Black Mesa/cs

From the Portal Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo Black Mesa

Black Mesa je vědecká výzkumná společnost ze světa hry Half-Life a také hlavní konkurent Aperture Science. Black Mesa se zabývá širokou škálou oborů, například jadernou energií, zbraněmi, robotikou a výzkumem psychiky. Jejím hlavním cílem je vývoj teleportovací technologie. Na rozdíl od Aperture Science získala Black Mesa vládní podporu a má tedy téměř neomezené finanční prostředky, jak ze strany investorů, tak i ze strany vlády.

Odkaz na společnost Black Mesa se objevuje v závěrečné písni hry Portal - Still Alive.