15. kesäkuuta 2010 päivitys (Portal)

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Päivityksen tiedot

Yleistä

  • Korjattiin kaatuminen, kun paikalliset äänieväste tiedostot olivat korruptoituneita
  • Piilota kursori, kun toistetaan elokuvia pelissä