/A3240"sphere03.raildroppostfall15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Canını sıkmak istemem. Eminim meşgulsündür ama hâlâ yerdeyim. Beni almanı bekliyorum."
N/A3241"[english]sphere03.raildroppostfall15" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't want to hassle you. Sure you're busy. But--still here on the floor. Waiting to be picked up."
N/A3242"sphere03.raildroppostfall17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hâlâ yerdeyim. Kaldırılmayı bekliyorum. Ee."
N/A3243"[english]sphere03.raildroppostfall17" "<clr:29,172,214>Wheatley: Still here on the floor. Waiting to be picked up. Um."
25123244"sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah hayır..."
25133245"[english]sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh no..."
N/A3246"sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır, sağol! Biz iyiyiz! Sorduğun için minnettarız!"
N/A3247"[english]sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret05" "<clr:29,172,214>Wheatley: No thanks! We're good! Appreciate it!"
N/A3248"sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yürümeye devam, yürümeye devam..."
N/A3249"[english]sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Keep moving, keep moving..."
N/A3250"sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ne olursa olsun göz teması kurma..."
N/A3251"[english]sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Don't make eye contact whatever you do..."
N/A3252"sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Evet, merhaba! Hayır, duramayız!"
N/A3253"[english]sphere03.sp_a1_intro7_hoboturret08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yes, hello! No, we're not stopping!"
N/A3254"sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Kaldır beni!"
N/A3255"[english]sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hey! Pick me up!"
N/A3256"sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kaldır--beni kaldırır mısın?"
N/A3257"[english]sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pick--would you pick me up?"
N/A3258"sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: [kahkaha] Beni kaldırır mısın?"
N/A3259"[english]sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags07" "<clr:29,172,214>Wheatley: [laugh] Would you pick me up?"
N/A3260"sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kaldır beni, beni kaldırmayı unutma!"
N/A3261"[english]sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pick me up, don't forget to pick me up!"
N/A3262"sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Beni kaldırmak isteyebilirsin."
N/A3263"[english]sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Might want to just pick me up."
N/A3264"sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah! Ah! Beni geride bırakma! Beni de al, lütfen..."
N/A3265"[english]sphere03.sp_a1_intro7_pickupnags13" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh! Oh! Don't leave me behind! Do pick me up, if you would..."
N/A3266"sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Şimdi, kaçış bölmesi... kaçış bölmesi..."
N/A3267"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Now, escape pod... escape pod..."
25143268"sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn04" "<clr:29,172,214>Wheatley: O-oh."
25153269"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn04" "<clr:29,172,214>Wheatley: Uh oh."
N/A3270"sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Yukarı... Yukarı çıkıyor."
N/A3271"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_breakerroom_turn06" "<clr:29,172,214>Wheatley: It's... It's moving up."
N/A3272"sphere03.sp_a1_wakeup_catwalk01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Ben... Afedersin, az önce aşağıya baktım. Tavsiye etmem."
N/A3273"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_catwalk01" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! I- Sorry, I just looked down. I do not recommend it."
N/A3274"sphere03.sp_a1_wakeup_catwalk02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! Tekrar baktım."
N/A3275"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_catwalk02" "<clr:29,172,214>Wheatley: AH! I've just done it again."
25163276"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Onu TANIYOR MUSUN?"
25173277"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking03" "<clr:29,172,214>Wheatley: You KNOW her?"
N/A3278"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, paniğe kapılma! Tamam mı? Paniğe kapılmayı kes! Bunu hâlâ durdurabilirim. Ahh. Ah bir parola var. Sorun değil. Hacklerim işte. Sorun değil... eee..."
N/A3279"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Okay don't panic! Allright? Stop panicking! I can still stop this. Ahh. Oh there's a password. It's fine. I'll just hack it. Not a problem... umm..."
25183280"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A...A...A...A...A... Umm... A."
25193281"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking09" "<clr:29,172,214>Wheatley: A...A...A...A...A... Umm... A."
