Template:PatchDiff/April 29, 2011 Patch/portal2/resource/closecaption czech.txt

Template page
N/A1"lang"
N/A2{
N/A3"Language" "czech"
N/A4"Tokens"
N/A5{
N/A6"Portal.room1_TickTock" "<sfx><len:5>[Tikání hodin]"
N/A7"[english]Portal.room1_TickTock" "<sfx><len:5>[Clock Ticking]"
N/A8"Containerride.DoorKnock" "<sfx><norepeat:5>[Klepání na dveře]"
N/A9"[english]Containerride.DoorKnock" "<sfx><norepeat:5>[Knock on Door]"
N/A10"container.enginestart" "<sfx><len:2>[Zapínání motoru]"
N/A11"[english]container.enginestart" "<sfx><len:2>[Engine Starting Up]"
N/A12"ScriptedSequence.ContainerInteriorImpact01" "<sfx>[Náraz]"
N/A13"[english]ScriptedSequence.ContainerInteriorImpact01" "<sfx>[Impact]"
N/A14"container.enginestop" "<sfx><len:3>[Vypínání motoru]"
N/A15"[english]container.enginestop" "<sfx><len:3>[Engine Shutting Down]"
N/A16"TestChamber_Industrial.Intro_01_Hotel_PostPowerLoss" "<sfx><len:2>[Jeskynní vítr]"
N/A17"[english]TestChamber_Industrial.Intro_01_Hotel_PostPowerLoss" "<sfx><len:2>[Cavernous Wind]"
N/A18"TestChamber.Industrial_partial_open" "<sfx><len:3>[Vzdálení ptáci, hmyz a kapající voda]"
N/A19"[english]TestChamber.Industrial_partial_open" "<sfx><len:3>[Distant Birds, Insects and Dripping Water]"
N/A20"World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Rozbití skla]"
N/A21"[english]World.a1Intro1Glasstastrophe01" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A22"SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Dopad kovu]"
N/A23"[english]SolidMetal.ImpactHard" "<sfx>[Metal Impact]"
N/A24"Wood.ImpactHard" "<sfx>[Dopad dřeva]"
N/A25"[english]Wood.ImpactHard" "<sfx>[Wood Impact]"
N/A26"GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Křupání rozbitého skla]"
N/A27"[english]GlassFragments.StepLeft" "<sfx><norepeat:3>[Crunching Broken Glass]"
N/A28"prop_portal_door.open" "<sfx><norepeat:5>[Otevření dveří]"
N/A29"[english]prop_portal_door.open" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
N/A30"prop_portal_door.close" "<sfx><norepeat:5>[Zavření dveří]"
N/A31"[english]prop_portal_door.close" "<sfx><norepeat:5>[Door Closing]"
N/A32"Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Aktivace tlačítka]"
N/A33"[english]Portal.ButtonDepress" "<sfx><norepeat:5>[Button Activated]"
N/A34"Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Deaktivace tlačítka]"
N/A35"[english]Portal.ButtonRelease" "<sfx><norepeat:5>[Button Deactivated]"
N/A36"World.FacilityAwakens" "<sfx><len:3>[Rachot]"
N/A37"[english]World.FacilityAwakens" "<sfx><len:3>[Rumble]"
N/A38"DoSpark" "<sfx><norepeat:15>[Elektrické jiskry]"
N/A39"[english]DoSpark" "<sfx><norepeat:15>[Electrical Sparks]"
N/A40"World.BrokenDoorRoundBlueClose" "<sfx><norepeat:3>[Zavírání dveří]"
N/A41"[english]World.BrokenDoorRoundBlueClose" "<sfx><norepeat:3>[Door Closing]"
N/A42"World.BrokenDoorRoundBlueOpen" "<sfx><norepeat:3>[Otevírání dveří]"
N/A43"[english]World.BrokenDoorRoundBlueOpen" "<sfx><norepeat:3>[Door Opening]"
N/A44"World.BrokenDoorRoundBlueCloseA1" "<sfx><norepeat:5>[Zavírání dveří]"
