Aktualizacja z 26 stycznia 2008 (Portal)

From the Portal Wiki
< January 26, 2008 Patch (Portal)
Revision as of 13:53, 8 March 2016 by Gmengul (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lista zmian

Half-Life 2: Episode Two/Portal

  • Naprawiono wyłączanie się gry podczas próby aktualizacji liczby osiągnięć