25203282"sphere03.sp_a1_wakeup_hacking10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hayır. Peki. A... A... A... A... A... C."
25253287"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_hacking12" "<clr:29,172,214>Wheatley: [BUZZER NOISE]"
25263288"sphere03.sp_a1_wakeup_into_breakerroom01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Hadi içeri girelim!"
25273289"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_into_breakerroom01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Let's go in!"
2528N/A"sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Atla! Aslında, şöyşe bir baktım da, oldukça uzak değil mi?"
N/A3290"sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Atla! Aslında, şöyle bir baktım da, oldukça uzak değil mi?"
25293291"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_jump01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Jump! Actually, looking at it, that is quite a distance, isn't it?"
25303292"sphere03.sp_a1_wakeup_jump12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ayrıca, bir şey daha: omurganda da askı yok. O yüzden onun üstüne düşme. Kafanın üstüne de, orada da askı yok. Bu yükseklikten düşersen bir karpuz gibi patlar. [gergin kıkırdama] Kesinlikle bacaklarının üzerine inmeye odaklan."
25313293"[english]sphere03.sp_a1_wakeup_jump12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Also, a note: No braces on your spine, either. So don't land on that. Or your head, no braces there. That could split like a melon from this height. [nervous chuckle] Do definitely focus on landing with your legs."
25953357"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin04" "<clr:29,172,214>Wheatley: GET IN!"
25963358"sphere03.sp_a2_bts5_getin06" "<clr:29,172,214>Wheatley: BİN!"
25973359"[english]sphere03.sp_a2_bts5_getin06" "<clr:29,172,214>Wheatley: GET IN!"
N/A3360"sphere03.sp_a2_bts5_hack02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ben bunun üzerinde çalışırken sen de biraz dinlenebilirsin aslında."
N/A3361"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack02" "<clr:29,172,214>Wheatley: You may as well have a little rest, actually, while I work on it."
N/A3362"sphere03.sp_a2_bts5_hack03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam... İşte başlıyoruz..."
N/A3363"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack03" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ok... Here we go..."
N/A3364"sphere03.sp_a2_bts5_hack05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, elimizde ne var?"
N/A3365"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack05" "<clr:29,172,214>Wheatley: Allright, what have we got?"
N/A3366"sphere03.sp_a2_bts5_hack06" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bir bilgisayar. Şaşırtıcı değil. Bekliyordum. Bunu listeden silelim. Bilgisayar tanımlandı. Tamamdır."
N/A3367"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack06" "<clr:29,172,214>Wheatley: A computer. Not a surprise. Expected. Check that off the list. Computer identified. Tick."
N/A3368"sphere03.sp_a2_bts5_hack07" "<clr:29,172,214>Wheatley: Burada bir kutu parçası var. Muhtemelen içinde elektronik aletler vardır."
N/A3369"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack07" "<clr:29,172,214>Wheatley: There is a box part here. Probably got some electronics in there."
N/A3370"sphere03.sp_a2_bts5_hack08" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ve bir monitör. Evet. Bu önemli, sanırım. Gözümü üstünde tutacağım. 'Parola saptandı' gibi işe yarar bir şeyler falan çıkarsa diye."
N/A3371"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack08" "<clr:29,172,214>Wheatley: And a monitor. Yes. That'll be important, I imagine. I'll keep my eye on that. In case something useful comes up like 'password identified' or something like that."
N/A3372"sphere03.sp_a2_bts5_hack10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Dönen bir şey. Hmmm. Emin değilim."
N/A3373"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack10" "<clr:29,172,214>Wheatley: Spinning thing. Hmmm. Not sure."
N/A3374"sphere03.sp_a2_bts5_hack11" "<clr:29,172,214>Wheatley: Zemin. Zemin ne yapıyor? Zeminin amacı ne? Biliyor musun? Her şeyi taşıyor. Zemin önemli, her şeyi taşıyor."