N/A45"[english]World.BrokenDoorRoundBlueCloseA1" "<sfx><norepeat:5>[Door Closing]"
N/A46"World.BrokenDoorRoundBlueOpenA1" "<sfx><norepeat:5>[Otevírání dveří]"
N/A47"[english]World.BrokenDoorRoundBlueOpenA1" "<sfx><norepeat:5>[Door Opening]"
N/A48"VFX.FizzlerLp" "<sfx><len:3>[Elektronický šum]"
N/A49"[english]VFX.FizzlerLp" "<sfx><len:3>[Electronic Hum]"
N/A50"TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Vzdálení ptáci a hmyz]"
N/A51"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_03" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A52"TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Vzdálení ptáci a hmyz]"
N/A53"[english]TestChamber_Vegetation.Elevator_01" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A54"TestChamber_Intro_02.IntroRoom" "<sfx><len:3>[Vzdálení ptáci a hmyz]"
N/A55"[english]TestChamber_Intro_02.IntroRoom" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A56"Portal.open_red" "<sfx><norepeat:5>[Otevření portálu]"
N/A57"[english]Portal.open_red" "<sfx><norepeat:5>[Portal Opening]"
N/A58"Portal.open_blue" "<sfx><norepeat:5>[Otevření portálu]"
N/A59"[english]Portal.open_blue" "<sfx><norepeat:5>[Portal Opening]"
N/A60"Portal.close_red" "<sfx><norepeat:5>[Zavření portálu]"
N/A61"[english]Portal.close_red" "<sfx><norepeat:5>[Portal Closing]"
N/A62"Portal.close_blue" "<sfx><norepeat:5>[Zavření portálu]"
N/A63"[english]Portal.close_blue" "<sfx><norepeat:5>[Portal Closing]"
N/A64"Portal.button_down" "<sfx><norepeat:5>[Vypínač zapnut]"
N/A65"[english]Portal.button_down" "<sfx><norepeat:5>[Switch Activated]"
N/A66"Portal.button_up" "<sfx><norepeat:5>[Vypínač vypnut]"
N/A67"[english]Portal.button_up" "<sfx><norepeat:5>[Switch Deactivated]"
N/A68"World.elev_junkpile" "<sfx><len:3>[Dopad trosek]"
N/A69"[english]World.elev_junkpile" "<sfx><len:3>[Debris Impacts]"
N/A70"ScriptedSequence.FloorCollapse" "<sfx>[Hroucení se podlahy]"
N/A71"[english]ScriptedSequence.FloorCollapse" "<sfx>[Floor Collapsing]"
N/A72"Physics.WaterSplash" "<sfx><norepeat:5>[Šplouchnutí vody]"
N/A73"[english]Physics.WaterSplash" "<sfx><norepeat:5>[Water Splash]"
N/A74"TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Vzdálené kapky vody]"
N/A75"[english]TestChamber_Destruction.WaterDrip_01" "<sfx><len:4>[Distant Water Drips]"
N/A76"Weapon_Portalgun.fire_blue" "<sfx><norepeat:6>[Primární výstřel z portálové zbraně]"
N/A77"[english]Weapon_Portalgun.fire_blue" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Primary Fire]"
N/A78"Weapon_Portalgun.fire_blue_npc" "<sfx><norepeat:6>[Primární výstřel z portálové zbraně]"
N/A79"[english]Weapon_Portalgun.fire_blue_npc" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Primary Fire]"
N/A80"Weapon_Portalgun.fire_red" "<sfx><norepeat:6>[Sekundární výstřel z portálové zbraně]"
N/A81"[english]Weapon_Portalgun.fire_red" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Secondary Fire]"
N/A82"Weapon_Portalgun.fire_red_npc" "<sfx><norepeat:6>[Sekundární výstřel z portálové zbraně]"
N/A83"[english]Weapon_Portalgun.fire_red_npc" "<sfx><norepeat:6>[Portal Gun Secondary Fire]"
