Aktualizacja z 1 lipca 2011

From the Portal Wiki
< July 1, 2011 Patch
Revision as of 18:34, 13 March 2016 by Gmengul (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Źródło: Portal 2 Update Released (Angielski)

Lista zmian

Portal 2

  • Dodano przedmiot z Steam Summer Sale "Rurki do oddychania pod mazią"
  • Dodano konfiguracje dla wielu nowych kart graficznych
  • Poprawa lokalizacji dla różnych języków

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwoma rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: bin/adminserver.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/filesystem_stdio.dll
Modified: bin/filesystemopendialog.dll
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/localize.dll
Modified: bin/materialsystem.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverbrowser.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/soundemittersystem.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiorender.dll
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/valve_avi.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vscript.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: portal2/bin/client.dll
Modified: portal2/bin/client.dylib
Modified: portal2/bin/matchmaking.dll
Modified: portal2/bin/matchmaking.dylib
Modified: portal2/bin/server.dll
Modified: portal2/bin/server.dylib
Added: portal2/pak01_dir.vpk/materials/backpack/player/items/summer_sale.vtf
Added: portal2/pak01_dir.vpk/materials/backpack/player/items/summer_sale_large.vtf
Added: portal2/pak01_dir.vpk/materials/models/player/coop_bots/items/snorkel_frame.vtf
Added: portal2/pak01_dir.vpk/models/player/items/ballbot/ballbot_snorkel.mdl
Added: portal2/pak01_dir.vpk/models/player/items/ballbot/ballbot_snorkel.vtx
Added: portal2/pak01_dir.vpk/models/player/items/ballbot/ballbot_snorkel.vvd
Added: portal2/pak01_dir.vpk/models/player/items/eggbot/eggbot_snorkel.mdl
Added: portal2/pak01_dir.vpk/models/player/items/eggbot/eggbot_snorkel.vtx
Added: portal2/pak01_dir.vpk/models/player/items/eggbot/eggbot_snorkel.vvd