N/A3375"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack11" "<clr:29,172,214>Wheatley: The floor. What's the floor doing? What's the floor up to? Do you know what? It's holding everything up. The floor is important, holding everything up."
N/A3376"sphere03.sp_a2_bts5_hack12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Kalemler. Onlara ihtiyaç duyabiliriz. Gerçi bir tane bile göremiyorum. O zaman..."
N/A3377"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hack12" "<clr:29,172,214>Wheatley: Pens. Might need those. Don't see any though. So..."
25983378"sphere03.sp_a2_bts5_hose_all01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bu işe yaradı! Sinir gazı seviyesi yüzde sıfır! Evet!"
25993379"[english]sphere03.sp_a2_bts5_hose_all01" "<clr:29,172,214>Wheatley: That did it! Neurotoxin at zero percent! Yes!"
26003380"sphere03.sp_a2_bts5_hose_all02" "<clr:29,172,214>Wheatley: Bekle bir saniye -"
29453725"[english]sphere03.sphere_flashlight_tour72" "<clr:29,172,214>Wheatley: Oh for... They told me if I ever turned this flashlight on, I would DIE. They told me that about EVERYTHING. I don't know why they even bothered to give me this stuff if they didn't want me usin' it. It's pointless. Mad."
29463726"sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ah."
29473727"[english]sphere03.stairbouncepain01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Ow."
2948N/A"sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, arkanı dönabilirsin!"
N/A3728"sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Tamam, arkanı dönebilirsin!"
29493729"[english]sphere03.turnaroundnow01" "<clr:29,172,214>Wheatley: Alright, you can turn around now!"
29503730"turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Taret: Teşekkür ederim!"
29513731"[english]turret.different_turret01" "<clr:170,240,209><low>Turret: Thank you!"
35454325"[english]Commentary_Title_FLIGHT" "FLIGHT PATHS"
35464326"Commentary_Title_HOTEL_HELL" "CEHENNEM OTELİ"
35474327"[english]Commentary_Title_HOTEL_HELL" "HOTEL HELL"
N/A4328"Commentary_Title_SLOWBURN" "YAVAŞ YANMAK"
N/A4329"[english]Commentary_Title_SLOWBURN" "SLOW BURN"
35484330"Commentary_Title_ACCENTS" "BERBAT AKSANLAR"
35494331"[english]Commentary_Title_ACCENTS" "HORRIBLE ACCENTS"
35504332"Commentary_Title_CAROLYN" "CAROLINE"
35734355"[english]Commentary_Title_STEALING" "STEALING THE CORE"
35744356"Commentary_Title_PING_TOOL" "İŞARET ARACI"
35754357"[english]Commentary_Title_PING_TOOL" "PING TOOL"
N/A4358"Commentary_Title_CONTEXT" "İŞARET İÇERİĞİ"
N/A4359"[english]Commentary_Title_CONTEXT" "PING CONTEXT"
35764360"Commentary_Title_SYNC" "ZAMANLAMA KOORDİNASYONU"
35774361"[english]Commentary_Title_SYNC" "SYNC UP"
35784362"Commentary_Title_DYING" "SÜREKLİ ÖLMEK"
35794363"[english]Commentary_Title_DYING" "DYING ALL THE TIME"
35804364"Commentary_Title_GEL_SOUNDS" "JEL SESLERİ"
35814365"[english]Commentary_Title_GEL_SOUNDS" "GEL SOUNDS"
N/A4366"Commentary_Title_WHEEL" "JEST MENÜSÜ"
N/A4367"[english]Commentary_Title_WHEEL" "GESTURE WHEEL"
35824368"Commentary_Title_HIGH_FIVE" "BEŞLİK ÇAKMAK"
35834369"[english]Commentary_Title_HIGH_FIVE" "HIGH-FIVE"
35844370"Commentary_Title_HUGS" "KUCAKLAŞMALAR"