N/A84"World.elev_unblock" "<sfx><len:3>[Sání trubky]"
N/A85"[english]World.elev_unblock" "<sfx><len:3>[Tube Suction]"
N/A86"ScriptedSequence.RampGlassBreak" "<sfx>[Rozbití skla]"
N/A87"[english]ScriptedSequence.RampGlassBreak" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A88"World.elev_junkpile_02" "<sfx><len:3>[Dopad trosek]"
N/A89"[english]World.elev_junkpile_02" "<sfx><len:3>[Debris Impacts]"
N/A90"TestChamber_Destruction.WindEerie_01" "<sfx><len:2>[Jeskynní vítr]"
N/A91"[english]TestChamber_Destruction.WindEerie_01" "<sfx><len:2>[Cavernous Wind]"
N/A92"World.AmbWaterdripLp" "<sfx><len:3>[Kapající voda]"
N/A93"[english]World.AmbWaterdripLp" "<sfx><len:3>[Dripping Water]"
N/A94"sphere.impactgroundlg" "<sfx>[Dopad těžkého kovu]"
N/A95"[english]sphere.impactgroundlg" "<sfx>[Heavy Metal Impact]"
N/A96"World.SphereSocket.OpenSwt" "<sfx>[Otevření elektronického panelu]"
N/A97"[english]World.SphereSocket.OpenSwt" "<sfx>[Electronic Panel Opening]"
N/A98"world.secretdooropen" "<sfx>[Pohyb tajných dveří]"
N/A99"[english]world.secretdooropen" "<sfx>[Secret Door Moving]"
N/A100"World.Gladoschamberdoor.Open" "<sfx>[Otevírání dveří]"
N/A101"[english]World.Gladoschamberdoor.Open" "<sfx>[Door Opening]"
N/A102"World.Gladoschamberdoor.Close" "<sfx>[Zavírání dveří]"
N/A103"[english]World.Gladoschamberdoor.Close" "<sfx>[Door Closing]"
N/A104"World.GladosAwake.Open_Close" "<sfx>[Pohyb těžkých kovových dveří]"
N/A105"[english]World.GladosAwake.Open_Close" "<sfx>[Heavy Metal Door Moving]"
N/A106"TestChamber_Vegetation.Insects_01" "<sfx><len:3>[Vzdálení ptáci a hmyz]"
N/A107"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_01" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A108"TestChamber_Vegetation.Insects_02" "<sfx><len:3>[Vzdálení ptáci a hmyz]"
N/A109"[english]TestChamber_Vegetation.Insects_02" "<sfx><len:3>[Distant Birds and Insects]"
N/A110"PortalPlayer.FallRecover" "<sfx><norepeat:3>[Velké kovové řinčení]"
N/A111"[english]PortalPlayer.FallRecover" "<sfx><norepeat:3>[Large Metal Clang]"
N/A112"World.SphereSocket.Lock" "<sfx>[Hydraulické odvzdušňování]"
N/A113"[english]World.SphereSocket.Lock" "<sfx>[Hydraulic Air Release]"
N/A114"World.SphereSocket.Open" "<sfx>[Otevření panelu]"
N/A115"[english]World.SphereSocket.Open" "<sfx>[Panel Opening]"
N/A116"World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Zapnutí velkých světel]"
N/A117"[english]World.LightPowerOnLg" "<sfx>[Large Lights Activating]"
N/A118"World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Zapnutí velkých světel]"
N/A119"[english]World.LightFlickerPowerOn" "<sfx>[Large Lights Activating]"
N/A120"World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Zapnutí velkých světel]"
N/A121"[english]World.LightPowerOnExtraSuperJumbo" "<sfx>[Large Lights Activating]"
N/A122"World.a2WakeupElevatorStart" "<sfx>[Spuštění výtahu]"
N/A123"[english]World.a2WakeupElevatorStart" "<sfx>[Elevator Platform Starting Up]"
N/A124"World.a4Finale4ElevatorTravel" "<sfx>[Pojíždění výtahu]"
