Kulkutunneli

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Kulkutunneli

Kulkutunneli on Portal 2-pelissä käyttöönotettu mekaniikka. Mekanismi luo energiatunnelin, josta pelaaja voi kulkea ja poistua milloin tahansa. Se näyttää uhmaavan painovoimien lakeja, sillä jokainen sen sisällä oleva on painoton ja kulkee tunnelin suuntaisesti. Mikä tahansa, joka jää tunneliin, kulkeutuu tunnelin mukaiseen suuntaan, ellei sitä sitten aseteta kulkemaan vastakkaiseen suuntaan, joka on mahdollista yleensä napista aktivoimalla.

Kulkunnelit läpäisevät portaaleita ja ne voivat kulkea suuria etäisyyksiä ja voivat siten olla käytössä testikammioissa, joissa niillä ei aluksi näyttäisi olevan mitään käyttöä. Jos kulkutunnelin kulkusuuntaa vaihdetaan, on tunnelissa olevien esineiden mahdollista liikkua portaaleiden läpi, joita tunnelikin käyttää.

Kulkutunnelit voi myös toimia eräänlaisena kulkuneuvona pelaajalle, esineille kuin myös geeleillekin, jos jotain täytyy saada kuilujen yli. Kulkutunneliin joutuneet geelit liikkuvat hiljalleen tunnelin kulkusuuntaan kunnes geeli törmää seinään tai tunneli katoaa. Tämä tekee tunneleista käytännöllisiä, kun suuri alue täytyy saada geelin peittoon lyhyessä ajassa.

Galleria

Asiaan liittyvät saavutukset

Portal 2

Putkiaivot
Putkiaivot
Hallitse kulkutunnelin käyttö

Asiasta muualla