Aktualizacja z 30 listopada 2012 (Portal)

From the Portal Wiki
< November 30, 2012 Patch (Portal)
Revision as of 15:43, 10 March 2016 by Gmengul (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Aktualizacja z 30 listopada 2012 (Portal)}}{{Patch layout | game = portal | source = http://store.steampowered.com/news/9480/ | source-title = Half-Life 2, Half...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lista zmian

Wsparcie dla Big Picture

  • Dodano menu nawigacji Kontrolera
  • Kontrolery z dwoma grzybkami są teraz domyślnym ustawieniem kontrolerów
  • Naprawiono wyłączanie się kursora przez kontroler
  • Naprawiono nie możność wybrania broni przez graczy z kontrolerem
  • Naprawiono ładowanie pliku crasha spowodowanego przez niektórych graczy