N/A125"[english]World.a4Finale4ElevatorTravel" "<sfx>[Elevator Traveling]"
N/A126"World.a2WakeupElevatorStop" "<sfx>[Zastavení výtahu]"
N/A127"[english]World.a2WakeupElevatorStop" "<sfx>[Elevator Platform Stops]"
N/A128"ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Spuštění mohutného stroje]"
N/A129"[english]ScriptedSequence.GladosReawaken" "<sfx><len:8>[Large Machine Powering Up]"
N/A130"ScriptedSequence.ClawWheatleySplash" "<sfx>[Šplouchnutí vody]"
N/A131"[english]ScriptedSequence.ClawWheatleySplash" "<sfx>[Water Splash]"
N/A132"World.IncineratorDuctsRaise" "<sfx>[Ohýbání kovu]"
N/A133"[english]World.IncineratorDuctsRaise" "<sfx>[Metal Bending]"
N/A134"General.BurningObject" "<sfx><norepeat:5>[Výstřel]"
N/A135"[english]General.BurningObject" "<sfx><norepeat:5>[Fire]"
N/A136"World.GunRevealLinearDown" "<sfx>[Mohutný dopad]"
N/A137"[english]World.GunRevealLinearDown" "<sfx>[Large Impact]"
N/A138"World.LaserIntroWallDestruction" "<sfx>[Mohutný dopad]"
N/A139"[english]World.LaserIntroWallDestruction" "<sfx>[Large Impact]"
N/A140"World.LaserActivation" "<sfx><norepeat:5>[Zapnutí laseru]"
N/A141"[english]World.LaserActivation" "<sfx><norepeat:5>[Laser Activation]"
N/A142"World.PlatformStart" "<sfx><norepeat:5>[Zapnutí výtahu]"
N/A143"[english]World.PlatformStart" "<sfx><norepeat:5>[Lift Activation]"
N/A144"World.PlatformStop" "<sfx><norepeat:5>[Příjezd výtahu]"
N/A145"[english]World.PlatformStop" "<sfx><norepeat:5>[Lift Arrival]"
N/A146"Portal.horizontal_lift_move" "<sfx><len:2>[Zapnutí platformy]"
N/A147"[english]Portal.horizontal_lift_move" "<sfx><len:2>[Platform Activation]"
N/A148"Prop.Fizzled" "<sfx>[Dezintegrace předmětu]"
N/A149"[english]Prop.Fizzled" "<sfx>[Object Disintegrates]"
N/A150"World.PincerWallRevealUp" "<sfx><norepeat:6>[Tření kovu a betonu]"
N/A151"[english]World.PincerWallRevealUp" "<sfx><norepeat:6>[Friction of Metal and Concrete]"
N/A152"World.PincerWallRevealDown" "<sfx><norepeat:6>[Tření kovu a betonu]"
N/A153"[english]World.PincerWallRevealDown" "<sfx><norepeat:6>[Friction of Metal and Concrete]"
N/A154"GlassPane.Knock" "<sfx>[Klepání na sklo]"
N/A155"[english]GlassPane.Knock" "<sfx>[Knocking on Glass]"
N/A156"BirdBirdBird.Twosies" "<sfx><len:2>[Pták]"
N/A157"[english]BirdBirdBird.Twosies" "<sfx><len:2>[Bird]"
N/A158"BirdBirdBird.Threesies" "<sfx><len:2>[Pták]"
N/A159"[english]BirdBirdBird.Threesies" "<sfx><len:2>[Bird]"
N/A160"BirdBirdBird.Foursies" "<sfx><len:2>[Pták]"
N/A161"[english]BirdBirdBird.Foursies" "<sfx><len:2>[Bird]"
N/A162"NPC_FloorTurret.Destruct" "<sfx><norepeat:8>[Výbuch střílny]"
N/A163"[english]NPC_FloorTurret.Destruct" "<sfx><norepeat:8>[Turret Explosion]"
N/A164"BaseExplosionEffect.Sound" "<sfx><norepeat:4>[Výbuch]"
N/A165"[english]BaseExplosionEffect.Sound" "<sfx><norepeat:4>[Explosion]"
N/A166"VFX.NeuroToxinLp" "<sfx>[Aktivace neurotoxinu]"
N/A167"[english]VFX.NeuroToxinLp" "<sfx>[Neurotoxin Activation]"
N/A168"Turret.ScanForTarget" "<sfx><len:2>[Střílna vyhledává cíl]"
N/A169"[english]Turret.ScanForTarget" "<sfx><len:2>[Turret Searching for Target]"
N/A170"World.bts2_crusher01" "<sfx><norepeat:3>[Destrukce]"
N/A171"[english]World.bts2_crusher01" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A172"World.a4_speedcatch_destroy_end" "<sfx><norepeat:3>[Destrukce]"
N/A173"[english]World.a4_speedcatch_destroy_end" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A174"World.bts2_column1_fall" "<sfx><norepeat:3>[Destrukce]"
N/A175"[english]World.bts2_column1_fall" "<sfx><norepeat:3>[Destruction]"
N/A176"World.bts2_column1_impact" "<sfx>[Rozpůlení plechového panelu]"
N/A177"[english]World.bts2_column1_impact" "<sfx>[Metal Ripping in Half]"
N/A178"World.a2Bts2ElevatorTravel" "<sfx>[Jízda výtahem]"
N/A179"[english]World.a2Bts2ElevatorTravel" "<sfx>[Elevator Travel]"
N/A180"World.CatwalkDestructionDistant" "<sfx><norepeat:3>[Vzdálená exploze]"
N/A181"[english]World.CatwalkDestructionDistant" "<sfx><norepeat:3>[Distant Explosion]"
N/A182"World.LightPowerOff01" "<sfx>[Zhasínání světel]"
N/A183"[english]World.LightPowerOff01" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A184"World.LightPowerOff02" "<sfx>[Vypnutí světel]"
N/A185"[english]World.LightPowerOff02" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A186"World.LightPowerOff03" "<sfx>[Vypnutí světel]"
N/A187"[english]World.LightPowerOff03" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A188"World.LightPowerOff04" "<sfx>[Vypnutí světel]"
N/A189"[english]World.LightPowerOff04" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A190"World.LightPowerOff05" "<sfx>[Vypnutí světel]"
N/A191"[english]World.LightPowerOff05" "<sfx>[Lights Shutting Off]"
N/A192"World.laser_cutout" "<sfx>[Laser řezající kov]"
N/A193"[english]World.laser_cutout" "<sfx>[Laser Cutting Metal]"
N/A194"xray.cube" "<sfx><len:2>[Ženský počítačový hlas \"Kostka\"]"
N/A195"[english]xray.cube" "<sfx><len:2>[Female Computer Voice \"Cube\"]"
N/A196"xray.turret" "<sfx><len:2>[Ženský počítačový hlas \"Věžička\"]"
N/A197"[english]xray.turret" "<sfx><len:2>[Female Computer Voice \"Turret\"]"
N/A198"LaserGreen.PanelCut" "<sfx><norepeat:13>[Laser řezající železný panel]"
N/A199"[english]LaserGreen.PanelCut" "<sfx><norepeat:13>[Laser Cutting Metal Panel]"
N/A200"LaserGreen.BeamLoop" "<sfx><len:3>[Sičení laserového paprsku]"
N/A201"[english]LaserGreen.BeamLoop" "<sfx><len:3>[Laser Beam Hiss]"
N/A202"World.laser_tube_cut" "<sfx><norepeat:3>[Laser přeřezávající trubici s nervovým plynem]"
N/A203"[english]World.laser_tube_cut" "<sfx><norepeat:3>[Laser Cutting Neurotoxin Tube]"
N/A204"neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Zničení generátoru nervového plynu]"
N/A205"[english]neurotoxin_destroy" "<sfx><len:13>[Neurotoxin Generator Destruction]"
N/A206"Tube.Suction" "<sfx>[Nasávání vzduchu]"
N/A207"[english]Tube.Suction" "<sfx>[Air Suction]"
N/A208"Glass.Break" "<sfx>[Tříštění skla]"
N/A209"[english]Glass.Break" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A210"ScriptedSequence.a2CoreGelTubesTravel" "<sfx>[Pohyb trubky s nervovým plynem]"
N/A211"[english]ScriptedSequence.a2CoreGelTubesTravel" "<sfx>[Neurotoxin Tube Movement]"
N/A212"ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe01" "<sfx>[Tříštění skla]"
N/A213"[english]ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe01" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A214"ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe02" "<sfx>[Tříštění skla]"
N/A215"[english]ScriptedSequence.CoreGlasstastrophe02" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A216"world.core_tiles_down" "<sfx>[Pohyb velkého nástěnného panelu]"
N/A217"[english]world.core_tiles_down" "<sfx>[Large Wall Panel Movement]"
N/A218"world.core_tiles_up" "<sfx>[Pohyb velkého nástěnného panelu]"
N/A219"[english]world.core_tiles_up" "<sfx>[Large Wall Panel Movement]"
N/A220"Sphere.CorruptAttach" "<sfx>[Připojení jádra k Wheatleymu]"
N/A221"[english]Sphere.CorruptAttach" "<sfx>[Core Attached to Wheatley]"
N/A222"World.CoreElevatorArrival" "<sfx><len:2>[Cinknutí výtahu]"
N/A223"[english]World.CoreElevatorArrival" "<sfx><len:2>[Elevator Ding]"
N/A224"World.PlatformStartJustLoop" "<sfx><norepeat:25>[Aktivace výtahu]"
N/A225"[english]World.PlatformStartJustLoop" "<sfx><norepeat:25>[Elevator Activation]"
N/A226"World.PotatoBell" "<sfx><len:2>[Cinknutí trouby]"
N/A227"[english]World.PotatoBell" "<sfx><len:2>[Oven Ding]"
N/A228"GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Tříštění skla]"
N/A229"[english]GlassBottle.BulletImpact" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A230"ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Tříštění skla]"
N/A231"[english]ScriptedSequence.MoronSmash01" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A232"ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Tříštění skla]"
N/A233"[english]ScriptedSequence.MoronSmash02" "<sfx>[Glass Breaking]"
N/A234"ScriptedSequence.BigFallDebrisDestruction" "<sfx><norepeat:3>[Praskání dřeva, poletující sutiny]"
N/A235"[english]ScriptedSequence.BigFallDebrisDestruction" "<sfx><norepeat:3>[Breaking Wood, Flying Debris]"
N/A236"Bird.PotatoPeck" "<sfx><norepeat:3>[Pták klovající do brambory]"
N/A237"[english]Bird.PotatoPeck" "<sfx><norepeat:3>[Bird Pecking Potato]"
N/A238"World.LightPowerOnSwitch" "<sfx><norepeat:3>[Zapínání velkých světel]"
N/A239"[english]World.LightPowerOnSwitch" "<sfx><norepeat:3>[Large Lights Turn On]"
N/A240"ug_door_01" "<sfx><len:4>[Pohyb tekutiny ve velkých trubkách]"
N/A241"[english]ug_door_01" "<sfx><len:4>[Liquid Movement in Giant Pipes]"
N/A242"World.LightPowerOnMd" "<sfx><norepeat:3>[Zapnutí světel]"
N/A243"[english]World.LightPowerOnMd" "<sfx><norepeat:3>[Lights Turn On]"
N/A244"World.AlarmSweepLpLg" "<sfx><norepeat:3>[Poplašná siréna]"
N/A245"[english]World.AlarmSweepLpLg" "<sfx><norepeat:3>[Alarm Siren]"
N/A246"World.AlarmSweepLpSm" "<sfx><norepeat:3>[Poplašná siréna]"
N/A247"[english]World.AlarmSweepLpSm" "<sfx><norepeat:3>[Alarm Siren]"
N/A248"World.PaintSwitchOpen" "<sfx><len:3>[Aktivace spínače]"
N/A249"[english]World.PaintSwitchOpen" "<sfx><len:3>[Switch Activation]"
N/A250}
N/A251}